Kwantum fysische mogelijkheden en (buitenaardse) vaccinatie agenda’s

In de afgelopen anderhalf jaar is ons vaak gevraagd of we alsjeblieft iets kunnen plaatsen van “wat Martijn nou allemaal van de huidige situatie vindt”. Hoewel hij niet veel online in het openbaar is geweest, is hij wel doorgegaan met onder meer educaties, persoonlijke sessies en Task Forces. In dit lijvige stuk vind je fragmenten van wat hij recent over vaccinaties heeft gezegd met een aanvulling daarop van een Crowd Power uit 2016.

De strekking staat, met een diep begrip voor beide kanten, diametraal ten opzichte van de narratieven en het gedachtengoed van zowel de mainstream als de alternatieve media. Het is een visie waarin uiteraard buitenaards leven heel specifiek zijn plek kent en dus ook kwantum fysica, zelfs met de mogelijkheid dat het vaccin een reparatiekit is voor ons DNA.

“Wij denken altijd maar dat er maar 1 substantie uit die naald komt, maar dat is niet zo. Het is verbonden aan ons bewustzijn.  Dit is hele geavanceerde kwantumfysica.” 

“Daarnaast gaat het erom hoe de moleculaire structuren in elkaar zitten. En de technologie, de geheime technologieën, de geheime wetenschap, is al veel verder en kan al intermoleculair in een bepaalde laag, in de eerste laag -de intermoleculaire ruimte bestaat uit 7 lagen, en de eerste laag hebben ze onder controle. Dus ze kunnen in de intermoleculaire ruimte stoffen inbrengen, substanties, bindingen, die niet gezien kunnen worden, ook niet door de gewone wetenschap. En dat is wat er o.a. in sommige vaccinaties zit. Het zijn aanpassingsstoffen hoe ons neurologisch systeem functioneert.”

“De krachten áchter de grote supermachten op deze aarde, zijn momenteel een oorlog aan het voeren over wie de aankomende 50 a 100 jaar de sterkste denker is. Daar gaat het om.

Dat gaat niet direct om transhumanisme, dat is iets wat je heel veel hoort, maar het gaat erom of de mens ‘beter’ gemaakt kan worden, dus intelligenter. Als de chinezen sneller zijn met een implantaat in het brein of in het centrale zenuwstelsel waardoor er een upgrade plaatsvindt in het brein, dan kunnen zij sneller en betere beslissingen nemen. Dan zijn ze je 10 stappen voor. 

En daar gaat het nu om. Daar gaat die hele vaccinatie-oorlog om. Het gaat over iets daarachter. En dat willen ze al implanteren bij de kinderen. Het gaat erom wie de opkomende natie van de aankomende 100 jaar wordt.

Er zit dus een hele andere agenda achter en dat wordt verpakt in o.a. klimaatagenda’s, en noem maar op. Het gaat om kunstmatige intelligentie die in ons wordt geïmplanteerd.

Ik ben een grote voorstander van meer intelligente mensen. Niet met vaccinatie natuurlijk, maar op zich is er niets mis mee om intelligenter te worden. Als het maar in dienst staat van jezelf, van jouw eigen bewustzijn en niet van iets waar je aan moet voldoen.”

“Die injecties die er nu zijn, bevatten bepaalde stukjes (ze noemen het hier op de aarde proteïne maar dat is het eigenlijk niet) die niet van deze wereld zijn. Het is niet van deze wereld wat ze injecteren. 

Het is een vloeibare substantie, gebaseerd op smartdust, dat is een zwarte stof, die ze kunnen ontwerpen en die is niet statisch (niet continu hetzelfde). Dus het verandert naar gelang er opdracht wordt gegeven hoe het zich moet gedragen. 

Ze injecteren het in die vorm erin, dat kunnen ze dan ook tonen. En daarom is het ook een heel groot geheim want als dit aan nanotechneuten zou worden voorgelegd en die zouden het gaan onderzoeken, dan zouden ze zien dat het iets is wat niet van deze wereld is.

Het is geborgen uit buitenaardse voertuigen. Dat hebben ze eruit gehaald.  Ze injecteren het erin en wat hun doelstelling van die injecties is, is dat het bioritme van ons energieveld secundair wordt en dat er een elektrisch magnetisch veld primair wordt.”

“En er zijn natuurlijk ook heel veel andere vaccinaties, die echt wel nodig zijn. Als jij door een hond gebeten wordt met allemaal bacteriën, dan ben je natuurlijk hartstikke blij, dat je een vaccinatie hebt die ervoor zorgt dat je niet ernstig ziek wordt. Dus alles over één kam scheren? Nee.”

Sta je werkelijk open voor een andere mogelijkheid? Adem even goed in en uit, veel inspiratie en krachtige aandacht gewenst bij wat je nu gaat lezen.

Met veel dank voor het samenstellen van dit document!

(Martijn van Staveren)

“Het vaccin bestaat uit water”

De scene in de film The Matrix waarin Neo de kogels tegenhoudt verteld alles.  Het is maar een uitbeelding maar Neo is op een gegeven moment mét zijn bewustzijn in de Matrix en op het moment dat er op hem wordt geschoten houdt ie zijn handen voor zich en vallen de kogels op de grond. 

Dus die vallen uít de matrix, op de grond. 

Dat zijn allemaal aanwijzingen van ‘jongens, jullie leven in een omgeving die gecontroleerd wordt door allerlei intelligenties en jullie zijn in staat om die kogel te weren’. 

Maar we moeten wel beseffen dat we op dit moment het vermogen niet lijken te hebben om het goed toe te passen. 

Dus ik zeg niet van: Laat je maar gewoon lekker vaccineren, nee natuurlijk niet.

Eerst moet er openheid van zaken komen. 

Maar aan de andere kant, áls je het vermogen hebt… Daarom draai ik het ook altijd om door hardop te zeggen; Geloof niet alleen maar in die ene lijn die ze ons willen laten geloven.

Want als wij allemaal denken vatbaar te zijn voor een chip of voor een virus wat iets met ons doet, dan zijn we dat ook!  Als we daar bang voor zijn, hebben we ook recht om bang te zijn. 

Dit is geen knap staaltje ‘cursus in wonderen’, maar wel een knap staaltje wat wij met ons bewustzijn kunnen doen. 

En daarom heb ik ook een keer gezegd; Nou weet je, ik ben niet bang voor dat vaccin. Als ik hem krijg, dan krijg ik hem. Maar hij zal waarschijnlijk als water in mijn lichaam komen. 

Aannames = mind + placebo

De mensen die de vaccins maken weten eigenlijk helemaal niet wat de aangeleverde stoffen en virussen zijn. 

Alles wat je van tevoren aanneemt, is het placebo van de mind en dan is dat ook wat je voelt en ziet.  Je kunt alles voelen en je kunt eigenlijk alleen datgene voelen wat je niet aanneemt.  

Jouw aandacht is de kracht

Ik strooi zoveel mogelijk met allerlei grote scenario’s (en in dit geval is dat echt de tijdlijn waarin we zitten) maar houd het gewoon als mogelijkheid, ga kijken wat je kunt voelen. 

Het gaat hier helemaal niet om de vaccins, het gaat erom wie wij besluiten te zijn. 

Even terug naar samenwerking met the force, coöperatie met de kracht.  Helemaal terug naar de basis: Er is iets in jou wat je niet kunt benoemen maar wat te maken heeft met aandacht.  Je hebt aandacht voor iets, of niet.

Een vluchtige blik door de wereld; dit is een wereld die niet weet dat jij er bent. 

Het is een wereld die geraakt wordt door jouw observatie. Die kracht, die bedding van alle wezens reageert, de bedding ontstaat daar waar menselijke aandacht naartoe reist.  En dat is ook 1 van de grotere redenen dat ik spreek, vanwege de achterliggende agenda van het Covid programma. 

Je hebt eerst dwarsverbanden, visies en mogelijkheden nodig. Een stukje beeld, een stukje informatie over hoe groot het kan zijn -en het is groot- om vervolgens precies dat stukje informatie, wat krachtig is in beelden en taal, vanuit een bewustzijn (dat je daar bewust van bent geworden) om te zetten in een beweging in het veld. 

Door de mogelijkheden te aanvaarden wat er zojuist allemaal voorbij is gekomen; Daarin is de enige waarheid datgene wat je echt in jezelf voelt. En vanuit die trilling komt er een reactie in het veld. 

Er komt een enorme klap in deze wereld, die zo gigantisch is dat eigenlijk alles in gruzelementen valt wat we in ere willen bewaren, dus ook bijvoorbeeld de bossen en de vaccinaties.

Wie ben jij, welk bewustzijn is aanwezig?

Vanuit welk bewustzijn is dat vaccin gelegitimeerd of onschadelijk?  Als we het vaccin, een samenraapsel van allerlei virussen, inspuiten in een mens uit een ander sterrenstelsel met een enorm krachtig denkvermogen en een enorm innerlijk computersysteem; als het toegestaan wordt om het lichaam te injecteren, schakelt de intelligentie van dat lichaam dat direct uit, het virus wordt gevangen en op nul gesteld, accuut. 

Dus in die zin klopt dat wel (dat het onschadelijk is), maar wat is bewustzijn? 

Waar staan wij en wie ben jij op dit moment? 

Misschien kun je over een half uur in een hele diepe meditatieve focus, kracht en aandachtsveld zitten. Maar wie ben je voor dat moment?

Bij ons is het heel eenvoudig, wij zijn op dit moment dit aan het doen en omdat we misschien beïnvloed worden door allerlei scenario’s -dan is dit weer waar, dan is dat weer waar- en je merkt dat je dan toch aan het twijfelen wordt gebracht.

