Simulated reality

Naarmate computers krachtiger en complexer worden, wordt de aannemelijkheid van het simuleren van een heel universum minder absurd. Velen geloven nu zelfs dat ons universum een ​​enorme computersimulatie zou kunnen zijn.

In deze video verken ik (Lemmino) het relatief nieuwe gebied van digitale fysica, de aannemelijkheid van een gesimuleerd universum en hoe we ooit ons eigen universum kunnen creëren.

Bron: Lemmino

As computers grow more powerful and complex, the plausibility of simulating an entire universe grows less absurd. In fact, many now believe that our universe could be a vast computer simulation.

In this video I explore the relatively new field of digital physics, the plausibility of a simulated universe, and how we may one day create our own universe.

Related Articles

Responses