De implicaties van de maan als kunstmatige intelligentie en de ongekende creatiekracht van de mens

Hieronder tref je de video en het transcript aan van een gedeelte uit de uitzending van 15 november 2016 van Crowd Power 21 op Earth Matters TV met Martijn van Staveren en Arjan Bos. In dit gedeelte gaat het over de invloed van de maan op de aarde. Met daarop volgend een zeer mooie bekrachtiging. Heel veel dank gaat weer uit naar Mareijke Giglio voor het verzorgen van het transcript.

Arjan: Om nog even weer terug te komen op de maan, menstruatie heeft ook de naam: je maan. Dat is een vraag die binnen is gekomen. Ook je creatievermogen is dan circulair, je fysieke creatievermogen. Hoe was dat oorspronkelijk en hoe kan je je vrouwenlichaam terug programmeren naar authenticiteit? Ook wat nu bekend lijkt te zijn over vroegere hogepriesteressen van religies van Kelten bijvoorbeeld die zijn beïnvloed door de symboliek van de maan. Was dat mindcontrol of als empowerment bedoeld? Was dat als vrouwelijk bewustzijn bedoeld destijds of als mindcontrol voor vrouwen erin geslopen? Haar vraag, die er onder ligt is eigenlijk, hoe kan je je lichaam ontkoppelen van de maan?

Martijn: Het oorspronkelijke script door ontwerpers van dit universum en die de mens in andere tijden heeft uitgezaaid als biologische wezens, zaaiden vijfdimensionale biologische lichamen uit. Dat betekent, dat zij zich niet voortplantten door middel van een zaadje en een eitje in eerste instantie, maar dat zij dat deden door geometrie samen te laten vloeien. Dus een eitje …. wij zien dat eitje in de cellen van hoe het eitje in elkaar zit, dat is energie, trillende frequenties, eigenlijk allemaal voortdurende geluidsgolven in water, wij zijn waterwezens, en bij die trillingen die constant zijn, is het aanwezig zijn van een, in dit geval, van een man, een mannelijk bewustzijn, is voldoende als er een coherentie ontstaat tussen de beide hartslagen. Daar komt die, want dan kom je eigenlijk op het Anastasia verhaal uit, waarbij de energie van de geometrie, het gevoelsbewustzijn van de man, samenvloeit met de geometrie van de vrouw. En dan vindt er dus bevruchting plaats. Dat is dus het oorspronkelijke script, vijfdimensionale wezens.

Arjan: Dat is dus nog weer …

Martijn: Dat is het script waar wij in leven, wij zijn vijfdimensionale wezens.

Door de aanval, die heeft plaatsgevonden door een grote alliantie van minder vriendelijke wezens, is er iets gebeurd waardoor de geometrie niet meer goed functioneert en bepaalde schillen van krachtgolven en emoties, dat is geometrie, uitgevallen zijn. Dat zijn twee hele grote bouwstenen van geometrie, van heilige geometrie, die zijn op dit moment inactief kan ik beter zeggen, waardoor er nog driedimensionale bewustzijnsvelden overblijven. En dat resulteert in ons fysieke bestaan en de gevolgen daaruit zijn, dat dus materie ook echt dient samen te vloeien om die geometrie op gang te brengen. Dat is het eitje en zaadcelletje. We leven dus eigenlijk in een hele primitieve, superbasis opstelling.

Arjan: En voornamelijk ook door de zwaartekracht van de maanmanipulaties.

Martijn: Onder andere. Dat is de kers op de taart zeg maar.

Als de maan nu weggehaald zou worden, zou dat niet alles oplossen want er is een gigantisch script.

Maar dat kan de mens op dit moment met het fysieke brein heel moeilijk bevatten, dus daarom is het zo belangrijk om eerst in onszelf te leren werken, op te ruimen.

Terug naar wat je vraagt over de maan en de menstruatiecyclus. Als je dat eigenlijk goed gaat overdenken dan sluit dat op een gegeven moment allemaal perfect in elkaar. Dan is het eigenlijk zo, dat doordat de geometrie is uitgeschakeld door een maan, dus door een geometrisch zwaartekrachtveld in te brengen waardoor het geometrische bewustzijn van de aarde ingedeukt is, heeft dat direct effect op de geometrie van alle mensen die daarin leven en komt er een andere manier van voortplanting. De cyclus verandert, want als vijfdimensionale wezens bestaat er ook een menstruatiecyclus, maar dat is dan niet zoals wij dat nu kennen, maar dat zijn momenten in de geometrie, die repeterend voorbijkomen want omdat geometrie bewegend is, eigenlijk een symfonieorkest, waarin er momenten zijn, uitlijningsmomenten, waarin er een koppeling plaats kan vinden met het mannelijk bewustzijn. En als die ingrediënten er tussenuit vallen, dan blijft eigenlijk iets fysieks over. Iets heel biologisch. En de menstruatie op dit moment van een vrouw, want mannen hebben eigenlijk ook menstruatie, mannen zijn zich daar niet van bewust maar dat is energetische menstruatie – daar hebben wij samen natuurlijk nooit last van – zeg maar de meeste mannen hebben dat wel (gelach)

Arjan: Gelukkig niet, dat moest er ook nog bijkomen.

