Transcript Crowd Power 2 | Reloading reality

(Earth Matters TV | Crowd Power) Het transcript van Crowd Power 2

Onderstaand het gehele transcript van Crowd Power 2 (met dank aan Mareijke Giglio), deze is hier als PDF te downloaden.

Alle uitzendingen zijn te bekijken via het Earth Matters YouTube kanaal.

Wil je het televisieprogramma Crowd Power bijwonen en de gesprekken aan tafel van dichtbij meemaken? Dat kan! Crowd Power wordt opgenomen vanuit de Youniversal Studio in de Biotoop in Haren. De ontvangst is tussen 20.15 en 20.45 uur. Je bent van harte welkom een opname bij te wonen. Meld je aan via deze link op de website van Orongo.

Met grote toewijding is er van de uitzending een zo nauwkeurig mogelijk verslag gemaakt, we kunnen echter niet garanderen dat het helemaal foutloos is.

Martijn: Heel hartelijk welkom vanavond bij Earth Matters television, echt eng even in het Engels hè. Welkom, ik ben Martijn van Staveren.

Arjan: En ik ben Arjan Bos, van harte welkom.

Martijn: Bij de uitzending van crowd power. We zijn nog steeds druk bezig hè Arjan, op zoek en het invoelen naar een passende naam.

Arjan: Dat klopt.

Martijn: Het belooft in ieder geval weer een leuke, interactieve uitzending te worden met elkaar. We hebben vorige keer veel reacties ontvangen. En ja, we laten het gewoon lekker gebeuren.

Arjan: Absoluut.

De matrix1 hebben we al behandeld. De hele matrix serie is eigenlijk een allegorie, het is een science fiction film. Een allegorie is een verhaal met een verborgen bedoeling en die kun je heel metaforisch uitleggen en je hebt er ook een aantal letterlijke ervaringen mee. Die mix, die maken we in het programma.

Als we even kort terugblikken op de vorige uitzending van de matrix 1, dan is de allegorie van de matrix dat onze wereld onder controle is van verborgen, occulte krachten. (Mag ik het beeld jongens van de power point. Ja, dankjewel.)

Dat het een gevangenis is waar we ons grotendeels niet van bewust zijn, maar ook een sleutel tot bevrijding toont. En elk deel, die beantwoordt een andere vraag hè. Het eerste deel gaat over: wat is de matrix? Het tweede deel gaat erover: waarom zitten we erin? En het derde deel beantwoordt de vraag: hoe komen we er weer uit? En in het eerste deel hebben we eigenlijk gezien, wat is de matrix? Dat de mens een batterij is en die daar gehouden wordt door mindcontrol en dat die eigenlijk gevangen zit in de echte wereld als in een soort broedmachine. En dat, door vanuit het hart te leven, je er uit kunt ontwaken. En in deze aflevering behandelen we de tweede: De matrix reloaded. Die geeft antwoord op de vraag: waarom zitten we in de matrix?

En als je naar het begin van die film kijkt dan zie je dat Trinity, dat staat voor liefde en het vrouwelijke, die wordt in het hart geraakt en die valt naar beneden. En Neo, die was in de vorige aflevering, in het eerste deel, ontwaakt uit de matrix en in de matrix kon hij allerlei trucs doen,

Martijn: Codes waarnemen.

Arjan: Ja inderdaad. Maar nu slaapt hij weer hè. Er is dus kennelijk nog meer voor hem om te weten. En hier zie je Zion, dat is de laatste menselijke stad in de echte wereld, en in de kabala dan staat het voor de spiritueel centrum van de creatie en ook voor hoop op een betere toekomst.

Als we de allegorie nemen naar onze huidige samenleving, dan zien we eigenlijk dat er een groep mensen is, die in de No is, maar dat dat heel ondergronds is.

Martijn: In de wetenschap, maar heel erg ondergronds.

Arjan: Ja.

En Morpheus houdt hier een heel krachtige speech. Die zegt van: ja de machines, die hebben een leger en dat leger komt eraan. En wij moeten onze angst daarvoor laten gaan, want ze zijn al duizenden jaren tegen ons aan het vechten, maar we zijn er nog steeds. Dus we moeten ze laten weten, dat dit Zion is, dat we vooral niet bang zijn. Een hele krachtige speech, die hij daar houdt.

Dit is een plaatje van agent Smith in de matrix en die kan zichzelf repliceren door zijn hand in iemands hart te steken en dan zie je, dat diegene helemaal zwart wordt als een soort black goo, en die neemt het dan helemaal over. Diegene wordt helemaal zwart, helemaal zwarte modder.

Martijn: Misschien interessant om daar even op in te springen wat black goo is. Althans hoe het nu dan wordt genoemd en wat dat zou betekenen. Black goo is een microbische, nanotechnologische realiteit, die zich bevindt in de intermoleculaire ruimte in onze fysieke realiteit, wat we dus niet kunnen zien. En black goo is een soort kunstmatige intelligentie, het is in het Engels “artificial intelligence”, die werkelijk het hele programma, dat we denken waar te nemen, beïnvloedt en aanpast als het ware. Maar we komen natuurlijk nog wel uitgebreid op dat onderwerp terug, maar dat is wel even belangrijk, want anders zou je kunnen denken, ja wat is “black goo”.

Arjan: Ja, heel goed hoor.

Hij steekt zijn hand in het hart en die zwarte substantie neemt dan diegene over en vervolgens repliceert hij zichzelf daarmee, dan wordt die nog een agent Smith in de matrix.

Jij zegt van: dat is een artificiële intelligentie. Maar als ik het verhaal van Harald Kautz Vella goed begrijp dan zegt hij eigenlijk, er zijn 2 soorten “black goo”. Een originele “black goo”, dat is eigenlijk het geheugen van de planeet, dat maakt dat het huwelijk tussen de geest en de materie mogelijk is op planeten, dat zijn eigenlijk de Akasha records, daar is alles in opgeslagen van alle levens wat daar plaatsvindt, dat is de originele drager van bewustzijn.

Martijn: Het originele bewustzijnsveld, waar het oorspronkelijke mensdom aan gekoppeld is. Het heeft dus niet alleen zozeer relatie tot planeet aarde, het strekt zich dwars door alle dimensies heen, dwars door alle veldlagen, veldenergieën, gaat er dwars door heen. Dus het is een oorspronkelijke code en die oorspronkelijke code heeft te maken hoe wij normaliter, van oorsprong zouden hebben gereageerd en zouden hebben gecreëerd. En die code is gebroken, maar is nog wel steeds intact. En dat is juist ook zo interessant, omdat die code namelijk onsterfelijk is. Het is herschreven, het is overschreven. We zitten dus met elkaar in die realiteit waar 2 soorten data netwerken elkaar als het ware raken. Wat heel interessant daarin is, is dat het zich niet alleen in ons bewustzijnsveld voltrekt. Dus het is niet hier alleen op de aarde, maar het voltrekt zich in alle lagen van alle dimensionale beschavingen. En dat is een heel groot kosmisch verschijnsel, waardoor het ook heel erg belangrijk is, dat we alles gaan onderzoeken op het gebied van allerlei andere religies. Ik neem bijvoorbeeld even het Urantia boek, heel belangrijk om daar direct eventjes op in te gaan.

Het Urantia boek gaat er van uit, althans de leer daarvan, dat het niet de bedoeling is, dat andere kosmische velden zich hier laten zien op de aarde. Dus dat we in feite in een evolutieproces zitten, dat we in andere lagen van bewustzijn zijn. Maar niets is minder waar, omdat de mens van oorsprong gecreëerd is om tegelijkertijd met al die beschavingen te kunnen communiceren. Dus ook met de engelenwereld, ook met de opgestegen meesters wereld. Dat is voor ons allemaal gegeven vanuit de schepping en daar heeft dus een hack plaatsgevonden, een computer hack door die “black goo”, die tot op deze laagste frequentie zijn werk doet.

Arjan: Oké.

En “black goo” is een naam, die vrij recent is opgedoken, volgens mij is die niet ouder dan een paar jaar. Weet jij daar andere namen voor, heb jij daar andere dingen over gehoord?

Martijn: Ja daar wordt in het universum over gesproken als “de zwarte zusters”.

Arjan: De zwarte zusters. Oké.

Martijn: En “de zwarte zusters” betekent in feite het tegenovergestelde van de scheppingskracht van het universum, waarin het vrouwelijke centraal staat in het voortbrengen van, vanuit liefde, vanuit samensmelting, dat de cellen zich kunnen voortproduceren vanuit de scheppingskracht. Dat proces is gebroken en dat is omgezet in een kunstmatige intelligentie, die belichaamd is door een externe technologie en daar staat het mannelijke voor.

