Crowd Power Revisited #5 | Buitenaards Contact 1

(Earth Matters | 25 juni 2015) In de eerste aflevering van Buitenaards Contact vertelt Martijn waarom het spreken over zijn ervaringen met buitenaardse beschavingen zo’n belangrijke plek in zijn leven inneemt, passeren actuele en historische UFO-waarnemingen de revue en wordt er gesproken over NASA die buitenaards leven aankondigt. Daarnaast is er aandacht voor een zevenjarig DNA-onderzoek naar negen oude Farao’s waarin een buitenaardse connectie zichtbaar wordt.

Ook bespreken Arjan en Martijn een neuroloog op Hawaï die heeft onderzocht dat de hersenactiviteit van mensen die zeggen dat ze zijn ontvoerd door buitenaardse wezens erg op elkaar lijkt. 

Dat en nog veel meer kun je beluisteren in Buitenaard contact 1

 • er is een index met vragen en steekwoorden toegevoegd
 • een mp3 om alleen te beluisteren
 • de link lom mee te helpen met ondertitelen en vertalen
 • en het volledige transcript vind je onderaan (met dank aan Mareijke Giglio).

Enthousiast? Abonneer je op ons YouTube-kanaal en houd onze nieuwsbrief in de gaten. 

Presentatie: Arjan Bos en Martijn van Staveren
Techniek en regie: Arjen de Witte en Johan Herder

Bron: Earth Matters

 


Index (vragen) Klik op de tijd om direct naar dat gedeelte te gaan.

Buitenaards contact Deel 1 | 25 juni 2015

 • 0:52 Martijn (Persoonlijk): Waarom heeft spreken over buitenaards contact zo’n belangrijke plek in je leven? Vrijspreken – bespreekbaar maken – noodzaak / liefde voor Aarde
 • 3:40 NASA | Over bericht: NASA zegt dat buitenaards leven op andere planeten bestaat!
 • 7:43 Farao’s zijn buitenaards hybride ras, toont genetisch DNA onderzoek aan | Syrische beschaving aangepast door Zeta groeperingen – verschil in schedels –
 • 12:02 Zijn Syrische beschavingen ons welgezind en Zeta groeperingen meer onderdrukkend voor het menselijk ras?
 • 13:41 Neuroloog vindt overeenkomsten bij slachtoffers van buitenaardse ontvoeringen | Is een ontvoering terug te voeren tot een chemische reactie in ons brein? – Waarneming – paradigmaverschuiving menselijk bewustzijn – Bewustzijn is een metafysische neurologische gebeurtenis – Wat is deze werkelijkheid dan? –
 • 20:10 UFO sightings | techniek om onzichtbaar te worden – spionage toestellen – drones – plasmaschilden –
 • 27:43 Orbs | bewustzijnsvelden – neurologische opbouw – werking licht op chip in camera – stof

Index alfabetisch (steekwoorden) 

Klik hier om naar de index van alle uitzendingen met Martijn van Staveren te gaan. Deze pagina wordt bewerkt totdat alle uitzendingen er in opgenomen zijn.


Audio-bestand te beluisteren via ons kanaal op Mixcloud


Transcript (door Mareijke Giglio) 

Buitenaards contact Deel 1  | 25  Juni 2015.

Arjan: Welkom bij de eerste aflevering van Buitenaards Contact. Mijn naam is Arjan Bos

Martijn: Mijn naam is Martijn van Staveren en ook namens mij uiteraard heel hartelijk welkom bij deze eerste uitzending van Buitenaards Contact.

Arjan: in de eerste aflevering hebben wij een aantal items, als eerste Martijn’s ervaringen en wat buitenaardse actualiteiten. We hebben het ook over een historische sighting, we hebben een ervaringsverhaal van een kijker. Zeg Martijn, hoe komt het nou, dat je het voor jezelf zo belangrijk maakt om over buitenaards contact te spreken?

Martijn: Ja, dat is een hele leuke vraag (lachend). Ja dat is een hele interessante vraag. Hoe komt dat?

Ja, het heeft een aantal redenen, een aantal oorzaken ook hè. Ik heb in mijn hele leven contact met buitenaardse wezens, ook wezens uit andere dimensies en ik heb eigenlijk mijn hele leven daar al over gesproken, dat heb ik altijd al gedaan.

Waarom ik dat nu zo expliciet naar voren breng juist in deze tijd, heeft te maken met wat er ook allemaal gebeurt, wat er allemaal plaatsvindt. En ik denk als ik voor mijzelf of andere mensen spreek, dat het een hele welkome bijdrage is als je zo vrijuit gaat spreken over zo’n waanzinnig onderwerp. En dat je niet perse op je achterhoofd gevallen hoeft te zijn, dat je gek bent bijvoorbeeld, dat er ook echt iets is wat je goed bespreekbaar kunt maken. En dat doe ik met alle plezier en de noodzaak daarin is ook bij mij heel sterk van a) ik heb het niet voor niks meegemaakt, en ik maak het niet voor niks mee, honderden miljoenen mensen op deze planeet maken hele bijzondere dingen mee, in de gezondheidszorg, in de psychiatrie. Ik noem het maar even, bij de psychiatrie wordt ook echt gevraagd naar de belichting van het onderwerp.

