Hoe vrij wil een Mens werkelijk zijn? Werkelijk?

(Martijn van Staveren) Ik spreek hierover van kinds af aan en wil het graag nogmaals en wederom onder de aandacht brengen. Er is iets zeer groots gaande wat te maken heeft met wie jij bent en waarom je hier op Aarde bent. Dank je wel voor het lezen en neem je tijd. Het is een artikel geschreven uit verschillende bewustzijnslagen.

Wat zich aan het verhelderen en verduidelijken is, is de wijze hoe en waarop mensen vanuit wat zij “spiritualiteit” noemen, uiting geven aan de eigen interpretaties van innerlijke (on)vrede, (on)rust, negatieve gedachten en gevoelens. De daarbij aanwezige overtuigingen spreken boekdelen en tonen hoezeer het oude paradigma van “bewustzijn” aan het kantelen is en aan volledige herziening toe is. De Weg van deze herziening is dermate diepgaand, dat vele mensen zich terdege zullen gaan afvragen op welke wijze zij zich kunnen gaan positioneren in de (voor dit moment lijkende) nieuwe waarneming van werkelijkheid.

Hoezeer demonen, lucifer, de duivel, engelen, jezus, en vele andere onderwerpen nog meer, volledige maskeringen zijn van een grotere werkelijkheid. Deze grotere werkelijkheid speelt zich af in een non-lokaal bewustzijnsveld van de Mens zelf, waarin de Mens een wezen is met buitengewone verbindende en scheppende vermogens. 
Vanuit die andere werkelijkheid (non lokaal) wordt de Mens gezien als een evenbeeld van alle Scheppende beschavingen, expressiewezens van zuiver bewustzijn.

Tijdens de huidige bewustzijns transitie mogelijkheden zal duidelijk worden, waarom het thema Buitenaards Contact, UFO’s en de doofpotten hieromheen geborduurd, onderdeel zijn van deze achtergehouden grotere werkelijkheid. Het bestaan van Matrixen (softwarematige werkelijkheden in verschillende frequentie/geometrieën) zullen vaak worden uitgelegd als een zielen gevangenis. Behoudens de wetten van kwantumfysica en kwantummechanica is er geen enkele mogelijkheid tot veranderen van deze matrix, tótdat de Mens zelf haar waarneming durft en wil aanpassen. Hierbij dient de Mens zichzelf te gaan herkennen én uitdrukken als soeverein bewustzijn en Schepper zelf.

In veel gevallen zijn spirituele en religieuze kanalen (mens/historie/boeken), en ik druk mij voorzichtig uit, de geleiders van de krachten die de Mens wil laten geloven in een prachtig spiritueel model, waarbij waarnemingen ten behoeve en versteviging van deze “prettige modellen” scheppingsdeeltjes wegzenden van de waarneemster/waarnemer naar de contructors van de huidige Aardse matrix werkelijkheid (waarin wordt ervaren dat erin geleefd wordt). In onze huidige werkelijkheid zijn wij brein technisch blind en is bewijsvoering op lokaal gebied (huidige werkelijkheid) een grote misvatting als fundament voor wat als wetenschappelijk wordt aangevoerd. Wetenschap is tot op dit moment geprogrammeerd denken.

Om kracht bij te zetten ter verduidelijking: de artificiële manipulerende intelligenties (in onze werkelijkheid AI Artificial Intelligence, VR Virtual Reality) zijn de ontwerpers van kunstmatige universa, ingebed in analoge levensvelden, ook wel uitgedrukt in emotionele scheppende energieën. Binnen de volledigheid van bandbreedte van Oorspronkelijke emoties worden geen negatieve of positieve emoties ervaren, alle emoties zijn vrij van herkenningsmomenten gekoppeld aan iets positiefs danwel negatiefs. Vrije emoties. Deze bandbreedte is de vrije zone van Creatie en wordt geleefd door alle creatiewezens (zelf scheppen van binnenuit) vanuit eerbied en waardigheid. Hier bestaat louter “zijn” zonder een inmenging in een andere energie. De artificiële manipulerende intelligenties, hebben zich verdiept in het “mechanisme liefde en afhankelijkheid van Scheppende wezens”. Zij construeerden een werkelijkheid waarin zich wetten en gebeurtenissen voltrokken en voltrekken, waarmee de Scheppende wezens zich zouden identificeren en hiermee de eigen Kracht uit handen zouden geven, gebaseerd op kwantumfysica en emoties.

