Menselijk en wezenlijk contact: hoe ervaar jij jezelf in contact met de ander? Deel 2

(Martijn van Staveren) De mensen die in erbarmelijke omstandigheden verkeren, die maximaal worden geraakt door jouw waarneming, door jouw aandacht, die komen in een ander script terecht doordat jij er bent! En om die kracht zijn we gedeactiveerd.

Dit is het 2e deel van Menselijk en wezenlijk contact, klik hier voor deel 1.

Maar binnen het moment dat jij je moet aanpassen aan de ander pas jij je eigenlijk aan aan het trauma van de ander. Dus de traumatische reacties worden als aanlijn moment gebruikt, dus ook van andere mensen, om jou in je persoonlijkheidsreactiepatroon terug te brengen. Dus wat ga je doen, je gaat meestal ga je als mens een soort middenweg zoeken, hoe kun je dan met de ander omgaan, om geen conflict te laten ontstaan, maar je kunt ook tegen de ander zeggen van “nou dat accepteer ik niet dat je zo met mij omgaat” Dus dat zijn twee wegen. Beide wegen komen uit de persoonlijkheid voort. Zo simpel is het. “ja dat is toch niet waar, er kunnen toch dingen van binnenuit komen?” ja natuurlijk want dat is waar we het over hebben dat dat kan en het gebeurt. Als een extern persoon hier op aanlijnt op dat gedrag van de ander, dus gebaseerd op die traumahandeling, dus een traumahandeling kan een manier zijn hoe je toegesproken wordt of hoe iemand met je omgaat, of iets wat niet plezierig is, wordt het vervolgscript door het denken wat er in jou plaatsvindt wordt omgezet. Dit is even in een soort slow motion beweging om naar die bron naar toe te kunnen gaan om in het dagelijks leven te kunnen zien van “hé wat gebeurt hier?” Eigenlijk hebben we het over linken, dus breinlinks tussen de handelingen, handelingen zijn ook gedachten, dus reactievelden, informatievelden, denken is heel krachtig, heel krachtig informatieveld. We hebben het dus over de breinlink tussen de handelingen en de velden die daar op reageren. Dus je moet maar goed zien wat hier eigenlijk staat. Dus iemand heeft een vervelende manier van benaderen naar jou en dan toch in jouw stroming blijven staan! Dit is geen utopie hoor, dit kan. En het is niet dat je simuleert dat je vriendelijk bent, dat is iets anders. Maar er is dus iets daaronder van “ja hoe kom je daar dan?” Daarom noem ik het nog even een paar keer op zodat we allemaal als wijsheidsdragers van ooit, zo noem ik dat dan maar op dit moment, terug kunnen gaan, allemaal op onze eigen manier naar dat hele diepe zuivere aspect wat door onze persoonlijkheid eigenlijk wordt weg geprogrammeerd. Omdat we sneller reageren, de slide hiervoor over paniek, paniek laat ons vaak de meest voor de hand liggende reactie nemen. Dat is in de psychologie uitvoerig onderzocht. Dat is gewoon leuk.

Als mensen in een trauma komen of in een negatief beeld, of in een soort paniekreactie dan reageren ze altijd meestal op de meest eenvoudige manier, ze nemen beslissingen die het meest dicht te nemen zijn.