Martijn: En dat heeft ook te maken met de driften, die mannen in zich kennen, uitbarstingen. Vaak vertolkt zich dat ook in claimgedrag, domineren etc., toe-eigenen en dat soort zaken, dat heeft daar dus ook mee te maken. Je zou kunnen zeggen als je iets wilt doen aan je menstruatiecyclus, vrouwen in dit geval, dat je met heel veel aandacht in je gevoelsbewustzijn aanwezig dient te zijn, eerst in je fysieke lichaam, om het waarnemingsprincipe weer op gang te brengen. Dan kun je namelijk zorgen, dat de geometrie, die de menstruatiecyclus op dit moment nadelig beïnvloedt, dat je die voor een gedeelte wat kunt leren begeleiden.

Dat is gewoon een hele dagsessie als je daar echt over wilt spreken, maar de maan heeft daar een hele grote invloed in.

Arjan: Oké. De vraag was ook van, in hoeverre zijn de invloeden van de maan in die oude cultussen als van de Kelten en die hogepriesteressen, natuurlijk veel maaninvloeden, waren dat oorspronkelijk vrouwen bekrachtigende impulsen of ook al mindcontrol maanachtige impulsen?

Martijn: Dat is allemaal in mindcontrol in feite. Maar kijk wij als mensen, omdat we hele krachtige wezens zijn, zijn in staat om onder de meest zware omstandigheden het beste eruit te halen. Dus in die situatie ontstaat er toch iets heel moois. En dat is wat er eigenlijk ontstaan is. Het klopt gewoon geheel wat er gebeurd is, we hoeven dat ook niet te classificeren als onjuist of iets artificieels. Het is een oplossing, die zich aandient in de situatie waar een oplossing nodig is.

Arjan: Dus op het moment, dat vrouwen samenkomen of mannen samenkomen in een volle maan ceremonie waarin je je eigenlijk verbindt met elkaar en een mooi ritueel doet, dan is het mooie ritueel wat de waarde is en niet specifiek een gerichtheid naar de maan of iets dergelijks.

Martijn: Ja.

Arjan: Kan ik dat zo zeggen?

Martijn: Ja zo kun je het zeggen.

Weet je, de maan die dus invloed heeft op de geometrie van de aarde, op het gevoelsbewustzijn van de aarde en de mensen, is een onderdeel van een heel groot geometrisch bewustzijn van ons zonnestelsel. Dus de wijze waarop ons zonnestelsel draait, houdt de geometrie in beweging. Dat is een heel groot geavanceerd, kosmisch geometrisch bewustzijn. En als daar iets in veranderd wordt, dus gemodificeerd wordt, dan wordt ook de geometrie aangepast. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Een aantal zaken zijn gerangschikt op een manier, die op dit moment leidt tot de huidige situatie waarin wij leven. Maar het belangrijkste is dat op het moment dat wij leren daarin te veranderen, in ons gedrag, in ons gevoel, dat we daarmee de manipulatie ook voor een groot deel kunnen beëindigen, zelfs opheffen.

Arjan: Heel bijzonder.

Martijn: Geometrie is een niet op zichzelf staand iets, geometrie is eigenlijk een uitbeelding van schokgolven van emotionele krachten. Dan kom je dus weer op dat hartbewustzijn uit, dat ons hart van oorsprong en eigenlijk gebeurt dat nog steeds, informatie uit het levensveld ontvangt, waarin tijd dus niet bestaat, alles vindt daar gelijkertijd plaats, en dat die schokgolven van die energie in het fysieke hart terechtkomen en dan ontstaan er geometrische bewustzijnsuitspattingen naar buiten. En als je dat helemaal gaat uitzoeken en je gaat ook een plattegrond pakken van ons zonnestelsel en je gaat wat lijnen tekenen, dan kom je tot hele mooie ontdekkingen en dan kom je ook tot de gulden snede. Alles, alles vind je daarin terug. Alles.

Arjan: Zou jij inspiratie hebben om daar een soort van bekrachtiging op te doen?

Martijn: Ja ik denk dat het wel heel fijn is om onszelf daar inderdaad te bekrachtigen. We zouden dat kunnen relateren aan het thema, dus ook van de natuur.

