Links, Rechts, Midden? (Ont-spanning)

(Martijn van Staveren) Zodra je inzicht hebt in links & rechts (goed-kwaad, wit-zwart, leven-dood) kun je een “positie” innemen in het midden (in jouw Eigen midden). Het vaststellen dat er een links en rechts bestaat, zonder voorkeuren, schept extra eigen Innerlijke mogelijkheden. Je hoeft niets te behouden / te voorkomen, de hekken eromheen mogen vervloeien.

Zodra je beseft in het midden te kunnen zijn, realiseer je je, dat je in contact bent met zowel rechts als links. Je raakt en bent betrokken bij het geheel van het Veld en ervaart dit in jezelf. Je laat het “zijn” zonder oordeel en strijd. Je ervaart. Geen gevolg, geen reactie met actie, louter laten “zijn”. Ervaar wat je van binnen voelt, in jezelf, je lichaam, je wezen, je alles “wat en wie je bent” wat je tegenkomt en je doet dit op jouw eigen manier. Observeer. Wat geobserveerd wordt , komt in beweging.

In een andere fase van Bewustzijn, krijg je inzicht dat de perceptie van datgene wat je waarnam (volgens overtuigingen en gevoelens in jezelf), van invloed is geweest op de wijze hoe je er zelf in hebt gestaan. Jouw “rol” in het geheel is verruimd en je neemt vanuit Je- Zelf weer leiding in de wijze hoe je ermee verbinding hebt. Je zet een andere bril der waarneming op, waarbij alles herziening nodig heeft om terug te keren, uiteindelijk in je Oorspronkelijke Bewustzijn. Dit (terugkeren naar je Ware Zelf) kan zich voltrekken tijdens je ervaring op Aarde (dit leven) en ook in de voortgang daarop.

De zogenaamde dood (einde van dit bestaan) is een poging om afsluiting in het Menselijke bewustzijn tijdens het leven op Aarde te bewerkstelligen, het gevoel en idee te hebben haast te moeten maken. Of iets te gaan missen. Te moeten voldoen aan bijvoorbeeld Karmische wetten en processen. Hierbij gaat het werkelijke Zelf zich confirmeren aan een opgelegde en vooropgestelde levenslijn.

Een andere bril der waarneming (wezenlijk schouwen) is de grootste uitdaging voor de Mens op Aarde, doordat de Mens geneigd is een verandering door te willen voeren op basis van bepaalde zekerheden en “gehechtheden”.

Je zou uit de eerste 2 alinea’s kunnen en mogen concluderen dat jij een deelgenoot bent van de Scheppende krachten. Zodra je wezenlijk schouwt (de mede-Ogen van Bronbewustzijn) áls Bronwezen, vinden er andere processen plaats in je leven.

Er zijn vele andere bewustzijnswezens (niet Aardse beschavingen) welke ons (aan)schouwen, waarvan gezegd mag worden dat deze schouw (observatie) iets essentieels in beweging zet.

Alinea twee, de laatste regel, van dit artikel. Kort en Krachtig met diepe implicaties.

Wees goed voor Jezelf en van daaruit voor anderen.
Stap voor stap terug in je Oorspronkelijke Kracht, op eigen tempo en wijze.

Warme groetjes, Martijn van Staveren

Bron: Martijn van Staveren 

Related Articles

Responses