En zo is het ook met het denken als je in paniek schiet, schiet je daarheen wat het dichtstbij ligt in de persoonlijkheid. Dus het komt er echt op aan dat als je terug wilt in jezelf in je eigen kern, naar een menszijn, mens, dus het echte menszijn, niet het menszijn wat we nu vertegenwoordigen dat we dus in discussies gaan of dat we eigenlijk in het denken terecht komen, door een ander zijn/haar trauma. Ja dan moet ik daar dus heel diep in durven kijken en dat vind je dus niet buiten jezelf hè? Dan moet je dus die Matroesjka poppetjes tevoorschijn halen, dan moet je dus in jezelf gaan kijken van wat is dat eigenlijk wat er in mij gebeurt. Wat bestuurt mij hier. Wat is die gedachte, wat is dat, je gaat ze ineens zien. Je ziet dat je een bepaalde gedachte hebt die je overneemt. Als je je daar niet bewust van bent, als het bewustzijn daar niet in zit, dan heb je het idee dat jij die gedachte bent en dan is die gedachte die er is, is eigenlijk aan het regeren. Dus je moet terugkeren in de gedachte, je bewustzijn moet zich eigenlijk zetelen in het moment dat die gedachte er is en bij het ontstaan van die gedachte, of bij het aanwezig zijn van die gedachte, is het mogelijk dat je met je bewustzijn, gedachtenvelden wat dus energievelden zijn, zijn matrix, holografische matrixen, om deze secundair te maken. Dus dan voel je, dat er iets verandert in jezelf. Je gaat dus anders naar de ander kijken.

Iedereen heeft traumatische reactievelden, maar ik reageer dan niet meer, ik ga naar naar nul. Maar dat is mijn bewustzijn. Dus in de fysieke uitwerking komt er geen reactie, maar ook geen gedachte. Mijn gedachten stoppen.  Als er dan iets naar mij toekomt wat zeer onheus is of zeer onaardig is, of er wordt iets afgedwongen of er wordt iets geclaimd of er wordt iets onaardigs gezegd. En er zitten dus gedachtenvelden in, want dat zit dus allemaal in het veld, en dat ga je dus oppikken, dan ga je het dus gewoon lezen, en dan zie ik dat, en dan zie ik het enige van: oh ja, dit is er dus ook nu. Ik heb geen gevecht met die gedachte. Dat is er dus. En alleen het bevestigen, van dat het er is, en het inzicht, en dan komen we dus op kwantum mechanica uit, dat het 1 van de ontelbare mogelijkheden is aan velden, scripten die zich hebben  geopend, ontslaat mij door middel van mijn innerlijk weten, uit een reactie vanuit het brein.

Even in simpelheid gezegd, je kunt echt anders naar de dingen kijken. Dat wil niet zeggen dat je je gevoelens dus ontkent, want dat is iets anders. Maar dan kun je wel anders je gevoelens gaan ervaren.

 

Gek, die woorden daaraan te koppelen misschien, maar het is eigenlijk wel wat er gebeurt, zij gaan vanuit hun bewustzijn, naar hun trauma, hun denken met jou praten, dan stem jij je daar, uit alle fatsoen, stem je daar op af.

Er komt toenadering tussen jou en die andere beschaving, in dit geval, het Zwitsers echtpaar, ja? En die mensen vinden je hartstikke aardig, dus je stemt je daarop af, en vervolgens komt er een soort overname van dat datgene wat je waarneemt buiten jezelf, komt ook tot stand in jezelf. Want wat je waarneemt buiten jezelf wordt ook in energie manifest in het neurologische systeem. Dus die beelden van die persoon, de geluiden van die persoon, ook het dènken van die persoon, alles is informatie, wordt gedownload, zintuiglijk in jezelf. En vervolgens bèn je die beschaving. Op dat moment draag je alle informatie van die 2 mensen die heel liefdevol praten, draag jij in jezelf. Als jij nou niet in je kern zit van jezelf, dan loop jij als dat echtpaar weer weg. We hebben het nu over holografisch transmissie codes. Het gaat om waarnemen, downloaden, en eigenlijk zijn dat de holografische implants, die plaatsvinden door het fysieke lichaam en ons bewustzijn is niet aanwezig, dus wat doet dat energieveld, dat gaat regeren. Als die twee samensmelten, als dus de hartsfrequentie aanwezig is, een hartsintelligentie, dus je bent met je Bron in je evenwicht en in verbinding, en dat komt dus in het brein dan zul jij, luisterend naar die twee mensen in dit voorbeeld in Zwitserland, zal je die twee mensen vanuit je eigen autonome Bron kunnen aanschouwen, je kunt ze voelen, je download daar informatie in dit lichaam, maar je wordt er niet door bestuurd.

Dus je neemt het waar en het valt weer uit elkaar.

