Transcript | Crowd Power 6 | Sexualiteit, dubbele zon, Parijs, kunstmatige intelligentie en Keshe

(Earth Matters TV | Crowd Power) Het complete transcript van Crowd Power 6 Sexualiteit, dubbele zon, Parijs, kunstmatige intelligentie en Keshe

Download hier de PDF.

In deze live uitzending bespraken Arjan en Martijn vooral binnen gekomen vragen. Met onderwerpen als sexualiteit, de ziel, de dood, de aanslagen in Parijs, dubbele zon, wat de betekenis is van kunstmatige intelligentie binnen de Magrav van Keshe en nog veel meer.

Deze uitzendingen zijn live bij te wonen via het Earth Matters YouTube kanaal.

Wil je het televisieprogramma Crowd Power bijwonen en de gesprekken aan tafel van dichtbij meemaken? Dat kan! Crowd Power wordt opgenomen vanuit de Youniversal Studio in de Biotoop in Haren. De ontvangst is tussen 20.15 en 20.45 uur. Je bent van harte welkom een opname bij te wonen. Meld je aan via deze link op de website van Orongo.

Transcript Crowd Power 6:
Martijn: Voortdurend worden wij gebrainwasht en gemindcontrolled op basis van inlichtingendiensten die in het verleden al duidelijk hebben gemaakt, aantoonbaar hebben gemaakt, dat hun inlichtingenbronnen niet kloppen. Denk b.v. maar aan de oorlog in Irak met de massa vernietigingswapens waar de regeringsleiders zonder blikken of blozen stonden te liegen en daar gewoon mee weg kunnen komen. En diezelfde regeringsleiders in een ander jasje liegen nu nog steeds en ze gaan gewoon door.
Maar goed, de tijd is gekomen dat het open gaat en ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar gewoon over kunnen spreken in relatie tot alles wat er op deze aarde plaatsvindt aan mooie activiteiten en dat we gewoon heel goed gaan snappen dat er een heel groot georkestreerde situatie aan de gang is, ingeleid door inlichtingendiensten, die ons een bepaalde richting in willen duwen.
Maar we kunnen op voorhand al zeggen dat dat niet lukken gaat.

Arjan: Nee het plaatje wordt ook steeds duidelijker, maar kennelijk nog niet voor iedereen. Als we b.v. kijken naar Parijs, als wij op onze eigen website plaatsen, misschien kunnen even de foto’s, nr. 21 dat is over de …m.k?……. van Parijs, die haalde het onderwerp al even naar voren,

Martijn: we beginnen vandaag met foto 21

Arjan: Ja dat je ziet wat er in Parijs is gebeurd. Je hoeft er nog niet eens naar te kijken, je weet eigenlijk al de situatie die zich gaat afspelen als het een valse vlag is, er worden paspoorten gevonden, dat was ook zo bij 9/11, dat was in London zo bij de 7/7 bombings. En het is ook hier zo, het is echt heel bijzonder dat je een paspoort vindt en dat je dan weet, dat het van de terrorist die het gedaan heeft afkomstig is. Wat ook één van de dingen is die je echt als een kenmerk kunt zien van een valse vlag operatie, is dat er op dezelfde dag oefeningen bezig waren die het scenario wat bezig is zich af te spelen, nabootsen. Dat was op 9/11 zo, het scenario dat op 9/11 bezig was, ze waren met een drill bezig met exact dat scenario, het is ook in het nieuws geweest, was met de 7/7 London bombings ook zo, en dat is hier ook weer zo. Veel mensen die weten dat niet, die geloven dat niet. We hebben hier een klein fragment van het nieuws in de BBC, die laat het even zien dat iemand dat zegt. Kunnen we dat even zien, het is nr. 24.

Ja als je dat dan ziet, elke keer bij dergelijke grote operaties, overigens in Oslo ook zo, dat ze bezig zijn met een drill, die exact het scenario afspeelt, die er op dat moment aan de hand is. Dan weet je gewoon ja dat het een valse vlag operatie is.

Martijn: Het is lastig als je hier helemaal niets van weet, dat je dat dan te horen krijgt van mensen zoals wij, wat ook op verjaardagsfeestjes buitengewoon interessante gesprekken kunnen zijn, dat je dat dan moet onderzoeken op basis van alternatieve mediasites naar de mogelijke achterliggende agenda. Het is zo verrekte lastig om daar informatie over te krijgen die ook verifieerbaar is. Dat is het lastige van het hele verhaal. Wat de essentie is van wat we hier net hebben gezien, is natuurlijk dat het in scene wordt gezet. Kijk aan de ene kant bedoel ik daarmee niet dat het in scene wordt gezet dat het niet echt is, er worden dus echt mensenlevens beëindigd en dat is ontzettend heftig en in die zin zullen we ook waakzaam dienen te zijn dat we met elkaar niet het woord illusie aangeven. Want het woord illusie is zeer ontkrachtend voor de mensen die dus wel dat leed meemaken. Maar er wordt wel iets in elkaar gezet, in elkaar geflanst, en dat heeft alles te maken met de onderdrukking op aarde. En ik denk dat het heel belangrijk is om te begrijpen met elkaar dat we de verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheden van deze enorme gebeurtenissen niet zozeer bij de extremisten moeten gaan neerleggen of bij de mensen die de aanslagen plegen, maar meer het hele systeem durven te onderzoeken van wat er eigenlijk aan de hand is. Want laten we er geen doekjes omheen winden, mensen die stelselmatig hun hele leven lang tekorten hebben aan drinken, eten geluk, vrede, rust kortom liefde, geen kennis ontvangen van de westerse wereld, dat is een broeinest van ongeluk en ook uiting van boosheid en verdriet. En daar hebben we met elkaar, met honderdmiljoenen mensen, bij gestaan tot op de dag van vandaag. En dan betekent dat dus, dat ook ik daaraan mede verantwoordelijk ben.

En dat is het punt, we leggen het niet bij onszelf neer, maar we leggen het altijd bij een ander neer.
En als je een interview zou nemen bij een doorsneegezin uit Syrië en je zou hun vragen hoe leven jullie nu eigenlijk, hoe ziet jullie leven eruit, nou dan zullen we zeer waarschijnlijk te horen krijgen dat er erbarmelijke omstandigheden zijn. En dan kunnen wij daar niet simpelweg mee weg komen en ons ervan af te maken door te zeggen, ja ik heb daar geen aandeel in.
Het is een kwalijke zaak dat zo’n geavanceerde samenleving, wat wij de westerse samenleving noemen, dat die niet gewoon alles op alles heeft gezet om de rijkdom te delen. En het klinkt heel naïef en het lijkt een utopie maar het is wel waar we naartoe gaan. En of de regeringsleiders en machthebbers dat nu wel of niet willen het gaat toch gebeuren, het gaat open. Alles wat we aan rijkdommen hebben op deze planeet gaan we delen met ons medemens. En dat is waar we het hier over hebben om uit te zoeken wat daar tussen zit in die marge, wat zit er in die grote fuiken verstopt wat we niet mogen zien. En ik denk dat dat heel belangrijk is.

Arjan: Absoluut. Gelukkig zie je die tekenen ook wel. Je zag een moslim, die was geblinddoekt in Parijs en die had een plakkaat op zich en die zegt van: ik ben Moslim en ik vertrouw jou, en die was mensen aan het huggen. Grote mensenmassa’s er omheen. Tranen met tuiten.

Martijn: Mensen worden tegen elkaar opgezet tot in het hartbewustzijn. Ik heb zelf met heel veel mensen gewerkt vroeger en ook veel contacten gehad met mensen van de Islam. Ik heb nog nooit zulke liefdevolle mensen meegemaakt. Die echt voor mij zorgden in elk stuk waar ik de Nederlanders echt niet thuis trof. Dus je kunt daar van alles over zeggen, het gaat hier helemaal niet om de Islam, het is hier een hetze die gevoerd wordt tegen de mensheid. En die hetze wordt georkestreerd door inlichtingendiensten die in opdracht van geheime regeringen een protocol uitvoeren om ons te laten geloven dat er oorlog is. Over onze rug wordt het uitgespeeld en wij staan straks massaal te roepen: oorlog oorlog tegen terrorisme. Nou we zullen het anders moeten gaan benaderen en de regeringen hun laatste dagen zijn daar gewoon in in aantocht. En het klinkt heel dramatisch voor hen en dat zal het ook wel zijn voor hen, ze kunnen zich beter overgeven met een witte vlag aan de vrede van de mensheid want die komt toch binnen.

Arjan: Heel goed. We hebben afgelopen April Janneke Monshouwer hier gehad. Zij is klokkenluider van de NOS en zij zei gewoon point blanc dat de militaire top en de inlichtingendiensten eigenlijk bij hun op schoot zitten met allemaal reisjes en er is nog een heel bekende journalist van de Frankfurter Allgemeine, een hele establish press, heel hoog in aanzien daar, die heeft hetzelfde onthuld. Na een derde hartaanval kon het hem niets meer schelen. Hij zei van ik heb heel wat stukken onder mijn naam laten passeren waar ik part noch deel aan heb gehad, waar ik alleen maar mijn naam aan heb geleend, die gewoon rechtstreeks van de inlichtingendiensten kwamen en van de militairen.

Martijn: Deze planeet wordt geregeerd door militaire groepen onder controle van buitengewoon interessante wezens.

Arjan: Elsa heeft een vraag die daarbij aansluit. Je kaart hem zelf ook even aan, goh het is geen illusie er vallen werkelijk doden. En Elsa zegt ook van goh als alles een illusie is wat is dan de werkelijkheid? En ik moet denken aan een uitspraak van jou in je laatste lezing, je zei dat die wezens waar jij mee praat die zien dit als een legitieme realiteit. Hoe verhoudt zich dat tot de matrix waar we ook over praten, waarin wij leven. En wat is dan realiteit. Kun je daar iets over zeggen?

Martijn: Vanuit mijn point of view kan ik daar wel iets over zeggen. Ik kan daar overigens ook bij zeggen dat bij veel beschavingen, de meeste beschavingen het zo gezien wordt, dat een werkelijkheid bestaat bij de gratie van waarneming. Wij nemen deze realiteit met elkaar waar, collectief. Dus deze realiteit is er gewoon. Wij navigeren hierin, wij lopen hierin, wij doen ons werk hierin. Dat wil alleen niet zeggen dat deze realiteit op eigen vrijwillige basis wordt ervaren en dat is iets heel anders. Maar doordat wij het ervaren en doordat wij als wezens een ongelooflijk groot vermogen, een enorm groot potentieel, met ons gevoelsbewustzijn in aanwezig zijn en daardoor door dat gevoelsbewustzijn, mind over matter, invloed hebben op die materie, en daarin worden geduwd en gecontroleerd en gestuurd door trauma, hebben wij in deze matrix een voedende rol waar we juist helemaal geen voeding in willen geven. Dus wat is waar en wat is werkelijkheid? Werkelijkheid is datgene waar we ons in bevinden en wat we ook waarnemen. En is het dan een illusie? Nee het is geen illusie want als jij me op dit moment in mijn neus knijpt zeg ik wel au.

Dus ja, je zou kunnen zeggen dat de waargenomen realiteit, die wij nu waarnemen zonder ons eigen vermogen dat we dit willen, dat dat een realiteit is zonder autoriteit. En dat is het verschil tussen de werkelijkheid waar we nu in zitten, een realiteit die gecontroleerd en gedomineerd wordt door krachten buiten het zichtbare spectrum, waardoor wij daar geen notie van hebben dat die realiteit er dus is, maar zonder dat wij dat zelf willen.
En kijk maar eens gewoon naar de modellen op aarde. Het merendeel van de mensheid verkeert in een situatie waar hij of zij niet gelukkig in is. En wat kun je daaraan doen is dan de overtuiging. Ik noem het liever geen illusie. Dus dat is wat Elsa vraagt en wat jij vraagt over die lezing dat het als een legitieme realiteit wordt gezien. Het wordt als een legitieme realiteit gezien doordat wij ons daarin bevinden. De mens. En door ons vermogen om invloed te hebben in die realiteit, daardoor is het een legitieme realiteit. Als de mensheid zich compleet zou terugtrekken uit deze realiteit zou deze realiteit direct worden ingenomen door andere groepen die het direct zouden opheffen. Omdat er andere kosmische wetten zouden gelden. Dus we zijn onze eigen operationele bezetters.

Arjan: het is dus een legitieme realiteit bij de gratie dat wij hier zijn.

