Menselijk en wezenlijk contact: hoe ervaar jij jezelf in contact met de ander? Deel 1

(Martijn van Staveren) Het studeren en de kennis die de mens vergaart is het grootste blok aan ons been om in de kern van wie we werkelijk zijn, in het voelen dus ook in het handelen terug te keren.

Het gaat niet om wat we lezen, het gaat om wat we zijn! En daar moeten we naar toe, we moeten afstand durven nemen in alles wat we zelf denken, en hoe we dingen aanvliegen en hoe we daarmee verder gaan. We moeten hem durven omdraaien, het is een omgekeerde werkelijkheid die zich manifesteert in ons denken, door ons denken.

Op  het moment dat je gaat snappen, snappen, als je denkt dat je snapt wat ik nu zeg, dat is de sanctie. Want op dat moment ben je het een vorm aan het geven. En toch heb je die vorm nodig om te kunnen begrijpen wat er wordt gezegd, maar op het moment dat die vorm voor jou leidinggevend gaat worden, maatgevend in je verdere proces nu na deze dag, in de vorm wat ik vertel wat jij denkt dat ik vertel, dat zijn de gedachten en dat is de sanctie, dan zit je er weer naast. De sanctie zit precies zo in het veld dat je hem in de vorm gaat leven in plaats van dat je hem in jezelf kunt voelen. Dus het zit heel diep buiten de vorm om.

Waardevolle informatie over menselijk contact

Hoe zuiverheid en aandacht zo helend is. Dat er niets wordt gevonden maar dat er alleen ruimte is om te zijn. Dat is echt ook deze dag in alle niet verwachtenheid, in de stilte, in de warmte, in het kijken van jemig wat voel ik nou eigenlijk zelf. Want die gevolgen, we moeten het ook kunnen reproduceren, wat voel ik nou eigenlijk vandaag, wat is er nu gaande in ons, wat gebeurt er nu, hier binnenin.

Het gaat wezenlijk om iets in jezelf, er komt een bron in jezelf tot leven op het moment dat je bij mensen bent die diezelfde kracht ervaren,

Wij gaan elkaar niet vertellen hoe het zit, maar we gaan mogelijkheden openzetten. Tjoek, in één keer gaat er een projector aan, dus dit hier binnenin, hopsa oh ja. Door naar elkaar te luisteren wordt je steeds wijzer in jezelf, niet van het verhaal van de ander maar door het verhaal van de ander, de resonantie, ga je iets ervaren en dat is informatie, informatie is energie doordat te beluisteren en te voelen in jezelf, komen er informatiepatronen in jezelf tot leven, dan worden er ook herinneringen van weten wat getemperd is door het denken, gaan zich ineens openen.

Dus je kunt elkaar niet beïnvloeden je kunt elkaar alleen maar verrijken. Dat is een omdraaiing in het veld.

Dus ik vraag jullie ook allemaal om niets te snappen waar we het met elkaar over hebben maar gewoon eens te luisteren met je hart en ook vooral in beelden en gevoelens dat om te zetten, dan wordt er een andere communicatie in beweging gezet, als we het alleen proberen te vangen met woorden, wat de betekenis is van het woord dan krijg je een heel klinische dag en daar gaan we niet voor.

Dus dat, geen aandacht voor elkaar hebben, geen tijd hebben dat is eigenlijk een mind concept. Je kunt tien uur luisteren naar iemand in 5 minuten tijd.

Zover zijn we dus eigenlijk al weggegleden, als samenleving, dat we zo angstig zijn geworden om nog eens een keer naar elkaar te luisteren, dat elke vorm van samenkomst al iets niet goed is of zo. Terwijl juist de menselijke ontmoeting naar elkaar toe en de eerbied die we naar elkaar toe hebben, in elkaars processen, dat die frequentie juist heel bevrijdend is. Dat is echte bevrijding.

Waarin je elkaar eert en de grote kracht in de mens eert en dat je de grote kracht van het universum eert en ook creëert letterlijk, omdat je ontdekt van ik doe het eigenlijk zelf, ik ben er zelf een deel in. Ik ben een deel van dat geheel, en zodra er ook maar een externe factor is wat leidend gaat worden of beperkend gaat worden, in ons, in een vorm gaat zetten, dan zitten we in de definitie in het labyrint, in de gedachte, in de vorm, en is de vrijheid weg. Dus hoe kun je nu de kracht in jezelf zo coherent laten zijn met andere mensen, zo laten stromen, dat je ook werkelijk voelt van ik kan het niet benoemen, het is niet te benoemen, ik stop er ook mee, die kracht is er en ik weet dat die kracht in de ander is en dat de ander dat ook ervaart en ik weet dat als de ander wil vertellen wat hij of zij ervaart en ik wil dat ook doen en dat we dan ruzie gaan krijgen omdat we denken dat we het oneens zijn door de woorden. Laten we stoppen met praten dan stoppen de wereldoorlogen, dan stoppen de religies. Dat is waar het allemaal om gaat. Dat is de grootste stap voor het bewustzijn van deze wereld, is dat de mensen gaan beseffen, in het gevoel, wat helemaal vrijheid werkelijk is. Pas dan zal er in deze werkelijkheid de bloem ontstaan, de plant voortkomen uit het zaadje wat wordt geplant door bewustzijn.

Dus niet dat je met elkaar een bepaald veld gaat creëren en dat je vanuit het veld iets laat ontstaan, want dat is een heel aandachtspunt, dat je dus niet een gezamenlijk veld laat ontstaan waar iets uit ontstaat, maar dat je iets neerzet vanuit wat je werkelijk zelf in jezelf voelt en dat je daarin allemaal de zender bent.

Ik laat mij niet manipuleren door een zogenaamde reactie die mijn mind weet van te voren en dat ik mij daar op moet gaan afstemmen en ik in gesprek ga met dat stuk wat er nog niet is, alleen in mijn herinnering. Met andere woorden ik laat mij niet richting bepalen door de herinnering die ik aan hem heb.  IK BEN HIER.

Ik heb ook heel veel gestopt waar ik heel veel van hou en ook met mensen ben gestopt waar ik ongelooflijk veel van hou. Maar ik hou van die mensen en niet van hun labyrint. Dat is dus niet uit boosheid. Ik heb dan waarde en waardering voor dat wat de ander leeft en daar blijft het bij. Mijn gedachten naar die mensen moeten dus zuiver zijn. Ik kan in mij zuiver denken over iemand die vervelende dingen doet. Als ik negatief dingen denken over iemand die negatieve dingen doet, dan ben ik een mede muziekkant en denk ik met mijn denken in het labyrint van de ander.

Eigenlijk zijn conflicten in een meest simpele vorm programma’s van denken waar belangen onder zitten. 

Wat gebeurt als jij heel krachtig denkt. Je haakt niet aan met je denken op basis wat de ander denkt, houdt jezelf zuiver. Sterker nog, als je krachtig denkt ben je geen mind controler, je bent eigenlijk een mind mover, je brengt het in beweging. Daarmee kan het conflict programma bij de ander ten opzichte van jou gestaakt worden. Ik heb het meegemaakt dat mensen hun vijandigheid voor mij stopte, maar ik ga niet aan de kant. Ik ga niet zeggen, ik wil met jou niets meer te maken hebben. Ik ben helemaal niet bang voor jou. Er is geen angst. Je moet heel krachtig zijn en heel duidelijk zijn en niet vanuit je hoofd en voelen wat de boodschap is en het licht binnenin jezelf is en heel krachtig denken in dat moment, niet in wat de ander zegt maar krachtig denken, dat die hele situatie die in jou terecht is gekomen, door dat conflict, die situatie buiten jezelf zet, door hebt en “hier gaat het helemaal niet om”.

Er is een hele grote coalitie nu op de aarde gaande, in de vorm van mensen zoals jullie en ik, die met elkaar het labyrint van binnenuit, conflicten kunnen terug teleporteren, retour afzender zonder conflict.

Wij moeten dat oorspronkelijke licht en bewustzijn in onszelf weer terughalen. Je gaat het je bewuster worden. Er liggen pleisters in ons systeem die afpleisteren wat er gebeurt en gedacht wordt. Dan worden er ook andere hele grote technieken ingezet om te zorgen in de werkelijkheid waarin jij leeft waarin iemand of mensen iets doen wat niet plezierig is, dat dat echt georkestreerd wordt, waarbij de persoon zelf niet eens betrokken is die dat doet, maar wel via hem/haar door wordt uitgespeeld en dat je een mening krijgt over je zus of je broertje en dat je daarbij niet meer de liefde kunt voelen wie dat is als mens. Dat je dus de aanvlieg route naar binnen toe van die persoon ook kwijt raakt. Dat je niets anders kunt doen dan reageren tegen die vervelende broer of zus.

