Transcript | Crowd Power 1 | Waarom zijn we in de Matrix? | Met Arjan Bos en Martijn van Staveren

(Earth Matters | Transcript door Guus Leideritz) Dit is het complete transcript van Crowd Power 1 Waarom zijn wij in de Matrix?

In deze live uitzending bespraken Arjan en Martijn het tweede deel van de Matrix. Zie hier het eerste deel. Onderwerpen als onder andere de platte aarde, mind control, buitenaardsen en hypnose komen ook aan bod. 

Met grote toewijding is er van de uitzending een zo nauwkeurig mogelijk verslag gemaakt, we kunnen echter niet garanderen dat het helemaal foutloos is.

Download hier de PDF.

M
Ondanks het feit dat wij onszelf niet kunnen zien van harte welkom bij deze live-uitzending van Earth Matters. Mijn naam is Martijn van Staveren.

A
Mijn naam is Arjan Bos. Vandaag hebben we het onderwerp Crowd Power. We hebben in de vorige uitzending al even aangekondigd dat we de titel willen veranderen, Het was heel mooi aan het eind van de vorige uitzending… We houden aan hetzelfde format vast. We hebben alleen nog niet de juiste naam ervoor. Dus voel je weer van harte uitgenodigd om met ons na te denken over hoe ons programma zou kunnen heten.
Vorige keer hebben we de bespreking gedaan van The Matrix I en voordat we verder gaan met De Matrix II hadden we zoiets van laten we nog eens wat verder The Matrix I uit gaan diepen. We hebben teruggekregen van heel veel mensen, dat het heel veel heeft opgeroepen. Het is best wel heftig wat er wordt geschetst.

M
Dat is natuurlijk ook best pittig. Eventjes een soort koppeling maken… Uiteindelijk gaan de uitzendingen allemaal over bewustzijn. Het gaat over verbindingen, over liefde, over kracht en creatie. Hoe we deze wereld naar een menswaardige samenleving kunnen brengen, die in balans is, waarin er ruimte is voor iedereen. Voor alle mensen en ook voor ons verhaal en het verhaal van jullie thuis.
We hebben de afgelopen week heel veel vragen gehad van de mensen die de koppeling goed kunnen vinden. Er zitten heel veel overeenkomsten tussen de film van The Matrix en onze werkelijkheid. We zitten in een model dat behoorlijk beperkend is. En aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen: ik snap er helemaal niets van. Ik heb nog nooit die film gezien en jullie hebben het over zaken, waar ik helemaal niets van snap. Dat is natuurlijk ook zo.
We hebben met elkaar besloten een uitzending neer te zetten – geheel vormloos – die er gewoon mag zijn. Juist vanuit verbinding, waar heel veel communicatie kan zijn. En als die uitzending 10 minuten duurt is het prima en als hij een uur duurt is het prima. Langer dan dat doen we het gewoon niet. Ook om te zorgen dat we weer energie kunnen samenballen.
Wat essentieel is, een stuk waarvoor ik ook ben gekomen, is om een stukje bij te dragen in deze realiteit. Het heeft te maken met wat er allemaal gebeurt op deze planeet. Dus ook de echte actuele gebeurtenissen. Wat er allemaal plaatsvindt op het gebied van globale ontwikkelingen en dan hebben we het echt over de herziening van de gezondheidszorg, die overal gaande is. We hebben het over de onderwijsinstituten. Dat hoort gewoon allemaal bij dit onderwerp. We hebben het over de industrieën, over auto’s, brandstofenergie, militaire ontwikkelingen. Het is gewoon enorm. Als je al dit soort zaken buiten jezelf plaatst en je hebt het gevoel dat het niets te maken heeft met het model waar we in zitten, als een soort matrix, dan kunnen er heel veel dwarsverbanden niet op hun plek vallen.
En wat mijn bijdrage betreft, het puzzelstukje dat ik bijdraag, is het buitenaardse contact. Dus het contact met ander dimensionale wezens. En de koppeling van de matrix….. en dit is echt even speciaal voor de mensen, die dit echt nodig hebben om te horen….. en ik voel voor mezelf ook dat dit gewoon belangrijk is om uit te spreken….. dat is dat wij ons eigen bewustzijn verbreden door gewoon onderzoek te doen naar alles wat mogelijk is. Dus het gaat niet alleen over buitenaards contact, maar heeft ook te maken met de modellen van angst, over wat angst is. De modellen van liefde, wat dat is. En is dat allemaal gekaderd binnen het stuk hoe wij daarover hebben gedacht?
Het gaat ook over inzichten over reïncarnatie en over religie. Hoe zit je gedrag in elkaar? Wat voor effect heeft dat op het globale systeem? Dat is het stukje waar het om gaat. Dus door het verbreden van het eigen inzicht, door het bewustzijn te verbreden.
n Dat heb ik toch even opgeschreven om er een bepaalde format aan te geven door ons eigen bewustzijn te verbreden met extra kennis en gevoelens ook durven toe te staan. Het maakt niet uit wat die gevoelens zouden kunnen betekenen. Samen met elkaar en op ons eigen persoonlijk level bereiden we het massabewustzijn voor op contacten met ander dimensionale rassen. En dat is het punt waar de mensheid al heel lang in zit. Zoekende hoe zou dat er dan uit kunnen zien. Er zijn heel veel verschillende soorten rassen die te maken hebben met die Matrix. Dus dat zie je ook een beetje in die film van deel I van The Matrix, dat er heel veel verschillende invloeden zijn binnen die matrix. En er zijn bijvoorbeeld E.T.’s, Extra Terrestrials. Dat zijn beschavingen die van buiten de aarde komen.

A
Van buiten de Matrix?

M
Dus ook van buiten de Matrix. Je hebt I.R.’s…..

A
Vorige keer zeiden we dat het hele universum binnen de Matrix valt. Dus in die zin zouden buitenaardsen ook binnen de Matrix vallen.

M
Ja, dat klopt. Dat is ook het lijstje dat ik hier heb. Je hebt E.T.’s, die komen uit het model van de Matrix en je hebt ook E.T.’s, die komen buiten de Matrix vandaan. Dat zijn dus I.R.’s, Interdimensional Races. Die komen dus uit een andere dimensie buiten deze Matrix. Dan heb je nog Multidimensionale Rassen. Dat zijn rassen en beschavingen die super-geavanceerd zijn. Die komen buiten deze Matrix vandaan, maar die komen niet uit één dimensie. Dus die zijn multidimensionaal gelaagd. Dus het bewustzijn van hen bestaat uit heel veel verschillende dimensies tegelijkertijd. Het kan zijn dat we door één soort uit verschillende dimensies bezocht worden.

