Er is een buitenaardse macht in ons aanwezig | Martijn van Staveren

Dit is het eerste deel van een audio-opname in Groningen op 9 juni 2023 waarin Martijn van Staveren een intense samenvatting geeft van het onderwerp buitenaards contact. Ook zijn missie en visie komen – zonder deze bewoordingen – maar met dezelfde intensiteit aan bod.

Het transcript staat onder de video.

Buitenaards Contact is Werkelijkheid samenvatting deel 1

Martijn van Staveren Groningen 4 september 2023

(Minuut 3.39) Samenkomst naar aanleiding van een eerdere vierdelige bijeenkomst. Een bijeenkomst die heel gefragmenteerd is, omdat het onderwerp buitenaard contact, de multidimensionale realiteiten, wie we werkelijk zijn natuurlijk, een dermate groot onderwerp is, ja, dat kun je eigenlijk niet eens in tien langdurige sessies uiteen zetten. Sterker nog, we hebben er misschien wel onze hele episode van ons bestaan voor nodig. Wat we vandaag zouden kunnen doen is een aantal dingetjes, hoe zich dat ontwikkeld en hoe we dat gaan doen dat is aan ons samen met elkaar. We zouden vandaag een stukje samenvatting kunnen doen. Dat kan ik dan samenvatten met een paar plaatjes erbij, We kunnen met elkaar in gesprek. Want daar is deze dag ook zeker voor bedoelt, dat we met elkaar in uitwisseling kunnen, interactief en dat we kunnen voelen dat we ook bepaalde sloten in onszelf hebben. die er ook af gehaald worden vanmiddag. Simpelweg omdat iedereen er gigantisch toe doet. Het maakt helemaal niet uit wat onze achtergrond is, of wat dan ook. We zijn misschien wat te voorzichtig of misschien wat bang soms om dingen te zeggen of te vragen. Je vraagt mij niks, je vraagt jezelf vrij. Dat is eigenlijk wat we doen. Zo ervaar ik het ook, als ik een vraag stel aan iemand, dan kan ik daar over nadenken van ja, is dat nou een vraag of moet ik naar het antwoord van die persoon kijken? Maar dat is het niet, want ik besef dat het antwoord al in mezelf ligt en ik het heel prettig vind om die vraag te stellen waardoor een reactie kan komen, die mogelijk bijdrage kan leveren aan mijn eigen kennis die er eigenlijk al is, die kan ik naast elkaar leggen. Voor mij is dat ook het vragen stellen en informatie delen. Laten we dat maar fijn met elkaar doorlopen.

Onderaan staat het plaatje van Earth Matters; “De Oorsprongrijke Mens”. Het onderwerp waarover wij het hebben, met alle verdiepingen daarin van allerlei zijtakken en waarheden en mogelijkheden op geestelijk en kwantum niveau, dat dat soms  nog al eens een bom kan leggen onder jezelf. Maar ook een bom kan leggen dat jij eigenlijk die bom bent in de wereld, voor anderen mensen, dat anderen mensen daar vervelend van worden, of een forse reactie op kunnen hebben van: waar ben jij in godsnaam mee bezig?

Minuut 7.09 Wat is er allemaal mogelijk? Niet persé wat is allemaal waar, want dat is toch wel iets aan jezelf om te ontdekken wat de waarheid is. Maar goed, hoe ver durf jij naar de waarheid te kijken als je vastzit aan allerlei systemen en processen van gedachten van andere mensen, als bijvoorbeeld blijkt dat zelfs je geloofsovertuigingen inderdaad een overtuiging is, een pure geloof, maar nooit echt getoetst is aan wie je werkelijk zelf bent. Ja als die kaartenhuizen allemaal in elkaar vallen – en dat is ook de tijd dat nu moet gebeuren, dat we in diepe verwarring terecht komen om eigenlijk weer opnieuw de boel weer bij elkaar te brengen. Dan geeft dat soms een heel raar effect in je werkelijkheid. Dus, ja, hoe is het met jou eigenlijk op dit moment? Ook de vraag, die stel ik, maar die mag ook gewoon gesteld worden over onszelf. Hoe is het eigenlijk met mezelf, hoe gaat het in een wereld waarin we nu leven waarin zoveel omgekeerd wordt? Weer terug gekeerd wordt naar de oorsprong. Dat je ontdekt van wat er allemaal niet klopt. En dat je je eigen identiteit daar zo op hebt gebaseerd voor lange tijd en dat je tot ontdekking komt van goh, ik ben iemand anders. Hoe ga ik dat de ander vertellen? Hoe ga ik de wereld laten zien wie ik werkelijk ben? Dat zijn enorme gebeurtenissen. Dat is een complete herziening van een beschaving die hier op deze aarde leeft. En daar staan we met elkaar voor. Vragen aan mezelf hoe het eigenlijk met me is, het moment NU, dat is een fundamentele vraag. Als je niet oplet dan loop je daar zo overheen, ook met de processen van bewustzijn. Dat je op een gegeven moment bezig bent met bewustzijn om dingen te bereiken en te doorbreken, in jezelf terug te halen, kan het ook zijn, dat dat nog een afleiding wordt. Dat je niet door hebt hoe het eigenlijk echt, werkelijk  met je jezelf is. En daar ben ik heel erg in geïnteresseerd, hoe het echt met mezelf is. hoe ik me voel.

Ik ben vanochtend vroeg wakker geworden en ik moest toch ook wel lekker in de tijd hier naar toe reizen. Ik kon het gewoon niet laten – omdat ik voelde hoe het met mezelf is-  en veel ook op mijn manier doe en dat kost ook heel veel energie en er gebeurt eigenlijk ook heel veel met mij zelf wie ik hier ook ben. En ik moest mezelf ook echt wel even in de tuin gooien. Naast de vijver in Kerkenveld. Ik moest gewoon even wat onkruid bij het grind weghalen en ik kon gewoon niet meer stoppen. En niet omdat ik steeds weer een nieuw plukje zag dat er ook nog uit moest -dat kennen we ook- maar vanwege het gevoel, gevoel van de ontspanning. Het was zo zinvol om in die tuin bezig te zijn. Zo zinvol -ik heb twee, wat plantjes weggehaald, die stonden daar heel weelderig. Ik kon bijna niet meer over het bruggetje en toen heb ik het weggehaald, twee stengels en daar zat een grote roze kop op van allemaal, roze bloem zat erop en die heb ik er tussenuit weggehaald en in een vaasje gedaan.(Minuut 10.02)Omdat ik gewoon voelde van dit is zoiets unieks, dat deze twee bloemen die hebben daar gegroeid, ik kijk ernaar, ik geniet ervan, ik geniet van die bloemen, er komt een bepaald bewustzijn daardoor naar voren; “bewondering voor de natuur”. En dan kan dat niet zonder een waardering om maar worden weggegooid. En dan voel ik dus van hoe gaat het nu eigenlijk met mij? Nou, dat zijn mijn momenten van onderhoud. Zo onderhoud ik mezelf om met de natuur bezig te zijn. En dat moet iedereen op zijn eigen manier doen, dat hoeft niet perse met de natuur of via de natuur. Maar we moeten wel met de taken die we in onszelf naar voren hebben gehaald ook elkaar aanreiken in deze wereld. En de hele wereld zal in dit frequentieveld waarin wij bij elkaar zijn, zal de hele wereld dit onderzoek op schoot krijgen. Iedereen. Niet denken van dat regeringsleiders dat niet krijgen omdat ze allemaal zwaar in de donkere drab zitten en niet kunnen voelen. Ieder mens op de Aarde komt in deze vibratie terecht en gaat voelen dat het onderhoud nodig heeft. Dat is waar het allemaal om draait. Dat we onszelf weer opnieuw moeten gaan terug voelen, ervaren en dat je daardoor een heel andere werkelijkheid in jezelf moet openen.Dat zijn echt mega shops en jullie weten het net zo goed als ik, het is echt een shop op zich. Dat onderzoeken en jezelf onderhouden dat kost en energie en je wordt ineens weer iemand anders. Eigenlijk word je dan juist jezelf. Maar als het andere stuk van jezelf, die ook best wel leuk is, vele mogelijke manieren, dat lijkt dan niet meer te passen in het nieuwe stuk. En als je die dan weg stopt, dan kan het zo zijn dat je die persoon  nog meer gaat missen van jezelf en die moet je dan ook weer terughalen, omdat dat dat stuk persoon ook van aardse dingen houdt en daarin ook is opgegroeid. Dat stuk wil misschien wel dansen, muziek maken of schilderen of misschien op stap. Dat maakt niet uit, ook de aardse dingen. Ik vind het heel waardevol om daar met elkaar over te spreken.

Als ik nou kijk naar het stuk wat ik meegeef en daar zeg ik ook altijd heel helder bij, dat het voor mij een vertaalslag is van hoe ik zelf functioneer. Hoe ik vanbinnen mij zelf ervaar en ook hoe ik denk. Als ik kijk naar mezelf waarom ik hier sta op dit moment, maar ook hier op de Aarde, dan is dat omdat ik vanuit mijn kant weet wat de grotere werkelijkheid is waar we ons in bevinden, wat zich om ons heen beweegt. Dus eigenlijk waar de Aarde mee verbonden is. Wat de Aarde ook eigenlijk echt is. Wat er gebeurd is met de aarde. Indringede gebeurtenissen met de Aarde.

Wat er gebeurd is met de mens, de levensvormen op de Aarde, waar wij uiteindelijk het resultaat van zijn. Dan heb ik het puur fysiek, biologisch. Dat ik die dingen weet, zo ben ik mij bewust geworden, zo ben ik hier dan geboren, dat is intact, heb ik een weg gevonden, die moest ik ook opzoeken van hoe kun je nu met elkaar in gesprek over deze onderwerpen, ben ik gaan kijken van hoe kan ik daar over spreken dat mensen zich daar op een bepaalde manier in kunnen herkennen. Omdat ik weet dat ieder mens van een andere orde is dan wat we hier denken te zijn. We zijn niet lid van een spiritueel model en niet lid van een religieuze overtuiging. We zijn zelfs geen lid van een culturele achtergrond. Het kan wel zo zijn dat we dat hier ervaren, maar daar om heen, voordat dat allemaal is gestart, zijn we iemand anders. Zijn we niet zomaar iemand maar zijn we heel waardevolle en zeer waardevolle, belangrijke wezens. Niet belangrijker dan een ander, maar we doen er wel toe. Ieder mens.

