Levend Bewustzijn in een Virtuele analoge werkelijkheid | Martijn van Staveren | Deel 3

(Martijn van Staveren | Transcript van Zwaanshoek 28 september 2019) Ik ervaar met elkaar, dat is wat ik ervaar, een hele vriendschappelijke energie hier. Ja misschien dat je zegt dat is voor mij niet zo, ik voel me niet helemaal lekker. Dat kan hè. Maar ik voel dat het een hele mooie ontmoeting is met elkaar. Deze dag en ook 3 november is een soort opmaat van zoals dat nu lijkt een tweedaags congres in Nederland. En ik denk dat er zo’n  vijf tot achthonderd mensen naar toe kunnen komen waar we het gaan hebben over kwantumwetenschappen, menselijk bewustzijn, waar ook een paar sprekers komen die onderzoek hebben gedaan ook als zeg maar “geleerden “ tussen aanhalingstekens, ze zijn het dan ook echt maar met hun geleerdheid het slot hebben verwijderd van het geleerd zijn zeg maar. Dat is mooi hè. Dat je dan terug kunt keren in wat je werkelijk voelt, waar je ooit voor hebt gekozen.

Klik hier voor deel 1 | Klik hier voor deel 2

Ja morgen is er trouwens in Nijmegen ook een symposium. Ik heb daar zelf geen gegevens van helaas maar dat is een symposium dat gaat over 5G en twee mensen organiseren die dag en dat is een dag waar ook Martin Paul uit Amerika komt. Dat is één van de grote vooraanstaande geleerde op het gebied van straling en die meneer die komt daar zonder blikken en blozen vertellen wat die 5G nou eigenlijk werkelijk is en hoe gevaarlijk dat is, maar ook wat bewustzijn daarin als instrument ook kan betekenen. En ik denk dat het gewoon goed is om dat even hardop te zeggen dat mocht jij het gevoel hebben daar morgen naar toe te gaan het is wel ook een man die baanbrekend doet, die dus eigenlijk opstaat en nou ja toch wel eigenlijk wacht tot ‘ie, dat je hoofd weer boven het maaiveld, dat je daar ook een stukje bescherming in nodig hebt. Ja bescherming in die zin waarneming, dat mensen je kunnen zien en dragen. Mocht je daar niet naar toe kunnen gaan dat je toch misschien je intentie en je aandacht naar toe kunt zenden.

Dus het gaat hier vooral niet om een conspiracy 5G dag of zo, maar het gaat om feiten van wat straling doet en wat de scelaire golven ook echt doen in het brein en wat het allemaal teweeg brengt, ook voor de natuur. Zoals ik al zie iets kan alleen maar veranderen als je het ook durft te benaderen en het durft te bespreken. Ik vind het een moedige zet om zo’n dag te organiseren maar ook dat zo’n man helemaal uit Amerika komt om daarover te praten. Ik vind dat knap want hier in Nederland is zo’n gigantische verdichting op het gebied van straling. Dat is echt. Dat is op zich al fenomenaal gedaan. Je kunt er al bijna niet meer over praten dan ben je een complottheorist. Terwijl je gewoon praat over feitelijke straling waarvan je met meetgegevens kunt zien dat ze gewoon met 5gigahertz per seconde, dat zijn 5000 trillingen per seconde ….? in jouw weefsel prikken.

Dus je wordt door 5G 5000 keer per seconde met een naald door die draaggolf geprikt en dat is een veel hoger trillingsgetal, moleculair, dan het fysieke lijf. Dus je kunt al voorstellen dat je je wordt eigenlijk gekookt. Het zijn microgolven en binnen microgolven kun je allerlei programma’s opslaan, die liggen daarin opgeslagen. Je kunt in microgolven pakketten informatie verstoppen die het brein dus oppakt onbewust. Dus je kunt op die manier ook je politieke voorkeur van je tegenstander bijsturen.

Nou dat is in ieder geval morgen een onderdeel daar. En ik vond het fijn om het even te zeggen. Ook als dank naar de organisatie daarvan.

 

Vraag: in hoeverre heeft het zin, ja natuurlijk heeft het zin, om daar individueel je voor in te zetten richting een gemeente, natuurlijk door ook waar te nemen. Kun je ons nog iets meegeven wat wij daar individueel aan bij kunnen dragen.

Martijn: maatschappelijk bedoel je?

Vraagsteller: Ook

Martijn: en dat andere?

Vraagsteller: ja om proberen te zorgen dat we daar met z’n allen zo min mogelijk last van hebben.

Martijn: Nou kijk waar wij mee te maken hebben hier en we gaan er zo over beginnen is oorzaak en gevolg situatie, We zitten nu in de gevolgen, dus dat 5G zich ontrolt, dat dat hele gebeuren, dat script eigenlijk in beweging is, dat is een informatieveld wat voortkomt uit een gevolg en het gevolg is dat we afwezig zijn geweest. Ja, dat is gewoon wat er aan de hand is. En de mensheid is afwezig, eigenlijk wordt alles voor ons besloten. Nou dus als ik een reactie geef op jouw vraag, kijk alles, hier in deze wereld is alles wetmatig. Als je naar een gemeente toegaat en je wil hier iets meedoen dan moet je bij de gemeente met feiten komen. Dus als je daar iets mee wil doen, want je kunt bij de gemeente, bij die afdeling kun je niet naar binnen stappen, het kan wel hoor, daar kan je wel naar binnen stappen en zeggen “moet je eens luisteren de oorzaak en gevolgwetgeving waarin ik nu zit dat accepteer ik niet, ik eis dat u mee gaat scheppen om dit op te lossen” Dat werkt natuurlijk niet, dus je moet denk ik feitelijk materiaal aanleveren en heel veel dus verzamelen.

Als je naar de gemeente gaat moet je echt aantonen van dit zijn de feiten, hè, en de feiten zijn dat het schadelijk is en dat het voor onze gezondheid en al het leven wat daar schade aan ondervindt dat het gewoon niet oké is, “dus dit, hier staat het en u heeft eigenlijk de plicht om daar onderzoek naar te doen om te kijken van..Î…dus dat is een beetje meer wetmatig gezien, juridisch.

En aan de andere kant is er ook iets mogelijk om, en daar gaan we het zo over hebben, om het hele script waarin je zit op losse schroeven te zetten. Hè want anders blijf je in de gedachte zitten van het probleem. Ja ik ben daar heel zwart wit in. Ik blijf daar vooral uit! Eigenlijk, nou niet vooral, gewoon uit! Hè dus het leven kan een andere wending krijgen, een andere mogelijkheid, er ontpopt zich ineens iets wat je daarvoor niet voor mogelijk had gehouden.

Iemand deelt: In België is een dokter…?? een homeopaat en die doet lezingen geven aan dokters zelf omdat hij meer impact heeft en die heeft gevraagd kunnen jullie deze brief in jullie omgeving aan de dokters afgeven….?? waarin staat hoe schadelijk dat is. Ik heb daar ook ja tegen gezegd en ik ga dat ook doen.

Martijn: nou dat is heel mooi dat u zich inzet om dat zo te doen. Kijk we moeten wel in beweging blijven hè. Dus het is niet zo dat je passief moet worden en alleen maar gaat zitten in jezelf voelen. De stappen dat is voelen, helder bewustzijn terughalen en daar ook echt iets mee doen. Uiteraard.

Kijk er zijn hier in Nederland, binnen de beroepsvereniging van artsen en andere richtingen zijn er brieven rondgestuurd die vanuit de overheid zijn verzonden, waarin eigenlijk waakzaamheid en alertheid wordt gevraagd op ja extremisme, mensen die ontsporen, verwarde mensen. Mensen  die neigen naar het ontwrichten van de samenleving, voorbeelden daarvan worden genoemd dat mensen in complottheorieën geloven, dat ze bezeten zijn van buitenaardse wezens. Dat is al helemaal aanwezig snap je. En dat zie je aan de voorkant niet maar dat gebeurt aan de achterkant.

Zoals alle brandweerkorpsen een paar jaar geleden het bericht hebben gekregen hoe te handelen bij, ja, spontane demonstraties die lokaal de gemeenschap zouden kunnen ontwrichten.

Dus er wordt op voorhand overal wordt er al iets gedaan om te voorkomen dat als je iets doet als mensen samen wat leidt tot echt verandering om dat een beetje in de kiem te smoren. Dus je moet vooral bij dat complotstuk wegblijven. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.

