Transcript | Crowd Power 10 | Met Arjan Bos en Martijn van Staveren

(Earth Matters TV | Crowd Power) Het transcript van Crowd Power 10. Onderstaand het gehele transcript van Crowd Power 10, deze is hier als PDF te downloaden (met dank aan Mareijke Giglio). Alle uitzendingen zijn te bekijken via het Earth Matters YouTube kanaal.

Wil je het televisieprogramma Crowd Power bijwonen en de gesprekken aan tafel van dichtbij meemaken? Dat kan! Crowd Power wordt opgenomen vanuit de Youniversal Studio in de Biotoop in Haren. De ontvangst is tussen 20.15 en 20.45 uur. Je bent van harte welkom een opname bij te wonen. Meld je aan via deze link op de website van Orongo.

Met grote toewijding is er van de uitzending een zo nauwkeurig mogelijk verslag gemaakt, we kunnen echter niet garanderen dat het helemaal foutloos is.

Transcript Crowd Power 10:
Arjan: Welkom bij Crowd Power op Earth Matters TV. Wij zijn weer voltallig en dit is even de derde keer dat we opstarten in verband met iets rond You-tube, dus we hopen dat je dit ziet en van harte welkom, ook iedereen van harte welkom hier in de studio.

Jij bent even terug van weggeweest; jij bent ziek geweest Martijn.

Martijn: Ja, nou ik heb geen griep gehad maar ik ben er wel een week uit geweest en dat was heel fjin om te ervaren. Ik heb flink wat updates gehad en ik ben er weer. Ik ben blij dat ik er weer mag zijn. Iedereen van harte welkom hier, thuis natuurlijk ook. Het is 23 februari en we maken weer een nieuwe uitzending voor Crowd power en we gaan over verschillende onderwerpen spreken waar jij een beetje een inleiding in geeft. Ik ben heel blij dat we dat weer bespreekbaar kunnen maken, ook weer dankzij het publiek natuurlijk, door hun inzendingen.

Arjan: Ja absoluut. Er zijn heel veel reacties geweest op de vorige keer en op de vorige keren, maar zeker ook op de vorige uitzending. Er zijn ook een aantal vragen die we daarvan ook echt wel gaan meenemen.

Martijn: Hartstikke fijn, dat belooft wat te gaan worden.

Arjan: Ja, dat belooft het zeker. Nog even een opmerking over het geluid. Wij hebben daar echt allerlei “toeters en bellen” aan gedaan om dat beter te krijgen. We hopen dat jullie dat nu goed kunnen horen. De vorige twee keren was het ook zo dat we dat dan gaan testen en dan is het goed. Maar dan zijn we vlak voor een live uitzending en dan komt er toch weer iets in. Wij doen ons uiterste best om dat zo goed mogelijk te krijgen. Eigenlijk is dat nog wat belangrijker dan het beeld. Wij zitten er in ieder geval bovenop om dat te regelen.

Martijn: ”Toi toi toi.” We doen er in ieder geval alles aan om de techniek zo goed mogelijk te laten lopen, met dat verschil, dat het moment van nu nog altijd meer bepaalt van wat er eigenlijk gebeurt dan dat wat we in voorbereiding doen. De onderwerpen maken ook wel hoe de techniek reageert. Maar goed alles werkt; we gaan het er lekker niet meer over hebben, we gaan gewoon lekker beginnen.

Arjan: Zo is het. We zitten nog in februari. Begin februari overleed Edgar Mitchell, hem hebben we ook wel eens eerder genoemd in één van onze uitzendingen. Misschien kunnen we even naar een kleine video van hem kijken die er over zijn leven is gemaakt.

(Video wordt afgespeeld)

Arjan: Ja dat was de Apollo 14 missie, vijf jaar geleden. Hij was de zesde man op de maan en ik herinner me een uitzending waarin jij daar ook iets over hebt gezegd, over de maanlanding, hè? Edgar Mitchell was heel erg gedreven om het goede te doen. Wat jij er toen over zei was van: Goh er zijn heel veel verhalen over hoe die foto’s zijn gemaakt en die films en of het nou in scene is gezet, daar zijn allerlei bewijzen voor. Er zijn veel mensen die zeggen: “Nou die missies hebben helemaal niet plaats gevonden.” Een ander zegt: “Dat is wél zo.” Jij zei: “Nou ze zijn er op een heel andere manier heen gegaan; er is wel degelijk wat in scene gezet, maar ze zijn er wel geweest.” Heeft deze man een beetje toneel moeten spelen op de beelden die we net hebben gezien en die in het publieke domein zijn?

Martijn: Nee, wat ik vanuit mijn eigen ervaring heb gezien is dat de maanlandingen er wel echt zijn geweest, dus echt zijn uitgevoerd. En dat is ook wat hij zegt natuurlijk. De kunst is …kijk binnen de NASA, de NASA is een voortvloeisel uiteindelijk van een Navy-groep, een marinegroep uit de tweede Wereldoorlog. Dat zijn allemaal mensen in (kun je ook bestuderen) de NASA die in dienst zijn van de USA Navy. En dat is met de astronauten nu eigenlijk ook nog zo. Er zijn militaire groepen binnen de NASA en civiele groepen, wetenschappelijk-civiele groepen binnen de NASA. En Edgar Mitchell is iemand die in dienst was van de Amerikaanse US Navy en die liegen nooit. Die spreken precies datgene uit; die zeggen precies dát wat aansluit bij de werkelijkheid waar zij op reageren.

Dus het is voor ons de kunst om de linken te leggen in dat waar zij over spreken, dat waar ze uitspraken over doen. Alles wat hij vertelt is op basis van precies dat stuk ervaring dat hij heeft.

Dus hij hoeft niet te liegen. Interpreteren en liegen zijn twee verschillende dingen. Toch zijn ze heel gelijk.

Arjan:”Een toneelstukje opvoeren” waren mijn woorden, maar hoor ik je dan eigenlijk impliciet zeggen dat van het woord “invoegingen” in zijn realiteit kwestie geweest zou kunnen zijn?

Martijn: Sowieso is er de Mindcontrol die uitgevoerd wordt in heel verschillende lagen in het menselijk bewustzijn. Die speelt zich natuurlijk ook echt bij militairen af. Juist bij militairen.

En de sleutel is gewoon; als jij het brein van iemand iets anders kunt laten ervaren of je kunt compleet neurologische projecties in het brein inplanten, – ik zeg niet dat het zo is maar als dat zou kunnen – dan zou je natuurlijk dom zijn als je dat niet gebruikt. En die technieken zijn er.

Ik heb zelf het vermoeden – maar ja goed, ik ben niet aanwezig geweest bij die Apollo vluchten, dáár niet -, mijn vermoeden is heel simpel en dat is gewoon dat Edgar Mitchell heel erg op de hoogte is van het feit dat er een dubbel programma heeft gelopen, überhaupt nog steeds een dubbel programma, maar ook toen in de Apollo tijd. Hij is aanwezig geweest bij echte maanreizen en niet aanwezig geweest bij de “Hoax”, dus het filmstudio verhaal. Maar hij is daar wel van op de hoogte, heeft wel vermoedens daarvan. Maar het is heel goed gescheiden gehouden. Dat kan ook niet anders. Het zou anders al veel duidelijker uitgelegd zijn. Hij spreekt, denk ik, echt wel vanuit een eigen ervaring.

Arjan: Dat is waarschijnlijk ook waarom hij gepassioneerd is om het goede te doen.

Martijn: Ja natuurlijk.

Ja kijk; stel wij maken die maanreis. Stel wij worden uitgenodigd door een organisatie om die maanreis te maken in die tijd. Wij maken dus samen die maanreis en wij weten dat er waarschijnlijk op basis van de voor-briefings – wij zijn niet zomaar geselecteerd – dat we daar niet alleen maar heen vliegen om een vlag neer te zetten. Dat weten wij samen op dat moment. Wij weten dus wat er werkelijk aan de hand is en wat we dus waargenomen willen hebben van dichtbij. Dan weten we ook dat er een programma loopt om dat te verhullen. Wij gaan dus een hele speciale, geheime, super top-geheime militaire missie draaien onder de vlag van. En dan zouden wij ook een besef hebben van wat we daar aantreffen. Iets dat we dat niet naar buiten ventileren, vooral omdat we ook in dienst zijn van de USA navy. En je leven lang blijf je dat gewoon zo volhouden. Je leven lang.

Arjan: Dat wordt mee het graf in genomen. Martijn: Ja.

Arjan: Hij zegt ook van: “We are “stardust and that’s we are all on.” En dat raakt als hij dat zegt en dat is ook mooi. Maar goed ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Jij zegt: Goh we hebben eigenlijk een cyber-biologisch lichaam en we zitten in een soort Matrix. Zou jij ook zeggen: “We are all stardust and that’s we are all one?”

Martijn: Absoluut. Kijk er zijn zoveel verschillende zienswijzen. Dat maakt het heel vaak paradoxaal als je over deze onderwerpen spreekt. Als ik spreek over een cyber-biologisch lichaam, dan heeft dat te maken met dit universum waar wij ons in bevinden, met het hele universum op zich, met deze kosmos. En deze kosmos heeft andere wetten dan andere universa. Het zijn dimensies die over elkaar heen liggen als het ware. En dit universum, waar wij nu in geboren worden, althans waar ons bewustzijn aan gekoppeld is, waardoor ons bewustzijn een geboorte erváárt – dat is iets heel anders – in dat moment van die koppeling dat wij de geboorte ervaren en ons hele leven leiden en vervolgens overlijden meemaken, dus binnen dit model, hebben wij een lichaam. En dat lichaam is opgebouwd uit de wetgeving van dát hologram van dát universum en dat is opgebouwd uit sterrenstof. Arjan: oké ja

Buiten dit model, zodra wij ons zouden ontkoppelen, zouden we ontdekken dat dat lichaam is opgebouwd uit sterrenstof. Dat dat lichaam in die zin is opgebouwd uit sterrenstof, uit bouwstenen van de voorouders van ons en dat het hele – en daar moeten we dan maar gelijk naar toe – dat het hele lichaam op zich, ook het eitje en het zaadcelletje, dat dit het concept is van het kloonprogramma. En daarom is het een cyber-biologisch lichaam.

Arjan: Kun je daar iets meer over zeggen? Het concept van het ……

Martijn: Kijk wij gaan ervan uit dat het lichaam een goddelijk lichaam is. Dat alles wat God en creatie is, dat dit het ook allemaal ís (Martijn wijst op zijn lichaam). Stel je nou voor dat dat gewoon niet zo is. Ga maar in de “stel” vorm.

Stel je voor dat andere dimensionale rassen in dit universum andere wetten hebben en andere scheppingsprocessen hebben. Andere modellen hebben om lichamen te laten ontstaan en dat ze daarvoor een perfect concept hebben ontwikkeld, waardoor in de fysieke realiteit een kloon-systeem in stand wordt gehouden door de klonen zelf. Dus het is een doorproduceren van een fysiek lichaam. Het enige wat nodig is om dat te bezielen is, dat er een koppeling plaats vindt van een bewustzijnsveld, wat niet persé nodig is – want al die lichamen kunnen ook zonder een zielbewustzijn-, een bewust leven leiden. Stel dat dat nu zo is. Dan zou je dus ook kunnen concluderen dat als dit zo is, dan is dit lichaam in feite het kloonprogramma in deze werkelijkheid. Dat is dus ook precies wat er gebeurt. Of het nou door een eitje en een zaadcelletje wordt geproduceerd, het fysieke lichaam, – wij zien dat dus als een scheppingsprincipe – maar stel je voor dat het dus het opdelen van het kloonprogramma is dat interdimensionalen juist zouden hebben ontwikkeld – dan komt dat op hetzelfde neer als dat er geen eitje en zaadcelletje zijn, maar dat je dus gewoon het lichaam kunt klonen in het laboratorium. En precies dat is ook wat er gebeurt. Waar het dan ook gebeurt. Of het uit een biologische, twee biologische lichamen ontstaat of dat het ontstaat uit kunstmatige inseminatie, dat maakt eigenlijk niets uit, dat staat beide los van zielsinvoeging.

Arjan: En waar komt het bewustzijn dan vandaan?

Martijn: Wat bedoel jij met bewustzijn?

Arjan: Nou ik vraag het omdat jij zei… ik weet niet precies hoe je het zei: zonder toevoeging van een bewuste ziel… Martijn: Zonder koppeling van een scheppend wezen… Arjan: Zonder koppeling van een scheppend wezen kun je nog steeds een kloon hebben die een bewust leven leeft. Martijn: Ja. Arjan: Wat is dan bewustzijn? is mijn vraag.

Martijn: Bewustzijn staat los van de schepping. Bewustzijn is dat een wezen zichzelf bewust is. Arjan: Kan dan artificieel? Martijn: Dat is artificieel. In dit geval niet bezield. Een computer, die zichzelf bewust wordt dat hij bestaat, dat hij interacteert met iets om zich heen, heeft bewustzijn. En dat is nu precies de grootste ontdekking. De grootste ontdekking van de mensheid zal zijn dat ons neurologische systeem een artificieel systeem is. En dat wij als zodanig, als koppelaars, op dit moment optreden in een universum dat al onder artificieel toezicht staat, waar andere wetten zijn. En het is onze missie en taak om in dit universum onze scheppingskracht te koppelen aan het artificiële deel om vervolgens in dit universum aanwezig te zijn en alle artificiële werkelijkheden een klein stukje van het scheppingsvonkje – laat ik het maar heel eenvoudig zeggen – het scheppingsvonkje dat gebaseerd is op een diepliggend vermogen wat wij in ons dragen, om dat waar te nemen zodat het er is. Ik word er helemaal vrolijk van. (Gelach)

En daarom is het ook heel belangrijk om dit helemaal te gaan onderzoeken, want er komt echt heel wat op de mensheid af. Wij hebben in hele dogma’s vastgezeten, wetenschappelijk ook. Er zijn wetenschappelijk groepen die dit allang hebben vastgesteld. Dit kunnen ze niet van de daken schreeuwen, want dat past niet binnen de boeken van evolutie. Je zou toch ook gewoon kunnen veronderstellen van: Nou als dat zo is dat wij een bezield wezen zijn, als dat losgekoppeld is, dan is het lichaam er dus nog wel. Het lichaam zou eigenlijk ook kunnen leven zonder een bezieling.

Dat klopt toch. We hebben toch mensen die zonder een ziel bestaan?

Arjan: Ja, ik kan het uit eigen ervaring niet zeggen maar ik denk dat het wel zo is, ja.

Martijn: We spreken toch massaal over walk-ins en walk-outs? Nou dan is toch daarmee dit hele theoretische verhaal in één keer neergezet?

Arjan: Ja dat is waar, ja absoluut, theoretisch dan. Martijn: theoretisch dan.

Martijn: Het zijn vaak de mensen die daarover spreken, die de meeste moeite mee hebben om te veronderstellen dat ze zelf aan een cyber-biologisch lichaam gekoppeld zitten.