In de militaire industrieën wordt er echt veel over gesproken, in de burgerluchtvaart wordt erg veel gesproken over de voertuigen, die zich met duizelingwekkende snelheden door onze atmosfeer bewegen. Er is genoeg voeding om over te spreken en de reden waarom ik dat doe, is gewoon om het mede in beweging te zetten. Dus het gaat niet om mijn verhaal, dat is het niet. Het gaat er om  het bespreekbaar te maken. Om elkaar te inspireren en te motiveren om dit gewoon achter de gordijnen weg naar voren te halen.

En ik weet, dat het niet alleen mooie verhalen zijn en alleen vervelende verhalen zijn, ik weet gewoon dat het verhalen zijn, die gewoon naar voren komen. En ik heb het gevoel dat het gewoon de tijd is als je kijkt wat er op dit moment allemaal op de aarde gebeurt en wat er allemaal om ons heen plaatsvindt, maar ook binnen de mens zelf, dat we in een enorme transitie zitten en er enorme krachten op deze planeet aan de knoppen zitten in de poging en de veronderstelling, dat de realiteit waarin we nu zitten, blijft gehandhaafd hè en daar doen heel veel mensen aan mee om die realiteit te handhaven, denk gewoon even aan de huidige regeringen, de regering in Nederland, die zijn heel competent in het handhaven van systemen. Dat doen ze buitengewoon goed. En daarvoor ook alle lof. (gelach)

Maar het is ook zo, dat we naar een andere realiteit gaan en in die realiteit zullen mensen, zoals wij met elkaar heel veel te doen hebben om dit naar voren te brengen en als je dan vraagt hoe dat komt dat ik dat doe? Uit noodzaak en liefde voor deze prachtige, mooie planeet.

Arjan: Fantastisch dat je het doet. Ja het is inderdaad een waanzinnig onderwerp.

Nou er is van alles gebeurd op dat gebied, ook in de afgelopen tijd. Daar hebben we een aantal actualiteiten uitgehaald, die we even de revue laten passeren.

Martijn: Leuk.

Arjan: De eerste is NASA, die kwam met een heel bijzonder bericht, dat buitenaards leven op andere planeten bestaat. Dat is heel bijzonder dat dat van die organisatie komt. Zij zeggen o.a. in dat artikel, dat dat mede komt door die James Webb telescoop, dat is die nieuwe telescoop waarmee ze veel scherper en dieper in de ruimte kunnen kijken.

Martijn: Ja waarmee zij dat vooral heel goed kunnen hè.

Arjan: Ja inderdaad.

Martijn: Laten we wel vaststellen, dat het altijd andere partijen zijn, die dat voor ons doen. Ik ben benieuwd wat wij zouden zien als Arjan en Martijn aan die telescoop zitten. En dan zelf de nieuwsberichten naar buiten brengen of zou het dan nog veel meer “revealing” zijn?

Arjan: Nou we hebben ook nog verderop in de uitzending een filmpje, waar ook, een echt NASA filmpje, waar ook bijzondere dingen op te zien zijn.

In het onderste deel van het artikel, dat is bij de derde afbeelding, voor de regie, daar is een quote, daar staat dat de mogelijke ontdekking de wereld voorgoed zal veranderen en ook met name dat de NASA daarvoor nodig is. 

Martijn: Nou, mag ik daar iets over zeggen?

Arjan: Nee, dat kan absoluut niet.

Martijn: Dat kan niet hè?

Nou dan hebben we toch een probleem. Ik ben een vrijspreker of tenminste een uitdaging. Zolang wij gepoogd worden te denken dat wij andere mensen nodig hebben, andere partijen nodig hebben om informatie naar buiten te brengen, dan doen we precies wat die partijen ook willen. Want wij hebben feitelijk NASA helemaal niet nodig om achter de feiten te komen. Er zijn genoeg mensen, klokkenluiders, in Nederland, maar op de hele planeet, die informatie naar buiten brengen buiten de gevestigde structuren om.

Het is natuurlijk fijn dat NASA zich hiervoor laat gebruiken, laat daar geen misverstand over laten bestaan, binnen de NASA zijn al decennialang mensen, die op de hoogte zijn van aanwezigheid hier op aarde, die al vele duizenden jaren hier aanwezig zijn. Dus op het moment, dat NASA gaat roepen van, wij zijn nodig om die informatie naar buiten te brengen, ja dan kun je je gewoon afvragen van, hoe komt het dat ze dat zeggen? Want op het moment, dat wij dat zelf gaan onderzoeken, komen we waarschijnlijk tot een heel andere conclusie dan dat NASA dat doet. Dus het zou kunnen zijn, ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen zijn, dat NASA dus voor ons de route gaat uitstippelen, waarvan zij willen, dat wij dat te weten krijgen.

Onmogelijke verhalen van mensen zoals ik en ook andere mensen thuis, om die dus in banen te leiden, je krijgt dan dus toch een classificatie van de NASA zegt dit en dat is dan toch de waarheid, en al die andere mensen, die iets anders vertellen, wat een contradictie is op wat NASA vertelt, maar die mensen zijn dan toch eigenlijk in de war.