Martijn: Bij de gratie van de onwetendheid en naïviteit en ook de grote incompetentie van de mensheid om op te treden tegen de niet legale autoriteiten om ons heen.
Laten we gewoon zeggen dat regeringen, machtsconstructies, bancaire instellingen, centrale banken, alles wat daarbij hoort, militaire industrieën, die beroepen zich allemaal op regels, die wij wetten noemen, en zij zeggen in feite: nou ja kijk hier staat het, hier staat het dat wij rechten hebben om te doen wat wij doen. Hier staat het. Dat is natuurlijk een volslagen waanzinnig iets. Wij zullen er naar moeten gaan durven streven om een alternatief systeem neer te zetten met andere jurisdicties, andere regels, die wij op basis van het gelijkheidsprincipe van de mensheid opnieuw gaan introduceren. En dat gaan we ook doen!

Arjan: Heel interessant. Wil je daar iets over zeggen?

Martijn: Ja daar wil ik wel iets over zeggen maar dat zou betekenen dat het een hele uitzending zou vullen. Ik zou zeggen dat we daar in een later stadium op kunnen terugkeren. Maar het is buitengewoon interessant en het wordt ook gezien door mensen die uit interdimensionale inlichtingendiensten bestaan, die zien dat er een enorme werveling komt van autoriteit in het systeem en daar wordt ook naar gekeken. De mensheid wordt voortdurend onder de loep genomen en ze proberen in te grijpen juist nu, in het moment waarin we nu zitten, mensen die heel veel met bewustwording bezig zijn en dat heeft helemaal niets met het buitenaardse te maken, het heeft te maken met bewust voelen en bewust denken ook, het zelf denken, en ook zelf je eigen boontjes gaan doppen in elke situatie, dus niet meer afhankelijk zijn van de staat, niet meer de illusie hebben dat je iets nodig hebt van de overheid, maar alles zelf gaan creëren. En daar komt een enorme scala van energie uit voort omdat wij dus condensator zijn, wij bouwen spanning op en dan laten we het weer los. Maar we geven die energie die we nu opbouwen steeds aan de matrix, dus aan de autoriteiten en daar stoppen we straks mee, er komt een alternatief platform waardoor de mensen zeggen oh maar ik wil mijn energie liever daaraan geven en meer kan ik daar op dit moment niet over zeggen.

Arjan: Heel interessant.
Wat je aanhaalt sluit ook wel aan op de vorige Crowd Power. In de vorige Crowd Power hebben we een soort bekrachtiging gedaan vanuit de persoonlijke autoriteit, vanuit het oorspronkelijke veld, waar je ook de controlelaag eigenlijk hebt uitgenodigd om hier ook te zijn. En Femke heeft hierover een vraag gesteld, die zou ik graag even in willen brengen. Femke zegt: kort nadat je begonnen was met je verzamelende tekst voelde ik tot mijn verheuging en verrassing een groot eenheidsveld van iedereen, die op dat moment keek en meedeed. Het veld groeide en werd sterker totdat er opeens iets gebeurde, het begon zich terug te trekken alsof er een soort kramp kwam een terughoudendheid. Enkele minuten later begon je te zeggen dat we onze scheppingskracht, onze oerbron energie zouden delen met de archontische krachten, dat ze uitgenodigd waren gebruik te maken van deze kracht, dat we ze opnamen in ons veld etc. Er ging een grote kramp door het veld, iedereen hield als het ware zijn/haar adem in. En ik vraag me af Martijn of jij dat ook gemerkt hebt. En ik vraag me af waarom je dit zo zei. Iets in mij voelde op dat moment wat je bedoelde of wat ik hoopte dat je bedoelde in combinatie met mijn ratio dacht en voelde ik enerzijds ja je moet het opnemen zodat het door je sterke oerbron energie getransformeerd kan worden. Maar het was ook heel verwarrend omdat je er altijd op hamert dat deze krachten geen scheppingsvermogen hebben en dat ze daarom dat van ons infiltreren om ons hun wensen te laten creëren. Je had notabene in dezelfde uitzending een gedetailleerde uitleg hoe de scheppingskleur frequentie groen door hen geannexeerd is, zodat onze hartsfrequentie groen, die scheppend is, niet meer zuiver kan werken. Dus hoe zit dat? Er was zelfs een stemmetje in mij dat zich afvroeg of jij wel betrouwbaar bent als je zulke tegenstrijdige dingen zegt. En hoe opvallend dat het eenheidsveld al zo lang voordat je het zei reageerde door zich terug te trekken. Later eindigde je weer meer in een meer comfortabeler zone en ontspande het veld zich weer meer en kwam het weer dichter bij elkaar. Heb jij ook zoiets ervaren?

Martijn: Nee. Ik ben heel blij Femke dat je dit uitvoerig naar voren brengt. Je vraagt je af of ik dat ook gemerkt heb. Nee dat heb ik niet gemerkt en hoe komt het dat ik dit niet gemerkt heb. Omdat het eenheidsveld wat we nu ervaren als zodanig een eenheidsveld is die gebaseerd is op persoonlijke gevoelens en ook op persoonlijke veronderstellingen, vanuit ons wezen hè persoonlijk.
Dus in die zin is het, ja ik heb het niet gemerkt nee. En dat merk ik ook niet omdat datgene wat gebeurt, gebeurt vanuit een heel groot krachtveld waar helemaal geen ruimte is voor terugtrekken.
Het is ook logisch want ik heb het ook heel bewust naar voren gebracht deze oefening, deze bekrachtiging juist om dit er weer in te brengen. Want wat er aan de hand is dat wij van origine, en dat zijn wij nog steeds, dermate grootse wezens zijn, dat wij altijd met alles in verbinding zijn geweest en het feitelijk nog steeds zijn.
Alleen wij zijn zo beschadigd en getraumatiseerd, we hebben zoveel modellen en ideeën te horen gekregen en we hebben er zoveel bij gevoeld en die gevoelens zijn zo opgeslagen in onze data base, in onze kaders, dat wij telkens als wij iets doen waarbij we onze galactische kracht weer gaan inladen, zonder te weten hoe dat zou kunnen, hoe dat mag gebeuren, dat er een paradigma in onszelf geactiveerd wordt die eigenlijk zegt: oei maar daar juist niet. En het verschil is vanuit kracht werken en alles kunnen belichamen, dat is vanuit autoriteit dat doen we vanuit ons wezen, zonder enige vorm van angst, want waar zou ik bang voor moeten zijn. Waar zouden wij op deze planeet bang voor moeten zijn. Op het moment dat er macht over ons wordt uitgeoefend, zonder dat we dat willen, en dat is wat er hier op aarde gebeurt door o.a. de krachten die archontisch worden genoemd, draconische en reptieliaanse groepen. Op het moment dat dat gebeurt zonder dat wij er ons van bewust zijn, eigenlijk via een frequentie gebeurt waardoor wij het niet zien, op dat moment heeft het invloed op ons als wij ook angsten in ons dragen. Op het moment dat jij zelf in je kracht gaat staan en je geeft gewoon de opdracht van (vingerknip van Martijn) mijn kracht is niet mijn kracht maar bestaat uit eenheidskracht waar alles en elk stukje energie uit opgebouwd is, dan kan ik dat gewoon onvermijdelijk delen. En dat is wat ik naar voren heb gebracht om dat veld in beweging te zetten. En daar worden we wel eens door geraakt. De vraag is natuurlijk dan, is dat betrouwbaar of niet. Ik weet dat het uitermate betrouwbaar is, anders zou ik het zeker niet zo publiekelijk doen en ik ben heel blij dat Femke hierop reageert.
Ik heb zelf die reacties niet gehad, het tegenovergestelde. Dus of het ook het eenheidsveld is waar Femke over spreekt dat weet ik niet Femke, dat weet ik niet. In ieder geval het eenheidsveld wat met jou in verbinding is. Ik denk dat het heel fijn is dat we deze dingen gewoon kunnen bespreken.

Arjan: Ja ik ook. Ik zie dat zelf niet, het is heel genuanceerd wat er dan gebeurt, maar ik kan me wel voorstellen dat er in de persoonlijkheid zoiets plaats vindt. Op het moment dat je dat zei bemerkte ik bij mijzelf een blijdschap eigenlijk, want ik voelde van het is oké om dat te doen en wat fijn om dat te doen. Maar ik kan me ook een andere reactie voorstellen zeker in de onderwerp van het matrix verhaal die we hebben belicht en dat soort dingen.

Martijn: Femke vroeg ook van of ik kon uitleggen waarom ik dat zo zei. Ja dat kan ik wel uitleggen en dat is omdat wij op die manier laten weten dat we er zijn. En dat we voor niemand aan de kant gaan maar dat we ons ook voor niemand verschuilen en dat we ook met niemand in strijd gaan maar dat we gewoon aan laten voelen: We zijn er. En we worden ons weer bewust van het feit dat wij die vermogens hebben. En wij laten daarmee ook een expliciete boodschap uitgaan in het galactische bewustzijnsveld, wat zich veel verder strekt dan het zichtbare deel dat wij zien, aan alle welwillende beschavingen dat wij weer bereidwillig zijn om daar mee bezig te zijn.
En dat is het, wij zijn een in slaap gevallen soort, wij zijn een beetje achterover gaan leunen, in elkaar gekakt zeg maar, een ingekakte houding, en het is gewoon belangrijk om dit weer te benoemen.

Arjan: Sandra heeft ons een foto opgestuurd die is nr. 4 voor de regie, die zegt dat is één van de wezens waar ik contact mee heb, lang, elegant en magisch mooi. En ook zie ik kleine, blauwe Zeta- achtige wezens, zeer organisch, en de ogen zijn niet te beschrijven, alsof het letterlijk leeft. Hoog intelligent, zwarte kapjes op de ogen, wat mensen zien konden wel eens beschermingsvliezen zijn, want de ogen lijken zeer gevoelig en fragiel. Onwijs bedankt voor jullie openheid, zoveel bevestigingen dat ik nu meer en meer rust ga krijgen dat ik niet de enige ben en dat het juist is. Ineens voel je je hierin minder alleen.

Martijn: Nou dat is heel fijn, dat is ook belangrijk om te begrijpen dat we niet op ons achterhoofd gevallen zijn maar hele mooie ervaringen delen. Ja mooie foto, zag hem. Zij vraagt of we weten of we weten wie ..

Arjan: Nee dat was geen vraag, het was het delen. Ik vond het mooi dat er iets was opgetekend en dat we feed-back krijgen van mensen die zich alleen voelen.

Martijn: Ja dat is heel fijn, heel belangrijk. Het is ook belangrijk om te beseffen, want dat breng ik ook steeds naar voren, dat er op deze planeet al vele vele jaren lang fysiek contact is met allerlei wezens. En het is heel belangrijk te beseffen dat het niet alleen maar lichtfrequenties zijn. Wij noemen alles lichtveld en wij noemen alles lichtwezens, veel mensen noemen buitenaardse wezens lichtwezens, maar ze kunnen zich heel fysiek laten zien. En we kunnen ze ook gewoon knuffelen, maar er zijn ook een paar die houden niet zoveel van knuffelen, die mogen we een beetje knuffelonderwijs geven.

Arjan: Dat lijkt me wel wat.
Joke die vraagt, goh kan de mensheid de aarde leeg plunderen en uitputten en vernietigen? Of is dat een droomstaat en wordt de aarde voldoende ondersteund met de hulp van andere wezens? Ofwel kan de aarde alleen vernietigd worden als de aarde zijn rol heeft volbracht?

Martijn: Nou de aarde is op dit moment een gekloonde realiteit, die wij als zodanig ervaren maar het is wel een werkelijkheid. En in de gekloonde realiteit is het mogelijk om alles gewoon te vernietigen zonder dat dat enige vorm van nadeel heeft op het oorspronkelijke bewustzijnsveld. Dat wil niet zeggen dat wij daardoor op deze planeet maar moeten huishouden zoals wij al doen als collectieve soort. Plat gezegd: er is geen karma, in dit model is geen karma. En dat weten de controlehouders heel goed. Daarom vernietigen ze ook alles en verwoesten ze ook de mensheid en verwoesten ze ook in feite landen, maken ze in feite alles gewoon stuk. Er zit geen controle op en dat is het punt waar wij nu weer naar toe mogen gaan. Wij snappen dat het heel belangrijk is dat zelfs in een hologram, wat onze werkelijkheid is, heel zuinig te moeten zijn op die aarde, want juist daardoor belichamen wij dit hologram weer terug naar die oorspronkelijke gevoelens, belichamen wij deze realiteit met ons bezielde wezen en brengen wij in een heel diepliggend gevoelsbewustzijn, brengen wij weer emoties in het veld van kunstmatige intelligentie. Want dat is waar wij in terecht zijn gekomen. Wij belichamen dit veld ook al is het zo beschadigd en getraumatiseerd, belichamen wij het en wordt het weer terug gereset naar het oorspronkelijke veld. Dus wij zijn zelf diegenen die daar in mogen bepalen en mee schrijven hoe zich dat gaat afspelen.

Arjan: En de aarde speelt daarin een rol in die zin dat ze op één of andere manier voor ons een soort aanjager is voor die oorspronkelijke gevoelens?