Dus ik ben gaan kijken van goh hoe kan ik daar eens over beginnen te praten. Ik ben me heel erg bewust van het buitenaardse, zoals wij dat hier noemen buitenaards onderwerp. En ik ben me daar zo zeer bewust van dat ik me eigenlijk in mijn hele bestaan niet, ik kon niet de manier van communiceren vinden met mensen over dat onderwerp omdat eigenlijk iedereen geloofde. En slecht enkele lieten het geloof over het onderwerp wat betreft ufo’s en wat buitenaardse zijn, lieten dat los, wisten het niet en konden ook echt naar zichzelf toe. Dus in een hele weg ben ik terecht gekomen om in gesprek te gaan over het onderwerp buitenaards, het onderwerp wie de mens is, het onderwerp wat een realiteit is, energie en het onderwerp wat waarneming is van die energie. En de vraag: “wie neemt er dan waar”. Neemt degene waar die in allerlei modellen verkeerd? Is de persoon, is de identiteit van de waarnemer geframed? Bestaat die überhaupt wel? Of moet die er dus af. En dan ben ik zo een route ingegaan waar ik probeer bloot te leggen van de vraag: “Besef je wel dat het merendeel van je leven nooit door jezelf is gekozen? ”. Dat zijn énorme vragen. Dat is een klap in het veld waarin we leven, die alles op zijn kop zet. Ben je daar bewust van, dat je nooit zelf voor het merendeel van je leven gekozen hebt? Dan kun je naar karmische modellen gaan of niet maar ik heb het over het leven hier. Het leven wat tastbaar is over jezelf. En kijk eens terug naar de afgelopen 5 of 10 jaar.

Zo ben ik begonnen om mensen te vragen: ” ben je er bewust van dat je eigenlijk geleefd hebt van een systeem, of je vader en moeder als je die hebt gehad biologisch of degene die je hebben geholpen om groot te worden? Ben je er bewust van dat je heel veel dingen hebt gekozen, niet misschien, waarschijnlijk wel alles op basis van een opvolgsysteem van gedachten? ” Nou, dat zijn kaskrakers voor het hoofd. Want daar komt rijkdom voor terug als je dat beseft. En dan komen dingen tot stilstand. En als je dan erachter kunnen komen dat we voor een groot deel zijn geleid door systemen en dat we keuzes hebben gemaakt uit mogelijkheden die ons voorgelegd zijn, waar we niet om vroegen, komen we tot een inzicht, van als ik nou eens van het begin af aan compleet niet had geleefd op de manier zoals mij is geleerd. Maar ik zou eigenlijk vanaf het allereerste moment mezelf zijn geweest, dat ik mij er bewust van was, uit een gevoel van wie ik ben en welke keuzes op basis daarvan zou hebben gemaakt. O, wat voor soort mens zou ik dan zijn?

En dan komen we dus op de taal, in de bewustzijnstaal terecht. Dat is een autonoom bewustzijn, zelf denken en zelf voelen en dus gewoon op een gegeven moment durven zeggen: “dat weet ik even niet”. Want alles wat ik wil antwoorden. Ik merk dat ik wil antwoorden, maar ik merk ook dat ik eigenlijk wil antwoorden uit al mijn overtuigingen en alles wat ik heb geleerd. En dan kom je, als je daar terecht kunt komen, kom je op de taal die alle anderen civilisaties spreken, die niet in systemen van een ander zitten. Dan kom je in een taal terecht die vrij is.

Mijn biologische vader die heeft me daar altijd heel erg op geduwd. Van ja maar, hoor je nu wel wat jezelf zegt? Hoor je wel wat je zegt? Jij zegt gewoon, jij gooit gewoon alles over boord. Jij gooit alles gewoon weg, ho ho, zo zei hij dat tegen mij, ho ho, dat kan zomaar niet. Hoe zie jij dan voor je hoe je boodschappen moet doen? Hoe zie je dan voor je dat………en dan kwam het hele circuit hé. Dat was vol vuur maar niet tegen. Het was gewoon wat er los gemaakt werd. Wat ook mooi is. En dan ging ik daar op reageren en dan bleef er eigenlijk niets over. Dan bleef alles wat aan argumenten is, van waarom het niet zou kunnen, die vielen gewoon uit elkaar. Want er is gewoon een compleet onder liggende vormloze, dus zonder macht, maar echt wel een systeem wat je niet hoeft te volgen, (Minuut 18.45)ligt onder alles. Dat heeft er altijd gelegen dat wij hier die vrijheid in deze wereld kunnen leven. En dat wij ook een compleet andere plek ook hebben in die wereld. Dus dan ben je niet meer een vader van een gezin of van een kind, dan ben je niet meer een moeder die voor háar kind moet zorgen en dan ben je niet meer een opa of oma, die een opa en oma is die voor de kleinkinderen moet zorgen en ook nog eens een keer de kinderen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, ook nog een keer moeten onderhouden. Maar dan wordt je iets anders. En wie je dan weer wordt, dat is wie je altijd al bent geweest en die afpelactie dat is waarom ik hier sta, om ons allemaal te confronteren met eigenlijk onszelf en ik weet helemaal niet of ik dat op de goede manier doe, maar ik weet wel dat het hele grote effecten heeft. En als het effecten heeft dan gebeurt er iets. En als er iets gebeurt dan hebben we de mogelijkheid om op een eigen manier op verder te bewegen.

En waar ik het dan over heb, ik leef hier ook op de aarde, ik ben heel goed in taal, ben heel goed gegrond en kan met alles heel goed meekomen vind ik zelf, dat is mijn eigen beleving, Er zullen mensen zijn die zullen zeggen ik ben iets anders. Ik kan heel goed meekomen. Ik ben niet van de wereld, zo! Ik ben hier fundamenteel aanwezig. Dat is niet dat ik alles weet, maar Ik kan me alles herinneren. Deze wereld hier dat is een soort tussenstation, dat is een moment waar ik zelf voor heb gekozen, om in deze wereld te komen en alles wat er daarvoor was, ik noem het nu ervoor, maar zo werkt het niet, maar alles wat er daarvoor was, alles, dat is bij mij, Martijn hier, volledig aan. Ik heb een hele gekke jeugd gehad om te leren voelen wat een wereld is, waar je wordt ingepakt en naar voren wordt geduwd en voor dat je het weet, sta je op de lopende band en ben je onderweg naar iets waar je niet om hebt gevraagd.Dat is een hele gekke gewaarwording. Dit plaatje? geeft het eigenlijk aan en is wat er gebeurd is en is ook de essentie zoals de Aarde eruit ziet zoals die nu nog functioneert, wat op alle mogelijke manieren onder druk staat.

Links zie je een mens en rechts zie je een mens, in volwaardigheid. En daarmee bedoel ik VRIJ. Niet onderworpen aan een systeem, maar volledig VRIJ, thuis. Een leven in vrijheid, een leven in een enorm vakantiegevoel, met een heel groot vermogen van begrip voor het leven en interactief altijd met andere mensen en andere wezens bezig. En niet alleen op één planeet maar multidimensionaal reizend door -zoals wij dat noemen- de kosmos. Grote projecten die zijn opgezet,werelden die worden opgericht, werelden die worden onderhouden door vriendschappen, grote onderzoeken die er plaatsvinden en ook niet vergeten, HET LEVEN CONSTANT wordt GEVIERD. Dat is een gigantische gebeurtenis. Wat wij hier op de Aarde alleen nog maar kunnen ervaren, als we een moment hebben dat we niets hoeven te doen, dat verplichtingen weg zijn. De verplichtingen zijn weg, de vakantie is er, je kunt helemaal alles loslaten, je kunt helemaal jezelf zijn, je hoeft niet te denken aan de dag van morgen want weken lang hoef je niks te doen. Links en rechts….links is wat er is geweest voor de mensheid, dan heb ik het over het humanoïde ras. En er is iets gebeurd en dat zijn geen kleine gebeurtenissen, dat zijn de grote kosmische oorlogen. Er is iets gebeurd waardoor de mens in verval is geraakt. Het bewustzijn van de mens raakt gedempt. Dus de frequentie, het frequentie scheppende veld, het organische veld om te denken, in vriendelijkheid, in respect ook kunnen verkeren, in actie kunnen zijn met anderen mensen en enorm van de dieren te kunnen houden. Dat je met die dieren samen op pad gaat en beste vrienden zijn en met hen bij wijze van spreken in de bergen kunt slapen en die vriendschap kunt voelen…dat gaat echt voorbij het menselijke stuk. Ook met de natuur…is in een demping terecht gekomen. Daar gaan de lezingen over. Dat is ook de reden dat het buitenaardse fenomeen wat we hier op de aarde buitenaards noemen, zich zo vreemd gedraagt. Omdat er iets met ons aan de hand is wat wij niet kunnen zien als mensheid. We beginnen het nu met grote sprongen te zien. Maar dit is wat er is gebeurd. Grote oorlogen en de mens is nu het derde plaatje vanaf de rechterkant, het groene plaatje, daar is de mens. En het is niet perse daar die plek omdat ik het nu zeg, maar zo beeld ik het even uit. Ik moet voorzichtig zijn want ik duid niets, maar ik geef even een soort voorbeeld van waar we ongeveer zitten.

Er is heel veel gebeurd en de mensheid is haar vermogen kwijt geraakt om te zijn wie ze werkelijk is. NU, de dag waarin we NU leven, zien we de technologische ontwikkelingen van grote voorbodes van bewustzijns besturende en beheersende technieken. Dat gedachten worden vervormd omdat gedachten, neurologisch gezien, eigenlijk puur elektrische signalen zijn. Het zijn bits en bites die door het centraal zenuwgestel reizen. En als je dat kunt beïnvloeden of zelfs gedachten elektronisch kunt creëren en je kunt ze plaatsen in een mens, dan worden daar ook de gevoelens bij actief. Dus we zien nu op de dag waarin we nu leven de grote gevaren. Nu is het nog een gevaar. Er zal straks een tijd komen dat het gevaar geweken is. Tot dat moment, wees alert! Maar we zien nu de grote gevaren van kunstmatige intelligentie en dat besturen van ons bewustzijn.