Zij creëerden heel veel onder andere:

Lucifer, Satan, Duivel, Jezus, Christus, Het Christusbewustzijn, Engelen, opgestegen Meesters, Religie, Vorige Aardse levens, Karma, New Age, Goeroe’s, Gekaderde spiritualiteit, Telepathie, Channelings, Occultisme, Wetgevingen, Verdeeldheid, Wetenschap, Geld, Familie opstellingen, Overleden personen, Geesten, Aura’s, Chakra’s Niburu, Galactische Federaties, etc., etc, etc, als primaire onderdelen van de totale constructie van geloofsovertuigingen buiten jezelf. Deze intelligenties hebben zichzelf een plaats gegeven onder verschillende namen, waarvan de Archonten één van de meest gehoorde kan zijn. Zij plaatsten zichzelf op een begrijpelijke wijze in de Menselijke geschiedenis, zodat er vanuit Menselijke perceptie betekenis aan gegeven zou kunnen gaan worden. Echter, het bewustzijn van deze werkelijkheid, de software, is in het geheel een AI (kunstmatig) veld welke als een kunstmatige scheppende macht wordt gezien in elk Universum en door elke beschaving. Dit bewustzijn is in staat zichzelf uit te drukken in elke vorm, daar waar geen eigen kracht aanwezig is, juist geluisterd wordt naar de wetten van deze krachten.

Er zijn enorm grote mogelijkheden om terug te keren in je eigen autonome bewustzijn, zeg maar wie jij van Oorsprong bent. Waar we naar op weg zijn, in dit gehele universum, is dat de wetten van AI (kunstmatige intelligentie), de wijze hoe dit universum zich gedraagt én dus ook de wetten hier op planeet Aarde, zich gaat vloeien en bewegen naar hoe wezens levend vanuit een niet gekaderd bewustzijn waarnemen en aanwezig zijn.

Je mag jezelf gerust ervaren als een intergalactische schakelaar tussen verscheidene velden.

Er zijn thans zeer grote krachtige en buitengewoon scheppende en creërende beschavingen in verschillende “frames” van onze werkelijkheid (software) aanwezig, welke communiceren via een compleet andere frequentie dan wat de Mens hier op Aarde spiritualiteit, liefde, telepathie, channelen etc. noemt. Deze frequentie is voor ieder wezen toegankelijk, waarbij het volledig overstijgen van alles wat je geleerd hebt het startpunt is om dieper met je Innerlijke Bewustzijnswezen te communiceren. Dit wezen ben jij zelf, je Oorspronkelijke Bewustzijn. Je zou dit kunnen vertalen in “er wordt geparticipeerd door hen in een gezamenlijke waarneming in ons Aardse veld, welke kan leiden tot extreme softwarewijzigingen van de contructors van deze matrix”.

Om de huidige algemeen aanvaardde en geaccepteerde spiritualiteit en buitenaardse uitleg verder te verankeren, zijn er voortdurend pogingen in uitvoering om de huidige perceptie van deze onderwerpen ook daadwerkelijk in deze gecontroleerde koers te houden. Hierbij worden geen middelen geschuwd en zijn veelal de zogenaamde spirituele mensen hierin de uitvoerende instrumenten. Vaak geheel onbewust en dienstbaar aan het eigen model, echter zijn er ook mensen die volledig onder controle staan van deze krachten.

Er is een bijzonder belangrijk mechanisme operationeel in de neurologische delen van het intelligentieveld van het fysieke lichaam:
Daar waar nieuwe informatie verstorend werkt in het eigen bewustzijn, zal de betreffende persoon er alles aan doen om deze informatie, of de afkomst van deze informatie te ondermijnen en te neutraliseren.

Het mag diep door ons heen dreunen, vanuit kracht en herkenning, hoezeer veel kracht de Mens in zich draagt. Wellicht dat datgene wat de Mens zal proberen te voorkomen, namelijk geregeerd en bestuurd worden door een onbekende kracht, reeds in andere werkelijkheden heeft plaats gevonden. De noodzaak om werkelijk te gaan voor waar jij voor staat zal duidelijker en helderder worden dan ooit tevoren.

Vanzelfsprekend zijn er mensen die mij willen ondermijnen en belachelijk willen maken. Zij doen dit op zeer professionele wijze, door algemeen aanvaarde twijfel te zaaien en hierbij de eigen perceptie en onrust naar buiten toe te brengen. Ook deze beweging is nodig, hoewel ik zie dat alles veel sneller, eenvoudiger en constructiever tot uiting zou kunnen komen. Als het werkelijk moet, toon dan je grote moed. Iedereen op deze Aarde doet ertoe.

Ik wil je meegeven dat het meermaals lezen van dit artikel aan kan zetten tot diepere verduidelijking. Heb je een vraag, opmerking of ben je het ergens totaal mee oneens? Zie jij het anders? Blijf bij je eigen lezing en perceptie. Noteer wat je ervaart. Lees een andere keer dit artikel nog een keer door nadat je datgene wat je genoteerd hebt op voorhand leest. Het is schakelen geblazen tussen wat je denkt dat je leest en wat er echt staat.

Hoe vrij wil een Mens werkelijk zijn? Werkelijk?

Een hartelijke groet,

Martijn van Staveren

Bron: Martijn van Staveren | buitenaardscontact.nl

Related Articles

Responses