Kom je in je eigen kracht in deze invasie, in het oorlogsgebied, de bezetting, als je daar kunt zijn en je zit aan de tafel met je vijanden en je spreekt alleen je eigen taal en je spreekt zo krachtig in je godsenergie dat je eerst die verbondenheid helemaal in jezelf voelt, helemaal vibreren voelt, dat je hem helemaal van binnenuit tot leven laat komen, dat je bewustzijn zich opent, dat je eerst gaat naar de universele kracht in jezelf, als je daar als eerste heengaat, dan ben je bestand tegen feitelijk alles.

 

Als je het echt weet van binnen vind je het niet erg meer dat een ander jou niet meer lief of niet meer leuk vindt.

 

En het ware zelf in wie je werkelijk bent achter het masker van onze persoonlijkheid om die tevoorschijn te laten komen in de persoonlijkheid, zodat jouw persoonlijkheid anders gaat voelen, anders gaat denken, anders gaat handelen, en daarmee ook andere gevolgen uitnodigt, dat is waar we nu mee bezig zijn. En dan moet je echt heel goed beseffen in jezelf dat niemand anders dat voor jou kan doen, ik niet, niemand niet. Je kunt elkaar ondersteunen, je kunt elkaar inspireren, je kunt elkaar wat aanreiken, je kunt met elkaar een robbertje vechten over het onderwerp en daarna de hand schudden en zeggen zo dat was even een stevige sessie maar je moet het zelf doen omdat het van binnen uit tevoorschijn komt. Van binnen uit.

 

Als de ware kracht in de mens tevoorschijn komt, vervallen alle plussen en minnen. Als de ware kracht van de mens tevoorschijn komt kun je ook zien dat het niet in de vorm zit maar dat het in de mens zit. Dan kun je zelf zien dat als iemand iets vertelt wat jou niet het beste uitkomt kun je zien het licht in de ander. Dan ga je dwars door alles heen.

 

Dus ik luister naar jullie, jullie luisteren naar elkaar en jullie luisteren ook naar mij. En luisteren is dan openstellen en we geven leiding aan onszelf dat ons niets overkomt en dat we vooral naar de kern van wat we eigenlijk voelen, in de diepte van onszelf voelen waar we voor gaan.

 

Vrije waarneming, open staan voor meer mogelijkheden dan datgene wat je zou willen (voorkeur) is zeer noodzakelijk.

Als je de taal van andere beschavingen wilt spreken is de Goddelijke Taal in jezelf het startpunt.

G O D is een bewustzijn frequentie, waarvan er zeer vele expressievormen zijn.

Kijk in jezelf welke taal er gesproken wordt. Daar is moed voor nodig, eerlijkheid en bereidwilligheid. Ik ben buitengewoon zeker dat deze bovengenoemde herzieningen onvermijdelijk zichtbaar aan het worden zijn. Het is aan ons Galactische inzicht en ons waarlijke Vrije bewustzijn om dieper te voelen dan voorheen mogelijk leek. En als dit alles op z’n kop zet, wat is daar dan mis mee?

 

We moeten ons wel realiseren dat we nu in een wereld leven hier waar eigenlijk gewoon iedereen gescript is in een bepaalde stroming en ook al ontvoerd is met de vrije gedachte, naar de gedachte van het algemene belang wat er dus achter zit. Geheime agenda’s, economische modellen etc. Dus als jij met je vrije bewustzijn voor 10 ministers gaat spreken waar jij voor gaat en al is de taal nog zo duidelijk en al is je emotie nog zo zichtbaar en voelbaar dan zullen die andere mensen op geen enkele manier, op geen enkele manier zullen ze ook ruimte maken voor jou, want jouw gevoel, jouw bewustzijn zal hen in een nog grotere krachtiger programma brengen om te persisteren in dat programma van onderdrukking, claimen van dat het hun eigendom is. Maar als je tegenover 10 ministers gaat zitten met een volledig vrij bewustzijn, en je gaat dit onderwerp compleet helemaal afpellen, je gaat helemaal uit elke vorm van geloof terug, en je gaat helemaal naar binnen toe en je gaat jezelf zo krachtig voelen, niet boven de ander, krachtig in gelijkwaardigheid met al het leven. Als dat zich ontwikkelt in jezelf, en je staat dan tegenover 10 ministers dan heb je drie woorden nodig en dan is er één die crasht in zijn gedachte. Dat is de kracht van vrij bewustzijn.

 

En we vieren dus het vrije bewustzijn! Wat dat ook is. Want je kunt niet zeggen wat is het dan wel, je kunt wel zeggen wat het niet is. Het afstrepen, steeds dichter naar jezelf toe.

 

Het is het vrije bewustzijn wat zo zijn effect heeft omdat alles is trilling, wij zijn energiewezens, we zijn patronen van informatie, dus als je in een geleide gedachte zit, ook al is dat nog zo’n fijne gedachte en gevoel, als je in een geleide gedachte zit wat nog 2 miljard mensen ook in zich hebben zit je gewoon in een collectief geloofssysteem, als je in die gedachte zit, zit je in dat energieveld vast. En als jij daar dan tegenover staat, tegenover één persoon, vanuit een vrij bewustzijn dan hoef je vaak niet eens iets te zeggen. Dan worden de woorden korter, maar je weet alleen van binnen dat je zojuist naar die heup hebt gekeken. Dat is wat de mensheid is. De mensheid van oorspronkelijkheid, zijn zieners. Zij weten, zij zijn en ze komen kijken. Dat is het. En in dat kijken dragen ze gewoon de zuiverheid van kracht uit. En terwijl ze die zuiverheid uitdragen kunnen ze ook nog wat in dat veld doen, maar dat is dan ondersteunend en niet leidend. En in deze werkelijkheid niet scheppend.

 

Ik ben 100% bereid om alles wat ik in mij heb zitten aan beperking om dat allemaal zichtbaar te laten zijn, en dat mijn beperkingen ook naar mij toe worden gebracht, en dat ik de beperkingen van mij ook aan andere mensen kan laten zien, en dat de beperkingen die ik ervaar door andere mensen dat ik die zonder voorwaarden kan aanvaarden, dat het dus mijn visie op de beperking van een ander niet beperkend werkt.

En dat is wat wij doen, wij zetten elkaar vast, voortdurend. En dat mag helemaal afgelopen zijn.

 

Dus waar wij waakzaam mogen zijn is dat we vooral kijken van waar zit ik nu. In welk proces zit ik nu, wat is nu op dit moment mijn boodschap in mijzelf, wat voel ik, waar zit ik in mijn proces, kijk je naar je eigen leven, hoe ziet mijn leven er uit, wat zijn de moeilijkheden, wat zijn mijn makkelijkheden, wat gebeurt er in je dagelijks leven, hoe zit je relatie in elkaar, relaties families, vriendschappen, alles bij elkaar opgeteld, want daar wordt het recht in je gezicht geprojecteerd. Daar zit het, voor je neus in de vorm van waar je het liefste overheen kijkt, want daar wil je niet aan werken. Voor ons belangrijk, hoe kun je meer vreugde krijgen in je leven. Kijk naar het nu moment. Als je doelen stelt van waar jij de volgende week naar toe wilt of over een maand naar toe wilt, of wat je voor ogen hebt over een jaar, dat gaat je niet lukken. Ik zeg het maar gewoon. En waarom niet, als je overslaat in je eigen leven, nu, op dit moment, het hele scenario, het toont zich in de vorm zo, maar het is eigenlijk dat de software, de energie, die die vorm laat ontstaan. Als je dat niet oplost, als je dat laat liggen, en je gaat met je bewustzijn, ook met je hartbewustzijn naar de toekomst, je gaat daar voorbereiden, dan krijg je deze scenario’s die je hier nu ziet, krijg je daar ? te zien. Dus het mooie is dat als wij op deze wereld iets willen betekenen zowel voor onszelf en de mensheid, dus voor het grote geheel, dat we gewoon er niet aan kunnen ontkomen om te kijken wat er nu gebeurt!