We zitten ongeveer honderd jaar in een ontwikkelingsfase van techniek, maar dit stuk wat je daar ziet, de val daarvan, gaat over tientallen miljarden jaren. Dat houdt in -en dat is helemaal niet zo moeilijk voor te stellen- dat houdt in dat wij tot nu toe in honderd jaar hebben kunnen ontwikkelen, wat nu in een versnelling komt. Wat er in 40 jaar tijd is ontwikkeld, gebeurt nu in 3 maanden. Die versnelling is enorm en dat houdt in (minuut 24.53) dat andere intelligenties dat al lang onder de knie hebben. En hier hebben we te maken met de val van het bewustzijn van de mens en hier op de aarde wordt daar over gesproken dat dat luciferiaanse systemen zijn en satan en noem het allemaal maar van wat je wilt. Maar het zijn hyperintelligente wezens en hyperintelligentie die er is, die heeft ons zoveel valse beelden mee gegeven ook over het beeld van wat die kracht zelfs is. Want één ding: zij doen dit, de val van het bewustzijn, doen zij om te voorkomen dat jij jouw eigen voelende, jouw eigen denkende vermogen weer aanzet. Want als jezelf echt wakker wordt en werkelijk voelt en niet denkt wat je voelt, omdat je dat al drie weken lang voelt en je brein nu het antwoord gaat geven van ik voel me eigenlijk, goh…ja eigenlijk… zo voel ik me. En dat is dat een herinnering van wat je denkt van hoe jij je nu voelt. Op moment dat jij bewust wordt van jezelf: hoe je voelt en hoe je denkt, op moment dat het uit je eigen waarnemingskracht gebeurt, zonder leugen daar doorheen en er omheen. Op moment dat de mens bewust is van zichzelf en niet een automatisch programma is, dus ook terwijl we hier zitten. Op het moment dat zelfbewustzijn ontvlamd komt er een trilling vrij door dat bewustzijn van jouw, die in de kwantumrealiteit, dus ook in deze werkelijkheid terecht komt. Dus de mens genereerd frequenties. En dat wat de mens genereerd zijn scheppende frequenties, dat zijn organische frequenties en die organische frequenties zijn instructies in het kwantumveld om te reageren op de diepste intentie, ook de diepste intentiekracht van de organische mens.

Er zijn krachten die willen niet dat jij dat doet. Daarom zijn wij dus opgeleid om het niet te doen. En hebben we ook illusies meegekregen dat we op het goede pad bewandelen. Zo kunnen we dus achter iemand aanlopen, zo kunnen we dus achter Martijn van Staveren aanlopen met het idee: “hij weet het”, dan is het goed. Want op moment dat jij het niet toetst aan jezelf, op moment dat jij niet werkelijk jezelf bent, dan loop je weer achter een goeroe aan en sta je weer jezelf te verloochenen. Dus waar het om gaat en dat is de val van het bewustzijn, ons bewust worden, dat dit wat ik hier als een plaatje heb staan, deze wereld is. Deze wereld is één van de gevallen werelden. Dat weet ik, Martijn van Staveren, volledig. Ik weet wie erachter zitten, wat er aan agenda’s zijn, waarom dat is. Het is zo enorm groot, het is echt zo complex, het is zo geavanceerd, die rijken zijn zo enorm groot en toch hoeft het dáar niet over te gaan. Want met het verstand van wat we hier in dit lichaam nog over hebben, is het heel moeilijk om het allemaal bij elkaar te brengen, omdat ons verstand gaat dingen combineren tot een model, dat het toch niet is. Dus daarom zeg ik: “Stop daarmee omdat allemaal precies te willen begrijpen, omdat je het wilt begrijpen. Ga uitvinden wie je werkelijk zelf bent”. En wat er gebeurt en dat is deze wereld waarin we nu leven en die wereld staat op een heel groot cruciaal punt, om of- het is een of, er is eigenlijk geen of, maar zo leg ik het nu uit- of de mens gaat dus voelen dat er dingen niet kloppen en zet daarop door. En volg echt de eigen weg, niets anders dan de eigen weg (28.23)Geen spiritueel pad, Jouw weg, daar gaat het om. Het maakt niet uit wat je doet in deze wereld. Het gaat om wat je doet, dat dát écht is, daar gaat het om. Je bent hier nu gast in deze wereld, ik ook. Het gaat erom, in dat moment dat we hier zijn, de absolute waarheid leven en dat maakt niet uit wat dat is als het maar komt uit je zelf! Als je maar voelt: dit is het, hier gaat het om! Dat wordt ook wel de Christos-energie ofwel de Christos-kracht genoemd, of allerlei andere woorden; noem het zo als je wilt, het maakt niet uit, als een mens kiest daarvoor. Dus, of we doen dat als mensheid of we gaan onder het juk van controle door. En dat zijn dus twee offen die dus eigenlijk niet bestaan. Als we met z’n allen in de wereld kijken en dat zien we echt elke dag weer, we zien dat de mensheid, dus een massa’s bewustzijn ontwaken proces gaande is.

Ik krijg wel eens de vraag van : “ Martijn denk je nou echt dat het gaat gebeuren want we zijn al jaren bezig”. Als ik naar mijn buren kijk dan denk ik, nou waar blijft dat massa bewustzijn proces dan? Want die mensen die staan nog hetzelfde als tien jaar geleden. En dan zeg ik; ”maar daar gaat het niet om’’. Dat is de toetsing die jij zou willen doen. Dat is de matrix in action die wil dat jij dat daar aan valideert, maar je moet het naar een groter niveau brengen. Het gaat er niet om dat mensen wakker worden op jouw manier, of op een manier zoals een spiritueel model dat voorschrijft. Het gaat erom dat je kunt zien dat mensen zich bewust worden dat het niet klopt wat ze aan het doen zijn. En dat is wat er aan de hand is. Echt…mensen die niet met bewustzijn bezig zijn en helemaal niet met spiritualiteit bezig zijn, die zitten in een kantoor, en ook die mensen voelen dat het niet klopt.

Mensen zijn zich bewust dat ze niet gelukkig zijn. Mensen voelen: dat kan eigenlijk niet langer zo. Ze worden moeilijk in hun gezin, ze worden vervelend in de familie en de vriendenkring. Dus je ziet dat mensen uit die programma’s vallen. Mensen kunnen niet meer, ze zijn op. We zien het ook met het voorbeeld met de boeren. Het hele gebeuren, wat er gebeurt ook hier in Nederland. De boeren komen in opstand, nee, de boeren komen er ook achter dat ze niet gelukkig zijn. Dus dat zijn voorbeelden die je overal terug ziet, dat is een kosmische beweging die hier op de Aarde plaatsvindt. Want  er is ons iets anders gegeven om te zijn en te doen. Het maakt niet uit. Je kunt hartchirurg zijn, je kunt boer zijn, je kunt lekker in de supermarkt aan het werk zij, het maakt allemaal niet uit. Het maakt niet uit wát je doet, als dat wat je doet daar zelf in kunt vinden. Dus we zitten in een enorme verschuiving. De chaos is echt nog niet eens begonnen.

Dus dat is alleen maar een goed teken. Dat is ook waar ik in die lezingen over spreek. Want vanuit buitenaards perspectief, van buitenaardse waarneming, waarneming van andere beschavingen, menselijke beschavingen en niet menselijke beschavingen, is onze werkelijkheid waarin wij leven op dit moment, hoe de werkelijkheid navigeert, totaal irrelevant. Ze hebben daar nul komma nul interesse in, in onze werkelijkheid. Totaal geen interesse in. Daarom is die interactie ook  -om allerlei redenen- is dit er één van. Is de interactie van mensen uit andere sterrenwerelden, die verschijnen in deze werkelijkheid hier. Blijft om allerlei verschillende redenen en dit is er één, blijft hij heel minimaal, omdat ze niet geïnteresseerd zijn in het toneelstuk wat wij hier met elkaar aan het uitvoeren zijn. Niets daarin heeft enige waarde, vanuit de vrije geest, vanuit de vrijheid van denken en het echte leven, NIETS! Dus ze zullen ook niet gaan helpen om het hier te veranderen. Zij zien dit, de achtergronden. Ze kennen de kronieken van deze wereld, wat hier is gebeurt, welke rijken hier zijn opgestegen vroeger, hele lange tijden geleden. Die rijken zijn zo geciviliseerd en zo geavanceerd met een innerlijk bewustzijn, dat ze zijn weggegaan van de aarde. De aarde is verlaten, meerdere keren, geraakt door voltooide beschavingen. Maar er zijn ook beschavingen die zijn onderuit gegaan en die zijn stuk gegaan. Er zijn beschavingen waarbij interventie is geweest. Er zijn beschavingen, andere beschaving zijn toen ongevraagd de aarde binnen gekomen. En er zijn genetische modificaties geweest. Dat is een opeenvolging van krachtige trillingen van programma’s en ontwikkelingen. En wij zitten in dit lichaam, dit lichaam wat er nu is en de restanten van heel veel gebeurtenissen. En dan moeten wij, ook nog een keertje met aangeleerde systemen, nog een keer tot de kern zien te komen van wie wij werkelijk zelf zijn. Op moment dat wij het daarover gaan hebben, dan gaan de gesprekken met buitenaardse echt starten. Daarin zijn ze geïnteresseerd, in wie je werkelijk bent! Om jezelf los te trekken van het juk van controle.

Daarom noemde ik vanochtend ook dat voorbeeld van dat ik in de tuin bezig was. Want mijn vibratie, als ik zo lekker naar mezelf luister, en ik weet ook wel dat ik hier op tijd moet zijn, maar die bloemen zijn dan toch even, toch net even iets belangrijker in mijn gevoel, in dat moment. Op dat moment is mijn vibratieveld, mijn taalveld van mijn intelligentie, van mijn gevoel en mijn denken, is afgestemd op de organische frequentie van waaruit er kan worden gecommuniceerd.  Dus waar naar gezocht wordt  in dit hele proces door heel veel beschavingen, meer dan 50 beschavingen nu. Er zijn 7 beschavingen die zijn bezig met de tot stand komen van open contact. Dat is een 7sterren groep. THE 7STAR. En er is een groep van meer dan 50, die beweegt daar achter, zo noem ik het maar even, om dat contact, dat zijn koninkrijkcontacten, om het contact met de Aarde opnieuw te bewerkstelligen met mensen die zien, dat deze beweging niet buiten zichzelf is, maar ook binnenin zichzelf is. En dat die mensen die ook herkennen en erkennen in zichzelf. Het beste uit zichzelf te halen en er alles aan te doen met vallen en opstaan er alles aan te doen om gewoon de waarheid te zijn in élk moment.Daar gaan die lezingen over.Dit zijn belangrijke elementen dat gaat ons allemaal aan.

Ik heb in de lezing iets gezegd over de oorspronkelijke mens en het woord de is daar ook echt wel van toepassing. De oorspronkelijke mens, de oorsprong van de mens. Dit zijn maar plaatjes erbij, zo lopen wij er thuis echt niet bij. Maar het zijn plaatjes omdat het woord koninklijk een hele grote betekenis heeft. Het koninklijke in jou is dat hele oude onaantastbare deel van jezelf. Dat koninklijke dat is er, wat fysiek hier op de aarde door ons bloed stroomt en wat een resonantie/trillingsveld creëert, waardoor de klaargelegde programma’s, door anderen, die zouden kunnen reageren op onze werkelijkheid, dus dat is tijdlijnsturing, dat die bloedfrequenties, dat is het koninklijke bloed, dat die frequentievelden in het energieveld brengen waarin wij leven en daarbij aankloppen bij een nog krachtigere frequentie, dan de programma’s van deze wereld. En dan komen er dus interacties waardoor menselijk bewustzijn en reactiekrachten van de kosmos, die reageren op ons, en dat zijn frequentievelden, die komen daardoor in contact met ons organisch veld en op basis van jouw vermogen van denken, van jouw vermogen van voelen en op basis van jouw vermogen van bewustzijn hoe dat functioneert in jezelf, worden die frequentievelden als brandstof naar binnen gehaald, komen bij je eigen brandstof terecht en dan komt er een werveling en daar ontstaat de werkelijkheid uit. (spiralen) Dat is wat er koninklijk is aan de mens. De mens schrijft en ontwerpt haar eigen omgeving. En dat heeft niets met spiritualiteit te maken. Dat heeft te maken met hoe de kleinste deeltjes, zoals wij op dit moment de deeltjes van de kosmos zien, hoe die zich gedragen.