Dus we moeten heel voorzichtig zijn, we dienen heel voorzichtig te zijn in het aannemen van zo maar realiteiten van organisaties zoals de NASA.

Arjan: Ja dat is natuurlijk wel een heel bijzonder feit, dat ze eigenlijk altijd alles categorisch ontkent, de bijnaam is ook: “Never Straight Answer”, en dat ze nu met dit bericht komen, dat is wel opmerkelijk. Dus dat betekent in ieder geval een switch van intern beleid en ook naar extern toe. Dat doen ze alleen maar in een bijzondere tijdsgewricht zou je eigenlijk kunnen zeggen.

Martijn: Ja, NASA bestaat natuurlijk uit verschillende lagen en je kunt rustig stellen dat NASA een onderdeel is van een heel groot inlichtingennetwerk, tientallen inlichtingendiensten wereldwijd die samenwerken onder een bepaalde vlag. NASA is daar een uitvoerend orgaan in.

De mensen binnen NASA, die met heel belangrijke informatie naar buiten komen, doen dat ook al in opdracht van. En dat wil niet zeggen, dat alle mensen bij NASA niet “straight” zijn zeg maar hè. Want er zijn natuurlijk tienduizenden mensen binnen de NASA, die met hart en passie, volledige passie, het werk doen als astronoom en onderzoek plegen. Dus laten we het vooral niet over één kam scheren en elkaar wel respecteren. Het is alleen wel bijzonder, dat NASA hiervoor naar voren wordt geschoven.

Arjan: Het volgende stukje, dat voorbij kwam, dat is een heel bijzonder genetisch onderzoek, waaruit blijkt dat farao’s uit Oud Egypte eigenlijk buitenaardse hybriden zouden zijn. Nieuwe genetische studie wijst in die richting, dat sommige Egyptische farao’s aan opzettelijk genetische manipulatie werden onderworpen door een technologisch geavanceerde beschaving.

Stuart Fleischman, assistent hoogleraar Comparative Genomics aan de Zwitserse universiteit in Caïro en zijn team hebben onlangs de resultaten van een 7 jaar durende studie, waarbij DNA en botweefsel van 9 oude Egyptische farao’s in kaart zijn gebracht, gepubliceerd. En als die bevindingen juist zijn, zou het een verandering van de wereldgeschiedenis boeken betekenen en een paar afbeeldingen die ze ook hebben, eentje is van DNA, hebben ze het DNA van Achnaton vergeleken met een gewoon mens zeg maar, en dan zie je dat dat er behoorlijk anders uitziet. En dat hebben ze ook gedaan met botweefsel, daar hebben ze ook allerlei hele fundamentele verschillen gezien. En het laatste stukje van het artikel was wel interessant. Die zeggen van, nou de buitenaardse genetische manipulatie met opzet bij vooraanstaanden in het verleden en hij stelde zich de vraag: zijn ze eigenlijk wel ooit verdwenen?

Martijn: Ja dat klopt, een hele goede vraag: zijn ze eigenlijk wel ooit verdwenen?

Terug over de DNA natuurlijk, we spreken over een buitengewoon interessante ontdekking, mogelijke ontdekking, laten we daar ook weer duidelijk over zijn.

Arjan: Absoluut. Het is in een ieder geval een Westerse wetenschappelijke studie, waar echt een team 7 jaar aan heeft gewerkt met hoog geavanceerde technologie. Dus dat is heel interessant.

Martijn: Zeker interessant en het is ook interessant om te beseffen, dat binnen de universitaire groepen complete, en mensen die nu kijken en daarbij betrokken zijn, weten ook dat het zo is, dat binnen de universitaire groepen ongelooflijk veel strijd is over hoe je iets kunt interpreteren, een onderzoek, en de resultaten daarvan. De uitslag van een onderzoek betekent dat zus in het daglicht van zo, of is het een radicaal andere uitslag, die je zo moet interpreteren. En zolang we dus niet een eenduidige richting in kunnen gaan van uitslag, wordt er dus uitslag achter het gordijn gehouden hè.

En dat is jammer, daarom is het ook zo belangrijk, dat we zelf een televisie uitzending zoals nu aan het presenteren zijn, waar we nogmaals jullie uitnodigen om hele belangrijke informatie over deze onderwerpen hier naar voren te brengen, dat hebben we met elkaar nodig.

Wat ook nodig is, dat de mensen binnen de universiteit durven op te staan en zich hier ook over durven uit te spreken. Want als je kijkt naar DNA, de uitslag van het onderzoek daarvan, daar kun je niet omheen. Dit zijn harde feiten, wetenschappelijke feiten op basis van hoe de wetenschap op dit moment functioneert.

En het is een enorm grote… ja het betekent enorm veel.