 

Hoe ziet jouw dag eruit? Wat ervaar je? Waar gaat het over? en kan ook een vraag stellen; hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar de natuur? Hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar vriendschappelijkheid? Hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar negativiteit? Dus dat ik iets van een ander niet leuk vind, kan ik dat omdraaien? Als ik iets over iemand iets vindt, of iets negatiefs, kan ik dat ook omdraaien?

Ik ben de observator! Het gaat om mij dat ik dat kan zien!! die Liefde! Wat is er in ons aanwezig? Waar staan wij op dit moment? Waar willen we de vinger op leggen? Wat is het gevoel? Is het een situatie? Wat denk ik? Wat gebeurt er in en om mij heen? Ontrafelen, losmaken, en dat in kaart brengen!

 

Iemand die iets tegen jou doet wat je niet leuk vindt, dat kan iets heel heftigs zijn, en ik heb ook mijn eigen ervaringen daar in dit hele leven in. Ik zie ook de vergelijkingen wat er op de wereld gebeurt hoe de mensen reageren in hun denken –  om daar op te reageren, dat je daar naar kunt kijken zonder enige vorm van angst, heel krachtig, dichter de ander te durven benaderen zonder een vorm van angst. Dat je in dat moment dat je met de ander bezig bent en de ander aankijkt, dat je in dat moment kijkt en niet kijkt met de ogen van wat de ander denkt door zijn/haar gedrag hoe jij dus naar de ander gaat kijken. Er komt een groot Kosmische Schaar voorbij.

 

Maar je moet zelf heel snel tot een besluit kunnen komen. Heel snel kunnen besluiten – beslissen in dat moment – dit is waar ik voor sta en dit is waar het om gaat. Dit is het! Iemand zegt iets tegen jou, iets heel negatiefs, iets heel krachtig wat jou behoorlijk kan aangrijpen en in dat moment pak je de schaar en knip je hem door. Je kunt dus anders kijken naar wat de ander dus zegt en doet. Je kunt de ander anders aanschouwen en op het moment dat je de ander anders aanschouwt komt er een ander veld in beweging.

 

Bijv als iemand je bedreigt: Dat je in dat moment dat je dat hoort al weet van “de verkeerde video band”. Op een zo diep krachtig besluit ga je iets doen wat NIET aansluit op die persoon. Ik zou in dat voorbeeld willen zeggen je bent in een totale rust, “verkeerde video band”, ik ga op dat moment uit de auto stappen en je gaat eens even een bloemetje plukken. En op dat moment besluit je om een wandeling te maken. Je gaat iets compleet doen wat niet aansluit op wat die persoon zegt of denkt te zeggen. Op het moment dat dat gebeurt ben je uit de oorzaak- en gevolg matrix die daar is geprogrammeerd.

Dus wat je moet doen is letterlijk de schaar er doorheen halen en beseffen, ik ga hier niet in mee.

In dat moment moet je ook zo krachtig naar de ander kunnen kijken dat je niet naar de ander kijkt op de manier zoals de ander wilt dat jij naar die persoon kijkt. Er is dus geen veroordeling er is geen boosheid en geen woede maar je beseft oh dat is ook zo, ik ben op deze aarde. Het stipje dat is ook zo, hier gaat het zo maar ik ben dat niet. Je gaat je meteen identificeren met, ik ben dat niet. Ik weet dat ik dat niet ben. Ik weet dat ik dat niet ben en in dat moment komt er een krachtveld van binnen uit en kijk je naar de ander en dan sluit je niet aan op wat de ander heeft gedaan, en dan gebeurt het. Dat wat de ander denkt stopt, letterlijk, het werkt heel handig.

 

Op het moment dat je dat doet en je gaat deze techniek van binnenuit perceptie verschuiven toepassen, dan word je een Master of the Matrix. Niet Master daar….. Master in jouw eigen Matrix. Dan kunnen je dingen laten plaatsvinden of niet. Maar dat kan alleen als het niet vanuit je persoonlijkheid gebeurt. Het gebeurt alleen als je belangeloos bent.

 

Ik doe met mijn eigen perceptie, verschuif ik naar een ander veld. Dat veld wat daarvoor was daar spreek ik niet tegen. Dit is het onderwerp waar ik het over ga hebben. Hiermee is dit onderwerp herziening in perceptie –  hoe je dat doet maar ook pittig en hoe mooi dat is. Het is heel erg mooi en daarmee worden de schillen die er tussenin worden gezet worden als het ware, eigenlijk gewoon niet meer beantwoord. Dat is wat we doen. We reageren niet meer op dat wat er van te voren is gezegd- wij reageren niet meer in aansluiting op maar geven een nieuwe leiding vanuit ons zelf. Dat is wat er gebeurt. Die beweging die komt van binnenuit.

 

Ik ervaar dat dus ook volledig als waarheid en vervolgens neem ik leiding, en zet ik mijn eigen waarheid er ook in hop maar niet aansluitend op dat stuk. Dus dat stukje, je moet voor jezelf gaan experimenteren, kun je perceptiewijziging in beweging zetten zonder dat je iets anders ter discussie stelt. Want eigenlijk zeg ik dus, als dat niet waar is – “dat is voor mij niet waar, dat geldt niet” dan zeg ik dus niet in woorden iets maar ik zeg iets in mijn bewustzijn. Dat kan ik niet meer in woorden uitleggen maar ik laat het overeind, ik laat het intact. Ik laat het in tact wat er gebeurt. Dus als iemand iets doet wat niet leuk is, dan zeg ik niet “dit is niet waar”. Ik aanschouw alleen maar.

Als ik dat ga bediscussiëren met mijn bewustzijn dan ga ik iets ontkennen uit de matrix en dan ga ik eigenlijk zeggen dat het niet waar is, terwijl het zich wel degelijk heeft gepresenteerd. Dat laat ik dus zo en het enige wat ik doe is schuiven met mijn bewustzijn naar een andere aansluiting die geen aansluiting heeft op dat moment.

 

Het gaat om die innerlijke kracht als die helemaal vormloos is, zonder belang, zonder iets te willen veranderen dan kan deze vorm, deze vormloze kracht, kan die elk moment waarin het aanwezig is en ook vrij kan kijken niet aansluitend op wat er is geweest, kan deze kracht de matrix die net actief is geweest deactiveren. Boem. En wordt het script, verlegt zich naar een heel ander script wat nog nooit actief is geweest.

 

Precies ja, ja dat is ook wat je zegt hè Het gaat dus let erop, wat je zegt is dat je niet je bewustzijn verhoogt, maar dat je een andere perceptie krijgt van datgene wat er gebeurt. En dan ontstaat er iets heel bijzonders en dan ben je uit die straling. Je kunt uit die straling stappen. En daarvoor moeten mensen eerst uit hun eigen persoonlijk lijden stappen. De mensen zijn zo diep in het lijden gekomen dat ze het lijden laten leiden in hun leven. En dat is de format van de mind. Daar moet je uit.

 

Jij hebt dat bewustzijn om Mind over Matter te hebben en ook Hearth over Matter over de materie, gedachten en gedrag over andere mensen wat ze jou vertellen wat ze naar jou willen uitzenden, eigenlijk is het allemaal mind fucking. Het is allemaal projectie projectie projectie.

 

Het is alleen –  sluit je aan op wat een ander zegt of sluit je aan in wat jij het diepste in jezelf naar boven kunt halen. Waar geloof je in? Wat weet jij van binnen! Daar gaat het om!

 

En op dat moment dat het dus leeg is, helemaal stilte, dan vervalt het script, het gevolg op die oorzaak die al aan het draaien was. Wat wij doen, wij reageren steeds op alles. Maar in onze werkelijkheid is het dus ook werkelijk zo. Wij re-ageren nog steeds op wat er gebeurt.

 

Alles wat geïnstalleerd is, wat gebeurd is aan informatie wat voorbij gekomen is, is al ingeladen. Dat is er al. Dat heeft al zijn effect in de werkelijkheid. Wat je moet doen is vooral in de menselijke interactie terecht komen. Dus je moet het gaan handelen. Daarom heb ik wat over leiding nemen gezegd, leiding nemen vanuit je hartskracht moet je leiding gaan nemen over die situatie die niet aansluit op wat er dus is gebeurd.

 

Jij verbreekt niet wat datgene wat de ander denkt, maar je kiest een ander perceptie. Dat is een hele diepe training, dat is iets wat je echt diep moet gaan beoefenen om daarin terecht te komen.