En op dit moment is het een rommeltje, de kosmos waarin wij leven is het een chaos want alles dreunt door elkaar heen en er zit totaal geen orde vanuit de hartskracht, vanuit de eigen intelligentie hier. Daar heb ik over gesproken Wij zijn Zieners en we worden in elk deel van de kosmos en elke kosmos wordt het menselijke ras, dus niet alleen het van de aarde, de humanoïde rassen die wijd verspreid en vertakt in dimensies leven, worden wij gezien als Zieners. En dat heeft te maken met wat wij van binnen voelen en wie wij zijn, brengen wij dus in het veld.

Met andere woorden, je ziet iemand in grote psychische problemen, je ziet het. Jij bent open en eerlijk en ontvankelijk. Je voelt en denkt niet, ik ga de ander beter maken. Dat is het niet. Je voelt de toestand van de ander. Dan is jouw bewustzijn het ZIENENDE BEWUSTZIJN, HET ZIET DE ANDER is in staat daar naar toe te gaan, met bewustzijn, of met lijf/lichaam, omdat bewustzijn, het zienende bewustzijn, bij de ander te laten komen en de ander daarbij te assisteren om terug te keren in de eigen frequentie. En dan worden ziektes, die verstoringen zijn in de trillingen, worden in dat moment, instant opgelost. Dat zien we dus ook in de oude geschriften terug. Het is kwantum mechanica direct verbonden aan het bewustzijn, in de diepste staat van vriendelijkheid en de diepste staat met verbondenheid met de ander. Daar zitten dus geen bemoeienissen in. Dat gebeurt niet omdat je vindt dat de ander beter moet worden, omdat je vindt dat je iets te doen hebt, dat gebeurt uit een hele diepe eerbiedigheid en een eerlijkheid. En ik denk dat dat ook is de reden waarom wij mensen ontzettend veel pijn ervaren als we in een wereld als hier zijn. Omdat deze wereld hier, de mensen om ons heen, leven zo ontzettend op een afstand. Mensen willen wel iets van je, maar er is niet echt contact. Alles gaat net langs je heen. 39.20 Op moment dat je voelt, nu is er echt contact moet je bijna alweer klaarmaken voor het grote moment van verdriet, dat je of bedonderd wordt of moet vaststellen dat je niet wordt gezien. Dus dit is een wereld waar in die ontmoetingen heel zeldzaam zijn. Zéer zeldzaam. Wij zijn hier, niet vanuit een opdracht van een god. Wij zijn hier omdat we komen uit die val van bewustzijn. Wij zijn hier in dit moment. omdat zeldzame, dat stuk te representeren. En dat doen al die andere, grote meervoudige, meerdimensionale beschavingen doen dat ook. En we hebben daar ook heel veel vriendschappen in. We hebben heel veel vriendschappen met andere beschavingen en die andere beschavingen die ons heel goed kennen en ook weten wie waar is, welke persoon van welke wereld in bewustzijnstoestand van verval terecht is gekomen. Welke krachten daar om heen hebben gespeeld met een virtuele insertie waardoor je dus deze wereld nu ervaart, alles is bekend. Wat wij niet weten is buiten onszelf allemaal bekent. Dus ieder mens op deze Aarde wordt ook op een bepaalde manier waargenomen, gezien. Alles wordt in de gaten gehouden. Maar niet de gaten van, we moeten het in de gaten houden, maar omdat jij belangrijk bent. Dat is ook wat we hier op de aarde in misinterpretatie zien, als engelen die om ons heen zijn of gidsen die ons begeleiden. Het is iets anders! Het zit er allemaal heel dicht bij in de buurt, maar dingen die er heel dicht in de buurt zitten kunnen wel faliekant verkeert aflopen. En ze hebben onuitputtelijke kracht om samen te werken. Dat heb ik in die lezingen ook naar voren gebracht. Dit gaat ons gewoon allemaal aan. Zo simpel is het. Het maakt niet uit, we kunnen er over discussiëren maar het gaat ons allemaal aan. Je weet het dat je veel meer geluk uit je leven haalt als je iets doet wat zinvol is. Het geeft zingeving, er komt iets terug. Je geeft iets wat waarheid is en je voelt dat het in jezelf energie geeft, kracht.

We komen hier dus eigenlijk ook om een aantal dingen ook te beseffen. En als je wat hier staat  terug koppelt aan waar de mens toe in staat is, wij noemen dat hier op de aarde als je liefde geeft aan iemand, gaat de ander de liefde ervaren. Je kunt niet zeggen, ik heb liefde in mijn hand, dragend,  ik heb het naar je toe gegooid je hebt het opgevangen. Het zijn bewustzijnskrachten, liefde, aandacht is een bewustzijnskracht en als je daar bewust van bent wat dat nou eigenlijk is, dat het niet zomaar een toevalligheid is, maar dat het echt een gereedschap is, echt een bewust gereedschap, dan kun je naar dit onderwerp ook op een andere manier kijken. Planeet Aarde is voor en van iedereen. Heel, heel openend. Dat kun je wel zeggen en dat kun je wel vinden in een bepaalt moment, maar ga maar eens kijken hoe jij jezelf gedraagt. Het gaat om die besmetting, om het zichtbaar te maken. Ons grotere potentieel gewoon weer open te leggen van wat het eigenlijk echt is. Planeet Aarde is van en voor iedereen. Ja en ik kan dat roepen. Hoe ziet mijn leven eruit? Waar leg ik dan de claim? Leg ik nog een claim? Behoudt ik nog iets voor mijzelf? Moet ik gewoon alles dan ook maar weggeven? Waar zit bij mij nog de strop die eraf kan? Dat ik nog vrijer kan kijken naar mezelf en nog vrijer iets kan meegeven of kan delen of dus ook kan denken.

Heling van de versplintering van de gezamenlijke rechten op dit prachtige erfgoed, dat is wat wij hier aan het doen zijn. Heb je door wat heling is? Ja, dat heb je nu door, dat is de aandachtskracht van de mens. Want deze Aarde die hier onderaan te zien is en waar wij op dit moment nu aanwezig zijn, is op dit moment in eigendom genomen kennelijk door mensen die menen dat de Aarde van hen is. Maar als die gedachte, dat de Aarde van hen is, ook in jou ligt, dan is daar het koninklijke bloed uit. Dus op een moment dat jij met mensen in contact bent die stevig in het zadel zitten, vanuit een bepaalde macht, autoriteit functioneren, dat zij die macht hebben, als jij daarin, die momenten, ook meegaat in de machtgedachten van de ander, dan bevestig jij het systeem van deze werkelijkheid. En de taak is nou juist, terwijl je dat ziet, dat het versplinterd is (de rechten op dit prachtige erfgoed), dus de gedachten die een ander er over heeft, dus ook in jezelf, dat die moet worden bijgesteld. Dus jij bent in staat om een raad, een mederaad van de commissarissen van shell, je bent in staat (even een voorbeeld) om met een persoon in gesprek te gaan en die persoon, die komt tot het inzicht, dat het niet klopt wat hij aan het doen is en wat hij aan het denken is en wat hij aan het uitwerken is. Dus zijn gedachten dat shell eigendom is van…die komen te vervallen. Die vervallen omdat jij met jouw koninklijk bewustzijnsbloed, wat vrij kan denken, je richt op die persoon. We praten hier over ontsmetting. We praten eigenlijk over de ontsmetting van een buitenaardse macht die als een parasitaire zwerm zich beweegt, door de gedachten, of zelfs de gedachten zijn. Dus je mag op een gegeven moment, als je dat allemaal doorziet eigenlijk van jezelf, niet meer meedenken met een ander. Dat kan helemaal niet, het is eigenlijk onmogelijk. En dan breng je een einde aan het claimen op zaken welke ons niet persoonlijk toebehoren.

Ik vind het bevoordeeld heel interessant om te zien hoe er allemaal wapens worden geleverd aan Oekraïne en hoeveel mensen daar achter staan. Althans dat is wat mijn matrix mij toont. Van wie ben jij Lid? Van welke gedachtengroep ben jij lid? Wat er gebeurt, ik vind dit echt zo bijzonder. Eerst zit er geen taboe meer op het leveren van tanks, maar we gaan ze nog niet leveren. Vervolgens zijn ze geleverd. Er zit geen taboe op over nadenken over het leveren van gevechtsvliegtuigen. Wat ze doen is die gedachten implementeren in het veld. De mensen gaan het ook denken. Mensen denken zelf niet. De mensen, het volk denkt, het merendeel denkt: er zit geen taboe op. Dit zijn hele gedachtenconstructie hé. Er zit geen taboe op. Oké, als er geen taboe op zit, zegt je mind, dan kan het. En vervolgens leveren ze die gevechtsvliegtuigen, die allang geleverd zijn en zelfs op dit moment al niet meer vliegen. Zijn al die gevechtsvliegtuigen allang gewoon geleverd en vervolgens zie ik dus dat er een wereld wordt gecreëerd waarin je lid gemaakt wordt daarvan. Want hoe kan het nu eigenlijk zo zijn dat niemand daartegen iets zegt…? We zien het live op ons beeld. Live zien we het gebeuren. We staan er met zijn allen bij, in de matrix, we zien het allemaal gebeuren. Toen iedereen gevaccineerd moest worden waren er horden mensen op het Malieveld. Iedereen stond te demonstreren en nu gaan we escaleren, militair gezien, en het Malieveld is leeg. Zou het daarvoor bedoelt zijn geweest, dat mensen moe zijn en dat ze nu weten daar zit geen taboe op om geïnjecteerd te worden of om wapens te leveren. 47.26 Dus dit is de gedachtenmachine die er is. En de gedachtenmachine zit veel dieper in ons als dat we door hebben. Er is een buitenaardse macht , er is een buitenaardse macht in ons aanwezig en die is eigenlijk binnengekomen voor hele lange tijden geleden, voorbij invasie van de Aarde. Die buitenaardse macht zit in ons en zijn restanten van een heel groot oud netwerk wat zelfs ook verbonden is met de oude Egyptische periode. In dat netwerk van donkere informatie die heel erg regeren. Dat zit in ons allemaal. Wij moeten ook zien dat er geen taboe is op het spreken van de waarheid. En dat is wat we aan het doen zijn.