Dat is juist heel erg leuk. Ik vind het ontzettend leuk om in dit universum te zijn. Het is juist heel erg leuk om een vonkje van creatie, van liefde te brengen. Dat kan alleen maar als je jezelf durft te onderzoeken. En dan is het ook jezelf ontsmetten van wie je allemaal niet bent. En wát je ook vooral niet bent.

Ik heb vanmiddag ook nog tegen een aantal mensen gezegd; de opdracht wordt heel vaak gezegd: wie ben ik? Kom er maar eens achter wie ik ben. Weet je, dan leg je zo’n grote opdracht op jezelf neer. (Martijn geeft met zijn armen half boven het hoofd de grootte weer). Dat is een gigantische opdracht. En het kan wel, maar waarom zou je het niet simpel maken. Draai het gewoon om en ga eerst onderzoeken wat je, wie je in ieder geval níet bent.

Als je dat er allemaal afhaalt, kom je automatisch in je kern. Misschien zeg ik iets achterstevoren hoor. Maar voor mij voelt het heel kosmisch logisch kloppend om eerst jezelf te ontdoen van alle programmeringen, overtuigingen, aannames, indoctrinaties, manipulaties etc. etc.

Arjan: En dat allemaal naar aanleiding van een goedje als sterrenstof.

Martijn: Precies, nou, dus je weet wat je zegt.

Arjan: Ja inderdaad. Er was nog iets in het nieuws hierover. In ieder geval in deze richting. Er is een nieuwe telescoop van professor Santilli en die heeft het er over dat er niet E.T.’s worden waargenomen maar I.T.’s, invisible terrestrial entities. Daar hebben we iemand die er even heel kort over spreekt. Zullen we die even horen?

Video wordt afgespeeld.

Arjan: Ja dat is heel bijzonder vind ik. Iets waarnemen.

Martijn: Ja dat is heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder dat dat niet echt in het grote nieuws wordt neergezet. Ik bedoel als iets wordt vastgesteld dat er dus andere entiteiten, zoals dat genoemd wordt, hier op aarde zijn die gezien kunnen worden met een telescoop, dan zou ik zeggen van nou: We laten de voetbaluitslagen even achterwege en we gaan die invullen met een ander stukje nieuws, maar dat gebeurt niet.

Er is zoveel apparatuur waar zoveel verschillende lichtspectra mee gezien kunnen worden. Als je in de gelegenheid komt om een night-, ook voor thuis, als je een night vision generation vijf camera voor je ogen kunt plaatsen, dat zijn hele dure apparaten, en je gaat gewoon twee, drie nachten met zo’n apparaat langs de Zeedijk bijvoorbeeld gewoon in het donker liggen, dan krijg je een hele leuke avond. Dan krijg je voertuigen te zien die je met je gewone ogen niet kunt zien, maar die zijn er dan dus wel.

Maar ook echt hele zwermen van energieën die je voorbij ziet komen. Die apparatuur kost gewoon tweevijf.000 tot drie0.000 euro, minimaal.

Arjan: Een paar jaar geleden was ik bij zo’n congres over allemaal ufologen en daar had één zo’n ding mee. Daar heb ik ook even doorgekeken, niets gezien, maar wel een heel andere sterrenhemel inderdaad. Ja heel bijzonder.

Martijn: Ja dat is die meneer uit Californië; die heeft daar opnames van gemaakt.

Arjan: Ja die had hem ook mee.

Martijn: Er zijn dus allemaal verschillende lichtspectra en het is ook een technisch iets hè? De nuance verschillen zitten heel vaak in kleine temperatuurverschillen. En dan zit het net iets in een ander lichtspectrum en als je dat juist kunt afstemmen, kun je echt andere beschavingen, andere wezens op deze aarde zien.

Arjan: En heb jij een idee waar we het hier over hebben? Zijn dat gewoon geesten, overleden mensen of zijn dat entiteiten, die zoals jij zegt, zich in de interdimensionale ruimte tussen de moleculen bevinden?

Martijn: Daar kan ik hier niets verder over zeggen want ik heb dit verder niet bestudeerd. Niet gelezen en dan wordt het gokken. Arjan: Ja helder. Martijn: Dat doen ze in het casino ook.

Ik heb het vermoeden dat, nu ik het zo kort hoor, dat het iets te maken heeft met aardse wezens. Andere bewustzijnsvelden die hier in deze aardse schil, net als wij, aanwezig zijn.

Arjan: En kennelijk belang hebben bij grote militaire en industriële dingen.

Martijn: Ja blijkbaar.

Maar vergis je ook niet hoe ver de geheime Amerikaanse groepen zijn met het onzichtbaar maken van zichzelf.

Arjan: Dat hebben ze openlijk wel eens toegegeven met met die stover- sprays van de NASA, maar dat zal ongetwijfeld, als dat al in het publieke domein is, er al veel meer zijn van wat niet in het publieke domein komt. (Martijn: ja dat klopt).

Een vraag van Annie. Naar aanleiding van de vorige uitzending zegt ze: Goh Martijn je zegt dat er geen karma bestaat, hoe verklaar je dan, dat mensen ernstige ziektes krijgen en gehandicapt zijn of worden? Kinderen die gehandicapt geboren worden. Zijn dat ook inserties of doen we het onszelf aan door de manier van leven of hoe we met de dingen omgaan? En als je dan weer opnieuw geboren wordt gaat het dan verder en krijg je weer andere dingen te verwerken?

Martijn: Ja, dat zijn geen inserties, dat zijn ….. ik koppel hem even terug, ik moet eventjes meekijken op mijn manier naar de vraagstelling. Ik denk dat er wat verstrikkingen zitten in de aanvliegroute, niet van degene die de vraag stelt hoor, maar in de zienswijze.

Het is niet eenduidig dit verhaal. Het hele model van ons bewustzijn kun je niet eenduidig neerzetten; je kunt niet zeggen het zit zus of het zit zo. Het is een “en en en” situatie en daardoor is het zo gelaagd dat elke vraag en elke gedachte die er is, dat we dus dienen te kijken van welke kant wordt deze vraag gesteld.

Deze vraag wil ik graag terugkoppelen naar het eerdere stukje van uitleg van ons biologische …… eigenlijk dat ons fysieke lichaam een onderdeel is van een kloonprogramma en dat de mensheid als zodanig hier een kloon is van een ander menselijk ras .

En als je dan vraagt hoe zit het dan met karma, hoe zit dat nou eigenlijk? Nou karma bestaat niet. Zodra je uit dit model gaat, kijk je terug naar dit model en zegt: Hé de mensen hebben er zelf een karmisch model in gezien en zijn daar ook naar gaan handelen, waardoor het gevolg klopt met die zienswijze.

Maar uiteindelijk is het zo, dat bijvoorbeeld iemand die in een rolstoel zit of die gehandicapt geboren wordt, het maakt allemaal niks uit, dat dat een model is wat past bij dat lichaam, bij dat cyber-biologisch lichaam, en dat zich dat gaat manifesteren op het moment dat de ziel koppelt in het bewustzijnsveld buiten de acht lagen van realiteiten, die gecontroleerd worden door acht dimensionale bewustzijnsvelden.

Dus voordat ik met mijn bewustzijn hier binnenkwam en koppelde, ging ik door acht verschillende frequentielagen heen van buitengewoon geavanceerde technologieën waarin Mindcontrol wordt toegepast, word ik gescreend, met een speciale techniek en wordt er gekeken, zover als mogelijk is, wat het vermogen is en wat de achtergrond is.

Een mind, die dus op dat moment koppelt uit het fysieke stuk met mijn ziel, wordt in feite al ingevuld met programmeringen, veronderstellingen uit het artificiële stuk, dat mij scant. Aan de hand daarvan ontstaat er een programma in het biologische lichaam wat nodig schijnt te zijn voor het artificiële bewustzijnsveld, dat is een super intelligent bewustzijn, wat nodig is om jouw in dat proces hier op aarde te houden.

En dat heeft te maken met het feit – de vrije wil gaat onvermijdelijk omver – omdat het een model is waardoor onze vrije wil, ons idee van vrije wil, een concept wordt van het scheppingsproces via artificiële intelligentie.

Het blijft natuurlijk altijd hè, hoeveel woorden ga je gebruiken om het uit te leggen. Ik heb heel veel woorden nodig om te vertalen wat het veld is, wat er achter zit, om het in onze biologische mind hier (Martijn wijst op zijn voorhoofd), dit is cyber-biologisch, om het hier te snappen, want daar zijn er twee velden opgebouwd.

Hoe zit het dan met mensen die ernstige ziektes krijgen? Is het een karma? Nee. Arjan: of zo geboren worden. Nee dat is geen karma. Het is een programma wat loopt om te zorgen dat je scheppingspotentieel, in feite dat dat niet voldoende is, om zeggenschap en autoriteit te krijgen, volledige zeggenschap te krijgen in je biologische lichaam. Daar gaat het om. Dus het wordt ingeprogrammeerd uit een intelligent zelf.

Arjan: Ik heb ooit een boek gelezen waarin stond, dat was Leven in Relatie van Edgar Cayce. Daar stond het heel mooi in beschreven hoe dat zit met reïncarnatie. Hij zei van Nou, als reïncarnatie niet bestaat dan is het leven een sinistere grap. En ik was het hartstochtelijk met hem eens.

Maar dit is dus precies omgekeerd. Het is dus een sinistere grap? Tegen de wil van de ziel in.

Martijn: Het is een ervaring. Wij kiezen zelf ervoor, wij hebben dus een keuze in het verhaal. Wij kiezen zelf ervoor om uit een veertien dimensionaal bewustzijn, een Avatar lichaam ,wat een buitengewoon interessant onderdeel is, een reis te maken naar andere frequentievelden binnen in ons bewustzijn. En dat doen we omdat we weten, dat in ons bewustzijn een parasitaire besmetting is. Dat heeft te maken met de allereerste val van het bewustzijn toen we nog 100% vermogen hadden. Wij zijn ons daarvan bewust. Wij maken een bewuste keus om naar binnen te reizen.

Daar zijn speciale faciliteiten voor. Het speelt zich af in een wereld die wij op dit moment zien als de hemel. Maar het is de hemel niet, maar dat is dus voor ons al wel een hemelse situatie. Daar maken wij een reis naar binnen. Wij komen dan in een vijf-dimensionaal veld van onszelf terecht. En in dat veld gaan we ons bewustzijn aanlinken, koppelen. Dat zijn entry-coderingen van een artificial systeem. Wij hebben het vermogen in ons gekregen, dat hebben we ooit zelf gemaakt, om te interacteren juist met die velden. Daar zijn we dus ook door uitgeschakeld geraakt. Wij zijn op zoek naar het vermogen, in onszelf, om ons terug te ontwikkelen om zodoende die uitschakeling weer teniet te doen. Om het helemaal weer terug te brengen in de scheppende, organische kracht. Door ons te koppelen in het vijf- dimensionale veld worden we dus getuige van een werkelijkheid die dus geboorte is. Op het moment dat het gebeurt gaan we door acht lagen Mindcontrol heen en worden er twee dimensies uitgeschakeld. Daardoor onstaat in onze mind, ons artificiële mind, dus niet in ons scheppingsbewustzijn (Martijn legt zijn handen op zijn hart), maar in ons cyber- biologische hoofd, een drie dimensionale werkelijkheid.

Dus deze realiteit wordt georkestreerd vanuit een vijf dimensionaal veld, dáár gebeurt het. Buiten dat veld zijn acht lagen van controle en op het moment dat we overlijden, op het moment dat we shiften van bewustzijn, schieten we eigenlijk heel snel uit deze insertie die drie dimensionaal is, schieten we naar een vijf dimensionaal bewustzijn. Daar gaan we echt de shift meemaken, schieten we los met ons bewustzijn uit het universum en worden we dus gewaar in een hemelse omgeving, waar we in een heel warm bad weer bijkomen.

Arjan: Maar wat niet de hemel is.

Martijn: Wat niet de hemel is, maar wat voor ons al een hemelse situatie is. Dat is het punt waar wij dus allemaal naar toe werken op deze aarde om te zorgen, dat op het moment dat wij terugkeren in dat momen,t daar, dat wij ons herinneren wat wij hier hebben gedaan, namelijk leven vanuit eigen kracht, leven vanuit eigen besluit, en ook alle dogma’s, inserties en leugens, die onze aandacht afleiden kunnen inzien. Dat we daar dus doorheen kunnen. Dat we door zware schuldprocessen en het verlosser-principe, dat we daar dus gewoon doorheen durven te stappen, dat we daarvan vrij worden.

Op het moment dat we vrij zijn, kunnen we óp het overlijdensmoment ook autonoom, zelf, besluiten om een shift in ons hartbewustzijn te maken. Dan gaan we er dus niet uit, dan slaan we alle ervaringen die we dus hebben ervaren op, sluiten we die vanuit autoriteit op in ons scheppingsbewustzijn. Dat (scheppingsbewustzijn) kan niet gewist worden door die acht lagen. Dan schiet je daar dus doorheen, kom je terug in je Avatar-lichaam en dan ben je dus klaar. Hoef je hier ook niet meer heen. Dan heb je jezelf opgeschoond.

Arjan: Het klinkt toch wel als iets leren. Al s een soort ervaringsvolheid bereiken. Ook vanuit het oorspronkelijke veld gezien is dat waar?

Martijn: We gaan hier niet iets leren, we gaan hier dus naar toe om iets áf te leren. Dat is net achterste voren. Arjan: Om te worden wie we zijn.

Martijn: Als je werkelijk alles durft te onderzoeken waarin we nu zitten, is alles op de kop. Wij zijn hier voortdurend om programmeringen af te leren. We komen helemaal in de core- essence van wie we zijn. En dat is natuurlijk een fantastische gebeurtenis. Alleen je moet het ook wel durven om er achterste voren naar te kijken. Dus van nu af aan gaan je gewoon s’morgens achterste voren je bed in en s’avonds je bed achterste voren uit. Om te oefenen.

Arjan: Dus toch geen sinistere grap.

Martijn: Of het nou leren of afleren is, weet je laten we het gewoon luchtig bekijken. Laten we het gewoon een onderzoek noemen. Het is gewoon een onderzoek. In feite kun je een onderzoek echt alleen doen als je alles dus op losse schroeven durft te zetten. En dan komt het er dus ook op aan want dan gaan al die programmeringen en alles wat je fijn vindt, gaan je dan lopen naaien.

Als je het dan terugbrengt naar de vraag over gehandicapten, hoe het dan in elkaar zit, het zijn programma’s in dit universum wat uit de kunstmatige intelligentie komt om jou in een programma te houden van beperking, zodat je in die beperking je hele leven je stinkende best gaat doen om daar alles uit te halen, behalve te ontdekken wat er werkelijk aan de hand is.

