Symposion: de Aard van de Werkelijkheid

De aard van de universele werkelijkheid

Hoe kan je nuchter blijven in het ontketende kosmische leven?

Met Mari Vrijhof en Martijn van Staveren

Steeds meer mensen begrijpen en voelen dat ze deel uitmaken van een heelal dat ruimte en tijd doordringt maar ook overstijgt, omdat veel invloeden buiten het direct waarneembare sterker op ons leven en bewustzijn lijken in te werken dan ooit te voren.

Toch, al zijn daar andere intelligenties, planeten en levensgolven mee annex, het menselijk handelen van de aarde-mens die wij zijn nu, in deze tijd, is cruciaal voor de hele kosmos.

We gaan eindelijk ontdekken met welke verantwoordelijkheid onze vrijheid en creativiteit zich verbindt.

In de eerste plaats voor onszelf, onze medemens en de wereld. En het werkelijk zien van onze menselijke opdracht om liefdekracht voor elk leven te kunnen en mogen inzetten, gaat zelfs boven die verantwoordelijkheid uit, heeft kosmische dimensies.

Mari Vrijhof neemt ons mee in de wijsheid van de Gnosis, van Hermes en de Rozenkruisers. De combinatie van die oeroude kennis met de hypermoderne ervaringsverhalen van Martijn van Staveren geven een uniek beeld hoe, in die complexe verhoudingen, een geestelijk handelen dat zelfverwerkelijkend en bevrijdend is, geleefd kan worden. In deze tijd zijn de laatste vragen naar een tot ontwikkeling komende goddelijke kern in mensen heel actueel.

Dat hangt ook samen met de waan en illusie van de zichtbare werkelijkheid en de daarachter opererende krachten, die steeds zichtbaarder worden en collectief ook sterker dan ooit worden gevoeld.

In dit licht zullen Mari Vrijhof en Martijn van Staveren sprekers zijn op het symposion De aard van de universele werkelijkheid, en nemen zelfrealisatie in creativiteit, zachtmoedigheid en menselijkheid als leidraad.

Mari Vrijhof (64) Rotterdam, zal ons inleiden in de gnostieke en hermetische aspecten van het je verbinden met de gnosiskern in je wezen alsook hoe je jezelf vrijhoudt van ‘ongewenste’ invloeden van de in de gnostieke oudheid al genoemde krachten en machten van de archonten. Tevens zal hij een lans breken voor de alchemische transformatie die nodig is teneinde het ego dat verbonden is met de krachten van de archonten, z’n invloed te ontnemen, zodat geestelijke verlichting mogelijk wordt.

Martijn van Staveren (43) Franeker, zal ons meenemen in de wonderlijke en vervaarlijke realiteit van krachten en levensgolven in (inter)kosmisch verband. Een realiteit die nochtans direct met ons mensen te maken heeft en waarin wij zelfs een belangrijke rol spelen. Martijn wenst oprecht dat wij als Aardse samenleving tot het inzicht komen en dat wij als beschaving naar de Nieuwe Realiteit gaan kijken, juist op een moment in onze geschiedenis waar de verdeeldheid groter is dan ooit tevoren. We kunnen het realiseren zegt hij, we zullen elkaar dienen te vergeven wat er allemaal in voorouderlijke lijnen heeft plaats gevonden. Pas dán zullen wij als Mensheid onze krachten herinneren en voortvarende successen kunnen gaan boeken.

Het werd middag met diepe inzichten, rijk innerlijk voelen en verbinding. Bij Earth Matters zijn we blij dat we het goed hebben kunnen registreren zodat er veel meer mensen deelgenoot van kunnen worden. We wensen je sprankelend veel inspiratie bij het meebeleven van deze middag op 10 december 2016 in Zwolle.

De video heeft niets aan actualiteit ingeboet, hij duurt 3 uur en 10 minuten (waarvan Martijn iets meer dan 2 uur spreekt) en bestaat uit 5 delen:

  • Mari Vrijhof
  • Martijn van Staveren deel 1
  • Martijn van Staveren deel 2
  • Vragen uit het publiek
  • Afsluiting

Klik hieronder om de video te bekijken / bestellen (gratis voor Earth Friends).

PS Deze video was eerder alleen op Vimeo te bekijken, maar daar moet je een account aanmaken en een lastig proces door met een code waardoor veel mensen afhaakten. Nu is hij dus ook via onze eigen website te bekijken

Related Articles

Responses