Kijk de hele mensheid is een complot.  Kijk naar onze historie, onze historie is één grote opeenstapeling van complotten. Alle oorlogen die er zijn geweest waren allemaal complotten. Dus waarom zou dat nu ineens niet meer zo zijn. Maar je moet er alleen niet over praten want dat zijn allemaal aannames en suggesties, je weet het niet, je kunt het niet aantonen. Je kunt enen en nullen bij elkaar optellen nou dan komt er een getal uit dan kun je zeggen zo zit het in elkaar maar blijf vooral bij complotten weg. Want zodra je in een complotsfeer terechtkomt, hè, ik vertel gewoon wat ik ervaar, maar ik haal niks uit een boek, dus daar kunnen ze mij, wie dat ook zou zijn, kunnen nooit op complottheorieën vastzetten, ik kan hoogstens het etiket krijgen van “die verhalen nou daar hebben we speciale naalden voor, daar kunnen we heen prikken en dan kunnen we je verdoven.

Maar je moet opletten dat in het hele proces van verandering, vernieuwing, herziening, dat je vooral wegblijft bij complotten. Maar dat je keert naar wat jij voelt. Dat is eigenlijk wat je ook vraagt “kun je er nou iets aan doen met die 5G, wat zijn de wegen, wat zijn de mogelijkheden?”

Praat altijd vanuit jezelf! Blijf ook altijd bij jezelf. Hoe waanzinnig dat ook voor een ander kan zijn, maar spreek je zorgen uit als je die hebt, dus spreek dan wel jouw zorgen uit!  Spreek dan niet de zorgen uit van allerlei websites en dat die zorgen op die websites die daar staan ineens jouw zorgen zijn!

Snap je wat ik bedoel? Want zo werkt het wel hè. Copy paged. Je neemt eigenlijk voortdurend over wat een ander zegt en een ander voelt, dat zijn de repetatieve functies van het brein, je identificeert je ermee omdat je eigenlijk het ook voelt maar vervolgens ga jij zorgen uiten die toch niet echt jouw zorgen zijn. Dus je moet alles wat je doet zuiverheid, eerlijkheid, oprechtheid kijken wat voel ik nou eigenlijk?

Dus ook de vraag over 5G, ik stel die vraag ook bij mensen “maar wat voel jij zelf bij 5G?” “nee ik vraag niet om naar de geheugendatabank te gaan van wat je allemaal gelezen hebt erover, dat vraag ik niet” Ik vraag niet wat die andere mensen er allemaal over geschreven hebben, ik vraag niet naar je mening aan de hand van wat je gisteren dacht, ik vraag naar wat je nu, nu voelt! Dát is de kracht! Altijd praten vanuit het nu. Altijd delen vanuit de nu-kracht, daar ligt ook de creatiekracht.

Iemand deelt: toch vind ik dat een lastige Martijn.

Martijn: dat is ook heel lastig.

Deler: want die 5G, weet je ik kan het niet voelen, ik weet niet hoe het met anderen is maar mensen die hooggevoelig zijn voor straling die spreken erover en ik voel dat niet, zelf, tot nu toe.

Martijn: maar je kunt wel uit je gevoel praten.

Deler: Ja.

Martijn: je kunt wel vanuit je gevoel vertellen wat de zorgen ook zijn die je daarin bezighouden, dat je zegt “nou ja ik ben bezorgd over de natuur, hè, ik hou heel veel van de natuur en ik ben ook een aardbewoner dus ik heb ook een zorgzaamheid over de natuur, dus ik heb ook recht op om mij daarover te uiten en zo makkelijk als u zegt dat er geen schade is  en dat gewoon aan de kant schuift , zo makkelijk zeg ik dat ik bezorgd ben en dat ik als medeburger hier aanwezig ook het recht verdien om mijn bezorgdheid te uiten en dat er ook naar wordt gekeken”

Want dat is de echte volksvertegenwoordiging. Volksvertegenwoordiging betekent dat je iets neerlegt vanuit jezelf en dat er naar gekeken wordt. Snap je en daarom zei ik praat altijd vanuit jezelf. Want als je vanuit jezelf praat dan wordt het gevoeld. Het wordt gevoeld ook als je iemand tegenover je hebt die in het hoofd zit, jij praat uit je gevoel en je meent het je bent betrokken erbij, het is voelbaar. Als jij iets zegt tegen iemand wat je echt voelt maar heel erg meent dan voelt die ander van nou hier kom ik niet zomaar mee weg. Deze persoon die stuur ik niet zo, deze persoon die zegt hier iets wat mij eigenlijk ook wel raakt. En dan krijg je dus een contact.

 

Dus eerst moet er een aanzuiging van contact ontstaan in jezelf, dan komt het contact en nu kun je verder die velden laten opengaan. Het gaat alleen maar over is iemand open of niet? Is er bereidwilligheid om naar je te luisteren of niet? En dat start echt vanuit contact.

 

Vraag: Martijn herhaalt: er wordt gezegd dat er een facebookgroep is en dat er advocaten worden ingehuurd m.b.t 5G en dat het samen wordt gebracht. En dat is ook goed dat het juridisch daarop een stuk in te zetten want je moet niet met het juridische deel dat moet je niet allemaal laten liggen maar het moet bij elkaar komen, snap je, het moet bij elkaar komen, het moet gedragen worden vanuit het hart, ten diepste gemeend en dan pak je de feiten erbij en dan kun je iets heel moois krijgen, maar je moet heel erg opletten en daarom ga ik ook zo beginnen over het scheppingssysteem, je moet heel erg opletten dat je niet in een conflictsituatie beland en dat je mind daarin betrokken raakt.

Als dat gebeurt dan ga je vechten met een macht waar je het nooit van wint! Want de wezens die mind georiënteerd zijn die hebben zo’n machtig imperium van denken en die zijn zo krachtig. Die verslaan ons op alle mogelijke manieren in deze werkelijkheid! En dat zie je dus nu, we zijn dus aan het vechten als mensheid maar het gaat om iets anders! We moeten teruggaan naar een diepere kracht en dat heeft niets te maken met zachtheid , dat heeft niets te maken met passiviteit, dat heeft ook helemaal niets te maken met je mond dichthouden, maar het heeft te maken met een ander bewustzijn dat tevoorschijn komt. En dat bewustzijn is juist zo sterk en krachtig dat je dan ook echt gehoord én gevoeld wordt.

Iemand deelt: Ik wil toch even aangeven over het rechtssysteem dat het gelogen is wat bijna niemand weet dat wij volgens “de wet” wat een verzameling leugens is dat wij dus slaaf zijn zonder enige rechten en die wordt “de natuurlijke persoon” genoemd. En ieder rechtsstuk wat je vanuit die positie aangaat tegenover what ever heb je per definitie verloren omdat de slaaf niet de mond open mag doen. En dat weet bijna geen enkele jurist en dat weet bijna geen enkele advocaat …?? vraagt of het normaal is dat wij een natuurlijk persoon worden genoemd. Maar dat is de aanduiding, dat is de juridische fictie die is verzonnen bij je geboorte, bij de aangifte van je geboorte, worden jouw namen gebruikt voor de staat met BSN het burger slaven nummer dat jij dus geen enkel recht hebt. En iedereen die met rechten bezig gaat dient dit te weten als basis.

Martijn: ja nou het is maar goed dat jij geen advocaat bent dan Het waren waardevolle woorden, dank je wel.

Iemand deelt: ik wilde vertellen dat afgelopen donderdag er een avond is geweest in Apeldoorn daar was een raadsvergadering en daar was ook op facebook opgeroepen om de zaal te vullen met belangstellenden, toen hebben ze nog moeten uitwijken naar een grotere zaal en daar waren heel veel mensen, is ook gesproken over aansprakelijkheidsstelling. Er is gestemd er waren 17 stemmen voor en 17 tegen, en 4 die zich van stemming onthielden en nou daar zit ook een hele mooie ontwikkeling in.