Als mensheid zijn we dus te instabiel om te zeggen: Nou laat ons maar injecteren, prima, ons systeem voert het wel af. Maar we hebben die kracht wel.  En daarom is het gevaarlijk om te zeggen ‘Het maakt niet uit want wij kunnen met het informatieveld wat wij uitzenden het direct ontmantelen’. 

Maar aan de andere kant; je bent een wandelend vaccin. Want, we zitten hier nu ook terwijl we blootgesteld worden aan allerlei gevaren, volgens allerlei zienswijzen (overheid, media). Dus misschien laat het wel zien dat wie wij zijn, hier nu, en hoe fit en gezond we er doorheen lopen, ook met een gewoon griepje; misschien laat dat al wel gewoon heel goed zien dat ons bewustzijn hartstikke geschikt is op dit moment om elke injectie gewoon weg te lachen.

Gesloten Convenanten voor hervorming van de wereld

Ik wil nog iets anders zeggen over het virus en het vaccin; ons wordt zo weinig, tot helemaal niks verteld. Alle regeringen op deze wereld zijn op de hoogte dat we bezocht worden door andere intelligenties. 

Het is niet zo dat alle regeringen precies weten wat er aan de hand is. Maar binnen alle legerleidingen, overal, is het UFO fenomeen en dat we bezocht worden, allemaal bekend. Er is een draaiboek voor hoe de legertop daarop moet reageren, welke afdelingen er razendsnel schakelen en welke wapensystemen er worden ingezet als die objecten, waar ze géén convenant mee hebben, binnenkomen. 

Want er zijn gewoon convenanten. Er wordt samengewerkt en onder zeer grote druk van een aantal buitenaardse beschavingen. 

We hebben een aantal grote machthebbende groepen waar het convenant mee gesmeed is, die onder druk de hele mensheid nu dwingen naar een hervorming te gaan. Een hervorming die in onze ogen misschien wel nodig is, ook voor de natuur, maar waardoor de machthebbers in de macht blijven zitten en technologieën van quantum reality via virtual reality krijgen en beleven. Die macht, daar weet niemand iets van. 

Ik heb een interview gezien met Rutte en dan zie ik hem op bepaalde momenten echt zweten. Hij praat niet alleen maar over corona. Deze mensen weten dat er iets heel ernstigs aan de hand is, die weten dat de mensheid wordt gechanteerd. Zij worden ook gechanteerd. Er gebeurt iets, buiten hen, waardoor ze gechanteerd worden en die druk is heel erg groot.

Dus wij weten helemaal niks van wat er eigenlijk aan de hand is. En toch gaat de doos van pandora open, want daarom zijn wij met elkaar daarmee bezig. 

Het lichaam krijgt een upgrade

En wat betreft het vaccin; we weten eigenlijk ook helemaal niet hoe we op een andere manier naar het vaccin moeten kijken. 

Wie zou er ooit over nagedacht hebben dat dit vaccin een uitschakeling van onze intelligentie terugdraait? 

Daar wil niemand aan denken. Want als je dat gaat zeggen krijg je: “ja hoor, hij is gemindcontroled, hij zit onder de kracht van de illuminatie…” 

Nee jongens, wij weten helemaal niet wat er aan de hand is op deze wereld. Onze lichamen zijn door verschillende intelligenties geherprogrammeerd en eigenlijk uit geprogrammeerd, we zijn voor een groot deel uitgezet. We voelen van binnen dat we kracht hebben, ons voorstellingsvermogen, onze fantasie hoe dat eruit zou zien. Je ziet het in films terug, maar het is wel wat echt gebeurd. 

En dat er assistentie vanuit verschillende beschavingen komen, onder de noemer van ‘wij gaan jullie helpen om naar een groter platform van kosmische mogelijkheden te gaan, maar we willen daarvoor iets terug’.  Dát convenant is er gesmeed en onder díe vlag wordt dus deze injectie verspreid.  En wij maar denken met z’n allen ‘ja maar het is om mensen uit te roeien’. Heel zwart-wit.  

Ik zeg niet dat dat er niet ingebakken zit maar we denken er niet over na dat er ook nog eens een keertje een soort andere reden in zit waardoor onze lichamen een upgrade gaan krijgen. Dus dat er een ander menssoort tevoorschijn komt, uit de aller diepste krampachtigheid in het fysieke gestel he. Ik heb het over de lichamen waar we inzitten. Dat onze lichamen straks ineens in staat zijn om dingen te kunnen denken die het nu nog niet kan omdat er een heel groot deel van ons DNA gewoon is uitgeschakeld. 

Die scenario’s moet je heel erg goed meenemen in je bewustzijn. 

En daarom wil ik dat vishaakje er even uithalen; er zitten zoveel gevaren in al die alternatieve berichtgevingen van ‘het is alleen maar verdoemenis en fout’. Ik zeg niet dat het goed is, want als zoiets gebeurt dan behoord dat publiekelijk, wereldwijd, verteld te worden. Maar dat willen ze niet want dat convenant is erop gericht: Wij willen de macht houden over de aarde en wij willen dat als de aarde naar een volgend level van bewustzijn gaat, dat er een mens-versie 2.0 komt die een grotere capaciteit heeft om te denken, die dimensionaal meer kan waarnemen, die over grotere gedachtenvelden gaat beschikken en daarmee op een hele andere manier met elkaar kan communiceren dan alleen maar met de mond. 

Als we daar over nadenken moeten we ook zeggen van: “nou, ik moet het vishaakje er even uithalen, het moet weer even afgelijnd worden want er is hier veel meer aan de hand”.  En in die zin is dan dat vaccin iets heel anders.  Nog steeds niet iets kwaadaardigs maar kan de vaccin een reparatiekit zijn voor onze DNA.

Maar dáár hoor je niemand over spreken.

De substantie in de vaccin

Ik laat me zonder meer vaccineren. Als ze het zouden aanbieden houd ik mijn eigen vrijheid open, maar als het echt verplicht gesteld wordt dan ga ik met mijn eigen bevoegdheid het veld in. Niet vanwege de druk van de verplichting, maar dan kan ik mijn bevoegdheid inzetten om erin te gaan. 

Wij moeten héél goed beseffen, en ik weet dat dit heel gevaarlijk is want oh god, maar ik zeg het gewoon, en ik spreek ook vanuit wie ik ben; ik spreek dit uit omdat ik weet wat er op het gebied van het lichaam allemaal aan de hand is. Hoe dat uit elkaar getrokken is, gedeprogrammeerd is en circuits uitgeschakeld zijn. En ik weet ook dat je met je bewustzijn aanwezig kunt blijven tijdens dat upgrade proces. 

Ik zeg nu niet dat ik dat ga doen, maar ik leg scenario’s open. 

Als ik mijn bevoegdheidsveld inzet denk ik niet in de taal van die angst, want dan ga ik dat programma van verdoemenis, ellende en controle in. Maar als ik daar iets anders in leg, mijn bevoegdheid, en ik ga een hele andere gebeurtenis instappen dan wat er door die bandbreedte (al die diverse angstberichten) wordt gezegd, zeg ik iets wat ontstaat vanuit mijzelf. En dan kan er een hele andere bandbreedte in dat vaccin gebruikt worden. 

Wij denken altijd maar dat er maar 1 substantie uit die naald komt, maar dat is niet zo. Het is verbonden aan ons bewustzijn.  Dit is hele geavanceerde kwantumfysica. 

Het belang van de upgrade

De Oprichters nemen rassen over die gevallen zijn en daar zit een hele agenda en samenwerking achter met de draconiërs. Dus het zijn menselijke rassen, zoals wij. Als je met ze te maken hebt dan zijn ze verpletterend met hun intelligentie, je wordt er gewoon bijna bang van zoals ze zijn. 

Hun belang is letterlijk; zij geven dus een upgrade want zij laten zien wie zij zijn en wat ze kunnen, ze geven je het gevoel dat je weer terugkeert en terugtreedt tot de galactische familie. Maar wat ze eigenlijk doen is gewoon niets anders dan wat er hier op de aarde gebeurd; ze nemen de macht over werelden en die macht gaat altijd over de bron. De bron in de wezens. En dat doen ze altijd in werelden waar niet alleen cyborgs leven, maar vooral in werelden waarin bewustzijnswezens ín die cyborg-lichamen aanwezig zijn. 

Dus in deze tijdlijn waar we het nu over hebben, en dat is dus wat er nu gebeurd, en ze gaan er krachtig in hoor om dat voor elkaar te krijgen, is dat er een uitbreiding plaatsvindt van de mens, dat er een hele intelligentere soort mens tevoorschijn komt, dat die mensen die hier als het ware leven ook de mogelijkheid krijgen om daarin uit te breiden. Hun doelstelling is om de aarde volledig te koloniseren. 

Wezens die leven vanuit de gevoelskracht, dat is dus god, vertrouwen op wat je zelf voelt. Als wezens hun eigen kracht inzetten, dan komt er een ander expansieveld tot leven. En wat zij willen is in feite dat dat uitgezet wordt en dat dat gebruikt kan worden voor hún doelen. Dat is een hele grote agenda, daarachter.

Ze krijgen een fysieke intelligentie die zich verschrikkelijk snel uitbreidt, ze krijgen meer hersencel-capaciteit, dus de rekenprocessen worden vele malen groter en krachtiger, plus dat ze door die injectie een aankoppeling krijgen aan het controlestelsel van hen. Dat is wat er gebeurd.

En dat is dan zo sterk dat mensen die niet met het bewustzijn van zichzelf bezig zijn gegaan, dat die ook volledig alleen maar dát kunnen zien. Dus compleet gehersenspoeld en alleen nog die werkelijkheid kunnen zien. 

