Loslaten van alle indringende energieën en alle manipulaties

(Bekrachtiging uit Crowd Power 6 | door Martijn van Staveren)

Het allerbelangrijkste in dit moment is dat wij beseffen hoe belangrijk het überhaupt is dat Wij er zijn. Hoe belangrijk het is dat wij als waarnemers op deze planeet toezicht houden op het model wat ver afstaat van het model zoals dat hoort.

En laten wij in ons gevoel heel diep naar binnen gaan, waar de sleutels liggen van ons gevoelsbewustzijn, naar wie Wij ooit zijn geweest. Laten wij heel diep bij onszelf naar binnen gaan wat wij voor ogen hebben met de wereld.

Welk beeld komt er bij jou naar boven, welk gevoel komt er bij jou naar boven? Wat zou je anders willen zien? En dat mag best iets zijn uit de werkelijkheid waar we op dit moment mee te maken hebben.

Vanuit het weten en het voelen dat er een grote groep, een hele grote groep mensen op deze planeet doorwerkt op een fundament dat niets te maken heeft met vrede en liefde. Wat niets te maken heeft met gelijkheid, gelijke kansen en gelijke rechten. Vanuit de wetenschap dat deze grote groep mensen de macht hebben op basis van de onwetendheid. En op basis – ook vaak – van de onbereidwilligheid van de mens om medeparticipant te zijn in de verandering. Laten we op basis van deze gevoelens eens een paar duidelijke krachtvelden in beweging zetten.

Je voelt in je hart dat jij beseft dat, vanuit gevoel, vanuit liefde en compassie, – juist vanuit het Oorspronkelijke, menselijke Vermogen, waar zo op gewacht wordt -, dat het mogelijk is om invloed te hebben op de realiteit die jij waarneemt.

En vanuit dit besef en vanuit dit diepliggende gevoel zie je de aarde, vanuit je lichaam hier in dit Nu; Nu zie je de aarde en neem je waar dat jij een besluit mag nemen.

Een besluit mag nemen op basis van de rechten welke jij hebt als legitieme houder van deze prachtige, mooie, levende bibliotheek, – ook al is het op dit moment een kloonrealiteit; het is verbonden met Thuis. Het is onlosmakelijk verbonden met ons Thuis. Dat jij daar rechten hebt om invloed te brengen als waarnemer, als waarneemster.

En je kijkt naar die aarde en je besluit heel diep van binnen – en je mag dat ook uitspreken op jouw manier van binnen in jezelf – “Ik ben hier juist Nu, in dit moment gekomen om mijn aanwezigheid in het veld van bewustzijn van de aarde en alles wat daaraan gelieerd is te tonen. Om dat te tonen; Ik ben er, Ik neem waar.”

En alles wat achter de gordijnen wordt gehouden zie ik, in liefde en respect. Ik vergeef alles en iedereen die deze traumatische situatie heeft belichaamd.

Ik geef ook de opdracht vanuit mijn diepste en grootste galactische menselijke bewustzijn, vanuit de kracht van autoriteit geef ik de opdracht aan het bewustzijnsveld van de aarde, dat gekoppeld is aan de Oorspronkelijkheid van de Mens, aan de oorspronkelijkheid van mij, om deze in beweging te zetten. Laat het zo zijn.

En je ziet het op jouw manier. Op de hele aarde zijn mensen bezig met Liefde en Kracht en we besluiten met onze Kracht, met ons Scheppingsvermogen, vanuit de waarachtigheid, vanuit de Oorspronkelijke wereld, de Bron van alles wat is, dat het in beweging wordt gezet, in elke veldlijn van het bewustzijn in elke frequentie tegelijkertijd. Daar is geen min en plus in, daar is geen negativiteit of positiviteit in. Het gaat om Kracht; dat is pure Kracht, Scheppingskracht

En je beseft dat dit door alle lagen en alle frequenties tegelijkertijd waarneembaar is en dat vele vele beschavingen deze frequenties ontvangen vanuit het weten dat jij daar de mededrager in bent. Het is nodig, oh zo nodig dat wij dat zelf weer durven doen.

Wij laten dit frequentieveld in het gehele universum zien. Wij steken een lichtveld aan vanuit de oorspronkelijkheid om te vieren dat wij er nog zijn en om te vieren dat we weer Thuis zullen komen.

