Herziening in volle beweging!

(Martijn van Staveren) Er is een hele grote verschuiving gaande, welke absoluut een onvermijdelijke schakel is in het huidige Menselijke waarnemingsproces. Het Menselijke bewustzijn is in een versnelling geraakt. Steeds meer mensen (gaan) beseffen dat huidige spirituele modellen niet meer toereikend zijn en in feite bezigheidstherapieën zijn. Dat is waar en niet waar, zodra je beseft wat er gaande is kan het een waarheidsvinding zijn. 

Vorige levens, karmische processen, betekenis(sen) van Engelen, astraal reizen, opgestegen meesters of buitenaardse helpers, EThealingen en healingen-op-zich verricht door externe “hulp” zijn een direct product van zeer geavanceerde interdimenionale technologische manipulatiekrachten. Deze groepen opereren onder een volledig cyborgbewustzijn, tonen zich menselijk maar zijn in feite operationeel zonder een emotioneel bewustzijn. 

Deze groep heeft een menselijke wetenschappelijke “tak” volledig onder controle. Deze gecontroleerde groep is bekend onder de naam Labyrint Delta Force. Zij heeft 100% de hand in de huidige wijze waarop en hoe technologische ontwikkelingen voortgang hebben met verschillende doelstellingen. De duimschroeven worden aangedraaid, terwijl de Mensen op Aarde zich steeds dieper bewust worden van de Innerlijke Kracht van zichzelf. 

De taal van G O D (innerlijke schepper in verbondenheid met alles-wat-is) welke gesproken wordt in ieder wezen, laat zich horen en voelen. Maskers vallen af ware gezichten worden zichtbaar. Juist nu, terwijl er zoveel Mensen terug keren naar de Kracht in zichzelf, is de mogelijkheid om contact te gaan leggen met andere bewustzijnswezens groter dan ooit. Echter is het heel belangrijk om te gaan spreken vanuit je eigen ware Innerlijke kracht. Om tot deze kracht te komen en andere krachten welke zich extern aandienen onder het mom van Liefde en ondersteuning los te laten, zijn diepgaande processen noodzakelijk. Omdat wij energiewezens/bewustzijn zijn, kunnen wij ook van deze energie worden beroofd. Het delven van het goud door de Anunnaki is een metafoor voor het innemen van het Innerlijke Licht. 

Deze processen voltrekken zich niet alleen op de Aarde, maar in vele andere werelden ook. Besef dat de Kracht in jezelf, de Kracht zonder woorden, het VOLLEDIG zelf zijn, aanwezig zijn, zuiver, DIE Kracht is. Twee Mensen bij elkaar, zonder één woord uit te spreken, in diepe verbinding! Dat is communicatie via de Krachtzone! Elke afleiding buiten jezelf in dit Universum is een afname van de Innerlijke Kracht, zolang je met een aangeleerde perceptie kijkt naar het gehele fenomeen “ Spiritualiteit, Schepping en b.v. Buitenaards” Contact. Eén grote reden waarom andere welwillende werelden afzijdig zijn, is beslist niet omdat de Mens nog bewust moet worden op de Aarde. Neen, het is omdat de Mens zich bewust dient te worden van de vele agenda’s welke worden gevoerd om af te leiden. Dat de Mens WEET dat zij bewustzijn IS. En dat die fase al bereikt IS, voordat onze huidige werkelijkheid zich aandiende. Ons Bewust ZIJN is de enige sleutel, om als Bronwezens waar te gaan nemen. Alle andere waarnemingen zijn gecontroleerde waarnemingen, persoonlijke spirituele waarnemingen welke fijn zijn en heel kloppend voelen. Wat is voelen nu eigenlijk? Mijn gevoel zegt mij dat…… Wie is hier “mijn”?

We leven vanuit een hele andere situatie dan we zouden willen geloven. Zodra we bereid zijn om weer te WETEN, dat je al volmaakt BENT en achterhaalt wat er zich heeft voltrokken tussen dat moment toen en nu, zal het spirituele veld van Waarheid in werking komen. En dat laat zich altijd zien. En kent geen aanloop of milde en/of harde weg. Het toont zich naar gelang jouw eigen proces zich opent, wat je aan gaat, waar jij op kunt vertrouwen.