A
Is het dan ook zo dat andere dimensionale buitenaardsen ook nog een soort gekapseld bewustzijn hebben en dat die eigenlijk in essentie ook multidimensionaal zijn?

M
Sommige wel, maar er zijn ook wezens, die niet meer multidimensionaal zijn. Dat heeft ermee te maken dat het ooit zo was, maar dat multidimensionale deel zit hier in de aarde. Dat zijn wij.

A
Buiten de matrix?

M
Zelfs buiten de Matrix.
Dan hebben we nog de Ultradimensional Races. Dat zijn contacten uit andere multiversa. Dat zijn wezens die niet uit verschillende universa komen, die komen uit het Metaversum. Dat is het hoofdbestanddeel, waar het hele universum uit opgebouwd is.
Het Urantiaboek schrijft daar ook het een en ander over. Het wordt ook allemaal geïnterpreteerd alsof je daar niet bij kunt komen. Dus daarbij worden wij als mens ook weer in een kleinere format neergezet. Als je het nu hebt over bekrachtiging van ons, wie wij zijn, in dit model om daar doorheen te gaan, om onze liefde en die verbinding naar voren te kunnen brengen, dan zullen we dus alles dienen te onderzoeken en dan is het uiterst belangrijk om alle zaken inzichtelijk te krijgen.
In ieder geval bespreekbaar te maken en dat te doen op basis van ons gevoelsbewustzijn. En als er dan ook gevoelens van angst komen, dan mag dat er gewoon zijn en mogen we ons ook realiseren, dat er niets kan gebeuren. Want die gevoelens zijn alleen maar gevoelens. Die zijn gekoppeld aan gebeurtenissen, die er niet daadwerkelijk zijn. Dus de mensheid is wat dat betreft in een fase, waarin ze gaat ontdekken, wat gevoelens daadwerkelijk betekenen.
En daarom ook de koppeling naar deze film The Matrix. En dat is ook zo’n beetje wat ik wilde zeggen, ook naar de mensen thuis. Er is niet alleen buitenaards contact, maar er zijn zoveel lagen binnen onszelf en buiten onszelf, die uiteindelijk – als je het weer terugbrengt naar de kern – allemaal te maken hebben met ons bewustzijn. En dan kunnen we er niet omheen om alles te onderzoeken, ook niet om het model heen dat hier op aarde gaande is.
Je kunt je ook voorstellen, dat op het moment dat zij straks – en dat moment is dus al aangebroken dat hangt echt op dit moment van de persoonlijke situatie af hoe je ermee omgaat….. maar wereldwijd zal dit model zich compleet uitrollen en er is enorm veel moed voor nodig voor heel veel interdimensionale rassen om daarin te ondersteunen omdat ook zij te maken hebben met de angst en de traumatiek binnen het planetaire bewustzijn van de aarde.

A
Ook de mind control?

M
Ook de mind control. Dat heeft alles te maken met onze rol. Op het moment dat we dat niet zouden onderzoeken, dan bereiden we ons niet echt voor. Dat is heel belangrijk. In mijn leven hier op aarde heb ik onvoorstelbaar veel gesprekken en communicaties gehad, die niet alleen verbaal zijn. op basis van de inhoud waar ik het nu over heb. Dat we durven te bekijken wat allemaal mogelijk is.
Want op het moment dat die contacten letterlijk helemaal open gaan…. dat het massabewustzijn dus echt in beweging komt, en dat komt….. dat is een hele mooie ontwikkeling. Dat gaat gewoon gebeuren dat de mensheid voorbereid is op een stukje herkenning. Dat is het, dat je gevoel voorbereid is.
Vandaar The Matrix. The Matrix is natuurlijk in een bepaald model neergezet zodat wij het kunnen begrijpen. Daarom hebben we er ook die slideshow de vorige keer ingezet.

A
We hebben het over interdimensionaal contact met buitenaardse wezens. We weten nu dat er een spectrum is van welgezind, minder gezind en helemaal niet gezind. Als je contact krijgt….. Als ik voor mezelf spreek ben ik daar ook niet helemaal lekker mee. Hoe herken ik dat wel of niet goed is, wat ik tegenover me heb? Of ik veilig ben? Heb je daar wat leidraad in? Stel je voor dat dat contact komt.

M
Dat is een mooie vraag. Het hangt er natuurlijk allemaal vanaf hoe je je op dit moment ontwikkelt en dat is precies ook het kernpunt van de hele gebeurtenis. Dat wij op dit moment heel erg durven zoeken binnen onze persoonlijkheid naar wat die persoonlijkheid nu eigenlijk probeert te maskeren.
Dan kun je zeggen: hoe werkt dat dan?….. Welk thema loopt er in je leven voortdurend door je gevoelsbewustzijn heen? Welke grondtoon draag je in je gevoel?
Er zijn een heleboel mensen, die stappen vrolijk ‘s morgens op de fiets of in de auto en die gaan lachend naar het werk. Ze gaan aan de slag, maar heel diep van binnen is er eigenlijk een soort verdrietige energie. Dus daar mag je best naar gaan kijken juist op dit moment. Waar is dat aan gelinkt? Komt het door het werken dat ik niet gelukkig ben of zit dat gevoelsbewustzijn, die grondtoon al zo diep, dat dat gelinkt zit aan gebeurtenissen in dit leven. of stamt het ergens anders vandaan. En hoe kom je daar los van? Dat stukje te onderzoeken….. Het gaat erom hoe herken je het, wat doet het met je? Op het moment dat jij helemaal in je rust zit, dat je in je persoonlijkheid ontladen bent, dat je geen energieën bij je draagt die niet van jou zijn. Dat je je daarvan bewust bent. Dat je ook in je autoriteit zit, in je besluitvorming, dat je kunt kiezen. Als je weet dat je keuzes gebaseerd zijn op je eigen besluit dan is er iets in je gevoelsbewustzijn dat als een fundament werkt op het moment dat je in contact komt met ander dimensionale rassen – wat voor soort ook – dat je dus niet meer die grondtoon vanuit je persoonlijkheid vanuit onzekerheid en angst in je draagt, maar dat je kunt staan en dat je tegen de andere beschaving kunt uitstralen: jij mag er ook zijn. Of dat nu positief of negatief is, dat maakt helemaal niet eens uit. Het bijzondere van de mens is, dat de mens in staat is om invloed te hebben op het veld van een ander. Als jij of ik nog zwaar in de angst zit, dan heeft dat invloed op het astrale en morfische veld van dat andere wezen. Vandaar dat ik daar ook wel eens iets over zeg, omdat als je dat niet opruimt, kan het zo extreem werken dat andere beschavingen daar letterlijk iets van ondervinden.

A
Persoonlijke ontwikkeling is eigenlijk een must als voorbereiding om ander contact aan te gaan.