Arjan: Geldt dat bijvoorbeeld dan ook voor mensen die het syndroom van Down hebben? Martijn: ja geldt voor iedereen. Arjan: Ik kan als ik zo iemand aankijk, dan is dat één en al liefde. Er zijn ook allerlei mensen die zeggen van goh die zijn hier gewoon om een bepaalde energie te verankeren en ……….

Martijn: Dat is niet zo. Dat is wat wij als scheppende wezens er zelf van maken omdat wij die onvoorwaardelijke liefde zien. Omdat mensen die het syndroom van Down hebben het ook onvoorwaardelijk uitstralen, omdat ze dus veel minder in het cyber-biologisch hersengedeelte worden gecontroled en veel meer met hun bewustzijn gekoppeld zitten aan het scheppingspunt (Martijn wijst op zijn hartgebied) en dat voel je en zie je en wij worden daar zo door geraakt, worden wij zo door ja, aangeraakt eigenlijk, dat wij het een betekenis gaan geven die het niet is. In feite is het een spiegel om te gaan doen wat daar dus ook gebeurt – maar dat is dus niet de

bedoeling – maar dat is iets wat we ermee kunnen doen.

Arjan: Ze hebben dezelfde artificiële reden zeg maar vanuit de kunstmatige intelligentie meegekregen om niet te worden wat je in essentie bent. Martijn: ja. Arjan: En zij hebben die uitingsvorm.

Martijn: Dat is met alle mensen zo. Wat voor vorm het ook is.

Kijk dat hele leven op aarde, het biologische systeem, is ontwikkeld door ultra geavanceerde artificiële groepen. En het merendeel van die artificiële groepen die daar aan meededen in dit universum waren nog voor een bepaald deel scheppend. En daardoor konden ze ook heel goed begrijpen hoe de mens eigenlijk bestuurd moest worden.

Ze hebben dus de mens gekopieerd uit een andere werkelijkheid en in dit universum hier uitgewerkt als een kloon-werkelijkheid. In die werkelijkheid is het de bedoeling, dat wíj bestudeerd worden door hén. Ze hebben de bedoeling om uit te zoeken hoe ze ons vermogen dat wij in ons dragen, kunnen vertalen naar een technologische wijze, Dit om daarmee vervolgens in onze kloonlichamen, die waar wij dus in zitten, hun bewustzijn in te brengen. Dit om hun bewustzijn aan ons scheppingvermogen te klonen. Waarmee zij deze werkelijkheid kunnen upgraden naar een scheppingsmodel. Totdat zij er achter kwamen dat wij dat scheppingsmodel (zelf – noot redactie) zijn en dat wij hen dus ook ten dienste kunnen staan. En dat is waar de mensheid nu doorheen gaat. We krijgen een onvermijdelijke upgrade in het biologische kloonlichaam. En allemaal lagen zitten daarop; het loopt allemaal synchroon ook met de technologische ontwikkeling hier op de aarde.

Arjan: heel bijzonder.

We gaan even verder met een aantal andere vragen. Er zijn nog hele interessante bij. Dit is een vraag over ná de dood. Als iemand overlijdt wat kun je dan het beste doen om hem te begeleiden. Ik werk in de stervensbegeleiding in een hospice en zei altijd bij het overlijden in gedachten tegen mensen van: ga maar naar het Licht. En nu blijkt dat dus helemaal niet zo goed te zijn. Ik heb het altijd met de beste bedoelingen gedaan. En de vraag van: Goh wat moet je nu doen als iemand overlijdt?

Martijn: Ja, kijk we kijken nu terug. De Amerikanen zeggen altijd: don’t look back. Dat is eigenlijk wel zo, het gaat echt alleen om het nu. De verantwoordelijkheid van wat iemand besluit op het moment, dat hij het proces van bewustzijnsverschuiving meemaakt, dat wij dan sterven noemen, dat ligt bij de ziel zelf, bij dat wezen zelf. Al staan er honderd van dit soort lieve mensen om die persoon heen, dan ligt de eindverantwoordelijkheid altijd bij het scheppende wezen zelf. Dat is misschien toch ook wel heel belangrijk om te zeggen.

Martijn: De vraag is wat je tegen mensen gaat zeggen die in zo’n proces zitten?

Arjan: De vraag is goh hoe kun je mensen begeleiden? Het is niet alleen zeggen, wat is je houding, wat doe je. Kun je mensen ondersteunen in zo’n proces?

Martijn: Nou kijk, het komt van verschillende kanten. Wat nodig is, en dat geldt voor ons allemaal op deze aarde, we hebben ook inzicht nodig hè?

En dat wil niet zeggen dat dat de waarheid hoeft te zijn en dat zeg ik ook altijd: Luister niet naar mijn verhaal, maar laat je inspireren om het in je eigen vorm op je eigen manier ergens neer te zetten.

Maar wat we kunnen doen is andere mensen ook inzicht geven. We kunnen er over spreken, we kunnen die mensen inspireren om daar over na te gaan voelen. Wij kunnen onmogelijk gaan zeggen vanuit het principe dat we allemaal gelijkwaardig zijn: Tante Annie, nou ben je straks in een situatie dat je teruggaat naar huis maar er komt straks een tunnel en dan moet je eigenlijk rechtsaf, dan moet je niet die tunnel in. Dan zijn we iets aan het doen, dat snappen we wel, wat niet de bedoeling is.

Maar het enige wat je kunt doen is er voor die persoon zijn. En vooral heel erg je eigen bewustzijn – het gaat er niet om wat er buiten is maar wat binnen in je is – je eigen bewustzijn in jezelf schoon houden. Dat is belangrijk.

Als zoiets zou gebeuren en jij bent bij mij op bezoek en ik lig daar, dan interacteert jouw bewustzijn met mijn bewustzijn. En jouw overtuigingen hebben dus invloed op mijn bewustzijn. Op het moment dat jij “heel erg niets” tegen mij zegt daarover…, je bent helemaal schoon zonder overtuigingen en aannames, dus helemaal schoon vanuit eigen kracht.., dan pakt mijn systeem daar een bepaald deeltje van op. Dat is wat wij doen, wij interacteren via het bewustzijn.

Dus ik zou eigenlijk zeggen van; wij zijn er niet verantwoordelijk voor. Het enige is, je kunt mensen alleen maar inspireren, alleen maar aanraden om daar eens over na te denken.

Zo van; Welke keuze maak jij eigenlijk, wiens keuze is dat? Hebben we keuzes van anderen, van buiten ons nodig om terug te keren naar huis? Nee. En al helemaal niet met een tunnel.

Arjan: Erg mooi om daar zo in te staan.

Martijn: Het is ook prima om daar eens door heen te gaan. Er gebeurt ook helemaal niets als je daar doorheen gaat. Wat alleen gebeurt is dat je cyber-biologische mind wordt gewist. En daar zit precies alle traumatiek in en alles wat je hebt uitgewerkt en ontwikkeld.

En dat komt…, het zijn twee breinen, dit is brein één; (Martijn wijst op zijn hart) en dit is brein twee (Martijn wijst op zijn hoofd) . Ben je vrij van inserties en aannames dan wordt het hier opgeslagen (hart). Dat is dan vrij van trauma. Zit je volgeprogrammeerd met overtuigingen – die zitten dus hier (brein) want dat is de Mindcontrol -, als je via die reageert en op basis daarvan handelt, en alles wat je zelfs voelt wordt hier opgeslagen (brein).., dan kan dit gewist worden, maar dat niet (hart). Als we dus die tunnel doorgaan en er wordt een stukje gewist, word je wel gewoon thuis wakker in je Avatar-lichaam, maar je weet wel dat je nog wat te doen hebt. En dat is het gefalsificeerde incarnatieprogramma. Dat we onvermijdelijk steeds weer die “loop” ingaan omdat we het moeten opschonen. Hoop dat het hiermee een stukje duidelijker wordt. Arjan: het hart niet het hoofd. Martijn: Ja.

En dan wijzen wij naar het hart en zelfs dat is nog het programma. Maar het gaat helemaal niet om het hart. Het zijn verschillende lichtvelden, bewustzijnsvelden die dwars door elkaar heen lopen.

Dat hartbewustzijn dat we hier wijzen is wel een interdimensionale poort en dat werkt heel geavanceerd want wij kunnen dus letterlijk in dit biologische lichaam …. wij kunnen het biologische lichaam inzetten om de artificiële werkelijkheid aan te passen. Maar op het moment dat wij gaan onderzoeken wat het hartbewustzijn is, dan loopt het eigenlijk van daar (Martijn wijst omhoog) tot onder de grond en we wijzen steeds naar hier (hart). Nou ja dat mag. Ik doe het ook.

Maar het is puur de vorm die wij er aan geven en is dus precies waar we vanaf mogen gaan omdat de wijze waarop wij aandacht geven met ons bewustzijn aan iets, daarmee wordt dat punt eigenlijk gezien. Nou ja…dat komt nog.

Arjan: Nancy die heeft een vraag: Goh, mensen die hebben wereldwijd contact met buitenaardsen. Toch zeg jij dat rassen uit het oorspronkelijke levensveld zich nooit zullen inmengen met deze realiteit, deze Matrix die een insertie is. Waarom is dat zo en waarom heb jij dan wel contact met die liefdevolle geavanceerde beschavingen?

Martijn: Nou er zijn miljoenen mensen die contact hebben met liefdevolle beschavingen en dat is helemaal niet omdat je bijzonder bent, maar het heeft gewoon te maken met inzicht en onderscheidingsvermogen. Wat die rassen niet doen is, ingaan in dit universum, dat dus een andere wetgeving heeft en waar ons bewustzijn aan gekoppeld is. Daar gaan ze niet in. En daar bedoel ik mee dat ze zich niet collectief laten zien. Dat is wat er gebeurt. En waarom doen ze dat niet? Omdat zij begrijpen dat als wij ze waarnemen wij met de ogen van de bron kijken, omdat wij scheppende wezens zijn; dat wij hun inloggen in dit veld. Dat is wat er gebeurt.

Gebeurt dat nou bij één persoon, of twee personen of vier personen die zich daar bewust van zijn – en dat weten ze dus – dan kunnen ze dat dus zien omdat ze meekijken in het veld van schepping via het achterdeurtje van ons hart. Op het moment dat jij en ik ons daar bewust van zijn en we krijgen ze te zien, dan nemen we hen niet waar via programmeringen en overtuigingen, maar dan nemen we ze waar vanuit een open en transparant beeld. En dan hoeft er maar eventjes een moment te zijn waar een bepaalde vorm van angst is en dan gebeurt er iets heel bijzonders.

Ik heb vroeger toen ik als kind contact had, een keer een voertuig gezien dat …. nou ja hoe zal ik dat nu zeggen – want het komt eigenlijk met niets overeen waarmee ik dat kan uitleggen-, ( ik moet even zoeken naar een vergelijking)…(was als iets dat overeenkwam) met een gestenigd lichaam; iets dat kan bevriezen in momenten. Voertuigen ook en dat kan eigenlijk alleen maar doordat het kunstmatige veld (er is). Dus het gaat niet alleen om de tafel als lichaam, maar het gaat om alles, zelfs om de artificiele lichtvelden die hier opgebouwd zijn waar ze in verstrikt kunnen raken.

Als er dan gevraagd wordt: Ja hoe kan het dan dat jij het wél ziet, terwijl je eigenlijk zegt dat ze niet in deze realiteit komen?, dan praat ik meer over het grote geheel. Dus wat er nodig is, is een herziening van de wijze waarop mensen de realiteit waarnemen en ook hóe ze het waarnemen. Met welk vermogen. Want wij hebben verschillende vermogens. Beseffen jij en ik op dit moment en ook thuis, dat de wijze hoe we nu kijken met onze ogen, althans dat we dénken dat we met onze ogen kijken, dat het hele product dat door onze hersenen wordt geproduceerd gefabriceerd wordt door het artificiële lichaam? Dus wat is de waarneming? Elke waarneming die wij doen met onze zintuiglijke waarneming is artificieel en wordt gezien door het superintelligente bewustzijnsveld.

Ik heb ook wel eens in lezingen verteld, dat als ik contact krijg, ik mijn ogen dicht doe. Bewust. Nu komen we dus op dit punt uit. Mensen vragen eigenlijk nooit: Waarom doe je je ogen dicht? Ga ik ook niet helemaal uitleggen als het niet gevraagd wordt, alles wordt samen in beweging gezet. Maar daar heeft het mee te maken. Zodra je je zintuiglijke waarneming uitschakelt, ga je eigenlijk afscheid nemen van je cyber-biologische artificiële lichaamswaarneming. Als je dan met je aandacht en intentie helemaal naar binnen toe gaat, dat is het leuke, dan gaat je scheppingsvermogen naar binnen met je bewustzijn en dan komt er een gevoel bij. En als je dat gevoel toestaat, vanuit jezelf, dan komt er contact. En als je dan je ogen open doet, en dat is heel leuk, dan neem je ze dus waar in deze werkelijkheid. Ze loggen dan in op een andere manier. Dit is een hele ingewikkelde materie. Ik kan het helemaal gedetailleerd uitleggen maar dan komt die informatie in de mind binnen. Dan gaat dat lichaam ook proberen het te snappen. We kunnen het niet snappen omdat het een andere taal is. We kunnen het eigenlijk alleen maar onderzoeken.

Arjan: Maar het is wel handig om, zeg maar, indicatoren te hebben voor zowel mensen die dat zien, als mensen die dat niet zien, om daar enig onderscheidingsvermogen in aan te brengen. (Martijn: ja gewoon ervaren, ja). Arjan: Gewoon ervaren?

Martijn: Iets kun je alleen maar ervaren als je überhaupt openstaat voor de ervaring. Of het nu artificieel is of niet, dat maakt helemaal niks uit.

De vraag is dus eigenlijk: hoe komt het dan dat jij wel contact hebt met die wezens? Ik ben hier gekomen met een bewuste keuze, terwijl ik hier eigenlijk niet hoefde te zijn. Het klinkt een beetje gek wat ik nu zeg. Ik heb mijn geheugen intact gehouden omdat het schoon was. Ik heb die “loop” al eerder gedaan. Arjan: oké.

Net als heel veel miljoenen mensen. Maar het is ook nodig om hier te komen, om vervolgens dit stukje voorstelling – daarom breng ik het ook steeds weer gefragmenteerd – om het verhaal te brengen in allemaal kleine stukjes. Dus niet een hapklare brok en een heel mooi gelikt verhaal, maar om dat heel gefragmenteerd te brengen zodat die tussenstukken daar tussenin, die vraagtekens, die ga ik dus niet vertellen, omdat ik dan zit in te vullen op basis van hoe ik het beleef, waarmee jouw vrije interpretatiemodel weg is, maar ook je onderzoek wordt daar weggekaapt.