We zijn met elkaar aan het kijken of de zienende kracht van ons werkelijke potentieel ook in deze werkelijkheid gelanceerd kan worden. Dat is, waar de contacten die ik heb met buitenaardse en dat zijn maar een paar plaatjes, bezoekers uit andere werkelijkheden, vrienden, grote kosmische confederaties, Confederaties die er zijn. En grote raadgroepen die met elkaar communiceren. Zoals de verenigde naties op de Aarde werken, zo heb je in alle dimensies heb je ook samenwerkingen tussen gigantische grote constellaties -dat gaat ons verstand werkelijk van de Aarde te boven- die met elkaar spreken, over het opruimen van die besmetting. Wij kunnen dat buitenaardse stuk en de manier hoe het buitenaardse zich toont –dus de vreemde manier hoe objecten zich tonen- onlogisch, hoe objecten zich wereldwijd tonen. Waarom tonen ze zich zo en landen ze niet bij het witte huis met allerlei camera’s er om heen? Al die vragen die komen allemaal bij elkaar en het wordt zichtbaar, dat er een andere onzichtbare macht is, een andere kracht,  die eigenlijk onze gedachten zijn.

We komen erachter dat de invasie geen raketten en bommen zijn, we komen erachter dat die invasie niet is, dat het zomaar één of ander buitenaardse soort is, we komen erachter dat die buitenaardse soort zich vermenigvuldigd heeft en geïmplementeerd heeft in ons. Dat zijn heftige ontdekkingen. En daarom willen mensen er niet over praten. Mensen willend de verantwoording voor zichzelf niet nemen. Hoe voelt het, jij wéet het als je de juiste keuze maakt die je bevrijd uit iets. Wat een geluk komt er vrij en wat een ontspanning. Dan ben je ergens doorheen, je bent ergens af en uit. Dat zijn die parasitaire ontsmettingen. Als je dingen doet, waar je niet meer tegen kunt en je moet stoppen…het moment dat je het écht gaat doen…dat is een gevecht…het is niet zomaar nu doe ik het…maar daar moeten allerlei kanalen bij gezet worden. Er moeten eigen kanalen, van binnenuit, het lijkt alsof je eerst -het zijn maar woorden- het lijkt of je een vorm van een woedende energie moet hebben, met heel veel liefde en waarheid erin. Dus geen woede van vernietiging, maar woede van kracht. Je moet uit allerlei secties van jezelf moet je kracht bij elkaar trekken om tot het punt te komen om erúit te gaan!!! En op het moment dat je eruit gaat, dan gebeurd het. Dit kan je aan niemand leren, vertellen, alleen maar zelf ervaren. En jij hebt dat ook ervaren in je leven. Misschien is er al over heen geschreven door allerlei gebeurtenissen maar herinner jij je de bevrijdende momenten, waarin je voelde dit is goed, dit moet ik doen. En dan voel je ook echt jezelf en dan voel je het leven, op een heel andere manier: bewegen in jezelf en dan voel je levenskracht en dan voel je jemig dat je niet eens weet wat je ermee moet doen. Maar je weet wel dit klopt. En dán…komen de parasieten terug. En dan gaan ze aan de gang om te kijken of ze in jouw werkelijkheid aan de slag kunnen om jouw gedachten te corrigeren via de gedachten van anderen. Via systemen van anderen. En ze doen het op persoonlijk vlak heel dicht bij voor je neus. Maar ze doen het ook in de wereld door te roepen er is geen taboe meer op het leveren van gevechtsvliegtuigen. Ze zijn zo geavanceerd.

Ik weet dat, bij mij staat alles overeind en ik heb het er niet altijd makkelijk mee dat het overeind staat omdat ik daardoor soms heel erg mezelf als verzuurd aards mens kan ervaren. Omdat het voor mij niet altijd mogelijk is om echt lekker te kunnen genieten van het leven. En als dat wel kan en dat zijn innerlijke processen hoor, in mijn persoonlijke leven met Wendy en met mijn gezin, de kinderen en de dieren, daar is het allemaal goed. Maar het zijn hele diepe zones van mijzelf, die als het ware, die willen iets, ik wil iets doen. Maar dat kan ik niet omdat het iets is wat een gezamenlijk proces is. Ik moet eerst met mijn schouder tegen jouw schouder aankomen. En een andere schouder tegen jouw schouder aankomen. Ik moet tegen jou zeggen: “ ik waardeer jou ten diepste van wie je bent in alles wat je doet. Wat ben jij ontzettend krachtig bezig en ik moet ook even meehuilen met wat er gebeurd is, godverdomme! In alle pijn en alle mooie dingen.” Dus dat is wat er aan de hand is. Ze kruipen binnen op alle mogelijke manieren. Die buitenaardse macht, waarvan de mensen denken dat ze die buiten zichzelf gaan zien, die is miljarden jaren intelligenter en zit in het bewustzijn van de mens. (Minuut 52.53) En dat is waar over geschreven wordt over “het beest” en dat is dus niet een kwaadaardig iets, daar hoeven mensen helemaal niet bang voor te zijn. Het is alleen, het zijn niet je eigen gedachten. En daarin moet je jezelf bewust worden van wat je eigen gedachten dus wel zijn. Als je je hier bewust van begint te worden, dan snap je ook dat er een hele grote samenwerkingsverband is, waar we zelf van origine ook bij horen. Al jou plezier wat je in het leven hier ervaart, de dingen wat je aantrekt, de gevoelens die je hebt in jezelf. Dus ook in de vorm, dat je voelt van ik vind het heel fijn omdat, omdat, omdat…te doen. Die gevoelens die daar van binnenuit daar door aangeraakt worden die hebben te maken met wie je bent vanuit waar je vandaan komt. En het samenwerkingsverband is jou ook bekent, omdat het jou taak is van alle vrije wezens om samen te werken, om werkelijkheden, of ze nou virtueel genoemd worden of niet, opgerichte werkelijkheden,  nieuwe realiteit te ondersteunen en het leven te brengen en dat ook te vieren maar ook om het te onderhouden. Er moet ook onderhoud gepleegd worden en dat gaat via het bewustzijn. Met dit verhaal wat ik erbij vertel is het ook duidelijk dat er niet wordt ingegrepen in de aardse gebeurtenis, dat er géen discloser komt op het niveau, waarbij alle mensen die in ufo’s geloven, denken dat dat gaat gebeuren. Want die krachten die ons gaan tonen en ons al vele jaren tonen dat er discloser komt, de krachten, de gedachten die dat opleveren, dat zijn zij die het niet willen.

Er komt géen enkele discloser van buitenaf, want dan zitten we weer in een driedimensionaal proces, van jongens we hebben een wereld ontworpen, zelf, waarin we met fossiele brandstoffen bezig zijn gegaan. En kijk nou, wij vernietigen de wereld en hebben informatie van buitenaf nodig. We kunnen nu schone energie bouwen en de buitenaardse komen ons helpen, discloser is onderweg en er wordt verteld wie we werkelijk zijn en dat moeten we allemaal geloven dan hé. Je mag allemaal werkelijk zijn waar we vandaan komen waar we toe in staat zijn. En zij komen het ons vertellen, dus het wordt een verhaal van buitenaf. We kunnen het zelf niet voelen, we kunnen het ook niet herinneren, ons oorspronkelijke geheugen circuit, van het emotionele circuit van het geheugen springt niet open. En vervolgens komen we dan in een drie dimensionaal nieuw proces terecht van een nieuwe tijdlijn, waarin het allemaal veel beter gaat. Discloser gaat niet door, het gaat niet gebeuren. Dus iedereen die denkt op de Aarde dat er discloser komt door buitenaardse, dat zichzelf kenbaar gaat maken, dat is niet het geval. Wat er wel mogelijk is, is dat de Zieners van Oorsprong, dus JIJ, met jouw vermogen – je weet het, want je zit niet voor piet snot in je huiskamer- te denken en te voelen over deze wereld. Dat heeft een reden. Dat is niet omdat je op een gegeven moment hebt gedacht van nu ga ik eens even helemaal nadenken over deze wereld. Nee, dat komt van binnenuit. Dat is een hele diepe roep. En van binnenuit wordt er gecreëerd, frequenties gecreëerd, zien we dwarsverbanden en van binnenuit vindt er een contact plaats. Van binnenuit gaat het gebeuren. Dus het is ook aan de mensen óp de Aarde hier die niet geloven in buitenaardse, maar zien van ach, deze wereld houdt gewoon niet op bij de horizon. Deze beschaving stopt ook niet bij de horizon. Een radiozender stopt ook niet ineens bij een muur van een huiskamer, gaat ook door de muren heen naar de andere kant van de wereld, wij ontvangen ook radiozenders uit andere werelden. En dáar ligt het samenwerkingsverband, om tót een heilzaam, geestelijk, bewustzijnsniveau te komen. En dáar heb ik het steeds over. En ik hoop dat mensen die daar soms heel ontgoocheld over zijn, van wat ik erover vertel, dat die mensen de moeite nemen om dan niet naar mij te luisteren maar de moeite te nemen van stel je nou eens voor dat het zo zou kunnen zijn. Stel je nou eens voor dat het niet gaat om dat buitenaardse ons helpen, maar dat wij uit een heel andere tijd hier naar toe zijn gekomen en dat er inderdaad dingen zijn gebeurd waardoor wij niet neer weten wie we zijn. Als dat zo zou kunnen zijn, dan wordt het toch wel tijd om naar mezelf te luisteren. Die kant, daar hoop ik echt dat de mensen naar toe gaan. Overigens is dit bij heel veel inlichtingengroeperingen, die het buitenaardse aanwezigheid op Aarde onderzoeken,  zijn daar hele grote draaiboeken op ontwikkeld. Omdat bij de grote onderzoeken, eigenlijk al vanaf de jaren 50 is dat al gestart, is er vastgesteld dat het buitenaardse verhaal zo’n onlogisch proces is en het buitenaardse een soort van bijna een goocheltruc is over de menselijke geest. Dus dat het zich niet fysiek, tastbaar, waar wij iets mee kunnen doen, zich toont, maar dat het zich op een hele andere manier gedraagt en vooral reageert op het menselijke bewustzijnsniveau. Dus er is al bekent dat het hele buitenaardse proces, de grote bezoeken die allemaal aan de wereld worden gebracht, dat die eigenlijk direct verbonden zijn met degene die het waarneemt, dus met jou.