Dus ja ik kan er wel iets over zeggen van wat ik er zelf over weet, is dat de farao’s inderdaad een kruising zijn, een soort hybridiserings ras, een aanpassing, een modificatie tussen mensachtige wezens, die o.a. van een Sirische afkomst zijn, van een Sirische beschaving en dat is aangepast door Zeta groeperingen. Dus dat zijn rassen, Zeta groeperingen bestaan uit heel veel verschillende lagen, dat zijn ook wezens met lange schedels en ook grotere ogen, en daar is een kruising tussen gemaakt. Ik denk dat je echt geen bril nodig hebt om het zo maar even rot te zeggen, om te zien dat de schedels uit de oudheden totaal anders zijn, dan de schedel van jou en mij.

En diegene, die daar over zegt, ja dat is een afwijking, ja zo kun je alles in het universum een afwijking noemen, je zou de hele mensheid dan een afwijking kunnen noemen hè.

We zullen echt wel ons nuchtere verstand dienen te gebruiken bij het vaststellen van ook visuele waarheden. Dan heb je nog niet eens een DNA onderzoek nodig, maar dat is wel nodig om aan te tonen dat het ook inderdaad iets anders is dan de mens.

Arjan: Jawel hè.

Martijn: En die feiten liggen er gewoon.

Dus ik zou zeggen van, collega’s van het RTL nieuws en NOS etc. durf het eens aan, breng het eens naar voren, ga die mensen eens interviewen en hoe komt het, dat jullie dat niet doen?

Arjan: Lijkt me een goed plan.

Martijn: Denk het ook.

Arjan: Absoluut.

Je noemde even de Sirische rassen en de Zeta groeperingen. Kun je in zijn algemeenheid constateren, dat is in ieder geval mijn perceptie, dat de mensen uit Sirius meer positief naar de mensheid gestemd zijn en de Zeta met een wat negatievere agenda naar ons toe?

Martijn: Een simpele vraag met een mogelijk heel complex antwoord, dus dat zal ik niet helemaal uit elkaar trekken, maar ja, het antwoord is ja, in hoofdlijnen wel. De Sirische beschavingen hebben over het algemeen een bijdrage aan de visie over de mensheid, wat niet altijd wil zeggen, dat de visie van hen ook bevorderend voor ons is. Er zijn ook binnen het Sirische stelsel, stelsels, we spreken hier niet over één planeet, we praten over een gigantische complexiteit aan beschavingen en daarvan is 80% zeg maar bijdragend, ondersteunend in het menselijk bewustzijn, het programma dat hier op aarde draait, 20% daarvan heeft daar een andere visie over maar is niet per definitie afvallig, laat ik het zo maar even noemen.

En bij de Zeta groeperingen heb je eigenlijk precies hetzelfde, maar de Zeta’s hebben wel andere agenda’s, andere motivaties om de mensen te ondersteunen. En één daarvan is dat ze een medescheppend ras zijn van de oorspronkelijkheid van de mens, maar ook omdat er iets aan de hand is in hun eigen beschaving, waardoor ze ons ook weer nodig hebben om te blijven existeren. Ja, ik kan het niet simpeler houden dan zo.

Arjan: Oké, oké, daar kun je natuurlijk nog eindeloos op door. 

Maar wij moeten ook verder met dit programma.

Martijn: Ja jammer hè, dat we niet zo door kunnen gaan.

Arjan: Absoluut, ja.

Maar goed, niet getreurd want er staan heel veel andere interessante onderwerpen op het programma, o.a. een neuroloog, die heeft een hersenonderzoek gedaan en die zegt van, ontvoering door aliens? Die neuroloog vindt eigenlijk allemaal overeenkomsten in de vermeende slachtoffers. Dat is de neuroloog Michael B. Russo en die zegt, dat hij aanvankelijk niet wist wat hij ervan moest denken toen één van de eerste patiënten aan hem vertelde, dat ze werd ontvoerd door buitenaardse wezens vanuit de ruimte. Hij zegt, artsen verwezen hen door naar mij, omdat ze een soort hoofdpijn, een neurologisch probleem hadden en de artsen wisten niet dat ze het probleem aan ontvoering weten, maar in het intake gesprek vertelden ze het aan die dokter. Hij gebruikte apparatuur van euro 200.000, die heet: …?..14.36…… machine, jawel

Martijn: Dat klinkt heel goed.

Arjan: Het enige in zijn soort op Hawaï, dat zou de enige in zijn soort op de wereld kunnen zijn.

Martijn: Daarom staat het ook op Hawaï natuurlijk.

Arjan: Tuurlijk, maar waarbij hij de elektrische activiteit van de hersenen van zijn patiënten in kaart wist te brengen. En bij de mensen, die vertelden dat ze ontvoerd waren door buitenaardse wezens, die gaven 75% gelijke resultaten bij een bepaalde activiteit in hun hersenen. Hij zegt zelf van, nou het is niet dat ik mijn patiënten niet geloof, maar ja ik stel alleen vast wat ik waarneem met mijn apparatuur. En ik heb dat soort artikelen wel eens vaker gelezen, dat dit soort onderzoeken werden gedaan. De teneur van het fenomeen buitenaards leven is eigenlijk, dat die ontvoeringen afdoen als een chemietje in de hersenen of een elektrische activiteit in de hersenen. Of een hallucinatie of iets dergelijks.

Als jij dat hoort, wat zijn jouw gedachten daarbij?