En daarmee kan de mensheid onder controle gezet worden van de buitenaardse intergalactische macht. Die geheime ruimteprogramma’s kunnen allemaal ontbloot worden en daar kan gebruik van gemaakt worden en binnen 7 a 8 jaar is de mens openlijk aan het reizen naar andere werelden. Ineens kunnen we tot een versnelling komen. Maar de mensen die het innerlijke bewustzijn wél in zich hebben zullen die koppeling ook ervaren maar die zullen daarin een verstorend element zijn. 

Vraag: Ben je dan niet voortdurend aan het werk om die koppeling te neutraliseren?

Martijn: Die koppeling blijft gewoon actief, dus het zijn labyrint groepen die via je onderbewustzijn binnen kunnen dringen. Dus alles wat je in jezelf doet en droomt, kan nog sterker beïnvloed worden. En in 2042 is dit wat ik nu vertel, in de tijdlijn waar we nu helaas in zitten, volledig operationeel. Dan is die labyrint groep volledig en helemaal in controle over de hele mensheid en dan reizen ze met tijdmachines terug naar deze tijdlijn om het te besturen. Dat voel je ook aan de kracht achter de schermen die alles finaal onder controle heeft. Maar als wij ons eigen innerlijke bewustzijn, en dat is aandacht, zo simpel is het; aandacht. ….. Ga nu maar eens even met aandacht naar jezelf. Even heel kort, nu. 

Wat is er, wat gebeurd er? ….. 

Het is een taal. (fluisterend) Het is vrijheid… 

De angst van de overheden

Nou, dan komen we weer terug in het verhaal waar we het net over hadden en dan kun je heel goed het verschil voelen.

Er is iets IN ons; dat is wie we zijn. En wat zij willen is dat wij in hun taal zitten.  Zij veroveren werelden op werelden en het erge is; deze mensen zijn ook aangevallen door die krachten. Dus wij moeten vooral opletten dat we in die taal binnenin blijven.

 We krijgen ook met hen te maken. Dat is waarom ik de taskforce groepen, met elkaar in deze wereld en vanuit andere werelden, aan het neerzetten ben, wij samen, om werkgroepen binnen deze enorme verandering tot stand te laten komen in een razendsnel tempo. Het maakt niet uit dat er even een paar maanden tussen zaten, doorgaan! 

En terwijl wij hier zitten zijn deze menselijke wezens in alle vaart en in alle kracht alles op de aarde helemaal aan het resetten. Alle regeringen volgen en voeren hun opdrachten uit. 

Zij hebben met tijdmachines en hologrammen de regeringen, via bepaalde groepen zoals het Wereld Economisch Forum en nog veel meer andere groepen waar nog nooit over gesproken is, hun macht getoond. 

Ze hebben getoond hoe slecht het met de wereld is. Hoe slecht het met de aarde is, met de bomen, de mineralen, de diversiteit, alles staat te kraken… Ze hebben het laten zien en zij hebben de oplossing … en daar willen ze iets voor terug. 

En dat is nu uitgevoerd en er is een hele grote angst in de regeringen, dat is allemaal nationale staatsveiligheid. Het wordt altijd geheimgehouden, daarom is het hele Covid programma ook onder staatsveiligheid en in elk land is het afgeschermd, er komt niemand in omdat het de agenda is om zo snel mogelijk veranderingen door te voeren voor de mensen die in die angst zitten, de regeringen, om uitsterving en grote rampen die er in de aankomende tijd aan zitten te komen, om die af te wenden en te stoppen. 

We zijn bijvoorbeeld heel snel van 130 naar 100 km per uur gegaan, we hebben een stikstof probleem en we hebben nog veel meer problemen en covid komt er achteraan. En zo komen er nog een aantal dingen achteraan om het nog meer te bekrachtigen, raktakakakak boem! Die komen er allemaal aan en dat is een agenda die doorgevoerd wordt door een buitenaardse macht/machten en de regeringen voeren ze uit omdat ze bang zijn. Het kan opgelost worden, ze krijgen er techniek voor terug en dat geeft ons een welvaart en doorstroom in deze wereld naar een ander level van menszijn. 

Dat is de visie die zij hebben. En dit is de absolute waarheid die ik hier uitspreek, wat er achter het covidprogramma gaande is. 

En dat het benut wordt in allerlei andere lagen dat mag duidelijk zijn. 

Daarom sprak ik net even over dat virus en zei ik nog even iets over het DNA.  Dit is gewoon het hele onderwerp ‘an sich’, dat wij goed moeten beseffen dat er een universele kracht is die niet alleen maar reageert als je in de liefde zit maar dat er een universele kracht is die reageert op menselijke emotie. En als die menselijke emotie uitbarst omdat we pijn hebben over hoe het met de aarde gaat; als die emotie uitbarst als kippenvel door je lichaam omdat je voelt dat er dingen over onze ruggen worden besloten, er geen openheid van zaken wordt gegeven, geen transparantie… Als je de liefde en ook het verdriet voelt, maar misschien ook wel de enorme kracht van “hier ga ik wat aan doen, ik accepteer het niet”, die emotionele kracht spreekt the Force (universele kracht) aan.  En dat is waarom er ook zoveel druk op mij wordt gelegd, door de velden heen, om het te laten stoppen. En we gaan door, we zijn krachtig! 

Diverse mogelijkheden

Als wij aan tafel zitten bij de top van de legerleidingen en we vertellen hen wie wij zijn, waar we voor staan, wat onze oorsprong is, en met welke wezens en met welke beschavingen wij contact hebben. Als we dat op tafel leggen zeg ik: kom maar op met die injecties. Denk je dat ze ons dan nog gaan injecteren?

Dat is waarom ik dit allemaal vertel. 

Kijk, ik ben een schakelbord, net als jullie en leg altijd steeds alles open. Dus de neiging om het allemaal groen te laten zijn bestaat niet, ik leg gelijk rood neer. Open open open open, geen richting, ik kan van binnen voelen hoe het zit. Ik leg dit dus ook gewoon open om inzichten naar boven te laten komen, pop-ups.  Misschien willen ze ons wel buiten de deur houden in die wereld. Een wereld waarin er iets in het lichaam veranderd waardoor je iets anders gaat ervaren. Wat wij zien is 1 statische werkelijkheid voor ons, het zijn wel werelden en mogelijkheden tegelijk, maar als die zich afspelen in verschillende verdiepingen door elkaar heen, met een herprogrammering waarbij de ene helft niet merkt dat de andere helft van de wereld er niet is, de niet-gevaccineerde en welgevaccineerde.

Weet je, het alleen al kunnen nadenken over deze mogelijkheden toont de intelligentie van god. En die pop-up is zo waardevol om te kijken van goh, welke mogelijkheden zijn er eigenlijk? Wat wordt er allemaal buiten ons gehouden? 

Iemand had het over kristalbewustzijn; kristal is de meest heldere kracht in ons. Christ Conciousness. Dit bewustzijn heeft alle mogelijkheden, 100% transparant, niets uitgesloten, alles kan er zijn. Alles wat erop aansluit sluit aan op wie jij bent. Je volledige zuiverheid, jouw passie en jouw reizen die je maakt. 

Het wordt gezien

Deze tijd, wat is dit voor een tijd, wat is dit?

Is het een tijd dat we gewoon allemaal een prik moeten hebben, is dat het? Ik noem het maar gewoon even op in het veld zodat het opengetrokken kan worden, want het wordt gewoon gezien. Hier zijn wezens die zien wat er gebeurt en ook de vraag stellen van “wat gebeurt hier eigenlijk, wat is dat nu voor een tijd, wat is dit voor een periode waarin we zitten”?

Supercomputer

Ik bedoel, ik ben helemaal niet bang voor die prik hoor. Ik neem hem niet want ik heb hem gewoon niet nodig, en ik ga hem zeker niet nemen in de tijd dat iedereen wordt geprogrammeerd om dat ene stukje softwareprogramma. Maar als Hugo de Jonge op een ochtend wakker wordt en besluit om vandaag te gaan vertellen hoe het zit… Op het moment dat dat gebeurt, stel dat ie iets te vertellen zou hebben, de waarheid daarachter komt tevoorschijn over dat er bijvoorbeeld zorgen zijn, dat er convenanten gesloten zijn met de krachten in deze wereld die niet zo goed uitpakken en de gevolgen daarvan zijn dat de mens als het ware via een ingeleid stuk door een bepaalde intelligentie de beschikking krijgt over een bepaald stuk van zichzelf, van het lichaam wat uitgezet is in andere werelden…

Kijk je moet ook beseffen, want iedereen heeft het erover van “ja, we gaan straks met een supercomputer communiceren”.

Nee lieve schatten, die computer krijgt met ónze supercomputer te maken. 

Brrrrup..In één keer staat ie achterstevoren. 

Wee diegene die dat zegt! Wij gaan met een supercomputer in contact komen? Die perceptie, kwantum fysisch gezien, die gedachte, is de tijdlijn die zij in jouw bewustzijn willen. 

Jij bent organisch en in computertaal zeggen we dan: wij zijn zelf plasma bewustzijn, vibratie, organisch, frequentie, levensveld, bron. Wij zijn zelf supercomputers.

En we moeten dus omdraaien van oké, als ik daar volledig anders naar kan kijken, wat de media ook verteld, wat zou er dan eigenlijk gebeuren? Zouden die injecties die in dienst staan van X, zouden die dan nog wel in mij willen komen? 

Zie je wat er gebeurt? Nu gaan we linksaf. We draaien het om. 

Snap je wat ik, kwantum fysisch, bedoel? 