Dus we komen altijd weer op het mannelijke en het vrouwelijke terug, maar het heeft niets met geslacht te maken. Het zijn gewoon 2 polen, het is een soort duale realiteit waarin tussen het mannelijke en het vrouwelijke ook nog weer 18 verschillende gradaties zitten in de kunstmatige intelligentie.

Dus ook de hele seksuele ontwikkeling, de revolutie die op planeet aarde gaande is, is ook het ontsluiten van de code tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dus er gebeurt veel meer, dan wat iedereen vaak denkt. En het is ook hartstikke goed dat er veel meer gebeurt. Als er alleen maar gebeurt wat wij hier op aarde denken dat er gebeurt, dan zou het redelijk saai zijn.

Arjan: Allesbehalve saai.

Martijn: Allesbehalve.

Arjan: Ja inderdaad. En heb je met dit aspect van de matrix ook een letterlijke ervaring?

Martijn: Ja ja zeker. Kijk in de lezingen spreek ik ook over die ontvoeringen, een heel klein stukje eigenlijk, maar dat heb ik nog niet helemaal belicht, want er liggen nog zoveel facetten in wat er naar voren toe kan. En dat wordt niet altijd in dank afgenomen, maar het heeft wel te maken met onze creatiekracht. En het heeft letterlijk te maken met onze scheppingskracht. En als kind ben ik betrokken geweest bij, zeg maar, het hele zwarte zusters project, waarin ze mijn scheppingskracht als wezen, dat is bij iedereen gelijkwaardig, hebben getracht te kopiëren, te klonen in een soort kloon van mijn lichaam. Dus ze hebben geprobeerd die code te breken en mijzelf intact te houden. En het zijn behoorlijk heftige processen geweest en ja als je dat helemaal gaat uitleggen dan is dat redelijk thrillerachtig.

Aan de andere kant is het een veel grotere thriller als niemand het weet. Dus daar ga ik ook veel verder op in, maar dat kan niet in zo’n uitzending als hier. Maar ik heb daar zeker heel veel ervaring in en er zijn heel veel kunstmatige beschavingen en kunstmatige robotsystemen ook ontwikkeld, die in feite ook in de lichamen van mensen zijn ingebracht. Wij merken dat niet omdat wij in onze fysieke lichamen zitten opgesloten. Wij zitten dus in die verdichting van de materie. Maar in die 99% ruimte tussen de moleculen in, in de intermoleculaire ruimte, daar bevinden zich 8 lagen van dimensies, die, en dat zeg ik ook heel vaak tegen mensen, de aankomende 1000 jaren niet ontdekt worden door onze wetenschap, omdat dat alleen lukt op een moment dat je in een breder perspectief durft te kijken als wetenschapper, dat alles een relatie met elkaar heeft en dan komt je gevoelsbewustzijn dus ook om de hoek kijken. Het is een invasiemacht in feite die “black goo”, de zwarte zusters. De grootste kracht van de “black goo” is de invasie op dit moment en de uitvoering door de illuminatie krachten. Er zijn groepen op de aarde actief, en dat kun je ook zien als de “agents” hè, die de programma’s uitvoeren van de kunstmatige intelligentie.

Er was laatst iemand die vroeg mij, en trouwens niet één persoon maar meerdere mensen, goh Martijn mooie uitzending die jullie daar hebben gemaakt met de matrix, maar goed dat is een film en zo en ik heb de film ook gezien, maar ik vond die film heel erg met een hoop geschop, getrap en slaan en is dat nu wat we er van moeten verwachten?

Dan zeg ik: nee, kijk even tussen de regels door van het stukje toneel wat er natuurlijk wordt gespeeld. Het gaat echt om die boodschappen die we hier ook in de “slide” neerzetten. Het is een soort metafoor van de werkelijkheid waar we in zitten. Dus mijn boodschap naar thuis en ook voor de mensen die er nog niet zo bekend mee zijn, en ook als je het later terugkijkt want het is nu een live uitzending, maar dat maakt helemaal niet uit, mijn boodschap is eigenlijk van: tracht zoveel mogelijk informatie, die hier voorbij komt en wat er dus in jezelf naar boven komt, ook terug te koppelen naar je dagelijks leven. Probeer het zoveel mogelijk te herkennen in je eigen dagelijkse leven. Dat is heel fijn, dan ga je van hele simpele, onbeduidende zaken de essentie en de belangrijkheid inzien. En ook je eigen gevangenschap daarin en daardoor ook je eigen bevrijding, zeg maar.

Arjan: Oké.

In de volgende “slide” zien we de Seraph, dat staat eigenlijk voor de Seraphine en Neo ontmoet daar het “oracle” en die zegt tegen hem: we kunnen niet achter de keuzes kijken, die we niet begrijpen en je bent niet hier gekomen om te kiezen, want dat heb je al gedaan. Je bent hier om te begrijpen waarom je de keuze hebt gemaakt.

Neo zegt dan van: wat als ik dat niet kan? En de “oracle” zegt dan van: dan gaat Zion verloren. Dus je moet naar de “main frame” van de machine gaan en daar heb je de sleutelmaker voor nodig.

En verderop krijgt hij een gesprek met de maker van de matrix. De maker van de matrix ontdoet het “oracle” eigenlijk van datgene wat Neo denkt dat zij is, namelijk daadwerkelijk een “oracle”, die boodschappen krijgt van de originele wereld. Maar in de Matrix 2 wordt duidelijk, dat zij onderdeel is van het programma, onderdeel is van de matrix. Dus eigenlijk bedoeld om ons ook onder controle te houden.

Martijn: Belangrijk daarbij is wel om te beseffen, dat de matrix natuurlijk een uitbeelding is om iets op gang te brengen bij ons in ons onderzoek en daar gelijkenis in te vinden. Aan de andere kant is de matrix een hele eenvoudige weergave van een gigantische, complexe multidimensionale realiteit. Want de realiteit waar wij nu in zitten, dat is in de matrix. De matrix op zich is al een kloon van een geïnvaseerde realiteit. Er zit een soort borging achter deze realiteit, die in een fractie – als we die in tijd zouden uitdrukken – net niet synchroon lopen met elkaar. En daar komen ook de déjà vu’s vandaan van de mensen. Dat je ergens iets herkent. Je zet je kopje koffie neer en dat beeld van dat kopje koffie herken je, van verrek dat beeld is bekend. Hé ik kon precies … dit heb ik eerder gedaan. En vervolgens kan het ook nog gebeuren dat je niet uit dat moment gaat hè. Dat je in dat moment blijft zitten. Kan ook zijn dat je kunt voorspellen dat er nog een auto de hoek om komt en dat er iemand met de fietsbel klingelt. Er zitten verschillende lagen, dat zijn parallelle realiteiten en die liggen over elkaar heen. En de inhoud van die realiteiten zijn identiek aan elkaar. Alleen ze lopen niet synchroon in tijd. En dat is bewust gedaan om ons creatievermogen …. omdat die lagen over elkaar heen exact gecenterd horen te zitten, dat zijn dus 8 lagen dat is hetzelfde als de 8 interdimensionale ruimtes, die horen synchroon met elkaar te lopen en dan zitten we volledig in ons creatievermogen in het vijfdimensionale bewustzijnsveld. Dus we hebben het eigenlijk over een nog maar heel klein laagje. En dat is dus waar de matrix over geschreven is. Dus alle lagen, die er nog bij zijn, worden niet eens besproken. Zulke fantastische wezens zijn wij.

Arjan: Ongelooflijk.

En waarschijnlijk …. laat ik het als een vraag stellen. Is het ook zo dat, we hebben het hier over een artificiële intelligentie, een kunstmatige intelligentie, er veel meer kunstmatige intelligenties zijn? Of is dat wat die black goo, die zwarte zusters vertegenwoordigt, een soort cluster van artificial intelligences. Hoe moet ik dat zien in dit perspectief wat je net schetst.

Martijn: Er zijn grofweg gezegd…. om een beetje een splitsing te maken: je hebt de interne realiteit van schepping, dat is vanuit het hartbewustzijn. Daar doe je je ogen bij dicht en dat is de stilte en sereniteit vanuit dat stuk, dat kennen veel mensen, kun je dus scheppen, kun je creëren, kun je invloed hebben op de werkelijkheid. En je hebt de externe realiteit. Dat is dus wat we denken, dat er van buitenaf naar binnen komt vanwege elektrische signalen waardoor je denkt dat je iets ziet, een bepaald beeld. Maar in feite wordt dat niet door de omgeving opgebouwd, maar wordt het ingevoegd in ons neurologisch systeem, elektrische signalen, waardoor onze hersenen iets waarnemen van buitenaf, dat van binnenuit wordt geproduceerd. Dus je hebt een interne en een externe realiteit.

