De huis-, tuin- en keukenpsychopaat | Interview met Jan Storms

Jan Storms heeft de gave om op uiterst toegankelijke en genuanceerde wijze zijn jarenlange onderzoek en ervaring met psychopathie – de diepe geestelijke stoornis die zo moeilijk te herkennen is – te delen. Zijn boek is uniek in zijn soort en al vele malen herdrukt. De lezing die hij 5 jaar geleden bij ons in Groningen gaf is online al meer dan 60.000 keer beluisterd. Reden genoeg om hem uit te nodigen voor een interview over dit belangrijke en onderbelichte onderwerp. 

Psychopathie gaat in de meeste gevallen schuil achter een masker van geestelijke gezondheid, superioriteit, hulpbehoevendheid of menslievendheid. De kern van deze stoornis echter, achter het masker, is in wezen niet kenbaar. Mede hierdoor krijgen mensen die ermee geconfronteerd worden, leken én beroepsmensen, er geen greep op. 

In vele gevallen zijn psychopaten er op uit om macht te verwerven over andere mensen. Vaak slagen zij daarin. Volgens onderzoekers op dit gebied komen psychopaten viermaal vaker voor op topposities dan in de algemene bevolking. Als leiders van spirituele, religieuze, sociale en politieke organisaties, als leiders van wetenschappelijke- en onderwijsinstellingen en bedrijven, op posities in besturen, brengen zij niet alleen in privé relaties maar ook in de samenleving chaos en vernietiging teweeg. 

De traumatiserende invloeden van deze geesteszieke mannen en vrouwen, slaan conform hun eigen gebrek aan geweten, bressen in het collectief bewustzijn. Dit heeft mede tot gevolg dat psychopathische traumatisering in individuele gevallen door de samenleving – gerecht, hulpverlening – niet goed kan worden opgevangen.

In dit video-interview deelt Jan Storms zijn laatste inzichten met Arjan Bos. 


‘Destructieve relaties op de schop’ geeft inzicht in psychopathie en raadgevingen om met mensen die aan deze stoornis lijden om te gaan.

Jan Storms heeft aangeven hoe het mogelijk is vicieuze cirkels van destructie in het leven van de enkeling en in de samenleving te doorbreken en het weefsel van het leven te herstellen.

Over “Destructieve relaties op de schop“:

Een destructieve relatie kan iedereen overkomen. Een geestelijke stoornis is niet altijd aan de buitenkant te merken. Destructieve mensen – psychopaten – doen zich meestal mooier voor dan ze zijn. Psychopathie is een diepe geestelijke stoornis, met als hoofdkenmerk: een ernstig verstoord geweten.
Psychopathie is wijdverbreid, wordt sterk onderschat en richt grote maatschappelijke schade aan. Destructieve relaties informeert u over wat psychopathie is, hoe je psychopathisch gedrag kunt herkennen, geeft technieken om je ertegen te beschermen en aanwijzingen voor herstel van schade die jij zelf, of iemand in je omgeving, hebt opgelopen. Bijzondere aandacht is er voor kinderen die in een afhankelijkheidsrelatie tot een psychopaat verkeren. Het boek besluit met tips voor hulpverleners en aanbevelingen gericht op preventie.

Psychopatisch gedrag herkennen, je ertegen beschermen en schade herstellen. 

Als je in je omgeving met een destructief persoon te maken hebt, kijk dan op zelfbescherming.org.

Als je beroepsmatig met destructieve mensen te maken kunt krijgen, kijk dan op psychopathie.info.

Meer info: www.janstorms.nl

Bron: Earth Matters


Jan Storms is ingewijd in de vedische en tantrische kennistradities. Hij ondernam een academische studie van de vedische wetenschap en bestudeerde een rist van exacte- en menswetenschappen in het licht van de fundamenten van de vedische wijsheid. Hij geeft onderricht in bewustzijnsontwikkeling en begeleidt zoekers, puttend uit “het straaltje helderheid dat er toevallig is en met de woorden die dan opwellen.” Het meest is hij geïnteresseerd in het initiëren van cultuurtransformaties in organisaties en volksgroepen.

Zijn lijfspreuk ontleent hij aan de Chandogya Upanishad: “Er is geen vreugde in het kleine; het oneindige is vreugde.”

Related Articles

Responses