Het gaat dus om allerlei verschillende infiltratievelden en dat is waar onze broers en zussen ons op willen wijzen. “Jullie hebben zoveel kracht, jullie hebben zoveel vermogen en liefde in jezelf, en zoveel verzachtingskracht om deze atmosfeer te laten luisteren naar wie jullie echt zijn. Jij bent het. En als je die inzet kun je al die grote vierkante systemen in dienst stellen van wie jij bent, van wie jullie zijn. Wees daar niet bang voor. Wij vrezen niks.”

De angst-agenda moet echt doorgeprikt worden. Het is kwantum fysische goochelarij wat ze hier doen. 

Injecties in andere werelden 

Ik heb werelden meegemaakt waar mensen, het lichaam, weer werd aangezet, ook in de vorm van een soort injectie. Niet helemaal zoals hier op de aarde, maar wel in openheid, alles werd getoond; Dit is er gebeurd, dat is er gebeurd, dat is er aan de hand, dit is onze historie en daar zijn we gevallen in onze kracht, dat hebben ze gedaan en dit hebben ze uitgezet. En nu is het weer mogelijk om het aan te zetten, maar als het lichaam weer aangaat, moet er wel wat in dat lichaam zitten; liefde en respect voor elkaar, waarheid voor jezelf zodat je daarheen gaat waar je heen moet. Links als je links moet, rechts als je rechts moet en rechtdoor als je rechtdoor moet. 

Daar werd de val van het fysieke lichaam weer geheractiveerd, maar wel in eerlijkheid. 

En ik hoop dat deze boodschap, door alles heen, goed zijn weg weet te vinden. Want als ons bewustzijn die kant uit wordt gestuurd, en het verhaal wat erop gezet is, controle en macht is, dan is dat vibratieveld, wat in de kwantumwereld ligt ingebed, primair en reageert daarop.

En dan krijgt iemand als Martin Vrijland, alias Martijn Alberda maar niet zijn naam durft te schreeuwen- is eigenlijk een geleider van die kracht-, gelijk. 

Want je moet eerlijk zeggen dat er geen masterscript is. 

Er is geen hoofdscript, want jij kiest. 

Jij kiest en als je zelf niet kiest en je laat iets (voor waarheid) doorgaan wat een ander verteld, dan heb je eigenlijk te maken met het verhaal van de ander.  En daarom moet je ook niet naar mijn verhaal luisteren maar naar jezelf, wat jij voelt, wat jij weet, hoe het is voor jou. 

En als dat totaal anders in elkaar zit als dat modelletje wat ik presenteer, sjjjjjjjjj……

Alternative Reality

Dus waar wij mee te maken hebben op dit moment is niet een reset, maar een opstart. En de reden waarom we met het command aan de gang gaan, is eigen vrije keus, eigen aandacht en focus brengen naar bepaalde zaken, in jezelf -wat je ervaart als ‘zelf’ in deze werkelijkheid, dit lichaam. 

En deze werkelijkheid hier is dat je de insertieprojectie, lijnen van krachten die er doorheen liggen, dat die als het ware worden losgekoppeld.  En de technologie die nu via angst wordt doorgedrukt, is eigenlijk een alternative reality systeem, dus niet virtual reality maar alternative reality, dus dat de realiteit ín deze werkelijkheid manifest gaat worden via technologie. 

We hebben nu virtual reality, dus dat je een bril opzet, en dan is er iets wat er geprogrammeerd wordt in die bril en dan zie je dat in je brein. Dus het programma van die computer wordt in je brein geprojecteerd.

Smart Dust & Bluelight technology

Maar waar deze aliens, die ik bewust even zo noem, mee bezig zijn is met smart dust en bluelight technology. 

Dat zijn bewustzijnstrillingen van een hyperintelligentie uit een andere wereld. Die zijn bezig om dit lichaam, op het moment dat het om bevrijding roept en de wereld vastloopt, nieuwe kansen te geven waarbij de illusie wordt gewekt dat het beter zal zijn, dat er in het lichaam iets wordt aangezet waardoor het lichaam in staat is om hier een alternatieve werkelijkheid te kunnen ervaren ìn deze werkelijkheid. 

Dat zou heel erg veel makkelijker werken als je het hebt over reizen.  Je zegt dan niet meer dat je met een bus naar de andere kant van de wereld moet, maar er wordt een alternatieve werkelijkheid actief IN deze werkelijkheid, een andere wetgeving integreert erin, doordat jouw brein dat ineens kan.  We noemen het ook weleens een lucide werkelijkheid, zeer scherp en haarfijn.

Dus ook echt fysiek, dat je in een object kunt stappen en dat object dan binnen 1 tel verplaatst en dat je eruit stapt en dan aan de andere kant van de wereld bent. 

Maar dat gaat wel via jouw bewustzijn, via jouw neurale bewustzijn van het lichaam. Maar ook dat je je kunt verplaatsen naar een andere planeet, naar een andere wereld. 

Dus er is hier iets aan de hand wat in het lichaam aanwezig is aan mogelijkheden en wat nu, onder de noemer van injecties, vaccinatie, Bill Gates…  En iedereen wordt ingeschakeld om angst te veroorzaken maar eigenlijk is dat helemaal niet hun vinding, ze hebben alleen maar iets ontdekt wat er zit en wat niet van hen is omdat ze het zelf niet hebben bedacht, wat al in het lichaam zit waarvan ze denken: Wat doet dat daar? Wat is dat? 

Ze zijn aan het ontdekken gegaan wat dat is, ze zijn er mee aan het experimenteren gegaan. 

Als een kleine jongen heb ik bij die grote Darpa projecten meegewerkt met smart dust, ik heb gezien wat er gebeurt op het denkvermogen, ik was daar heel goed in. Een heel zwaar trainingsprogramma heb ik daar gehad. 

Ik heb daar een keertje bij Marcel Messing en Peter Vereecke wat over verteld bij een bijeenkomst van allemaal zeer bewuste mensen van de Benelux. Ze waren zo bewust dat ze binnen 10 minuten allemaal vastliepen en bevroren en dachten dat ik een agent van een overheidsinstelling was, want ik had zoveel kennis, dat kon niet. Dat konden ze niet aanvaarden.

DNA en angstscenario’s

Het gaat niet om mij, het gaat erom dat ik dingen vertel. 

En het is dus niet hun uitvinding, het is iets wat er is ontdekt. Wat er is.  En precies die ontdekking van wat er in jouw lichaam zit en op verschillende manieren aan gezet kan worden, dus ook met technologie. Dat is ook een weg die o.a. ook gebruikt gaat worden, dus vrij bewustzijn en neuraal bewustzijn, om contact te krijgen met allerlei andere groepen die de vrije wil respecteren. Dus we moeten goed beseffen dat er verschillende wegen door elkaar heen lopen in 1 cel. Verschillende mogelijkheden in 1 cel. 

Dus we moeten alles wat negatief is -daar heb je het perceptieverhaal weer- 1 voor 1 weghalen. Want dat wat er nu aangaat in de mens, in haar lichaam, is echt een fantastisch iets. 

Het is Fan-tas-tisch.

Dat er met trillingstechnologie een verstoring in het fysieke lijf kan worden opgeruimd. Dus dat er een bepaald chipdeeltje, ik noem het even DNA, weer functioneel wordt in het lichaam, van ons allemaal. En dat daardoor echt alle verstoringen kunnen worden opgelost, geen medicijnen meer. Dus de informatiegeneeskunde op basis van technologie is trilling. En dat er daarnaast nog een ander spoor is, dus dat er wezens zijn die die technologie in zichzelf dragen, dat die ook nog eens zo krachtig kunnen denken, kijken en aanwezig zijn en kunnen invoelen dat ze met hun bewustzijn er zo BOEM in kunnen…  Dat is er ook.

Dus hij moet open gelegd worden. Het hele angstscenario over deze hele fase waarin we zitten, moeten we echt open leggen, open. 

En waarom? Omdat er kanalen, ook via dat stukje geopend moeten worden.

Dus als je anti bent tegen alles, wil dat niet zeggen dat je voor bent. 

Niet anti, noch voor. 

Kijk op de manier van: Oké, dit is wat er gebeurd. Er wordt op de 1 of andere manier gestreden over de perceptie van de mensen wat betreft dit onderwerp; degene die de grote massa zo ver kan krijgen dat die perceptie massaal wordt ingeladen, dat beeld (realiteit) komt tevoorschijn, dan is dat de algehele wetgeving. 

Dat is waar ze op uit zijn en die moeten wij dus herzien.

En daarom is de command zo belangrijk. Goed helder denken, goed helder voelen en ervoor gaan.

Dus het hele scenario waar we nu inzitten op de aarde, dat is echt een heel groot multi en intergalactisch momentum van de mensheid. Het verandert alles! En wát ze ook van plan zijn met dat stukje uitvinding; er zijn er te veel die weten hoe het zit. En er zijn er veel te veel die weten hoe het zit vanuit het hart.  Er zijn zoveel mensen die hun perceptie van angst eraf kunnen halen, maar die niet in gelijk in de rij gaan staan om zich te laten vaccineren, want dan is je perceptie niet weg, dan is ie alleen verschoven naar de andere kant, naar pro in plaats van anti. 

Mensen die zo kunnen kijken van: Oké, we zijn getuige van een gigantische ontwikkeling van deze aarde waarin het menselijk lichaam zich kan uitbreiden, verstoringen opgelost kunnen worden, het lichaam misschien in 1 keer naar 1300 jaar kan reizen, en alle agenda’s weg dat mensen uitgeroeid worden, als dat allemaal weg kan en je kunt een grotere werkelijkheid tevoorschijn halen, dan kunnen al die scenario’s aan gaan. 

Er zijn ook scenario’s van onze broers en zusters die ook meewerken om op alle mogelijke manieren contact met ons te krijgen, maar ook via het fysieke systeem. 