Martijn: Ja, daar is de aarde een sleuteldrager in. En dat heeft te maken met het geometrische bewustzijnsveld van de aarde die gekoppeld zit aan onze data base die we hier op aarde ons DNA noemen. Maar buiten het fysieke DNA zit er een code in ons en dat is een fragment van de oorspronkelijke wereld waar we vandaan komen. En die code is steeds kaler geworden, die is steeds uit elkaar geplukt, de data base is steeds smaller geworden maar het restantje daarvan zit in deze aarde in die kloon en wij zijn verbonden met die frequentie ook al is het een kloon.

Arjan: Dat restantje zit ook in ons.

Martijn: Die zit in ons, wij zijn gekoppeld. Op het moment dat wij ons verbinden met de aarde en we gaan zelf weer voor ons voedsel zorgen en we gaan überhaupt eens kijken naar de binnenkant van een zonnebloem in plaats van op een afstand te roepen: wat een mooie bloem. Ga maar eens gewoon kijken naar die bloem, die heilige geometrie. Ga maar eens voelen wat daaruit komt. En op het moment dat je dat gaat doen en je gaat die zonnepitten weer eten en je proeft de smaak
van de heilige geometrie in je systeem, dan is er een gevoel ergens, ik noem dit maar als voorbeeld hè want je kunt ook lekker met je voeten in de modder gaan dansen dat is ook lekker, het gaat om het gevoel van die verbinding met de aarde, als dat er weer is dat respect en gevoel van liefde, dat is een soort gevoel van ja een waarachtigheid dat wij daarmee in verbinding zijn, als dat stuk emotie er weer is, dan brengen wij die aarde die in onze frequentie ook gekoppeld zit, brengen wij terug naar een ander bewustzijnsveld. En precies dat is ook aan de gang. Kijk maar naar de voedingsindustrie. Mensen worden massaal die ene kant uitgestuurd. Megagrote velden worden aangelegd, worden bestraald, vernietigd met gif en ga zo maar door.

Arjan: Genetisch gemanipuleerd.

Martijn: Ja dus een droomstaat, de aarde leeg plunderen en vernietigen, uitputten is dat een droomstaat en wordt de aarde voldoende ondersteund door andere wezens?
Nee, de aarde wordt niet ondersteund door andere wezens, de aarde wordt ook niet ondersteund door natuurwezens, omdat natuurwezens, die zich hier laten zien, zich heel erg bewust zijn van het feit dat ze niet uit dit hologram komen. Ze koppelen zich via onze sleutels, die wij in ons dragen, welke wij in ons dragen, manifesteren ze zich in de kopie van de aarde waar wij nu dus zijn, ze komen binnen via ons bewustzijnsveld net als goedaardige en interdimensionale beschavingen, komen ze hier binnen en ze beseffen heel goed wat er aan de hand is. En ze komen ons niet helpen. En dat kan ook niet namelijk, ze kunnen ons niet helpen. En dat is maar goed ook want we moeten het zelf doen. We mogen zelf verantwoordelijkheid nemen. En dan komen we gelijk bij allerlei verschillende thema’s uit waar we nu maar niet in duiken, want er komen heel interessante thema’s uit dat de mensheid voortdurend is op zoek naar hulp, naar ondersteuning van buitenaf. Voortdurend de kracht bij iets buiten zichzelf zoekt. En zodra dat nu eens een keer stopt, en het is echt de tijd dat we dat nu eens een keer beseffen, op het moment dat we dat doen collectief met grotere groepen mensen, dan kunnen die codes, die wij in ons dragen in relatie tot de oorspronkelijke aarde, die hier in dit hologram gewoon aanwezig zijn, zich multipliceren en uitgroeien naar een veel grotere data base.
Het is lastig uitleggen, ik zie dit niet in aardse taal, ik probeer het in woorden terug te koppelen.

Arjan: Zie je dan ook een mogelijkheidsspectrum zeg maar, dit is helemaal kunstmatige intelligentie met een sprankje oorspronkelijkheid en dit is volledig oorspronkelijkheid en zitten we b.v. dan nu met ons 1% aangesloten DNA en 3% bewuste gedachte ongeveer hier en als er een soort kritische massa is kunnen we dan in één keer een ongelooflijke sprong maken helemaal hier naar terug? Kun je iets aangeven, als je daar iets van ziet, in welk spectrum we daarin zitten. Zitten we al een beetje hier of zitten we allemaal hier te klooien?

Martijn: Op het moment dat we de dwarsverbanden tussen onze realiteit die er zich nu afspeelt durven te koppelen aan de staat hoe wij met onze vermogens omgaan dan kunnen we daar redelijk een antwoord op geven. Op het moment dat we nu zien hoe de mensenmassa geleid wordt door de huidige modellen kunnen we gewoon constateren dat we nog ver af zijn van het moment waarin we een omslag kunnen bereiken. Maar niets is minder waar dan dat omdat het moment waarop er zich iets plaatsvindt in een impuls gebeurt: boem. En dat is iets wat niemand kan voorspellen. Dus we hoeven ook geen massa’s mensen die met bewustzijn bezig zijn in één voetbalstadion te brengen of iets dergelijks, waar dan geen ambulance voor geparkeerd staat, maar we kunnen zorgen dat we vanuit een heel diepliggende intentie een paar duizend mensen wereldwijd al een paar besluiten nemen op basis van een héél diepliggend gevoel, van dat wij terug claimen wat er bij ons weg is gehaald. En dat gaat echt alleen maar vanuit een gevoel. Dus de bereidwilligheid en toegankelijkheid binnen in onszelf bepaalt hoe ver we daar vanaf zitten.
En dat is elke dag anders.

Arjan: En dat is voor iedereen individueel of is daar ook een gezamenlijkheid in?

Martijn: Nee dat kun je ook gezamenlijk doen. We leggen de basis door het thuis individueel zelf te doen of op je werk of waar dan ook. Maakt niet uit waar je zit. We staan wel op een punt dat we steeds meer een mogelijkheid hebben om het in het planetaire veld te zetten. Dat wordt wel steeds groter. Ik moet lachen omdat ik besef dat ik niet een goed, sluitend antwoord erop geef, maar ik probeer te zoeken naar een goeie reactie op wat je vraagt. In feite vraag je: waar zitten we nu in procenten? Op het moment dat wij met 6000 mensen iets heel fundamenteels besluiten en ook vanuit een heel diepliggend gevoel in beweging zetten, dan zijn wij in staat om de procentenschaal van 3% naar 90% te zetten. Dus het hangt ervan af wat we doen. Het zit hem niet in het verloop van de historie, het zit in het moment waarin we nu zitten. Alles draait om het nu moment.

Arjan: De potentie is gewoon heel groot aanwezig.

Martijn: De goocheltruc van de onderdrukkende kracht is ook om ons uit het nu moment te halen om ons voortdurend buiten het nu moment te brengen en zorgen te hebben over morgen en overmorgen. Maar we zitten wel dichtbij.

Arjan: Goed te horen.
We hebben van meerdere mensen ook een vraag gekregen of je wat meer over de sacrale velden van de aarde kunt uitweiden. Het is een woord wat je regelmatig noemt. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Martijn: Nou dat is heel verschillend. Ik heb dit verhaal heel vaak uitgelegd op allerlei verschillende manieren en als je dan 200 mensen in de zaal hebt dan zijn er altijd mensen die het niet snappen en dan leg ik het op een ingewikkelder manier uit en dan snapt de andere helft het niet meer en dan snappen de mensen uit de eerste groep het perfect. Dus het is maar net wat leg je uit. Maar ik wil er wel iets over zeggen. Misschien kan ik het beter in een metafoor brengen.

Ik ga het maar even brengen in de matrix, in het concept van de matrix, in het concept dat alles energie is. En dat alle energie die er is, is opgebouwd uit een code. Laten we als voorbeeld noemen, dat ik wel vaker gebruik, dat we in een mapje van de computer een fotootje zien staan en wij zien een foto. Dus ons vermogen van waarneming vertelt ons dat we een fotootje zien waarop iemand zit voor een palmboom met een glas water in zijn hand. Dat is wat het plaatje laat zien en ook wat er gefotografeerd is in werkelijkheid (tussen aanhalingstekens). Ga je als programmeur kijken in de code van die foto dan zul je zien dat die foto is opgebouwd uit informatie, uit data. Dan zul je zien dat het allemaal enen en nullen zijn en als je ook maar één nulletje uit dat mapje weghaalt, dan krijg je een directe verandering in de foto.

Dus met andere woorden, een realiteit is opgebouwd uit informatie. En wij komen uit een realiteit vandaan waar de complexiteit, zoals we het nu zouden kunnen beschrijven en de grootsheid van wie het menselijke ras oorspronkelijk is, zo ontzettend groots en zo ontzettend mooi is. Daar bestaan wij uit lichtvelden die wij in dat moment toen wij mens waren in die frequentie, dat gewoon hebben ervaren als een fysieke realiteit. Met ongekende vermogens en die vermogens zijn gebaseerd op gevoelens die via ons neurologische systeem door ons heen vloeien. Niet op een wijze zoals wij die nu kennen maar dat was heel anders. Dus als wij daar naar gaan kijken dan kunnen wij zeggen dat wij bestaan uit enorme lichtvelden en die lichtvelden van informatie die ook fysiek zijn in dat veld, die zijn er nog steeds, ware het niet dat in de foto van die persoon die voor de boom met een glas water zit, daar er mensen zijn die inmiddels gemuteerd zijn naar kunstmatige intelligenties, die wij o.a. Annunaki en verschillende andere groepen, dat die hebben ingegrepen in het programma van die foto en de codes die daar doorheen lopen hebben geinfarceerd met andere bewustzijnsvelden, waardoor de uitslag van die foto niet meer is zoals je dat eerst zag maar er blijft een heel ander beeld over. En de waarnemer ziet alleen maar het uiteindelijke resultaat maar ziet niet in diepere lagen wat daar doorheen loopt, wat voor beïnvloedingen daar doorheen lopen om de realiteit te veranderen. Of om de restanten van die informatie anders te interpreteren, dat is waar het om gaat. Dat is wat wij doen. En als je het hebt over de sacraal velden van de aarde, dan zijn dat de restanten van een veel groter bewustzijnsveld van deze planeet aarde. Deze planeet waar wij nu op zitten, op staan of op liggen of op ons hoofd lopen of zwemmen, die is 100 keer groter dan wat wij nu zien.

De aarde is een enorm groot, gigantisch groot veld wat je kunt omschrijven als een bol, maar wat wij in een ander vermogenscircuit niet als een bol zouden ervaren. Maar laten we het maar wel even zo houden om het eenvoudig te houden. En in die 100% vermogenswereld, waarin je die planeet ziet, daar is iets gebeurt wat zich uitstrekt in het hele universum, waardoor het vermogen van de mens uitgeschakeld is geraakt om het waar te nemen en waar de frequenties en de opbouw van de aarde, in codes gesproken, nog steeds volledig operationeel zijn. Maar niet meer volledig zichtbaar zijn. En dat komt omdat de mensen gefragmenteerd allemaal een deel van die code in zich dragen. Wat er gebeurd is, is dat de oorspronkelijke codes gehackt zijn en verdeeld over alle mensen die, toen het gehackt werd, zich in dat moment bevonden. En wat is er nu aan de hand op basis van je eigen stukje code van die oorspronkelijke wereld wat in ons gelinkt zit, zijn mensen in staat om toegang te krijgen tot veldenergie uit die 100% realiteit en dat noem ik dan sacraal veld omdat een sacraal veld een neurologisch circuit is, net als wij door ons lichaam enorme energiebanen hebben, zitten er in de aarde banen. Lavastromen zijn in feite ook energiebanen, water ook dat zijn de bloedbanen van de aarde. Maar zelfs buiten die 1% realiteit die we nu zien is er een enorme energiecode omheen aanwezig en die vormt zich in allerlei uitbarstingen in enorme energie- snelwegen zeg maar. En dat zijn die sacraal velden. Die sacraal velden lopen op heel specifieke plaatsen en als wij nu van 1% uit deze bevrijding komen naar 5% zijn we vrij uit die door anderen gedicteerde realiteit. Zijn we in ieder geval weer in staat om die 5% werkelijkheid die wij zien op basis van ons eigen vermogen waar te nemen en zullen wij direct die frequentie velden zien. En zullen wij ontdekken dat er heel aparte bouwwerken op zijn gezet, die wij nu ervaren als piramiden etc.
Dus dat zijn de sacraal velden. Sacraal velden zijn heel belangrijke codes waar de aarde uit opgebouwd is.

Arjan: En is daar b.v. ook een degeneratie ……?…… op het moment dat je een dier kloont? Dat is altijd een beetje degeneratief, daar zijn altijd misdingen mee. Is dat ook zo met onze aarde als je zegt van goh daar is een kopie, een kloon van gemaakt. De oorspronkelijke glorie van zeg maar van de oorspronkelijke aarde en de kopie die wij daar van hebben. Zijn daar verschillen in?