Binnen de externe realiteit, dat zijn dus de prikkels van buitenaf die in jezelf aanwezig zijn in het vermogen van je fysieke lichaam, daar speelt artificial intelligence, ja bewustzijnsvelden spelen daar eigenlijk in, dus kunstmatige realiteiten. En die kunstmatige realiteiten komen helemaal niet uit deze dimensie, maar die komen compleet uit andere bewustzijnsvelden. En die bestaan uit verschillende beschavingen, die daar achter liggen en die onder controle zijn gebracht, en het klinkt allemaal heel spooky maar ja je vraagt me er na en ik geef er dus ook antwoord op, en die staan onder controle van een ander kunstmatig veld. En ik ben ook bezig met het model om het goed uit te werken. Maar als je het helemaal doorloopt, dat is ook het interessante ervan, en je gaat dwars door die lagen heen, dan wordt er wel wat van je gevergd maar dat kunnen we dus allemaal, dan kom je uiteindelijk uit bij het oorspronkelijk mensdom.

En er is iets in het oorspronkelijk mensdom gebeurd waardoor we op dit moment wel hier met elkaar staan en jullie thuis zitten te kijken of op je werk. Of vanuit je bed hè. Dan kom je dus op het punt uit, dat terwijl we hier naar kijken, precies hetzelfde om ons heen zien gebeuren. Alleen in een ander bewustzijnsveld. En dat betekent, dat je hier op de aarde een soort groep ziet ontstaan van externe technologie en de interne technologie.

Dus wat hier nu gebeurt in een hele simpele realiteit, heeft in het oorspronkelijk mensdom waar we supervermogens hebben, echt scheppende wezens zijn, heeft daar ook plaats gevonden, alleen we hebben het zelf gecreëerd. Dus we zijn daar op zoek gegaan om onze maximale vermogens te vergroten en daar is een tweespalt ontstaan. En dat komt omdat we zijn opgebouwd uit 13 verschillende dimensionale veldenergieën, oftewel 13 verschillende superrassen. Dus we zijn een combinatie van heel veel verschillende ervaringen, heel veel verschillende dimensionale, ja rassen zeg maar. Dus daar is ergens een besluit genomen, zit ook best wel complex in elkaar, kan ook heel vermoeiend zijn om je daar mee bezig te houden maar ja goed, als je niets wilt weten hoef je ook niet na te denken en andersom noemen ze dat ook zo, als je niet nadenkt en voelt zul je ook nooit iets te weten komen. Maar vanuit dat stuk is er iets ontstaan in lagen naar beneden waardoor er ook beschavingen onder controle zijn gebracht, die ons dus nu controleren door middel van artificial intelligence. Dus het is niet zozeer dat wij strijden tegen die groepen, zo uit het zich, zo ervaren wij dat, maar in wezen zitten we gewoon opgesloten in een systeem, dat elders ooit in andere tijden door onszelf in het oorspronkelijke mensdom is uitgevonden. Daar ligt onze eigen verantwoordelijkheid en daarom mogen we ook gewoon blij zijn, dat we deze situatie waar we nu in zitten, zoals in de film de matrix, een hele realiteit, al die modellen die er zijn, dat we dat mogen gaan oplossen.

En als je dus kijkt naar het orakel, je hoeft helemaal niet te kiezen dat je hier bent, wij allemaal we hoeven niet na te denken waarom we hier zijn gekomen, we hebben die keuze al gemaakt. We zijn hier al.

En veel belangrijker is om te kijken van wat brengt ons gevoel ons en waar willen we graag bij weg blijven. Want daar liggen de sleutels. En dat is het orakel. Het orakel is voor mij dan ook ja de metafoor voor ons allemaal. Wij zijn zelf het orakel. Dus er is niemand die een orakel heeft die groter en interessanter is en die meer weet, het orakel ben jijzelf.

Arjan: Dus het externaliseren van onze redding is ook annex met het orakel.

Martijn: Absoluut.

Arjan: Mark Pechau heeft een aantal “new age” bullshit punten, zoals hij het noemt, op een rij gezet en wij hebben er even 4 uitgehaald en vernederlandst.

Martijn: Ik begin hier gewoon van te lachen want dit is hele belangrijke informatie. Daar word ik ook wel blij van dat we dergelijke onderwerpen mogen gaan aansnijden. Het is zo ontzettend nodig. Dus kom maar op Arjan.

Arjan: De eerste “new age” onzin is het geloof, dat je het negatieve geen aandacht moet geven. Want wat je aandacht geeft dat groeit. Op het moment dat je aandacht op negativiteit richt dan zul je dat alleen maar verder in de wereld brengen. En wat je dan krijgt als iedereen dat zou doen, ziet het er ongeveer zo uit. Iedereen kop in het zand, kont omhoog.

Martijn: Zoals de samenleving zich op dit moment op de aarde grotendeels voortbeweegt.

Arjan: Grotendeels dat kun je zeker wel zeggen, inderdaad.

Martijn: Dan zitten we niet met ons hoofd in het zand maar hangen meestal met onze hoofden voor de tablets, voor de smart televisies,voor de smartcomputers, wifisystemen. Dat is ook een vorm van je hoofd in het zand steken hè.

Arjan: Ja en hij zegt van er zijn 2 soorten. Er is onwetendheid en er is een ignorantie. Je kunt best niet wetend zijn, maar om het niet te willen weten, dat is heel iets anders.

Martijn: Maar daar ligt ook het stukje honger voor onszelf. Spirituele honger in de zin van, dat we ons bewust willen worden. En dat is waar ik zelf ook mijn hele leven mee bezig ben om te kijken, van wat maakt het in mij dat ik bepaalde onderwerpen in mijn leven steeds tegenkom? En dat ga ik onderzoeken, daar ga ik naar kijken. En dan kan ik ook wel zeggen van, ja ik vind het wel lastig en moeilijk. Het geeft mij een heel onzeker gevoel, ik raak allemaal veilige modellen kwijt, waar ik me altijd aan heb vastgehouden. Denk ook eventjes gewoon aan de religies, waar de mensen toch een bepaalde “format” hebben en als je daar uit stapt uit die religie of je keert je met je rug naar iets anders toe, je zou kunnen zeggen ik draai me gewoon weg bij het weggeven van energie aan de religie en ik ga mijn eigen kracht ontwikkelen. Daar liggen zulke diepe schuldgevoelens en traumatische energieën achter, want oe oe oe stel je eens voor dat je voor jezelf kiest.

Arjan: Wat ik ook veel voel is, als je het hebt over dit soort onderwerpen, die op Earth Matters ook de revue passeren, dat mensen onbewust voelen, dat op het moment dat ze aan één van die onderwerpen echt gaan, dat daar een hele batterij is aan dingen, die ze ook zullen moeten omarmen. Hoe sta je in de wereld als je je regering niet meer kunt vertrouwen, hoe sta je in de wereld als je in je up tegenover een chirurg staat en dat je zelf zult moeten bepalen, wat wil ik nu? Of wat er op school wordt geleerd dat je daar je vraagtekens bij mag stellen.

Martijn: Je spreekt er in wezen over, dat we zelfdenkende wezens gaan worden. En dan betekent denken ook vanuit het gevoel. Kijk gewoon naar de wereld waar de samenzweringen zijn, daar mag je niet over spreken want dan ben je een complot theorist.

Kijk gewoon eens naar de aanslagen wereldwijd, er zijn zoveel alternatieve media sites, die daarover berichten. Dan kun je rustig zeggen van: we worden gewoonweg bedonderd. En dat is een inlichtingennetwerk, dat dus bestaat uit “agents”.

Arjan: Ja, dat is ook zo, dat door het negatieve te zien voor wat het is, kun je je beschermen voor de effecten, of het gevaar in zijn geheel afwenden. Door er geen aandacht aan te geven, kan het juist blijven bestaan. Weigeren om naar kritische informatie te kijken omdat het niet prettig voelt, is eigenlijk een bewuste keuze om onbewust te blijven.

Martijn: Ja en als we dan spreken over de matrix en programmeringen en conditioneringen waar de mens uit opgebouwd is door die kunstmatige intelligentie, die in ons gehuisvest is geraakt, kun je ook zeggen dat de mensheid een vorm heeft, wat de biologie van de ontkenning wordt genoemd. En die biologie van ontkenning, die is zo ontzettend heftig en hevig, dat alle mensen op de aarde eerst vanuit een bepaald model, waarin ze altijd hebben geloofd, zonder te weten dat het een geloof was, omdat ze er gewoon naar handelden, om daar uit te komen zul je eerst een soort afkick proces krijgen. En dat afkick proces dat is in feite gebaseerd op leegte, het is een gevoel van leegte. Je kunt ook, als je je bezig gaat houden met bewustzijnsverbreding/verdieping, kun je heel veel in een leegte terecht komen. Maar dat is heel erg belangrijk en dat is ook heel erg fijn.