Martijn: Nou ja, we staan natuurlijk in het beginpunt van de wetenschap, ook het besef bij de mensen zelf thuis, van na te gaan denken, wat neem ik eigenlijk waar? En dit is toch echt de eeuw van het hersenonderzoek. En laten we het nog eens breder trekken, het gaat niet om het hersenonderzoek, het gaat om een verschuiving, een paradigma verschuiving van het menselijk bewustzijn. Dus, hoe nemen wij iets waar, wat nemen wij waar en wat is bewustzijn? Hoe zit bewustzijn gekoppeld aan ons lichaam? En dan nog, is het überhaupt zo dat ons bewustzijn gekoppeld zit aan ons lichaam of is dat misschien een neurologische interpretatie?

Dus als deze arts deze richting ingaat, dan zeg ik van, dat is buitengewoon interessant, want dat werpt heel wat nieuwe vragen op en dat is precies waar ik het ook over heb, dat het hele bewustzijn een neurologisch of eigenlijk een metafysisch neurologische gebeurtenis is. Ons fysieke lichaam heeft een neurologisch circuit, maar we hebben ook nog een niet fysiek lichaam, dus dat is vanuit het non locale bewustzijn. Daar hebben we ook een neurologisch circuit.

En je kunt dat weg verklaren door te zeggen, nou ja die hele ufo ontvoeringen zijn eigenlijk allemaal neurologische prikkels. Als dat zo is hè, en dat is ongetwijfeld ook zo, waarmee het nog niet goed verklaard is, dan kun je je ook afvragen: wat is deze werkelijkheid dan waar wij nu in zitten?

Want als een buitenaardse ontvoering wordt vertaald als een andere ervaring in een andere bewustzijnsstaat, een neurologische gebeurtenis is, hoe neurologisch is deze gebeurtenis dan waar wij in zitten, deze realiteit. Dus deze man, of vrouw..

Arjan: Man

Martijn: Man, zou eigenlijk ook wel een soort instrument kunnen zijn om het hele buitenaardse fenomeen of interdimensionaal bewustzijn heel anders op de agenda te zetten.

Dus je kunt daar allerlei meningen over hebben en je kunt je afvragen van wat betekent dat.

Als je 10 mensen op een rij zet, die hetzelfde zien gebeuren, nemen ze allemaal iets anders waar en ook andere gevoelens erbij. Wat is de realiteit, wat neem je waar?

Ontvoeringen bestaan, die bestaan gewoon. Zowel fysiek als niet fysiek. En op het moment dat het een fysieke realiteit is, een fysieke ontvoering is, dan zeggen we van, ja het is waar want het is toetsbaar aan de hand van de fysieke wetenschap. De fysieke natuurwetten. Zodra het niet fysiek is, dan zeggen ze, ja het is niet werkelijk. Dan wil men het verklaren als neurologische gebeurtenis.

Nou stel je dan eens voor, dat alles onder een veel grotere paraplu een neurologische gebeurtenis is. Wat weten wij? En ook, wat denken de wetenschappers? Kunnen de wetenschappers buiten de box denken? Kunnen de wetenschappers buiten de kaders denken van wat zij hebben geleerd? En kunnen ze ook buiten de kaders denken van wie zij zelf denken dat ze zijn? Wie verklaart iets en wie verklaart wat? Dus er komen zoveel vragen naar boven. Buitengewoon interessant en wellicht is dat een goeie start om er eens een keer op een ander moment op in te gaan.

Arjan: Ja, ja, leuk.

Martijn: Maar ik vind het te kort door de bocht gaan om daar gelijk een classificatie aan te geven van, oké dan is het dus niet waar. Want als het zo is, dat de neurologische circuits de ingangen zijn tot deze realiteit, dan is dat juist ook de sleutel.

Arjan: Precies, precies.

Martijn: Ik ben gek op sleutels.

Arjan: Kijk.

Ik las laatst ergens, dat de kwantumfysische wetenschappers zich tegenwoordig in 12 werkelijkheden moeten uitdrukken om de realiteit een beetje te benaderen en dat zou eigenlijk integraal doorgevoerd moeten worden naar alle andere wetenschappen.

Martijn: Het hele model waarop we op dit moment de werkelijkheid een betekenis geven, rammelt aan alle kanten en we mogen toch ondanks dat met de voeten op de vloer blijven staan. Als we dit gaan onderzoeken dan ontdekken we ook waarom het ufo fenomeen, het buitenaardse fenomeen zo lastig is inhoud te geven, betekenis te geven, en waarom dat ook lastig is om dat positief of negatief te benaderen. Je kunt dus zeggen, dat is negatief en dat is positief, maar als we alles gaan onderzoeken wat voor rol onze neurologische circuits daarin hebben en hoe wij reageren op iets wat mogelijk negatief lijkt maar toch misschien helemaal niet zo is, dan wordt alles radicaal anders en dat is de tijd waarin we zitten. We gaan het anders belichten. Dat betekent ook dat hele mooie dingen ook wel een iets andere betekenis kunnen hebben. Dat kan van beide kanten.