Martijn: Nee, maar in zoverre, in ons waarnemingsvermogen. Wij zijn 5-dimensionale wezens in de laagste staat van ons bewustzijn, in het paraat zijn van ons bewustzijn. En in dat moment dat wij 5-dimensionale wezens zijn heeft er iets plaats gevonden. Een super geavanceerde beschaving is het bewustzijnsveld van de aarde ingedoken, nog niet eens wetende dat die wezens, wij dus, zelf al gedegenereerde superwezens zijn en hebben in die 5-dimensionale realiteit verschillende platonische lichaamsvelden uitgeschakeld. Dus wat zij hebben gedaan is: ze hebben eerst een kloon gemaakt van die 5-dimensionale realiteit en in die kloon hebben ze die platonische bewustzijnsvelden uitgeschakeld om te zorgen dat er geen vermogen meer zou zijn in die kloon van zelfbeschikking, zelfcreatie en zelfautorisatie.
Dus ze hebben daar in zoverre wel iets aan gedaan waardoor het zo is dat onze aarde minder vermogen heeft of het bewustzijnsveld van ons minder vermogen heeft, maar het is wel een één op één kopie. En dat is heel erg fijn want dat geeft namelijk ook weer de mogelijkheid om terug te keren. Wat we op dit moment ook aan het doen zijn.

Arjan: Als ik me dat dan zo voorstel, je hebt een dvd en daar maak je een kopietje van en op dat kopietje zet je gewoon een kruis door een aantal dingen in de software, die doen dan gewoon even niet meer mee.

Martijn: Ja dat klopt. Kijk alles draait om frequentie hè, de heilige geometrie, het is een frequentie het is een vibratieveld. Alles is vibratie. Het universum is een enorm groot krachtveld, een trilling die bestaat uit triljarden en triljarden andere, verschillende resonantievelden. En als we kijken hoe een computerprogramma is opgebouwd uit allemaal enen en nulletjes zou je die ook kunnen omzetten in een golfbeweging. En als er een nulletje bijkomt wordt die golfbeweging hoger of lager. Dus die hele realiteit frequentie hoe die opgebouwd is, heeft alles te maken met bewustzijnsvelden en als je dan zegt van ja is het dan mogelijk een kopie te maken of niet, in feite wat ze doen is niet echt een kopie maken, dat zou je eigenlijk nog anders kunnen uitdrukken, wat ze doen is zorgen dat de wezens met hun bewustzijn vast komen te zitten in een bepaald frequentieveld en in dat frequentieveld daar dupliceren ze in onze collectieve mind, het bewustzijnsveld waar we in vastgezet zijn die dupliceren ze daarin. Er is dus niet echt sprake van een kloon dan wel ons het frequentieveld induwen die aangepast is.
Nu wordt het alleen maar ingewikkeld, proost en santé.

Arjan: Vraag van Chris, goh wat is de rol van dieren in deze dimensies?

Martijn: Net zo belangrijk als in onze oorspronkelijke realiteit. Alles is meegekloond, alles is meegekloond in die schil van realiteit, oftewel alles wordt in ons gevoegd. En dieren reageren op basis van onze mindset. De dieren reageren op onze wijze van bereidwilligheid of wij naar onszelf willen kijken. Een heel simpel voorbeeld is, als je hond dwars is dan ben je zelf die dag gewoon hartstikke dwars. Als mijn hond vervelend doet tegen mij ben ik gewoon vervelend. En kijk nu in het groter collectief in de dierenwereld, in de dierenwereld heerst ook chaos. En het is van oorsprong helemaal niet zo dat er prooien, dat er roofdieren zijn die andere dieren opeten. Dat is meer om de levenscode tot zich te nemen omdat ze zelf anders degenereren. Dus wat is de rol van dieren op de aarde en ook in andere dimensies, alles is gerelateerd aan het bewustzijnsveld. Hier op aarde zijn de dieren de dragers, net als de bomen in de natuur, van onze oorspronkelijkheid. Zo krijgen we louter te zien wat wij kunnen waarnemen.

Arjan: Ja dit is ook een aardige. Een anonieme daar horen foto 13 en 14 bij. Dat gaat over de magrav power van Keshe: Goh van Harald Kautz Vella begrijp ik dat natuurlijke black go waar we niets van hoeven te vrezen en de magrav power machine van Keshe is kunstmatig gemaakt en op nano tech gebaseerd. Ik kom wekelijks in een huis waar de man zeer serieus bezig is een magrav generator te bouwen en me heeft uitgelegd dat de magrav technologie, die ze maken, ontstaat door een proces van bewerking op koperdraad, o.a. ontstaat dan iets wat ze ganz noemen. Dat is een plasma wat volledig geprogrammeerd kan worden. Ik snap niet precies wat het is, maar zoiets. Hij heeft me de draden laten zien, het lijkt geoxideerd koper maar dan zwart in plaats van groen. De bedoeling is dat zeer binnenkort deze generator operationeel is, die dan wordt ingeplugd in het hele huis, waardoor er een veld ontstaat wat het huis in eerste instantie van stroom en warmte gaat voorzien. Ik heb meerdere keren met hem gesproken over kunstmatige intelligentie, hij wist er niks van maar is er zich na enige tijd enigszins in gaan verdiepen. Nu stelde hij me gerust, althans een poging, dat deze generator alleen via zijn bewustzijn zou kunnen werken, het ding zou zijn bewustzijn moeten aanzwengelen en dan programmeren zodat het geen kwaad zou doen. Al met al heb ik hier wel duizend kanttekeningen bij die ik nu niet allemaal zal opnoemen, maar het komt erop neer dat ik me afvraag waar ik me aan blootstel als ik daar wekelijks blijf komen.

Martijn: Daar kan ik in dit geval niks over zeggen waaraan je je blootstelt. Als je daar wekelijks komt, ja daar kom je achter door daar wekelijks te blijven komen. Dat is een kosmische logica
Hij beschrijft het zelf al, hij zegt: het draait om het bewustzijn van hem. En dat is ook precies zoals het is, daar is geen woord onjuist in, omdat het ook echt, alles draait om het bewustzijn. Alles draait om het bewustzijn van de mens, de inzichten in zichzelf. Want als we morgen een nieuwe munteenheid krijgen en de mensen blijven precies hetzelfde inzicht houden, krijgen we weer dat diezelfde banken worden volgestopt met Dagobert Duck geld. En zo is het ook met de energiesystemen, als er nu nieuwe energiesystemen komen met het bewustzijn wat de mens nu in zich draagt, zal die energie weer opnieuw worden benut ter verrijking van de mensen zelf. Op welke manier dan ook. Zal het misschien niet financieel zijn zal het wel zijn om een bepaald stukje macht te genereren. Het bewustzijn daar draait het om en dat klopt precies want, wat hij zegt, uiteindelijk is het zo dat alles kunstmatige intelligentie is. Alles wat wij om ons heen waarnemen, dat is nou de diepliggende kosmische grap, alle techniek die we waarnemen is een kunstmatige ingreep die we ooit zelf hebben bedacht als oorspronkelijke mensen. En het plasma veld dat nu door meneer Keshe wordt gepubliceerd, waar die overigens vind ik veel te passief in is, en helemaal niet echt mee naar buiten treedt….. ik heb hem zelf 3 ½ uur gesproken, ik denk dat het gewoon de tijd is om te benoemen wat er te benoemd mag worden en doe dat dan ook, dat is mijn gedachte erover. En als de tijd er nog niet is zeg dan gewoon: het is de tijd nog niet. Dan ben je al een hele stap verder. Het hele proces waar hij mee bezig is, kunstmatige intelligentie en het opwekken van het plasma veld dat is het plasma veld waar in de frequenties, en dat is waarom het niet aangezet wordt, dat is de frequentie waarin kunstmatige intelligentie zich tussen onze moleculen in beweegt, dat is wat er gebeurt. En ze hebben het ook getest en het heeft niet een positieve uitwerking gehad. Dus weet ook waar je aan begint, weet wat je eet.

Arjan: Maar in welke zin heeft het geen positieve uitwerking gehad?

Martijn: In die zin dat er krachten vrijkomen die de diepliggende processen van de mensen, die daarbij aanwezig zijn, hoe zal ik dat even goed vertalen …. dat de processen van de mensen die daarbij aanwezig zijn dat die worden uitvergroot. En wat zijn dat nu precies voor processen? Dat zijn processen die niet vanuit eigen vermogen in je zitten en dan praten we weer over angsten. Dus wat gebeurt er bij die energie? Massa psychoses komen naar voren. Dus we kunnen pas met die energie werken op het moment dat wij vrij zijn van allerlei processen in ons zelf. Dat gaat heel ver.

Arjan: Jazeker. Ik heb daar een aantal vragen over. De eerste is dat je zegt ja het gaat over ons bewustzijn en als we hetzelfde met het bewustzijn doen dan zijn we weer terug bij af. Terwijl ik denk goh dit is wel in het veld gezet als, in mijn ogen dan, vrije energie. Nu is iedereen aangesloten op het infuus van Essent en Nuon en dat soort dingen, met zo’n bakkie met wat voor techniek dat ook is, is dat niet zo. Dat is in ieder geval een meer bekrachtigend iets dat iedereen dan niet aan het infuus hoeft, dat je gewoon in de woestijn kunt en met je auto overal heen kunt omdat je oneindige energie hebt.

Martijn: Nou ik zou zeggen, meneer Kesh zet dat apparaat hier eens op tafel neer.

Arjan: Oké, jij zegt dat is gewoon niet zo. Dat idee zou mooi zijn …

Martijn: Ik zal niet zeggen dat het niet zo is maar ik zie het hier niet staan en ik ben iemand die praktisch is. En als wij een galactische verantwoordelijkheid terug willen brengen en willen deze aarde echt naar een ander veld brengen en we willen dit als een menswaardige samenleving neerzetten, dan moeten we ophouden met gewoon alleen maar durven praten moeten we ook het lef hebben en moed durven te tonen om het gewoon neer te zetten, wat de consequenties ook zullen zijn. En dat gebeurt niet. En het feit dat het niet gebeurt wil niet zeggen dat het er niet is, het wil alleen maar zeggen dat het niet gebeurt. En als iets niet gebeurt kun je erover uitleggen dat het de tijd wel of niet is, maar we komen steeds op het punt uit dat deze matrix er is.

Arjan: Jij zegt: show me the money.

Martijn: Ja.

Arjan: En met betrekking tot de bewustzijnsvelden waar je dan op aangesloten bent, want het plasma en dat horen we ook in het verhaal van …….?…….. die heeft het helemaal wetenschappelijk zelfs teruggebracht en aangetoond dat die kunstmatige intelligentie inderdaad ook huist in die plasma velden , ja dat heeft hij echt wetenschappelijk aangetoond. Maar hij zegt ook van, en dat zeg jij ook, er zijn 2 verschillende soorten black blue of intelligenties zeg maar, is dan waar hier over gesproken wordt toch de kunstmatige?

Martijn: Nou hier zit een deur open. Mensen zijn bezig met allerlei projecten zonder te weten wat er eigenlijk allemaal aan de hand is. En daar willen ze vaak niet eens naar luisteren omdat ze het onzin vinden. En ook Mehran Keshe is iemand die iets vrij snel onzin vindt. En dat mag best en dat is ook goed, want er is veel onzin. Maar op het moment dat je met revolutionaire techniek komt waarmee mensen hun ledematen er weer aangroeien of je kunt een schild neerzetten of je kunt elektriciteit vrij verplaatsen, dan is het van belang dat je het iets dieper durft te onderzoeken en dat je je ook gewoon durft uit te spreken, oftewel word vrijspreker. Dan kun je ook alles in relatie bij elkaar neerzetten en kun je ook uitleggen waarom je dingen doet zoals je ze doet of waarom je de dingen juist niet doet zoals je ze niet doet. En dat doet Mehran Keshe niet en daar is hij gewoon een beetje nalatig in, in de fase waar hij nu in zit. En dat is jammer want dat maakt het gewoon moeilijk en lastig en weet je in plaats dat we daar een 10 minuten of een kwartier over praten, zouden we ook kunnen spreken met elkaar van hoe we ons kunnen ontdoen van gevoelsmatige beklemmingen, beknellingen, tegenwerking en dat soort zaken. En daar bedoel ik niet mee dat we het daar niet over mogen hebben maar ik bedoel meer naar hem toe.