Kijk en het ongeziene heeft gewoon macht. En op het moment dat je zegt, ja goed daar moet je geen aandacht aan geven, want ja jemig door er aandacht aan te geven groeit het. Nou, mijn persoonlijke ervaring gedurende het hele leven is met heel veel verschillende beschavingen, is dat zij ons juist heel erg aanmoedigen, juist aanmoedigen, om te gaan kijken naar alles wat niet prettig is, buiten beeld wordt gehouden, juist om daar herkenning in te vinden, zodat je in de momenten aan zich, waarin je dus terecht kunt komen en ook beslist in terecht komt in je leven, dat je herkenning hebt in dat moment. En je het besef hebt, als dat moment er is, dat je uit je autoriteit wordt geduwd en helemaal niet in lijn ligt met wat je wezenlijk wilt.

Maar ook, dat je dus de kracht krijgt in dat moment om te besluiten om het anders te doen. Het is fantastisch. En dan zit de “new age” leer zo in elkaar (die ook direct ingeleid is door de kunstmatige intelligentievelden, dat zijn allemaal geïnitieerde groepen, die er juist op uit zijn om ons zo te programmeren, mochten we dus wakker worden, stel hè de wereld begint weer zelf na te denken) dat je dus direct het gevoel krijgt dat je het niet mag doen, dat je het afgeleerd wordt of je omgeving gaat er tegenin.

Dus ja, het zit gewoon goed in elkaar.

Arjan: Ja, absoluut.

Martijn: Maar wij zitten ook heel goed in elkaar, dus dat komt heel goed uit.

Arjan: De tweede “new age” onzin is: word nooit boos.

Martijn: Oei.

Arjan: Jaaa, dat moeten we echt niet doen. Op zich is het wel zo dat ongecontroleerde woede van alles kapot maakt, maar boosheid kan ook de aanjager van positieve verandering zijn.

Martijn: Exact.

Arjan: Als je nu om je heen kijkt wat er in de samenleving gebeurt, dan is het eigenlijk heel raar als je niet boos bent.

Er is zoveel gekkigheid aan de hand.

Martijn: Mag ik daar even op ingaan? Want dit is toch een heel belangrijk thema. Vanmiddag nog een uitvoerig gesprek daarover gehad bij een samenkomst met andere mensen over het uiten van emotie. Uiten van boosheid, woede. Dat je mag zeggen van: nou ik ben daar en daar geweest en ik vond het walgelijk. Walgelijke mensen om me heen. Dat is natuurlijk een heel andere kant.

Wat is er zo belangrijk om je emotie te uiten? Om te zeggen, dat je iets walgelijk vindt. Dat je woest bent, dat je helemaal spuug en spuugzat bent. Wat is daar zo belangrijk aan?

Omdat, op het moment dat wij gaan zoeken, dat wij van deze pen, die ik hier nu in mijn hand heb, als je daar tussen die moleculen in gaat kijken, 99% een ruimte is waar niets tussen zit. Dus 99% van deze pen zien we niet. Dat is de intermoleculaire ruimte. Dat is hetzelfde als dat we in het universum kijken. Dan zien we al die sterren en een sterrenkundige, kwantumwetenschappers die daar mee bezig zijn, suggereren ook aan de hand van modellen, dat de 99% die we dus niet zien, dat noemen wij dan de zwarte realiteit, dat dat precies het krachtveld is van het universum. Dat betekent dus ook voor ons, wij bestaan ook uit diezelfde bouwstenen, dat 99% van ons, wat we niet waarnemen, ook onze krachtvelden zijn. Dus ook onze scheppings- en creatiekracht.

Arjan: Ons geboorterecht.

Martijn: Precies, en daar ligt onze scheppingskracht. En op het moment, dat je niet je emoties uit, dat je boosheid laat liggen, en alleen de liefde wilt uitdragen, dan sluit je in feite een heel belangrijk gevoelsbewustzijn buiten, dat juist nodig is om iets heel ernstigs te activeren. En dan bedoel ik met het woord “ernstig”, dat, op het moment dat je heel boos wordt en zegt: en nou is het afgelopen, en je wordt woest en slaat met je vuist op tafel, dan is ogenblikkelijk ook in dat moment een besluit genomen, dat datgene wat je afgelopen wilt hebben in je leven, afgelopen is.

Heb je misschien 10 jaar over nagedacht, maar eerst moest de zogenaamde bom barsten hè, en op dat moment komt er een kracht, en dat is waar we het over hebben, naar boven in het onderdrukte gevoel van boosheid, waar de scheppingskracht in verborgen ligt. En aan ons is het om te onderzoeken hoe we die kracht van schepping uit de boosheid kunnen transformeren naar een hele positieve, bijdragende houding. En daar ligt een dualiteit. Dus de mensen zijn eigenlijk afgesloten van hun grootste scheppingskracht.

Nou ik weet niet of ik het zo een beetje duidelijk heb kunnen vertellen, maar goed zo niet, dan leg ik het nog een keer uit.

Arjan: Mooier dan dat kan ik het niet maken in ieder geval.

De derde is dat we allemaal één zijn en dat daarom alles goed is. En dat goed en kwaad dualistisch is en dat we dat eigenlijk zouden moeten overstijgen of al overstegen hebben en dat gewoon alles oké is. Maar de correctie is dat dat helemaal niet goed is, want moord en verkrachting en overvallen en afpersing dat is gewoon niet oké. Dat is diefstal van leven, van eigendom, van recht of van vrijheid. Waar we naar toe moeten is naar het objectieve verschil tussen een juiste en een verkeerde daad, heel simpel: het gezonde verstand.

Ik zie hier een melding dat onze monitor na 1 minuut uitschakelt, misschien kan de regie even komen om dat zometeen te voorkomen.

Martijn: Ja, dus goed en kwaad, dat is ook een heel interessant punt dat mensen zeggen over de liefde: het gaat alleen over de liefde. En dat klopt dus ook, het gaat ook echt over de liefde. Maar liefde bestaat niet alleen uit passief denken over deze realiteit. Liefde gaat ook over constateren, dat bepaalde zaken, die er zijn, ook gezien en erkend mogen worden.

Zoals, ik neem even een grote verzekeringsmaatschappij, het bankwezen, dat zijn mensen die vullen gigantisch hun zakken.

Dus de burger moet gewoon zijn werk doen en de grote multinationals, die verdienen miljarden en miljarden en het wordt lekker verdeeld tussen de aandeelhouders en ook de raad van commissarissen vaart daar meestal heel wel bij. Dat is allemaal prima, maar daarvan zou je kunnen zeggen: is dat alleen liefde of betekent dat meer dan alleen liefde. Ik denk dat het heel goed is om te zeggen dat dat dus gewoon niet klopt en dat het gedrag is, dat niet gebaseerd is op een gevoel vanuit verbinding en samenwerking en gelijkwaardigheid. En dat heeft dus ook te maken met de wetenschap van het objectief verschil tussen een juiste en een verkeerde daad: gezond verstand gebruiken. Wordt ons ook echt gevraagd.

Arjan: Ik kan me een verhaal herinneren van papa Gee, dat is één van de leerlingen van Ramadan Harshi ook uit de non dualiteit. Die had eens een vrouw die een keer heel boos achter hem aan liep, die maakte allemaal amok en die zei: “who cares, it is not real anyway”. Voor mij is dat echt het mixen zeg maar tussen dat non duale en het duale. Als je dat mixt krijg je gewoon gekkigheid wat geen gezond verstand is zeg maar.

Martijn: We zijn natuurlijk opgesplitst geraakt in onze bewustzijnsvelden hè. Ik heb daar heel veel conversaties over gehad over dualiteit. Er zijn mensen, die zeggen ja ik ben de dualiteit ontstegen, ik leef non duaal. Dan vraag ik: nou hoe doe je dat dan? Dat is natuurlijk wel interessant.

Nou ja, dat kan ik niet zo goed uitleggen, maar ik heb in ieder geval besloten om alles wat negatief is om daar geen aandacht meer aan te geven, ik ga alleen voor het mooie wat ik prettig vind, wat prettig voelt.