M
Absoluut. Persoonlijke ontwikkeling is natuurlijk een heel ondergesneeuwd begrip, want het gaat uiteindelijk om persoonlijkheidsontwikkeling. We zitten nu in een situatie dat we hier op aarde aanwezig zijn en we weigeren vaak als collectieve beschaving om onze persoonlijkheid onder de loep te nemen. We praten wel allemaal over respect en mensen hebben het over onvoorwaardelijke liefde. Maar hoe onvoorwaardelijk is liefde en hoeveel betekent respect nog voor jou op het moment dat je het niet eens bent met een ander en je wilt die ander dus onderuit halen. Wat gebeurt er dan in je systeem? Het ene zeggen, het andere doen. Het ook werkelijk uitdragen, dus blijven bij gevoelens, waar het om gaat, is een heel belangrijke oefening. Op het moment dat we dat niet eens machtig zijn binnen dat stuk waar we nu zitten als persoon, willen wij dan vertegenwoordiger van de aarde naar andere beschavingen zijn?
Er spelen nog heel veel dingen mee: persoonlijke ontwikkeling is inzicht verschaffen en doordat je inzicht hebt in wat er gebeurt binnen jezelf kun je creëren, wordt je creatievermogen bekrachtigd. Dan kun je ook voelen, zonder allerlei randverschijnselen, wat je in je leven wilt creëren, waar je voor gaat, welke talenten je hebt. Daarnaast kun je ook nog leren dat je manifesteert.
Dat is waar het allemaal om gaat in het universum. Dus niet waar ik het over heb op zich. Waar het in het universum om gaat is dat deze fysieke realiteit het gevolg is van het onbegrepen morfische veld van ons, waar we werkelijk uit bestaan. Die gevoelens, die we nu in ons fysieke lichaam hebben, daarmee beïnvloeden we het morfische veld, waardoor er een situatie ontstaat in ons leven, waar we niet gelukkig mee zijn. Dus we creëren het inderdaad zelf. Wil je daar doorheen, dan kom je ook de modellen tegen van je minder prettige dingen. Dat is alleen maar fantastiscch.

A
Ik kan me voorstellen, dat mensen het een beetje opvatten dat je half verlicht moet zijn of jezelf helemaal gelouterd hebben om überhaupt te denken dat je aan inter-dimensionaal contact kunt beginnen. Als ik kijk naar de huidige ontwikkelingen op de aarde, wat er astraal is en allemaal in de geschiedenis is gebeurt….. Ieder heeft zijn eigen pakketje shit meer of minder opgelost. Je gaat niet krijgen dat iedereen als een boeddha of gelouterd persoon daaraan gaat beginnen. Er zijn hele lagen in waarin je vrij bent van angst. Dat is voor iedereen verschillend. Zeg jij: als je niet vrij bent van angst of niet voelt dat je in jezelf kunt staan, in je eigen waarheid, dat (je dan niet) kunt ontmoeten wat zich aandient? Om er dan maar niet aan te beginnen? Net zoiets als: je bent niet een beetje zwanger, je bent wel of niet zwanger. Je staat in jezelf of niet. Als je niet in jezelf staat er niet aan beginnen?

M
Ik heb wel eens dames gesproken die tegen me zeiden: Ik voel me een beetje zwanger. Dus dat kan kennelijk toch. Ik snap wat je zegt. Het gaat er niet om dat we verlicht dienen te zijn. Dat is überhaupt in de status waarin we zitten als individu of beschaving nu niet aan de orde. Waar het om gaat is dat wij beseffen, dat we bestaan uit een morfisch veld en dat we hier op aarde leven in het morfische veld van deze prachtige planeet, waar de basiscodes van schepping liggen opgeslagen. Wij leven dus in dat morfische veld en wat zo ontzettend belangrijk is, is om te beseffen dat wij hieruit kunnen komen. Dus beseffen dat codes van de Matrix die ons op dit moment besturen gekoppeld zijn aan het massabewustzijn. Het massabewustzijn, dus het geheel op zich, is de kracht, die we met elkaar hebben gecreëerd en in stand houden. Het gaat er niet om of Martijn, Arjan of de mensen thuis verlicht moeten zijn. Het gaat erom dat we allemaal in onszelf een bepaalde reflectie kunnen toepassen, iets kunnen ontwikkelen en dan ontstaat er dus….. Al zouden we dan 3 of 4 procent bereiken van die verlichte staat, dan hebben we al invloed op dat massabewustzijn. Dat is wat er nodig is en daar liggen ook de boodschappen van religieuze organisaties in, dat het om respect gaat.
De modellen eromheen drukken ons voortdurend uit de autoriteit en uit onze eigen scheppingskracht. Het gaat daadwerkelijk om het herscheppen, het upgraden van het massabewustzijn, van het planetaire bewustzijn.
Op het moment dat dat verandert – dat doen we nu al – kunnen we met elkaar frequenties creëren waardoor andere bewustzijnsvelden, andere beschavingen hier ook letterlijk kunnen zijn. Dan kun je elkaar waarnemen en kun je echt even knuffelen. Dat kan dus allemaal.
De mensen zitten vaak heel erg in het spirituele stuk….. ik ben zelf een buitengewoon spiritueel mens, alleen ik heb geen format daarin. Daarvoor heb ik te veel gesprekken gehad met andere wezens, andere beschavingen en ze hebben daar ook allemaal dezelfde opvatting over

Nu ga ik iets heel geks zeggen- dat een mens beter een atheïst kan zijn en zich krachtig kan ontwikkelen binnen de eigen persoonlijkheid om daarna te ontdekken dat hij onderdeel is van een gigantisch netwerk van bewustzijn, verbinding en kracht. Vanuit dat stuk, als we daarin terechtkomen, zullen we ervaren wat die kracht is en waar dat vandaan komt. We proberen alles te beredeneren. Ik vind het een heel interessant onderzoeksveld.

A
Weet je dat je een sterke persoonlijkheid moet hebben om hem uiteindelijk teniet te doen.

M
Precies. Daardoor krijg je een andere gevoelsbeleving. Je wordt wat wereldvreemd. Net als ik wereldvreemd overkom voor veel mensen… Heel veel mensen zeggen: nee, helemaal niet, het is gewoon heel duidelijk. We gaan naar een andere vorm van communiceren.

A
Ik heb je ook wel horen zeggen: ik loop altijd uit de pas. Dat probeer ik ook en op het moment dat ik me ergens aan conformeer, toch in een collectieve stroming meega, dan voel ik dat fysiek in mijn lijf.

M
Ja

A
Dat is ook annex met hoe we in de Matrix aangesloten zitten op het collectief bewustzijn. Kun je daar nog iets over vertellen? Hoe je dat praktisch doet in je leven?