Martijn: Ja. Nou we zitten wel wat dichter tegen veranderingen aan maar daar neem ik natuurlijk geen genoegen mee!! Het gaat er ook niet dat je het accepteert of tegenspreekt, maar dat je steeds ziet als je goed scherp bent dan zie je dat spel wat hier gespeeld wordt precies zo is dat we eigenlijk, ik zeg niet dat jij dat doet hoor, dat wij als mensheid toch al snel genoegen nemen, al afmilden met wat we ten diepste voelen als we een klein beetje een bepaald doel bereiken en gehoord worden. Dus we worden eigenlijk zo slecht gehoord, dus als we maar een beetje gehoord worden dan hebben we al het gevoel dat we een 1-0 hebben gehaald zeg maar of een verandering, het gaat natuurlijk niet om enen en nullen. Nou ..het gaat ook wel om enen en nullen (gelach)  Maat mijn boodschap is eigenlijk meer van er is zoveel meer mogelijk.

Waar ik vandaan kom, daar wil ik het graag met jullie over hebben, daar komen jullie ook vandaan, is het mogelijk om op een hele andere manier een invloedsfactor te hebben zonder dat je iets wilt veranderen! Want als je iets wilt veranderen ben je per definitie het oneens met wat er gebeurt, maar je kunt ook iets laten ontstaan in het veld wat gewoon aansluit op wat er werkelijk op dat moment is in trilling. Dat is een heel ander concept. Dus we gaan naar een totaal andere denkwijze, we gaan naar een heel ander bewustzijnsveld. En dat is waar de mensheid in zit. Voor mij  is het ascentieproces wat beschreven wordt in heel veel boekjes en literatuur is niets anders dan het bewustzijn verandert, het bewustzijn kantelt weer terug naar eigenlijk de plek waar het ooit is geweest. Het gaat om belangen die komen te vervallen. Het gaat er om hoe je jezelf ervaart. Het gaat erom dat je voelt dat de rol die jij hebt als mens eigenlijk helemaal niet is waar het over gaat. Het gaat om iets heel anders. Dus dat toneelstuk wordt als het ware doorzien.

Daar wil ik het graag met jullie over hebben. Voor degene die …uhh…nou laat ik het anders zeggen. Ik heb wel zo’n afschuwelijke rotzomer gehad, ik heb zo’n afschuwelijke rotzomer gehad,  ja maar ik lach er wel om, want het is eigenlijk heel bijzonder wat er allemaal gebeurd is. Ik ben met deze onderwerpen bezig, dus echt in de diepte en de breedte, dus helemaal ontrollen, niet alleen met woorden dat is alleen maar een opening, breekijzers zijn woorden om dieper in jezelf te komen en dan ga je in een andere laag en dan verstillen, verstommen de woorden ook.

Het gaat om het openen van het echte potentieel van wie de mens is! En het potentieel te erkennen in andere beschavingen die geen contact durven te nemen met de mensheid omdat wij op dit moment gedrag hebben wat niet menselijk is. Zo eenvoudig is het. En het is zo diepgaand om daarmee bezig te zijn en het uit te werken en om het ook door mij heen te laten gaan en het om te zetten in woorden. Dat is heel intens.

En ik heb deze zomer wel zo’n ontzettende pijn gehad in mijn lichaam tot in elke cel. Ik was helemaal kreupel, ik kon niet meer lopen, ik kon niet meer kruipen. Het was heel intens! En in die reis van deze zomer waarin ik ook het gevoel had van nou dat is fijn ik wilde eigenlijk een soort rust hebben en daar bedoel ik mee dat ik me lekker kan ontspannen zonder dat ik hoef te rijden, want ik rij gewoon heel veel. Nou dan kan ik lekker thuis zijn en aan het werk zijn, lekker tekenen, schilderen en uitwerken. En ook met het gezin leuke dingen doen, want dat is wat ik wilde zeggen, lekker de bossen in, kopje koffie, gewoon de simpele dingen. Ik hoef helemaal niet allerlei, ik hoef helemaal niet weg, als ik onder een boom zit  dan ga ik daar gewoon lekker zitten. 

Maar dat liep heel anders dus ik kreeg zo’n ontzettende pijn, het lichaam kreeg zo’n pijn te verwerken op allerlei plekken want het breidde zich overal uit. Dus het was één bonk pijn en ik voelde de lagen door elkaar heen gaan van pijn. Het waren echt software trillingen in het lichaam. Ja ik weet dat dat gewoon gebeurt. Dus ik kon helemaal niks, ik kon ook helemaal niet wandelen of even lekker eruit maar ik ging door met dit onderwerp! Ellen zei weleens van nou “moet je nou niet gewoon even lekker stoppen zo, want..”Ik zeg “omdat?” “Nou ja stoppen misschien dat de pijn dan wat wegzakt” Ik zeg “ja dat zal het zeker doen”…….Ja?

Het is allemaal een stukje delen van mijzelf om allemaal naar je eigen storingen en verstoringen, hè, hoeveel macht ze hebben over wat we doen of macht kunnen krijgen! Of dat de macht omdraait in kracht. Ik zeg “nou dat doe ik niet want het treedt op omdat ik juist met deze onderwerpen bezig ben” en het nog veel dieper belichten en het ook echt in kaart brengen, echt een sterrenkaart maken van door wie worden wij bezocht? En dat zijn hele andere informaties als wat je hier op de aarde hoort uit alle ufo kringen en groepen die rechtstreeks geleidde informatie brengen van inlichtingendiensten, niet alleen van deze wereld maar van andere intelligenties, die ons precies laten weten wat het niet is!

Nou dus ik ben daarmee verder gegaan, verder gegaan en uiteindelijk was het af en toe zo extreem ernstig dat mijn lichaam echt gewoon helemaal bijna verlamd was als het ware, dan lag ik op de bank. En in die tijd dat dat gebeurde werd ik ook heel  uhh, alles komt dan tegelijkertijd hè en ik vertel dit niet alleen maar over mijzelf hoor, ik vind het ook fijn om even iets over mijzelf te vertellen dat ik er dan ook in dit verhaal mag zijn met mijn problematiek en uitdagingen mag benoemen, maar ook om een beeld te schetsen van wat er nog meer gebeurt. In die tijd waren er ook uit verschillende hoeken negatieve gedachten naar mij toe. Ja. En ik vind dat helemaal niet erg want dat gebeurt gewoon, maar het was zo een gecoördineerd veld. En waarom ik het vertel is dit. Wees je bewust of beter een vraag:

Ben je je er bewust van dat als je een keer negatief denkt over iemand dat dát een schakeltjes is binnen een heel groot programma wat gericht is op die persoon!

Je participeert in een geleidde gedachte die gefragmenteerd is door misschien 300 mensen!

Dat beseffen wij niet maar dat moeten we wel gaan beseffen! En in die periode, ja dus ook de voorbode daarvan, de weken en maanden daarvoor mensen die me lief zijn waar ook van alles mee gebeurde in gedachten en die het contact verbrak of negatieve gedachten was. En ik vind het prima als mensen aan mij twijfelen, dat begrijp ik ook allemaal wel, dat vind ik ook goed, het moet ook echt het gezonde bewustzijn twijfelen aan alles wat een ander vertelt ook over mij om je eigen bewustzijn overeind te houden. Want die moet je dus in tact houden. Maar het waren zulke geniepige korte momenten bij elkaar opgeteld was dat de geleidde gedachten die uiteindelijk dat hele veld van die pijn als software liet ontstaan.

Dus ik met mijn aandacht in mijn lichaam en voelen wat dat nou is. Niet willen weten wát het is maar voelen wat het is. Wat voel ik? Wat gebeurt er. Dus ik ga heel minutieus door mijn lichaam bij mijn hoofd, helemaal bij mijn oren, achter mijn oren, ach wat deed dat pijn allemaal. Ik kwam echt op alle plekken terecht, ook in mijn lichaam, niet alleen aan de buitenkant, in mijn lichaam. Bepaalde plekken, hologrammen die begonnen te werken, hè, dus er ontstonden ook software gedachten die ik onder controle moest halen in mijzelf hè, dus ik ging over mijzelf dingen denken wat er aan de hand was. Dat waren mijn gedachten pertinent niet hè! Maar een paar seconden ervoor waren ze er niet!  Misschien herken je het? Dat zijn dus twijfelvelden die komen opborrelen, ploep, en dan wordt het vervolgens door het bewustzijn ingeladen en dan krijgt het gewicht, waarde, een betekenis en vervolgens is het een ingrediënt van het neurobewustzijn en blijkt dat dus gedachte en zo maak je jezelf mogelijk ziek, verstoord of wat dan ook! Dus het waren hele forse aanvallen die ik kreeg te verduren. En ik door het lichaam heen en op een gegeven moment kwam het tot een soort uiting en daar ben ik dan ja ook gewoon in open met hoe dat dan ook gebeurd is, nou ik heb afscheid genomen van mijn telefoon.