Dan kun jij naar die mensen kijken, hen observeren en door naar hen te kijken vanuit de Bron en met aandacht en te beseffen wat er allemaal gebeurt in dat moment, is jouw aandacht en jouw toenadering zo’n krachtig instrument dat die gedachten die niet kloppen bij de stroming en de diepste bron in jezelf, dat die bij de mensen komen te vervallen. En dan lijkt het net alsof het een soort manipulatie is. Maar het is niet zo. Want je zit slechts in een script.

 

Als we het hebben over die bron. Aandacht ontvangen. Als je aandacht krijgt, als jij aandacht krijgt, échte aandacht hè, dus niet van “hoe is het met jou” en vervolgens slaan de oren dicht. Maar echt van “ik zie jou”. “Wat fijn dat ik je zie”. “het is fijn” Dat hoeft niet allemaal ingevuld te worden met woorden. Het gaat om dat zuivere moment. Maar op het moment dat je aandacht ontvangt is de aandachtskracht, dat is trilling- en informatieveld en dat is dus god en dat is dus schepping, is levenskracht op dat moment. En als jij aandacht krijgt, zuivere oprechte aandacht, zonder een dubbele bodem, dan wordt je dus aangekeken met de frequentie van aandacht waardoor er ook een veld tot bewustzijn komt door degene die jou waarneemt. Eigenlijk is dan in die zin de waarneming of het aandachtsveld is eigenlijk ook een soort bevestiging van dat jij er bent.

Maar als je geen aandacht krijgt, dus geen voeding, dan is er een tekort aan levenskracht. Dat is vaak een hele grote leegte. Op deze aarde zie je dat mensen leeg zijn. Mensen zijn helemaal leeg. Ze zoeken zich, ik zou bijna zeggen te pletter naar een vorm van aandacht. Dat zijn ook reflexen uit de verstoring van de stroming. Dus er is stroming, het stopt, dan komt er een verslaving, een verslaving om aandacht te krijgen. Dus er is een tekort aan voeding waardoor er een gigantische leegte is en die voeding is dus de aandacht en aandacht is god. Zuivere aandacht naar elkaar toe laat een veld ontstaan in de matrix die als het ware alle lopende scripten op losse schroeven zet. Dus je moet hem helemaal diep durven benaderen. Staat er iets tussenin, weg! Vind je iets van de ander weg! Binnenin, kern! Dit is wat mij met het leven verbindt. Dus ik ga jou maximaal zien, ik ga lekker heel diep naar je toe, mooi mooi mens dat je er bent, zo mooi mens!

Die twee bovenste hier (scherm)  de aandacht aan jezelf geven en aandacht is bevestiging van bestaan. Hoeveel aandacht geef je jezelf? Als jij tekort hebt aan aandacht en je hebt nooit die vibraties van echte aandacht gevoeld. Mensen uit andere werelden die volledig in hun kracht staan die raken je zo met hun aanschouwen van wie je bent, ze raken je aan en hun bewustzijn, zij reizen niet door je heen, maar hun waarneming die wordt zo voelbaar in jezelf, het zit niet in het lichaam maar het is in het hele informatieveld, waardoor je, zeg maar, wordt opgeladen in een bewustzijn wat zo helder en krachtig is dat je in huilen uitbarst. Zo diep, zo diep is de waarneming. Het aandachtsveld. Pure aandacht. En als wij aandacht tekort hebben dan is mijn vraag “waarom geven wij geen aandacht aan onszelf?” En dan niet aandacht vanuit de persoonlijkheid maar aandacht vanuit de bron naar binnen toe. Want het bijzondere is dat als je iets nooit hebt ontvangen, je hebt dus eigenlijk nooit brandstof gekregen doordat andere mensen je niet zien. En ik weet gewoon dat hier in de zaal een heleboel mensen zitten die niet worden gezien. Niet in wie je werkelijk bent wat je ten diepste in jezelf voelt. Je doet hartstikke je best en toch weet je dat je niet werkelijk gezien wordt ten diepste van wie je werkelijk bent En daar moeten we ook denk ik heel goed beseffen hoor dat wij daar allemaal een rol in hebben naar elkaar toe om met aandacht te werken. Dan zijn wij ook zeg maar een voorbeeld naar toe en in onszelf hoe we daarmee omgaan. Maar het moment dat er geen aandacht is en je gaat met aandacht naar jezelf toe dan is datgene, het aandacht veld voor jezelf is hetzelfde als dat je aandacht zou krijgen van iemand anders.