Kijk als we over kunstmatige intelligentie spreken, sinds enkele tientallen jaren is het op deze aarde heel goed bekend bij militaire, super militaire groepen dat de aarde bestookt wordt door technologieën die buitengewoon, super geavanceerd zijn. En het is echt niet voor niets dat de ufo files dicht zijn gebleven en niet alleen maar vanwege dat er ufo files zijn die positief en heel bevrijdend zijn, maar ook omdat er geconstateerd is dat er zich een buitengewoon ernstige, schokkende en onthutsende werkelijkheid afspeelt. En daar hoor je nooit iemand iemand over spreken. Dus het is per definitie zo dat er altijd maar één kant van het verhaal belicht wordt. En ik heb in mijn hele leven beide kanten onderzocht. En ik heb aan beide kanten gezien dat het uiteindelijk draait om ons. En dat is de doos van Pandora die open mag. En daarom benoem ik ook dat de mensheid nu in stadium zit waarin hij zich bewust gaat worden van het feit dat alles draait om de mens.

Wij zijn werkelijk het middelpunt van een ongelooflijke intrige en er wordt strijd daarover geleverd en er worden ook heel veel goeie dingen gedaan t.a.v. de mensheid. We worden beschermd in een bepaalde bewustzijn. Maar hier op de aarde moeten we het wel zelf doen waar we nu zitten. En de mens is zijn vermogen kwijt geraakt omdat er een enorme grote beschaving zich tegen de mensheid gekeerd heeft die wij zelf gecreëerd hebben in andere tijden. Omdat wij onszelf gingen klonen op een wijze die niet lijkt op het gekloonde schaap Dolly hoor, dus die vergelijking kunnen we niet maken hoor. Maar laten we het simpel houden, de mens heeft iets gedaan wat ervoor gezorgd heeft, dat onze oudere rassen geïnfecteerd zijn geraakt met kunstmatige intelligentie. En dat heeft er toe geleid dat er een ongelooflijke degeneratie heeft plaats gevonden van allerlei superbeschavingen en er hebben zich enorme galactische oorlogen voorgedaan en er zijn nog steeds oorlogen gaande in allerlei velden en centraal daarin staat de mens en ook het behoud van het restant van de mensheid. Dus we spreken hier op het moment dat wij over Keshe spreken over de plasma generator, dan spreken we niet over de plasma generator maar we spreken over een deeltje van een uitvinding wat we ooit zelf hebben bedacht, wat mogelijk de deur open gaat zetten, waar nu ook strijd over geleverd wordt op de aarde, om te zorgen dat ie dicht blijft. En dat wordt niet benoemd. Ik denk dat het belangrijk is dat je dat wel doet.

Arjan: Denk je dat het handig is dat ie dicht blijft?

Martijn: Ik denk dat het belangrijk is dat de mens eerst terug gaat naar de modellen die hier op aarde gaande zijn dat we met zijn allen beseffen dat we héél héél veel onderzoek kunnen doen naar allerhande zaken maar dat we eerst datgene dienen te belichamen wat ons onderdrukt. En dat betekent dus dat we in deze realiteit dienen te belichamen wat ons onderdrukt.
En dat betekent dat wij in deze samenleving waarin – ik zie jou denken – wij nu leven dat wij dus niet allerlei alternatieven hoeven neer te zetten, maar dat we ons gewoon en mas ons gaan bemoeien, op een hele liefdevolle wijze, wat hier eigenlijk allemaal gaande is. Het moet dus open, we moeten het open durven te maken. En als wij deze samenleving naar een menswaardige, intergalactische verbinding terug willen brengen dan ontkomen we niet aan dat punt.

Arjan: We moeten ons er gewoon mee gaan bemoeien.

Martijn: Precies dan komen we de kunstmatige intelligentie vanzelf tegen want die verschuilen zich achter die systemen. Daar zit dus een hele grote benaderingswijze achter om daar doorheen te komen. En ons is geleerd daar bij weg te blijven, het is allemaal veel te ingewikkeld. Je moet je niet bezig houden met politiek want dat is te ingewikkeld en daar hebben wij niet genoeg voor gestudeerd. En daarvoor hebben wij niet genoeg verstand van cijfers, dus een Jeroen Dijsselbloem worden we ook niet. Er liggen zoveel overtuigingen over alles heen, dat is waar we naar toe moeten, we móeten het lef hebben om in deze samenleving de aarde eerst te bevrijden van de modellen die ons onderdrukken en ons in een massa-mindcontrol houden. Het is te gek voor woorden als je iets wilt doen, je wilt een eigen stuk grond creëren waar je groente op wilt verbouwen dat je dat gewoon niet voor elkaar kunt krijgen, dat je de maximale tegenwerking krijgt alleen maar om de basis van het leven, voedsel, gezond te verbouwen. Er moeten echt heel andere dingen gebeuren, dat móet gewoon, daar moeten we naar toe durven te kijken in relatie tot het galactische besef en de aarde dat wij daar eerst afscheid van gaan nemen en dat kan alleen door daar in te gaan, door te belichamen wat de onderdrukkers niet willen waar we in terugkeren.

Arjan: Dat is een beetje het fundament waarop wij …..?……… op willen bouwen, dat we eigenlijk zeggen ja democratie is hartstikke leuk, leuk concept, maar de tijd dat wij ons tot 86 cijfers achter de komma houden aan ons deel van de afspraak, die is wel geweest. Er zijn zoveel dingen in het publieke domein die ook door hoogwaardigheidsbekleders, advocaten en hoogleraren worden beaamd dat we niet meer in een democratie leven (Martijn: absoluut), dat we het recht moeten nemen, wat we gewoon hebben, om neer te zetten wat we willen.

Martijn: En daarom is diepgaand een hele snelle studie nodig, niet diepgaand en langdurig maar kort en duidelijk. Studie waarin aangetoond wordt dat wij in Nederland zijn voorgelogen door verschillende instituten, die willens en wetens malversaties naar voren hebben gebracht om ons in een richting te duwen waar ze ons willen hebben om reden x, dat we zullen moeten aantonen en ons moeten ontdoen van die massa. En dat is wat we ook gaan doen, dat is wat we te doen hebben. Dat is de bevrijding om vervolgens naar een essentieel stuk te gaan van een frequentie in ons DNA om terug te keren uit dit hologram en opeens te ontwaken in een veel grotere realiteit.
En Mehran Keshe is hiervan op de hoogte maar hij spreekt er niet over en ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zoals Mehran Keshe zich daar wel gewoon over durven uitspreken. Maar vergeet niet dat hij ook onder druk staat van Iraanse industrieën, het is allemaal niet zo vrij als dat het lijkt.

Arjan: Dat geloof ik graag.
Heel ander onderwerp. Hebben we diverse vragen over gekregen, o.a. van Melanie, die zegt van waarom wordt seksualiteit zo breed gebruikt van ultieme genot tot bezegeling van liefde, voortzetting van ons ras tot vreselijke vormen van geweld en onderdrukking. Je kunt er zoveel woorden, emoties en pijn aan koppelen, kindermisbruik, dierenmisbruik, verkrachtingen, oorlogswapens, porno, schaamte, trauma en ga zo maar door. Hoe kan een menselijk brein tot zulke gruwelijke daden gezet worden. Zijn de Annunaki en andere niet vriendelijke buitenaardsen dan niet zo welwillend geen enkele vorm van geweld te schuwen om ons van liefde weg te houden? Is dit de manier om ons bezig te houden met het verwerken van trauma en pijn zodat we letterlijk vergeten wat liefde is? Terwijl er ook velen van ons zijn die juist daardoor weer terugkeren naar liefde. Degenen die door hun trauma’s heen werken.

Martijn: Ja dat zijn 5 vragen achter elkaar.

Arjan: Dit was één vraag.

Martijn: Nou kijk vooropgesteld: het menselijk bewustzijn kent deze gevoelens niet. Dat is belangrijk om voorop te stellen. Het menselijk bewustzijn kent dit gedrag niet, kent geen claim gedrag, kent geen overheersing, kent geen verdrukking en satanische gevoelens. Dat kent het menselijk bewustzijn niet. Op dit moment is het menselijk bewustzijn, oftewel de hersenen, geïnfarceerd door een ander veldbewustzijn. In onze hersenen zit ook, zoals wij dat noemen, een Reptiliaans bewustzijn maar dat reptielenbewustzijn regeert op basis van de trauma’s die je in je hebt. Op het moment dat jij … je hebt een heerlijke dag, je ligt lekker met je Campari, stel je voor dat Arjan Bos van Campari zou houden, je ligt lekker op een matras in de zon te genieten en er gebeurt iets wat in jouw leven iets heel heftigs is. Dan verandert jouw gemoedstoestand in één klap BAM en in dat moment, in die gemoedstoestand schakel je van een neo-cortex van het zoogdierenbrein over naar een andere bewustzijnstoestand een ander deel van je brein en dat is het Reptiliaanse brein. En dan komt er een compleet ander gedrag naar voren. En dat is waar de mensheid voortdurend mee te maken heeft. Er lopen insertielijnen in ons in de kloon, in ons kloonlichaam lopen insertielijnen van een ander bewustzijnsveld en daardoor worden de mensen doordat ze daar ook in geboren worden, krijgen eigenlijk onderwijs krijgen educatie hoe ze daar niets mee doen, maar het gewoon maar laten gebeuren. En als je dan spreekt over seksualiteit dan is seksualiteit een uitspatting van opgebouwde scheppingskracht. Maar de mensen beseffen dat helemaal niet, want we ervaren seksualiteit vaak heel dogmatisch. En vanuit allerlei paradigma’s wat wel en niet zou mogen. Ook als je spreekt over het energetisch bewustzijnsveld van seksualiteit, orgasmische energie, dan spreek je feitelijk over neuroplasma wat in het oorspronkelijke veld van wie wij zijn precies de generator is waaruit al onze geometrische velden intact worden gehouden en dat gebeurt vanuit een gevoel.
De mens draagt een gevoel in zich wat in het neurologische systeem via de sacraal chakra dus via de onderbuik naar binnen toe naar het brein toe gaat, dan komt het bij de pijnappelklier zoals wij dat nu zien, maar het is van origine heel veel complexer, komt het bij de pijnappelklier terecht en de pijnappelklier genereert een plasma, een lichtveld, een gigantisch lichtveld, en dat lichtveld bestaat tegelijkertijd uit alle lichtvelden die je kunt bedenken. Dus we interacteren door middel van onze pijnappelklier en het neuroplasmische lichtveld, daar heb je het plasma weer hè, catch it, interacteren wij met alle bewustzijnsvelden tegelijkertijd.
En dat wordt daar niet gezien als seksualiteit want omdat we afgestompt zijn geraakt en helemaal in de vergetelheid zijn geraakt wat ons zelf aangaat, hebben wij nu deze energie in gebruik als een soort overlevingsmechanisme om onszelf weer te reproduceren met al onze manco’s erbij, die geef je gratis aan je kind mee, jij hebt het niet op te lossen dat doet je kind maar voor je, die energie wordt dus doorgegeven en daarbij is dus heel kort een bewustzijnsveld nodig wat te maken heeft met het inladen van het zielsbewustzijn in dat hologram. En dat kan alleen door de energie van de oorspronkelijke schepping in het veldbewustzijn aanwezig te laten zijn. En dat is gelined, dat heeft de Annunaki omgeprogrammeerd in die foto met de code, hebben ze die energie ingekopieerd in het voortplantingsverhaal.
Heb jij wel eens twee honden ontzettend zien genieten zoals mensen dat kunnen doen van sex? Of is dat een snelle daad van voortplanting?

Arjan: Dat is een snelle daad van voortplanting.

Martijn: Precies. Proost.

Arjan: Nicole uit Nieuw-Zeeland die heeft er ook een aantal vragen over.
Porno op internet wordt daar ook energie afgetapt?

Martijn: Er wordt voortdurend energie afgetapt. Het is alleen de trigger waarop wij energie in ons morphische veld aanwezig laten zijn. Wij zijn generatoren, wij genereren energie en er liggen allerlei triggers in ons om die bewustzijnsvelden, die energievelden in ons naar voren te laten brengen. En de grootste en krachtigste energie is die, waar de mens van geniet. Want genieten en passie en liefde en verbinding dat hoort allemaal bij elkaar en is de oorspronkelijke kracht van wie wij zijn. Daar is nog maar een héél klein stukje van overgebleven, maar in de facetten waar we het beleven, worden we door parasitaire systemen leeg getrokken. En dat gebeurt o.a. ook op die manier. Maar dat kun je overal in je leven terugvinden in allerlei verschillende vormen.

Arjan: Als ik het me dan goed voorstel, als je een orgasme hebt dan is eigenlijk een kus van het oorspronkelijke bewustzijnsveld om iets te laten ontstaan wat dan is geïnfarceerd voor iets anders (Martijn: Ja) Er is kennelijk toch ook iets origineels want ik stel me voor als kinderen geboren worden dat er toch wél iets van het oorspronkelijke levensveld bij aanwezig is.

Martijn: Daarom is ook een orgasme nodig om heel kortstondig het bewustzijnsveld, dat is het hologram waar de mensheid in bestaat, open te zetten.