M
Alles draait om alertheid en waakzaamheid. We zijn allemaal ondergedompeld door prikkels van buitenaf. We denken dat we zelf denken, maar we denken eigenlijk binnen de modellen die ons worden opgedrongen. Dat is één. Dat zijn maatschappelijke modellen. Je hebt amper tijd om nog na te denken om een moment rust te creëren. Voor je het weet is het 4 uur en staan de kinderen op de stoep – met alle plezier-, maar het is wel weer een prikkel van buitenaf. Zo gaat het de hele dag door. Er zitten allemaal modelletjes in.
De mensheid zit nu voor heel lange tijd – langer dan we ons ooit kunnen voorstellen – in een soort massahypnose. We zijn bezig om uit die massahypnose te ontwaken. Daarin is alertheid en waakzaamheid één van de belangrijkste punten. Niet de alertheid en waakzaamheid naar buiten toe, maar hier naar binnen. Op het moment dat ik besef wat ik aan het doen ben -even refererend aan de film van de vorige keer, de dame in het rood- dat je dus alert bent: dit zou wel eens iets anders kunnen betekenen. Wat gebeurt er nu met mij? Ik merk ineens dat ik mijn aandacht focus op ietswaar het helemaal niet om gaat, want het gaat eigenlijk om dat stuk. Het heeft alles met training te maken. Als je het woord mind control gebruikt, dan is er ook nog iets positiefs aan voor onszelf. Dus dat wij controle krijgen over onze eigen mind, over wat we zelf denken wat we denken, dat we sturing kunnen krijgen in ons denken, want er zijn op deze aarde technologieën van zeer geavanceerde mensengroepen actief om de mensen letterlijk te besturen in hun gedachtevorm. Dat gebeurt onder andere met technologie en frequenties.
Dus alertheid is het belangrijkste. Daar kun je weken over spreken. Dat is natuurlijk ook het meest belangrijke. We tippen hier wat dingen aan. We leggen ook geen format neer. We bespreken met elkaar de route waar je overheen kunt lopen. Dat betekent dat je altijd bij jezelf naar binnen gaat. Niemand kan voor de ander zeggen hoe dat werkt. Je kunt dat alleen maar zelf voelen, maar dat betekent wel dat je waakzaam bent over je eigen gedrag en gemoedstoestand….
Ik neem een voorbeeld: de 2e Wereldoorlog. Massa’s mensen stonden daar tegelijkertijd een groet te doen. Zij zaten in die collectieve situatie, in die groepsverbinding. Op een gegeven moment is dat uit elkaar gevallen. Ze werden gedwongen, maar het heeft alles te maken met het feit dat wereldwijd niet meer geaccepteerd werd, dat het gebeurde. De grootste invloed is geweest, dat het massabewustzijnsveld van die mensen bestookt is geraakt met andere gedachten, een andere morfische veld energie. Dat is de kracht van wie wij zijn, als we ons eigen morfische veld kunnen opschonen. We kunnen waakzaam, alert zijn en zelf creëren binnen wat we werkelijk voor ogen hebben. Dat doen we door erover te spreken. Bij het spreken doen we dat door er beelden bij te zetten. Door er beelden bij te zetten worden gevoelens erbij gehaald. We geleiden het zelf. Daar anticiperen rassen op. Dus wij zijn de sleutels.

A
Daar komt net een vraag binnen. Je hebt het over grote veranderingen, die nu in beweging zijn. Kun je daar iets meer over vertellen? Je ziet van alles op ons afkomen. Je begon er ook al even over.

M
Een van de belangrijkste zaken….. Kijk maar naar de tendens hoe mensen zelf gaan onderzoeken….. 10 jaar geleden kon je als regering nog de hele mensenmassa met een kluitje in het riet sturen en dat is nu niet meer zo. Er is gewoon verzet. We zitten met grote aantallen mensen naar het televisiejournaal te luisteren, maar de mensen voelen dat dat niet klopt. Dus die afstemming op die grote collectieve leugen wordt steeds krachtiger. Die beweging is niet meer te stoppen.
We zitten vandaag op 11 september. Dat is natuurlijk een heel prachtige datum om ook weer te transformeren met elkaar. Ook dat wordt onder het vloerkleed gehouden. Maar er zijn zo ontzettend veel versies die aan het licht zijn gekomen. Dat is niet te stoppen.
Wat ik erover kan vertellen: volg de beweging, die je om je heen ziet. Dat is in alle vormen en soorten zo. Dat heeft ook te maken met gezondheid. In Nederland zijn er heel mooie projecten gecreëerd door een zaadje te planten, waardoor er andere vormen van onderwijs kunnen zijn. Dat is magnifiek. Ouders, maar ook leerkrachten nemen ontslag om een bijdrage te kunnen leveren aan een nieuw model. Dat kun je niet bedenken, alleen maar voelen. Het gevoelsbewustzijn is zo sterk. Op hetzelfde moment zijn die krachten die bezig zijn het model te controleren bezig om het hele bewustzijnsveld weer te controleren door negatieve berichten te sturen Dus het is een heel belangrijke beweging die echt niet meer te stoppen is.

A
Je voelt het ook. Vanmiddag moest ik naar de Mitra (=een winkel) om deze statafel te huren. Daar sprak ik met de verhuurster. Ze vroeg: wat gaan jullie daarmee doen? Ik legde het uit. Ik ga daar met een Fries een programma mee doen. Waar gaat het over? Legde het uit. Daar wist ze ook van alles van. Haar man was ermee bezig. Dat hoor je zoveel. Ze zei, dat ze heel veel mensen kende, die voelen dat er iets niet meer klopt. Het begint echt lekker naar de oppervlakte te komen.

M
Het zijn allemaal laagjes. Als je op een verjaardag zit kun je nog wel spreken over 9/11. Iedereen heeft daar wel een mening over, heeft er een gevoel bij. We kunnen spreken over de gaswinning in Groningen. Net is bekend geworden dat meester Spong als advocaat optreedt om een massaclaim, een strafrechtelijk onderzoek naar de N.A.M. in te stellen. Dat kan allemaal gecreëerd worden omdat mensen met elkaar voelen, dat a) samenwerking nodig is. Verbinding is heel belangrijk, want zonder dat redden we het niet. En dat we allemaal weten, voelen: hier klopt iets niet. Die beweging is zo enorm groot. Dat is fantastisch. Dat moet je in het groot zien. Vandaar dat het hele verhaal in feite is dat we in een enorm shiftproces zitten.
Voor ik geboren werd in mijn fysieke lichaam heb ik al gezien, dat de aarde niet shift naar een andere realiteit. We gaan ook niet naar een 5e dimensie. De aarde gaat ook niet naar een andere plek toe, maar er gebeurt iets fundamenteels in het morfische bewustzijn binnen ons en daardoor bij de aarde – dwars door het universum heen – waardoor de mens geüpgraded wordt in haar vermogen. Dat is een oeroud vermogen dat we al heel lange tijd hebben.