 

Zo diep gaat het. Voor ons als mensen is het nu moeilijk te bevatten omdat wij het ook proberen met onze mind te begrijpen. Wij gaan het pas begrijpen als we ons bevrijden uit de blokkades in ons systeem. Dus als ik een negatieve gedachte heb over een ander, de energie die ik naar een ander stuur, lanceer, die is eigenlijk een emotie in mij, onbegrepen in mijzelf. Als ik daar in kan komen, vind ik dus ook niks meer van de ander. Op het moment, dat die emotie vrij komt, dat ik het geen negatieve betekenis geef, dan komt die emotie vrij, dat is een resonantie, is een holografisch, geometrisch bewustzijn, en dat wordt zo sterk, waardoor dat het ook het hersenprogramma aanpast en zegt van: ha kracht. Ja.

 

Dus iemand doet lelijk tegen je en in dat moment voel jij in jezelf: haaa, oeii en dan ga je er naar kijken, en dan ga je heel krachtig met je bewustzijn schakelen in dat moment, ik doe dit niet als Martijn, ik besef dat ik hier in dit moment wel een Martijn rol heb, ik switch vanuit die andere rol, voorstelling, komt er gelijk een ander veld tevoorschijn, switch ik door mijn hele lichaam heen, ik ervaar wat er gebeurt. Ik haal er nog eens flink adem bij, dus die hele cellen, die die informatie op dat moment dragen van pure kracht, want dat is pure kracht van oorsprong, pure emotionele scheppingskracht, die wordt geclassificeerd door het brein als pijn en die mogen we dus vrij maken, we mogen dat gevoel weer terughalen. Dus eigenaarschap nemen in dat moment en niet wegduwen. En wat er gebeurt als we dat doen met voorstelling door het lichaam heen en we stoppen dat ook nog eens in het hart en we maken heel diep met onze voorstelling contact met ons hart in stilte, als we in een stiltemoment gaan dan verschuift de hersenengolfstaat een beetje naar een lagere trilling en die trilling wordt dus langzamer en bij het langzamer worden van het hersenencomplex komt dit veld (hart) vrij, overschrijft ie het veld (hoofd) hier en op dat moment hebben we een nieuw creatieveld in onze mind en zenden we vanaf dat moment anders uit naar buiten.

En dat is wat we te doen hebben. En ja, concreter dan dat kan ik het op dit moment niet zeggen, behalve dan dat dat veld dat we op dat moment uitzenden niet alleen in dit hologram uitgezonden wordt maar ook dwars door de intermoleculaire ruimte.

Het komt hierop neer: alles wat wij aan emotionele krachten ervaren en meestal is het zo’n 90% van het krachtveld van de mens waar schepping wordt ervaren en geclassificeerd als pijn, dat die velden, die wij uitzenden op het moment dat wij die voelen, die prikkels hè oeps er overkomt je een emotie, gevoelens kun je nog reguleren, maar emoties zijn bam die zijn er gewoon, dat op het moment dat we dat ervaren plus of min, dat dat overal in het hele veld tegelijkertijd aanwezig is. Dus met andere woorden, wij voeden én naar binnen toe de wereld en wij voeden ook naar buiten toe de wereld. Dat zijn verschillende werelden door elkaar heen.

En wat ons te doen staat zogezegd, is die velden, die we in ons dragen en afgepleisterd worden door pijn, te bevrijden met onze aandacht om vervolgens die kracht volledig te kunnen leven, zonder een vorm van angst, zonder een vorm van tegenwerking finaal open, dan kun je met je ogenschijnlijk grootste vijanden kun je samen heel erg fijn een wandeling maken en dan is die pijn eraf.