 

Dus die mail is al binnengekomen, die is er, maar daar hoef je dus niets meer aan te veranderen want die is er gewoon. Maar de invloed die die mail heeft op alle mogelijke scenario’s die dat kunnen beïnvloeden die moet je sterk betwijfelen en eigenlijk compleet uit je systeem weghalen. Dus je moet weten dat die mail er niet is, je moet weten dat die uitslag er niet is. Je moet weten, het gaat om het gevoel hè, je weet hier (mind) dat het er wel is, maar je moet weten dat je je niet laat manipuleren. Je moet compleet alle scenario’s die dichtgegooid zijn door die illusie van die mail, die moet je gewoon finaal voor open houden. En dan is er iets nodig en dat is dat je menselijke kracht inzet om in gesprek te gaan met de ander vanuit een innerlijke kracht en een innerlijk weten zonder kwaadheid en boosheid en ook al krijg je dan iemand tegenover je die absoluut weer precies bij die mail past, dat je op dat moment weet, oh maar ja dan heb ik nu even niet de goeie persoon en dan hang ik even op en bel ik gewoon nog een keer…….. Gelach…………….. Als je eens weet hoe vaak ik heb opgehangen met mensen waar je dus niet mee de eerste 10 seconden kon praten. Ik hang gewoon op en ik zeg: “ik merk dat dit gesprek niet goed loopt, ik bel een andere keer terug”.  Ik lieg dus niet, ik hang dus gewoon op, ik loop even gewoon een rondje en ik pak de telefoon en ik krijg de juiste persoon. Dat is precies waar het allemaal om draait. En dan is die mail dus niet belangrijk en dan zul je merken dat als je niet de scripten in lijn van die mail, die leidende mail laat volgen, dat die allemaal lopen, dan zul je merken dat je juist dié persoon aan de telefoon krijgt die aansluit op die frequentie binnenin.

Het is echt werken in jezelf om te kijken wat er gebeurt, de spanningsboog loslaten. Ook als ik dus enorme tegenwerking krijg, ik vind het heel erg leuk om ernaar te kijken. En dat is ook enorm bevrijdend want je krijgt ook heel veel rust in je systeem. Je krijgt ongelooflijk veel inzicht en rust van de dingen die over je en door je heen gegooid worden en dan merk je, oké, je moet weten dat wat er al gebeurd is in het script, dat dat niet leidinggevend is.

Einde mailbox, we gaan nu echt naar het berichtencentrum hier (hartfrequentie).

 

Aandacht naar binnen toe = buiten ruimte en tijd bezig zijn

Aandacht naar buiten toe  = binnen ruimte en tijd bezig zijn

 

Als wij steeds herhalen, ik ook, als wij steeds herhalende ervaringen hebben, steeds weer keert het terug, houden we onszelf dan voor de gek dat we in onze kern zitten? In feite ja!. We zitten in onze kern omdat we beseffen wat er gebeurt. Dus dat is heel erg belangrijk, we hebben een ankerpunt waar we naar toe kunnen reizen, maar als een ander de macht heeft om een situatie, om dat moment te verstoren en je bent eruit, dan ben je dus niet voldoende in de diepte van je kern.

 

Als je daar stopt, en nogmaals ik heb het niet over jou, als je daar stopt in jezelf en dat kan in allerlei verschillende vormen zijn, dan ga je eigenlijk gewoon akkoord met de oppervlakkigheid binnen in jezelf dat je denkt en voelt wat je kern is. Want kern is: je-bent-onaantastbaar! Kern is: je-bent-onvermijdelijk-confronterend-voor- jezelf. Je blijft kijken naar wat er in jezelf gebeurt. Kern is: je-bent-100%- transparant, naar jezelf en naar anderen. Je bent 100% luisterend en ontvangend. En ook dat de ander jou kan ontvangen. Dat heeft alles te maken met die kern, de kernbeweging in onszelf. Dus daar ligt het stukje van oké, van ja we zijn mooi bezig maar we zitten niet in de kern.

 

Want je kunt niet met weerstand en elkaar beleren, je kunt niet met onderstromende aanvallen naar elkaar toe iets tegen elkaar zeggen. Als je werkelijk begrijpt en voelt wat vrij bewustzijn is, dan laat je elkaar in tact. En dan ben je altijd transparant en open en dan vraag je aan elkaar wat je daarmee bedoelt en zou je daar iets over willen zeggen. En als jij je dan hartstikke aangevallen voelt dan heb jij gewoon werk te doen in jezelf.

 

Want op het moment dat ik word aangevallen dat er een discussie is een moment van onbegrip tussen twee mensen, dat is eigenlijk per definitie in een grotere context, is het dat moment eigenlijk het moment dat ik me volledig ga verdiepen in wat de ander nou eigenlijk zegt. Nou die mechanismen in ons zorgen ervoor dat we dat niet doen. We sluiten af, we gaan dicht, we vinden iets van de ander, we zeggen iets tegen de ander. Hopsa bam! En eigenlijk voelen we ons allemaal er niet goed bij. Maar toch doen we het wel, omdat we onszelf overeind moeten houden. Dan kun je je afvragen waarom, hoe komt het dat we als mens niet goed kunnen luisteren naar de ander?

Je hebt je eigen autonome bewustzijn, maar je hebt ook zoals wij kennen groepsbewustzijn, en groepsbewustzijn is het meest krachtige instrument om mensen te ontvoeren. En daarom ik zo loop te hameren, trekken en duwen over het onderwerp groepen, dat we ons bewustzijn van ja ho eens even ik moet het bewustzijn hebben dat ik niet een groep ben. Ik kan mij wel gelijk voelen in een groep met andere mensen maar ik ben die andere mensen niet. Dat is heel belangrijk. Bij het dansen zie je dat dus wel, dan wordt een frequentieveld in werking gezet en dan gaat iedereen in die zelfde energie en in feite kun je dat zien als een bewustzijnswezen, wat op dat moment gestuurd en bestuurd wordt, waardoor mensen gezamenlijk als ontvangers zelfs scripten in beweging kunnen zetten over de hele wereld.

(Opletten dat je je niet conformeert aan een groepsidentiteit)

 

Laat het maar een stukje bewustzijnswording in training zijn voor jezelf dat de woorden van een ander geen effect hebben op jouw kern. Want er zal nog veel gesproken worden en uitgesproken worden over de mensheid, en bij het rehabiliteren van de innerlijke kracht die je mee hebt genomen uit een andere wereld, zullen de invloeden die worden uitgesproken over de mensheid en de gedachten worden geïntensiveerd. En dan zullen we die kracht moeten blijven bewaken. Dus dit is ook een stukje bewustwording in het proces.

 

Op het moment dat wij met elkaar in verbinding willen dan hebben we daar een idee bij hoe het het zou moeten of wat het zou moeten zijn, maar dat kan niet. Verbondenheid is een informatieveld. Dat is bewustzijn.

Verbondenheid ontstaat als je een gemeenschappelijk deler van datgene wat andere mensen ervaren durft te aanvaarden dat dat dus zo is.

 

Als je helemaal autonoom bent, dat je niet vangbaar bent voor de aanvallen van buiten af, als je met 10 mensen bijeen bent en die 10 mensen gaan in een schone waarneming, innerlijk weten dat die implantaten er niet zijn, zij nemen een schone rug waar dan is het schoon, bam! Onmiddellijk.

Vraag:  tot in de fysieke neurale werkelijkheid?

Martijn: Ja. Dat is de oorspronkelijke schepperkracht in het vrije bewustzijn van de mens, maar als er ook maar een minste geringste aan koppeling van het bewustzijn plaatsvindt aan een geleide gedachte, neurospiegelingen, dan zit je dus niet meer in je vrije bewustzijn.

 

Dat je merkt van zo, doordat ik hier nu zo diep naar durf te kijken, beginnen er dingen te stromen in compleet vastgelopen stukken. Potverdorie die achterbuurman van mij die geeft nu ineens een reactie, ha ha, mijn gedachte was helemaal afgestemd op wat ik dus al die tijd in hem heb gezien en ineens komt er een reactie die past niet bij die man. Nee het past bij jou, dat je anders bent gaan denken. Het gaat om het denken, daar zit dus voelen onder het denken, en dat voelen dat is weg omdat we zo denken zoals andere mensen willen dat we denken.