A
Is dat een vierde trap waar je net over sprak? Je hebt geclassificeerd dat er buitenaardsen zijn, interdimensionaal….. Wat was de laatste trap?

M
Dat zijn Ultradimensionals. Die hebben direct contact met het metaversum, de hoofdbron van het universum.

A
Is dat ons thuis, onze oorsprong?

M
Ja, dat is onze oorsprong. Dat is ook het belangrijke. Ik zeg weleens: ik kom uit de toekomst van mijn bewustzijn….. Wat ik vertel is dat het zielsvermogen van alle mensen dat in ons zit uit een andere tijdsspanne komt. Wij noemen dat lineair uit de toekomst, maar het komt eigenlijk niet uit de toekomst waar we nu in zitten. Het komt uit een andere toekomst. Dat is een toekomst waar iets is gebeurd, dat te maken heeft met het beëindigen van het bewustzijnsveld, waaruit wij zijn gebouwd. In het metafysische scheppingsveld is iets gebeurd, waardoor de lijnen als het ware verstoord zijn geraakt.
Denk even aan Emoto. Kennen we vast allemaal wel. Hij heeft het waterkristal onderzocht en dan zie je dat het bepaalde vormen heeft. Wij hebben het vermogen om met liefde en intentie aanpassingen te verrichten aan dat veld. Dan zie je dat met angst, negatieve gedachten of muziek dat energieveld verandert. Dat is wat er simpel gezegd gebeurt. Onze bewustzijnsfrequentievelden zijn verstoord geraakt, waardoor we geen toegang meer hebben tot lagen waar wij vandaan komen. Op het moment dat dat zich herstelt, gaan we dwars door die gevoelens heen en krijgen ook al die opgelegde en gedicteerde emoties, die niet van onszelf zijn, maar uit de matrix in ons zijn gekopieerd, letterlijk te voelen. Als je daar doorheen durft te gaan – dat is ook onze taak – dan komen we in het bewustzijnsveld dat nog volledig intact is en worden we er weer op aangesloten.
Dan komt alles in een ander daglicht te staan. Dat betekent niet dat we door het hele reïncarnatie model een kruis hoeven te zetten, maar het is veel groter dan we er op dit moment van zien.
Het betekent ook dat het hele astrale, het auragebied en hoe de chakra’s zijn opgebouwd een misinterpretatie is geweest op basis van hoe wij nu functioneren. Daardoor is het wel kloppend op dit moment.
De Ultradimensionals die ook de aarde uiterst voorzichtig bezoeken – dat is echt onze familie – zijn de wezens die vanuit het nulveld existeren. Bestaan vanuit het nulveld. Daar zit geen plus en min in. Het is pure scheppingskracht. Het is pure rust en vrede. Dat is pure liefde. Dat is pure stilte. Sereniteit.

A
Dan hebben we het niet over de Siriërs of de Arcturianen. Is dat van een heel andere orde?

M
De Siriërs en Arcturianen zijn gelinkt aan dat bewustzijnsveld. Hebben daar direct wat mee te maken. Zijn daarom ook heel erg afwachtend wat wij gaan doen, hoe wij ons ontwikkelen. Snappen
heel goed dat dat jij nu Arjan bent, ik Martijn en de kijkers thuis ook zijn zijn wie we niet denken dat we zijn. Zij wachten tot we in die persoonlijkheid iets durven ontdekken. Op het moment dat we dat doen wordt echt wel wat van ons gevraagd, maar het kan makkelijk, het is allemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen die bereidwilligheid durven hebben om de toegang tot jezelf te durven zijn, dat je dus überhaupt van het leven mag genieten. Er zitten zulke fundamentele, heel essentiële en ook heel simpele blokkades en overtuigingen in ons systeem, die zo sterk zijn. Dat linken we te veel naar vorige levens, waardoor er een afleidingsmanoeuvre ontstaat door het moment van nu – want de kracht van de schepping bestaat alleen in het nu – waardoor we die vaak missen. Dat stukje mogen we gewoon onderzoeken. Dat is toch fantastisch?

A
Het in ongelofelijk.

M
Hoe mooi kan het zijn? Alles is bespreekbaar. Er zijn ook wel eens mensen die dat niet leuk vinden. Dat begrijp ik, want ik vind het ook niet leuk, maar het mag er wel zijn.

A
Nog een vraag die teruggaat. Wanneer kunnen we gaan knuffelen met de buitenaardsen?

M
Op het moment dat we onze vermogens upgraden. Er zijn verschillende meningen over het vermogen van onze fysieke hersenen. We zitten nu op een vermogen van 6 procent. Er worden door neurowetenschappers allerlei testen gedaan over hoe de hersenen werken. Als wij gaan beseffen dat onze hersenen in feite een interpretatiemodel zijn van de signalen van buitenaf, dan kunnen we zeggen….. wij kunnen nu even gaan huggen, knuffelen….. maar op basis van de prikkels die eraan komen, weten we dat dat kan.
Op het moment dat in jouw omgeving andere bewustzijnsvelden zijn die je niet herkent – die zich dus laten zien buiten de 6 procent – linken die als het ware in onze veldenergie op een ander circuitgedeelte van de hersenen. Dan zul je die wezens niet herkennen.
Het is heel belangrijk dat wij gaan beseffen dat er voortdurend prachtige mooie beschavingen op aarde aanwezig zijn, die ook met ons willen knuffelen. Als je vraagt: hoe kun je dat dan doen? Dat heeft dus met ons vermogen te maken. Ons vermogen is inherent aan de hersencapaciteit, maar meer aan de frequentie. De hersenen hebben allemaal verschillende frequenties. Je hebt de alfa, bèta, theta status. Er zijn nog veel meer frequenties dan die. Dat is allemaal gebaseerd op gemoedstoestand.
We komen weer op het punt terug. Op het moment dat jij helemaal in je vrijheid kunt zijn – wat niet wil zeggen dat je compleet vrij hoeft te zijn – dat je iets helemaal kunt opruimen, gebeurt er iets essentieels in de gemoedstoestand, waardoor de hersenen fysiek veel ontvankelijker zijn om die andere velden te detecteren. Op dat moment kunnen die andere prachtige mooie wezens je gewoon zo aanraken.
Er zijn te veel leren en groepen op aarde die met spiritualiteit bezig zijn die roepen dat dat niet kan omdat het uit een astrale wereld komt en dat deze wezens er helemaal niet op uit zijn om contact met ons te hebben. Niets is minder waar. Ze vinden het fantastisch om met ons te communiceren en te zijn. Ze hebben daar ook heel veel baat bij voor zichzelf, het eigen bewustzijn, om het contact met ons te herstellen. Het is helemaal niet zo dat het allemaal is van buiten ons, maar we hebben een heel belangrijke rol.
Dat is ook waarom in het hele traject van zelfinzicht, kennis, niet alleen de vraag wie ben ik, maar ook een stukje inzicht, over hoe de wereld in elkaar zit, zit. Hoe het ooit zo kon zijn, dat er überhaupt mensen aan de macht zijn gekomen, die de macht van ons hebben gekregen? Wat voor massahypnose technologie zit daarachter zit? In wat voor bewustzijnsvelden zit dat? Laat het maar eens open komen. Laat ze maar eens voor de draad komen in het licht. Het ongeziene heeft macht. Tijd om dat lekker te gaan zien.