Gelijkwaardigheid. En dat is niet in positie. Want in deze wereld als je het woord gelijkwaardigheid gebruikt dan zou je kunnen denken dat het om positie gaat. Maar in de lezingen die naar voren breng, wat in fragmenten wordt besproken, gaat het over gelijkwaardigheid in bewustzijn. Jezelf afstemmen in gelijkwaardigheid. Dus ook écht op élkaar en in verbinding met andere mensen. Dus met alles eigenlijk wat zich manifesteert, daar gelijkwaardig in kunnen zijn. Dat zijn ook de gesprekken die ik voer met mensen uit andere werelden. Het gaat eigenlijk altijd over de basisfrequentie over het leven. De Basisfrequentie. Als je naar elkaar kijkt, want daar fietst iemand voorbij met de verkeerde kleur onderbroek, korte broek, moet je eens kijken wat er gebeurt. Het is echt formidabel als je het ziet wat hier gebeurt en hoe we reageren, dan val je echt van je stoel af van wat gelijkwaardigheid is. Gelijkwaardigheid is ook een hele volwassen bewustzijnshouding. Niet volwassen van nou ben ik een volwassen persoon maar volwassen in stabiliteit. Heel kalm. Iemand fietst voorbij met geitenwollen sokken en een oranje broek. Hoe kan het, dat daar een programma aan vast zit waar wij op reageren. Ik heb het woord gelijkwaardigheid echt in relatie tot dit. Ieder mens is goed en elke situatie is goed. En als andere mensen kiezen voor een andere situatie, die afwijkt van bepaalde gestelde normen, die in mijn gedachten aanwezig zijn, ja…je mag wel eens een keer lachen om iets, dat is ook goed en humor is één van de grootste krachten van het leven, maar het gaat om of de gelijkwaardigheid in tact blijft. Wordt er een raket op een ander afgevuurd, worden je gedachten als machtig wapen ingezet, of niet. Het is belangrijk omdat te beseffen: als je wapens (gedachten) inzet in dit veld, dan ben je een gereedschap van andere kracht, die de transportmiddelen die wij zijn, van hun intelligentie, benut. Dus als jij negatieve gedachten hebt over een ander, of je bent met andere mensen bezig en je bent daar over aan het nadenken en je komt erachter van waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom ben ik hier mee bezig, waarom moet ik over die persoon nadenken? Dan wordt je in dat moment bewust dat al die gedachten die je net hebt gehad, dat die al vertrokken zijn en dat die gedachtensporen die jij hebt weggestuurd, eigenlijk een lopende band is met allemaal dozen erin, waar ook allerlei andere informatie zit, die naar die persoon toegestuurd is. En daar ben jij de schakelaar in geweest.

Wat is er nodig, toepassen en mobiliseren eigenlijk, om het hele buitenaardse stuk goed te doorgronden en onszelf goed te doorgronden, om deze hele werkelijkheid waarin we nu leven naar een menswaardige, echt menswaardige, natuurlijke samenleving te brengen. En we zitten op dit moment in de meest cruciale tijd vanuit de hele mensheid van deze versie, de versie die wij nu zijn. We staan op het punt om echt naar een compleet verlatenheid veld te gaan. Echt alles gaat verbroken worden. Alles gaat verbroken worden. Er komen niet nieuwe systemen of zo voor terug. Alles implodeert, alles los/vast, alles stopt. En we zullen hele grote acties zien, van machten die dingen gaan doen, waardoor wij gedwongen worden toch een positie in te nemen, waardoor wij toch lid zijn van een bepaalde orde en onze gelijkwaardigheid en openheid weer verliezen. Daar moeten wij heel erg goed bewust zijn, in wat voor tijd we leven. Deze tijd waarin we nu leven is een enorme belangrijke tijd. (Minuut 102.34) Je moet het toepassen en mobiliseren wat je in jezelf voelt. Mobiliseren betekent ook samenwerken met andere mensen.

Ik weet dat dat heel moeilijk kan zijn, want samenwerken loopt meestal uit op niet samenwerken. Omdat je ontdekt dat andere mensen eigenlijk net die frequentie van denken, waarin jij verkeert, net niet hebben. Dus je komt wel tot een bepaalt punt, maar dan komen de cruciale overtuigingen van de ander, die toch nog geloofd in iets, die komen aan de orde, waardoor die persoon in dat stukje, specifiek dat stukje onderwerp, niet met jou in gesprek kunnen omdat hun geloofssysteem in de weg staat. Dat is wat er steeds gebeurt. Dat is echt een hele grote error, in hún manier van hoe we eigenlijk met elkaar moeten samenwerken.

Ik heb in mijn bestaan ook vaak mensen, ben ik tegengekomen, die met samenkomsten of bepaalde miniprojecten, daar was ik al vanaf 2006 al mee bezig, dat de mensen eigenlijk een voet dwars zetten in de energie met hun denken, door te roepen, te denken, dat we naar een trans-humanistische toekomst gaan. Alles wordt gerobotiseerd, alles gaat de bietenburg op. Alles, de mens gaat helemaal verdwijnen, compleet, alles, het is helemaal over. Ze weten alles, het is over en uit. En dat is de toekomst waar we heen gaan. O.o., dat zijn de donkere dagen waar we heen gaan. De vernietiging ligt op de ….Maar hoe kun je dan nog met elkaar samenwerken? Als jij geen kwantumgenerator bent? Dit is de wereld der mogelijkheden. Dit is het veld der mogelijkheden, zowel in de plussen als in de minnen. Als jij de mogelijkheden zelf niet open houdt van waar je voor gaat en je laat je aanlijnen aan een parasitair gedachtenveld van iets anders. En dat kan in de logica kloppen omdat je het valideert met de wereld buiten jezelf. Dan denk je, nou…inderdaad gaan we die wereld uit. Maar wie zegt dat dan, hoe kun je dat valideren? Omdat het in de krant staat? Omdat er uitzendingen over worden gemaakt? Wie, wat, hoe is nu eigenlijk validatie? Jij hebt het voor het zeggen! Dus samenwerken is een heel groot punt en dat is echt wel heel erg belangrijk. Dan is dit dus de afsluiting van de samenvatting.

Ga ik het grotere pad op van mezelf en hoe doe ik dat?

Wij zijn de nieuwe lichting van de aarde. Of je nou 5 jaar bent of je bent 150 jaar. Op dit moment als je hier bent, ben je de nieuwe lichting van de aarde. Ik wil dit even heel duidelijk nog hardop zeggen. Want anders kan er een programma in zitten van: nou ik ben nu een beetje op leeftijd, ik zit een beetje aan het einde van….aan het einde van wat zit jij dan, aan welk einde? Wij zijn, met elkaar, of we nu een jong lichaam hebben, aards 3D of een wat ouder lichaam, het maakt totaal niet uit. Wij zijn hier en wij zijn de nieuwe lichting. Wij doen het met elkaar en je doet het in jezelf en daarom met elkaar en dan moet je wel kijken naar je eigen pad, vroeger uit het woord spiritueel. Ga ik het spirituele pad op? Dat heb ik in het begin ook bewust neergezet, omdat ik met een ijsbreker eerst het spirituele circuit in moest, waar ik steeds uitgeduwd werd, wat natuurlijk heel begrijpelijk was Heb ik nu het woord: “het grotere pad,” van jezelf. Hoe ga ik dat op? Onze staat van zijn, jouw staat van zijn, wie je echt bent. Niet al dat gedachtengedoe erdoorheen, dat is allemaal niet relevant. En waarnemen, jouw staat van zijn en het waarnemen van de wereld vanuit de waarheid die je bent, beïnvloed onze levenskracht. Met andere woorden: als je echt jezelf bent en je kijkt vanuit dat zelf de wereld in, krijg je levenskracht tot je, want je genereert het zelf. Je genereert die levenskracht. Dat is ook de boodschap, de gesprekken, die hier op de Aarde weer terug gaan komen. Om onszelf in deze wereld naar een onsterfelijkheid modus te brengen. De mensen hier, dit proces waar we nu doorheen gaan en daar hebben we geen technologie voor nodig. Want technologie kan het lichaam inderdaad worden uitgebreid, gezonder gemaakt, kan het langer werken, kunnen er allerlei gen-reparaties plaatsvinden en cellulaire reproducties, die kunnen allemaal plaatsvinden. Dat is allemaal prachtig en mooi technisch, maar dit lichaam is van oorsprong, hoe het ontworpen is door al de ontwerpers van deze werkelijkheid, is het gemaakt om ook onsterfelijk te kunnen zijn. (Minuut 1.07) En het zelf genereren van levenskracht zal in deze dimensie ,waarin we hier leven leiden, tot een nieuwe, voor deze wereld, een nieuwe vorm van onsterfelijk leven en wordt ook hier het koninkrijk uitgevaardigd. Eén van de. Dat is wat we hier aan het doen zijn. Dus welke bril zet je op? Hoe kijk jij naar het buitenaardse proces? Wat is buitenaards contact? Dat bestaat eigenlijk helemaal niet eens het woord buitenaards. Het is wel buiten de Aarde, maar het zijn enorme civilisaties, die het leven vieren, in andere sectoren van de kwantumwereld. En zo wordt het ons ineens duidelijk, dat we er altijd al zijn geweest. Ineens wordt het ons duidelijk, die kwantumwereld die is er gewoon. Er is iets gebeurd waardoor ik in deze wereld hier ben. En of ik ervoor heb gekozen of dat het gebeurd is door vervelende zaken, beide is mogelijk. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je bent nu hier. Ineens ga je het grotere plaatje zien, ga je zien dat er buiten deze werkelijkheid een enorme realiteit is. En dan ga je ook realiseren, dat daar ergens een plek is waar je huis staat. Want daar is ergens een plek waar je woont en waar je leeft. Een plek waar je gelukkig bent, waar je je volle intelligentie van je kracht en je eigen denken en voelen leeft. Waar je vrienden hebt en je contacten hebt. Beheerder bent van een heel groot natuur gebied en niet omdat je daar de baas over bent maar dat je er gewoon verbinding mee hebt. Je hebt daar een vrij leven, je bent een engineer, je ontwikkelt dingen, je bent getalenteerd vanuit je eigen gevoelens. Het lichaam wat je daar hebt is een volledige uiting van wie je aan de binnenkant bent. Zo word je je bewust van dat je altijd al hebt bestaan. En dat dat flard, dat fragment van wat je hier op de aarde bent, dat korte moment, dat het helemaal niets te maken heeft met het er geboren worden en dood gaan. Maar dat dat slechts een moment van een bijbehorend stukje programma is van hier. En zo zet je dus een andere bril op. Ineens ga je je leven anders zien. En daarom zeg ik het ook altijd van: “ik sta met mijn voeten op de grond.” Ik moest ook nog even voor dat ik het wist biologische banaantjes kopen net op weg hierheen. Ik moest even de AH in. Want die stond langs de snelweg, dus hop, daar ga ik naar binnen. Dus ja, ik sta met mijn voeten op de grond. Ik moet gewoon de winkel in. Ik besef heel goed met mijn bril van de waarneming dat deze werkelijkheid een magnifieke werkelijkheid is. Een wereld van mogelijkheden maar wel een restant is van heel indringende  gebeurtenissen, die bekent zijn bij al die civilisaties die ons bezoeken en die verschrikkelijk voorzichtig te werk gaan, omdat zij beseffen, als zij gaan praten tegen ons hoe het in elkaar zit, dat we wederom niet onszelf zullen zijn. Eerst onszelf zijn hier in deze wereld om de kern van je eigen bewustzijn te raken. Om die kern van je eigen bewustzijn in je eigen bestaan te leven, op de manier die past bij jou en die klopt voor jou. En vanuit die taal van bewust zijn in gesprek te gaan. En dat moet je ook samen bundelen en daarom praat ik er dus ook over, met het plaatje hiervoor, over mobiliseren en samenwerken, omdat de bewustzijnskracht van ons, die is behoorlijk fragiel geworden uiteindelijk. Die komt nu dus weer terug, dat is de wederopstanding van de mens. die komt terug. Dat bewustzijn van onszelf komt terug, wat we zien wat wel en niet klopt. Maar samenwerken daarin, als je elkaar ziet, als Zieners elkaar Zien, dus ook echt vanuit hier respect hé, maakt niks uit wat voor onderbroek jij aan hebt of kleur of geitenwollen sokken. NEE, GELIJKWAARDIGHEID! Als alles gezien wordt, als Zieners elkaar Zien bevestigen ze elkaars kracht. En als we elkaars kracht bevestigen, bevestigen ze ook de levende kracht, de kosmische kracht, noem het god zoals je wilt, noem het The Force, het woord wat het voor jou kan zijn. Als het woord maar vrij is van energie, van dominante energie. Dat je voelt dat de godskracht, de kracht van het leven, een optelsom is, een samenvloeiing is eigenlijk van alle levende wezens die vrijheid leven en vrijheid uitdragen en vrijheid bewaken, beschermen. Dan zul je zien dat je elkaar als Ziener ook nodig hebt. Welke bril van welke waarneming ga je opzetten? Kijk je nu naar je eigen leven wat je aan het doen bent? Als ik mezelf afvraag wat ik aan het doen ben en af en toe vraag ik me dat wel eens af, heel bewust driedimensionaal, om mezelf te toetsen en te landen en geland te blijven in deze dimensie. Dan weet ik heel goed hoe ik dat antwoord aan mezelf kan geven in de derde dimensie. (Minuut 1.11.59)Ik voel het, ik weet het, omdat ik de bril, van de waarneming van mezelf, opzet. Van het grote geheel wat hier gebeurd is. Nou dat wilde ik graag met jullie delen voor dat wij met elkaar in gesprek gaan en als jullie dat gesprek willen voeren natuurlijk. Ik kan dat ook niet los trekken of zo. Dat is iets wat je met elkaar samen doet. Misschien is dit nu duidelijk.