Ik hoop dat we dat in onszelf kunnen neutraliseren en dat we de religies los kunnen laten, dat we de buitenaardse reddingsprogramma’s los kunnen laten, dat we spirituele modellen kunnen loslaten, maar ook alternatieve waarschuwingsprogramma’s. Los laten. Want jij bent het, alles draait om jou. 

Vraag: Ik hoor van verschillende kanten, o.a. van Nanco en Helma, dat als je je laat vaccineren dat je wezen wordt losgekoppeld van je oorspronkelijke veld en je moeilijker uit deze matrix komt. Hoe kijk jij daar tegenaan?

Martijn: Dat is niet zo. Dat zijn 1 van de pilaren van de angst. Er wordt heel veel angst geprogrammeerd. Het bewustzijn, wie jij bent, staat helemaal los van die prik. Wie je hier bent, ben je namelijk niet. Dus in feite is het al gebeurd (ben je al losgekoppeld)

Datgene waarvan je losgekoppeld zou kunnen worden, van hier, wie je al niet bent, wat is daar interessant aan? 

Vraag: Want het wordt in je lichaam gedaan en je bent niet je lichaam, toch?

Martijn: Precies. Kijk, er zijn heel veel mensen op dit moment die elkaar napraten. Het klinkt misschien heel onaardig, maar ik kan niet anders dan reageren in duidelijkheid. 

Als je kunt voelen dat er een bepaalde kern van waarheid in zit die resoneert met jouw diepere kern vanbinnen; kan ik niet anders dan zeggen dat dat niet zo is.

Er is NOOIT een technologie in staat om ons los te koppelen van onze zielskracht, bewustzijnskern. 

En ik wil het woord ‘ziel’ ook gewoon skippen omdat de ziel niet bestaat. Het is een aller diepste waarachtige intelligentie van wie je echt bent, die is er nog steeds en sijpelt dwars door alles heen. Daar is NIETS tegenop gewassen, alleen afleiding. En dat verhaal (ontkoppeling van je wezen) is afleiding. Het stookt angst op, het stookt ons op om mee te gaan in die hele tragiek die er voor ons uitgerold ligt. 

Vraag: Het verhaal dat een heleboel mensen doodgaan na vaccinatie is een broodje aap verhaal dus.

Martijn: Zo abstract kun je het wel zien. 

Vraag: Dus in wezen hoeft het vaccin jou niets te doen? Er wordt zoveel angst gecreëerd en er wordt zoveel geroepen van: “Je moet je niet in laten enten want dan…” En dan volgen er allerlei scenario’s. 

Martijn: Het is een angstagenda, een pure angstagenda. Het vaccineren is ook een angstagenda. Het zal toch wat zijn als er op een gegeven moment wordt vrijgegeven dat het gewoon een waterstofatoom is. 

Als je het kwantum fysisch bekijkt; kijk maar waar je al aangeklikt zit. (Dus welk verhaal volg en geloof je?)

Dus waar zitten we? Er zijn allerlei mogelijkheden. 

Opmerking: Door te denken dat het kan, kapsel je jezelf in en wordt het gecreëerd. 

Martijn: Het verschil wat je kunt maken, waar wij nu op dit moment zitten is: Ben je een biologische elektrische en lichamelijke intelligentie, of ben je een energetische voelende intelligentie? 

Als je vanuit je voelende intelligentie leeft – als dat vaccin bijvoorbeeld een poging zou zijn om een biologisch elektrisch veld te genereren waardoor een deel van je brein wordt aangezet (waar wij nog helemaal geen kaas van hebben gegeten) wat ze dan, door het aan te zetten, kunnen controleren- is maar de vraag of dat überhaupt gaat werken bij de mensen die vanuit hun energetische intelligentie leven. Want het speelt zich allemaal wel in jou af, en het brein luistert altijd en nog steeds naar de diepste kern van wie je van binnen bent.  Daar heb ik het ook al heel vaak uitvoerig met velen over gehad, dat het brein niets anders is dan een opvolgmechanisme van wat er in de diepere kern binnenin gevoeld en gedacht wordt. 

Dus als mensen niet gehoorzaam zijn, niet aangeklikt zitten aan iets anders, niet onderdanig zijn maar met een glimlach fier rechtop door het leven lopen, zonder volgzaamheid in je energieveld; dan is het maar de vraag, als die vinding daar op uit zou zijn, of die ook werkzaam is bij jou. 

En voorlopig is de agenda die nu over de hele aarde is uitgerold, een hele grote lasso om iedereen in het gareel te brengen, waar je ook komt.  Ik draag ook nergens een mondkapje. 

Stukje uit Crowd power 2016, dit is de gehele uitzending:

Ons brein

Martijn: Ik heb in mijn hoofd, aan de zijkant, als kind een chip in mijn hoofd gekregen van mindcontrol groepen.  Die heeft er 5 jaar gezeten en toen is hij er uitgehaald door menselijke beschavingen die niet van deze wereld zijn.  Het was een heel klein vierkant chipje, dat ik niet met mijn ogen heb bekeken maar via een soort scherm, een projectiescherm, waarin ik kon zien, werd me ook uitgelegd, hoe dat interacteert en letterlijk 10x meer vermogen heeft dan ons gehele brein. Dus ja, wat is ons brein?

Ik zeg altijd maar; ons brein is een fysiek uitvoerend orgaan om te verhullen wat ons wezen in de essentie ervaart. Dat is die mind projectie.

En die kun je niet zomaar verwijderen, want die moet dan ook echt fysiek verwijderd worden.

De mens in vergetelheid houden

Maar daar kunnen we het vanavond niet over hebben, over implantaten, want dat is zoiets groots.

Maar het is wel belangrijk om te begrijpen dat ons lichaam bestuurd wordt door mensen op deze aarde, die verwikkeld zitten in grote corrupte programma’s, die enorme banden hebben met hele andere beschavingen en die een heel programma hebben uitgerold in het fysieke systeem hier, om de mens in ieder geval in vergetelheid te houden van wie zij in essentie is, hoe wij prachtige, magnifieke wezens met elkaar zijn. 

Deze programma’s zijn zo ontzettend groot en zijn zo groot uitgerold, dat die hallen van Amenti moeten opengaan. En die gáán ook open. Het is al aan het opengaan.

Gezondheid 

Voor ons is het heel belangrijk dat wij telkens beseffen dat gezondheid, onze fysieke gezondheid, het allerbelangrijkste is. Dus dat wij ons goed voelen in ons lichaam. 

En als ons lichaam niet goed functioneert, dat wij in ieder geval zonder pijn kunnen leven. 

Volgens mij is de “bottleneck” in de fysieke gezondheid, dat de mens lijdt.

Ik ken genoeg mensen, die in een rolstoel zitten en ook zo geboren zijn en die mensen zijn innerlijk gewoon vrij. Die mensen voelen zich hartstikke goed en hebben innerlijk een gelukkig leven. Alleen ze hebben wel heel veel pijn. 

En dan is de vraag; wat wil je? Wil je uit die rolstoel? 

Nee, wordt er dan gezegd, ik wil helemaal niet uit die rolstoel. Het is helemaal niet belangrijk, ja het zou wel leuk zijn als ik kan lopen of aan touwen zwieren of zo, maar voor mij is het veel belangrijker dat ik vrij ben van pijn. Dat is belangrijk.

En kijk die oplossing is er ook al lang, omdat ons hele systeem, er zijn genoeg drugssoorten zoals wij dat dan noemen, allerlei opiumstofjes die er zijn, die heel regulerend werken in pijn, want pijn is in feite gewoon iets heel anders dan pijn, alleen het wordt geïnterpreteerd als pijn, en dat moet open. Dat valt allemaal onder de wetgeving van drugs. 

Dus de wezens, de krachten die de mensen in die kwelling brengen, fysiek gezien, (ook door modellen, geldtekorten, allerlei toestanden en mindcontrol) die hebben ook de wetgeving in de zak waardoor de middelen die er zijn om op een natuurlijke manier uit de pijn te komen, te verlichten, en dat dat niet mag.

Arjan: Laatste dingetje over implantaten toch nog. Met betrekking tot vaccinaties. Zitten in veel vaccinaties implantaten of nanotechnologie of dat soort dingen? Denk je dat?

Martijn: In veel vaccinaties zitten substanties die een soort radionica functie hebben in het lichaam. Dat is wat er gebeurt.

Arjan: En hoe moet ik me dat voorstellen, radionica functie?

Martijn: Kijk, als er echt nanochipjes in zouden zitten… Er zijn genoeg wetenschappers die ‘s avonds ook op bepaalde websites kijken en die ook gigantische elektronenmicroscopen hebben en ook aan het kijken zijn van, “zou het zo zijn wat daar wordt gezegd”. Do you want to know hè, dus die mensen willen het ook weten, die onderzoeken het wel.

Jij vroeg wat er dan wel in zit? Hoe dat werkt?

Arjan: Nou of er implantaten zitten in vaccinaties.

Martijn: Nee het gaat niet om implantaten, het gaat om toevoegingen. 

Het gaat erom hoe de moleculaire structuren in elkaar zitten. En de technologie, de geheime technologieën, de geheime wetenschap, is al veel verder en kan al intermoleculair in een bepaalde laag, in de eerste laag -de intermoleculaire ruimte bestaat uit 7 lagen, en de eerste laag hebben ze onder controle. Dus ze kunnen in de intermoleculaire ruimte stoffen inbrengen, substanties, bindingen, die niet gezien kunnen worden, ook niet door de gewone wetenschap. En dat is wat er o.a. in sommige vaccinaties zit.

Het zijn aanpassingsstoffen hoe ons neurologisch systeem functioneert. We zijn een soort stofjesmachine, ons lichaam is een stofjesmachine, een elektromagnetisch stofjesmachine.