A
Ik ben heel benieuwd.
We hebben over de mail een vraag van Geert gekregen. ‘Ik ben benieuwd wat jullie zeggen van de video’s, die sinds enige tijd opduiken over de flat earth. Mijn eerste indruk was dat dit misleidende info is om verwarring te zaaien. Na het luisteren naar de verhalen van Martijn heb ik het gevoel dat hier meer over te zeggen is.’
Ik moet zeggen dat ik hetzelfde dacht. Dat is te outrageous voor woorden. Als je door een sterrenkijker kijkt zie je dat alles rond is. Hoezo zou de aarde dan plat zijn? Als je daar eens wat meer induikt heb je wel wat steekhoudende argumenten. Voor mezelf: ik weet het ook niet meer.

M
Geert, dank je wel voor je vraag. Het is een heel interessante vraag want dat is een heel hot item. Er verschijnen verhitte discussies over. Ook daarin verliezen de mensen die de discussies leiden vaak direct het respect uit het oog voor elkaars zienswijzen. We kunnen ons niet steeds terugwerpen op het stukje universitaire scholing of ook dat wat we kunnen onderbouwen aan de hand van kennis.
Wat is kennis? Kennis is gebaseerd op het overdragen van informatie van de een naar de ander. Als die informatie niet juist geïnterpreteerd is of als het gevoel van de kennis niet op de juiste plek gevoeld wordt, dan is het heel gevaarlijk om kennis van me over te nemen. En daarom niet minder waardevol.
Platte aarde of niet platte aarde? Ik kan alleen spreken op basis van wat ik zelf meemaak. (Door) Wat ik gezien heb, doordat ik in andere bewustzijnsveld energieën ben geweest, meegekeken heb hoe andere wezens daarnaar kijken, kan ik een voorbeeld geven.
Mensen verwijten me wel eens: jij geeft niet echt een direct antwoord op de vraag. Het is misschien ook veel beter om (zelf) een reactie te geven. Om het zelf te kunnen voelen: wat zit daar achter? Want als ik daar een antwoord op geef: Geert, de aarde is plat. Wat zeg ik dan? Dan zeg ik dat het niet mogelijk is dat hij rond is.
Dan geef ik eigenlijk een heel direct antwoord. Alles draait om hoe wij waarnemen. De hele realiteit hangt af van de waarnemer, waarneemster en het interpretatiemodel daarachter.
Ik ben in andere bewustzijnsvelden geweest. Ik ben meerdere keren uit deze Matrix geweest. Veelvuldig zelfs. Daarom durf ik ook hierover te spreken. Ik heb gemerkt dat op het moment dat je terugkeert in deze Matrix, in dit deel van de controlled universe….. die veldenergie gaat dwars door het universum heen….. Dat is een bepaalde frequentie waarin we mentaal zijn opgesloten en toch nog daarbinnen de schepping in ons dragen. Dat benutten we liever niet want dan komen we allerlei dingen tegen.
Ik heb gemerkt dat als je uit de Matrix bent, de controlelaag, en je keert daar weer in terug….. Wat er dan gebeurt is dat er een krachtig soort magnetisch effect ontstaat aan deze kant in het brein. Dat is een soort ‘mindband’. Dat zijn programma’s die ergens via een bepaalde supertechnologie op de hersenen worden toegepast. Ik voelde dus letterlijk een enorme verandering in het krachtveld en ik zag het universum ook een andere vorm krijgen.
Dus wij hebben allerlei modellen. De wetenschappers vallen elkaar ook allemaal over de voeten wat voor model het universum zou hebben, terwijl we allemaal uit onderzoek weten – Science heeft daar heel uitvoerig over gepubliceerd – dat het universum een hologram is in onze mind.
Wat ik heb gemerkt bij die reis terug naar de Matrix, is dat hele vorm van het universum verandert.
Ook dat er een gat ontstond waardoor ik de aarde in verschillende vormen heb gezien. Niet plat, ook niet rond, maar in een vorm die multidimensionaal, ultradimensionaal is.
Dat kunnen wij dus niet bevatten omdat we het binnen die 6 procent, die we hebben, geen vorm kunnen geven. Wat ik dus wil zeggen is dat alles gebaseerd op ons waarnemingsvermogen en onze capaciteit.
Ben ik dan een bijzonderder mens dat ik dat weet? Nee, helemaal niet. Absoluut niet. Ik ben alleen degene die dat met woord en beeld een bepaalde vertaling kan geven. Dus een platte aarde kan
(= is mogelijk) op het moment dat je je bewustzijnsveld wijzigt.
Wat magnetisme is, is niet alleen maar zoals de wetenschap het ziet, maar heeft alles te maken met het scheppingsvermogen van de mens. Het is allemaal heel erg interessant. Je kunt het dus waarnemen als een platte aarde, ja, anders zouden we zeggen dat duizenden mensen gestoord zijn en dat is te eenvoudig.

A
Dingen bestaan bij de gratie van de waarnemer.

M
Natuurlijk.

A
Alle mogelijkheden zijn in elk moment aanwezig.

M
Natuurlijk.

A
Dit is één mogelijkheid, die de rest van de mogelijkheden op dat moment implodeert tot deze enige mogelijkheid.

M:
Denk maar aan de staat van hypnose, waarin mensen iets waarnemen wat er voor onze waarneming totaal niet is en toch nemen zij dat waar. Dat komt omdat er een interpretatie is van een instructie, een opdracht van een hypnotiseur. Daar draait het om. Er zijn krachten, die dit hele model onder controle hebben gebracht binnen een bepaalde frequentie, die ervan uitgaan en er op rekenen dat wij – doordat we maar in die 6 procent zitten en geen respect in ons dragen – voortdurend met elkaar in discussie gaan in plaats van de armen ineen te slaan en tegen elkaar te zeggen: We vergeven elkaar. We gaan nu eens gewoon kijken hoe we met elkaar iets vanuit het gevoel kunnen bereiken. Zo simpel is het.