Dus laten we allemaal, op onze eigen wijze natuurlijk, en vooral op zoek gaan eerst naar een plekje binnen in onszelf, een natuurlocatie waar je jezelf heel prettig en plezierig voelt, en laten we ons verbinden met de kracht van de natuur met het veldbewustzijn, waar al het leven in communiceert.

Dus je mag lekker je ogen dicht doen als je dat fijn vindt en lekker ontspannen zitten.

Haal eens rustig en diep adem op je eigen tempo en realiseer je, dat je je lichaam vanaf je schedel tot aan je voeten ontspant.

In het moment van de ontspanning merk je ook, dat er rust in je lichaam aanwezig is en dat het ook rustiger wordt in je hoofd. Besef ook in dit moment, dat je een reiziger/reizigster bent uit een andere wereld en dat je een menselijke ervaring hebt in het lichaam waarin jij nu aanwezig bent.

En besef ook, dat je hier op de aarde aanwezig bent om de kracht van creatie met elkaar terug te halen in het bewustzijn van de aarde. En dat je een deel bent van het veld van het leven, the force of creation, the force of life. Jij representeert al het leven in elk universum en je brengt deze kracht van creatie hier op de aarde en je realiseert je, dat je niet alleen in je lichaam bent, maar dat dit lichaam in je persoonlijkheid in staat is ten dienste te zijn om je grotere kosmische wezen aanwezig te laten zijn hier op aarde.

En je gaat met je aandacht uit de omgeving weg naar binnen, in eerste instantie in je hoofd en terwijl je met je aandacht in je hoofd aanwezig bent, stel je je voor dat je aanwezig bent in je brein en ervaar je hoe bijzonder het is, dat jij als wezen uit een andere wereld met je aandacht aanwezig bent in de locatie waar werkelijkheid wordt geïnterpreteerd. Alles wat je hoort, wat je ziet, alle zintuiglijke waarnemingen komen bijeen in het brein en daar ben jij nu met je voorstellingsvermogen aanwezig.

Je ademt rustig diep in en met de uitademing voel je een switch in je veld, wat je brein ontspant en wacht op een instructie van kracht vanuit het hart.

Je gaat met je aandacht uit je hoofd naar beneden naar je hart en je legt lekker één van je handen of beide handen op de plek van je fysieke hart en terwijl je dit in stilte doet, ervaar je ofwel heel subtiel ofwel heel krachtig, het intellectuele, spirituele heelheidsbewustzijnsveld.

Neem hiervoor de tijd.

En deze stilte, sereniteit, warmte brengt heel veel informatie vanuit Kracht en Liefde op gang en dit Levensveld, dat jij representeert, is hetzelfde Levensveld dat je tegenkomt als je contact maakt met de aarde, met de natuur, met de insecten, de dieren, de elementen van de aarde. En je beseft in dit moment ook heel goed door met aandacht in je hart aanwezig te zijn vanuit stilte en vanuit een kosmisch bewustzijn, dat je hier op de aarde bent uit een ander universum, dat deze ervaring gelijkgesteld mag en kan worden aan interactie met de natuur. En je kent vast wel een plek op de aarde en dat je deze plek zo lief hebt, dat je er nu naar toe reist. Stel je voor dat je daar bent, in de natuur waar jouw hart ligt, ga met je observatie, met je waarneming in contact met de elementen van de natuur. Ga er maar heen. En midden in dit moment mag je ook beseffen, dat deze plek in de kern een hele aarde is, elke plek op de aarde waar dan ook. En tot een diep inzicht vanaf je voeten tot aan je hoofd, in elke cel van je lichaam, word je je bewust, dat je telkens waar je ook aanwezig bent op de aarde, het contact met de elementen van de aarde, het bekijken van een bloem, het aanraken van een boom, het inademen van heidelucht, dat het 100% gelijkgesteld kan en mag worden aan de hartkracht in jezelf. En dat is waarom jij hier bent op de aarde om deze begrippen, deze kennis, deze gevoelens terug te brengen in het fysieke lichaam, zodat de mens niet meer hoeft te vluchten alleen maar naar het hart, omdat de mens zich bewust wordt, dat ze op de aarde en in de aarde in het hart leeft.

En dan doe je rustig je ogen weer open.

Ja dan kunnen we dus samenvatten dat we heel heel erg veel van deze aarde mogen gaan houden, want dan houden we ook ongelooflijk veel van onszelf.

Arjan: Prachtig.

Martijn: Proost.

Transcript: Mareijke Giglio

Videofragment: Gewoon spiritualiteit | Bok Kukler

Bron: Earth Matters


Crowd Power 21 | De Aarde en de natuur

Bekijk hier de gehele uitzending:

Related Articles

Responses