En we besluiten, terugkijkend naar die prachtige aarde, dat wij alle systemen zullen gaan vervangen, zonder dat we daar überhaupt iemand in buiten sluiten. We besluiten dat we alles wat er is gebeurd recht gaan zetten. Simpelweg omdat we dat kunnen. En simpelweg omdat het mag.

En we zetten dit veld in de geometrie, in bekrachtiging vanuit Schepperbron en vanuit Bronwereld in beweging. En we zien dat deze frequenties door alles heen trilt. Alles wordt zichtbaar en we zien het ook. En we geven de opdracht: laat het zichtbaar zijn in het verleden, heden en toekomst.

En vanuit ons gevoel, vanuit de Kracht van Creatie, dat alles is wat Wij en wie Wij Zijn, nemen wij definitief de frequentie van de Oorspronkelijke wereld terug in het heilige geometrische diagram, waar de aarde uit opgebouwd is.

En we vergeven elkaar wereldwijd voor alles wat gebeurd is, wat we niet konden overzien. We zullen samenwerken, in elke frequentie met elkaar, tot in het hoogste niveau om onszelf los te maken van de intruders om daarna deze intruders, deze indringers, met kracht te laten weten dat ook zij vrij mogen komen. Wij hebben geen oordeel; wij zijn wezens van gelijkwaardigheid.

Er is opdracht gegeven in het veld Nu waarin we nu spreken met elkaar, dat de Kracht van Creatie in het universum voelbaar is vanuit onze Oorspronkelijkheid. En we geven deze frequenties mee aan alle bewustzijnsvelden die hier naar luisteren en ook alle bewustzijnsvelden welke niet mee luisteren, simpelweg omdat wij de frequentie uitzenden. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te werken in deze transitie, zonder oordeel.

En we geven de opdracht om dit in elke bewustzijns-cel van de aarde, in elke lichtfrequentie-cel, in alle frequentie-cellen überhaupt, om dat te integreren.

Het is de tijd om te beseffen dat wij als mensheid er niet voor kunnen weglopen. En wij realiseren ons dat heel erg goed.

Wij voelen ook met aandacht ons fysieke lichaam en wij beseffen ook dat ons lichaam een product is van onze gevoelens. En terwijl wij contact maken met ons eigen fysieke lichaam geven wij de opdracht aan al onze cellen in ons fysieke lichaam dat zij alle indringende energieën en alle manipulaties los mogen laten. En we zien het uit ons fysieke lichaam terugtrekken en geven de opdracht dat dit naar de Bronwereld teruggestuurd kan worden.

We voelen op de plaatsen, waar dit zo belangrijk is dat dit mag gebeuren, voelen wij dat wij ondersteund worden. Breng je aandacht naar de plaats waar jij fysiek herstel nodig hebt. En we geven een diepgaande opdracht aan de Bron van Alles wat Is, omdat we legitieme afnemers zijn, dat alle vrijgekomen energieplekken worden opgevuld met de oorspronkelijke blauwdruk van wie jij bent. En je ademt er thuis een paar keer heel diep en rustig bij in en uit.

Wij danken al onze familieleden en onze vrienden, onze galactische, intergalactische wezens voor onze steun, de steun die wij mogen ontvangen. En wij beseffen dat zij met grote ogen en vol verwachting meekijken wat wij gaan doen.

Aan het eind van deze bekrachtiging kijken we nog eens heel goed terug naar onszelf en kijken nog eens heel goed naar ons eigen gedrag. Doen wij werkelijk in ons dagelijks leven waar wij over praten? Welk gevoel loopt er dagelijks door mij heen?

Vanaf dit moment worden deze gevoelens jou duidelijk als een punt, een keerpunt in je leven. Je koestert dit gevoel en onderzoekt het op jouw manier. Je voelt en weet dat het aan jou is wat je hiermee wilt doen. Je keert nu niet terug naar jezelf. Je blijft in dit Krachtveld zitten van Schepping en beseft dat je persoonlijkheid daar een onderdeel van is. En vanuit deze visie kun je lekker terugkeren in het moment van Nu.

Uit Crowd Power 6:

Related Articles

Responses