Bekrachtiging: De essentie van Wie Wij Zijn terugkoppelen in het hologram

Op de vraag hoe we de aarde kunnen bevrijden,  kunnen we niet een antwoord geven met woorden. Het gaat om wie We echt Zijn. In de kern.

Buiten al het leed om dat de mens hier op aarde overkomt, waar die in essentie niet voor gekozen heeft, maar wat een logisch gevolg is van een gigantisch eerder genomen collectief besluit, [een besluit] om te laten gebeuren wat we niet meer tegen konden houden.

En dat we vanuit die Oorsprong beseffen, dat we die vermogens nog steeds – nooit minder dan het ooit is geweest – in ons dragen.

En dat het juist die Kracht is van Stilte, de Kracht van Zijn, en de Kracht van Rust, van werkelijke vrede, zonder oordeel; dat het die kracht is, die de Kracht van Creatie en Schepping is.

En ja, het is mogelijk! En we doen het met elkaar om iets wat uit deze Matrix is gehaald, terug te brengen op basis van een besluit. En op basis van een opdracht. Omdat het aan ons is, legitiem, de aarde weer terug te brengen in de Oorspronkelijke staat van Respect.

En dat is waar we Onszelf toe aanroepen, niemand anders dan Onszelf. We hebben geen channelingen nodig. Ons wordt gevraagd onze Oorspronkelijke Kracht in te zetten vanuit het stuk besef, dat het noodzakelijk is.

En dat het ook een cadeau is niet alleen voor jezelf, maar voor alle Wezens uit de Bronwereld die hun bijdrage in elke seconde van het universum leven

Om deze controle laag te laten trillen in transitie. En dat kan alleen op het moment, dat wij de essentie van Wie Wij Zijn terugkoppelen in het hologram.

En het begint bij erkenning; het begint bij toegankelijk zijn voor je zelf; het begint bij vergeving voor jezelf en naar jezelf en vergeving naar alles wat is.

We besluiten hierbij met elkaar, namens Onszelf, vanuit ons eigen persoonlijke en wezenlijke veld. En we geven de opdracht vanuit de autoriteit dat we dit mogen doen, dat we dit kúnnen doen en dat we het reeds doen.

Dat we ons oorspronkelijk vermogen in dit planetaire bewustzijn – op het moment dat we hier naar luisteren en kijken – dat we deze oorspronkelijke vermogens terugplaatsen in het planetaire bewustzijn als een cadeau van de Oorspronkelijke wereld en dat dit beschikbaar is voor alles wat zich in dit hologram afspeelt en dat het toegestaan is.

En we geven de opdracht mee als een brevet van vermogen en toestemming, als een legitieme reden aan de Bronwereld en de Schepperbron-vermogens, dat deze energie gedeeld wordt, ook met alle controlelagen om te laten zien, dat er maar één Kracht is. En dat is de Kracht van Waarheid. En dat is de Kracht om te delen, waar niemand wordt uitgesloten.

En deze Kracht geven wij met diepe, diepe intentie aan alle lagen van het bewustzijn van de aarde, aan alle levende wezens op de aarde in welk frequentiebewustzijn dan ook, in alle lagen tegelijkertijd, in elke cel van elke laag, in alle tijdslijnen, in het verleden, heden en de toekomst volgens de waarachtigheid van de Bronwereld.

Van waaruit deze opdracht wordt gegeven namens ons allemaal. Om te vervlechten met elke frequentie van controle, om de controle te laten zien, dat Verbinding de enige Kracht van waarachtigheid is.

En we geven alle wezens in deze controlelaag die onder controle staan van het Reptiliaanse bewustzijn, toestemming om terug te keren in het in het Oorspronkelijk mensbewustzijn. Die zijn van harte welkom… meer dan ooit.

We laten dit moment nooit meer los. Dit moment is voor altijd geseald in het vijf-dimensionale veld en loopt dwars door de insertielijnen heen.

Het wordt gedragen doordat wij het in beweging hebben gezet, met elkaar, door al die allianties en wezens die hier op de aarde zijn, in de fysieke realiteit, in de niet-fysieke realiteit en de echte welwillenden, die ons echt ondersteunen, weten dat alleen de Mens zelf de aanzet kan doen om vrij te komen.

En als wij dat doen – en dat hebben we zojuist besloten en in beweging gezet – hebben zij de volledige bevoegdheid om dat veldbewustzijn uit te bouwen. En we geven ze hierbij ook toestemming vanuit onze persoonlijkheid en vanuit ons wezen.

Dank jullie wel en dank je Zelf.

Bekrachtiging uit Crowd Power 5:

Related Articles

Responses