En dat veld is een heel krachtig veld, want de mens beschikt in het uurwerk van emoties bekeken, beschikt de mens over een klein stukje van het gigantische uurwerk wat schepping is. Dat kleine stukje in de mens wordt onderdrukt door onbereidwilligheid en pijn. En zodra wij die gevoelens in onszelf weer aanzetten, we ruimen die pijn op, kunnen we er echt doorheen, dan zenden we die kracht ook weer uit, dan houden we niet vast uit pijn, dan zenden we weer uit en dan is ie beschikbaar voor de rest.

En dat heeft te maken met een waanzinnige, weggehouden historie van de mensheid, de oerwereld, de oorspronkelijke wereld, ik zeg wel eens: het land van Ooit, waar we vandaan komen en dat voelen we dus ook als we in de natuur zijn, en dat we gelieerd zijn aan een wereld, waar alles aan gedaan wordt om dat weg te halen en dat de meest waanzinnige scripts uitgewerkt zijn om de mens te misleiden. Zolang ze maar buiten zichzelf blijft, voldoe je precies aan dat script.

 

Vinden ze niet leuk, dat ik dat nu zeg omdat wij er nu een lading aanklikken, dus het is een buitengewoon volwaardig gesprek maar voor hen is dat echt ultra low basic en daarom is het ook zo belangrijk als je liefde in jezelf voelt, dat je die liefde losmaakt van concepten van welke spiritualiteit dan ook, dat je liefde echt vanuit jezelf kunt voelen. Liefde bevrijd je in jezelf als je maximaal al je traumabeelden naar voren haalt. Ga maar eens gewoon kijken in je dagelijkse leven, waar zitten je weerstandsvelden, wat vind je eigenlijk van een ander, goh hoe komt het dat je zoveel van een ander moet vinden hè. Ga maar eens kijken, het zit zo diep geïnfiltreerd in het dagelijks leven, zo diep.

 

Arjan: Je hebt wel eens de suggestie gegeven inderdaad om in de ochtendbekrachtiging, dat jij dat deed zeg maar, je zegt ook: “Vandaag geef ik de opdracht om betekenisvolle verbindingen aan te gaan” en dat verbinding heel belangrijk is.

Ik heb dat ook een tijd gedaan en doe ik ook nog steeds, het is onvoorstelbaar wat er daardoor gebeurt, hoe belevendigd het wordt zeg maar als ik even een gesprekje heb met iemand in de supermarkt, die ik niet ken, dat is echt onvoorstelbaar wat er dan kan gebeuren. Dat is echt heel bijzonder.

Martijn: Wat je dan doet is letterlijk, dat je met je eigen kracht iets in beweging zet. En alles is gebaseerd op menselijk bewustzijn.

Op het moment, dat ik als mens de moeite neem vanuit mijn eigen besluit contact te leggen met een ander vanuit gelijkwaardigheid en respect, dan komt er dus een verandering in het veld. En ik heb al een keer eerder iets verteld over het Artanis bewustzijn, waar ik van oorsprong vandaan kom als mens, daar is dit gewoon een complete normaliteit. Daar is alleen maar open contact en daar is alleen maar interesse in elkaar. En dat wil niet zeggen dat iedereen zich met elkaar bemoeit, totaal niet. Maar er is een veldbewustzijn en dat is dus het tegenovergestelde van een brein-link, dat is een heart-link zeg maar, dat is een heel ander veld waar enorme krachtige emoties aanwezig zijn en er wordt ook gesproken en gecommuniceerd door middel van emoties. In die wereld is er alleen maar respect en interesse voor elkaar. Alleen maar. Zonder verwachtingen. Daar mogen wij hier ook naar toe. En dan is het wel belangrijk om ook te leren schakelen tussen al die verschillende krachten, die in jezelf zitten, ze ook te zien, te kunnen pareren, erover te kunnen spreken. Maar wel vanuit respect.