 

En verwarring is nodig om tot heldendaden te komen in jezelf. Ik zeg wel eens tegen mensen als je het goed in jezelf kunt voelen en het goede in de ander kunt zien, en misschien wel juist bij de mensen die je helemaal nooit meer wilt ontmoeten, nou leg de lat niet te hoog maar, in ieder geval waar irritatie is of een situatie, mag ook, als je dat goede in jezelf tevoorschijn kunt halen dat je ver overstijgend kunt zijn naar wat er zich van buiten naar jou toe richt, dat je vooral in jezelf je neutraliteit en je zuiverheid weer terug kunt halen. Al zou je misschien geen woord met die persoon ooit spreken dat je het van binnenin schoon kunt maken. Als je dat goede in jezelf tevoorschijn kunt halen, dat goede, dan sta je op als mens, dan spreken we dus ook in wederopstanding. Dat is het opstaan van het menselijk bewustzijn. En op het moment dat je die kracht, al is het maar mondjesmaat, het kent geen weinig of veel, als je dat in jezelf tevoorschijn laat komen dan spreek je ook de universele taal, dat is de taal die dus wat ik zeg de vrije bandbreedte is, waarin er geen communicatie meer plaatsvindt tussen mensen en niet-menselijke, dus ook niet tussen dieren en ook niet tussen wezens in andere werelden zo, maar dan vindt er een innerlijk contact plaats. Een communicatie van een diepgaande kracht.

 

Als je de ware christus en vrije bewustzijn in jezelf opent dan is de reactie die vanuit het veld komt naar je toe niet het archonveld. Je moet zien dat er verschillenden hologrammen door elkaar heen draaien. Maar welk hologram reageert is het hologram wat eigenlijk aansluit bij jouw bril die je draagt. En als jij weet dat je schepper van origine bent, de oorspronkelijke schepper, uit het godenrijk waar mensen leven in volkomen verbondenheid met elkaar en met al het leven, als je dat gaat opstarten in jezelf en je gaat die bril van alles wat je hebt geleerd afdoen en je kijkt waarlijk uit je ogen, waarlijk uit je hart, dus je kunt echt zien, je ziet wat voor afleidingen er gaande zijn en waardoor je je laat sturen waar je beslissingen op gebaseerd zijn, als je daar doorheen gaat dan kijk je dus echt letterlijk met de ogen van het goddelijke in jezelf, wat dus niet god is buiten jezelf maar in jezelf, en op dat moment komt er een reactie uit het veld van deze matrix dat gevoed wordt door de oorspronkelijke wereld, vibreert er doorheen en ontstaan er dingen die aansluiten op wie en wat jij bent en presenteert. Op dat moment is archon weg.

 

De autonome kracht van zelfbeschikking van zelfbewustzijn, is dat je alles in je leven kunt aanvaarden zoals het is zonder enige vorm van belang. Het klinkt zo eenvoudig maar jonge jonge wat is dat moeilijk, want we hebben het langzamerhand steeds meer door hoe diep dat geïnfiltreerd zit in onze structuren, en hoe onze relaties in elkaar zitten met elkaar, wat mensen van elkaar willen in een relatie, waar je aan moet voldoen, wat je diepste gevoelens zijn, wat je wel en niet mag zeggen. Gewoon heel simpel verpakt in het dagelijkse leven, je broer of je zus waar je eigenlijk iets van wil, of zij willen iets van jou en jij wilt dat juist niet, dat is precies hetzelfde als je iets niet wil. Dus het gaat om dat er op dat moment, een soort blokkerende energie in beweging komt, een verdelend emotie wat voortkomt uit het brein.

Er is een gemoedswijziging gekomen. Dat is wat er plaatsvindt. Dus dan is het niet zo dat die entiteit niet weg is geweest en weer terug is, maar je bent even dat veld uitgegaan. Je hebt je geconnect met je eigen veld binnenin waardoor die velden uitvallen en ineens ben je weer extern georiënteerd ploep en daar is ‘ie weer. Dat is wat er gebeurt.

Dat hoor ik vaak van mensen “ik heb sneller effect dat ik contact heb met dieren en met kinderen dan met volwassenen.” Dan zegt ons hoofd “dat is logisch want volwassenen zitten vol met referentiekaders en zijn niet eerlijk en dieren en kinderen wel”. Maar dat hoeft niet zo want als je dat kunt herzien in jezelf kom jij alleen maar eerlijke mensen tegen gelijk aan de dieren en de kinderen. Dus het gaat er om wat is jouw zienerschap, dus het komt uiteindelijk altijd terug bij je eigen perceptie.

 

Hoe minder mensen elkaar ontmoeten, hoe minder contact er is, hoe meer dat oorspronkelijke veld als het ware wegebt, d.w.z. je innerlijke licht dooft als nooit tevoren en dat allemaal om een extern licht achterna te dragen. Ik ben geen Marcel Messing die zegt “wij zijn het licht”, maar ik zeg “wij zijn god!”

 

Want vanuit het kader dat alles transparant is en alles energie is, is mijn informatie minstens zo belangrijk als jouw informatie, en jouw informatie net zo belangrijk als mijn informatie.

 

Ik denk anders, ik ga niet mee in wat het beeld daar laat zien hoe de mensen zich bewegen, waar het om zou moeten gaan, waar je met je focus naar toe moet gaan, wie er spreekt etc. Mijn bewustzijn is anders, en door mijn andere manier van denken komen de mensen in een crash terecht, dus ook de mensen die er spreken.

 

Welke bril zet je op? Hoe wil je kijken? Wil je een externe waarnemer zijn naar het veld wat je gepresenteerd krijgt, of kijk je in jezelf en weet je iets, iets wat afwijkt op dit moment in elke informatiestroming te zien en te horen is? Als jij zo dapper bent en dat ben je om anders te durven gaan kijken en niet te volharden in de gedachten die jou hebben gegijzeld, dan zul je tot de ontdekking kunnen komen wat die kracht nou werkelijk in jezelf is.

 

Muziek maken is niet een kwestie van verstand, muziek maken is een kwestie van voelen, het is het spelen, het is het tekenen, het is iets creëren en de woorden, wat jij net zei, de woorden zijn als het ware een deel van het instrument. De woorden zijn een deel van het instrument van wat we van binnen zijn en wat we kunnen voelen. Als we dus gaan luisteren naar wat er uit ons kan komen. Ons lichaam is dus een instrument. Spelen wij zelf, durven wij zelf, durven wij zelf te spelen, durven we de klank van onszelf naar buiten te laten komen.. Durven we te zeggen wat ons bezighoudt, waar onze onzekerheden liggen, durven we te zeggen wat we mooi vinden aan je zelf maar ook aan de ander. Durf je jezelf aan te raken, heb je contact met jezelf en met je lichaam? Of is het een toevalligheid dat er een lichaam is? Durf je een ander aan te raken. Echt aanraken. Muziek maken is intimiteit, is de diepste klank in jezelf. Van je stromende hart naar buiten brengen. En dat is intimiteit. Intimiteit, muziek is intimiteit en daar kun je van alles van vinden van ja nou ja dat stuk muziek vind ik zeer intiem maar dat andere niet. Maar dat is de vorm. Maar wat er tevoorschijn komt, komt altijd uit iets anders voort. Wij zijn zelf die muziekinstrumenten en wij zijn zelf de creators die door de muziekinstrumenten innerlijke klank laten stromen naar buiten. Kunnen laten stromen naar buiten.

Wat is klank, wat is trilling, wat is frequentie, wat zijn onze gevoelens, wat is emotie. Wat is het onderdrukken daarvan? Wat is een uitbarsting van emoties, wat zit er voor het moment van die situatie waarin het zich laat zien. Hier is het tsjoek. Dit is mijn situatie op dit moment in mijn leven, zo ziet het er uit. Dit gebeurt en ik heb er geen controle over. Ik kan het niet pakken, ik kan het niet begrijpen, en ik wil van binnen er iets mee, maar wat. Wat wil ik met dat muziekstuk? Ik vind iets van dit muziekstuk, ik vind het niet mooi, mijn situatie is niet fraai. Ik vind het muziekstuk fantastisch, ik vind mijn situatie fantastisch en mooi. Wat gebeurt er als wij naar het muziekstuk toe ons afsluiten. Dan horen we de klank niet meer omdat we het niet meer kunnen voelen. Wat gebeurt er als wij iets vinden over de situatie waarin we zitten, we vinden er iets van, er gebeurt iets, de emotie en we vinden er iets van. Er iets van vinden is vaak gebonden aan dat we iets willen veranderen. De gedachte dat je het wil veranderen is het afsluiten van het luisteren naar de muziek, van die situatie en de boodschap die daarin ligt niet voor je hoofd maar voor je gevoel. Hoe diep is de mensheid gekneveld in zichzelf om vrijuit te spreken, vrijuit te spelen, vrij uit de klank naar buiten te brengen. Hoe vaak en veelvuldig houden wij rekening, ten koste van onszelf, met iets externs, onder de vlag ja maar ik doe dat vanwege mijn liefde voor de ander. Hoe sterk is de liefde en instrument om niet tot zelfexpressie te komen en te doen en te voelen wat er dus nodig is voor jezelf (klapt met handen) om die doorbraak te maken.