Maar ik was zo in een hele diepe verbinding met mijn lichaam en in verbinding met wie ik ben, waar ik voor sta, dus ik heb het er niet over dat je herinneringen moet hebben of zo, nee, gewoon waar ik voor sta waar ik mee bezig ben, hoeveel liefde ik voel voor het leven, en voor de natuur om ons heen, dus ik was zo in verbinding met al die velden, nou in één keer kwam er een golf tevoorschijn die was zo’n enorme uitbarsting van emotie, dat was eigenlijk niet meer met huilen te uiten! Dus ik liep naar buiten toe en ik pakte een balk met hout en die zou ik normaal gesproken nooit met één tikje door tweeën krijgen. Het was en zware krachtige karaten slag en er was geen enkele agressie bij. Het was zuiver kracht van binnenuit, van binnenuit in de emotie die door het brein stroomde en dat ik daardoor dat deed. En bij die uiting daarvan en die verbinding met mijn lichaam, zonder agressie, maar volledige kracht was binnen 3 seconde de hele pijn weg!

Ik stond op de oprit en ik voelde mijn hele lichaam zoemen en suizen en het trok helemaal weg. Ik weet nog heel goed, het trok helemaal uit het laatste stukje wat ik nog voelde bij mijn voetzolen. Zz,zz,zzz,boem. En het veld viel uit!  Letterlijk. Uit!! Weg was het. 5 dagen later begon het weer. Dus weer aan het werk.

Waarom vertel ik dit? Ik vertel eigenlijk alleen maar dit om aan te geven dat als we het hebben over zelfherstellend vermogen dat we vooral moeten beseffen dat datgene wat er is, wat pijn is of een ziekte of een verstoring of wat dan ook dat eigenlijk die informatievelden die kunnen vervallen!! En dat ook gedachten over je ziekte, dus ook de perceptie daarover dat die ook drastisch moet worden herzien. Want je weet helemaal niet of het zo is. Je moet je niet laten bevestigen door een foto van een arts, dat is wel mooi dat dat bestaat, maar het slechts een momentopname. Het is slechts en louter moment van energie hoe het zich gedraagt! En op dat moment is dat dus ook zo, maar het wil niet zeggen dat het een seconde daarna ook zo is, of 10 minuten daarna. Kwantumfysica We komen dus op het punt van wat is de waarneming en de kracht van de mens en wat is nou waarneming vanuit echte betrokkenheid met elkaar? Vanwaar die organische trilling, waarom komt het dat het zo waardevol is dat mensen elkaar ontmoeten? Écht ontmoeten! Dus geen belangen maar zuiver dat je zegt van dat je voelt van

“hah wat is het fijn dat we er zijn!” “en wat is het fijn dat ik jou zie, en dat ik je voel, en dat je bestaat, want je bent een uniek wezen en ik ook, en hoewel we allemaal verschillend zijn is het zo ontzettend mooi dat je elkaar ontmoet, dus in diepe vriendschap ”

Kwantumfysica en dat heeft te maken met de val van ons bewustzijn en ook met de situatie waarin we nu zitten, hoe we hem in standhouden maar ook hoe we hem kunnen releasen. Want daar gaat het eigenlijk over, dat je hem los kunt laten.

Menselijk bewustzijn is dit: als een mens met haar aandacht ergens naar toe reist dan is de manier hoe ze aandacht geeft van invloed op het bewegen van de energiepatronen van onze werkelijkheid. Dus deze microfoon is een materieel object. Als ik in die microfoon kijk kan ik zien dat er helemaal geen materie is maar dat alles gewoon energie is. Het trilt, vibreert, het draait om elkaar heen, het resoneert én nog sterker dat dit deel, dus de microfoon maar slechts, slechts een heel klein deeltje is van het hele veld waar het uit opgebouwd wordt. Dus ik zie eigenlijk maar een heel klein deeltje van wat die microfoon is voordat het informatie wordt in mijn hoofd door de waarneming.

Dit is dus gewoon energie, ons lichaam is energie alleen het trilt in een frequentie waardoor er een materie lijkt te ontstaan. Maar we ademen nu ook lucht in en dat is eigenlijk ook energie en als je geen lucht inademt en je ademt een vacuüm in, stel dat dat zou kunnen, dan adem je ook informatie en trilling in. Dus alles is energie, wij zijn energie, onze gedachten zijn energie, ons lichaam is energie en nog feitelijker de hele wereld buiten jezelf en dat is inclusief je lichaam is eigenlijk ook een energieveld.

Alles is software en onze matrix is een software werkelijkheid. Er ligt een programma waaruit deze matrix is ontstaan, geschapen, gecreëerd, geprogrammeerd, codes!  En het bijzondere is dat als de mens zich aanzet met haar of zijn bewustzijn naar een object, ik noem het bewust even een object, materie, dat de informatie van die materie  zich anders gaat gedragen. Dat is kwantumfysica. Dus die informatie in de materie en er is dus geen materie, eigenlijk wordt de hele samenstelling van die materie gaat in beweging komen door menselijke observatie. En menselijke observatie is dus aandacht daarvoor.

Nou de aandacht die wij hebben voor deze wereld is eigenlijk minimaal. Als je aandacht hebt voor deze wereld, dat betekent dat je dus ook echt betrokken bent bij wat er plaatsvindt, dus betrokken bent bij een mens of een situatie dan is de werkelijkheid die je buiten jezelf ziet wordt geraakt door jouw aanwezigheid. Dat is de kwantumkosmische wetenschap. En als we zien op afstand binnen de aarde dan kunnen we zien dat de aardse mens en ik heb het over de mensheid in zijn geheel, eigenlijk nergens bij betrokken is. Zij laat voor zich regeren, zij laat beslissingen nemen, zij laat eigenlijk alles ontwikkelen, zij laat zich leven in modellen. Het is een totale ontsporing van betrokken zijn bij elkaar. En als we dat in ons eigen dagelijks leven zien dan wordt het wel duidelijk dat je op het ene moment ben je voor je moeder heel erg, heb je heel veel aandacht, maar op het andere moment niet. Nou dat klinkt vermoeiend zeg als je elke dag aandacht moet hebben. Ja maar dat is niet zo,  het is een heel automatisch bewustzijn.

Kwantumfysica laat ons zien dat aandacht verandering brengt in de draaggolf van informatie, dus de trilling. Oké. Gedachten, ik heb het over gedachten in het hoofd. Trillingsvelden, informatievelden, gedachten zijn informatievelden, die informatievelden zijn ook trillingsvelden dus ook energie.

Als jij denkt in een model wat niet van jou is maar in dat van een ander daarom vraag ik ook altijd van vergeet alsjeblieft mijn verhaal van wat ik vertel en ga van het onderzoek uit van wat je er zelf mee wilt doen, als je naar de gedachte kijkt, als iemand een model heeft van spiritualiteit of en model van een samenleving, echt een model van de samenleving, dus waar je in gelooft als mens dat je eigenlijk alleen maar kunt overleven door een rol in te nemen, door te studeren en te moeten werken voor geld en pas als je genoeg geld hebt echt een gelukkig leven kunt hebben, dat informatieveld als dat er is dan is dat ook echt alleen maar een aannameveld wat er is!! Want het wordt helemaal niet gevoeld!!

Dus je hebt een denkveld, een mindconstructie, je hebt een denkveld dat noemen we gedachtevelden die in het veld komen naar buiten, dus dat is je gedachte maar je hebt daarnaast ook nog een gevoelsveld. Nou, nou is het heel bijzonder dat onze werkelijkheid die wij ervaren bestuurd wordt door verschillende intelligenties, mindcontrol maar dan veel groter en multidimensionaal. Er zijn 8 verschillende allianties van multidimensionale intelligenties die zich bemoeien met het experiment. Die, ik zeg het allemaal simpel hoor, want zo simpel is het niet. Ze hebben allemaal een joystick en ze kunnen met hun joystick sturen ze over de gedachten door de mens.