Arjan: Heb je de indicatie dat dat in veel van de sommige vaccinaties zit of weinig?

Martijn: Mijn indruk is, dat alles wat met een massa hype te maken heeft, en wat expliciet wordt uitgelicht op de televisie, waar CNN en Fox nieuws en ABC en dat soort programma’s er helemaal vol op ingaan, dat dat allemaal georkestreerd is en dat daar dus stoffen in zitten.

Arjan: Veel?

Martijn: Veel. 

En er zijn natuurlijk ook heel veel andere vaccinaties, die echt wel nodig zijn. Als jij door een hond gebeten wordt met allemaal bacteriën, dan ben je natuurlijk hartstikke blij, dat je een vaccinatie hebt die ervoor zorgt dat je niet ernstig ziek wordt.

Dus alles over één kam scheren? Nee. 

Ik houd zelf heel veel van wetenschap. Ik ben er ook zeker van, dat wij op dit moment als beschaving op deze planeet in een uitlijningsperiode zijn beland, waarin we de technologie in samenhang met bewustzijn tot elkaar gaan brengen. 

En dat is ook nodig, want technologie kan onze fysieke mankementen ook oplossen op dit moment in het hier en nu. En ik ben er ook voorstander van dat wetenschap betrokken wordt bij alle projecten die er zijn. Ik ben niet tegen de wetenschap. 

Sterker nog, het is heel erg belangrijk.

Ik heb ruimtereizen gemaakt met andere beschavingen in gigantische voertuigen en die voertuigen waren technologisch echt super geavanceerd.

Daar likken wij onze vingers bij af.

En dat waren echt technologische voertuigen. En deze beschavingen zijn ongeveer drieënhalf duizend jaar voor op de situatie, waar wij nu in zitten. Ik denk dat het goed zou zijn, en dan hoeven we ook niet meer spreken over gratis stroom.

Oorlog om de opkomende natie

De krachten áchter de grote supermachten op deze aarde, zijn momenteel een oorlog aan het voeren over wie de aankomende 50 a 100 jaar de sterkste denker is. Daar gaat het om.

Dat gaat niet direct om transhumanisme, dat is iets wat je heel veel hoort, maar het gaat erom of de mens ‘beter’ gemaakt kan worden, dus intelligenter. Als de chinezen sneller zijn met een implantaat in het brein of in het centrale zenuwstelsel waardoor er een upgrade plaatsvindt in het brein, dan kunnen zij sneller en betere beslissingen nemen. Dan zijn ze je 10 stappen voor. 

En daar gaat het nu om.

Daar gaat die hele vaccinatie-oorlog om. Het gaat over iets daarachter. En dat willen ze al implanteren bij de kinderen. 

Het gaat erom wie de opkomende natie van de aankomende 100 jaar wordt.

Er zit dus een hele andere agenda achter en dat wordt verpakt in o.a.

klimaatagenda’s, en noem maar op. 

Het gaat om kunstmatige intelligentie die in ons wordt geïmplanteerd.

Ik ben een grote voorstander van meer intelligente mensen. Niet met vaccinatie natuurlijk, maar op zich is er niets mis mee om intelligenter te worden. Als het maar in dienst staat van jezelf, van jouw eigen bewustzijn en niet van iets waar je aan moet voldoen. 

Vraag: Is het dan zaak om onze eigen intelligentie meer aan te spreken?

Martijn: Je moet geen soldaat willen zijn van een leger waar je niet bij hoort.  Als er iets aan de hand is op het gebied van het ‘meer intelligent maken van ons’, dan moeten ze daarmee voor de dag komen. (Dus openheid geven) En daarom praten wij er ook over, zodat het opengaat. 

Ze zullen op een gegeven moment moeten zeggen: wij hebben een uitvinding gedaan waarmee er een formidabele uitbreiding plaatsvindt in ons brein, waardoor we veel krachtiger kunnen focussen, veel grotere concentratiekracht hebben, dat we veel beter kunnen rekenen, veel dieper vooruit kunnen kijken, veel meer dwarsverbanden kunnen zien, veel meer emoties kunnen voelen in ons lichaam en op basis daarvan ook de juiste beslissingen kunnen nemen. 

Dat zouden ze eigenlijk moeten zeggen.

Want als ons lichaam gedegenereerd is, als er iets gebeurd is in het verleden waardoor wij nu gemanipuleerd en uitgezet DNA hebben, dan kan het ook aan.

En dat is natuurlijk waar ze achter komen. 

Alleen nu is het zo: Zet je dat mondiaal in voor de hele wereldbevolking of ga je het inzetten als wapen?

Alles is op angst gebaseerd dus als er een uitvinding wordt gedaan, ergens in dit veld, dat mensen een stuk intelligenter kunnen worden, dan is het eerste wat er gebeurd dat er angst ontstaat dat de ander je een slag voor is.  Dat is eigenlijk wat er o.a. aan de hand is op het gebied van covid. 

Bioritmisch vs Electronisch energieveld

Vraag: En dat zit allemaal in die vaccins?

Martijn: Ja.

Wat ze willen doen met die vaccinaties, het gaat niet alleen om vaccinatie, maar wat ze willen doen is… eh… Kijk, wij hebben een bioritmisch energieveld. Dus op het ene moment ben je 37.4 graden en het andere moment weer 36.8 qua temperatuur, dus het warmteveld gaat op en neer. Maar dat is ook met emotie zo, dat informatieveld gaat alle kanten uit. Dat is niet iets wat alleen maar van jezelf is maar dat is ook in verbinding met de natuur. 

Dus er is een soort bioritmisch energieveld wat voortkomt uit het voelende bewustzijn. Dat is echt autonoom en van jezelf en het staat in verbinding met de natuur. 

Als mensen weer leren om zelf te voelen dan krijgt dat eigenlijk volledig voorrang en toegang. Dan kun je als computersysteem ook niet uitrekenen wat je op basis daarvan gaat denken. En dat is eigenlijk de stap waar we nu in zitten. 

Je ziet dus een enorme ommekeer in het menselijke ras, de afgelopen 20 tot 30 jaar. Eerst was het allemaal new age enzo, maar je ziet dat mensen steeds dieper in hun eigen gevoel gaan komen en dat ze er ook echt moeite voor doen, dus dat ze ook zeggen van: Ja het kan allemaal wel zo wezen, maar ik moet het zélf voelen. En dat zorgt ervoor dat de controle, die uit de toekomst actief is, (die nu actief is in de toekomst (voor ons moet die nog ontwikkeld worden maar in de toekomst is die al operationeel), en die wil ook controle hebben over het verleden… 

Dat wil eigenlijk zeggen dat als je een organisch energieveld hebt, dat ze niet kunnen voorspellen wat je denkt. Dat kunnen ze niet. 

Die injecties die er nu zijn, bevatten bepaalde stukjes (ze noemen het hier op de aarde proteïne maar dat is het eigenlijk niet) die niet van deze wereld zijn. Het is niet van deze wereld wat ze injecteren. 

Het is een vloeibare substantie, gebaseerd op smartdust, dat is een zwarte stof, die ze kunnen ontwerpen en die is niet statisch, (niet continu hetzelfde). Dus het verandert naar gelang er opdracht wordt gegeven hoe het zich moet gedragen. 

Ze injecteren het in die vorm erin, dat kunnen ze dan ook tonen. 

En daarom is het ook een heel groot geheim want als dit aan nanotechneuten zou worden voorgelegd en die zouden het gaan onderzoeken, dan zouden ze zien dat het iets is wat niet van deze wereld is.

Het is geborgen uit buitenaardse voertuigen. Dat hebben ze eruit gehaald.  Ze injecteren het erin en wat hun doelstelling van die injecties is, is dat het bioritme van ons energieveld secundair wordt en dat er een elektrisch magnetisch veld primair wordt. We krijgen dus een ander energieveld, een ander hologram waarin we leven. 

Dus als je het vergelijkt met een boom; als je een boom ziet met zijn aura, dus het energieveld eromheen, dan zie je dat het hele veld meebeweegt en danst als die boom waait, dat is dus eigenlijk de holografie van die boom, voordat het materie wordt, het is helemaal organisch. En wat ze willen is dat dat veld secundair wordt en dat er een verandering plaatsvindt in het organische veld wat de leider wordt van welk energieveld er primair gegenereerd wordt. En daarmee komt er een elektronisch veld voor terug. 

Dat is wat ze doen. Ze kunnen het controleren en sturen. 

Dat gaat eerst in lichamen en daarmee kunnen ze van alles doen. Ze kunnen daar ook ziektes mee aan- en uitzetten. En dat zullen ze ook doen, dat uitzetten, zodat we allemaal zien van: oh nou, het is toch wel een goede uitvinding… Maar naar verloop van tijd zul je zien dat de kinderen daardoor ook een ander soort mens gaan worden. 

Wij gaan dat nog gewoon meemaken.  

Het maakt niet uit of je nou 20 of 75 bent, dat maakt niets uit. Wij zien het nu gebeuren. We zien nu gebeuren dat er eigenlijk een tweede soort mens op de aarde ontstaat. 

En dat is ook een agenda die uitgevoerd moet worden in opdracht van een ander menselijk ras. Een ras die zich vanuit het Orionrijk heel ernstig bemoeit om naar deze elektronische upgrade te komen. Het gaat dus puur om de software waaruit de materie bestaat. 

Dus de generator voor deze fysieke werkelijkheid, waaruit deze werkelijkheid ontstaat, willen ze verschuiven naar iets anders.