 

Dat wat de ander dus representeert is dus een deel van dat hele muziekstuk. Dus je moet gaan kijken naar wat er in jezelf gebeurt. Je moet wel durven zien dat andere proces, dus ook het externe proces van de ander, invloed heeft op jou. Of dat nou iets moois of niet moois is, het speelt dus wel mee. Je gaat je eigen proces niet uit de weg en op hetzelfde moment laat je je niet leiden door het proces van de ander, maar je aanvaardt dat proces wel. Je duwt het niet weg. Dat is een contradictie voor ons hoofd. Want wij zijn wel in gesprek met iets of niet. Ik luister wel naar jou of niet. Maar er is iets in ons en dat is het gouden gereedschap wat ik dan zo vaak benadruk, dat is zeer uniek en dat zou je zo kunnen zien als een soort dubbele manier van werken in jezelf. Je kunt namelijk iets heel erg ontvangen, dus heel veel warmte hebben voor de ander, en daar helemaal erkenning in geven vanuit je gevoel van ja dat is dus wel wat er aan de hand is, knuffel dat gewoon, het is zo ontzettend heftig en interessant en warm en verdrietig en mooi wat hier allemaal gebeurt, sluit het dus niet af, dat is bewustzijn 1. en bewustzijn 2. is het is er in mij maar ik pas mij niet aan, ik blijf in wat ik voel. Nou dan komen de uitdagingen, dat zijn dan de sancties, dat er wordt ingebroken op dat jij iets moet doen jij moet iets leveren, dus jij moet je gaan aanpassen aan de ander.

 

Maar toch daar voorbijgaat, niet in die oorzaak en gevolg. Dat de oorzaak dat een ander iets vervelends doet en jij hebt daar pijn bij. Dat je dan niet in het gevolg gaat, maar dat je daar dwars doorheen gaat en toch weer het contact aangaat met die ander. En als je dat moeilijk vindt, dat je dat doet door te zeggen: “ ik vind het verschrikkelijk moeilijk, maar ik moet even met je samen zijn, eventjes samen onder de boom”.

 

Maar ik ben iemand die gewoon spreekt vanuit een waarheidsveld, openheid, eerlijkheid en zuiverheid. En dat is eigenlijk wat we allemaal doen. Dat is onze ware kracht. Vanuit waarheid ontstaat altijd de resonantie van heling. En daar waar de heling geprobeerd wordt tegen te houden, daar zul je altijd een leugen tegen komen of een onwaarheid. Of een verborgenheid. Iets in de onderstroom of onder de situatie, een stiekem belang. Ja….je kunt dus ook een belang hebben en vele belangen. Als we ons dat bewust worden, in hoe dat werkt ook in onszelf, gaan we dat ook absoluut bij de ander zien. Waar wij als mensen van deze aarde heel goed in zijn is om het vooral heel erg bij de ander te zien en te zeggen dat het ook bij de ander vandaan komt. Daar komt het vandaan. Het is de ander zijn of haar schuld.

En het is ook wel het makkelijkst omdat in eerste instantie krijgen we altijd te zien van de ander wat er niet klopt, wat er anders moet. En dan is het altijd ook nog eens de perceptie wat je denkt wat je van een ander ziet.

 

Het scheelt vaak hele bibliotheekafdelingen lezen als je leest wat in je eigen leven gebeurt. Ga daar maar eens naar kijken. En dan ontdek je ook dat als je naar de ander kunt kijken zonder dat je de ander te willen veranderen ontdek je ook, dat je gaat meer het vermogen ontwikkelen om ook naar jezelf te kijken. Want als je met het oog van en een oordeel en met een idee wat allemaal niet goed is met een geladen spanning over de ander, als je daar nou op die manier naar kijkt, dan zul je hetzelfde systeem ook toepassen naar jezelf…dan ga je naar jezelf ook zo kijken. Dus het is een oefening om buiten jezelf te kijken, te zien wat anders kan, wat gewoon niet leuk is. Wat misschien wel eens onbegrijpelijk is en je wel eens over je toeren maakt en je gevoelens en zo. Maar ook te voelen van maar ja het is wel de ander die dat doet. Ik ben dat niet!

 

Ga eens heel neutraal kijken naar die ander, dan voel je ook van wauw want zo is de ander gewoon in dat moment in dit moment! Zo dient het zich althans aan. En het bijzonder is dat als je dan met minder spanning kijkt, maar met jouw waarneming er ook voor zorgt dat er ook inderdaad nog veel meer verandert. Omdat je waarneemt. De essentie van de waarneming wordt in beweging gebracht.

 

Maar ik voel die betrokkenheid en op het moment dat dat gebeurt, dat ik de energie voel, voel ik eigenlijk ook dat de situatie zich afspeelt buiten mijzelf ook in mijzelf zich afspeelt. Want ik voel het. Op dat moment gebeurt er iets kwantumfysisch dat datgene wat buiten jezelf zich afspeelt ook in jezelf afspeelt. Dus het proces wat de ander doorloopt, wat ik dus heel erg bedding kan geven, speelt zich op dat moment ook in mijzelf af. En dat is een heel mooi proces.

 

Het leven gaat om een wezenlijk leven, niet om een spectaculair leven. Het gaat om werkelijk met elkaar in contact te zijn. Die stilte, die rust dat is een belangrijk ingrediënt om in zelfbekrachtiging te komen.

 

De werkelijkheid vibreert op hoe ik in dat moment kijk en de gevolgen die er uit voort komen zijn ook niet statisch. Die zijn voortdurend in beweging dus ik moet van mezelf voortdurend kijken, hè. Ik heb en aandacht voor de ander, ik luister er naar en ik heb aandacht voor mezelf want ik ga mij niet laten verloochenen in de emotie van anderen, of in de angst van de anderen, of in het claimgedrag van de anderen of de overtuiging is van de ander dat ik iets niet goed heb gezegd. Wat ik dan doe, ik ga daar eventjes een knipje doorheen halen door een vraag te stellen die daar niet over gaat. Je weet dat mensen geneigd zijn om eerst in de emotie te reageren en dat krijg je als eerste te horen. Maar “hoe was de rest  van de avond? Hoe heb je dat beleefd?” Ha, dan gaat dus de mind al weg bij het onderwerp.

 

Dan vraag ik waar komt die verdachtheid vandaan die boosheid vandaan en die woede. Want ik merk dat je me eigenlijk probeert te stigmatiseren en in te lijsten volgens het beeld wat jij nu schetst. En misschien is dat wel zo vanuit jouw bril der waarneming dat dat zo is dat ik ook zo ben, dat zou best kunnen. Maar waar komt het gedrag dan vandaan? Hoe komt dat dan, wat is er met jou gebeurd? Want ik heb je toch helemaal niet iets persoonlijks gedaan?

 

Want wat gebeurt er als ik deze informatie, dus niet aanvullend op wat hier gebeurt, dus eigenlijk gewoon het tegenovergestelde van wat mensen verwachten wat je hier doet, als deze kracht daar binnenkomt, daar wordt neergezet, wat gebeurt er dan? Dan breng jij een resonantieveld van grote, volledige kosmische bewustzijnsvelden breng je eigenlijk in het labyrintuniversum van deze werkelijkheid. En er wordt alles aan gedaan, alles, om dat te voorkomen. Alles. En wordt alles aan gedaan, door jou, als je werkelijk durft te voelen, als je werkelijk keuzes durft te maken die niet overeen stemmen met het denken maar op iets anders wat oorspronkelijk denken is in lijn van voelen, om dat te realiseren. Alles wordt er aan gedaan door jou om dat te doen.

Weet je waarom ik dat durf te zeggen? Omdat je hier op deze aarde bent. Daarom!

 

We komen hier in essentie wat informatie delen met elkaar, in beweging zetten en daar ook heel erg in voelen wie we nou eigenlijk zelf zijn, hoe we in de eenvoud onszelf kunnen openen hè, en op menselijk niveau gebeurt dat, dat je elkaar even ontmoet en elkaar spreekt of dat je in ieder geval jezelf door barrières heen durft te plaatsen, dat je ballast durft los te koppelen, in plaats van dat je de ballast blijft koesteren en blijft hanteren als excuus waarom je niet anders zou kunnen zijn.