Dus het ene concept van bewustzijn komt bij die groep vandaan en het andere concept van wie god is komt bij die groep vandaan en weer een ander die praat over pendelen dat komt bij die groep vandaan. Ik druk het allemaal eenvoudig hè. Maar uiteindelijk zijn het allemaal constructies van de mind.

Het zijn eigenlijk artificiële instructies die plaatsnemen in jou! En als je een gedachte hebt die niet van jouzelf is, hoe goed het ook functioneert, dat staat daar los van, maar als je een gedachte hebt wat niet van jouzelf is, zit je per definitie in de gedachte van iets of iemand anders! En als je in de gedachte van iemand anders zit zit je ook met jouw bewustzijn ook in de constructie van de ander!! En als je in de constructie van de ander zit voer je ook de agenda van de ander uit omdat het informatieveld waarin je denkt, kwantumfysica, instructies geeft, menselijk bewustzijn geeft een verandering in het veld, een instructie geeft aan de informatie, onze werkelijkheid, om zich te gedragen op die en die en die manier.

Onthoud goed dat ik heb verteld deze wereld is een gescripte werkelijkheid!! Dus als je oorzaak en gevolg gebaseerd op keuzes, als je die naar voren haalt van oké wacht eens even oké in elke nanoseconde is een explosie in de energie waar nieuwe scripten op aansluiten, in elke nanoseconde ben je…? dus dit prrrrrrrrrrr, een volledige beweging van allemaal keuzes die zouden kunnen worden genomen. Maar als jij dus die keuzes niet maakt, als jij niet voelt maar alleen maar denkt wat die ander denkt dan loop je dus de tijdlijn in van wat die ander wil!! Is dit te volgen zo?

Dit is wat hier kwantum gebeurt en daarom is het ook belangrijk en waardevol om hardop te zeggen van “als het zo is dat wij niet gekozen hebben voor deze werkelijkheid maar dat die voor ons gekozen is dan wordt het weleens een keer tijd dat we zelf gaan voelen en zelf een keuze maken ten diepste bij wat past en wat we écht voelen. En geen oplossing op basis van het script van wat we allemaal hebben meegemaakt! Want de oplossing op basis van dat script brengt ons in de oude gedachte en gaan we dus weer een tijdlijn in die je al volgt. Dus dan heb ik het over bitcoins, eigenlijk allerlei soorten alternatieve systemen van geld die best wel binnen die tijdlijn jou rijk kunnen maken, maar is dat de oplossing?

Oké gedachten, modellen, oké, oké, gedachten, modellen, dus als ik denk in een concept wat niet van mijzelf is heb ik eigenlijk geleidde gedachten van iemand anders in mijn lichaam. Dat wordt interessant! Oké. Jemig heb ik dan ooit wel zelf een keer nagedacht? Of heb ik mijn hele leven gedacht op basis van iets anders.? Hoever gaat die mindcontrol eigenlijk? Als deze hele beschaving bestuurd kan worden en gehackt kan worden door verschillende andere intelligenties dan is misschien eigenlijk alles wat ik heb gedacht heel discutabel! Misschien heb ik nog nooit echt gedacht, misschien heb ik nog nooit gevoeld. Jawel ik heb wel gevoeld op basis van een spiritueel model, dat was nou echt een gevoel, oh nee dat spirituele model was ook eigenlijk een aanname hè? Ja maar ik heb het wel echt gevoeld, ja maar.. “wat heb je dan gevoeld” “ja informatie die in mij terechtkwam door informatie van een ander” Dus weer (blaast) weg.

Misschien heb je het nog helemaal nooit echt werkelijk zelf gevoeld, zelf bron gevoeld. Misschien heb ik mijn bron in mijzelf nog nooit echt gevoeld, misschien wel een laagje, maar misschien nog nooit echt wat bron is, mijn echte wezenskracht! Oké we praten nu heel gericht over vrije wil! De echte wezenskracht! Hebben we ooit echt zelf een keuze gemaakt?

Oké dus die gedachtekracht laat het veld reageren. Die 5 % die operationeel is reageert dus op onze gedachtekracht! Dus eigenlijk lopen we een script door waar wij dus instructies aan geven door te denken conform dat script! Maar dan hebben we ook nog iets anders als voelen. En als er gevoeld wordt, formatloos, zonder model, ja wat voel ik dan eigenlijk? En dat is niet zo eenvoudig om daar even in te duiken, zo maar voor jezelf wat je dan voelt. Daar is aandacht bij nodig! Als je echt heel zuiver oplet naar jezelf dan kom je erachter hoe snel je iets kunt voelen op basis van een model. Het is misschien wel verrekte lastig om echt te gaan voelen modelloos, alleen maar voelen! Dus niet van wat betekent wat ik voel maar wat voel ik nou echt? Wat blijft er over: je wezenskracht! Als dat gevoelsveld tevoorschijn komt in je brein en je brein is constructieloos, alles is weg, weg, alle spiriwidi en alle religie, alles weg!

Niets, niets, het gaat niet om waar of onwaar. Het gaat om dat je zet het gewoon aan de kant. Werkelijk hè, echt aan de kant. Dan komt dat diepere gevoel tevoorschijn en voor mij, maar dat is puur zoals ik het ervaar, is dat diepste gevoel wat bron is in mijzelf en dat komt omdat ik het kan voelen en ook weet hoe dat het gevoeld wordt in thuiswereld, is hier op deze aarde in verschillende dingen heel dicht voelbaar maar vooral kom ik het heel sterk tegen als mensen elkaar ontmoeten, als mensen elkaar aankijken, barmhartig zijn en echt ruimte geven aan elkaar en elkaar niet afbreken maar alle ruimte geven.

Als mensen zo ontzettend open zijn naar elkaar dat ze de grillen van elkaar aanvaarden en echt alles heel laten wat er is en dan zo dichtbij elkaar kunnen zijn, het hoeft niet lichamelijk, het kan, maar zo dichtbij elkaar kunnen zijn met hun bewustzijn dat ze voelen hoe fijn het is om het leven te ervaren. En dan komt er een hele diepe ontspanning en een hele diepe vrede komt er tevoorschijn en die is zo intens. En voor mij is dat de bron die ik in mijzelf voel die dan weer opgebouwd kan worden, verder stroomt, dieper, dieper en groter wordt, en mijn gedachten die helemaal vrij zijn van constructies kunnen die informatietrillingen van binnen, dat zijn hele diepe gevoelens, kunnen die verwerken in het brein en kan ik mijn gedrag daar op afstemmen. Op dat moment representeer ik mijn oorspronkelijke brondeel in mijzelf! En als we dán denken in lijn met wat we voelen door gewoon te zijn en daar niet bij in slaap te vallen en niet in een meditatie terecht te komen, niet passief te raken of uitgeschakeld te worden door iemand of iets anders, dan kunnen wij dat bewustzijn inzetten om te laten weten aan het veld dat we er zijn, je maakt jezelf kenbaar en dat je met je aandacht heel gericht naar bepaalde dingen gaat in jezelf of zelfs naar een ander, of naar de wereld, naar de aarde en dat je daar heel diep met je bewustzijn een resonantie laat ontstaan waardoor het script wat er nu loopt ter discussie wordt gesteld.

Dus eigenlijk is het aanzuigende moment van het volgen, de aanzuigende kracht van het volgende moment zoals dat nu gaat op de aarde is een gedachte! Dit is hoe het kwantumveld functioneert. De gedachte is een instructie van hoe het volgende moment daar op aansluit en welk moment dat zal zijn. En als je gaat voelen dan zoek je helemaal niet naar een volgend moment, als je gaat voelen en in het vrede-rust moment verkeert maar wel met vol bewustzijn aanwezig bent, en je richt op de situatie waarvan jij voelt dat er verdrukking en demping is in jezelf of bij iets anders, dan is het dichtgetrokken veld ofwel het regerende script, dat is allemaal informatie, want wij zien beelden maar het zijn informatievelden,  wordt geraakt door jouw bewustzijn en dan gaat kwantumfysica zijn werk doen dat een voelend wezen wat betrokken raakt bij iets, een gebeurtenis, een beweging zet in het veld ofwel de verkramping in het veld, de verdichting van het veld, de keuze die er is gemaakt waardoor die tijdlijn loopt, dat informatieveld wordt geraakt en de trilling daarvan verandert waardoor alle mogelijkheden die daarop aansluiten vrij toegang krijgen!