Arjan: En dat is bij elk orgasme aanwezig?

Martijn: Die mogelijkheid is in elk orgasmische situatie aanwezig. Op het moment dat je zwaar getraumatiseerd bent of je bent energetisch heel negatief geladen, dan kunnen die krachten zich heel erg tegen je keren want dan kunnen ze in de greep, in de ban komen van die energie. En het veroorzaakt repeterende, neurologische handelingen in het neurologische systeem. En dat is een verslaving. Uiteindelijk is een orgasme op dit moment een neurologische situatie, want in ons brein is het detecteerbaar, dat hebben wetenschappers ook duidelijk aangetoond. Als we verder zouden gaan zoeken in andere circuits, wat ze op dit moment nog niet doen officieel gezien, dan zouden ze zien dat het iets doet met ons lichtveld, met ons magnetisch veld. Want dat verandert ook, er verandert veel meer bij een orgasme dan dat er alleen maar een signaal in ons hoofd is wat ons genot laat ervaren.

Als je dan terugkeert naar die hoofdvraag over seksualiteit wat betekent dat, is het alleen maar een voortplanting? Nee, seksualiteit is een voortdurende reminder van kracht van wie we zijn. En stel je voor dat je het gevoel van orgasme wat er een miljardste seconde daarvoor zit voortdurend zou ervaren en je zou dat nog een duizend keer krachtiger ervaren, dan komen we in de buurt van de status van alertheid, paraatheid en kracht van wie we ooit zijn geweest. En het gaat echt zo ontzettend ver wie wij zijn, het is echt niet voor niets dat er alles uit de kast wordt gehaald om de mens in een modus van onwetendheid te houden. En daar kun je dan over denken hoe kom ik daar uit, hoe zit ik daar dan in. Belangrijk is dat je kennis hebt van het feit dat er onderzoek nodig is binnen in jezelf, het is gewoon ook heel belangrijk dat je de dwarsverbanden in je dagelijkse leven gaat zien van jemig wat is er aan de hand. Zonder in een psychose te raken, zonder achterdochtig te worden maar meer om te ervaren, dat wat er zich alles om je heen afspeelt een soort uitdaging is om jou te testen of je bij jezelf durft te blijven.

Arjan: En als je daarin getraumatiseerd bent geraakt? Een vraag die we ook hebben gehad is van iemand die voelt dat ze daar niet uit komt en heeft een achtergrond van satanisch ritueel misbruik. Kun je iets aanraden zo van als je dit of dat doet dan kun je iets van die oorsprong herstellen. Ze beschreef dat ze zich steeds onderuit gehaald voelt en ze heeft een gevoel alsof dát er heel diep onder ligt zeg maar.

Martijn: Is natuurlijk enorm erg. Waar de mensheid in verkeert is voortdurend allerlei modellen en processen. Dat is niet alleen met satanische rituelen zo maar met alle modellen wat afstaat van je eigen vrije wil. Want een religie hoe je het wendt of keert, is ook een model wat je opgedrongen wordt. Daar kies je ook niet voor als je geboren wordt. Je wordt toevallig in West-Europa geboren en je moet naar de Katholieke kerk en daar moet je het maar mee doen en hoe kom je daar vanaf. Dat is eigenlijk hetzelfde. Hoe kom je af van die satanische trauma’s? En dat lijkt heel erg totaal verschillend te zijn maar als je achter de informatie van die foto kijkt dan is het hetzelfde programma wat daar doorheen loopt. Het is gebaseerd op overtuigingen en ook op kracht om het anders te doen. Wat van ons gevraagd wordt is kracht te leven in onszelf om het anders te doen en ook om er afscheid van te nemen. En als je dat niet doet dan is er ergens een overtuiging dat jij denkt dat die andere kracht groter is dan jij. En daar zit het hem. Mensen worden overruled door een gevoel dat die ander het meer voor het zeggen heeft dan jij. En dat is nou precies het tegenovergestelde en dat is ook de essentie waarover ik en heel veel mensen op deze planeet spreken om de oorspronkelijkheid, die Godsvonk die wij in ons dragen, omdat gewoon bespreekbaar te maken. En in welke vorm je dat dan wil neerzetten dat maakt helemaal niks uit. Dus hoe kom je daar uit, uit dat trauma, eerst überhaupt om te beslissen dat je er echt aan toe bent om er uit te komen in plaats van, en dat geldt niet voor die vraagsteller want dat weet ik natuurlijk niet, maar veel mensen die in een traumatieke situatie verkeren kiezen er niet keihard voor – boem – vanuit zichzelf: en nou is het klaar. Nu kies ik voor de vrijheid. Ik neem nu afscheid van alles wat ik heb meegemaakt, ik laat me er niet meer door tegenhouden, ik kies voor mijn eigen vermogen en wat voor vorm dat heeft maakt niet uit, ik sluit het nu af. Dat alleen al, en het lijkt iets heel simpels maar daar zit een gevoel onder. Wij worden uitgedaagd in onze daadkracht. We worden werkelijk uitgedaagd in onze daadkracht. Daadkracht is een golfbeweging, een frequentie waar het geometrisch bewustzijnsveld bijhoort, en zodra wij dat weer neerzetten in onszelf dan repareren we iets in onszelf. We hebben reparatiesetjes nodig.

Het is buitengewoon interessant en dat is ook één van de redenen waarom super geavanceerde, liefdevolle buitenaardse en interdimensionale beschavingen hier niet onze beschaving komen repareren. Omdat zij heel goed begrijpen dat wij deze ervaringen nodig hebben om het zelf te doen en vanuit dat punt ook de ervaring te zijn en vanuit dat punt dat wij die ervaring zijn kunnen we daar ook nooit meer in terugvallen omdat we dan een referentiepunt hebben opgebouwd in ons spirituele bewustzijn dat we dat hebben afgerond en ook weten wat het ons heeft gebracht en vervolgens zetten we het klim in weer terug naar ons …?……veld. Dat is de reden waarom wij hier zitten.

Arjan: Zijn er hier vragen opgekomen tijdens …..

Martijn: Er zijn ook heel veel vragen via de chat.

Arjan: Kunnen we ook even op ingaan.

Martijn: Ik zie een vraag van Hennie: Tesla zei dat de essentie van licht donker is. Wij zijn licht, hoe kan ik dan die vraag van Tesla zien? Zijn wij dan ook in essentie donker?

Ik ken die uitspraak wel. Wat ik erbij ervaar is dat Tesla daarmee letterlijk bedoelt wij zijn licht, dat de essentie van licht donker is, dat donker en licht een interpretatie is van ons doordat wij niet overzien hoe groot wij zijn. Dus dat kleine stukje licht waarover we met elkaar spreken, dat we dus liefde noemen, dat is overzichtelijk en dat voelt prettig, maar de grootste kracht van wie we zijn is het nog niet verkende gedeelte in onszelf waar allemaal traumatiek in huist. En als we daarnaar gaan kijken en ontdekken dat het gewoon schepping is, kracht van wie we zijn, en we koppelen het bij elkaar, dan blijkt het alleen máár licht te zijn. En dat is denk ik wat Tesla daarmee heeft bedoeld. Kijk Tesla heeft zelf ook veel gereisd door allerlei dimensies heen met die apparatuur. En Tesla kreeg ook contact met oudere rassen van de mensheid, die medescheppers zijn van het lichaam waarin wij nog steeds een deel van mogen behuizen en hij kwam deze wezens tegen en die wezens hebben duidelijk laten zien van als deze technologie in handen komt van de mensheid in het hologram dan zal het hologram, waar de mensheid nu in zit, zal het hologram zichzelf vernietigen door de mensheid. En daarmee zal er een heel belangrijk stuk in het hologram van de mensheid vernietigd worden en daarom is het ook dat hij niet naar buiten is gekomen met deze techniek. Niet alleen maar omdat er daarna grote multinationals waren die het hebben weggekocht of weggehaald maar hij heeft het laten gebeuren. Hij is dus niet slachtoffer, hij is een briljante, briljante man. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

Arjan: Dat hij briljant is staat buiten kijf, maar dat hij uiteindelijk dit heeft gedaan wist ik ook niet. Dat is heel mooi ja.

Martijn: via de chat: Kun je iets zeggen over de oorspronkelijkheid van de seksualiteit? Kun je iets zeggen over de seksualiteit in de oorspronkelijke wereld?

Ja dat kan. Het is natuurlijk heel lastig uit te leggen met woorden zoals wij er nu naar kijken simpelweg omdat wij het niet in een context kunnen plaatsen. Wij hebben nu maar een fractie, een fragmentje van ons oorspronkelijk vermogen om zaken te doorzien, te overzien en te belichamen. Ken je dat? Je doucht wel eens toch?

Arjan: Ja af en toe.

Martijn: Nou die ene keer dat jij doucht Arjan, zeker vanmiddag nog want je ruikt fris, die momenten dat je doucht, dat je iets aan het doen bent in die theta staat van je hersengolven, kan het één keer zijn dat je in een overweldigende moment komt dat je alles snapt. Dat je iets kunt begrijpen of bij informatie komt waar je normaal gesproken heel diep over na moet denken. Dat is het loskoppelen van alles wat je ooit hebt geleerd dan kom je in de essentie terecht van wie je bent. En seksualiteit wordt in de oorspronkelijke wereld, weliswaar de wereld waar wij vandaan komen, wordt seksualiteit gebruikt als een raster van bewustzijnsfrequenties die voortdurend met elkaar in contact staan. Seksualiteit is daar een uitwisseling, een interactief veld, om met elkaar te communiceren op welke wijze dan ook. Dus er zijn beschavingen waar je met deze techniek, met deze vermogens uit het gevoel, dat je tegenover elkaar staat en dat je je ogen dicht doet en alleen maar de handen tegenover elkaar hoeft te houden, waarbij je in een flits de hele historie van het wezen voelt. Boem, klets het is binnen. Je voelt het met alle gevoelens erbij, dat is ook seksualiteit. Maar ook dat je elkaar vervoegd in het bewustzijnsveld wat ik zo mooi vind van de avatar films met die staart dat je elkaar connect. Dat is ook een vorm van seksualiteit. Seksualiteit heeft niks te maken met seks of seksen en het heeft ook niks te maken met voortplanting, dat is wat we er nu aan over hebben gehouden. En daar ben ik op zich blij om want daarom zijn we er nog steeds. En het is ook goed dat we er nog steeds zijn want we zijn nodig in het universum. De seksualiteit in de oorspronkelijke wereld ontstaat uit het koppelen van energievelden. En dat kan zowel één op één maar het kan ook collectief. Het zijn gigantische verbindingen met honderduizenden mensen, wezens, die met elkaar in een gigantisch veld reizen naar een ander bewustzijnsveld op basis van, zoals wij dat nu noemen, seksualiteit. En daar zitten ook allemaal verschillende gradaties in van welke wezens, mensen, het wel of niet aan kunnen. Dus ook daar hebben we nog steeds te leren. Zij het wel ten opzichte van het punt waar we nu zijn, dat we volmaakt zijn. Maar dan waren we daar niet, want dan hadden we hier niet gezeten.

Arjan: Onvoorstelbaar wat een paradigma dat is eigenlijk.

Martijn: Ja en dan prik je ook direct alle spiritualiteit en zeepbellen door van het feit dat er een realiteit is zoals het paradijs waar wij naar toegaan, wat het ultieme zou zijn wat je wilt bereiken. Dat is allemaal ontstaan vanuit modellen en we mogen al die modellen aan de kant zetten en gaan onderzoeken hoe wij op basis van ons gevoel en ons vermogen om besluiten te nemen, weer terug keren in dat veld. Er zijn nog steeds mensen in de oorspronkelijke wereld, en het is een hele tijd geweest dat dat niet zo is geweest, de afgelopen 350 miljoen jaren is dat wel zo, zijn de mensen in het oorspronkelijke veld teruggekeerd vanaf deze realiteit waar wij nu zitten, en die mensen hebben het niet makkelijk omdat die oorspronkelijke realiteit is opgebouwd, dat is even interessant, uit alle fragmentjes van de oorspronkelijke realiteit die wordt gedragen door de mensen op aarde.

Arjan: Wij nu hier. (Martijn: ja) Als onbewuste wezens. (Martijn: ja).

Martijn: Daarom is het zo belangrijk dat iedereen gaat beseffen dat je er bent, dat het een mega grote, belangrijke heling is waarom jij er bent.

Arjan: Dus wat wij in onze onbewustheid niet weten, dat kan een hele grote implicaties hebben in het oorspronkelijke bewustzijnsveld, die heel machtig en krachtig is en alles omvattend en uit trojale (?) frequenties bestaat. Daar zitten wij als een kip zonder kop, als een olifant in een porseleinen kast onbewust in te wroeten (Martijn: ja).