Maar dat is precies de start, met alle respect, van de dualiteit. Dan begin je op basis van het uitsluiten van een deel, waar jij in dit geval dan niet mee bezig wilt zijn en dus sluit je per definitie een deel van jezelf buiten, want iets wat jou raakt heeft te maken met iets van jezelf. En de gesprekken, die ik daarover heb gevoerd, en nog wel eens heb, daar wordt over gezegd: de dualiteit is in feite gewoon een gecreëerd iets door het onvermogen om inzicht te krijgen in de eigen emotionele toestanden. Hoe je ergens op reageert.

En de mens op aarde in deze realiteit, waarin ze zich thans begeeft, heeft niet eens in de gaten, dat zij in een persoonlijkheid verwikkeld zit, die niet origine is. Onze persoonlijkheid die we zijn, is niet ons kernwezen. En die hele persoonlijkheid van waaruit we nu navigeren, daar zitten we dus in feite in opgesloten en daar willen we vaak niet naar kijken. Dus hebben we ook met een dualiteit te maken op basis van ervaringen uit de persoonlijkheid. Andere rassen, andere beschavingen, zijn daar echt niet allemaal vrij van, maar ze hebben daar wel een makkelijkere weg in gevonden. En dat hebben ze gedaan door te ervaren, dat alles wat er niet mag zijn, gewoon een onderdeel is van de essentie van het leven aldaar en dat mogen wij dus ook gaan leren. En ze geven ook aan, dat juist door het beleven van die tegengestelde gevoelens, dat je daarmee iets heel sterks binnen jezelf bekrachtigt en dat het er ook gewoon mag zijn.

Dus op het moment, dat wij alles gaan toestaan in ons leven, denk eens even aan al die verschillen die er wereldwijd zijn, denk aan discriminatie, alles wat tegengesteld is, je mag dit niet, je mag er zus niet zijn, als je dik bent dan ben je idioot, als je lang bent dan ben je een lange slungel, als je mager bent ben je zo mager als een broodplank, ben je geel dan ben je geel, ben je blauw dan …. er is altijd wel iets, ben je arm of rijk, er is altijd wel iets. Er is zoveel onderscheid, daar ligt een heel belangrijke les voor de mensen op deze aarde, voor ons allemaal, voor mij ook, om daar in te gaan repareren. Dus hoe we dat kunnen gaan uitdragen en hoe we met elkaar daar aan kunnen gaan werken. En begin dus bij onszelf en op het moment dat we dat los kunnen laten, dan is een heel groot deel van de dualiteit eigenlijk opgelost.

En zo simpel is het en dat is een begin om dieper in je eigen gevoelens te kunnen kijken van: hé betekent dat dan als de dualiteit bestaat uit positief en negatief, dat positief en negatief eigenlijk ook helemaal niet bestaat, maar dat het één krachtveld is? Ja, zegt het universum dan, alles is één krachtveld. Betekent dat dan ook dat liefde en negativiteit één krachtveld is? Ja, zegt dan het universele veld van schepping, alles is één veld. Dat betekent dus ook, dat we onze eigen projecties vanuit onze persoonlijkheid hebben geclassificeerd op basis van ervaringen uit dit leven, dat dát niet leuk is en dat dát wel leuk is.

Ja, als je dit nu nog een keer gaat afluisteren straks als de uitzending geweest is en je gaat het opschrijven in je eigen vorm wat je in je leven tegenkomt, dan ga je ontdekken dat dualiteit een fictie is. Het is meer een gedrag van ons. Dat is iets heel anders. Het bestaat wezenlijk niet, maar het is ons gedrag. Het is dus hoe we er naar handelen.

Buitengewoon filosofische onderwerpen met een fundamentele start om anders in het leven te gaan staan.

Arjan: Ja ik zou nog heel graag allerlei wegen daarin willen bewandelen…

Martijn: Je mag van mij alle kanten inwandelen die je voelt. Kijk als we naar de dualiteit gaan kijken en we zitten in de kunstmatige intelligentie hier op deze aarde, de matrix want daar hebben we het over, dan kun je begrijpen dat een matrix geprogrammeerd is, dus kunstmatige intelligentie, om ons gevangen te houden in die persoonlijkheid. Zodat die dualiteit voortdurend blijft bestaan. De scheppende rassen om ons heen, de creatiekrachten om ons heen, die familie zijn van ons buiten deze matrix, die kijken wel op afstand met ons mee, maar die gaan zich echt niet in dit model begeven. Dus wat doen zijn? Zij vragen aan ons om dit eerst helder te krijgen. In onze persoonlijkheid. Wil je daarop insteken? Steek maar in.

Arjan: Waar ik dan benieuwd naar ben zeg maar, we zijn afgescheiden maar je hebt net ook al die andere realiteiten in al die lagen geschetst, dat wij helemaal tot de bron tot de oorsprong gaan zeg maar, waar we ontzettend krachtige wezens zijn, maar ergens zijn wij onder controle gekomen van iets anders, dus dat is afgescheiden, maar toch is er nog een verbinding.

Martijn: Ja, die verbinding is er.

Arjan: In die verbinding …….. goh nu ben ik even de draad kwijt ..

Martijn: Lastig hè. Leuke uitdaging om gevoelens te vertalen naar woorden hè?

Arjan:Ja, ja, ja. Ik neem aan, dat het totale wezen, dat je dan bent, waar wij nu kennelijk een afgescheiden onderdeel van zijn, dat die wel alles voelt, alles meemaakt, alles tegelijkertijd is en dat wij vanuit ons afgescheiden bewustzijn nu weer een weg terug moeten vinden.

Martijn: Wij zijn voortdurend in contact met onze essentie. Daar zitten we middenin. Het is ook geen lijntje naar buiten of naar boven, zoals we het vaak uitbeelden, we zitten er middenin.

Het is alleen zo, dat er verstoringen hebben plaatsgevonden in ons scheppingsveld, dat allemaal bestaat uit geometrische bewustzijnsfrequentievelden. Triljarden tegelijkertijd. En één voor één zijn ze eigenlijk geïnvaseerd. Dus het veld werd steeds simpeler, eenvoudiger en we houden een vijfdimensionaal bewustzijn over. En in dat vijfdimensionale bewustzijn loopt een holografisch programma van kunstmatige intelligentie, welke is uitgebracht door de Annunaki dynasty en deze Annunaki dynasty heeft deze kunstmatige intelligentie ingebracht in ons metafysisch neurologisch circuit. Dat is het neurologische circuit buiten dit fysieke lichaam. Dus waar het fysieke lichaam uit opgebouwd is. Waardoor alles, wat wij denken te zien, een invoeging is van een programma van hun, dat wij gaan beleven doordat wij scheppende wezens zijn. Dus wij herscheppen voortdurend de gevangenis. En dat is dus in een lage frequentie, maar je kunt ook zeggen als we in een schilletje hier buiten gaan, een schilletje om ons heen, dan komen we dus ook in het vijfdimensionale bewustzijn, als je daar in het schilletje naar buiten gaat kom je in het zesdimensionale bewustzijn en zo gaat dat steeds groter en groter. Het zijn allemaal lagen om elkaar heen, even in een vorm uitgedrukt, want zo ziet het er in werkelijkheid niet uit. En als je dat helemaal terugbrengt naar de oorsprong, naar de schepping van wie we zijn, ons totale superbewustzijn, dan kun je zeggen: hé we zitten er gewoon nu midden in, alleen er lopen filtersystemen doorheen, die ons manipuleren in ons realiteitsbesef.

Arjan: En als wij die matrix niet zelf continu herscheppen dan is hij gewoon weg?

Martijn: Dat klopt, dan is hij gewoon weg, maar hij wordt ook ingevoegd op dit moment door andere krachten en het bijzondere is, dat de krachten die dat invoegen, dat daar ook een bewustzijnsproces op gang is gekomen, waardoor er een opsplitsing plaats vindt tussen de onderdrukkende groepen, waardoor er verschillen van mening en inzicht zijn of ze ons nog moeten laten blijven in deze holografische realiteit of dat ze dat moeten opheffen.

Dat rammelt aan alle kanten en die groepen hebben ook de illuminatie groepen onder controle en dat merk je ook, dat er onder de illuminatie groepen ook diezelfde tweespalt is, niet eens tweespalt, er is een enorm grote ruzie gaande. Wat we hier op de aarde nu zien gebeuren heeft alles te maken met wat er in het vijfdimensionale bewustzijn gebeurt. Door de schrijver, zeg maar, van deze realiteit, van de matrix.

Arjan: En moet je daar dan een kritische masse zien van mensen die ontwaken zeg maar. Hoe begeven die zich in dit paradigma?

Martijn: Nou dat zijn we aan het doen hè. We zijn met z’n allen steeds verder aan het ontwaken. Je kunt het gewoon zien als een soort kwantum hypnosesessie, waar de hele mensheid op zich in verkeert en aan elke hypnose komt een eind.