Dus je raakt hem eerst aan met je bewustzijn en dan geef je een instructie vanuit het bewustzijn, niet van “en nu geef ik een opdracht dat en dat..” maar een instructie met je bewustzijn dat jij er bent en je neemt het waar en dat kun je heel diep en krachtig doen. En dit is geen gegoochel, dit is kwantumfysica.

En nu gaan wij dieper beseffen dat in deze lijn, als we in deze lijn stappen waar ik het nu over heb, en dat kan op een heel andere manier zijn als dat ik nu uitleg, maar als we in deze lijnstappen in de innerlijke scheppingskracht, modelloos, dat we geen andere intelligentie meer dienen behalve onze wezenskracht als mensen op de aarde, dat je je grootste vijand een kus kunt geven van (klapt met handen) en zegt “ik hou van jou, ik geef zo diep om jou” “alles wat er is gebeurd dat laat overeind staan dat je prachtig bent, want ik kijk naar binnen, naar de binnenkant”. En in het moment dat we in die lijn gaan werken, dus de lijn van het voelen, helder bewustzijn, en hem inzetten als wezens samen, ook keuzes in de aarde, dan kunnen hier dingen gebeuren in de aarde jongens dat kan zo snel gaan! In deze lijn krijgen we assistentie van kwantum observers uit andere werelden.

Dus het is niet alleen zo dat er controle is en manipulatie, maar het is ook zo dat als de mens haar eigen hart weer gaat bezitten, in het binnenste gaat zetelen in het lichaam, ze staat dus ook echt op met haar bewustzijn in het lichaam, niets wordt meer geloofd, helemaal ontmantelen, helemaal naar nul, dan zijn er ook intelligenties die meewerken om deze werkelijkheid die nu zo is belegerd naar een beweging te laten stromen waardoor er weer vrije keuze is. En dan gaan die 5% scripten die gaan weg en die stromen open naar 100. Niet naar 10 maar 100!!

Dus ik hoop dat wij met elkaar hier samen nu beseffen dat we de kwantumfysica, dus puur zuivere bewustzijn gedragen vanuit ons hart en onze betrokkenheid, want dat is de bron hè. Er is geen grotere bron dan de betrokkenheid die je kunt voelen in het moment. Het is heel zacht en heel teder. Het is zo fluweel zacht en ook heel krachtig. En dat veld wat er dan ontstaat, dat enorme krachtige veld dat dat kan leiden naar het laat ik zeggen het ontdooien van de gedachten die in de mensheid zijn geplant. En het gebeurt hè, ik weet niet of jullie af en toe op het nieuws kijken of iets dergelijks, maar op dit moment zijn er hele diepe ontwrichtingen binnen de directies van nationale bankensystemen. Af en toe lekt er wat naar buiten toe over onenigheid, hè dat meneer Knot het niet eens is met meneer Draghi die hele zware verruimingsmiddelen inzet om de economie te stimuleren, maar daar gaat het niet om. Je kunt zien het zit daar achter. Je kunt zien dat de eensgezindheid, dat is dus vertaald eensgezindheid is een geleidde gedachte bij allen actief dat die verbrokkelt. Dat dat stopt, dat er weer gevoeld wordt en dat er weer werkelijke beslissingen worden genomen die in dienst staan van waar het echt over gaat. Want wat is nou eigenlijk liefde? Het is iets wat andere intelligenties niet kunnen begrijpen die deze controle uitoefenen. Daar kunnen we vandaag heel diep op ingaan maar dat doe ik liever niet want ik wil graag met jullie ook lekker uitwisselen.

Maar wat is nou eigenlijk liefde? Ik wil het niet definiëren want dat kan überhaupt niet maar meer in het besef, van wat is liefde in ons? Als je zo diep betrokken bent bij een ander wezen, dat kan dus inderdaad je vijand zijn, wie dus geen vijand is, anders zou dat niet kunnen. Maar het kan ook een dier zijn of een boom, wat is liefde. Liefde is een kracht die onzichtbaar is. Het is een kracht die je in jezelf voelt zie zo ontroerend en zo sterk is dat je het van binnenuit zendt met trillingen en resonantie daar waar jij de liefde aan toebedeelt. Je meent het! Je hebt echte liefde. Voor je dier bijvoorbeeld, echte liefde! Je voelt het! Zo diep en je voelt en ziet dat je dier reageert op jouw liefde. Het gaat van binnenuit dwars door alles heen en dan komt er een reactie en je hebt niks overgeseind en je kunt het ook niet uitleggen. Liefde is een taal maar liefde is een kracht en die kracht is trilling. En het is aan ons mensen om te beseffen hoe ver het al is op deze wereld en dat we vooral, juist door de kwantumfysica, heel goed moeten gaan beseffen dat als jij het niet doet dat het dan ook niet gebeurt! Want die kwantumfysica reageert op jouw aanwezigheid! Dus je kunt wel op mij wachten of op een ander maar dat is het niet. Je moet het zelf doen, vanuit jezelf en als je het dan ook nog samen wilt doen, ook al ben je het af en toe oneens met elkaar, maar je gaat ervoor, heel krachtig, zonder model, dan krijg je een reactie in dit veld die zijn weerga niet kent! Wij zijn zelf de openers in deze matrix.

Dus ik wil het even iets mooier vertalen.  In deze wereld waarin wij nu leven scheppen wij geen tijdlijnen maar wij openen tijdlijnen. Wij scheppen geen tijdlijnen, wij maken keuzes  waardoor er een andere reactie komt in het veld. En de reactie in het veld kan zijn dat het ene veld iemand afwijst, afwijzend reageert en het kan zijn dat in het andere veld dat iemand zegt “oh wat interessant” en in een andere keuze zegt iemand al voordat je iets zegt van “hé daar doe ik aan mee hoor”. Er is een scala aan kwantummogelijkheden die liggen hier al opgeslagen. En daarom is het zo bloedlink om met je hoofd van tevoren al te denken wat dus wel of niet kan en of de ander het kan en of de ander er nou wel aan toe is, want als wij over elkaar gaan denken van “nou weet ik niet of die het wel kan hoor” en “ik weet niet of ik het in deze groep wel kan” Ja dan zijn de rapen gaar want de kwantumfysica vertelt ons dat als we gaan denken dat we precies het reactieveld krijgen bij de gedachte! Je moet weten hier dat dat kan! Wij zijn het! Wij zijn zulke krachtige wezens!

En dan kom ik op dat punt van waarom we o.a. waar we onze oorspronkelijkheid aan besteden. Voordat we in deze wereld kwamen, wij zijn de humanoïde rassen, rassen, zijn rassen die gezien worden niet zoals ik het nu noem maar als godswezens. Dat zijn dus geen goden, het zijn wezens die zo’n diep gelijkwaardigheidsbewustzijn hebben dat overal waar ze komen ontstaat dus ook die gelijkwaardigheid weer. En het oorspronkelijke humanoïde ras is in haar missies, dat zijn kosmische missies is zij voortdurend aan het, ik noem het reizen, maar het is eigenlijk niet alleen reizen het zijn ook schouwsessies die plaatsvinden, reist zij door verschillende werelden heen en brengt zij in werelden die dus matrixen zijn het leven. Zij zaait leven. Dat is echt wat in ons ligt opgeslagen. Wij zijn zelf leven en we komen in werelden die nog niet volledig operationeel zijn in organische kracht. Daar brengen wij de trilling door de kwantumfysica, door te houden van, de liefde te voelen, brengen wij die werkelijkheid in trilling die er daarvoor nog niet was! Daarvoor was die er nog niet. Kijk nu naar de natuur, deze wereld hier heeft de natuur maar eigenlijk is de natuur nog niet bewezend! De natuur roept ons. De natuur roept ons om werkelijk gezien en gevoeld te worden! En dan praat ik over hele diep liggende holografische codes in hoe materie zich gedraagt, dus energie, maar de scripten die er nu zijn, dus ik praat over de bomen, die zijn volmaakt. En dat zijn organische bomen maar ze zijn gescript met die technologie. En op het moment dat jij jouw liefde inzet om van die boom te houden, op het moment dat wij onze liefde inzetten om van de oerbossen te houden dan komt de kwantumfysica in beweging, formatloos, je hebt zoveel liefde, daar gaat ‘ie hè, dan gaat die liefde die gaat zo sterk daar naar toe, net als bij je dier, en het bos ontvangt dat veld en het hele veld, het informatiebewustzijnsveld van dat bos raakt bewezend! Het komt in beweging door de schouw, door het aankijken, niet hopen, kijken en voelen door jou!!