De passieve realiteit, de wereld waar in wij leven, waar bijna niks bekent is, maar alleen wie we zijn in de derde dimensie. Je kinderen gaan het huis uit. Dat was het dan. Nou wel fijn, weer een beetje meet ruimte en tijd voor mezelf. Dat is zeg maar de passieve werkelijkheid. Dan heb je de actieve werkelijkheid die heel erg gebaseerd is op alle modellen van ufo’s, paranormale zaken, ook matrix verhalen, alles wat er maar in zit. Ook verklaring van grotere werkelijkheden. Dat zien we vaak als groot, verlossend, bevrijdend. Maar dat is allemaal gebaseerd op trauma omdat we niet echt weten wie we zelf zijn. En dan het derde beeld, een sleutel tot een grotere realiteit (plaatje) dat er buiten dit model, driedimensionaal en multidimensionaal van wat we ons hebben aangeleerd gekregen, dat daar een andere werkelijkheid ligt, die andere sleutel tot die werkelijkheid dat ben jij. En of je dat nu levend ervaart hier of het moment dat deze werkelijkheid zich uit jou ontkoppelt en dat je merkt dat je helemaal niet dood kunt gaan, dat je de hoax van het verhaal in één keer doorziet. Maak niks uit waar die sleutel zit tot die andere realiteit, in het moment of in de tijd. Het gaat erom dat hij in jou zit.

Ik ben meerdere keren in deze wereld overleden geweest, maar dat is geen overlijden. Ik heb gewoon gezien, ik wist het al voordat ik deze werkelijkheid ging ervaren. Maar ik wist niet hoe het voelde om mee te maken. Maar het is fenomenaal leuk. Het is echt heel emotioneel, omdat alle banden die je hier met mensen hebt en met je leven hebt en ook met de Aarde hebt, het hele veld waarin je leeft dat is een enorm levensveld, een paradijs, gigantisch. Met de grote oorlogen die er ook zijn, is het heel vreemd om dat te zien oplossen. Zo noem ik het maar. Het zijn allemaal deeltjes, dus deze werkelijkheid die wij nu zien, wordt omgevormd door iets, tot een werkelijkheid in beelden, het zijn informatiedeeltjes. En tijdens het moment dat mensen hier denken dat je dood gaat, ga je helemaal niet dood, zie je, dat de formatie dat deze wereld is, die gaat zich anders gedragen. En daar gaat iets uit, dat is een parasitaire besmetting, die gaat eruit, die ontkoppelt zich, waardoor het moment waardoor het zich ontkoppelt, de werkelijkheid die je hier ervaart, zich terug zet naar de plek waar jij het laatst was in volledige vrijheid. En jij gaat helemaal niet dood. En als je naar jezelf kijkt in het moment dat dat gebeurt, dan zul je ook zien dat je lichaam zich voltooit. En dat je hier wie je al die tijd bent, ook qua uiterlijk, dat dat eigenlijk een restant is van wie je altijd al bent geweest. En dat het hele karmische model niet eens bestaat. Dat er niet eens een karmisch systeem is van opvolgen en een lichaam uitkiest met ouders en een heel ander uiterlijk krijgt. Zelfs dat ga je allemaal zien. Ik heb het meerdere malen gezien en dat was indrukwekkend. Heel emotioneel om te voelen, maar echt gigantisch mooi om te ervaren. Wat een gebeurtenis. Dat is de cirkel daar omheen. En in de rechter cirkel zit dus ook het overlijdings-systeem, van dat je naar het licht toe gaat. Daar zit ook het overlijdings-systeem in van dat je hebt gekozen voor deze wereld met een bepaalde opdracht en dat je steeds weer opnieuw terug keert in deze wereld om die opdracht te vervullen. En dat je dus een karmisch model hebt waar je aan vastzit en doorheen moet en je je lichaam hebt, eigen identiteit, dat je dat niet echt bent. Dat hoort daar ook allemaal bij. Want de werkelijkheid hier, is dat de grote cirkel eromheen en dat is wat bekent is bij alle grote confederatie groepen en buitenaardse die ons bezoeken. De grote sleutel daar omheen is dat als jij nu in de spiegel kijkt en je kijkt dus gewoon naar jezelf, dat je daar, in de kern, qua uiterlijk, het restant ziet van wie je werkelijk bent. En dat zullen we allemaal merken.

Op een dag op een bepaald moment, dat hangt er helemaal vanaf van welke werkelijkheid hier zich gaat ontvouwen, wat wij met elkaar hier neer gaan zetten. Wat hier tot uiting gaat komen. Welk koninkrijk, relaties  hier mee gaat verbinden, welke werelden dan ook, zul je zien in mijn voorbeeld dat ik geef zul je zien, dat zelfs als je betrokken bent bij een auto-ongeluk en daarbij lijkt te overlijden -dat is even voor de mensen die zoiets hebben meegemaakt- dat jij niet eens dat auto-ongeluk meemaakt. (minuut 1.17.15) Het moment van de grote geestelijke shock zit hem in het veld. Het veld stopt en jij bent ongeschonden.  En die ongeschondenheid, dat is zo’n helderheid, je hele bewustzijn wordt super clear, super helder, al wetend, alles wat je kunt weten is in een slag open en wakker en dan zie je als je naar jezelf kijkt, zie je de wereld om je heen zie je wegtrekken. Ombuigen naar iets anders. Daar zitten allemaal geluiden in klanken en emoties komen er tot leven. Dat is niet te beschrijven wat een emotie-intelligentie er van binnenuit komt. Het is of je het zwaarste verdriet hebt in deze wereld hier en dan duizend keer erger en dan is het niet erg om te ervaren omdat het je eigen denkkracht is die weer open gaat. Die gaat helemaal open. Als je naar je lichaam kijkt, zie je je hele lichaam volledig jong worden. En ook groter worden en compleet. En als je dan weer voor de spiegel gaat staan en je hebt een polaroidfoto van de Aarde bij je en je houdt die ernaast, dan zie je echt, tjee, ik was al die tijd op Aarde ook gewoon mijzelf. Maar ik was zo zwaar geparasiteerd door allerlei dingen, dat ik niet eens meer wilde dat ik dat echt ben. En daarom trapte ik in al die modellen, dat ik iemand anders ben dan dat ik hier ben. En echt…het is zo belangrijk. Ik heb er echt diepe gesprekken over gevoerd met mensen uit de koninklijke werelden dat het waardevol en belangrijk is dat we onszelf weer zien. Ook in wie we hier nu zijn, in welke vorm we hier ook zijn, dat we onszelf kunnen zien in de kern.

Ik heb een goede vriend gehad, die helaas, helaas de vriendschap daarvan verloren gegaan. Het was een beslissing van zijn kant en dat is dan zo. Die man die is geboren en die is invalide geboren. En terwijl hij invalide was heeft hij ook nog een ernstig ongeluk gehad. Verbrijzelde polsen en allerlei toestanden. Een schat van een man. Wat een grote kerel is dat. Zo’n grote man. En die man, die reageerde op dit onderwerp zo heftig. Hij schreeuwde uit: “het kan niet zijn, het kan niet zijn, dat ik ooit gekozen heb voor dit ongeluk en dat ik heb gekozen voor handicapt. Daardoor kan ik het juist niet goed doen”. Hij trok het helemaal naar boven vanuit zichzelf, naar voren. Toen was er een moment -daar was ik niet bij maar dat vertelde zijn vrouw- dat hij zichzelf zag in de spiegel en dat hij weer trots was op zichzelf. Toen ging het weer stromen.