Om een scheppende realiteit, een schepperbron realiteit, om deze te verhullen zul je voortdurend een manipulatie in stand moeten houden. Dat is ook wat er gebeurt door allerlei ingewikkelde processen. Maar dat moment van het in stand houden van die matrix, waar wij nu dus in zitten, dat is aan het openbreken, dat is aan het vervagen.

Dus de hoeveelheid kracht, die nodig is van de Annunaki dynasty om ons in deze realiteit te houden, daar ligt ook een transitie proces. En dat is ons voordeel en daar kunnen wij dus ook heel veel momenten in gaan neerzetten. Simpel door dit ook bespreekbaar te maken doen we iets heel bijzonders. Want alle mensen, die dit filmpje zien (en die weten dit waarschijnlijk ook doordat ze dit meekijken in hun bewustzijn, in het gevoel, met beelden, je probeert je er iets bij voor te stellen, dat is onze kracht, dat is ons erfgoed, want wat we voelen en wat we zien, dat zetten we in het veld neer) herinneren zich iets, wat eigenlijk achter de hypnose had gehouden moeten blijven en wij herscheppen dat dus weer.

Dus deze hele realiteit, die verhoudt zich tot wat plaatsvindt in deze werkelijkheid, wat we wereldwijd zien, is dat er totale chaos is. En om die chaos, die uit zichzelf ontstaat doordat mensen weer aan het ontwaken zijn, in bedwang te houden, ze willen dus de chaos sturen want het is geen chaos, het is een weer geboren worden van schepping, worden er nu door illuminatiekrachten allerlei evenementen in beweging gezet, zowel hier in Europa als wereldwijd, om chaos te creëren dóór door echte noodzakelijke chaos.

Dus ze zijn eigenlijk narigheid aan het creëren om onze aandacht af te leiden van de chaos die heeft te maken met het ontwaken, zodat wij kijken naar de chaos die zij invoeren. Dus we zullen heel alert moeten zijn. Moeten we gewoon willen zijn.

Arjan: “A lie is most convincing hidden between 2 truthes”. Daar moet ik dan aan denken.

Martijn: En het mooie is dat het gewoon gaat gebeuren, er is geen omwenteling in mogelijk. Wij gaan gewoon met ons hele bewustzijn gaan we dit meemaken. Proost!

Arjan: Ja cheers.

De laatste, die we hier even gaan behandelen nr. 4 is dat alles een illusie is. En omdat alles een illusie is, omdat niets echt bestaat, is er ook niet iets wat echt uitmaakt. Dat is hetzelfde als: “it’s all good”,

Martijn: Dat klopt ook hè, dat is waarom onze regering, militaire industrieën, maar vooral ook de bankwereld, dus de echte machthebbers achter de schermen, zich zo alles kunnen permitteren.

Omdat niets echt bestaat is er ook niets wat echt uitmaakt. En dat is een uitspraak, die wordt uitgevoerd door de krachten achter de schermen omdat zij weten, dat het een gemanipuleerde realiteit is. Dus de helpers van de Annunaki, die hier onder controle staan, daar zitten nog allerlei andere groepen tussen, en dan krijg je uiteindelijk de illuminatiegroepen. Zij weten, voor hun is dat een hogere meester dienen, dat die hogere meester de schrijver is van deze realiteit. Dus zij kunnen daadwerkelijk moorden, oorlogen plegen, zaken doen die het daglicht niet kunnen verdragen, zij kunnen dus ongelimiteerd doen wat zij willen, omdat zij dus weten dat het niet echt bestaat. En daarom is aan ons de taak om dat dus naar voren te halen, ons scheppingsvermogen in te zetten, zodat deze geschreven realiteit, die gedicteerd wordt, dat wij deze realiteit weer gaan belichamen vanuit liefde en Waarheid met de hoofdletter “W”,dus niet de waarheid maar Waarheid. En op het moment dat we dat gaan doen, vanuit ons hart- en groepsbewustzijn wereldwijd met deze kennis en onze eigen kennis, dan gaat er iets gebeuren waardoor deze hele werkelijkheid, de kunstmatige intelligentie, wordt herschreven. En dat is precies waarvoor ze waken.

Arjan: Ja precies.

Martijn: Nu zal ik eventjes mijn mond houden anders komen we natuurlijk helemaal niet …..(gelach)

Oh er komt ook een vraag trouwens. Mag ik het heel eventjes zeggen?

Arjan: Ja, ja

Martijn: Vraag: kennen de Rothschilds en consorten deze materie zo goed, omdat zij de wereld beheersen?

Nou dat klopt, Maria dankjewel voor deze vraag, dat is het hè. Ik heb al een beetje antwoord gegeven op die vraag: het klopt. De Rothschilds, dat is een groep mensachtigen, die heel goed beseffen en ook alle fiat hebben gekregen destijds en nu nog steeds, om te scheppen op de manier zoals zij dat willen. Zij krijgen er 100% bijstand in. En op het moment, dat zij iets nodig hebben, ze willen iets veranderen ten gunste van zichzelf, kunnen zij dat gewoon zo doen. En waarom, omdat die hele codes van de matrix van deze realiteit, gewoon even worden aangepast.

Tenzij wij met z’n allen weten dat dat gebeurt, en dan kun je dan gewoon, zeg eens even wat, met honderdduizend mensen, je hebt niet honderdmiljoenen nodig, met honderdduizend mensen die zelf net zo gecommitteerd zijn als wij, vanuit ons gevoel van liefde en ook nog steeds vanuit respect naar die Rothschilds, ook al doen ze iets wat niet leuk is, dat wij dus met elkaar in het intentiemoment uit het kwantumveld kunnen laten ontstaan, wat de werkelijkheid is. En dan zou het zo kunnen zijn, dat ze in één keer ploep zo uit die matrix komen van dat ze ongelimiteerd kunnen doen wat ze willen, en dat de gevolgen in het scheppingsmodel ineens zichtbaar worden van wat de gevolgen zouden zijn geweest, als ze het zouden hebben gedaan in de kwantumrealiteit. De kwantumrealiteit is dus de vrije wereld. Dus dat is zeg maar “Zion”.

Arjan: Ja, ja, ja, ja. Maar in feite zegt de volgende slide dat ook……..als ik de huidige slide even mag zien. Dan zie je: de ervaring is echt. Ik denk dat dat hetzelfde is als wat jij zegt, dat we niet uit die matrix moeten willen, maar het juist in bezit moeten nemen. En dat de geest ook niet boven de materie staat en de materie ook niet boven de geest, maar dat allebei onderdeel zijn van het Al. Als je het ene ontkent of hoger of lager zet dan het andere, krijg je zowel de hele religie als de new age wetenschap over je heen als je dit zegt.

Martijn: Maar dat is toch goed om iedereen over je heen te krijgen, want dat betekent dat mensen gewoon geraakt worden. Wij allemaal zullen elkaar te dienen te raken en dan vallen we soms wel eens over elkaar heen. Maar in plaats van elkaar te laten liggen, kunnen we elkaar tijdens die val ook oprapen en zeggen: wacht eventjes, ik merk dat jij ergens over heen valt, zullen we daar eens over praten? Dat kan ook hè, dat is een heel andere benadering.

Geest, wat is geest hè? Geestwezens, wij hebben al een keer op een religieuze manier uitgelegd vanuit de oude paradigma’s, zijn net als wij ook bewustzijnsfrequentie gerelateerde beschavingen. En wij noemen dat geestwezens, maar dat is het niet. Er zijn miljarden verschillende beschavingen. En er zijn een aantal van direct betrokken bij het behoud van deze aarde en ook bij de schepping van de aarde, waardoor wij een andere relatie hebben met sommige wezens, maar wij kunnen niet zeggen daardoor dat geestwezens een bepaalde betekenis hebben en gaan classificeren. Want dan gaan mensen die dat dus doen, roepen dat zij dan de waarheid hebben. En zolang wij dat niet weten, de waarheid, omdat wij niet weten wie we zelf zijn, laten we dan gewoon maar even alles lekker uitzoeken.

Dus geest staat niet boven materie, materie staat niet boven geest, beide zijn onderdeel van het Al, beide zijn onderdeel van ons kwantumbewustzijn, onze “superconsciousness”.

Nou mooier kunnen we het niet maken.

Arjan: We zitten op een punt, dat we even moeten gaan beslissen of we doorgaan tot 9.00 uur of …………

Martijn: Ik denk dat we de volgende keer lekker verder gaan, ik heb nog een laatste vraag, ik denk dat die leuk is om te beantwoorden. Er komen meerdere vragen binnen. We zullen de vragen, die er nog meer liggen de volgende keer ook meenemen in de uitzending.
Hier staat: Er wordt veel gespeculeerd over grote veranderingen of rampen op en rond 28 september. In hoeverre is deze voorspelling waar en wat kunnen we doen als bevolking?