Martijn: Ja we zijn ons niet bewust van wat wij aanrichten en van wat wij doen. Daarom is het ook zo belangrijk deze informatie voor jezelf te onderzoeken. En dat is ook wat ik in één van de lezingen vertel dat vele Pleiadische beschavingen ons verzoeken om inzicht te gaan krijgen in die onderdrukkingsmechanismen hier op de aarde en het te gaan herstellen. Niet op een zweverige manier maar een fundamenteel nieuw model, het oude model in te durven stappen en te zeggen als die olifant in de porseleinen kast: we komen nieuw porselein brengen in die kast maar we stampen het oude niet stuk.
Dat is wat we te doen hebben en ik vertel ook in één van die lezingen dat Pleiadische beschavingen ontzettend te lijden hebben gehad van wat wij hier op de aarde doen. En dat heeft allemaal met dat ene stukje te maken, dat fragment wat wij van oorsprong in ons dragen.

Arjan: Kun je ons een voorbeeld geven hoe we ons dat moeten voorstellen?

Martijn: Ja kan ik wel. De huidige situatie zoals die op dit moment op de aarde plaats vindt en met dit moment bedoel ik de afgelopen 500 jaar, want het is gewoon een steeds repeterende situatie, het zit in een ander jasje want nu zitten we hier en 500 jaar geleden lagen we in oude juten zak onder een boom, maar de inhoud is hetzelfde van wie we zijn.
De afgelopen jaren is het zo dat de mensheid bestookt wordt door groepen die het niet zo goed met ons voor hebben maar ons in feite alleen maar nodig hebben om het hologram in stand te houden, want dat is wat wij doen. Het hologram, wat zij hebben bedacht, is er bij de gratie van ons vermogen en bij de gratie van onze seksualiteit. Omdat die energie inderdaad gebruikt en ingevoegd wordt in het veld. Die andere vraag is eindelijk ook goed beantwoord. En wat er nu aan de hand is, is dat het veld wat heilige geometrie betekent, de aarde, wordt gebombardeerd door trauma, mensen hebben allemaal onderdrukte gevoelens en hebben onderdrukte realiteiten in zich en die realiteit, die frequentie, die beïnvloedt ook het fragment van die oorspronkelijkheid in onszelf en dat stuk, dus het hele veld met al die mensen in hypnose, want wij zijn een produktiebeschaving geworden, we moeten produceren (Arjan: ja batterijtjes) alles draait hier om productie en capaciteit alleen maar op basis om ons in onwetendheid te houden, maar doordat wereldwijd al die mensen in die trauma’s zitten in die frequentie, wordt wereldwijd bij alle mensen, welk geloof of wat maakt niet uit, wordt dat oorspronkelijke deeltje wat in ons zit, bestookt door die overdosis aan traumatische gevoelens en onderdrukkingen. Dus het hele oorspronkelijke veld van de aarde, wat verdeeld zit in het DNA van al die mensen, heeft daaronder te lijden. Wij zijn dus van oorsprong die mensen, die met al die velden tegelijkertijd communiceerden en contact hadden, ook met elkaar hecht contact uitwisselden, en de Pleiadische beschaving heeft daar ook echt heel veel last van gehad omdat die heel erg gelieerd zit, die zit heel dicht tegen het geometrische bewustzijnsveld van de aarde aan, zit een halve toon hoger, in toon octaven uitgedrukt, dat is een ander lichtveld in kleur, zit heel dicht tegen onze aarde aan en zij hebben echt daardoor zelfs een planeet verwoest gekregen doordat wat wij hier op aarde aan het voelen zijn.

Arjan: Aan het voelen zijn?

Martijn: Ja, ja. De mensheid wordt hier bestuurd om óók andere beschavingen onder controle te houden. Wij hebben geen idee. En nou dacht jij dat het een hele gemakkelijke avond zou worden!Dus als wij hier uit willen Arjan dan kunnen wij verschillende dingen doen. Eén van de belangrijkste zaken die wij te doen hebben, is door op te gaan staan. En niet meer te accepteren en het ook uit te spreken, dat het gewoon afgelopen is dat onze onwetendheid benut en gebruikt en misbruikt wordt om de mensheid in de verdeeldheid te brengen en te houden en de mensheid in tekorten te houden, de mensheid uit te vreugde te houden, om mensen tegen elkaar op te zetten, want dat is wat hier op deze planeet gebeurt.
En nogmaals de wezens en krachten op deze planeet, vertaald: banken, instituten en al dat soort verschillende tijdelijkheden op deze planeet die weten dat het einde in zicht is, die weten dat wij de kreet van vrijheid weer gaan uitroepen. Op een ongekend krachtige manier zullen wij dat doen en dat kunnen wij alleen doen, door hen niet te ontlopen maar door gewoon daarin aanwezig te willen zijn. Een tijdje geleden was er iemand die vroeg aan mij, was volgens mij ook in een uitzending dat het aan ons gevraagd werd, is het wel goed om te binnen het politie apparaat te blijven? Het is juist belangrijk, mits je het aankunt dat is natuurlijk belangrijk, dat je juist je kracht inbrengt in dat moment. Het is heel fijn dat er leraren en leraressen zijn op scholen die met het bewustzijn bezig zijn dat kinderen veel meer in hun potentie hebben dan alleen datgene wat ze als productie zien, producten als het ware voor de onderwijsinstellingen, dat ze veel meer zijn dan dat. Dat zij zien dat die kinderen veel meer nodig hebben dan alleen maar dat ene boekje en die tekening, dat die kinderen liefde en aandacht nodig hebben. Dus dan is het heel belangrijk in dit voorbeeld dat die leraren en leraressen dan juist in die reguliere sector aanwezig zijn.

Arjan: Het is heel leuk, we kregen een mailtje van een lerares die hier tegenover in de school les geeft en die geeft gelukslessen en die sprak ik laatst op een dansfeest en die zei, ja er zijn meer in de lerarenkamer die kijken, die bewust zijn.

Martijn: ja en dat weet ik, dat heb ik ook gehoord. Ik heb ook met mensen gesproken van verschillende scholen in Nederland die ook zeggen, zover als waar we openlijk naar kunnen luisteren met de interviews dat kun je niet zomaar bespreken omdat je dan op een enorme weerstand stuit en dan denken mensen dat het sektarisch is en dat begrijp ik. Want die zaadjes zijn ook allemaal gelegd om de mensheid juist daarbij weg te houden en daarom wil ik ook met klém benadrukken dat wij als intellectuele wezens op dienen te staan. We hebben dus een nieuw model nodig om het oude model binnen te stappen. En daar ga ik echt zeker in een later stadium op terugkomen en daar hebben we elkaar echt bij nodig en daar is iedereen gelijkwaardig in, juist dat wij elkaar vanuit die gelijkwaardigheid ondersteunen want die macht die zich juist nu zo groot laat zien, je ziet het hè, wereldwijd zijn alle militaire organisaties in de opperste staat van paraatheid

Arjan: Rutte benoemde en passant dat wij in oorlog zijn alsof het niks is.

Martijn: Onze eigen regeringsleider met “e i” roept dat wij in oorlog zijn. En dan vraag ik me af: Wij? Meneer Rutte wilt u even voor zichzelf spreken, ik ben met niemand in oorlog, maar het feit dat dat dus gebeurt is al een aanklacht waard. En dat is dus wat we nodig hebben. We hebben iets heel sterks nodig en de inlichtingendiensten kunnen zich suf piekeren wat het zou kunnen zijn en ze komen er niet achter maar ze komen er vanzelf mee in aanraking.

Heerlijke avond. We gaan tot 12.00 uur door hè?

Arjan: Minstens.
Misschien is het een goed moment om een bekrachtiging te doen?

Martijn: Ik denk dat dat heel belangrijk is om te doen. Waar we het over hebben is crowd power. We hebben het hier over bekrachtigingen, activaties.
Is er iemand in de zaal die graag iets wil toevoegen. Ja ik zie het. Microfoon komt bij je.

Vraag: Zou je iets willen vertellen over straling naar ons mensen en hoe wij daar misschien het beste mee om kunnen gaan vanuit hoe jij daarover denkt. Dat wil ik wel graag weten. Want ik zit nu onder de TL-balken en er is hier van alles aan de gang en ik heb heel veel moeite om me te aarden en als ik in de natuur ben heb ik dat niet. En ik zie ook veel mensen in de maatschappij en op plekken waar veel straling is, zijn ze allemaal in een rare waas en onbereikbaar. Ze maken veel fouten enz. Ik zou heel graag jouw visie hierover willen horen voor al diegenen die er, net zoals ik, onder lijden. Om weer koning te kunnen worden

Martijn: Koningin. Mooie vraag, dankjewel. Kijk wij bestaan uit energie. Dat energieveld produceert uiteindelijk elektronen, uiteindelijk hebben we moleculen. Laat ik het niet te ingewikkeld maken. Alles heeft een frequentie, een frequentiebewustzijn en om de cellen heen hoe ons fysieke lichaam is opgebouwd, daar zit een schil. En die schil rondom onze cel zorgt ervoor dat informatie wordt doorgegeven in het fysieke lichaam. Dus vanaf je teen tot aan je kruin wordt die informatie doorgegeven in de cellen maar ook in je organen. Dus we hebben verschillende communicatiesystemen in ons lichaam en wat de straling doet van wifi, gprs en umts en nog veel meer frequenties dan alleen dat, is, dat er hele hoge pieken zitten in de frequenties in de uitslag daarvan. Zoals mijn vader het altijd zo mooi kan vertellen, het zijn geen bochten meer maar het zijn pieken. En die pieken, dat zijn dus frequenties die zich hier bevinden terwijl wij daar midden in zitten in deze ruimte, waar dan ook. Je zou kunnen zeggen dat onze cellen worden gebombardeerd met naalden, die de celschil kapot maakt. Dat is wat er gebeurt. Dus onze cellen worden kapot geprikt door de frequentie, door de naalden van de frequentie van gsm zenders en dat soort zaken. Dat zijn vrij hoge frequenties en doordat die cellen stuk gaan, vindt geen juiste overdracht meer plaats in onze cellen van cel naar cel. Waardoor de communicatie in ons lichaam verstoord raakt. En dat zijn cellen die zitten in ons hele lichaam, dus de één heeft last van hoofdpijn, de ander krijgt pijn in de nieren, komt ook heel veel voor, weer iemand krijgt pijn in de buik. Je brein kan volledig verstoord raken, zo dat je helemaal niet meer kunt zijn. Er zijn genoeg bewijzen dat mensen er dood aan gaan. En dat durft niemand hardop te zeggen want er is geen één wetenschapper die nog gesubsidieerd in een universiteit werkt en een goed inkomen heeft en 2 grote bungalows heeft, waarvan één in Nederland en de ander in Californië, die zich hier over uit durft te spreken omdat deze persoon heel waarschijnlijk direct in de financiële problemen komt. Dus er zijn wetenschappers nodig die zich daar wél iets beter over durven uit te spreken. Die zijn er wel maar die durven het vaak niet te koppelen aan het hele grote verhaal. Dus als jij zegt, ik heb daar ontzettend veel last van, er zijn ontzettend veel mensen die daar last van hebben. En we zitten nu op dit moment op een planeet waar die frequenties gewoon worden uitgestoten. Overal waar je maar een beetje hoogte hebt, daar hangt zo’n grote zendmast.
Ik weet van iemand die een apparaat heeft opgehangen en die was onder zo’n apparaat bezig en ineens ging dat apparaat aan en hij ging knock-out. Gewoon door de frequentie, door het zendvermogen. En dat zendvermogen wordt in onze atmosfeer gewoon weggezonden. Dus wij worden plat gebombardeerd door straling. En hoe we daar wat aan kunnen doen is dus hetzelfde als met die politieke systemen en al die andere systemen, we zullen onderzoek moeten doen, snel en concreet. En we hebben goeie advocaten nodig en die zijn er. En we zullen massaal een beweging in durven te zetten, dat moeten we gewoon durven, om het per direct uit te schakelen. Op basis van de rechten van de mens. Die rechten zijn vastgelegd in allerlei verschillende convenanten en er is niemand die het aandurft. Want iedereen is bang voor de dood. Dus als je vraagt, wat kun je hieraan doen, nou samenwerken want als eenling heb je gewoon het nakijken. Want wie gelooft jou dat je last hebt van straling, je moet je niet zo aanstellen, ik heb er toch ook geen last van?

Dus wat kun je daaraan doen? Je kunt in ieder geval zorgen dat je zelf geen wifi hebt en zorgen dat je zo ver mogelijk van een zender af woont. Maar dat zou betekenen dat je een kluizenaarsbestaan zou moet voeren. Ik denk dat wij met elkaar er niet onderuit komen dat wij deze grote maatschappijen, die geld verdienen over de rug van de mensen, die vervolgens ziek worden waardoor er nog een paar miljard aan wordt verdiend door de ziektebeelden die worden veroorzaakt, dat die hele kliek wordt opgerold en dat kan alleen door het op een liefdevolle manier te doen vanuit daadkracht en het besef dat wij galactische wezens zijn, dat wij het recht hebben en het ook claimen om het anders te laten gaan. En als wij daar duidelijk in zijn, en dat zijn wij, dan zullen ze ons serieus nemen. En dat zullen ze ook echt moeten doen.