A
Het is vandaag 11 september… dat is een heel bijzondere datum in de Matrix (vanwege) wat 14 jaar geleden gebeurde, als we even kijken naar wat de samenleving grotendeels ervan denkt. Alhoewel het ook weer op losse schroeven staat dat het gebeurd is door vliegtuigen die daar in zijn gevlogen, eigenlijk door vuur. De meeste mensen die erin duiken – die buiten het 8 uur journaal kijken – die denken dat het gebeurd is door bommen, die zijn geëxplodeerd. Als we Judy Woods presentatie bekijken, die heel feitelijk heeft waargenomen “wat gebeurt hier nu werkelijk?”, dan zien we dat het een dematerialisatie is.
Kunnen die slides in beeld blijven? Dit is het boek van Judy Wood die zegt: Where did the towers go? Zij heeft een heel minutieus onderzoek gedaan. Zij is wetenschapper. Als je haar presentatie bekijkt, dan krijg je echt iets mee. Zij zegt dat directed free energy weapons iets gedaan hebben op dat moment op 9/11. Hier zie je een hele stofwolk. Zij zegt: Normaal als een gebouw instort dan heb je een derde aan puin. Het was 111 verdiepingen hoog, geloof ik. Er was iets van anderhalve verdieping puin. Dus er is gewoon heel veel niet meer over.
Je ziet linksonder een heel grote stalen kolom van 30 verdiepingen. Een ongelofelijke gigantische gehard stalen kolom. In een kwestie van seconden verdwijnt hij tot stof.
Er zijn ook meer bijzondere dingen waargenomen. Dit is aan de Maine River, ongeveer een mijl, 1,6 tot 1,7 kilometer verderop. Je ziet een politieauto die helemaal is verpulverd aan de voorkant, maar aan de achterkant zou hij zo uit de garage kunnen komen. Bovenop is gewoon nog een lamp, waarmee helemaal niet is gebeurd.
Dat zie je ook meer. Dit is ook op 1,7 kilometer afstand. Hier zie je dat organisch materiaal in zo’n auto niet is aangetast, terwijl je kunt dat het gigantisch hoge temperaturen geweest zouden moeten zijn geweest. Zou je zeggen. Als we het in de context van de Matrix plaatsen – wat ik er dan van gezien heb – dan kan ik aan deze plaatjes zien dat er heel andere dingen gebeurd zijn dan dat we op het nieuws te zien hebben gekregen.

M
Absoluut. Vooropgesteld: Ik ben geen 9/11 specialist. Ik heb er natuurlijk ook wel over gehoord en gelezen. Op mijn eigen manier heb ik er ook naar gekeken, maar dat zegt allemaal niet zo veel. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen: Het klopt niet. Dat weten we allemaal. Waar ik naar kijk en dat is meer waar mijn expertise ligt, is wat het doet met het menselijk bewustzijn. Ik heb daar heel heftige krachten bij gezien en gevoeld, omdat ik dat dus ook waarneem. Het waren heel heftige beleidswijzigingen in het veld van de aarde. Ik weet ook dat heel veel mensen wereldwijd hebben gezegd: Deze dag heeft alles veranderd voor de mensheid. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Er is iets fundamenteel veranderd. Dat zijn niet een paar mensen geweest, maar gigantische aantallen. Mensen hebben gevoeld, buiten deze ramp om, dat er echt iets fundamenteels veranderd is in het bewustzijnsveld van de aarde.
Ik heb ook wel eens foto’s van auto’s gezien van heel grote parkeerplaatsen, helemaal buiten het gebied waar die torens zijn ingestort, die compleet verpulverd en gesmolten waren. Motorblokken waren helemaal weggesmolten en achterkanten van de auto’s stonden keurig netjes nog op hun plek.
We kunnen gewoon concluderen dat er op deze aarde wapensystemen intact zijn, volledig operationeel, die alleen worden ingezet als dekmantel om iets te verhullen wat we anders zouden ontdekken.
Er zijn uitvoerige onderzoeken en ik wil ook iedereen echt uitnodigen om die onderzoeken te gaan lezen. Ga naar lezingen toe. Ga eens kijken wat er allemaal over geschreven is. Er wordt zo veel duidelijk binnen de Matrix, wat deze groep achter de schermen, die in feite nu zichtbaar aan het worden is, allemaal aan het doen is. Alles is gebaseerd op het wegnemen van vrijheden en het compleet leeg pulken van ons wezen, van onze kracht. Dat mensen steeds meer in de ontmoediging terechtkomen en (we) ons steeds meer gaan overgeven.

Er komt een vraag binnen. Wat is de waarde van gezag? Waarom onderwerpt de mensheid zich aan de elite via de regeringen?
Dat is allemaal op basis van gevoel. Op het moment dat wij denken in een gevoelspositie te zitten, dat wij steun nodig hebben, het zelf niet kunnen, dat we te klein zijn om zelf iets op te lossen. Ons wordt dagelijks getoond wat voor criminaliteit er is. Dan hebben we ook steeds meer controle nodig. We kunnen er ook niet omheen dat we nu geen justitie en politie nodig hebben, want als we naar een andere wereldwijde samenleving willen, zal ook dat in transitie stapje voor stapje omgebouwd moeten worden.
Ik ben geen zwever. Ondanks mijn waanzinnige verhalen ben ik gewoon een fundamenteel gegrond mens. We zullen met elkaar ook daardoorheen moeten gaan wandelen. Als we 9/11 gaan doorzoeken dan komen we nog heel wat interessante zaken tegen. Als je het helemaal goed durft te onderzoeken, is het een agenda die uitgerold is, dat gewoon gaat – dat weten we inmiddels – naar installatie van een wereldorde. Ik wil zeggen: Dat is al gebeurd. Die wereldorde is er al. Die wordt niet in september bekend gemaakt. Het Vaticaan gaat niet iets aankondigen op dat gebied. We zitten er met spaties weg onze ogen en voeten recht bovenop. We kijken ernaar, maar we zien het niet. We proberen door allerlei doemscenario’s voorspellingen te doen, terwijl we er middenin zitten. We mogen gewoon wakker worden.
De reden waarom we nog steeds met regeringen te maken hebben is simpelweg omdat we allemaal nog steeds meedoen. Het is gewoon het bestuur van het massabewustzijn. Er is geen alternatief. Dat alternatief is dat we naar een andere structuur gaan, een andere format van regeren. Dat gaat vanuit andere modellen en die modellen komen eraan.
In Nederland zijn al heel veel kleine en grote groepjes die met prachtige initiatieven bezig zijn. Ook daar merk je dus – ik leg mijn oor wel eens te luisteren – dat er weer allerlei conflicten tussen de mensen zijn. Weer respectloosheid. Je ziet het iedere keer in alles terug. We laten ons tegen elkaar uitspelen.
Als jij iemand kent, die je hartstikke vervelend vind, maar hij of zij doet wel hartstikke mooi werk, dat je dan voelt: de doelstelling is wel waar het om gaat, dus ik ga toch mij bijdrage leveren. Al ben je er alleen maar bij om met je magnetisch veld en gevoelsbewustzijn een bijdrage te leveren.We hebben nog zoveel te leren.