Nou ik zie, op de wijze zoals ik er naar kan kijken, maar goed ik ben ook maar Martijn, ik zie in de hele maand september totaal geen rampen of ernstige situaties, doemscenario’s of wat dan ook. Het is hetzelfde verhaal als altijd, er gebeurt hetzelfde als altijd, het laten zien van ellende, het voorspellen van ellende, en dat is ook de reden waarom ik die lezingen van 5,6,7,8. die ik zelf geef, eventjes heb opgeschort, doordat er wereldwijd zulke grote groepen mensen in doemscenario’s verkeren, dat ik zeg van nou, dat wordt een beïnvloeding van het veld van de aarde, laten we daar gewoon maar eventjes buiten blijven. Laten we het gewoon maar positief belichamen. Dus mijn antwoord is: Ik zie helemaal niets gebeuren. Helemaal niks. Totaal niet. Ja er gebeuren genoeg dingen, maar helemaal niet een enorme ramp.

Wat we als bevolking kunnen doen, als burgers, ja burgers het hoeven niet persé alleen maar burgers te zijn, we kunnen met elkaar sessies doen in het veld om heel veel heling en waarheid naar voren te brengen. Dus ook met de intentie om liefde en verbinding en schepping te brengen in het bewustzijnsveld van deze planeet, die er dus echt is, om de kunstmatige intelligenties en de manipulaties te belichamen, dat is het enige wat we hoeven te doen. Waardoor die onbewuste velden die niet bezield zijn om die dus wel te gaan bezielen. Dat kunnen wij doen. En we hoeven ons verder nergens druk over te maken. We kunnen vooral met onszelf bezig zijn, dat is heel fijn.

Arjan: Nog even terugkomen op wat je zei, we hebben heel veel vragen en daar kunnen we de volgende keer ook op terugkomen. Dat kan, alleen ik moet wel zeggen dat wij worden overstelpt met vragen. Dat is hartstikke gaaf. Ik denk dat we ondertussen iets van 250 mails binnen hebben gekregen op onze video’s met ja fantastische verhalen, hele mooie vragen en wij kunnen daar helaas maar een fractie van behandelen in onze uitzendingen. We willen ook wat live doen, we zitten wel met tijd. Helaas kunnen we niet iedereen beloven dat we alle vragen ……

Martijn: We beloven het niet, maar we doen in ieder geval ons best. Misschien is het een leuk idee om in ieder geval die vraag, die dan niet beantwoord kan worden, ik vind het wel belangrijk dat we in ieder geval wel antwoord gaan geven, in ieder geval een reactie, dat we die vragen publiceren op de website van Earth Matters en dat we daar een reactie onder kunnen geven op basis van die vraag. En dat we daar geen tijdspanne aan geven dat we dat binnen een dag doen, maar wel dat die reactie daar komt te staan. Ja denk en voel mee hoe we dat kunnen organiseren. Het is ons aller project, van ons allemaal, dus ook van de kijkers thuis. Geen kijkertjes maar kijkers.

Arjan: Nou lijkt me een goed plan om zoiets te gaan ontsluiten, dus ook nog veel leuker eigenlijk om het met ons allen te doen.

Dan “skip” ik even door, dan gaan we hier de volgende keer mee verder. Anders wordt het weer een 2 uur plus uitzending.

Martijn: Nou dat zou waarschijnlijk een 4 uur plus uitzending worden. En dat is prima, want je kunt natuurlijk gewoon deze uitzending later weer nakijken. Aan de andere kant, we hebben ook bij het voorstellingsvermogen en het oproepen van onze krachten tijd nodig om het even te laten zakken. Want we hebben allemaal een beperkte houdbaarheid van onze concentratie en inlevingsvermogen en ons voorstellingsvermogen, dus dat mogen we direct ook eventjes loslaten.

Arjan: Ja precies.

We hebben nog een paar vragen, inzendingen van kijkers en nog crowd power. Dus ik denk dat het wel mooi is om daar mee af te sluiten.

Vandaag is het …… oh ja nu moet ik even door…

Martijn: Even naar voren klikken hè. Nu kunnen we even horen wat Arjan allemaal van plan was

(gelach van Arjan).

Arjan: Vandaag is het de internationale dag van de vrede en die is al heel lang door de VN uitgeroepen. Ik moet zeggen dat ik er in het nieuws vrij weinig over heb gezien. Ik zie veel meer oorlog en ellende op t.v. de laatste dagen.

Martijn: De vogel met vleugels hè.

Arjan: Het VN logo er in.

Martijn: Ik denk dat het heel mooi is om te beseffen, dat het elke dag de dag van de vrede is en dat we het schaamrood zouden kunnen krijgen als bevolking op deze aarde, dat we überhaupt een dag van de vrede nodig hebben. Want laten we ons wel realiseren, dat het op deze planeet zo ontzettend mooi is,ook al is het op dit moment een invulling van de werkelijkheid door andere energieën. Wij zijn de scheppers en de creators van dit prachtige, mooie bewustzijnsveld. En op deze wereld mag gewoon weer vrede zijn, harmonie. Voor alle mensen. Ook voor alle dieren.

En dat kan alleen als wij bereid zijn om elke dag die vrede te manifesteren en ik vind het fijn dat hij er in ieder geval vandaag er is. En laten we dat zo in het veld neerzetten met elkaar, dat we de intentie ook neerzetten en uitdragen naar buiten, dat we die vrede niet alleen maar vandaag beleven, maar dat we die in onszelf gaan ervaren. En op het moment, dat we dat durven te doen, dan wordt er een fundamentele bijdrage geleverd aan het kwantumveld, aan het veld van de schepping.

Ja als ik dan kijk naar mensen die wereldwijd niet in een vredige situatie verkeren, daar hoeven we niet omheen te draaien, want dat is een hele moeilijke, lastige situatie voor miljarden op deze prachtige planeet, die in erbarmelijke omstandigheden leven, waar de spirituele wereld en de new age wereld graag mag zeggen dat het met karma te maken heeft. Dus maak je maar niet druk het komt door je eigen creatie en je moet hier even doorheen.

Niets is minder waar, het scheppingsveld geeft aan iedereen evenveel liefde en aan iedereen evenveel mogelijkheden als gelijkwaardige wezens. En de mensen, die het ontzettend moeilijk hebben op deze planeet, die kunnen wij de intentie geven vanuit het geschenk, dat wij onszelf de moeite waard vinden, hè met Neo, dat wij de keuze al hebben gemaakt om hier te zijn. Dat wij hier al zijn met een bepaalde reden. Om te zorgen, dat wij die belichaming van schepping en creatie weer naar buiten toe gaan brengen. Door het eerst binnenin jezelf te zijn. Dus door eerst zelf het voorbeeld te zijn van wat we graag van een ander ook willen zien.

En het is heel erg makkelijk om je hele leven te spreken tegen andere mensen hoe het zou kunnen of hoe het zou moeten misschien wat je denkt. Ja ik heb thuis ook een hele mooie spiegel en daar kijk ik af en toe toch wel in en dan ontdek ik ook dingen bij mij, van hé, juist door alle drukte en activiteiten van let hier op, kijk daar naar, wat brengt het bij jou van binnen. Als we dat met z’n allen doen, ik denk dat het een goed idee is om het woord kwantumspiegel voor te stellen, die we dus voor onszelf neerzetten, spiegel van schepping, en dat het dezelfde spiegel is die we nu allemaal gebruiken, tegelijkertijd.

Arjan: Een hologram waar we allemaal inkijken?

Martijn: Daar zou je je ogen dicht bij kunnen doen. Het hoeft niet persé want het gaat niet om meditatie, het gaat om kracht. Het gaat ook om mentale, spirituele hartkracht. Dat heeft alles in verband met elkaar te maken.

Pak die spiegel eens voor je, hij is ongeveer deze grootte. Je zet hem gewoon lekker neer en je kijkt in die spiegel en ziet jezelf. En je ziet jezelf in je omgeving, achter in de spiegel zie je de omgeving die jij voor ogen hebt. Voor jezelf. Daar begint het mee. Ga maar eens voelen van binnen, wat zou je jezelf wensen op dit moment. Wat heb je nodig om vreugde te ervaren, om inzichten te hebben in de situatie waar je het heel erg lastig mee hebt en waar hele behoorlijke uitdagingen liggen. Wat zou je direct willen manifesteren in je leven en wat zou je ermee willen doen.