Dus eigenlijk moet de werkelijkheid die je ziet precies hetzelfde blijven maar achter de schermen, (voordat het materie wordt) vindt er een machtsoverdracht plaats waardoor er naadloos, zonder dat wij het zien, een andere generator achter wordt gezet. 

We praten dus over het verwisselen van de bronkracht. En dat is niet de universele levensbron. Je hebt namelijk ook heel veel verschillende geavanceerde intelligenties die allerlei brontechnologie hebben die werelden van anderen overnemen zonder dat er in het fysieke beeld gezien wordt dat het gebeurt.

Dus de accu wordt eraf gehaald en er wordt een andere accu voorgezet zodat er een andere spanning doorheen komt te lopen. En dat is allemaal in trilling en holography, in taal, frequentie, in hologrammen. 

Opmerking: Dit is al langer aan het gebeuren.

Martijn: Ja, dit is al heel lang aan het gebeuren. 

Opmerking: Als ik in bepaalde gebieden loop waar ik vroeger de energie van de aarde kon voelen, dan lijkt het net alsof er een plaat onderdoor gelegd is en dat dus de binding die ik normaal voelde er niet meer is. 

Martijn: Ja, klopt.

De illusie van vrije keuze

Deze stap waar we nu in zitten is eigenlijk een soort standaard fase binnen een al reeds overgenomen beschaving die al uit haar eigen zone is gerukt. En vervolgens (om een goede evolutie op gang te brengen) moet je altijd de beschaving die je probeert te beheersen de illusie geven dat ze niet beheerst worden. Dus je moet ze altijd de illusie geven dat ze zelf keuzes maken, maar wel uit een beperkte voorraad. Dus alles wat eruit voortkomt, komt op basis van een eigen keuze voort en staan ze er ook nog achter, totdat ze erachter komen dat het niet klopt. Maar dan houd je kwantum fysische scheppingswetten in werking omdat de wezens in de overtuiging leven dat ze het zelf beslissen en dat ze in de overtuiging leven dat ze het zelf hebben gedacht en hebben gevoeld. Maar het is louter wat er werd voorgelegd.

Er zijn bijvoorbeeld 500 verschillende opleidingen, maar je kunt kiezen uit 30. En degene die je daaruit kiest is de beste voor jou, totdat je die andere 470 ziet.  Dat is eigenlijk een beetje het gegeven. 

Circuit van meer mogelijkheden wordt geprobeerd te voorkomen

En dan kom je op nu op het punt dat we naar een andere evolutionaire tijdlijn gaan, dat noemen we dus zeg maar het circuit van mogelijkheden. Nu zijn we op de aarde aangekomen in dat circuit dat wij naar meer mogelijkheden kunnen gaan reizen, fysiek gezien. 

En waar komt dat nu vandaan? 

Komt dat omdat zij dat orkestreren of komt dat voort uit allerlei andere intelligenties die in dit hologram mogelijkheden laten vibreren die we kunnen oppakken? 

Dus dat we in 1 keer dingen weten die we een dag geleden niet konden weten? In 1 flits kun je superslim worden in het voelende vermogen en ook naar het denken toe, omdat je vibraties opvangt uit bijvoorbeeld de Safiriaanse constellaties. Dat er in 1 keer kennis voor handen is die je met z’n allen gewoon weet te herinneren en daarmee compleet een hele beschaving, in 1 keer, misschien 40 huizen in een bos, op kunt baseren. Zo in 1 keer BOEM! 

In 1 keer weet je het, PAF, in 1 keer is het er. 

Nooit voor geleerd en boem! daar is ie.

En om dát te voorkomen zetten ze in deze momenten altijd heel groot in om de volgende evolutie te begeleiden door middel van elektronische holografie. (Het wordt weggeleid) Dat is wat er nu op dit moment gebeurd. Het is echt een machtsovername. 

En de mensen die deze agenda’s aanhangen, zoals ministers van volksgezondheid, WHO en ga zo maar door, alles eromheen, die zitten al in dat frequentieveld. 

Dan moet je niet zeggen dat die mensen gestoord zijn of dat ze het niet snappen, want vanuit hun visie snappen ze het heel goed, maar eigenlijk zitten zij al in dat gedachten-frequentieveld. Ze zitten er al in opgesloten. 

Vraag: Zonder een injectie?

Martijn: Het hoeft niet per se met een injectie. 

Vraag: Je hebt dus maar 1 injectie nodig om in dat elektronische veld te raken?

Jij zegt het kan ook zonder, dus als de meerderheid zich laat vaccineren, dan..?

Martijn: Een permanente vaccinatie zorgt ervoor dat het fysiek aan gaat in het systeem. 

Vraag: Dus of je het nu wel of niet doet… Wij kunnen dus ook aangezet worden, ook al zijn we niet gevaccineerd?

Martijn: Kijk, als dat niet zo zou zijn zouden ze een blunder van de hoogste orde maken want ze kunnen van tevoren wel berekenen dat een bepaald percentage het niet gaat doen. Gewoon het nuchtere denken. 

Daarom zeg ik; je moet in het midden gaan zitten. We hebben niet met een stelletje domoren te maken. Ze denken echt niet van: Nou we nemen genoegen met 80%. Nee, het gaat heel anders. 

Daarom zeg ik ook; ze kunnen ons nóóit ontzielen, ontwezenen. Dat kan niet.  Ik heb er ook niks op tegen als er op een gegeven moment een elektronisch systeem in dit lichaam operationeel gaat. Want nu ik in dit avatar zit, zal dat avatar het weten ook dat ik er ben. Dat moet voor jullie ook een boodschap zijn.  Ik ga het niet opzoeken, ik ga niet zeggen van spuit me maar diep in die spier, absoluut niet. Maar ik zeg ook niet dat ik er bang voor ben.  Want áls ik hier dan ben en ik heb géén angst, dan zullen ze me ook tegenkomen in het systeem en dan gaan we het onderzoeken ook!, met elkaar! Geen angst!!

Vraag: Maar, als er open contact komt. Blijft deze agenda dan?

Martijn: Dat hangt af van hoe jij erin staat. 

Kijk voor de mensen die al een heel traject hebben doorlopen op het gebied van bewustzijn en ook op het gebied van buitenaardse werkelijkheden of andere werkelijkheden, het hoeft niet eens buitenaards genoemd te worden; die zijn zich al bewust en daar zit het al in het bewustzijn. Dus ook al krijg je een chip, dan nog zet dat het andere niet uit. Je krijgt alleen een zendertje in jezelf geplaatst wat vibraties en frequenties oppikt. 

Vraag: Maar die hele agenda kan daar niet mee overruled worden? Ik bedoel vanaf de goede kant.

Martijn: Natuurlijk niet, absoluut niet. Onmogelijk. Als men dat zou vermoeden zou dit nu niet gebeuren, maar wij benutten dit. 

Ik denk dat we wat meer vertrouwen moeten hebben op de universele kracht. De angst die ons wordt aangepraat… Het is natuurlijk echt niet goed om een injectie te nemen waarvan níemand weet of ie A; wel werkt en waarvan níemand weet wat de effecten op de langere termijn zijn. 

Bij gemiddeld 25 dode mensen op een complete beschaving wordt het vaccinatieprogramma stopgezet en hier zitten we al op 12500 doden en het vaccinatieprogramma gaat gewoon door, dus dat zijn natuurlijk wel hele opmerkelijke dingen. 

Maar we moeten vooral niet bang zijn. We moeten zorgen dat we ons blijven verbinden met wie we zijn. En ook niet denken dat bepaalde intelligenties op de achterste bank in de bioscoopzaal de krant gaan zitten lezen.

Dus ons even helemaal ontdoen van: Oké, draait nu alles in de soep?  Wat? door een prik? Door een elektronisch veld?  (gelach)

Vraag: Even advocaat van de duivel; zijn we nu onszelf geen zoethoudertje aan het geven om niet in de strijd te gaan tegen de controle?

Martijn: Maar dat zitten we al. Stel dat dat zo is… Op dit moment bewijst eigenlijk alles, op het gebied van bewustzijn, dat het bewustzijn primair is. Dat betekend dat de eerste beweging die wordt gezet altijd het eigen bewustzijn is.  De één gaat dood door het eten van een mandarijn en de ander voelt zich er kiplekker bij. 

Dus eigenlijk is er maar één weg en dat is gewoon je bewust worden van wat je probeert te framen. Die moet er af. 

Vraag: Wat bedoel je daarmee?

Martijn: Als wij geframed worden dat injecties of covid ons bijvoorbeeld ontzielt

– want daar zijn heel veel mensen mee bezig, die lopen allemaal te waarschuwen van “ja we worden ontzield en we worden straks slaven”.  Dan denk ik ‘welke spiegel zal ik nu eens van de muur afhalen want je ziet er al redelijk ontzielt en als slaaf uit, want je leidt het leven al helemaal niet wat je eigenlijk bent’.

Maar goed, dat is even vanuit mijn kant bekeken. Maar waarom zou je zulke dingen denken? Als jouw bewustzijn onsterfelijk is, bewustzijn is voor altijd, hoe zou het dan ooit kunnen dat je door een injectie, wat puur fysiek in het lichaam is, dat jou iets zou overkomen in wie je echt bent? Dan praten we dus voorbij de avatar. 

Stel je voor, je krijgt 5 chips of 5 vaccinaties. Dan word je 5 x achter elkaar ontzielt. Dat kan niet want het kan dan maar één keer, want weg is weg.  Maar stel, dat dat zou kunnen, dan heb je nog steeds een voelend bewustzijn over. Dan kun je nog steeds voelen wie je bent. Je kunt nog steeds keuzes maken, ondanks die controle die er is van dat elektrisch veld, dat is alleen maar een controle, maar dat kan jouzelf niet weg halen. 