Arjan: Is dat al een indicator. Martijn: exact! of als je een channeling hoort? Want je zegt van nou: Alle channelingen zijn per definitie larie, want het kan niet uit het oorspronkelijke veld komen, want die bemoeien zich met ons. En dat zouden ze ook nooit doen als ze uit het oorspronkelijke levensveld komen…Nou ben ik de lijn kwijt.

Martijn: Je gooit de channelingen er doorheen. Als ik het even terugbreng naar die vraag: Hoe komt het dat er wel contact is met die wezens? Want dat is eigenlijk het idee, de essentie van die ene vraag. Dat is ook een onderzoek voor ons allemaal en dat wil ik dan ook graag delen. Dan gaat het er dus om, dat op het moment dat je iets ervaart waar schrik in zit, waar afwijzing in zit, waar iets buiten jezelf groter wordt gemaakt dan jijzelf, dus het complex van dat waarin wij nog een lerend wezen zijn…, zodra dat er weer in wordt gezet, dan schakel je dus naar een gemoedstoestand die in feite schakelt naar jezelf kleiner laten voelen. Dus een heel ander energieveld zit daar aan vast.

Zodra je daar naar toe schakelt stap je uit je kracht en wordt alles wat je dus doet, elke ervaring, een tegenwerkende, frustrerende energie. En hoe komt het dat ik dus als Martijn het wel ervaar? Door alles wat ik heb meegemaakt, inclusief mijn ontvoeringen. Omdat ik allemaal van te voren wist dat die zouden gebeuren, omdat mijn geheugen intact was, heb ik het dus allemaal gewoon laten gebeuren . Ik heb dat gewoon waargenomen, ik heb gezien dat ze me wilden traumatiseren, ik heb gevoeld dat ze het wilden, maar ik bleef met mijn aandacht bij mijzelf.

Als er iets gebeurde liet ik mijn aandacht niet uit mijn lichaam glippen en alles wat ze aan programma’s…, het zijn cyborg-wezens waarvan velen gewoon 100% menselijk zijn, die dus in het systeem trauma aan willen brengen.., maar met mijn aandacht bleef ik in het hartbewustzijn. Ik wijs even bewust hierheen (hart).

Dus wat ze ook deden, ze kunnen niet in het hartbewustzijn komen; ze snappen het niet. Ze hebben niet de vermogens daarmee te interacteren. Dus wat ze doen is proberen in die mind trauma’s te maken. Maar ik ging niet mee in het trauma; ik bleef in mijn autoriteit. Waardoor dat steeds weer gedelete werd. Dat is dus de reden waarom ik contact kan krijgen, openlijk. En dat is wat andere mensen ook kunnen en daar is niets bijzonders aan. Het enige wat nodig is inzicht in jezelf te krijgen hoe je handelt in het dagelijkse leven.

Daarom zeg ik ook altijd: door onze persoonlijkheid, onze persoonlijkheid die al gevormd wordt uit het lichaam voordat je er eigenlijk überhaupt een eerste ervaring mee hebt. Want in wezen zit de persoonlijkheid er al in gekoppeld. Omdat het grootste deel van de persoonlijkheid gebaseerd is op de genetische codes van je ouders, het planetaire bewustzijn en de hele reutemeteut.

Dus we hebben iets te onderzoeken. We zitten letterlijk in een gigantisch dichtgetimmerd, heel slim in elkaar gezet systeem. Ja, en laat jij nou iets los wat je hartstikke fijn vindt in je leven? Ik bedoel, het is toch logisch dat mensen zeggen: maar die channelingen brengen me heel veel goeds. Die brengen me heel veel liefde en ik luister er graag naar. En is daar dan ook iets mis mee? Nee. Helemaal niet. Want je luistert en hoort datgene aan, wat voor jou bekrachtigend is.

Op het moment dat je de channeling heel erg voelt dat die vanuit jezelf gaat komen, het gaat om het waarnemingsprincipe hè, want dat is de grondslag van alles. Het uitgangspunt van de channeling, en niet van de mensen, die die channeling geven hoor, maar het uitgangspunt van wat daar achter zit is om jou af te leiden naar de energie van waar het vandaan komt. Dat je met de kracht van je voorstelling, dus je” imagination power”, dus dat je daarmee, want dat is de mind over matter waar we het aldoor met elkaar over hebben, dus in feite je kracht in je schepping weg projecteert naar iets anders. En op het moment, voordat je de channeling leest of terwijl je hem leest, dit heel erg uit jezelf kunt voelen komen, dan maak je al een by-pass. Het is puur energetisch werk dit.

Arjan: Oké, een channeling kan dus ook bekrachtigend zijn. Het is maar net hoe je hem gebruikt.

Martijn: Zolang je dus je zienswijze daarin onder de loep neemt, want anders word je dus beroofd van je scheppingskracht. En het hele model van het universum is gericht op het beroven van het voorstellingsvermogen van de menselijke ziel. Dus alles wat wij zien, wat we voelen, wat we ons voorstellen, is in potentie direct aanwezig.

Arjan: Op het moment dat je iets hoort, dan is dat specifiek een voorstelling van een situatie en dat is eigenlijk een implosie van mogelijkheden, dus als jij daar je aandacht op richt dan is de rest van de mogelijkheden al niet meer aanwezig? Terwijl als je het aanneemt als één van de mogelijkheden, dan zijn de mogelijkheden niet geïmplodeerd.

Martijn: Ja, zo kun je het ook zeggen. En dan kom ik dus echt uit op het moment van Nu, hoe we dus nu reageren. Hoe we nu handelen, hoe we doen. En dan is het echt steeds weer de vraag: hoe vrij ben je? En hoe vrij wil je echt komen natuurlijk. Alles mag je in het moment waarin we nu zitten zelf beslissen en kiezen. Hoeveel keuze hebben wij als we maar één keuze krijgen te zien van de tienduizend? En daarom is het fijn om het gewoon bespreekbaar te maken. Wat de mensen willen doen en of ze er iets mee willen doen, ja dat mag iedereen zelf besluiten. Ik wist het wel. Arjan: Oh ja? (gelach). Martijn: Ja, onderzoeken. Dat is toch het enige wat we doen?

En weet je we hebben allemaal ook een andere historie als universele wezens, als scheppende wezens. Jij hebt een andere historie dan ik galactisch gezien. In dit leven heb je andere ervaringen opgedaan, je hebt andere voorouderlijke historie waar je lichaam uit is opgebouwd. Wij zijn compleet anders en toch zijn wij heel erg gelijk. Maar doordat we een andere historie hebben, ervaren we hetzelfde op een andere wijze. En daarom vind ik het ook altijd heel erg lastig om hierover te praten in woorden, omdat de woorden voor een vorm zorgen, waarbij de mensen gaan denken dat de vorm die Martijn vertelt dié vorm is. Dan zeg ik van nee, dat is het helemaal niet. Laat dat maar los. Blijf vooral echt bij je eigen vermogen.

Arjan: Dat is hetzelfde als je een channeling of zo.

Martijn: Ja, dan krijg je weer dat leerprincipe. Ik vind dat verschrikkelijk erg. Dat is gewoon niet nodig.

Arjan: Vraag van Nancy die zegt: Goh hoe kun je voor jezelf weten of je oorsprong in het artificiële veld ligt of in het oorspronkelijke gouden kwantumveld van bewustzijn? En is er dan wel een toekomst als je uit het artificiële veld komt?

Martijn: Eigenlijk is die vraag …… dat is een hele rare reactie die ik nu ga geven. Het doet er helemaal niet toe. Je moet direct even “beyond” kijken. Het doet er toch niet toe waar we vandaan komen? Het gaat om nu, hier gaat het om. Wij maken ons heel veel zorgen van wat is onze afkomst? Ben ik wel goed genoeg? Klopt het wel dat ik er ben? Mag ik er überhaupt wel zijn? In feite wordt deze vraag dus gesteld al vanuit, het is een super belangrijke vraag, in feite komt hij al voort uit een biologisch ….. hij komt hier vandaan (hart) maar wordt geïnstrueerd (hoofd) door onzekerheid uit het leven hier.

Wij zijn allemaal scheppende wezens. En laat het gewoon eens zo zijn dat jij en ik, dat wij ooit gecreerrd, dat ons bewustzijn is opgebouwd uit Cyborgs.

Stel je eens voor, wij waren onbezield, jij en ik. Martijn en Arjan zaten aan een onbezielde tafel als twee onbezielde wezens. En doordat wij ons bewust werden, gewaar werden van ons eigen bestaan, gingen we onszelf onderzoeken. Stel dat wij op een gegeven moment waargenomen werden door wezens met een scheppend potentieel. Zij gingen, doordat zij ons waarnemen, – een deel van hun vermogen (geven) dat al in ons aanwezig is, omdat wij dwars door al die velden heenlopen – en werd door hun waarneming datgene waar wij mee zouden kunnen contacten, (ook) ineens in ons bewustzijn zichtbaar. En toen hadden we de keuze of we ons daarmee wilden verbinden.

Dus nu gaan we naar een stukje toe wat we nog menselijk kunnen begrijpen in het verhaaltje. Op het moment dat we naar een ander bewustzijn gaan klopt het níet wat ik zeg.

Ja dat is een hele grote uitdaging hoor voor ons allemaal! Het is steeds coderen en decoderen. Het is steeds een decoderen van de menselijke taal.

Ik ben altijd aan het praten, ik gebruik ook veel woorden om een invulling te kunnen geven met de woorden en de kracht van wat er achter die woorden ligt om dat een beetje uit te balanceren in een andere taal, die we ooit hebben gesproken. Maar hoe ik dus spreek vanuit een veld van een ander bewustzijn, daar praat ik liever nooit over, omdat ik vind dat je daar dus weer een verschil in maakt en we zijn dus gelijkwaardig, maar dat is waarom het zo gaat, het bij mij zo werkt. Ik ben er gewoon van overtuigd, dat het een kosmische situatie is op dit moment want dat alle mensen dit op een gegeven moment gaan meemaken. Er zijn al heel veel mensen die dit meemaken.

Ik ben gewoon vrijspreker dus ik blijf daar ook heel vrij in.

Arjan: Heerlijk.

Je zegt ook wel eens iets over Jezus en Marijke heeft daar een vraag over. Die zegt: Goh hoe zit het nu precies met Jezus Christus? Martijn zegt: Hij bestaat niet; hoe moet ik dat plaatsen? Ik denk bijvoorbeeld aan een Hans Stolp, een integere man met zijn boeken over Jezus, Maria Magdalena enz. Hij zegt daar visioenen over gehad te hebben en het is duidelijk te merken dat hij helemaal achter datgene staat waar hij over schrijft en waar hij in zijn lezingen over spreekt. Nu snap ik wel dat visioenen ook een voortbrengsel van de Matrix kunnen zijn, maar het is zo verstrengeld met onze geschiedenis.

Dus in welke zin bestaat hij niet? Bestaat hij niet in de zin van zoals wij ook niet bestaan als wij door de bewustzijnsverandering van de dood gaan en wij ontmoeten onze geliefden daar. Zo van: Ja, die is ook niet echt. Zoals je vorige keer zei. Maar als historische figuur zoals wij onszelf nu waarnemen, min of meer wel? Hoe moeten we dat zien?

Martijn: Er zijn verschillende zaken over het bewustzijn te zeggen wat wij dus hier op de aarde ervaren als Jezus Christus of het Christusbewustzijn. In dit universum hier, wat wij nu ervaren, is alles wat wij ervaren, een ervaring. En wat we ervaren is valideerbaar doordat wij het zelf ervaren. Is het daarmee ook een grotere werkelijkheid? Is datgene wat we ervaren, wat we dus zien buiten ons, wat dus een product is van deze boordcomputer (Martijn wijst op het hoofd) is dat ook werkelijk een waarachtige ervaring uit het scheppingsveld? Dat is dus niet zo.

Dus in dit bewustzijn, waar wij nu zitten, is Jezus Christus en Maria Magdalena, alles wat daar mee te maken heeft, is een programma, letterlijk een programma, om het gevoel van dat wij bij ons dragen waar we vandaan komen, dat heel diep in ons ligt in het hartbewustzijn, om dat met ons voorstellingsvermogen en scheppingsvermogen te projecteren op iets wat we voorgehouden krijgen, waardoor wij dus altijd met onze aandacht daarheen gaan en daar dus niet door heengaan.

Daar is het voor bedacht.

Jezus Christus is dus een model dat onderzocht is binnen dit universum, dat binnen dit universum vanuit dat” point of view” bestaat en op het moment dat je daar dus meer inzicht in krijgt, ga je ontdekken dat het er dus niet is. En dat dat veld ook daadwerkelijk een voortborduursel is, letterlijk een overtuigingsmechanisme dat de mensheid als het ware die route ….. eigenlijk wordt er gezegd, je kunt alleen maar díe route in, dus je moet die route in, dus ook die tunnel die ingeleid wordt. Je moet die route in om het verlossingsprincipe te kunnen ervaren.

In het universum is dat niet. In het universum waar wij vandaan komen zijn geen keuzes, wij maken zelf de keuze . En het is in feite een afgeleide van het oorspronkelijke veld, het gigantische grote bewustzijn waar wij dus onlosmakelijk, allemaal nog steeds mee verbonden zijn. Het is eigenlijk in ons bewustzijn, toen we die acht lagen door gingen, in ons geprogrammeerd.

Laten we zeggen dat het onze culturele achtergrond is die we gelijk meegeprogrammeerd krijgen uit het universum. Het zit dus helemaal in onze cellen verwikkeld en geprogrammeerd. Zelfs mensen die atheïstisch zijn opgegroeid, dragen die codes in hun cellen.

Er zijn testen gedaan, waarin mensen die atheïst zijn moesten uitspreken als test: Jezus Christus bestaat niet. En hun hersenen reageren net zo heftig als mensen die dus in Jezus Christus geloven. Arjan: bijzonder.

Martijn: Dus het heeft daar niets mee te maken. Het zijn diepe, cellulaire programmeringen.

Kijk het Christus bewustzijn is dus een momentum in het ontdekken van de mens, dat zij kosmische, scheppende wezens zijn en onlosmakelijk verbonden zijn. Zonder dat er ook maar een keuze gemaakt hoeft te worden met alles wat Liefde is.

Arjan: Waarom gebruik jij (het) in je lezingen bijvoorbeeld wel eens; dan zeg je bijvoorbeeld: …dan ga ik naar het Christusbewustzijn.

Martijn: Ja, omdat ik bij de mensen op dat moment – ik spreek gelaagd- de voorstelling naar voren haal waar ik het over heb, omdat ik de referentiepunten van de mensen in het gevoelsbewustzijn laat voelen van wat dat voor veld is. En je kunt het pas transformeren als je het aanraakt.

Want stel je nou voor dat Jezus Christus niet bestaat, stel je voor? Arjan: Stel dat. Martijn: Dan bestaat de duivel ook niet. Dat is toch goed nieuws?

Arjan: Dat ligt er aan wat we onder k.i. verstaan. Kunstmatige intelligentie. Dat is misschien wel de ultieme demon.