Dus we drukken weer op de knop van verwarring, zo klik, dan raken mensen in de war. Ik beweer telkens weer, dat verwarring nodig is voor een heronderzoek. Uit die kaders.

Arjan: Helemaal goed, ja.

We zijn 10 van de meest overtuigende ufo sites in mei tegengekomen en die beginnen met dit plaatje. Dat is de hele wereld overgegaan als zijnde dat dat bewijs was voor buitenaards leven en dat we daar eigenlijk een buitenaards lichaam zagen, dat overleden was. Maar wat blijkt is dat die uit een museum komt, het is gewoon een mummie uit een museum met ook het plaatje erop van een museum. Het is wel leuk, dat ze dit artikel zo hebben ingeleid, want de 10 meeste overtuigende cases zijn best heel aardig. En daar komen zelfs 2 van in Nederland voor.

Op 10 staat namelijk een meneer uit Maassluis. Daar kunnen we gewoon even naar kijken, die man kon ook zelf weinig info geven, maar hij heeft best een aardig “unidentified flying object” voor zijn camera gekregen.

Kunnen we daar even naar kijken?

Ja, een meneer uit Maassluis, die heeft toch een mooi plaatje erop gekregen.

Martijn: Ja knap, heel fijn dat iemand dat ook durft te publiceren met name een gezicht erbij, want we hoeven ons daar helemaal niet voor te schamen. Dagelijks worden er voertuigen in de lucht gezien. En deze voertuigen zijn echt niet allemaal van buitenaardse makelij, er zijn ook heel veel spionage toestellen. De mensheid wordt enorm bespioneerd. Er zitten ook allemaal militaire toestellen tussen. Ze hebben in ieder geval de techniek om zich onzichtbaar te maken, visueel technisch, zich dus buiten het visuele lichtspectrum bevinden. Dat gebeurt gewoon. Ik ben zelf een hele …… ik let veel op de lucht en ik zie heel veel bijzondere dingen daardoor en niet omdat ik dat wil zien, maar het zijn gewoon fysieke voertuigen en ik zie dat soort situaties ook. Ik heb heel vaak in Friesland, omdat ik daar toen ook aan het werk was, heb ik echt heel vaak van die voertuigen in de lucht gezien. Spionagetoestellen die echt boven de stad hangen, boven Leeuwarden. Op een behoorlijke hoogte hoor. En dan in één keer zich vrij snel begeven van de ene naar de andere plek en daar ook weer stil hangen. Dat zijn echte drones.
In die film van de Matrix van die sentinels hè. Wij hebben ook drones en drones bestaan al veel en veel langer dan dat iedereen denkt. Wij krijgen dat nu allemaal op ons bordje omdat het veel gezien wordt, dat we kunnen zeggen, ja dat was een drone. Wat het werkelijk is, dat wordt daarmee niet verklaard.

Leuk dat die man dat gefilmd heeft.

Arjan: Herkende jij zo’n toestel, heb je zelf ook wel eens zo’n soort toestel gezien?

Martijn: Ja, ja.

Arjan: Denk je dat die fysiek is?

Martijn: Ja dit is een fysiek toestel voor mijn waarneming wat ik er nu bij zie met altijd een slag om de arm omdat ook ik het niet zeker kan zeggen natuurlijk. Ik kan alleen maar kijken op basis van wat ik heb gezien en ik heb heel veel gezien. Het lijkt voor mij dat het een fysiek toestel is.

Arjan: De nummer 9 op de lijst die komt uit San Diego, en die was wel bijzonder omdat NBC 7 die heeft het uitgezonden, dat was een hele serie lichten en op een gegeven moment toen, ja die hebben ook heel veel mensen gezien, op een gegeven moment verstrekte de zender helemaal geen info meer, aan niemand, dus de vraag is: is hen de mond gesnoerd?  Maar laten we even naar het filmpje kijken.

Martijn: Was een heel kort filmpje (gelach), het wordt tijd jongens dat we wat langere filmpjes hebben. Ja bijzonder, dit soort voertuigen bestaan gewoon. Als je contact hebt met buitenaardse beschavingen en laat we het woord buitenaards maar even tussen haakjes zetten, andere beschavingen, een andere planetaire beschaving, dan zul je zien wat voor enorme voertuigen ze hebben, dat is echt ongelooflijk mooi en bijzonder indrukwekkend, veelal gepaard met enorme mooie kleuren, vormgevingen die echt uiteenlopend zijn. Het is niet perse dat het rond is, dat het vierkant is, het kan de meest waanzinnige vormen aannemen met prachtige kleuren en uitstraling, het kan zich opsplitsen in verschillende lagen

Zo had ik in 2008 ook een hele mooie ervaring in Zuid-Duitsland met mijn familie, daar waren we op vakantie. En daar ook echt hele mooie voertuigen in de bergen gezien, die over ons heen vlogen en zich ook echt tegelijkertijd opsplitsten in allemaal lichtbalken en in een formatie over ons heen zijn gevlogen. Ja heel mooi. Het heeft niet altijd perse een bepaalde vorm.

We laten ons verrassen wat er allemaal te zien is in de lucht en ik weet ook als we ons er op afstemmen, ons openstellen, dat het makkelijker gaat. Ja heel mooi, heel mooi plaatje.