A
En te doen. Dat is ook wat we nu kunnen doen. Het is bijna 9 uur. We zijn al bijna aan het eind van dit programma gekomen. Dat willen we graag afsluiten door samen in respect de krachten te bundelen. Crowd power.

M
Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk thema. Ik heb de vorige keer door middel van een meditatie een klein beetje inleiding gegeven. Ook dat is natuurlijk een experiment. We hebben elkaar daarin nodig. Het mooie is dat er uit heel Nederland ontzettend veel reacties op gekomen zijn.

A
Hartverwarmend. Ook daarbuiten.

M
Ja, ook daarbuiten? Fantastisch natuurlijk. We kunnen dit op verschillende manieren neerzetten. We hoeven dat niet alleen te doen met meditatie. We kunnen ook mentaal werken. Er zijn ook mensen die zeggen: Ik wil alleen werken vanuit het hart. Maar alles in één. Ons mentale bewustzijn en ons hartbewustzijn is gekoppeld. Het behoort alleen zo te zijn, dat ons mentale bewustzijn gestuurd wordt door ons hartbewustzijn.
Met mentale krachten kunnen we echt heel veel laten gebeuren vanuit ons hart. Dus als je het moeilijk vindt om iets te voelen vanuit een meditatie, zet er gewoon maar lekker een beeld neer en stuur dat beeld daarheen waar we het naartoe willen brengen met elkaar.

Mijn voorstel is om alle mensen thuis uit te nodigen om de ogen dicht te doen – als je dat niet wilt laat je je ogen open – om voor ons het veld te zien dat we de vorige keer hebben neergezet: Een bewustzijnsveld boven Nederland in het bewustzijnsveld van de aarde en dat strekt zich uit over de hele aarde. Een laag die geïnitieerd is vanuit inzicht dat wij dat kunnen doen. Een laag die gevoed wordt door creatie, door de kracht van wie wij zijn. Dat wij weten dat wat wij zien, dat dat ook kan ontstaan. Het wordt geleid door manifestatie erachter dat we uiteindelijk het doel ook zien dat we willen bereiken.
Dat zijn 3 stappen. Dat zijn in een notendop de magische stappen van de mensheid.

Dus doe lekker je ogen dicht en zie dat veld voor je in je gedachten. Besef dat dat veld dienstbaar is voor ons allemaal, dat we er allemaal aanspraak op mogen maken en dat we ook allemaal met onze intentie daar een beeld kunnen neerzetten dat bijdragend is voor jezelf en alle mensen. Het kan een financieel thema zijn, een thema met gezondheid. Whatever.
Ik voel dat het heel belangrijk is – juist vandaag – omdat het 11 september is dat we met de intenties vanuit kracht, creatie en manifestatie daar met elkaar een beeld van wereldvrede durven neer te zetten, omdat we weten dat het er allemaal al is. Die wereldvrede neerzetten in de vorm van een heel grote witte roos over een prachtig mooi rood hart. Die plaatsen in dat enorme mooie witte veld boven Nederland. Dat is een initiatie vanuit Nederland vanuit de verbinding die we met elkaar zijn om deze wereldvrede een enorm krachtige impuls te geven. Dat we dat met alle mensen
op deze aarde delen en dat we deze prachtige energie ook delen met alle mensen die tegenovergestelde agenda’s hebben dan welzijn, verbinding en liefde . Dat iedereen een onderdeel mag zijn van dit krachtveld. Laten we dan de intentie in dat veld neerzetten dat de agenda die onder andere door 11 september 2001 is uitgerold gezien wordt. Dat de achtergehouden informatie door de mensen die dit zouden kunnen publiceren, naar voren komt. Dat die achtergehouden informatie naar voren komt in dat bewustzijnsveld, dat die informatie beschikbaar wordt en zal zijn voor alle mensen. Zie voor je dat die informatie daar gewoon is. Op welke manier maakt niet uit. Hij is daar. Voel maar. Visualiseer voor jezelf.

Hoe lang zo’n creatie duurt dat maakt helemaal niets uit. Dat kan in een halve seconde, in een split of a second. Je kunt daar een half uur mee bezig zijn. Het gaat om de kracht om het neer te zetten. En om het moment dat we met elkaar echt zo ver durven zijn dat we onze persoonlijke belangen ondergeschikt maken aan het grotere doel; dat we de grotere doelstelling laten prevaleren boven al die persoonlijke wensjes,. Dat we het echt vanuit de verbinding durven te doen, dan zijn we zulke krachtige wezens. Dan kun je met 200 of 2000 mensen zaken bereiken die je niet kunt bedenken en die niet zouden gebeuren op het moment dat je besluit om ze fysiek te gaan doen.
Dit veld hebben we nu dus in beweging gezet. Laten we ons met elkaar realiseren dat dat uitkomst gaat geven.
Volgens mij is het een heel mooie energie die we nu met elkaar neerzetten.

Bijna negen uur. Er zijn nog wat andere vragen. Mijn voorstel is om die vragen gewoon lekker te laten liggen, mee te nemen naar de volgende uitzending, want alle vragen over de Matrix doen ertoe en alle vragen mogen belicht worden.
Ik vond het een heel mooie uitzending.

A
Ja, absoluut.
We hebben van Miranda nog een heel mooi lied toegestuurd gekregen. Die zegt: In het dagelijks leven maak ik zielsmuziek. Ik noem dit soul songs. Na de aflevering van ons bekeken te hebben heeft zij besloten om daar muziek voor te gaan maken.

M
Ik heb het gehoord. Fantastisch.

A
Het is echt ontroerend mooi.
We hebben gevraagd om input en dit is haar input. Daarmee willen we heel graag de uitzending beëindigen.

M
Ze heeft ook kracht- en kernwoorden gebruikt uit datgene wat we de vorige keer hebben besproken. Dat ligt allemaal opgesloten in het gevoelsbewustzijn van dit prachtige lied. Niet professioneel opgenomen in een dure studio maar echt zo gewoon unplugged, live.

A
Voelbaar recht vanuit het hart. Met heel veel dankbaarheid laten we dat horen. Daarna zal de aftiteling komen.
Jullie voor nu ontzettend bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer,

M
Zeker. Een heel fijne avond. Geniet van dit prachtige mooie muziekstuk. Dank jullie wel.

Bron: Earth Matters TV | Transcript voor Earth Matters door Guus Leideritz

Related Articles

Responses