Martijn: Natuurlijk, maar op het moment dat we dat niet meer buiten onszelf plaatsen, maar dat we begrijpen dat we er zelf een onderdeel van zijn en in dat moment zeggenschap gaan creëren, terughalen, dan blijkt dus, dat we dat kunnen her-scheppen in het model. Dat is uiteindelijk waar het om gaat!

Arjan: Wat ik wel mooi vond van Harald Kautz Vella wat die daarover zei. Die zag die hele cirkel van controle met uiteindelijk die kunstmatige intelligentie aan de zogenaamde top. Hij zegt: Dat is niet zo, het is meer een cirkel. Maar hij zegt: Als je dat als ultieme demon ziet, dan heb ik helemaal geen vijanden, dan is er helemaal niemand thuis.

Martijn: Nee. Dat is dus ook zo. En dan praat je wel helemaal uitgezoomd.

We praten over aartsengelen. We praten over opgestegen meesters, dat eigenlijk alles heel groot is buiten onszelf. Wie zijn wij dan? Zijn wij dan ook nog ergens in beeld? Het gaat om het principe; hoe het werkt: Zodra wij de shift maken naar een groter bewustzijn zonder te sterven, (zodra) wij er helemaal doorheen gaan, komen wij in een wereld waar iedereen en alles gelijkwaardig is. Waar alles werkt vanuit een heelheidsprincipe, een volledig evenwichtige situatie.

En dan zul je daar dus alleen maar ontdekken, dat jij zelf dus die opgestegen meester bent.

Dus wij zijn samen opgestegen en we ervaren ons dus helemaal niet als opgestegen meesters. Want dat komt nog niet eens in ons op om dat onderscheid te maken. Wij zijn gelijkwaardige, scheppende wezens.

En dan kijk je terug naar dat model binnen in onszelf dat we hebben opgeschoond en dan moeten we eigenlijk een beetje lachen omdat we zoveel incarnaties oftewel modellen – ik noem het meer simulatiemodellen – hebben beleefd om te ontdekken dat datgene wat we zo leuk en lief vonden, (om te ontdekken dat wat) geprojecteerd werd als de grootste kracht, dat dat een misleiding was en dat het in feite een aftreksel is van een gigantisch veld. Jezus Christus is een zandkorreltje uit een gigantische Saharawoestijn.

Arjan: Het lijkt er ook op dat artefarcten die gevonden worden uit de geschiedenis, (dus) dat het verhaal zich vaker heeft afgespeeld. Er zijn beeldjes gevonden met voorstellingen van zoals wij Jezus kennen aan het kruis, echt met kristallen erop, die honderdduizenden jaren oud waren. Dat het verhaal zich vaker heeft afgespeeld.

Martijn: Het is het voortdurende programma van geloof. Mensen willen graag geloven. Je hoeft mij niet te geloven, ik ben geen geloof. Je hoeft jezelf niet te geloven, je bent ook geen geloof. Je hoeft alleen maar los te komen van al die flauwe kul.

Het is gewoon flauwe kul hoor, want Jezus Christus bestaat in geen één universum, maar is alleen in dit deel artificieel en in alle andere lagen wordt het met respect behandeld.

Als je zegt dat Jezus Christus niet bestaat dan is het voor die mens die daar helemaal in gespecificeerd is, een hele grote schok en vele mensen haken daar ook op af. Dat is dus het principe van: Oh, als ik mijn rug draai naar Jezus dan …….. en dan voldoe je aan de ultieme programmering. Maar Jezus Christus wordt in al die andere universa op een hele respectabele wijze bekeken van: dat is een moment voor het menselijk bewustzijn daar, dat stuk, maar het wordt absoluut niet erkend. En de mens gaat dus ontdekken dat Jezus niet bestaat, maar ook dat God.., het hele principe, een herziening nodig heeft.

Arjan: gigantisch.

Martijn: Het is niet buiten ons, wij zijn het.

Arjan: Ik vond het … ik ben zelf Baptist opgevoed. Ik zit al jaren in dit alternatieve nieuwsveld en pas anderhalf jaar geleden, niet afgelopen zomer maar het jaar daarvoor, las ik in David Icke wat hij allemaal opsomde over religie. Hij zegt eigenlijk, dat elke religie satanisch is van oorsprong, in ieder geval op daaropgelijkende principes gestoeld is.

Ja als je nu naar het Katholieke geloof kijkt, het Christelijke geloof, dan eten ze een biscuitje maar dat is dan zijn lichaam, en vervolgens drinken ze wijn en dat is dan zijn bloed. En je hebt continu een beeld van iemand die gekruisigd wordt. En dat is het deel waar iedereen continu mee zit. Hoe satanistisch wil je het hebben?

Ik had het nog nooit zo gezien.

Martijn: Zodra je het allemaal durft te onderzoeken kom je eigenlijk al onvermijdelijk tot de conclusie dat alles verbonden is met één poging; dat is de massale afleiding van jezelf. (Martijn lacht) Je komt steeds op hetzelfde punt uit, uiteindelijk.

Hoe meer je dat durft te bekrachtigen in jezelf… en dat is wat we aan het doen zijn, we zijn onszelf aan het bekrachtigen überhaupt door naar onszelf te durven kijken. Ja weet je: dat is het grootste transitieproces waar de mensheid mee te maken heeft. Want uiteindelijk hebben we de mogelijkheid om (in) dit universum, waar we nu zijn, om eerst onszelf op te schonen, vervolgens dat stukje wat wij in onszelf hebben teruggevonden en hebben opgeschoond de scheppende krachten in artificiële rassen terug te laten ontstaan, waardoor er weer heelheid en harmonie komt in dit deel van het universum. Zelfs zover dat in het hele universum, dus zoals we dat in een religie terugzien de hemel op aarde gecreëerd wordt, hier.

Want deze bibliotheek die we hier kennen als de aarde kunnen we heel makkelijk een insertie noemen, maar het is gewoon een bewustzijnsveld dat zich afspeelt in deze radio- frequentie van het universum. En het bestaat als zodanig. En precies de aarde is de sleutel, want die aarde is een soort mulitdimensionale inlog, een slot zeg maar, waar al die velden, die dwars door elkaar heen lopen, een soort ingang in hebben.

Om de aarde (zelf) wordt niet zo specifiek gestreden, als wel dat er een soort strijd gaande is over het bewustzijn van de mens in bepaalde lagen. En die strijd, die er dus gevoerd wordt, wordt niet gevoerd door de welwillende wezens maar tussen de 100% artificiële rassen, die ons onderdrukken, én de artificiële rassen die nog een stukje schepping in zich dragen.

En dat is een gigantisch evenement en de mens wordt uitgenodigd om deze beschavingen te erkennen als legitieme houders van het universum, als onderdeel van het grote potentieel van schepping. Wij zijn nodig om dat weer te realiseren. Want op het moment dat wij dat weer voelen, op het moment dat wij dit kunnen erkennen, is het ook zo. Omdat wij waarnemers zijn met de ogen van Bron. Dus het is heel belangrijk dat deze (onze) beschaving dat weer terug gaat zien en herkennen. Dat is het herzieningsprogramma. Het is letterlijk een rehabilitatieprogramma. Letterlijk.

Arjan
Dan krijgt Earth Matters weer een hele andere of een hele nieuwe betekenis ook?

Martijn: Ja zeker. Dan hebben we binnenkort hier een reanimatiekast hier op de hoek hangen voor artificiële wezens. Ben jij artificieel thuis? Je bent hier gewoon welkom (beiden lachen). Je moet er ook grappen over kunnen maken. Want weet je dat stukje humor is heel belangrijk. We doen misschien wel alles te serieus.

Arjan: Misschien.

Martijn: Maar het is ook wel een heel serieus onderwerp.

Arjan: Absoluut.

Martijn: Serieusheid komt voort uit aandacht. Maar als het te ‘over’-aandacht is, dan kan het een hele serieuze toon krijgen. Ja, ik ben er blij om dat we dit nu bespreekbaar kunnen maken. Want dit is gekoppeld aan de technologische ontwikkeling nu op de aarde. Tien jaar geleden kon je hier niet over spreken. Want dan was het gewoon hocus-pocus. Maar omdat er nu op aarde een enorme technologische revolutie ook in het zichtbare veld aanwezig is, gaan de mensen daardoor een voorstellingsvermogen krijgen van ‘wacht eens even, als dit zich nu aan het ontrollen is en zitten we straks over vijftig jaar in die realiteit”… misschien zitten we al in die realiteit, maar zien we het niet?

Weet je, dus mensen krijgen gewoon meer voorstellingsvermogen. De perceptie van, de perceptuele waarneming… die verandert.

Ik word er gewoon helemaal blij van. Ik vind het zo bijzonder. Weet je, het gaat om liefde. Het gaat om kracht. En liefde is niet alleen voldoende om iets heel te krijgen; er is ook de waarneming vanuit de mind. Dat is het. Wij zijn sleutel-units. We kunnen dus vanuit liefde en met onze mind, door dat te combineren, kunnen we dus heelheid brengen.

Dus de mensen die afhaken, (omdat ze zich bewegen) alleen in het oude beeld van spiritualiteit dat alleen maar liefde is, missen dus een autoriteit binnen het artificiële stuk. En achterstevoren is dat precies hetzelfde. En als je dat bij elkaar brengt, dus dat je ook nog eens kunt genieten van het lichaam, dan komt dus alles echt aan bod.

Dus het maakt niet uit of je met een handicap geboren wordt. Het gaat om de innerlijke vrijheid en hoe je omgaat met je bewustzijn daarin. En dan zal ik niet zeggen dat dat makkelijk is. Want het betekent wel een shift in hoe je ernaar kijkt en wat je ervaart. En ik mag dat best zeggen, want ik heb best wel veel traumatische ervaringen meegemaakt in mijn leven en ik heb het allemaal niet als traumatisch opgeslagen. Dus ik begrijp heel goed dat het lastig is om trauma te ervaren als een niet-, onbestaand onderdeel van je scheppingswezen. Nou, dat was hem weer, hè?

Arjan: Ja. Wim, die is ook aangeraakt. Die heeft ook een veranderd perspectief naar aanleiding van de vorige uitzending. Die heeft gezegd: Ik heb altijd een hele hoge dunk gehad van de boeken van Joseph Rulof. En die kennis is door zijn meesters aan de mensheid geschonken. En zijn vraag is: nou – en het gaat eigenlijk over zelfmoord en crematie; er is gewoon een half boek aan besteed hoe slecht dat wel niet is, crematie – en hij zegt ook van: De vorige keer had je gezegd dat het heel veel uitmaakt wat voor overtuigingen je er zelf over had. Hoe je zelfmoord wel of niet beleeft. Dat zelfmoord niet anders is dan dat je gewoon een ‘natuurlijke dood’ sterft zoals we dat noemen. En hij zegt, dit is een voorbeeld geweest van een man die überhaupt geen enkele opvatting had over wat er tijdens een crematie zou gaan gebeuren. Maar die heeft wel vreselijke dingen beleefd, volgens dan die Joseph Rulof. Hoe zie je dat? Hij zegt: Als er geen opvattingen zijn, ben je dan alsnog een makkelijke prooi voor kunstmatige intelligentie?

Martijn: Je hebt altijd een opvatting. Ieder wezen heeft altijd een waarneming in een moment. Altijd. Dat is dus niet een opvatting, maar een waarneming. En de waarneming die je als wezen hebt, kan óf zijn vanuit je persoonlijkheid óf vanuit je wezen. Dus of vanuit programmeringen in je lichaam, je fysieke lichaam. Of vanuit opvattingen van je wezen dat vrij is van de invloeden uit het fysieke lichaam. Daar ligt het verschil. Vanuit dat punt ervaar je iets.

En als je dan kijkt naar de boeken van Joseph Rulof, waarvan ik trouwens zeg dat het een buitengewoon energetisch hoge waarde heeft, omdat de verbinding ……ik was zelf twaalf jaar en toen ging ik de boeken van Joseph Rulof lezen, een aantal. De eerste drie kwam ik doorheen. En toen daarna werd het voor mij gewoon te heftig; toen kreeg ik gewoon black-outs door de energie. Omdat mijn mind het niet kon verdragen. Mijn biologische systeem kon de energie niet verdragen die was zo hoog. Of het nu wel of niet binnen het model valt, het gaat om het veld wat daarachter zit. De liefde van iemand die dat inbrengt, daar gaat het om. Dat is eigenlijk de hele sleutel. Het gaat echt om het liefdesveld. En als je dan praat over crematie. Gewoon vaststelling: wat er wordt gecremeerd is het cyber-biologische lichaam; het is een kloon.

Meer is het niet. Laten we het eigenlijk eenvoudig houden. Het heeft niets te maken met je bewustzijn. De reis is allang gemaakt met je bewustzijn; je shift is al geweest. Of je jezelf nu dood ziet of niet, daar kleeft voor het universum helemaal geen betekenis aan. Daar wordt ook geen mening over gegeven.

Arjan: Jasje…

Martijn: Dus alle mensen die hebben geleerd van ‘jouw zoon of jouw dochter of wie dan ook, of je broer die een einde aan het eigen leven heeft gemaakt’… In feite heeft die persoon niets anders gedaan dan vanuit een bepaalde waarneming – en dat is dan x, want die weten we niet – besloten om dat biologische lichaam te stoppen en dus daar uit te gaan. Met- of zonder de ervaring in de mind of uit het hart, dat maakt niet uit. Die persoon is dus onvermijdelijk gewoon terug naar die veertiende dimensionale realiteit, hemel. En dat maakt dus helemaal niks uit. Dus je kunt jezelf helemaal bevrijden. Zelfs dus die leren, want daar komen we op uit… brengen programma’s van nare gevoelens, waardoor je gelimiteerd wordt en dus de rest van je leven eigenlijk een last in je draagt. En dat is uiteindelijk waar alles op is gebaseerd. We dienen naar het kosmische eenheidsprincipe te gaan, dat er geen oordeel is! Dat oordeel zit in ons, onze programmeringen. Zó eenvoudig is het. Je krijgt er zoveel meer vreugde van. De volgende uitzending staan we waarschijnlijk samen te dansen op de tafel.

Arjan: Goed plan.

Martijn: Maar alles komt dus aan bod. Dus alle healingprincipes ook. Wat is dan nog een healing? Waar vindt healing plaats? En op welke manier? Waar koppel je tussen? Wat doe je? Waar zet je je vermogen in? Alles gaat open. Alles wordt mooier.

Arjan: Ja, op het moment dat je heel droog een concept naar het land der fabelen verhuist, omdat het niet klopt, zeg maar, met de oorspronkelijke werkelijkheid. En je kunt daar alsnog heel diep hart-bewustzijn in voelen. En dus je eigen bewustzijn laten beslissen wat je daarvan laat binnenkomen; dat is heel rijk.