Arjan: Laten we daar ook nog eens een keer speciaal aandacht aan besteden over dat afstemmen.

Martijn: Jazeker, dat is heel belangrijk hoor. Ja dat afstemmen is niet zozeer, dat je in meditatie hoeft te zijn want dat maakt nog wel eens een behoorlijke verwarring, mensen denken dat het omgaan of zien van ufo’s te maken heeft met altijd afstemming via meditatie maar heeft heel veel te maken met je gemoedstoestand, hoe je je voelt.

Dat is een veelbesproken onderwerp waar ik het altijd over heb en het is ook heel belangrijk omdat andere beschavingen heel goed begrijpen dat wij bestuurd worden in onze gemoedstoestand.

En denk er gewoon maar eventjes aan, dat elke maand dat je geld overmaakt voor de hypotheek of de huur, voor veel mensen is dat een hele grote kwelling en het brengt een enorme gemoedstoestand met zich mee. Alleen al die datum, die er aan komt. Zo worden wij dus voortdurend door prikkels van buitenaf, worden wij mensen beïnvloed in onze gemoedstoestand, dus in onze staat van zijn. En als je wilt weten wat het galactische bewustzijn inhoudt en hoe dat voelt, nou daar kom je dus niet aan toe als je voortdurend in een zorgelijke staat verkeert.

Dus we gaan het er zeker nog een keer over hebben.

Arjan: Oké, we are going forward.

De volgende is helemaal kort en is ook niet veel van te zien. Dat is op zich wel vrij jammer, want hij is uit Chili. Die heeft een video uit 2012 vrijgegeven en dat was wel bijzonder omdat hij door hoge overheids officials is waargenomen en ook door ambulance personeel. Daar is nogal wat ophef over geweest in Chili, die is nu vrijgegeven. Het is een heel kort filmpje, laten we er even naar kijken.

Martijn: Ja het is maar heel kort hè, we verwachten natuurlijk altijd heel veel spectaculair materiaal, dat is natuurlijk wel eens jammer. Er zijn zoveel materialen en die gaan we ook wel meer publiceren. We nodigen nogmaals jou thuis ook uit hier een bijdrage in te leveren en dat hoeft niet altijd met naam en toenaam. Als je zegt, ik vind het gewoon belangrijk dat het naar buiten komt, mag je gewoon ook een andere naam opgeven. Wat we hier zien is inderdaad een filmpje met een voertuig. Nou goed en als je dat nu verifieert door wie dat gefilmd is en het is ook allemaal te staven, ik bedoel het maakt toch ergens verschil, ik vind het zelf persoonlijk heel kwalijk hoor, maar goed het is op dit moment wel zoals de mensen denken, het schijnt heel veel verschil te maken als je burgemeester bent of politieagent en je hebt zoiets gefilmd en je laat het zien, dan is dat blijkbaar veel geloofwaardiger dan dat je een huismoeder bent, die het overigens vaak veel drukker heeft dan een politieagent, dan ben je veel meer geloofwaardig of iets dergelijks. Daar mogen we ook wel van af. Dus voor mij is het niet zo belangrijk wie het waarneemt, het is veel belangrijker, dat het wordt gedeeld.

Maar het is wel heel interessant, dat we het kunnen tonen

Arjan: Absoluut.

Nummer 7 op de lijst, dat is ook een “unidentified object” van een heel andere orde Die is waargenomen door een bewakingscamera in het gebouw van de U.S. Space Walk of Fame.

Martijn: Veelbelovend.

Arjan: Ja.

Dat is wat we een orb zouden noemen, die opeens voor zo’n camera verschijnt. Wat maak jij daarvan als je daar naar kijkt?

Martijn: Ik ben altijd, ondanks de waanzinnige ervaringen die ik zelf heb, heel voorzichtig met dit soort zaken. Wat ik zie is inderdaad, net als jullie thuis en jij, een lichtbol. Die lichtbollen kunnen orbs zijn, zoals ze worden genoemd, het zijn bewustzijnsvelden. Het kunnen fysieke vormen zijn, die zich razendsnel transformeren in een andere, neurologische opbouw, waardoor onze hersenen iets anders zien, dan wat het werkelijk is, het is heel interessant

Het kan ook zo zijn, en dat is toch belangrijk om te benoemen, daar is gewoon onderzoek voor nodig, het kan ook zijn dat het iets te maken heeft met de wijze waarop een chip in de camera werkt.

Hierbij heb ik wel het gevoel dat het authentiek materiaal is, dat het echt iets is, dat door die ruimte heen gaat hoor.

Maar we moeten niet wegcijferen wat de verstoring kan zijn van een object of een lichtfrequentie in een lens. Het zijn ccd chips die dat allemaal zien, dus we zullen ook heel voorzichtig moeten zijn en niet iemand, die overal maar een opgestoken duimpje bij zet van, dit is buitenaards of iets dergelijks. Ik ben ook iemand die het duimpje naar beneden zet, dit is het niet.

Ik weet dat evenmin, net zo goed als dat andere mensen dat niet weten.