 

Toen zag ik, eigenlijk weet je, het bijzondere is dat – en dat is ook volkomen kosmisch bewustzijn en logisch bewustzijn, op het moment dat we zuiver zijn, op het moment dat je zuiver bent, eerlijk bent en je nergens voor schaamt, dan ben je beschermd. Dan is er finale bescherming en dan is het niet meer een bescherming, want dan hoef je niet meer ergens tegen beschermd te worden, want dan ben je zo’n zuivere resonantie dat aanvallen of frequenties van een andere orde eigenlijk helemaal geen invloed krijgen. Ze kunnen niet inbreken waardoor er dus niet een ander script in werking komt.

En als 2 mensen heel zuiver met elkaar zijn, dan kunnen ze over de meest moeilijke dingen spreken.

Maar als ze op dat moment die zuiverheid niet in zich dragen dan worden er andere invloeden er doorheen gezet. En als je dan wilt spreken over die perceptie en over dat afklikken, wegzappen, knippen of hoe je het ook wilt noemen, als je daar over wilt spreken, moet je dat inderdaad ook echt op een plek doen waar heel veel veiligheid en heel veel stevigheid in de energie is, geen gezweef hè. Fundamenteel mens zijn, op de grond staan met je voeten, het liefst met je voeten in de aarde.

 

En als je dan kunt zien wat er gebeurt dan mag je er alles van vinden maar doordat je het werkelijk ook echt ziet wat er gebeurt vindt er ook echt een verandering plaats in dat patroon.

 

Alles wat niet leuk is en zichtbaar wordt transformeert naar openheid.

 

Tegen wie spreek jij en vanuit wie spreek jij?

 

Als iemand iets tegen je zegt, dat je uitgezet wordt door de opmerking van de ander, diep geraakt dat is je persoonlijkheid, die reageert, je gaat uit je goddelijke kracht. Jij bent dat niet! Dat is je neurologische bewustzijn.

“Hier Ben Ik” Ik ben hier” Rehabilitatie! Wij kunnen onze gemoedstoestand zó omdraaien. Er wordt iets tegen je gezegd waardoor je in lijn wordt gezet van de gedachte van een ander, daarop ga je aanhaken. De invloeden nemen af naar gelang jij in je hoofd aanwezig bent.

 

Deze processen voltrekken zich niet alleen op de Aarde, maar in vele andere werelden ook. Besef dat de Kracht in jezelf, de Kracht zonder woorden, het volledig zelf zijn, aanwezig zijn, zuiver, die kracht is. Twee Mensen bij elkaar, zonder één woord uit te spreken, in diepe verbinding! Dat is communicatie via de Krachtzone! Elke afleiding buiten jezelf in dit Universum is een afname van de Innerlijke Kracht zolang je met een aangeleerde perceptie kijkt naar het gehele fenomeen “

 

Wanneer oordeelt een Mens, waar ligt “de” grens van oordelen? Is iets uitdragen in het belang van een onderzoek een oordeel? Het is nodig dat er zaken benoemd gaan worden, vanuit het Innerlijke Weten dat slechts het aanraken van kwesties beweging zet in het veld. En daarin elkaars Kracht zien, dus vanuit waarde en compassie, daadwerkelijk zoveel liefde in jezelf hebben dat het zelfs de moeite waard is, juist de moeite waard is iets te benoemen.

Waarachtige Liefde is spreken vanuit Waarheid en waarde naar elkaar. Ook als het in eerste instantie niet leuk lijkt.

 

Het zijn juist de weerstandskrachten welke tussen jezelf (tijdens deze processen) én het Innerlijke weten in komen staat, om je te dwarsbomen in contact te komen met een ander.

Om alle aangenomen en aangeleerde referentiekaders en persoonlijke patronen, overtuigingen en overlevingsmechanismen van onszelf te onderzoeken.

Het herstel van wezenlijke autonomie en soevereiniteit zal volledige toewijding van en aan onszelf vragen, zonder vorm, vanuit onze Kracht van bereidwilligheid, Toegankelijkheid, Verbinding, Samenwerking, Openheid en Respect. Ambassadeurschap vertegenwoordigen van planeet Aarde, zonder vast te zitten aan welke overtuiging dan ook maakt de weg finaal vrij voor Open Contact.

Hoe krachtig het gereedschap van elkaar ontmoeten is. Ongeacht de wijze hoe je in het leven staat, of je het wel of niet met elkaar eens bent. Telkens weer bleek de Gouden Sleutel het elkaar ontmoeten zijn en oogcontact met elkaar te hebben. Goed luisteren met je oren, ogen én je Hart, elkaars belevingen tot je nemen en van daaruit voortgaan. Dát is waarachtig zien.

Het Hart is veelal uit balans door onevenwichtige gedachten uit het neurologische Brein.

Juist door naar elkaar te luisteren is het mogelijk om in jezelf eigen informatie vrij te laten komen. En dat is mooi als je elkaar hierin kunt zien en ondersteunen.

 

Je komt iets brengen, wat uitsluitend uit jezelf kan voortkomen. En elkaar hierin zien en begeleiden is wellicht één van de grootste geschenken wat we elkaar kunnen geven. Dat kan al door elkaar te ontmoeten en een gesprek aan te gaan. Gewoon, van Mens tot Mens.

 

Wat belangrijk is in een situatie waar respect nodig is in jezelf, naar de ander of een andere situatie, dat je observeert vanuit een rustpunt in jezelf en dat je observeert vanuit een vanzelfsprekendheid, dat dat niet gebeurt vanuit je persoonlijkheid, maar dat je observeert vanuit het veld van kracht en verbinding. Dat betekent in dit moment, dat je dus eerst werk te doen hebt om dat veldbewustzijn binnen in jezelf te ervaren. En mijn advies of tip is daarin, dat als je daar merkt dat je in een bepaald moment daar wat moeite mee hebt om respect ook te kunnen voelen, dat je in dat moment nog langer in de stilte gaat. Want hoe langer je in de stilte bent en met aandacht in jezelf, hoe rustiger het ook wordt in je neurologische systeem, in je mind, in je brein en centraal zenuwgestel. En hoe langer die rust daar zit, hoe minder effect het gevoel van boosheid eigenlijk voorkomt, dat komt niet uit je wezen maar uit je lichaam, uit je persoonlijke stuk, hoe rustiger het daarin wordt hoe dieper je jezelf in die rust kunt voelen en ineens verschuift je waarneming. En dan zie je die waarneming niet meer vanuit je persoonlijkheid en dan ga je puur observeren en dan voel je ook als je die voorstelling voor je ziet in je en voor je, dan ervaar je ineens dat jij het niet zelf meer als persoon ziet, maar je voelt ineens, als je je daar heel goed op af gaat stemmen, voel je, zo zou je het kunnen uitdrukken, dat er nog honderd miljoen andere mensen meekijken. Ineens voel je dat het collectieve bewustzijn de “force of life” hier binnenin, dat heel veel mensen tegelijk mee kijken, dat jij dus jouw blik, jouw waarneming, dat die eigenlijk gedragen wordt door heel veel andere mensen. En in dat moment is er geen ruimte meer voor geen respect kunnen voelen. Dat is dus een afstemming. Het heeft te maken met of je persoonlijke waarneming, of de afstemming op het grotere veld. Dat heeft dus ook met “remote viewing” te maken en met “remote sensing” wat buitenaardse beschavingen, die de aarde een warm hart toedragen en ook aan het doen zijn, dat ze met een vrij kleine alliantie waarnemen voor een hele grote alliantie achter hen. Dus dat er een team is zeg maar van 450 wezens aan boord van een voertuig, die zich in een ander lichtveld bevinden, de aarde dus observeren en dat zij dus voelen dat zij dat doen namens 15 miljard andere superliefdevolle wezens. Je bewust blijven, dat je namens een heel groot veld kijkt en je bewust blijven ook in je gevoel, dat jij een expressie zelfs bent van dat veld, en dat je in tijd en ruimte hier naartoe bent gekomen, dat zorgt er voor dat je met veel groter bewustzijn en grotere hoedanigheid kunt waarnemen. En dan gaat dat hele kanaal open. Dankjewel voor je mooie vraag. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Maar ook afhankelijk van onze gemoedstoestand, van de dag en van de gesprekken en de invloeden die andere mensen weer op ons bewustzijn trachten uit te voeren, is het heel belangrijk om ons daar bewust van te zijn. Want we worden doorgaans de hele dag door gemanipuleerd door de meningen van andere mensen.

