Hoofdstuk 1 of 23
In uitvoering

Voorwoord

Arjan Bos 12 april 2020

De taal. Is hij van ons? En hebben we het dan alleen over wat woorden, of gaat de energie in de kern ook over beweging van beeld, dans, geometrie, klank, kleur? Mag alles wat betekenis geeft aan leven meedoen? We leven in een wereld die zich al spiegelend afsluit, opsluit en buitensluit. Zo binnen, zo buiten; woorden die we gebruiken om ten diepste te duiden dat we zo graag in eenheid willen denken. We worden alleen een beetje bang als we echt kijken naar wat buiten onze aardse realiteit dan betekent. En dat gaat echt niet alleen over onze buitenaardse buren, van buiten de dampkring. Iemand zei me laatst dat er zo een 120 grote conflictsituaties zijn op aarde. In verre buitenlandse landen, zou mijn buurmeisje zeggen. En dat is enkel maar wat we te zien krijgen, wat zich als het ware aan ons opdringt. Wezenrijk helder overzien vanuit een eigen hoofdlijn kunnen we allang niet meer. De beelden zijn niet de onze. En voelen van zoveel pijn en verdriet, het lijkt ondoenlijk en on overleef baar. We hebben ons ertegen te beschermen en af te dekken; ons als het ware te wapenen. Wat duiden deze wapens anders dan.. in strijd zijn? Zo daar in worsteling, zo hier in worsteling.

Welke betekenis kunnen we dan nog toekennen aan een woord als samen? De aardse taal die de vele aardse tweedrachtbeelden vergezelt is een kunstmatige. De bron van de taal kent alleen vrede. Er bestaan geen woorden voor oorlog. Van welke informatiebron bedienen wij ons nu dan eigenlijk? En wat maakt dat ons? Een oorsprongrijk wezen die zijn eigen innerlijke taal vergeten is, of zijn wij niet meer dan de twist in het oog van de supergeest? De eenheid is verdwenen; echte analoge beelden zijn nauwelijks te vinden en zeker niet op internet. En noem mij eens één straat waar mensen in puur bewustzijn, zonder enige onbewust spanningsveld, en in een vrije staat met elkaar leven? Kunstmatig betekent onnatuurlijk of artificieel. Wij mensen communiceren op een hoogdravende, gemaniëreerde wijze met elkaar. Onwaarachtig. Als dit de wijsheid in zo binnen en buiten spiegelt, wat is dan wijs? Taal als middel om gedachten kenbaar te maken, spiegelt in een kunstmatige staat een gekunsteld soort eigenheid. Een persoonlijkheid die in scherven denkt en langs flarden gevoel, bang voor de kloven, de kieren en gaten. De mens die een energie als samen onbewust herkent als een winstoogmerk, langs belangen, verdienste, voordeel en resultaat, leeft in isolatie; het hart lijkt nagenoeg onbewoond. Vele woorden spiegelen een gevangenis waarin vriendschap en liefde ten onder gaan aan onnatuurlijk gedrag. Het kennen van echt eigen gedachten is verworden tot een zeldzaamheid.

Deze taal, die immers ons aanzien spiegelt, hebben wij diepgaand willen beschouwen, evenals de spiegel die de kunstmatigheid zo nodig lijkt te maken. Bewustzijn die vernauwd schijnt, is niet alleen gemanipuleerd, hij manipuleert ook. Willen weten wie je echt bent behandelt elke denkbare en eerder ondenkbare misleiding, om zoiets als de energie van eigen leiding weer in zicht te krijgen: het overzien van de ware wezenlijke relatie tussen hoofd, hart en vertrouwelijkheid. De strijd om de persoonlijkheid voelt ons als een eerste en stevige aanzet daartoe, waarin we het menselijke onbewustzijntje spelen bezien langs taalsturingen vol heimelijkheid die ons spiegelen van onmenselijke strijdtonelen langs digitaliteit, verborgen boodschappen en omkeringen, mensonterende singulariteit, bedrieglijke verbeeldingskracht, valse kundalini, kunstmatige wetmatigheden, vervormingen in menselijke uitlijning.

Wij mensen zijn weer verbonden met onze wezenskern, onze bron, wanneer afstamming niet langer afleiding betekent maar origine. Zoals samen in oorsprong betekent enig en onverdeeld levend bestaan. De werkelijkheid in een levende open echte taal is niet geloofswaardig realistisch langs goed en slecht, maar een essentiële volledige realisatie waar geen strijd op kan inbreken. Want de taal.. hij is wel degelijk van ONS, dus Open met het Nieuwe Samen.

We zijn diep dankbaar voor alle welgezinde wezens die in gelijkwaardigheid bereidheid tonen tot het openbloeien van nieuwe taal- en verhaalbeleving. Wij zijn innerrijk de verhalenschrijvers van ons leven en niemand anders.