Ik vind het ook verbazingwekkend hoeveel mensen, en de alternatieve media, echt zonder blikken of blozen deze boodschappen uitvaardigen. 

Je bent al een slaaf

Dus ik ben absoluut niet pro-vaccinatie, maar de angst die er omheen zit…Tja…Waarom?

Ik bedoel, alles wat je zou kunnen bedenken is al gebeurd. 

Hoezo ‘we gaan slaven worden’? Zonder geld kom je nergens… Als je geen water betaald heb je geen water. Als je geen huur betaald heb je geen huis. Als je geen hypotheek betaald heb je geen huis. Als je niet meedoet in dit systeem dan heb je niks. Sterker nog, als je niet meedoet bén je ook niks. Als je geen nummer (bsn) hebt dan ben je er gewoon niet. Dus wat slaaf? 

Het maakt je een slaaf? Het is al zover. 

En ik denk dat de mensen die vooral roepen dat het de agenda is van het beest, dat die helemaal niet beseffen dat dit de mogelijkheid is om eruit te komen. 

Jouw krachtveld 

Opmerking: En die controle kan niet sterker zijn dan jouzelf, om bij jezelf te komen?

Martijn: Waar zit je nu? Wat ben je nu aan het doen? Denk even naar het NU.  Op dit moment zitten we hier met 20 mensen, tegenover ca 8 miljard mensen op de aarde. Het merendeel daarvan is op geen enkele manier bezig met gezond denken vanuit zichzelf. Ze zitten in economisch of spirituele/religieuze/ atheïstische modellen, het maakt allemaal niks uit. Een handjevol daarvan -en dat is in aantallen best veel maar in percentage heel weinig- heeft de keuze gemaakt om hier, over dit onderwerp te spreken. 

Waarom lukt het de ene wel en de andere niet? Wat maakt dat jij het wel doet? Wat is dat? 

We zijn als wezen overvallen, gemodificeerd, gekneveld, door …..

(onverstaanbaar) heen getrokken op de lagere school – hoe leuk het ook allemaal is want ik heb het op de lagere school best leuk gehad, maar wat het zou kunnen zijn is weg. 

We zijn totaal geframed en geïsoleerd tot een eindproduct om ergens aan iets te moeten voldoen, in een samenleving waarvan je denkt ‘waar gaar het over?’. 

En toch is er een moment dat je zegt van: Hey, ik moet wakker worden. 

Wat is dat? 

Dat is een krachtveld dat níet uit te doven is, PUNT. 

Het licht in de mens gaat NOOIT uit. Het licht in je wezen gaat nooit uit. En dat krijgen ze er nú ook niet uit.

Het enige wat ze kunnen doen is bij ons de illusie wekken dat ze het wel uitkrijgen. En dan zeg ik tegen de advocaat van de duivel: `die illusie is mislukt’.

Want dat is de kwantumfysica wat geprobeerd wordt. 

Als de angst maar groot genoeg is dan denk je jezelf dood. Dat is ‘m.  Dat wil niet zeggen dat het allemaal even eenvoudig is want zo zet je wel hele beschavingen uit, maar dat gaat niet gebeuren. 

Wat zij doen, kunnen wij ook

Je denkt toch zeker niet dat als jijzelf, levend in een andere werkelijkheid met zoveel krachten, met zoveel eerbied en respect voor het leven – Ook dat je niet zomaar interventies pleegt – Je denkt toch niet dat als er zulke ernstige dingen gebeuren, dat er wéér mensenmassa’s en wéér zonnestelsels omver geworpen worden, dat je dan zo’n vaccinatieprogramma, wat gepresenteerd wordt als een vaccinatieprogramma, dat je dat gewoon maar zonder enige vorm van aandacht laat plaatsvinden? 

Dat zou je toch nooit doen? 

Als jij ziet dat andere mensen, andere wezens, of een andere wereld waarin dingen gebeuren waarvan jij ziet welke agenda er wordt uitgerold, zou je dan gewoon denken van: gossiemijne nou gaan ze allemaal ontzield worden, nou ja, ze willen niet anders. 

Of zou je vanuit je multidimensionale intelligentie, van binnenuit, alle kennis die er is; zou je misschien in die agenda meebewegen? Want wat zij doen, kunnen wij ook. 

Zij nemen plaats in onze gedachte, maar denk erom wie er aanwezig is in de duistere krachten op dit moment.

Probeer dat maar eens goed te horen en te voelen. 

Denk erom dat het allemaal heel anders in elkaar zit. 

En dan vind ik het ook echt een hele belangrijke fase in ons bewustzijn dat wij beseffen dat er niet é én partij is die de bal vooruit trapt. Zo simpel is het. Alleen al die gedachte maakt dat je op voorhand al verloren bent. En dat is niet aan de orde. 

Vraag: En wie trapt de bal vooruit?

Martijn: Ja, wie trapt de bal vooruit? Wie neemt hier de beslissing? 

Zou het zo kunnen zijn dat de krachten die zich genesteld hebben in bepaalde mensen, ofwel dat die mensen, die avatar-lichamen, altijd al in dienst stonden van die duistere kracht en dat ze dat zelf niet eens wisten en dat ze zelf dus al die tijd als mens op deze wereld zichzelf hebben ervaren, dat ze eigenlijk een andere producer dienen?  Zou het kunnen zijn dat die mensen niet alleen gemonitord en bestuurd worden door die duistere krachten, maar misschien ook wel door bepaalde Antarra- allianties die daar ook in aanwezig zijn, die er ook in meekijken en mee schaken. 

Dus wie neemt de beslissing?

We zitten in een kolkende massa van mogelijkheden Iedereen heeft een mening. Meningen zijn dodelijk. 

Je moet kwantum kijken. Je moet hem heel groot trekken.

Het covid-programma en het hele vaccinatieprogramma is bij uitstek een manier om te toetsen of je zélf in staat bent om te scheppen met je gedachten. Het is bij uitstek het moment om te kijken of alles wat er in de matrix naar jou toe wordt gezet (naar jou he, het is geen mondiale situatie over de mensen, dit spel gaat over JOUW bewustzijn)

Je kunt toetsen of jij in staat bent om te herkennen hoe diep je bestuurd wordt door dit programma. Daar moet je je van ontdoen, dat pak moet je uittrekken.  Je moet weten voor jezelf, niet wensen, dat wat er ook in de wereld gebeurt, dat alles wat er naar je toe gezet wordt, dat dat op een intelligente manier doorkeken moet worden. 

Het is de grootst mogelijke nonsens om te denken dat we ontzield gaan worden.

Dat kan niet. 

Het is de grootst mogelijke nonsens om te denken dat alles wat hier gebeurt, wat leidt tot een verdere neergang en ondergang van onze beschaving, dat dat door allerlei zeer krachtige geciviliseerde barmhartige wezens met lede ogen wordt aangekeken. 

En het is ook nog dommer eigenlijk om te denken dat ze een oplossing gaan aanbrengen die wij zouden kunnen bevatten met ons huidige voorstellingsvermogen. 

Dus je moet vloeibaar blijven, laat je niet sturen. 

We zitten in een kolkende massa van mogelijkheden. En als we dit niet toestaan kunnen we de boodschappen en ook de gedachtenkrachtgolven in onszelf uit andere werelden die naar ons toe gezet worden, niet ontvangen. Want we zitten statisch gelinkt aan het programma van Bill Gates. 

En dat is ook alleen maar een uithangbord. 

Gates, hekken. 

Je moet goed doorzien wat er gebeurt. Ze brengen allemaal hekken aan in het bewustzijn. Jij moet ze eraf halen. 

Overal zitten dezelfde programma’s

Eigenlijk moet je zo nonchalant zijn dat je zegt: Oké, deze fase is er.  De Amerikanen zeggen, ‘het is een adapting proccess’, je moet je constant aanpassen. Maar dat is het ook. En dan gaan we nu kijken welke mogelijkheden hier weer uit voort komen. Televisie, radio, ook de alternatieve media, overal zitten dezelfde programma’s in.  Het is ‘of je bent tegen’, ‘of je bent voor’.  Via de MSM ben je allemaal voor en bij de alternatieve media ben je allemaal tegen. Maar binnen de alternatieve media heb je ook allemaal voors en tegens. Dat is ook een groot orkest en geroeptoeter van allerlei vijandigheden en de één weet het nog beter dan de ander en de grootste gnostische geschriften worden tevoorschijn gehaald, maar niemand, bijna niemand heeft het over ‘wat voelen we nu eigenlijk zelf en wat verteld ons die kwantumfysica?” 

Martijn Vrijland schrijft best wel mooie artikelen af en toe, maar die zegt dat alles voortkomt uit het kwantum fysische actie-reactieveld, maar zijn hele website staat vol met programmering van waar we naartoe gaan. En er is geen ontsnappen aan, zegt ie. Het is een hoofdlijn die er ligt en daar gaan we doorheen en er is geen andere mogelijkheid dan alleen dat. 

En dat is dus pertinent niet waar. 

Dat zou wel waar worden als ik hem ga geloven. 

Vraag: Dan krijg je de selffulfilling prophecy.

Martijn: Juist.

En die kanalen zijn eigenlijk agenten van de matrix. En wezens die geen agenten van de matrix zijn die maken zichzelf open en zeggen: Ho, ho, het zijn mogelijkheden die je hier vertelt. Het is niet de absolute waarheid, het zijn mogelijkheden. Kwantum-mogelijkheden. Dat betekent dat alle andere mogelijkheden er dus ook zijn. 

We hebben het tij al gekeerd. Kijk maar naar hoeveel mensen er niet meer geloven dat het allemaal klopt wat er gezegd wordt. 

Bronnen:

Tekst: Martijn van Staveren

Transcript: brongenoten.nl

Responses