Arjan: Zou het bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn, dat het een stofje was, die daar rond dwarrelt?

Martijn: Dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn, want een stofje op een meter afstand van een video camera kan dus inderdaad een lichtbol effect worden, ook de camera, het ccdeetje interpreteert een vorm op een bepaalde wijze.

Maar goed, wat ik er nu bij zie, en het is voor mij ook de eerste keer dat ik dit zie, het is niet afgesproken werk wat we hier doen, het is allemaal gewoon lekker interactief, het lijkt er ieder geval op, dat daar een voertuigje of een object zich op een bepaalde manier voortbeweegt. En dat kan dus, want het wordt wereldwijd gezien en dat bestaat dus ook.

Er zijn heel veel verschillende soorten beschavingen en bewustzijnsvelden, die er uitzien als een lichtbol. En dat kunnen kleine lichtbolletjes zijn van een centimeter, heel helder en dat kunnen ook hele grote objecten, hele grote bollen zijn van kilometers groot.

En orbs, waar mensen ook veel over spreken, dat zijn ook echt bewustzijnsvelden.

Arjan: Moet ik even zeggen, heb ik nog niet met jou gedeeld. Er is een commentaar op ons youtube filmpje, dat we hebben gemaakt voor de introductie uitzending. Zegt iemand dat er bij 36.36 ook een soort vierkantachtige orb verschijnt boven in die bomen. Dat vond ik ook heel bijzonder.

Martijn: Nou er gebeuren natuurlijk ook dingen. Kijk als je hier mee bezig bent gebeuren er gewoon ………. worden er meer dingen zichtbaar, dat is het. Het gebeurt voortdurend. Het is niet zo, dat het ineens gebeurt. Dat is een introductie uitzending?

Arjan: Dat is een introductie uitzending en het gebeurt precies op het moment dat ik jou even samenvat zeg maar, want we hadden het over de matrix en jij zegt er een heel verhaal over en ik zeg dan van, eigenlijk is het de bedoeling dat we juist niet de matrix uitgaan maar helemaal hier in eigendom nemen. En precies op dat punt was er even een soort vierkantachtige orb.

Martijn: 36 minuten en 36 seconden.

Arjan: Ja.

Martijn: Negen, negen, wat mooi. Leuk, ik ga het zelf ook eventjes nakijken.

Arjan: Negen is het getal van de mens, dus dubbel mens. Heel bijzonder.

De volgende is nummer 6, dat is een groen lichtfenomeen in Groningen, die hebben we ook in onze introductie uitzending al even belicht en die is dus ook daadwerkelijk de wereld overgegaan. Het is een Amerikaan, die dit lijstje heeft samengesteld en daar kwam die ook in naar voren.

Martijn: Ja het is een hele mooie foto, hij is heel scherp.

Ja het is, wat ik toen ook heb gezegd, het ziet er voor mij heel authentiek uit. Ik heb daarin ook heel veel bijzondere ervaringen meegemaakt en daar lijkt het gewoonweg heel erg op. Het ziet er heel erg hetzelfde uit. Het zijn een soort plasmaschilden, die zich in onze atmosfeer voordoen, waarin objecten en en uit kunnen vliegen. En dat wil niet zeggen dat objecten dan gelijk op een andere locatie zijn, het hoeft ook niet te worden verklaren, het wordt gewoon gezien.

En dit wordt wereldwijd gezien. En nu hebben we dit enorm mooie cadeau gekregen, dat iemand dit heeft kunnen vastleggen.

Arjan: Heel bijzonder.

Martijn: Waarbij ik nog steeds niet zeker kan stellen, dat het ook zo is, maar wat ik ook al eerder heb gezegd, voor mijn gevoel ziet het er heel authentiek uit. Wat mij betreft, gevoelsmatig maar ook verstandelijk, dan zeg ik gewoon, ja dit is authentiek materiaal.

Een heel mooi cadeau dat deze man dit heeft kunnen vastleggen.

Arjan: Ja absoluut. Ja heel bijzondere foto.

Dan komen wij bij het einde van het eerste deel van de eerste aflevering.

Nogmaals het verzoek, als je beelden of verhalen hebt kun je mailen naar [email protected]. Verhalen, foto’s en filmpjes zijn van hart welkom.

Martijn: Jazeker, meer dan welkom zelfs. Wij weten dat er ongelooflijk veel leeft op het gebied van buitenaards contact, interdimensionale realiteiten. Ik spreek echt dagelijks met heel veel mensen, die uit alle lagen van de bevolking komen. Voel je vrij om het op te sturen, deel gewoon. Het is de tijd om het met elkaar te doen. Wij delen het niet met z’n tweeën. Als jij het instuurt, dan delen we het met elkaar. En dat is zo belangrijk dat we de materialen beschikbaar stellen in het publieke domein. En laten we dat gewoon lekker doen.

Arjan: Ja met z’n allen. We hebben nu veel van de andere kant van de plas gedeeld en ook wat uit Groningen, maar het is hartstikke leuk als wij door jullie met informatie, foto’s en video’s gevoed worden. Daar hebben we het graag over.

Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.

Martijn: Tot dan.

Related Articles

Responses