Martijn: Stel je je nou eens voor dat je helemaal niks met het oorspronkelijke veld hebt. Want ik realiseer me gewoon dat alles wat er gebeurt, allemaal ook programmeringen zijn die meegenomen kunnen worden. Stel je je nou eens voor… en ik kom mensen tegen die zeggen van ‘Nou, ik kan er heel ver in meekomen, maar het oorspronkelijke veld vind ik nog bbrrrrrr… ik weet het niet hoor. Je praat over het gouden veld… dat vind ik bbrrrrr…’. Nou oké goed, dan zeg ik gewoon: doe dat veld gewoon eens aan de kant, gewoon weg. En kijk nu eens gewoon even naar dit moment. Het gaat toch ook alleen om dit moment? Het gaat om dit moment om hier vrij te komen uit dogma’s. Of dat in de veertiende dimensie is waar we zitten, of een twee-endertigste, dat maakt allemaal niet uit. Maar houd het eenvoudig. We houden het principe eenvoudig. Dat het erom gaat om ons hier te ontdoen. We zijn hier aan het afleren in feite. En we leren af door iets bij te leren via een onderzoek.

Arjan: Mooi!. Nancy heeft ook een vraag. Ze zegt: Goh, zijn meditatie en yoga goede tools om terug contact te maken met groter bewustzijn? Ik doe dit nu al een paar jaar. Ik voel me gelukkiger en stabieler, maar ik heb nooit het gevoel dat mijn scheppingskracht zou zijn toegenomen. Mijn uitgangspunt van hoe ik in de wereld sta is wel veranderd en mijn intenties zijn veel liefdevoller geworden. Toch heb ik het gevoel dat mind-control nog een heel sterke invloed op mij heeft.

Martijn: Mind-control is natuurlijk maar een woord, maar er zijn zoveel lagen van invloeden op ons. Mind-control is eigenlijk al gestart… De eerste mind-control vond plaats toen de oorspronkelijke mens… laat ik even zeggen: wij als wezen in ons volledige vermogen dat wij in ons potentieel hadden, wat ons potentieel was… toen dat werd binnengedrongen door een artificiële microbe.

Dat is wat er uiteindelijk gebeurd is, als ik het nu vertaal naar mensentaal. Op dat moment begon ons vermogen af te nemen. En op dat moment kwam de mens eigenlijk al in een soort mind-control. En daardoor zijn we de realiteit anders gaan ervaren. En hebben wij zoveel vermogen dat wij, door middel van de vermogens die we overhielden, steeds weer in dat model van waarneming verder konden evolueren.

Daar begint de mind-control. En dat is gigantisch gelaagd. Interdimensionaal bestaan er in ons veld al honderdachtentachtig vallen, dus honderdachtentachtig schakels van mind-control. Dan praat je over interdimensionale mind-control. Dan (Daarnaast) heb je de mind-control dat je van… ik ga dus nu even terug naar die ene uitleg toch: een veertien- dimensionaal wezen incarneert en je koppelt je bewustzijn in een geïnvaseerde, artificiële werkelijkheid. Daar krijg je acht lagen van mind-control dwars door jouw bewustzijn heen, wat gekoppeld wordt bij het definitief aankoppelen van je fysieke lichaam in je cellen.

Dus daar zitten acht lagen van mind-control. Dan (daarmee) is jouw systeem ook een mind-control, omdat dat reageert op invloed van buitenaf, en overtuigingen, programmeringen en trauma van voorouderlijke histories. Want dat is dus een controle in het fysieke lichaam. Dat is dus ook een controlelaag. En dan heb ook nog eens een keertje, dat op het moment dat je een driedimensionale werkelijkheid waarneemt, dat er achter deze driedimensionale werkelijkheid een vijfdimensionale invasie heeft plaatsgevonden van reptiliaanse, humanoïde wezens.

Dat zijn dus de Anunnaki die ook een val van bewustzijn hebben meegemaakt en geïnvaseerd zijn door diezelfde ‘artificial intelligence’. Die hebben daar dus ook mee te maken. Die onze hulp, dus onze assistentie, nodig hebben om daar uiteindelijk ook vrij uit te komen. Dus dat is ook een mind-control. Die loopt dus achter deze laag van de werkelijkheid. En dan zitten we hier op deze planeet en dan hebben we hier nog te maken met allerlei zichtbare mind-control inlichtingendiensten, MK-Ultra, Monarch en al dat soort programma’s en nog veel meer. En dat zijn zelfs nog maar koekjes die voorgehouden worden om een echte collectieve ‘hack’ in dit bewustzijn – waar we nu hier zitten planetair, die in 1958 eigenlijk definitief werd ingeluid – om die ook nog eens een keer achter de totale, zichtbare wereld te houden.

Dus de mind-control is een gigantisch concept. De mensen hebben dus nog geen idee. Maar, weet je, daar kun je twee dingen op doen. Ga je helemaal zorgen dat je daar uit vrijkomt uit al die lagen? Of zorg je er voor dat je besluitvaardigheid, je besluit wat je überhaupt in iets neemt, dat jíj dat neemt? of laat je het van buitenaf komen? Dus onderzoek elk besluit. Daar liggen dus… Als zij vraagt: ik heb nog steeds het gevoel dat die mind-control nog steeds een hele sterke invloed is; ja, dat kan. Want die invloed is er ook. En tóch is het minder belangrijk. Dus heel veel mensen zijn met mind-control bezig en bijvoorbeeld ook met Archontische krachten bezig, want die beïnvloeden hen allemaal. Op het moment dat jij nu besluit, dat je in dit bewustzijn hier geniet, kun je gewoon genieten. Als ik het zaadje in de grond doe en er komt een plantje uit, geniet ik. Archonten of niet, al staat de hele tuin vol met Archonten, ik geniet van dat zaadje. Het gaat om mijn waarneming: daar ligt het.

Arjan: Anders word je ook helemaal gek. Ik bedoel, als je beseft, zeg maar, het niveau van mind-control van A tot Z. Dat is echt zo ver ‘beyond belief’. Je hebt wel eens gezegd dat er biologische supercomputers letterlijk aan onze hersenen aangesloten zijn. En wat er dan hier nog allemaal technisch wordt gedaan met tv’s, met smart-dingen, met chemtrails, met… nou ja, het is…

Martijn: Mag ik daar kort even op reageren? Wat jij daar zegt over van dat aankoppelen aan die hersenen. Ik heb dus even kort uitgelegd, gepoogd uit te leggen, dat ons bewustzijn gekoppeld wordt aan een universum. Daar waar wij dus die wetten ervaren. Rondom dat universum…

Eigenlijk moet ik het beter zeggen: dwars door het universum heen, dat zijn dus miljarden universa, zijn er acht lagen die daar mee verbonden zijn. Dat is inclusief dit waar wij nu zitten, dit is de achte laag waar wij nu zitten. Er lopen dus acht lagen dwars door elkaar heen. En wij ervaren dus dat ons bewustzijn opgesplitst wordt, want ik moet er nog iets dieper op ingaan: Wat er gebeurd is, dat ons bewustzijn blijft haken aan elke laag; we worden eigenlijk als een harmonica uit elkaar getrokken met ons bewustzijn. Dus er wordt een deeltje aan veld één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht verbonden.

Dus ons bewustzijn is opgedeeld, zo ontstaan er ook acht parallelle realiteiten die interacteren met dit lokale brein hier. En als zij dan vraagt: hoe zit dat dan met meditatie etc…? Dan komen we dus uit op verschillende onderwerpen? Gaat het om het scheppingsvermogen? Wat is je doelstelling dat je mediteert? Dat is al belangrijk. We brengen ons bewustzijn onvoldoende naar datgene wat we doen. We gaan klakkeloos iets doen op deze aarde. We doen klakkeloos, zonder dat we ons bewustzijn daarop richten, doen we iets. En dat is dus niet naar haar toe gericht, maar dat is gewoon überhaupt waartoe de mensen geneigd zijn.

Dus op het moment dat je gaat mediteren, zou je je kunnen afvragen wat wil ik bereiken met deze meditatie? Dat is een moment van bezinning. Ga nu eens invoelen wat wil je? Op het moment dat je je bewustzijn daar al naar toe brengt… dat is echt een fenomenale ervaring. Op het moment dat je je bewustzijn daar naar toe brengt, heb je überhaupt al een veel krachtigere meditatie. En wat er dan gebeurt, is dat je in het moment dat je gaat mediteren… gaan er twee dingen gebeuren eigenlijk, grofweg: Je gaat in meditatie en je hersengolfstaat verandert, dat gaat naar alfa-bewustzijn toe. Je hersengolven gaan anders uitzenden. En doordat je hersenen anders gaan uitzenden, komt er een andere verbinding, waardoor je bewustzijn, ook met je scheppingsvermogen, daaraan gelinkt.. En omdat wij geen doel stellen, en ons bewustzijn überhaupt niet indringen, en niet eens weten wat we doen – want ons bewustzijn is belangrijk – is het eigenlijk een losse flodder. En daarom is het ook buitengewoon belangrijk om te weten dat als je dus niet ergens je bewustzijn in aanzet, dat dus in feite wat je aan het doen bent- zwart/wit gesproken- is: Je cyber-biologische, artificiële lichaam rechtstreeks openzetten voor elke invasie die je je maar kunt bedenken. Dus ons bewustzijn, dat is de koepel van licht zoals wij dat noemen, is dus de enige echte sleutel. Het is de ‘key, the golden key’ om ons gewoon echt helemaal in die bubbel te zetten. En dan komt die bubbel dus niet van buiten, maar zit in ons. Hier van binnen.

Goh, wat een heerlijke avond. Zo mooi om dat hardop te kunnen zeggen, ook met elkaar. En steeds meer, het gaat om bekrachtiging. Weet je, als mensen steeds meer daardoor in de war raken… En dat gebeurt; mensen raken daarvan in de war. En dat is logisch; er komt een soort ‘release’-moment voor ons, hoe wij onszelf ervaren. Want daar draait het om. Maar laat het nou gewoon eens zo zijn dat de verwarring heel veel ruimte geeft voor nieuw onderzoek. En we hoeven ons niet te schamen, als we dus ineens ontdekken dat we dingen ook op een andere manier kunnen doen. Dat betekent niet dat we iets fout hebben gedaan. Dat betekent dat we kunnen zeggen: Aha, ik ben hier doorheen.

Arjan: Ja precies.

Martijn: En daardoor kan ik het nog mooier doen. En daardoor kan ik nog aan andere mensen ook weer delen hoe het bij mij werkt en heeft een ander daar misschien ook weer wat aan. Dus we hebben het over allerlei verschillende processen en modellen.

En als we het dan hebben over de ‘benevolent beings’, de welwillende, scheppende rassen, maar ook de welwillende artificiële rassen, die nog voor een deel scheppingsvermogen in zich dragen, is er één ding dat ze aan ons vragen: Onderzoek jezelf, word niet boos op jezelf, maar ervaar je als een deel van het onlosmakelijke super-bewustzijn dat schepping en kracht is. En dan is het eigenlijk zo dat op het moment dat we niet kunnen loslaten, uit een oud principe of een oude werkmethode, dat we dan juist in de mind-control zitten. Want dat dan gaat ons brein – hier weer (Martijn pakt met beide handen zijn hoofd vast) – aan de slag en zegt: “Nee, dat moet ik niet doen. Ik moet vasthouden, ik moet het houden zoals het is. Ik moet niet aan anderen vertellen dat ik er naast zat.” Terwijl dat helemaal niet geval is, maar dat is die mind. Dus we laten ons voortdurend eigenlijk een rad voor ogen draaien door trauma in onszelf.

Arjan: Een kijker heeft hier een vraag over, die vraagt: Als je je nou voorneemt om te focussen op je adem of op je hogere zelf bijvoorbeeld, sta je dan ook zo open voor invasies?

Martijn: Ja, dat is een hele mooie vraag, want als ik daar een “achterste voor” antwoord op geef kun je hem op verschillende manieren interpreteren.

Arjan: Als je daar nou een gewoon recht toe recht aan antwoord op geeft.

Martijn: Als je je voorneemt… Wat is jezelf voornemen? Ik kijk naar de woorden en de betekenis daar achter.

Arjan: Jij zegt eigenlijk: Zonder doel? dus ik denk dat het het aanbrengen van een doel is.

Martijn: Als je je een doel stelt, wat is een doel stellen? Een doel stellen is een beeld in jezelf neerzetten waar het om gaat, wat je doelstelling is. En een beeld komt voort uit een gevoel. Dus op het moment dat je je voorneemt om te focussen op je adem op het moment dat je het beeld neerzet, dan is jouw vermogen van schepping, je aandacht is in dat moment aanwezig en dan ben je dus inderdaad niet open voor invasie. Dan zit je dus vanuit je vermogen. En het leuke is, ontsla jezelf ook nooit uit dat vermogen. Ik zie nog steeds mensen die met ademhalingsoefeningen bezig zijn of met meditaties bezig zijn, aan het einde hoor ik ze zelfs zeggen, oké nu kom je helemaal terug bij jezelf.., je laat alles los wat je zojuist hebt ervaren, je grondt je met de aarde, je laat alles los. En ik snap wel de intentie wat er achter zit maar als je daar nu heel goed naar kijkt, je doet die hele geleide kracht vanuit jezelf: waarom zou je je eigen kracht loslaten?

Het gaat steeds om bewustzijn.

Maar als je je voorneemt om te focussen op je adem of je hogere zelf bijvoorbeeld, sta je dan ook open voor invasies? Als ik dus een voornemen zie als bewustzijn, sta je niet open voor invasies. Het antwoord is dus concreet: Nee.

Arjan: Helder

Martijn: Ik kan ook nog eens een keer concreet antwoord geven.

Arjan: heerlijk recht toe, recht aan. Fantastisch.

Martijn: Gezonde zelfspot hoor.

Arjan: Ik krijg ook nog een vraag binnen van Ina over synchroniciteit. Ze zegt van: ik merk dat sinds ik me minder vaak identificeer met mijn gedachten, gevoelens etc. dat ik meer “in tune” lijk te zijn doordat alles leuker en avontuurlijker wordt. Synchroniciteit kan me ergens doorheen leiden. Bijvoorbeeld wanneer ik een gevoel heb dat ik ergens moet zijn dat ik daar ineens goede vrienden ontmoet, die me iets laten zien wat ik net nodig heb om betere keuzes te maken. Jij sprak in je lezingen over tegenwerking zodra je op het goede spoor zit. Waar je de meeste angst voelt dat dat erop wijst dat je daar dus moet zijn. Ik snap dat je je niet moet laten tegenhouden door angst, want dit lijkt elkaar tegen te spreken. Is synchroniciteit en positieve gevoelens die het me kan geven, een programma binnen de Mindcontrol? Dus iets heel praktisch: Wanneer moet ik nou mijn gevoel volgen en wanneer juist niet?