En dat is wat hier op de aarde nog niet is gebeurd! Het is nog niet gebeurd. En daarom functioneert alles op dit moment haperend. De mensheid heeft zichzelf nog niet bewezend want ze is niet aan boord van het lichaam. Ze zit aan boord van de gedachte van wat sterk afwijkt van wat we werkelijk voelen. De mensheid heeft daardoor haar plek nog niet ingenomen, in de aarde in Gaiya. En heeft die kracht ook nog niet in het veld gebracht. Dus wij hebben de resonantievelden waaruit materie ontstaan is, gecreëerd is, hebben we nog helemaal niet in die diepte gevoeld! Omdat wij onszelf nog niet hadden gevoeld!  Snap je. Dus als mensen worden uitgespeeld tegen elkaar, de eeuwige conflicten die je hier op de wereld ziet, als dat maar door blijft gaan en iedereen blijft ook in de politiek en ook op militair gebied steeds maar weer reageren op het vorige trauma, je blijft een probleem steeds reproduceren, blijven de mensen in verdeeldheid zitten en een heel diep verdeeldheid, en blijven de mensen door die verdeeldheid ook uit de kracht van zichzelf en kunnen ze ook daadwerkelijk niet formatloos, want ze hebben geloof nodig om te overleven, kunnen ze niet formatloos de hartskracht laten stromen in het hoofd en kunnen ze ook het schilderij, dus dit landschap waarin we leven, onze werkelijkheid, helemaal niet verrijken. Dan breng je de trilling van kwantumfysica helemaal niet in het veld. Daar staan wij nu op dit moment.

Wij staan op dit moment en dat is waarom ik ook hierover spreek en dat doe ik heel gericht, wij zijn hier gekomen om met onszelf te gaan samenwerken! Wij zijn hier gekomen om met elkaar samen te gaan werken en te onderzoeken of alles wat er tussenin staat dat we dat kunnen pareren en kunnen laten vallen. Wij zijn hier om vanuit de samenwerking wereldse en prachtige gebeurtenissen aan te kijken en dan bedoel ik hele moeilijke situaties want dat wat je aandacht geeft met vrij bewustzijn, formatloos, wordt geraakt door je scheppingskracht en het veld wat daarin beweegt, statisch, valt naar een dynamisch veld en alle mogelijkheden gaan weer reageren!!  Wij zijn dus eigenlijk als wereldcommunity hier op de aarde nu aan het wakker worden om samen te werken en niet te protesteren maar om heel feitelijk gericht vanuit de liefdeskracht iets toe te passen wat op deze aarde er gewoon nog niet eerder op die manier en op deze schaal in het leven is geroepen. En daarom denk ik dat het goed is om te zeggen dat we met elkaar in Nederland en ook daar buiten in deze onderwerpen en het heeft niks te maken met Martijn, dat is gewoon al gaande, dat we een internationaal eigenlijk planetair bewustzijnscommunity laten ontstaan. En die moet forser worden benoemd en mag ook dieper worden gevoeld! En dat is niet een eenvoudige job en veel mensen vinden het ook niet leuk wat ik zeg. Die mensen ken jij natuurlijk niet.

Dit brengt ons vandaag samen, dit is de samendag en ik ben daar heel diep mee bezig geweest om op planetair gebied internationaal om daarmee bezig te zijn want er zijn zoveel mensen uit alle stromingen …?? er zijn zoveel mensen teruggegaan naar zichzelf , er zijn zoveel mensen die hebben gevoeld nou dit is het niet, dit is het niet (fluisterend) het was fijn om te voelen, het was fijn om, van te leren, het heeft me door dingen heen gebracht, maar het is het niet! En de wereld blijft hetzelfde, het is het niet! Er is meer! Er zijn  zoveel mensen die nu de aanzet maken om hiermee bezig te gaan en als je deze kracht durft in te zetten, en dat kan en met elkaar ook te doen waarbij je unieke, je eigen authentieke blauwdruk van je wezen overeind blijft. Geen lidmaatschap, geen al dat soort gedoe allemaal maar echt echt volkomen helemaal in eigen kracht staan, dus je echt op eigen bronenergie, dat we daarin met elkaar iets in gaan doen. En ook samenwerken met andere intelligenties. Want dat is mijn hoofdstuk! Dat is wat ik hier kom brengen op de aarde om dat contact te laten ontstaan en het is niet dat ik dat doe, dat doen we samen! Maar het is wel dat ik er fundamentele informaties over geef, trillingen uitdraag om op te houden met te denken wat ons is ingevoegd! Ja.

Nou dat was hem eigenlijk wel. Dit is wat ik voel. Dit is wat ik weet en dan houdt het op. En ik wil er heel graag met iedereen dieper op ingaan en ik weet ook dat het heel lastig kan zijn om in een soort groepsverband te zijn en hier staat die pipo in de microfoon te praten, eigenlijk heel afstandelijk. Daar hadden we het net even over degene die daar bovenin zit. Hè van hoe fijn is het als je in een wat kleiner groepje met elkaar rond een knisperend vuurtje zit en dat weten we allemaal. Dat voelen we allemaal.

Deze setting is eigenlijk heel onnatuurlijk. Ik voel dat ook. Maar ik doe het wel. Omdat dit op dit moment de beweging is waarin ik iets kan aanreiken en mensen ook iets in zichzelf kunnen laten voelen. En ik zal dat dus ook altijd blijven doen met mijn volledige inzet. Maar ik voel ook dat het onnatuurlijk is, in die zin onnatuurlijk als het een afhankelijkheid gaat worden en elke keer alleen maar luisteren naar Martijn. Nee het gaat erom dat je lekker met elkaar om het vuur zit, inderdaad. Natuurlijk geen wijn, da’s heel slecht…(gelach) nee lekker wel een wijntje drinken als je het wil, het gaat om dat gevoel. Als wij met elkaar om een vuurtje zitten en je bent ook aan het voelen en je bent in stilte en het kan ook zijn dat er ook kracht is en dat er helemaal geen stilte is, hoe het ook is, maar dat er zo’n geleid energieveld is, jij wordt niet ontvoerd door het energieveld, maar je voelt dat er een éénkracht is waar je eigenlijk allemaal voor staat! Dat is hetzelfde. Het verbindt ons ten diepste, dat je voelt in dat moment door die kleinschaligheid de intense kracht van dat schoonheidmoment die ruimte aan elkaar.

Nou onze uitdaging, dat is echt onze uitdaging of volgens mij ook onze uitnodiging voor ons mensen hier op de aarde om NU te gaan kijken, kan ik het ook gewoon echt letterlijk laten zijn in grotere groepen, kan ik ook met de mensen waar ik wel heel veel contact mee heb kan ik met deze mensen samenwerken, oefenen om dat eruit te halen dat al die onrustvelden verdwijnen. In ieder geval dat we daarmee bezig gaan. Want als die onrustvelden er zijn, die komen vaak uit trauma en irritatie en die komen uit de mind. Dus we hebben echt wel wat te onderzoeken en daar moeten we niet nog jaren mee bezig zijn! Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft niet jarenlang te therapeutiseren en te corrigeren, het is niet nodig. Bewustzijn is veel sneller dan al die repetatieve patronen van die trauma’s af te leren.

