(On)duidelijke communicatie

(Martijn van Staveren) (Wij) Mensen spreken in woorden met de daarbij “behorende” betekenis. Er ligt een kwaliteit opgeslagen in elk Mens, om diepere emoties (frequenties) en ook kennis overdracht te laten plaats vinden door middel van het uitspreken of gebruiken van woorden. Je zou het ook holografisch communiceren kunnen noemen. (meezenden van meer dan het woord). Het is een bredere en hierdoor andere bandbreedte dan uitsluitend de woorden. Stel je voor dat woorden (trillingen in de atmosfeer) omgezet worden in elektrische signalen in het brein (start bij de trommelvliezen) en dat hierbij een elektrisch en elektromagnetisch veld ontstaat ín het brein. Het brein kent het woord dus niet, maar ontvangt een “veld” waarbij een betekenis + gevoel wordt geplaatst op basis van eerdere ervaringen, dus referentiekaders.

Het fysieke brein is in staat om in combinatie met een ander energetisch veld (sommige mensen noemen het de hartskracht) de informatie áchter de woorden te ontvangen. Dit kan, doordat in het elektromagnetische veld in het brein (dus de woorden) ook de niet-gesproken woorden (emoties/kennis) kunnen worden gedecodeerd en ontcijfert van de afzender. Dit is geen telepathie, je zou het remote sensing kunnen noemen, het voelen op afstand van informatie.

Zodra je dit ervaren gaat (het lezen van extra onzichtbare informatie), kan dit in eerste instantie als moeilijk worden ervaren, onbegrijpelijk en ook onlogisch. In dit moment voert het fysieke brein, het neurologische deel van het bewustzijn, de boventoon. Onze menselijke “reflex” is uiteraard ook als eerste onze breinreactie. Zo zijn we opgegroeid in deze wereld. Bewustzijn, alertheid, zelfonderzoek, het herkennen van deze reflexen, is een start om de wissel van het spoor open te zetten.

Er zijn vele beschavingen in ontelbare universa, welke geheel compleet anders denken, voelen en radicaal anders communiceren. De Taal van velen is gebaseerd op analoge geometrische velden, welke krachtige emoties zijn. Deze krachtige communicaties hebben voor het huidige denken van de Mensen op Aarde nogal wat bijwerkingen. En dit komt voornamelijk doordat de Mens in een aangeleerde taal communiceert. Op basis van het huidige menselijke denken, trachten we inzicht te krijgen in vele onderwerpen.

“Kan Martijn niet gewoon duidelijk schrijven wat hij wil vertellen?” Ik deel heel graag vanuit mijn oprechtheid stukjes van ervaringen, om andere mensen deze thema’s ook te laten ervaren. Als ik dit zou doen op de traditionele wijze, weet ik heel erg zeker dat ik zeer onduidelijk word😉, in hetgeen ik naar buiten toe communiceer. Voel je vrij om alles ervan te vinden en erbij te voelen. Begrijp je wat geometrie kan zijn en “doet”?

Warme groetjes, Martijn van Staveren

Bron: Martijn van Staveren 

Related Articles

Responses