Ja ik proost er maar weer even op.

En laten we dan ook beseffen dat het het allerbelangrijkste is dat ons hele lichaam en ons brein, alles wat wij doen, alles wat wij voelen, reageert op gevoel. Alles wat wij doen reageert op gevoel. En kijk nu eens gewoon om de aarde. Stel je voor dat we in een voertuig kunnen stappen en we maken in 12 minuten een reis rondom de aarde. Dat is niet ondenkbaar en dat is ook niet onmogelijk. Dan zouden wij over de hele aarde zien dat de mensen in allerlei modellen vast zitten, letterlijk, die allemaal overeenkomstig zijn. Wat of je nou in Sjanghai woont of je woont in India of Mozambique of je woont in de staat Utah in Amerika of je woont in Peru of je woont op Antarctica of misschien in Nederland, we zitten allemaal in hetzelfde model allemaal te maken met diezelfde wezens, die ik maar gewoon mensen noem. En we hebben allemaal te maken met diezelfde modellen alleen in elk land hebben ze een andere formule. Omdat elk land een ander collectief geheugen kent, waar een andere historie ligt. En als wij daar doorheen willen gaan, als wij snappen dat de hele wereld, onze hele handelswijze van ons allemaal een gevolg en een resultaat is van wat wij voelen, dat onze gemoedstoestand collectief de sleutel is voor verandering, dan zouden wij dus ook in het collectieve veld van de gevoelsbewustzijnsvelden met elkaar een opdracht kunnen geven vanuit liefde, een wake-up call. Een call, een oproep tot herstel. Laten we dat maar eens doen.

Arjan: Nou dat lijkt me goed.

Martijn: Ik stel voor dat we dat allemaal op onze eigen manier mogen volgen, daar kun je je ogen bij dicht doen en ga er ook lekker ontspannen bij zitten.

Bekrachtiging

Het allerbelangrijkste in dit moment is dat wij beseffen hoe belangrijk het überhaupt is dat wij er zijn. Hoe belangrijk het is dat wij als waarnemers op deze planeet toezicht houden in het model wat ver afstaat van het model zoals dat hoort. En laten wij in ons gevoel heel diep naar binnen gaan, waar de sleutels liggen van ons gevoelsbewustzijn naar wie wij ooit zijn geweest. Laten wij heel diep bij onszelf naar binnen gaan wat wij voor ogen hebben met de wereld. Welk beeld komt er bij jou naar boven, welk gevoel komt er bij jou naar boven? Wat zou je anders willen zien? En dat mag best iets zijn uit de werkelijkheid waar we op dit moment mee te maken hebben. Vanuit het weten en het voelen dat er een grote groep, een hele grote groep mensen op deze planeet doorwerkt op een fundament wat niets te maken heeft met vrede en liefde. Wat niets te maken heeft met gelijkheid, gelijke kansen en gelijke rechten. Vanuit de wetenschap dat deze grote groep mensen de macht hebben op basis van de onwetendheid en op basis ook vaak van de onbereidwilligheid van de mens om medeparticipant te zijn in de verandering. Laten we op basis van deze gevoelens eens een paar duidelijke krachtvelden in beweging zetten.
Je voelt in je hart dat jij beseft dat vanuit gevoel, vanuit liefde en compassie juist vanuit het oorspronkelijke, menselijke vermogen, waar zo op gewacht wordt, dat het mogelijk is om invloed te hebben in de realiteit die jij waarneemt. En vanuit dit besef en vanuit dit diepliggende gevoel zie je de aarde vanuit je lichaam hier in dit nu, zie je de aarde en neem je waar dat jij een besluit mag nemen. Een besluit mag nemen op basis van de rechten welke jij als legitieme houder van deze prachtige, mooie, levende bibliotheek, ook al is het op dit moment een kloonrealiteit, het is verbonden met Thuis. Het is onlosmakelijk verbonden met ons Thuis. Dat jij daar rechten hebt om invloed te brengen als waarnemer, als waarneemster. En je kijkt naar die aarde en je besluit heel diep van binnen en je mag dat ook uitspreken op jouw manier van binnen in jezelf, ik ben hier juist nu in dit moment gekomen om mijn aanwezigheid in het veld van bewustzijn van de aarde en alles wat daaraan gelieerd is, om te tonen: ik ben er, ik neem waar en alles wat achter de gordijnen wordt gehouden zie ik in liefde en respect. Ik vergeef alles en iedereen die deze traumatische situatie heeft belichaamd. Ik geef ook de opdracht vanuit mijn diepste en grootste galactische menselijke bewustzijn vanuit de kracht van autoriteit de opdracht aan het bewustzijnsveld van de aarde, welke gekoppeld is aan de oorspronkelijkheid van de mens, aan de oorspronkelijkheid van mij, om deze in beweging te zetten. Laat het zo zijn en je ziet het op jouw manier. Op de hele aarde zijn mensen bezig met liefde en kracht en we besluiten met onze kracht, met ons scheppingsvermogen vanuit de waarachtigheid vanuit de oorspronkelijke wereld de bron van alles wat is, dat het in beweging wordt gezet in elke veldlijn van het bewustzijn in elke frequentie tegelijkertijd. Daar is geen min en plus in, daar is geen negativiteit en positiviteit in. Het gaat om kracht, dat is pure kracht, scheppingskracht, en je beseft dat dit door alle lagen en alle frequenties waarneembaar is en dat vele vele beschavingen deze frequenties ontvangen vanuit het weten dat jij daar de mededrager in bent. Het is nodig oh zo nodig dat wij dat zelf weer durven doen.

Wij laten dit frequentieveld in het gehele universum zien, wij steken een lichtveld aan vanuit de oorspronkelijkheid om te vieren dat wij er nog zijn en om te vieren dat we weer Thuis zullen komen. En we besluiten, terugkijkend naar die prachtige aarde, dat wij alle systemen zullen gaan vervangen zonder dat we daar überhaupt iemand in buiten sluiten. We besluiten dat we alles wat er is gebeurd recht gaan zetten simpelweg omdat we dat kunnen. En simpelweg omdat het mag. En we zetten dit veld in de geometrie in bekrachtiging vanuit schepperbron en vanuit bronwereld in beweging en we zien dat deze frequenties door alles heen trilt. Alles wordt zichtbaar en we zien het ook en we geven de opdracht: laat het zichtbaar zijn in het verleden, heden en toekomst. En vanuit ons gevoel, vanuit de kracht van creatie, dat alles is wat wij en wie wij zijn, nemen wij definitief de frequentie van de oorspronkelijke wereld terug in het heilige geometrische diagram, waar de aarde uit opgebouwd is. En we vergeven elkaar wereldwijd voor alles wat gebeurd is, wat we niet konden overzien. We zullen samenwerken in elke frequentie met elkaar tot in het hoogste niveau om onszelf los te maken van de intruders om daarna deze intruders, deze indringers met kracht te laten weten dat ook zij vrij mogen komen. Wij hebben geen oordeel, wij zijn wezens van gelijkwaardigheid. Er is opdracht gegeven in het veld nu waarin we nu spreken met elkaar, dat de kracht van creatie in het universum voelbaar is met onze oorspronkelijkheid en we geven deze frequenties mee aan alle bewustzijnsvelden die hier naar luisteren en ook alle bewustzijnsvelden welke niet mee luisteren, simpelweg omdat wij de frequentie uitzenden. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te werken in deze transitie, zonder oordeel. En we geven de opdracht om dit in elke bewustzijnscel van de aarde, in elke lichtfrequentiecel, in alle frequentiecellen überhaupt, om dat te integreren.
Het is de tijd om te beseffen dat wij als mensheid er niet voor kunnen weglopen. En wij realiseren ons dat heel erg goed.
Wij voelen ook met aandacht ons fysieke lichaam en wij beseffen ook dat ons lichaam een product is van onze gevoelens, en terwijl wij contact maken met ons eigen fysieke lichaam geven wij de opdracht aan al onze cellen in ons fysieke lichaam dat zij alle indringende energieën en manipulaties los mogen laten. En we zien het uit ons fysieke lichaam terugtrekken en geven de opdracht dat dit naar de bronwereld teruggestuurd kan worden.
We voelen op de plaatsen, waar dit zo belangrijk is dat dit mag gebeuren, voelen wij dat wij ondersteund worden. Breng je aandacht naar de plaats waar jij fysiek herstel nodig hebt. En we geven een diepgaande opdracht aan de bron van alles wat is, dat we legitieme afnemers zijn dat alle vrijgekomen energieplekken worden opgevuld met de oorspronkelijke blauwdruk van wie jij bent. En je ademt er thuis een paar keer heel diep en rustig bij in en uit.
Wij danken al onze familieleden en onze vrienden, onze galactische, intergalactische wezens voor onze steun, de steun die wij mogen ontvangen en wij beseffen dat zij met grote ogen en vol verwachting meekijken wat wij gaan doen.
Aan het eind van deze bekrachtiging kijken we nog eens heel goed terug naar onszelf en kijken nog eens heel goed naar ons eigen gedrag, doen wij werkelijk in ons dagelijks leven waar wij over praten? Welk gevoel loopt er dagelijks door mij heen? Vanaf dit moment worden deze gevoelens jou duidelijk als een punt, een keerpunt in je leven. Je koestert dit gevoel en onderzoekt het op jouw manier. Je voelt en weet dat het aan jou is wat je hiermee wilt doen. Je keert nu niet terug naar jezelf, je blijft in dit krachtveld zitten van schepping en beseft dat je persoonlijkheid daar een onderdeel van is. En vanuit deze visie kun je lekker terugkeren in het moment van nu.

——————————-

Inmiddels is het aardse tijd één uur en drie kwartier verder en voelt het als een mooi moment voor een afsluiting. Ik vond het mooi.

Arjan: Ik vond het prachtig en krachtig.

Martijn: Om met elkaar hier ook te zitten. Er ligt een grote taak voor de mensheid en die taak is individueel, die kunnen we bekrachtigen met elkaar. Het is belangrijk om te beseffen, ben ik klaar om ook fysiek in contact te komen met andere beschavingen, ben ik klaar überhaupt, om met mezelf in contact te komen. Want dat is ook een andere beschaving. Dankjewel Arjan en ook dankjewel publiek.

Arjan: Ja fantastisch, dankjewel Martijn. Ik vond het heel mooi om hier vanavond in deze studio dit hier vanavond met elkaar te doen. De studio is nog lang niet af en dit is de eerste uitzending geweest hier en ik kijk uit naar heel veel mooie uitzendingen die nog komen gaan. Met van allerlei verschillende onderwerpen en verschillende mensen. Als er mensen zijn die dat willen ondersteunen heel graag. We hebben hier onder het artikel een link staan waarop je ons kunt ondersteunen. Zoals je gehoord hebt aan het begin hebben we een fantastische donatie gekregen waardoor we het nu veel beter in beeld kunnen brengen. Je ziet een plaatje wat we eigenlijk nog nodig hebben om deze ruimte helemaal geschikt te maken om gewoon een lekkere, goeie kwaliteit neer te zetten, die goed geoutilleerd is. Als je voelt dat je daaraan wilt bijdragen dan zou het hartstikke mooi zijn.

En ik bedank jullie voor je komst hier naar de studio, ik bedank iedereen thuis voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.

Martijn: Tot de volgende keer.

Bron: Earth Matters TV | Transcript voor Earth Matters door Mareijke Giglio


Op 5 september verschijnt de veel gevraagde en lang verwachtte DVD Bekrachtigingen met Martijn van Staveren – Deel 1. Het is de allereerste DVD met 10 bewuste afstemmingen die je meenemen naar de oorsprong van het menselijk potentieel en je met de krachten daarvan laten werken.

Neem een kort, bewust moment voor jezelf, verbind je met je hart, je lichaam en het Gouden Kwantumveld van bewustzijn. Laat je oorspronkelijke, Galactische Zelf tot leven komen en draag zo bij aan de paradigmaverschuiving van het menselijk bewustzijn.

Tijdens Crowd Power 18 op donderdag 5 september om 21 uur in de youniversal studio in Haren wordt de DVD Bekrachtigingen met Martijn van Staveren speciaal aangeboden.

Deel 2 met 10 nieuwe bekrachtigingen verschijnt op 6 oktober 2016.

Als je bij de uitzending van Crowd Power 18 wilt zijn op 5 september kun je kaarten voor de uitzending bestellen via Orongo. Entree: € 5,- (maximaal aantal bezoekers is 45, vol = vol)

Bron: Earth Matters

Related Articles

Responses