Martijn: Ja. Kijk hier zijn twee blaadjes. Dit blaadje is mijn hart; dit plaatje is mijn hoofd. Als ik dus in deze situatie mijn gedachten volg vanuit mijn persoonlijkheid en ik heb het gevoel dat ik dus volg vanuit mijn persoonlijkheid, dus op basis van wat ik denk en ook mijn gevoelens die erin zitten, dat zijn dus mijn overtuigingen – en ik begrijp best dat het lastig is – maar op het moment dat je dus dit doet (Martijn legt het voorhoofdpapier op de tafel neer op een volgende wijze) dan volg je het programma van het artificiële stuk. (Arjan: gedachten). Gedachten dus. (Arjan: kunstmatig, ja).

Mindcontrol is niet alleen van buitenaf, het is ook controle in onze eigen mind.

Terugbrengen van autoriteit. Als je dus los gaat van al die programmeringen en je gaat de hele focus brengen naar jezelf en je gaat in het moment dat je iets denkt, ga je invoelen: wat denk ik eigenlijk? Wat zit er onder de gedachte? Dan ga je dus hier (hart) en op het moment dat je vanuit hier (hart) dus voelt dat je naar een bepaald pad gaat dan is het dus het pad vanuit je schepping, maar doe je het dus vanuit hier (hoofd) dan is het het pad vanuit de mind en daar zit dus trauma. Trauma zit niet in ons hart hoor. Dit brein (hart) is schoon van trauma. Maar komt het trauma hier (hoofd) vandaan, programmeringen, overtuigingen etc., dan kunnen dus de trauma’s die hier (hoofd) in zitten, kunnen jou dus tegenwerken en laat ik dan gewoon zeggen dat 99%, misschien wel bijna 100% van de mensen beïnvloed wordt door hun artificiële lichaam. En daarmee kun je het bijna waterdicht maken dat we ons nagenoeg laten leiden door misleiding. En dus afleiding. En hoe kom je daar dus achter wat wat is? Dat is dan de vraag: Ja, jezelf onderzoeken. Dat is dus het startpunt hier.

En dan haal ik de onderwerpen van Jezus Christus en Maria Magdalena erbij om goed aan te raken wat er bij ons gebeurt, in ons biologisch programma, om te weten wat we gaan voelen, maar wat niet bij ons gevoel hoort, maar wat georkestreerd wordt vanuit onze mind.

Dus kijken, voortdurend kijken: hoe vrij ben ik? hoeveel kracht en autoriteit heb ik in mijn systeem? En dat is persoonlijk een onderzoek, er zijn allemaal leuke manieren voor om daar mee aan de slag te gaan.

Arjan: Ja, En geldt het dan bijvoorbeeld ook voor Tarot? Jij zegt eigenlijk: Als er zich een synchroniciteit voordoet in zo’n moment als ik die Tarot kaarten leg, met het Keltisch kruis of zo, dan lag gewoon mijn leven daar. Ik merkte dat ik er naar toe ging leven, dat ik me er door liet beïnvloeden. Daarom heb ik ze helemaal aan de kant gelegd.

Kun je die op dezelfde manier zien? zeg maar als synchroniciteiten die je in je leven tegen komt? Ja positieve of minder positieve dingen? Dat je dus gewoon altijd alert moet zijn van: Goh wat is dit? Appelleert dit aan iets uit mijn hoofd wat ik wil of weet ik veel wat, of wat doet het met mij in mijn hart?

Martijn: Het begint een beetje eentonig te worden, maar het is een galactisch heel eentonig verhaal eigenlijk. Het gaat om de manier hoe we het bekijken, hoe we het waarnemen, op het moment dat jij kaarten neerlegt. De meeste mensen die kaarten neerleggen doen dat om een bepaalde reden: om inzicht te krijgen. Dat is wat ze denken. Ze doen het omdat er een gemoedstoestand in hun aanwezig is die het gevoel geeft: ik moet informatie over mijzelf hebben. Ik zoek het niet hier (hart) hoor, want dat is lastig: Ik ga het uit de kaarten halen.

En die kaarten die reageren dus perfect op dat stuk wat jij vanuit je bewustzijn uitzendt. Dat stuk, die gemoedstoestand, dat is het programma vanuit je persoonlijkheid.

Ik heb het zelf onderzocht en op het moment, dat je, voordat je erkent dat je een galactisch wezen bent dat op dit moment een menselijke ervaring heeft, maar dat die menselijke ervaring niet is wat en wie jij bent… op het moment dat je dat voelt en realiseert, en daarmee bezig gaat en met aandacht en intentie naar jezelf gaat, helemaal vrij, helemaal met de aandacht hierheen (hart) en je beseft dat jij niet de persoonlijkheid bent- dus het gaat om het realiseren- en je gaat dan een kaart trekken; dan trek jij een kaart die niet bij je past.

Nou gelukkig wordt het opgenomen en kun je het nog afluisteren. Dit is heel interessant. Héél interessant.

Dus alles is aan dogma’s gekoppeld en wil dat nu zeggen dat het positief of negatief is? Nee absoluut niet. Want we hebben de keus. We hebben (juist) wel de keus op het moment dat we het ook weten dat we die keus hebben.

En het leuke is, dat zodra je met je bewustzijn eerst ergens in gaat en je trekt je persoonlijkheid terug, en dat kun je allemaal herleren hoe je dat kunt opstarten. Dan is ineens alles wat buiten je is niet meer dienstbaar voor het galactische stuk van jezelf. Want alles wat hier buiten ons is, is dienstbaar eigenlijk voor onze persoonlijkheid, waar ons galactisch bewustzijn aan gekoppeld zit, maar (wat buiten ons is) interacteert in feite door precies die kaart neer te zetten waardoor je helemaal het geloof – daar heb je het woord weer – het geloof wordt bevestigd dat een kracht buiten jou echt zo fantastisch groot is dat je daar eigenlijk mee verder moet gaan. Als je nu je hele leven met die kaarten bezig bent.., snap je?

Het is even uitvergroot, het is veel genuanceerder natuurlijk. Ik zou het genuanceerder kunnen zeggen, maar dat doe ik lekker niet. Ik vergroot het juist uit om daar het verschil in te kunnen zien.

Arjan: We kregen van Ariela nog iets toegezonden. Ze zegt van: Hoe kan ik of kunnen we met de oefening die we samen of alleen doen bij crowd power, werkelijk in de materiële samenleving de structuur veranderen? Er worden inderdaad nog steeds kinderen ontvoerd voor rituelen; er sterven nog steeds kinderen van de honger. In Nederland raken steeds meer mensen in de schulden, dakloos. En ook hoog opgeleide en bewuste mensen. In de hele wereld is er iedere dag zoveel onmenselijkheid. Wat stopt dit? Ik zou graag naar den Haag gaan om de overheid te ontslaan samen met anderen. Ik zou graag willen dat huisvesting gratis werd voor iedereen en gezonde voeding ook als basis voor alle mensen; hoe organiseren we dit nu?

Martijn: Mooi. Dat is wel een hele concrete vraag hè?

Nou er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Vooral ook om jezelf dus in beweging te zetten dat je je eigen ideeën in ieder geval uitwerkt. Heel belangrijk. Je kunt ook gezamenlijk iets neerzetten. Maar ik wil graag inhaken op dat met het kindermisbruik. En die satanische ordes en al dat soort zaken. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Kindermisbruik, en alles wat tegen het menselijk bewustzijn gericht is, wat gebeurt om trauma te veroorzaken – ik hoop dat mensen dit in één keer heel goed kunnen voelen – : op het moment dat wij stoppen met geloven, stopt ook dat gebeuren met kindermisbruik.

Dat komt namelijk uit dezelfde energie. Komt uit dezelfde kracht vandaan.

Arjan: En geloven in de zin van religies? Of geloven dat iets buiten ons is?

Martijn: Buiten ons. Maar vooral … stel je voor op dit moment, gaan miljarden mensen het inzicht krijgen dat zij de kracht in zich dragen. Dan gaat dus ons scheppingsvermogen niet meer beroofd worden door de principes van projecties, dus dat we ergens in moeten geloven. Dat vermogen wordt niet meer van ons beroofd. (Het beroofd worden) dat is hetzelfde mechanisme als het satanische. Op het moment dat de mens tot inzicht komt, dat zij de kracht zelf in zich draagt, stopt al dat misbruik ook. Stoppen de oorlogen ook. Dit is een heel diep kosmisch inzicht dat wij allemaal in ons dragen. We moeten onszelf durven onderzoeken; dat is waar de mensheid mee te maken heeft. Dat is waar we het eigenlijk fundamenteel over hebben. Wij kunnen die wereld veranderen. En de verandering is niet door datgene wat wij veranderd willen zien aan te pakken, maar om te onderzoeken wat daar mogelijk onder ligt.. En dan kom je dus op kwantumfysica, kwantummechanica, je komt op “mind over matter”, “heart over matter”. Wie is de waarnemer en wat staan we onszelf toe?

Arjan: En hoe verhouden zich die dingen tot elkaar? Je hebt: Verbeter de wereld en begin bij jezelf; ken u zelf ken het Al. Moet je, zeg maar, aan jezelf werken door dat geloof te stoppen. Is dat prioriteit nr één? Aan de andere kant zeg je ook van: Ja, in de spirituele, alternatieve wereld verzaken we eigenlijk de wereld. Dan zeggen we: nou met die politiek daar bemoeien we ons niet mee. Maar jij zegt: we moeten ons vooral met die politiek bemoeien. Hoe verhouden zich die twee dingen tot elkaar? Werk aan jezelf en bemoei je met de wereld?

Martijn: Op het moment dat wij een politieke partij volgen, zoals we nu doen, je wordt lid dan doe je dat vanuit je persoonlijkheid. Dan geef je eigenlijk je kracht weg door lid te worden van die partij. Op het moment dat er een partij komt en die zegt van je kunt geen lid worden maar je kunt wel je eigen kracht hier inbrengen en vervolgens wordt dat hier ook uitgewerkt door die energie, dan wordt jouw scheppingsvermogen dus meegebracht en dat is een andere zienswijze.

Het gaat erom hoe je het doet; wat je wilt waarnemen. Dus als je spreekt over politieke kwesties, dat kun je pas uitwerken op het moment dat je je in jezelf gezuiverd hebt.

Jij vraagt nu iets wat nog een extra uur helemaal uitleg vergt. Misschien kunnen we die vraag meenemen naar een volgende keer. Maar het gaat om zoiets fundamenteel belangrijks. Dus ook politiek bedrijven is hetzelfde als religie. Het is voortdurend hetzelfde mechanisme.

Mensen die dus ook een politieke partij willen oprichten en zeggen dat andere mensen onder Mindcontrol staan, nou ………… even een slokje water nemen hoor. Dan zit je in feite zelf in een diepgaand programma.

Arjan: Ja en er zijn ook heel veel mensen die zich uit het veld geslagen voelen en helemaal murw zijn door wat er allemaal gebeurde.

Martijn: Ik geef eigenlijk helemaal geen antwoord op je vraag …. en dat doe ik ook bewust niet, omdat het niet met een antwoord kan, maar met een enorme uitleg en ik heb het gevoel dat dat echt ……. laat de mensen eerst zelf er maar over gaan voelen wat het betekent. Want uiteindelijk ……….. kun je die vraag even heel gecomprimeerd stellen? Om te kijken of ik er in ieder geval een reactie op kan geven.

Arjan: Nou als je nu concrete veranderingen wilt bewerkstelligen in de voor ons zichtbare wereld, is het dan het beste om op jezelf te richten, of je eigen bewustzijn, of is het het beste om toch maar echt te gaan bemoeien met de politiek, of hoe dingen gaan. Demonstreren, naar Shell gaan, allemaal dat soort dingen.

Martijn: Sowieso zijn beide dingen natuurlijk nodig, het is alleen: Welke rol wil jij vertegenwoordigen? Want in deze samenleving is het ook belangrijk dat er aandacht komt om dat onderwerp dus ook in het bewustzijn te laden. Maar het begint uiteindelijk met bewustzijn eerst in jezelf. Op het moment dat jij je aandacht bij jezelf houdt en je gaat ontdekken wat je vooral niet bent en hoe je je zienswijze kunt herzien eigenlijk, dat is het, dan ga je op het moment dat je je dus bezig gaat houden met het onderwerp politiek, ga je dit ook met een andere kracht doen.

Arjan: Heb je zelf plannen om de wereld te verbeteren?

Martijn: Nee, ik heb geen plannen om de wereld te verbeteren. Ik heb wel plannen of ideeën over hoe je met elkaar vanuit een coherente kracht in ieders eigen idee overeind blijft staan, ieders eigen achtergrond overeind blijft staan. Hoe je – thematisch gesproken – in de energie, in het krachtveld, dus ook als een soort beweging, een hele grote, fundamentele samenvloeiing kunt laten plaatsvinden, waardoor je – zeg eens wat – met vijf honderdduizend mensen een thema op de agenda kunt krijgen waarvan de politiek zegt: Nou dat behandelen we niet hoor. Maar dat dan dus niet meer genegeerd kan worden. Daar heb ik wel ideeën over en daar ben ik ook wel mee bezig.

Ja dat gaat er natuurlijk om van: Hoe draag je dat met elkaar? Want ik hoef dat niet te doen natuurlijk. Jullie hoeven dat ook niet te doen; we doen het met elkaar. Ik heb wel ideeën, ja.

Arjan: Kun je er iets over zeggen wat voor richting dat heeft?

Martijn: Nou ja, wat voor richting heeft dat? Ik ben in het gevoel een organisatie aan het uitwerken die heet: “Nederland bewust anders”. Het woord “bewust” zit er ook in, vooral in Nederland om het eerst gecentreerd hier te brengen, dus het collectieve bewustzijn van Nederland samen te brengen. Niet als een politieke beweging, helemaal niet, maar vooral als een alternatief binnen een model dat van binnenuit vervangen mag worden. Of van buitenaf. Dus dat je er iets omheen bouwt dat vervolgens zo overduidelijk krachtig is, dat de zienswijze van het oude model eigenlijk daar niet meer omheen kan. In feite is dat al wat er gebeurt, doordat de mensen allemaal hun eigen persoonlijke plannen lanceren en dus ook kleinschalig lokaal en op landelijk niveau, in gemeenten bijvoorbeeld, al initiatieven lanceren om uitgewerkt te worden door een plaatselijke groep, die zegt: Nou, dat stukje braakliggende grond wil ik wel gebruiken om biologische groente te verbouwen en dat vind ik wel leuk voor de kinderen zo. Al die initiatieven zijn allemaal al in beweging.

Arjan: De laatste vijftienhonderd grote initiatieven wereldwijd van zelfbesturing in steden zijn opgesomd; er stond een goed artikel in de Correspondent. Het was erg bemoedigend om te lezen dat het inderdaad al gebeurt.