 

Persoonlijkheid en ego zijn ook 2 verschillende dingen.

Arjan: Wat is het verschil daartussen dan?

Martijn: Je ontwikkelt je persoonlijkheid, je kunt ook een persoonlijk spiritueel bewustzijn ontwikkelen, dat heel erg past bij dit leven, dat is ook het spirituele beeld wat je het beste kan begeleiden om je goed te voelen in het leven, hoeft overigens niet iets te maken hebben met oorspronkelijke spiritualiteit, en ego ontstaat op het moment dat er te weinig inzicht is in de persoonlijkheid. Als de persoon in kwestie in een bepaalde situatie geen inzicht in zichzelf heeft, zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt iets gaan bevragen over jezelf: ”Hmm wat gebeurt hier eigenlijk, kun jij misschien iets zeggen wat je bij mij ziet,” of jezelf bevragen. Dus dat is open. Je kunt hem ook dicht gooien, bang zijn voor het feit, in dat moment, dat je een tekort aan inzicht in je eigen persoonlijkheid hebt, en dan kun je schakelen tussen verschillende processen. Of je kunt heel erg in het slachtofferstuk terecht gaan komen dat je denkt van, oh ik kan het niet handelen, ik kan het niet managen dit stukje persoonlijkheid, dus ik moet maar in de slachtofferrol. Dus ik moet geholpen worden.

Arjan: Het ego is dan een soort gedegenereerde persoonlijkheid.

Martijn: Ja

Arjan: Terwijl de persoonlijkheid is in de matrix en als je daar niet lekker in functioneert of naar binnen gaat op een verkeerde manier dan ontwikkel je een ego.

Martijn: Ja, je hebt een rol van slachtofferschap, je kunt ook heel erg graag andere mensen gaan redden en andere mensen gaan adviseren, dan ga je in dat stuk. Maar je kunt ook in de aanvallende modus gaan. Het verschil zeg maar is, dat ego een tekort aan inzicht in de persoonlijkheid is. En daar geef ik dus heel veel aandacht aan. Het is ook belangrijk om je af te vragen van, hoe kun je aandacht geven aan je persoonlijkheid vanuit je persoonlijkheid? En in feite sla ik die stap dan niet zozeer over, maar wel dat we eerst kijken naar …… de batterij is al weer leeg hè (apparaatje van Arjan heeft alweer lege batterijen) ja dat dacht ik al, nee maar dat is logisch (ingehouden gegrinnik van Arjan).

Ik spreek wel degelijk over de stukken van de persoonlijkheid, maar op het moment dat mensen zich bewust gaan worden en durven toe te geven aan zichzelf dat ze heel veel al in de persoonlijkheid hebben vastgezeten, gereageerd en geleefd, op het moment dat ze zich daar bewust van worden, dan smelt de persoonlijkheid al een beetje naar een al wat kleinere vorm. Dus alles is ook op kennis en bewustzijn gebaseerd. Ik sla het zeker niet over, nee, maar ik doe het op een andere manier.

Wij leven nu en laten we het daar maar mee afsluiten, wij leven in een fysiek lichaam, we hebben allemaal te maken met kwantumfysische wetgevingen en kwantummechanische wetgevingen, en één daarvan is, als je bewust wordt van je lichaam, dat is één, je wordt je bewust dat je in een lichaam leeft, dat is twee en als je je ook nog bewust wordt van de mogelijkheid dat je durft aan te nemen: ik kom niet van deze wereld maar kom ergens anders vandaan, je gaat dan naar binnen toe en je gaat jezelf dat voorstellen, dan vindt er een verschuiving en een verandering plaats van het elektromagnetisch beeld van het lichaam, dus van je brein. Op het moment dat dat gebeurt vindt er dus ook een verandering plaats in je persoonlijkheid.