Een heleboel opdrachtjes, maar ga niet denken, zet het maar gewoon in die spiegel en zie maar in het spiegelbeeld, zo hé. Dan zie ik mezelf met al die mogelijkheden er omheen, die ik wil realiseren. Ga maar eventjes invoelen, neem er 15 seconden de tijd voor. ……………………………………………………………………………………………………………. Oké.

En de frequentie, die je nu in jezelf hebt neergezet, in het spiegelbeeld, dat beeld dat is de spiegel, die we allemaal uit het kwantumveld gebruiken en die spiegel laat voor jezelf jouw wens zien, wat jij wenst voor jouw realiteit en je draait die spiegel om, kijkt tegen de achterkant van de spiegel aan en de inhoud van die spiegel die stuur je nu met intentie en attentie het kwantumveld in van het planetaire bewustzijn van de aarde. Al jouw wensen voor jou persoonlijk, hier in jouw gevoel geef je nu als een cadeau aan de aarde. En dat is scheppen en creëren vanuit zelfrespect, zelfcreatie, inzicht, bekrachtiging, manifestatie, jezelf waard vinden en door het ook direct te delen met alles wat is, ook met de dieren en de natuur, is het direct in het kwantumveld aanwezig.

Deze spiegel, die werkt voor alle tijd. Dus als je dit filmpje ziet, later dan dat het live is uitgezonden, in de intentie en attentie van het moment zit dit moment nu in het bewustzijnsveld van de aarde. Daar kun je zo op inloggen.

Ga er lekker mee oefenen en ervaar de kracht van verbinding.

En op deze manier is het mogelijk om wereldvrede te creëren. Door eerst vrede in jezelf te vinden, kracht in jezelf te vinden, jezelf toe te staan er überhaupt te mogen zijn, het aanvaarden dat je de keuze al lang gemaakt hebt om hier te zijn vanuit een ander Weten, die er dan misschien nu eventjes niet is, maar dat je berusting kunt vinden in het feit dát je er bent. En vanuit die innerlijke vrede kun je dat wat je voor jezelf wenst, delen met het planetaire bewustzijn. Dus wat je nu hebt gevoeld deel je ook met alle kindjes in Madagaskar. Ook met alle alleenstaande mensen wereldwijd. Ik noem maar een paar voorbeelden. Dus realiseer, besef en voel je innerlijke kracht. En dit wordt geleid. En zo krijg je met elkaar wereldvrede.

Arjan: Dat ziet er heel mooi uit.

Martijn: Dat is ook heel mooi, ja.

En dat kunnen we ook met elkaar doen.

Dank jullie wel.

Arjan: We kregen een inzending van Riet. Riet die heeft ons een tekening opgestuurd, één van de velen die ze heeft gemaakt en ze heeft de vraag aan mij gesteld van: waar komt dat nou vandaan. Ik heb niet specifieke ervaring met buitenaardsen en ik heb niet ……. misschien kunnen we het even zien.

Martijn: Oh, dat is een hele mooie tekening.

Arjan: Ja, absoluut. Ze had zoiets, waar krijg ik dat soort beelden vandaan.

Martijn: Ja Riet, dat heb je heel mooi binnen gekregen. Prachtig ook op papier gezet. Heel bijzonder. En wat is de vraag van Riet, zei je?

Arjan: Nou, waar komt dat vandaan. Ik heb niet specifiek contact met buitenaardsen. Ik ben gaan tekenen en ik heb toch allemaal dit soort beelden gemaakt. Hoe kan het eigenlijk dat ik dit maak?

Martijn: Ik ben natuurlijk geen allesweter, maar wat ik wel vaak tegen kom bij mensen is, als die zulke mooie tekeningen of kunstwerken maken, dat het natuurlijk uit onze kracht van creatie komt. Er gebeurt hier iets in ons hartbewustzijn, waardoor er informatie binnenkomt. Het komt dus uit je eigen kwantumveld vandaan Riet. Dus er is iets heel moois, iets heel groots aan de hand bij jou, dat zich wil laten zien en dat uit je met je creatieve kracht door dit te tekenen.

Dus ik zie daar ook verschillende vormen en plaatjes in. Het is jouw multidimensionale, zeer geavanceerde achtergrond als wezen en daar liggen wat belangrijke missies en gevoelens in opgeslagen. En wat ik zie, het is wel heel erg bijzonder wat ik daar zie, is dat er ook vormen in liggen die activatievelden zijn van het bewustzijnsveld. Er zijn triljarden bewustzijnsvelden waar we uit bestaan, oorspronkelijk uit opgebouwd zijn, en elk bewustzijnsveld wordt gecodeerd met glyfes en codes. En daar bovenin, dat is een hele mooie, dat is het 28ste bewustzijnsveld, de broncode van het 28ste bewustzijnsveld.

Ik zie, dat ze dat ook heel mooi getekend heeft naar de hypofyse. Dus dat is een activatie vanuit onze pijnappelklier, waar invoegingen in lopen, dat het 28ste bewustzijnsveld zich wil laten zien. Dus ik denk ook in relatie tot de film de matrix, dat er achter de schermen grote positieve krachten zijn, die door de scheuren van de kunstmatige intelligentie, via ons gevoelsbewustzijn tot ons spreken en initiaties geven om iets te tekenen, te schilderen, of te knutselen, maakt niet uit wat, dat er hier dus iets wordt gebouwd vanuit je handen zeg maar, kan niet vanuit de computer kan alleen maar vanuit vlees en bloed, dat het uit die cellen komt ook van je fysieke lichaam, waar die codes naar voren komen, die dus iedereen ook activeren en initiëren.

We denken, dat we een gezicht zien met een hanger, dat is er ook, maar dat is veel meer dan dit. Het is net als bij bepaalde graancirkels, waar enorme bekrachtigende energievelden in liggen. Activerende krachten.

Mooi hoor Riet, dankjewel. Mooi hé? Fantastisch.

Arjan: Ja heel mooi.

Martijn: Leuk cadeau om dit in de uitzending te hebben. Geweldig.

Ik denk dat we een beetje aan het einde zijn gekomen van de uitzending, althans dat maken we er gewoon zelf maar van . We gaan de volgende keer er verder op in. Geef alsjeblieft je feedback, ook als je vindt: dat zou je beter zo kunnen doen, of ga daar wat meer heen. Alles is welkom.

Dank voor jullie bijdrage vandaag en Arjan: bedankt dat ik er weer mag zijn vanavond.

Arjan: Ja dat is een grote eer om jou hier in de studio te hebben. En een groot genoegen om het samen met jou te doen.

Martijn: Om het samen mooi te maken. Ook de redactie en alle mensen die het mogelijk maken. Het is natuurlijk iets dat enorm veel inzet vraagt. Ik vind het fantastisch dat jullie dat met elkaar doen. En dat ik jullie gast mag zijn.

Arjan: Dat is hartstikke mooi. Ik kan er nog wel iets over zeggen. We hebben hier nu in Haren, ik denk dat er een kleine 25 mensen rond lopen en daar worden door velen hele persoonlijke offers gemaakt om hier ook te kunnen rond lopen. Mensen die hebben de banen er voor opgezegd of die zeggen de banen er voor op, dat is echt fantastisch wat we hier met elkaar doen. We hebben hier een fantastische club mensen gekregen en we voelen allemaal dat we iets aan het geheel bijdragen en dat is fantastisch om daar dagelijks in rond te mogen lopen.

Martijn: Vandaar ook een grote eer, het is wezenlijk gedragen vanuit het hart.

Arjan: Dus dank jullie wel voor het kijken en heel graag tot een volgende keer.

Martijn : Tot de volgende keer. Fijne avond.

——————————————————————————————————————–

Op 5 september verschijnt de veel gevraagde en lang verwachtte DVD Bekrachtigingen met Martijn van Staveren – Deel 1. Het is de allereerste DVD met 10 bewuste afstemmingen die je meenemen naar de oorsprong van het menselijk potentieel en je met de krachten daarvan laten werken.

Neem een kort, bewust moment voor jezelf, verbind je met je hart, je lichaam en het Gouden Kwantumveld van bewustzijn. Laat je oorspronkelijke, Galactische Zelf tot leven komen en draag zo bij aan de paradigmaverschuiving van het menselijk bewustzijn.

Tijdens Crowd Power 18 op donderdag 22 september om 21 uur in de youniversal studio in Haren wordt de DVD Bekrachtigingen met Martijn van Staveren speciaal aangeboden.

Deel 2 met 10 nieuwe bekrachtigingen verschijnt op 6 oktober 2016.

Als je bij de uitzending van Crowd Power 18 wilt zijn op 22 september kun je kaarten voor de uitzending bestellen via Orongo. Entree: € 5,- (maximaal aantal bezoekers is 45, vol = vol)

Bron: Earth Matters

Related Articles

Responses