Wij zijn zo diep beschadigd, dat is niet nodig. We zijn zulke mooie mensen. We hebben het hart op de goede plek. We moeten gewoon opnieuw inzetten. We moeten met een andere bril de waarneming opzetten. We moeten ons klaarmaken op de terugkomst van onszelf. We moeten ons klaarmaken voor de terugkomst van onze kosmische familieleden. En dat gaat hier op de Aarde gebeuren. En de hele agenda die hier draait, inclusief dus ook de covid agenda, zijn allemaal inlichtingen agenda’s. Het gaat om iets heel anders. Het wordt in allerlei lagen neergezet en iedereen trapt erin en denkt te snappen wat er aan de hand is. Als echt waar was van wat er gezegd is, dan was nu iedereen dood, die geïnjecteerd was. Dat is gewoon niet zo. Er is iets heel anders aan de hand. De hele situatie met China, Noord Korea, Brazilië, het Midden Oosten, Iran, met Israël, met de Oekraïne, met Engeland. Met alles wat er nu gebeurt…er zit iets heel anders achter. Daar kan ik misschien op gaan reageren als daarover wordt gevraagd, maar ik kan daar niet van mezelf over beginnen want dan ben ik een enorme luchtbel opblazen met informatie en dan zitten we hier overmorgen nog en dan weet ik ook niet of ik het goed kan uitleggen, want interactie zit erin. Eén ding kan ik wel zeggen: “elk land en elke stroming van intelligentie op de wereld, daarachter zitten andere producers. Er is een kosmische oorlog gaande door de Aarde heen. En we moeten zorgen dat we de vrede hier in onszelf terug halen en we moeten zorgen dat we die vrede met elkaar vieren. En dat betekent ook met mensen die met bewustzijn bezig zijn, die het soms heel moeilijk met elkaar hebben, die soms echt oorlog uitbreken waar allerlei dingen over elkaar worden gezegd. Ik zeg dan maar; “hou dat maar stil en rustig, denk nou eens zelf na en zie de ander in het licht van wie de ander echt is.” Zorg ervoor dat die witte vlag in je hart wordt uitgehangen. Dat is belangrijk. Dit is mijn korte samenvatting, maar het gaat wel heel erg over jou en natuurlijk gaat het ook over mij.

Ik vind ook in deze wereld, ik geniet heel erg van deze wereld, maar ik voel eigenlijk wel heel vaak dat ik…ik mis eigenlijk mijn huis heel erg…Ja, dus het is niet altijd makkelijk. En ik hoop dat we daar gewoon met mekaar in alle openheid en alle tijden daarover kunnen blijven praten. Daar is een andere liefde omdat het een ander aandachtsveld is. En dat gaan we ook steeds meer doorzien omdat liefde een vergankelijk woord is. En dat het gaat om de aandacht die wordt gelanceerd. Als je andere aandacht hebt voor iemand, er zit een andere waarde in een persoon, je zou kunnen zeggen, ik hou van die persoon.

Ik heb het wel eens aan mijn moeder gevraagd als ze zei: “o schat ik hou zoveel van je, ik hou zoveel van je , kom eens hier.” Dan zei ik tegen mijn moeder: ”Mama, wáar hou je dan precies van van mij?” Ik wilde weten waar ze van hield. En dan zei ze: “waar hou jij van bij mij?” En dan zei ik tegen haar: “van je staartje”. Dat weet ik nog heel goed. Mijn moeder had altijd een staartje en dat deed ze speciaal voor mij in en dan zat ik lekker bij haar op schoot en dan zat ik met mijn vinger om haar staartje zo te draaien. En de gevoelens die daarbij vrij kwamen waren gewoon diep ontspannend. En ik kan het, nu ik het zo zeg gewoon voelen. Ik kan ook gelukzalig door een bos lopen. Dan voel ik diezelfde emotie, hetzelfde als dat draaien om die staart. En dat is de vraag: Wat is nu eigenlijk liefde? Hé. Wat is liefde? Kun je zomaar van iemand houden? Kijk eens wat je zo echt voelt bij de ander, een persoon. En dan kun je voelen dat liefde aandacht is. En als liefde verschuift naar een bepaalt aandachts niveau, dan wordt ook het gods-koninkrijk, het scheppende vermogen echt geboren en dat kun je ook merken in deze wereld dat het een hele andere liefdeskracht is. En dat die ook echt niet iets wil van de ander, maar dat dat een kracht is die dit doet; die ook beschermt, de ander voedt, dat is het. Ja, deze wereld is heel lang met leegte geweest. Als je een gesprek hebt met de burgemeester, of een voorzitter van een organisatie, dan voel je dat die mensen het allemaal harstikke goed doen. Maar je voelt wel dat er zoveel ontbreekt en dat heeft te maken met aandacht. ze kunnen de aandacht voor zichzelf hebben ze nog niet echt gevonden, Er zijn allerlei meningen, oordelen die ik uitspreek, die ik niet zo bedoel. Ik weet even niet hoe ik het anders zou moeten zeggen. Maar je kunt merken bij andere mensen dat ze hun eigen vermogen, hun eigen aandacht nog niet hebben terug gevonden. We zitten dus in programma’s en daardoor kunnen zij ook de aandacht voor een voorzittersrol voor een club of voor een bedrijf dat aandachtveld niet genereren. Ik wel eens een ervaring meegemaakt met iemand die dat wel had. Die had zo’n enorme aandacht dat die man eigenlijk helemaal zijn werk niet kon doen. Want iedereen wilde met die persoon praten en samenzijn. En die tijd dat er met die man werd door gebracht, die was ook echt kwaliteit. Die bracht ook, zonder dat er dingen werden besproken, bracht dat moment een gewoon uplift erin, energie, waardoor mensen zichzelf voelde en vitaal weer aan het werk gingen, zin hadden tot de volgende pauze en dan moesten ze natuurlijk weer met die man in gesprek. -zo gaat dat toch- Dat is precies wat we niet moeten hebben. We moeten onze eigen energie genereren, maar wel elkaar ontmoeten.

De gesprekken die ik heb gevoerd met buitenaardse mensen is dit eigenlijk heel gewoon. Je merkt ook: de kwaliteit van gesprekken zo wezen diepgaand en ruimtelijk, dat je voelt dit is het echte leven. En dan praat je ook over deze wereld. Over de enorme liefde vanuit de andere wereld die voor deze Aarde is. En wat hier op de Aarde allemaal gebeurd is. En dan merk je ook en dat zijn ook dingen die waardevol zijn, dat er naast allemaal dingen die je zelf creëren kunt en scheppen kunt, waar de werkelijkheid en de informatie op reageert, waardoor er dingen gebeuren die je nooit had kunnen bedenken. Of die je die in je stoutste dromen weleens voorbij hebt zien komen en die dan tóch ineens gebeuren. Dat je voelt: dat klopt gewoon zo. Dat is de juiste reactie op mij. Zo moet het zijn. Dat die dingen gebeuren uit The Force, uit de Kracht. Maar we moeten ook beseffen en dat is dat team van meer dan 50 interdimensionale groeperingen die een hele grote confederatie groep zijn. Dat zijn eigenlijk enorme beschavingen. Maar die beschavingen zijn daar niet allemaal mee bezig, zo’n 10% van die beschavingen is bezig met het ontwerpen, het herontwerpen van werelden en wordt er zelfs op élk persoon en dat moeten we heel, effen heel goed beseffen, elke persoon op de aarde, worden allemaal mogelijkheden ontworpen in Talen, dat zijn frequentietalen van de kosmos, worden er allerlei scenario’s ontworpen, (Minuut 1.27.30) die worden in deze werkelijkheid, op een bepaalde manier in deze werkelijkheid gebracht. Dus die liggen erin, die liggen in vibratie. En op het moment dat jij voor jezelf naar een bepaalt niveau gaat wat klopt en je zet een andere bril op of je doet alle andere brillen juist af, dan kunnen de scenario’s die ontworpen zijn voor deze derde dimensie  -het is geen derde dimensie maar zo ervaren wij dat- kunnen de scenario’s van deze grote confederatie groeperingen, dat zijn dus levensmogelijkheden, die kunnen aanzuigen, klik, op jouw bestaan. Dus er kunnen dingen in jouw leven gebeuren, die ontworpen worden door hen. Dat is er ook nog. Is dat manipulatie? Dit is géen manipulatie, omdat dat vrije velden zijn, die alleen maar kunnen aansluiten op het moment als jij je aansluit op jezelf. En dan kunt je dat gaan ervaren. Op moment dat je dat ervaart -ík heb meerdere van dat soort ervaringen- die ze voor me klaar hadden gelegd door bepaalde plekken heen te gaan, omdat er veel barrières om mij heen werden aangelegd waardoor ik niks meer kon, richtte ik me op mezelf en kwam ik in andere scenario’s terecht van die ontwerpers. Het zijn dan hele plezierige, schone mogelijkheden en die mogelijkheden kun je dan nog dieper naar jezelf toe, naar binnen toe. En daar, zie het maar als een soort safe-house in de energie. Een veilige bubbel van waar je in kunt verkeren en daar kun je dan, als je wilt, ook zelf gaan verder scheppen. Maar het wordt gezien als een tegenvibratie van de manipulerende velden waarin we zitten.

En daar is ook veel gesteggel over geweest, omdat je zegt hé, is dat geen interventie? Nee, dat is het niet. Maar er is veel gesteggel over geweest op alle niveaus, dit gebeurt niet alleen op de Aarde maar er zijn nog 1000 andere werelden waar dat ook gebeurt. Dat er alternatieve realiteiten worden aangeboden, mogelijkheden, scenario’s, die worden erin gebracht, in die werkelijkheid, om een tegen mogelijkheid te kunnen laten ontstaan binnen al reeds -het geldt alleen dan- binnen al reeds bestaande situaties, die ondermijnend zijn en parasiterend zijn. Dus er worden mogelijkheden neergelegd, die alleen geldig zijn op moment dat die er al in zit, in een hele diepe besmetting, een hele diepe gevaarlijke, levens onderdrukkende scenario. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. En dan is de mogelijkheid om dat te gaan ervaren, als je er op afstemt, dan moet je wel vervolgens -want er zit een einde aan die lussen, aan die cyclussen- zit een einde daar aan en dan moet je uiteindelijk wel aan het werk gaan. En ik denk dat als we heel goed kijken, dat we het ook wel herkennen. Er zijn momenten waarin je een bepaalde verlichting ervaart en dan zit er een soort eindigheid op. En dan voel je, hey wat interessant, het lijkt verdorie wel of het in elkaar schuift en weggaat. Wat is dit, wat gebeurt er? Dat zijn, dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar dat zijn mogelijk dat soort momenten. Dus er wordt op heel veel verschillende manieren met ons meegewerkt.

Vraag: Daar heb je vooral contact mee als je in je gevoel zit? Vraag van iemand maar niet goed verstaan, dus weet niet of het klopt.

Antwoord Martijn: Dat zijn trillingen die kunnen aansluiten, dat zijn resonantievelden. Als jij dus in jezelf zit in je eigen resonantieveld komt dan kunnen die waterwegen in elkaar vloeien. Zo moet je het maar even heel eenvoudig zien. Hoewel het zeer complex is wat er gebeurd hoor op technisch gebied. Het is echt heel hoog staand. Daarom is het ook veel makkelijker om zelf te scheppen. Zelf scheppen gaat vanuit je eigen kracht. Maar het zijn wel extra uitgangen. Uit situaties.

Einde deel 1

Related Articles

Responses