 

Het is moedig om je te onttrekken uit de publieke opinie. Dus je onttrekken aan wat andere mensen van je zouden kunnen vinden. En je onttrekken aan pogingen om je te degraderen. Je eigenwaarde letterlijk, zelfs als het af en toe best eventjes lastig is of pijn doet hè, dat je je eigenwaarde, je eigen krachtveld binnenin toch neerzet. Zelfs als het spannend is.

Arjan: Trouw blijven aan jezelf.

Martijn: Trouw blijven aan jezelf en zelfs op de plekken waar je weggejaagd wordt, dat je niet met de staart tussen je benen weg gaat, maar dat je daar voelt van, en toch is het heel fijn dat ik hier ook ben. Want ook hier mag ik in contact zijn met andere mensen. Dus als je dan gaat kijken, wat is dan het verschil? Misschien iets meer op dit moment, het is alleen maar in dit moment hè, het iets meer langere uithoudingsvermogen om het in beweging te zetten waar ik als mens, als wezen op dit moment voor ga.

 

Als je elkaar waarheid toespreekt en je durft dingen te zeggen, zo tjoek, en er gebeurt een haakje, er gebeurt iets dat je voelt: maar wacht eens even, daar gaat het juist om, dat ik dat haakje kan pakken in mezelf en die eruit kan halen. Waarom zou ik dit niet eens kunnen horen, waarom zou ik hier een gedachte over hebben, waarom zou ik hierdoor een onevenwichtig gevoel krijgen?

 

Wat is god? Wat is dat? God is betrokken raken, in kracht. Betrokken zijn, bij. Betrokken zijn bij. Het gaat niet om de woorden, lieve vrienden. Het gaat om een dieper gevoel.

Als iemand jou iets vraagt: wil jij voor mij daar en daar misschien iets in betekenen, dan kunnen er twee reacties komen – uit twee verschillende velden. Het eerste veld is – meestal op deze aarde – van “nah” en dan gaan we denken, wat er ook uitkomt. En het andere veld is, dat je al geluisterd hebt naar de ander en dat je al zoveel aandacht naar de ander hebt gezet – het gaat niet alleen om je oren – maar dat je bewustzijn zich zo richt op de ander dat er een non-verbale energie ontstaat, bewustzijn, trilling en frequentie, waardoor de betrokkenheid  – dat is god, dat is schepping – de betrokkenheid op dat moment een ander gevolg heeft. Dus wat is god, god is betrokken raken en betrokken zijn bij.

En zuivere aandacht, bij het ontstaan van zuivere aandacht, bij de aandacht die je geeft, ontstaat er – dóór de aandacht – een reactie in het veld. Dat is god, dat is een scheppersenergie. En het fundament is aandacht. Het is niet het woord, maar de trilling. Op dat moment ontstaat er een trilling, een bewustzijnstrilling, waardoor alle scripten, gevolgen, die daarop kunnen aansluiten ter discussie worden gesteld, alleen maar omdat jij jezelf daarin vervoegt, wham. Dit mechanisme, wat ik hier nu vertel, is wat er op aarde helemaal weg is. Dat moeten we in onszelf weer terughalen.

 

Op het moment dat je vanuit aandacht gaat leven, dus niets gaat zomaar meer voorbij, niets, en dat is echt een oefening, een training in jezelf hoor. Dat kan niemand je vertellen hoe dat werkt, maar dat is iets daar moet je gewoon jezelf toe aan zetten. Op het moment dat je met aandacht naar de werkelijkheid kijkt, naar bepaalde dingen die er gebeuren en aandacht is dus betrokken raken in dat moment, het gaat niet zomaar even buiten jezelf voorbij maar je aanschouwt het van “oh hé dit is er dus” “hé” Simpel hè uitgelegd met woorden. “dit is het dus, dit is wat er nu gebeurt” Dus ook bij een ander “dit is wat er nu bij een ander nu gebeurt” althans “dit is wat er nu op mij afkomt in mijn oorzaak en gevolg wat er lijkt te gebeuren” Nou ben ik iets genuanceerd. En op het moment dat je daar naar kijkt met aandacht, dan is het koppelmoment, dus het aandacht moment van je bewustzijn naar datgene wat er plaatsvindt, dat is een koppelmoment, dat is eigenlijk een bevestigmoment. Want jouw bewustzijn, het is even een beetje technisch dit, maar het is gewoon in beelden goed te volgen hoor. Anders herhaal ik het zo nog allemaal even. Je bevestigt met jouw bewustzijn wat er gebeurt volgens wat jouw stukje aandacht is. Kwantummechanica hè! Door met aandacht naar iets of iemand te kijken bevestig je dat moment van bestaan. Dat moment van hoe het zich voor lijkt te doen. En door jouw aandacht te brengen daarheen, breng je een goddelijke stempel, klik, in het veld. En als je dan voelt van binnen dat het niet zoiets is wat voorbij komt, iets positief of negatief, we maken geen onderscheid, op het moment dat je daar met diepe aandacht naar kunt kijken dat je ziet “dit is dus wat er gebeurt”.

Dus je gaat niet denken, het enige wat je doet is je neemt het waar, je voelt en beseft dat dit dus nu gebeurt, “dit is dus wat er gebeurt, wat ik zie” en dan kun je met je bewustzijn, en dat is nogmaals iets, dat gaan we nog wel benaderen vandaag, maar het is iets wat je echt zelf moet gaan doen, dat kan een ander gewoon niet uitleggen, maar je gaat met je bewustzijn contact maken met dat moment! Dus je ziet het gebeuren en je neemt rust en eventjes een moment van aandacht en dan zie je dat, je laat je niet meevoeren door wat je buiten jezelf ziet, je ziet het, “dit is dus wat er gebeurt, hmm, hmm, en het enige wat je doet is dat het stuk pijn wat je ziet, het hele scenario wat je ziet, dat aanschouw je, dat neem je waar en op dat moment bevestig je in dat moment wat je ziet, wat je daar waarneemt, bevestig je de waarneming eigenlijk de godskracht, de bronkracht in dat moment van hoe werkelijkheid zich gedraagt! Dat is wat je doet. Dus je kunt op twee verschillende manieren kijken. Je kunt ook zeggen “hé ho, blijf met je poten van dat kind af” een heel logische reactie. Dus ik roep niet op om niets te doen, daar heb ik het niet over, ik heb het over die laag van aandacht eronder. Daar gaat het om. Dat primaire veld. En dan komt het dus weer aan op kwantummechanica, je aandachtsveld zorgt voor een verandering van trilling waardoor er andere gevolgen uit voortkomen. Uit dit labyrint van ongelofelijk veel mogelijkheden in deze werkelijkheid. Nou als je dat door gaat hebben dat je dit kunt doen, dat je met aandacht kunt gaan naar een bepaalde situatie naar mensen of naar dieren of wat dan ook, als je begrijpt dat dat zo werkt, volgens jou hoe je dat gaat ervaren, dan ga je ook communiceren met het veld. Want het veld gaat namelijk een reactie teruggeven naar jou. Omdat het goddelijke laat zich zien, dat is bewustzijn, het bewustzijnsfrequentieveld, wat jouw bewustzijn is, schijnt deze werkelijkheid in, de waarneming gaat naar binnen, dat is wat er gebeurt, de waarneming zegt eigenlijk van tjoek, tjoek, tjoek hier ben ik, hè, ik heb het gezien, en dan komt er een reactie uit de matrix die buiten die, die in die 98% zitten die gedeactiveerd zijn! Dus eigenlijk zeg ik wij zijn scriptopeners als wij beseffen hoe dat werkt. Dus van alle mogelijkheden die in dit kosmische veld van dit universum liggen, dit is maar een deeltje van een veel grotere werkelijkheid, maar alles wat hier aanwezig is aan mogelijkheden die zich kunnen gaan laten zien, ja, daarvan moet jij misschien gaan durven concluderen “ik ben een scriptopener, ik open reactievelden” en dat openen van reactievelden dat kan ik eigenlijk alleen maar doen door betrokken te raken bij de moment waar ik op dit moment zo wat afwezig ben of ik denk dat ik erbij aanwezig ben maar ik denk het en ik ben het niet.

Bron: martijnvanstaveren.nl

Related Articles

Responses