Energie. Dat is wat wij zijn. Bewustzijn. Informatie. Er zijn krachten die deze energie verdelen, opsplitsen en afleiden. Dat is geen karmisch proces, we spreken over een meta-fysische interdimensionale “hack”. Zodra de Mens een energie in zich dragen gaat, dat iets anders groter is dan zijzelf is, door Liefdesmodellen, door de energie “naar buiten” te richten, wordt er een aanpassing verricht in de energiehuishouding van de Mens. En let wel heh, dit doet de Mens dan zelf. Door haar geloof in haar overtuigingen, het vasthouden van haar zogenaamde model, is zij vaak niet meer in staat om los te laten. Onafhankelijk zijn, ZONDER schuldgevoel, zonder beperkende gevoelens, ULTIEM vrijheid kiezen, is een enorm groot goed. 

Als je in staat bent ALLES los te laten van waarde, zonder een oordeel, gewoon los kunnen laten, dan ontstaat er een energetische rehabilitatieproces in en van het bewustzijn.

Om deze rehabilitatie tegen te gaan, zijn de cyborgvelden zo intelligent geweest allemaal verschillende modellen in onze zogenaamde historie te plaatsen. Dit, om enige vasthoudendheid te genereren bij en in de Mens. Immers, waar je jezelf mee identificeert, word je uiteindelijk”zelf”. Dit is een aanpassing in het energiebewustzijn op een zeer verdekte wijze!
In al mijn eigen contacten en ook contacten door andere Mensen met beschavingen uit andere werelden, komt naar voren hoezeer er niet wordt ingegrepen. Dat er observaties zijn en dat deze waarnemer sessies gezien kunnen worden als waarnemingen vanuit een kwantumveld.

Het helen (healen) van Mensen, anders dan de Mensen zelf, komt nooit van een externe kracht die de Mensheid erkent in haar Schepperspotentieel. De beschavingen die de Mensheid waarachtig ZIEN is wie zij IS, zuiver bewustzijn, zullen nimmer iets doen in de situatie waarin de Mensheid nu gelooft.

Wanneer oordeelt een Mens, waar ligt “de” grens van oordelen? Is iets uitdragen in het belang van een onderzoek een oordeel? Het is nodig dat er zaken benoemd gaan worden, vanuit het Innerlijke Weten dat slechts het aanraken van kwesties beweging zet in het veld. En daarin elkaars Kracht zien, dus vanuit waarde en compassie, daadwerkelijk zoveel LIEFDE in jezelf hebben dat het zelfs de moeite waard is, JUIST de moeite waard is iets te benoemen.

Poeh, en dan te bedenken dat er velen overtuigd zijn dat Buitenaardse beschavingen alleen vanuit zachtaardigheid en liefde aanwezig zijn. Jazeker, dat klopt EN die eigenschappen graag vermengen met daadkracht, noodzaak, waarheid en rechtop staan. Velen onderschatten de Kracht van Liefde, ook van onze Galactische families! Waarachtige Liefde is spreken vanuit Waarheid en waarde naar elkaar. Ook als het in eerste instantie niet leuk lijkt. Willen we zo doorgaan, of werkelijk het paradijs op Aarde terugbrengen?  

Feitelijk zijn wij allemaal hier aanwezig om dit “neer te zetten” in onszelf. We zouden het bijna vergeten. Ik vergeet het niet, het staat voorop en vooraan in mijn energie bewustzijn. En ik weet, dat er met hele grote ogen en een heel warm hart naar alle Mensen op Aarde wordt gekeken. Laten wij ons verbinden met Onszelf, zonder geloof, en van daaruit met elkaar. Laten we elkaar ruimte geven om uit te dragen. Niet bang zijn voor herzieningen en aanpassingen. Niet bang zijn voor onze werkelijke reden waarom we hier zijn.

Laten we trots zijn op elkaar en op onszelf.
Geen prietpraat maar werkelijk ZIJN.

Hartegroet,
Martijn van Staveren

Bron: De Intergallactische Mens

Related Articles

Responses