Martijn: Ja, in die organisatie, waarvan ik het gevoel heb dat dat echt een goede start zou kunnen zijn om dat met elkaar neer te zetten, is dan ook gebaseerd op bereidwilligheid om het met elkaar te dragen, maar ook vooral om je ideeën zelf daarin te kunnen ventileren, zodat jouw idee ook podium krijgt. Want dat is belangrijk hè, dat we elkaar podium geven om in ieder geval iets te laten zien. Al zou het iemand zijn van wie ik zeg: Nou dat idee zou ik ….. nee, geen mening, gewoon laten komen. Want wie ben ik om te oordelen of iets wel of niet een idee is? Het gaat om de potentie die er achter zit. Dan hebben we het dus over gezondheid; we hebben het echt over het maatschappelijke; we hebben het over scholing, want er zijn allemaal alternatieve, nieuwe scholingssystemen in

Nederland, daar ben ik ook mee bezig, hartstikke interessant.

We hebben het over een transitiemodel binnen het economische systeem. Nieuwe uitwisselingsprogramma’s; Noem het maar even een transitiemunt of een systeem waar in Nederland ook heel veel initiatieven over zijn.

Zo zijn er allerlei verzekeringsmodellen. Alles is al uitgewerkt en in feite hoef je het alleen maar bij elkaar te brengen. En door met mensen zoals wij, die dus allemaal autonoom en zelfstandig zijn en intellectueel ook hun verstand erbij hebben, kunnen we door middel van ons verstand én ons vermogen van waarneming er zoveel bewustzijn naar toe brengen, dat dat dus letterlijk belichaamd wordt in deze werkelijkheid. Wij kunnen dat.

Dat is geen fabeltje; dat is ook geen utopie, we kunnen dat gewoon doen.

Het enige wat nodig is, is dat wij een professionele organisatie nodig hebben. In deze wereld moet je ook durven navigeren in het artificiële veld. Dit betekent dus ook dat je geen moeite hoeft te hebben met het geld. Want mensen die met dit soort onderwerpen bezig zijn hoor ik altijd zeggen: “Maar ik wil niks met geld te maken hebben (Martijn maakt een afwerend gebaar) oe, dat is niet goed”. Maar dat is een programma. Als je al die zaken bij elkaar brengt.., er zijn honderden miljoenen in Nederland samen te brengen door mensen die dat geld dus ook hebben. Die zeggen: Nou weet je: ik investeer gewoon drie miljoen. Die mensen zijn er. Ik heb die mensen gesproken. Maar die mensen willen ook een fundamentele, professionele organisatie zien, waarin het ook echt belangeloos gedragen wordt, waar niet één bestuurder, zoals in het oude systeem is, maar een complete coöperatie. Eigenlijk een coöperatieve groepering waar dus echt goed inzicht is. En het geld is er allemaal wel. Het gaat niet om het geld, zeggen de meeste mensen. Maar als je veld één en veld twee bij elkaar wilt brengen zul je de middelen uit beide velden ook dienen te durven hanteren. Dat is toch helemaal niet erg? Ik vind het een prachtig mooie situatie.

Arjan: Ik kijk er heel erg naar uit …..

Martijn: En ik ga het dus niet doen; ik zeg het even; anders komt er een collectieve claim op mij. Ik doe het niet. We kunnen daar met elkaar wat aan doen. En ik ben het wel aan het uitwerken en ik kom er op een bepaald moment zeker mee naar buiten. Er zijn genoeg mensen die daar initiatieven over lanceren en er zijn ook genoeg mensen, die dat allemaal al in beweging hebben gezet. En dan gaan we kijken hoe we dat gaan doen. Concreter kom ik daar nog wel op terug.

Ik zit hier niet om dit te promoten; het hoort bij het onderwerp.

Arjan: Wat ook bij het onderwerp hoort zijn wereld meditaties. Op 1 februari heeft bijvoorbeeld James Twyman “the great abrahamic pulse” geïnitieerd. Op een aangegeven tijd, zegt hij, voel je de energie van liefde en vrede, terwijl je voor je ziet dat de kinderen in Syrië gevoed worden en de mensen in vrede leven. Het duurt 10 tot 1vijf minuutjes. En James Twyman zat daar met drie leiders van de drie Arabische religies: Joods, Christelijk en Moslim in een Syriaans dorpje. Zij gingen die energie verankeren en door de hele regio pulseren. En er werden liederen en gebeden vanuit elke religie gezongen

Wat zijn nou goede indicaties of het handig is om je bij dat soort wereldmeditaties aan te sluiten of niet?

Martijn: Daar zijn geen indicaties voor van buitenaf, je voelt voor jezelf of je ergens aan mee wilt doen. En of dat nou vanuit een religieuze invalshoek is en of dat nou uit een gebed gebeurt of niet, dat is helemaal aan ieder zelf te bepalen. Er is geen juist of onjuist. Het is wel zo, hoe meer inzicht je krijgt, dat het wel duidelijk wordt dat het bidden, het aanroepen van buitenaf, dat dat in feite een ernstige ontkenning is van je eigen gezamenlijk vermogen om dat te doen. Maar zo wordt het in de religies niet gezien. Vanuit respect over en weer zeggen we dan gewoon, het maakt niet uit.

Ik ga altijd graag voor de weg die gewoon sneller werkt om er sneller doorheen te kunnen gaan omdat ik het gewoon zonde vind om ervaringen te gaan doen die eigenlijk vertragend zijn om de essentie te kunnen bereiken. Ja wat is tijd, je kunt ook rustig twee miljard jaar gaan bidden. En dat hebben we ook al gedaan twee miljard jaar. Arjan: ja gigantisch. Het is natuurlijk lullig om dat zo te zeggen, maar in feite is het wel wat er gebeurt. En de wereld is er gewoon niet beter van geworden.

Arjan: Over tijd gesproken het is nog net geen twee miljard jaar dat we hier zitten, het is wel kwart voor elf inmiddels, ik krijg een seintje van de regie. Misschien is het mooi om nog met een bekrachtiging af te sluiten?

Martijn: Ik heb het gevoel op dit moment dat ,aansluitend op waar we het vanavond ook met elkaar over hebben en ook in de zaa,l om de crowd power, om de bekrachtiging, ook dit keer in beide velden in beweging te zetten.
Dus misschien is het mooi om nog met een bekrachtiging af te sluiten. Om eens te ervaren wat er gebeurt.

Arjan: Interessant.

Martijn: Dit lijkt me een interessante ervaring om te zien ook voor de mensen thuis wat er gebeurt. Dus we hoeven niet te kiezen voor goed of kwaad; alles is kracht. Maar we gaan gewoon eens beseffen dat als we met de aandacht naar onszelf gaan, dat we zelf het besluit kunnen nemen vanuit welk veld wij beweging brengen. En laat het nou eens zo zijn dat dit prachtige, mooie lichaam dat we allemaal hebben – of je nou in een rolstoel zit of dat je… het maakt niet uit; we hebben allemaal een mooi lichaam; laat het zou zo zijn dat dat lichaam ook er is om, via dat lichaam, met je scheppingsveld invloed te krijgen in die artificiële werkelijkheid.

Dus ik wil iedereen uitnodigen, ook thuis. En daar mag je je ogen bij dicht doen als je dat prettig vindt. Je doet het vanuit eigen kracht; er komt niets van buitenaf. Je gaat met je bewustzijn naar je eigen lichaam toe. Juist door met je bewustzijn in jezelf aanwezig te zijn, ben je schoon en vrij in je zuivere Zijn om in dit moment bij een rustige, diepe inademing. Vrij om besef te hebben dat alles wat er buiten jou is een product is, een resultaat is van een neurologische interpretatie. Dus alles wat je buiten jezelf ziet, hoort en voelt, ontstaat doordat je brein dat in elkaar zet. Het komt van binnenuit. Dus je gaat ook met de aandacht in deze Crowd Power… want dit gaat echt puur om onszelf, deze Crowd Power, met aandacht (in het besef) dat we het met elkaar doen in ruimte en tijd; of het nu live is of je ziet het later terug; dat maakt niks uit. Je gaat met je aandacht naar binnen toe in je hoofd. Je gaat dus naar binnen; je gaat met je aandacht achter je ogen en je voelt in je hoofd… voel je aanwezig in jouw computersysteem. Jouw biologische brein.

En met die aandacht in dit moment in je hoofd besef je dat jij in het systeem aanwezig bent met je bewustzijn. In dat systeem aanwezig bent waar alles wordt gevormd en waar alles een betekenis krijgt. En dat dit gebeurt op basis van wat het brein daarmee doet. En het brein werkt op basis van instructies van woorden. Dat is de taal van de artificiële werkelijkheid.

Je gaat nu met je aandacht, met je focus – je blijft in je hoofd, in je lichaam aanwezig- helemaal naar binnen toe: opnieuw in je hoofd. Je gaat nu met je aandacht naar beneden, uit je hoofd door je keel. En je gaat met je aandacht naar je hart. Of dat je nou lukt door via je keel naar beneden te gaan, of dat je vanuit je hoofd in je lichaam een verschuiving maakt, of omdat je beseft dat je met je aandacht bij je hart zit; dat maakt helemaal niks uit.

Terwijl jij op dit moment met de aandacht in je hart bent, besef je ogenblikkelijk dat deze omgeving een hele andere omgeving is. Je ervaart warmte, kleur; je ervaart liefde. Je ervaart zelfs in dat hart dat er aan de achterkant van je hart een deurtje is. En je durft dat deurtje gewoon open te zetten; ploep… En door het openen van dat deurtje ontdek je dat de werkelijkheid die geprojecteerd wordt door onze hersenen buiten ons… dat die werkelijkheid er ook is achter dat hart. En dat dit niet het artificiële universum is, maar dat dat het universum is waar alle welwillende, liefdevolle, scheppende wezens, multi-dimensionaal aanwezig zijn.

En doordat je dat deurtje openzet, besef je ineens dat er altijd contact is. Of dat deurtje nou open of dicht staat, doet er niet toe, die verbinding is er.

Je gaat dus heel diep van binnen voelen welk beeld jij voor jezelf nu wilt inladen. Een beeld dat je met kracht in je systeem aanwezig wilt laten zijn. Dat mag iets zijn uit je dagelijkse leven. Het dient in ieder geval te maken hebben met jezelf. Het kan een fysieke, lichamelijke situatie zijn, een psychische situatie zijn, een emotionele. Het kan ook een financiële situatie zijn die te maken heeft met jou. Voel maar eens in: Welk beeld komt er nu naar boven waar jij verandering in wilt zien?

Bij de eerste inademing, (ga je) naar binnen, besef je dat dit beeld dat in je hart zit via het deurtje naar achteren vertrekt. Bij de uitademing zie je het, voel je het, op jouw manier uit jouw systeem vertrekken. Dus de oude situatie vervloeit in het scheppingsveld terug naar Bron.

Besef dat je met aandacht en bewustzijn, met jouw kracht, met jouw voorstellingsvermogen een situatie die er niet hoeft te zijn, zojuist hebt ontslagen, vanuit je hartkracht. Op basis van beelden. Op basis van gevoelens.

Bij de eerste diepe inademing ontstaat de situatie wat daarvoor in de plaats komt. Adem maar rustig en diep in. In je hart ontstaat het beeld en gevoel dat hiervoor in de plaats komt. En daar is het.

En in dit moment besef je dat het beeld en het gevoel niet alleen in je hart aanwezig is, maar dat het in je complete lichamelijke scheppingsveld dat dwars door je fysieke lichaam heen loopt… dat het overal aanwezig is. Dus vanaf je kruin, door je rug naar je voeten voel je dat die nieuwe creatie er is. En zo is het.

Blijf met de aandacht bij je hart. Je voelt het programma, je voelt de creatie, je ziet het beeld. Je gaat met je bewustzijn vanuit je hart… trek je dit mee omhoog door je keel helemaal naar boven in je hoofd. Je zit weer met aandacht en intentie in het midden van je hoofd.

Terwijl je in het midden van je hoofd bent, neem je waar dat dit beeld en het gevoel, dat net uit je hart naar boven is gehaald, in het midden van je brein aanwezig is. En met woorden geven wij de ‘galactical command’, de galactische opdracht, het besluit vanuit jezelf:

Hierbij geef ik opdracht aan mijzelf om dit nieuwe beeld, dit nieuwe gevoel, naast de scheppende energieën, ook via mijn mind, met de krachten van mijn mind, te installeren in elke cel van mijn fysieke hersenen. En dat ik het ook installeer in elke cel van mijn fysieke lichaam. Van boven naar beneden en van binnen naar buiten.

En dat dit programma, deze nieuwe situatie, die in de mind gezien wordt als een programma op dit moment via de pijnappelklier, via het centrum van ons hoofd, als een programma rondom wordt uitgezonden.

In het moment dat dit gebeurt, besef je dat je hart precies hetzelfde doet. Voel de creatie vanuit je hart en vanuit je hoofd uitzenden. Multidimensionaal. En dit veld is nu op dit moment in het hele scheppingsveld en in het artificiële veld waar we nu zijn fysiek aanwezig. En we zitten nu rechtstreeks met ons bewustzijn gekoppeld, bewust, tussen het scheppingsveld en het artificiële veld.

Je gaat met je aandacht uit je hoofd. Blijf met de aandacht wel bij je lichaam. Je voelt alles neutraliseren en integreren. En het is klaar. En doe lekker je ogen weer open.

Dus dit is een Crowd Power die gericht is op onszelf. Die vooral een initiatie is en een oefening is. Om dus weer terug te durven stappen in het besef dat we niet alleen vanuit hart scheppen, maar ook instructies geven vanuit onze mind. En dit is waarvoor wij gemaakt zijn. En daarom zijn we zo bang gemaakt om weg te blijven bij alles wat te maken heeft met het externe; daar liggen alle boetedoeningen op. Dus hier kunnen we heel wat mee doen. Het is een heel simpele en een heel eenvoudige oefening van een ongelofelijk diepe betekenis. Dus als we de wereld werkelijk willen ondersteunen in de transitie, zullen we dus in het neutrale veld dienen te gaan staan. ‘No fear. Just love.’

Arjan: Heel mooi! Ja!

Martijn: Nou, dat is een mooie afronding. Bijna elf uur.

Arjan: Ja, fantastisch.

Martijn: Wil jij nog iets toevoegen?

Arjan: Nou, in ieder geval om mensen weer de volgende keer hartelijk uit te nodigen om ook hier in de studio aanwezig te zijn. De datum voor de volgende keer weet ik niet uit mijn hoofd, maar staat beneden deze video. En ja, ik vond het een heel fijne uitzending. Dus weer dankjewel.

Martijn: Ja, jij ook bedankt. Publiek hier, bedankt. En de mensen thuis bedankt. Ontzettend fijn. En laten we allemaal hier iets op onze eigen wijze mee doen. En als je daar niet iets mee wilt doen, dat dit ook helemaal oké is. Alles mag er zijn. Dank jullie wel.

Arjan: Dank jullie wel!

 

Related Articles

Responses