Ja ik bedoel als ik een vervelende karaktereigenschap heb nou dat moet je hem gewoon accepteren. (gelach), want dat zegt niks over mij wie ik ben en in alles wat ik voel en waar ik voor sta! Maar je neemt hem wel waar. Je ziet het wel dat je zegt nou Martijn. Dat is toch gewoon open en eerlijk, dat is toch gewoon waar we mee te maken hebben, maar het zegt niets over wie we zijn van binnen. Ik besef heel goed dat we allemaal in een script zitten. Ik besef heel goed dat we in een lichaam zitten met het hele proces van keuzes erbij en ik begrijp ook dat we zo langzamerhand allemaal zijn gaan denken dat we dat ook zijn. Maar dat zijn we niet. Dus waarom moeten we elkaar dan nog blijven veroordelen op de grillen wie we niet zijn?  Waarom zou ik jou nog moeten therapeutiseren? Weet je, voordat we in deze wereld kwamen en er zijn een hoop mensen in deze wereld gekomen in deze werkelijkheid niet op eigen keus en al helemaal niet op de plek waar je nu zit. En voordat we hier kwamen wisten we wel dat deze zone een zwaar belegerde zone is door een intelligentie die echt gewoon onverslaanbaar is. Als ze eenmaal lichamelijke controle krijgen  en aangeplugd krijgen op hun bewustzijn dan zijn de rapen gaar. Als je in het lichaam geboren wordt sta je gewoon onder controle van die gedachte. Dus het  hele format van de hele doelstellingen, de hele ideologie eigenlijk.  Zie je het? De ideologie van de aardse mens die we nu hebben? Geld verdienen, economie etc. de hele rattenplan erbij dat hoort niet bij de mens, dat is nooit wie de mens is geweest! Dat is niet een menselijk iets en het is niet perse fout, maar het is überhaupt niet nodig maar het hoort ook niet bij de mens.

En uh, nou ja goed, ik wil eigenlijk gewoon schakelen naar het moment van open het veld en ik hoop dat jullie hierdoor door overdracht van mij een stukje ervan dat je daardoor nog dieper in jezelf kunt komen en nog dieper voelt hoe belangrijk het is, het is niet alleen maar waardevol het is heel belangrijk, dat jij er bent! Dat je het onderzoek bent ingegaan. En dat je hebt achterhaald voor jezelf dat er inderdaad een weg is die bijna weg, dicht geplaveid is maar dat ‘ie geopend moet worden en dat het gewoon kan!! En dat je dat niet alleen doet voor jezelf om in een goed vrij bewustzijn te verkeren van jezelf maar dat je dat ook doet voor de mensheid hier. Dat je een onderdeel daarvan bent.

Hoe fantastisch is het dat wij met elkaar als mensen een ander bewustzijn, beter gezegd eigenlijk het eigenlijke bewustzijn op de aarde kunnen lanceren en als dat bewustzijn dus niet alleen maar menselijk is maar zelfs universeel is dan breng ik mijn bewustzijn terug hier wat gevangen is. En dat is toch fantastisch om samen hier te zijn,  dat is toch een gebeurtenis van heb ik jou daar! Ja voor mij is dat dus helemaal geen gevangenis maar ik moet hem wel eerst vaststellen voordat de urgentie, de noodzaak en de DAADKRACHT ook ontstaat om dat te doen! Want als ik denk dat het een spelletje is dan kan ik morgen ook wel beginnen met spelen of volgend jaar en als dit speelbord inderdaad een speelbord is om te leren dan kan ik ook beslissen om over 10 jaar te leren. Maar als het ineens heel anders in elkaar zit dan komt het heel diep binnen van we hoeven helemaal niks uit te stellen ik moet mezelf gewoon openen en toegang geven!

Bron: Martijn van Staveren

Klik hier voor deel 1

Klik hier voor dee 2


Dit was de aankondiging van deze dag:

Levend Bewustzijn in een Virtuele analoge werkelijkheid

Hartelijk welkom, mijn naam is Martijn van Staveren en ik nodig je uit onderstaande in-formatie te doorvoelen en mee te voelen. Op zaterdag 28 september gaan we met elkaar dieper op deze informatie in. We doen dit in de kunstwerkplaats Quinta Essentia in Zwaanshoek.

Veel mensen zijn zich ervan bewust dat verschillende bezoekers uit andere werkelijkheden (Aarde, planeten, sterrenstelsels, universa) onze Aardse werkelijkheid bezoeken. Ondanks dat hier vaak lacherig over wordt gedaan is dit één van de grootste en meest baanbrekende onderwerpen in het menselijke bestaan. Zijn wij alleen in de kosmos? Voor de mensen die de inzet en moeite nemen om voorbij de geïnstalleerde newage, spirituele modellen en (wereld) religies te reizen, is het een complete verandering en uitbreiding van hun werkelijkheid. De aangeleerde menselijke eigenwijsheid en vasthoudendheid van wat wel en niet mogelijk zou kunnen zijn is een beproefd middel om grotere kosmische kwantumwetgevingen het menselijke bewustzijn niet te laten bereiken. En andersom gezegd, door te denken in onmogelijkheden en hieraan vast te houden kan het eigen bewustzijn geen kosmische informatie ontvangen.

Wellicht ben jij iemand die contact heeft (of heeft gehad) met een andere levensvorm die anders is dan de Aardse Mens. Of voel en weet je gewoon dat dit contact er op de één of andere manier is, niet precies definieerbaar maar beslist heel voelbaar op jouw eigen wijze!

Het UFO fenomeen, digitale werkelijkheidssimulaties, MK-Ultra, het menselijke voorstellingsvermogen, intelligente liefdeskracht, etc. Er zijn diverse waardevolle sleutels aan mogelijkheden die de Mens absoluut onder de loep moet gaan nemen, omdat het haar levensrecht van oorsprong is hiernaar te kijken én er iets concreet mee te doen. Door om ons heen te kijken, zien we dat de werkelijkheid waarin wij leven onevenwichtig is (gemaakt) en herstellen kan naar een werkelijkheid die dienstbaar en levensvatbaar is voor ieder levend wezen. Zonder beperkingen en voorwaarden! Zonder spiritualiteit uit een boek, geschrift of wat dan ook.

Vraag: van wie is onze huidige werkelijkheid of anders uitgedrukt “tijdlijn” en is het mogelijk dat de oorzaak en gevolg momenten in deze tijdlijn in eigendom zijn genomen door een tot nu toe onbekende of geheimgehouden intelligentie? Als de ketens van het Menselijk vermogen om inzicht te verwerven losgaan, komen oude wetenschappen terug in de Mens.

“De Mens WEET, de Mens IS. De Mens is weten-schepper.

Zij bestaat en leeft, straalt en raakt diep aan. Deze aanrakingen worden door de vermogens van liefhebbend bewustzijn waargenomen en geabsorbeerd door het vibratieveld (informatieveld) waar werkelijkheid zich uit vormt.”

We zien in de hedendaagse technologische ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligenties (A.I.) en virtuele werkelijkheid simulaties (V.R.) dat er eigenaars (houders) zijn van deze creaties. Wij worden NU als mensen uitgedaagd deze ontwikkelingen in een groter plaatje te plaatsen en onze houding ten aanzien van bewustzijn te bestuderen.

Is onze werkelijkheid, het Universum een simulatie van een Oorspronkelijke omgeving waar de Mens vandaan komt? Hoe verhoudt zich dit dan tot de huidige wereldwijde situatie (religie, economie, onderwijs, technologie, gezondheid) en JOUW LEVEN? Wat zijn jouw mogelijkheden en krachten?

Deze samenkomst en ontmoetingsdag is er één van een samensmelting van diverse onderwerpen. Een verdere verbreding van de eigen horizon en verdieping in Bewustzijnsonderwerpen. Deze dag is voor iedereen toegankelijk met een open mind en open Hart. Je hoeft beslist geen eerdere ontmoetingsdagen “met Martijn” te hebben bezocht, maar veel voorwerk zal er niet zijn om direct de diepte in te gaan!

De vele mooie fabeltjes (scripts) die verteld worden over “positief en negatief” en de invloed die deze verhalen op de Mens hebben, moeten resoluut “over boord” gezet worden. Met eerbied en respect, zonder boosheid en strijd. Gewoon LOS.  Gaan we uit van de macht van iets externs (oude religie en spiritualiteit) of boren we onze Harts Kracht aan!

Wat en wie ben jij werkelijk! Verlos jezelf van de gedachten van iets en iemand anders.

Omdat overtuigingen en aannames emotionele denkvelden creëren, moet de mens zich bewust zijn dat dit het volgende fragment van de “oorzaak en gevolg tijdlijn” aanzuigt en installeert. Hierin nemen we allemaal een unieke plek in, om samen menselijk bewustzijn te laten inloggen in deze Matrix.

The Arrival, de aankomst van de Menselijke Kracht op en in de Aardse werkelijkheid. Onze Menselijkheid is onze grootste kracht. Jouw Menselijkheid is de grootste kracht.

Wie weet begroeten wij elkaar deze dag.
Hartelijke groet,
Martijn

Related Articles

Responses