 

Iemand zegt wat woorden, informatiebewustzijn, gemoedstoestand, er wordt iets gevoeld bij die persoon en die gaat het vertalen in woorden en die worden informatiebewustzijn in het lichaam van de ontvanger, dus ook het verhaal erachter, het gevoel van die persoon, dat bewustzijn heb je ook gedownload en daar moet je je van bevrijden, of je gaat in gevecht of je negeert het en je blijft de hele dag met dat gevoel zitten of je zorgt ervoor dat je de kwantummechanica toepast dat je met je bewustzijn je lichaam observeert zodat dat geïnstalleerde veld als het ware uit het patroon gaat wat jouw systeem gijzelt, dat het informatieveld komt te vervallen. Dat je dat bewustzijn maximaliseert, voortdurend in je draagt, dan maakt het niet uit wat andere mensen tegen je zeggen. Dit leidt tot krachtige vrede op aarde.

 

Als jijzelf in evenwicht verkeert en dat ben je niet als je je op je persona richt, want dan heb je een belang, als je gaat voor het grotere geheel, “ik ga voor het evenwicht in het grotere geheel” “het gaat mij erom dat iedereen in evenwicht  komt” dan komt jouw bewustzijn ook in dat evenwichtsveld. Als je dan een beeld hebt, visie over iets wat je niet kunt bevatten maar het gaat over het geheel, dan zendt jouw bewustzijn in jouw werkelijkheid een signaal af naar de ruimte rondom de situatie/persoon waar onbalans is.

 

Je moet niet de wereld willen veranderen. Als iedereen verandert naar dit stuk in zichzelf dan verandert het hele informatiebewustzijn, dan komt het paradijselijke van deze wereld die nagebouwd is aan de hand van allerlei andere oorspronkelijke scripten, dan komt het oorspronkelijke paradijselijke script wat bij deze werkelijkheid hoort, komt tot leven, maar pas op het moment dat je het niet wilt veranderen! Want elke vorm van iets willen veranderen is gelinkt aan de mind.

 

En je moet ook luisteren naar wat een ander je vertelt. Niet dat wat een ander je vertelt altijd waar is, maar als een ander tegen mij zegt van “nou dat en dat vind ik wel moeilijk bij jouw persoon want ik vind dat het heel erg afsluitend is “ dan ga ik niet zeggen “ja dat is jouw hologram” Goed luisteren met oren en hart naar wat wordt gezegd. Wat gebeurt er nu in mij, ik moet er toch ergens naar kijken, niet dat het perse zo hoeft te zijn maar kijk er gewoon naar. Met je bewustzijn zal je als het ware, het is een zalving, door die informatie, want jouw aandacht, ook al is het een klacht van een ander, jouw aandacht, jouw bewustzijn gaat daar wel doorheen! En dat zorgt wel voor dat op dat moment, want het speelt op dat moment, of het dan waar of niet waar is, het speelt, het komt tevoorschijn, op dat moment zorg je er wel voor dat je het met aandacht bekijkt en dan wordt het rustig en dan wordt het vloeibaar, dan wordt het niet puntig. Dus je moet én aan je persoonlijkheid moeten durven werken, je moet kijken van in welke rol zit ik, waar blijf ik aan hangen, en tegelijkertijd moet je beseffen dat dat dus niet ter zake doende is! Het is niet belangrijk! Het gaat om wie daar in zit, in jou.

 

En dat moment dat je ergens commentaar op gaat hebben, dat komt ergens vandaan, commentaar kun je ook ombuigen door het vast te stellen. Jij kunt in jezelf commentaar leveren in datgene waar je naar durft te kijken aan jezelf en aan de situatie waar je mee verbonden bent. Dan is het commentaar leveren vanuit een heel diep weten van verbondenheid, dus je ziet dat het niet klopt, je durft er commentaar op te leveren d.m.v. hoe je er naar kijkt, je neemt er dus geen genoegen mee, je brengt je bewustzijn erin, je initieert en op dat moment neem je de leiding! En ineens verandert er iets. Het is de kwantumscheppingswet. En ook in dit universum functioneert het.

Meegeven om er geen weerstand op te hebben op wat je ziet, op de situatie, dat op z’n minst. Dus dat je het neutraal kunt aanschouwen, het kan ook zo zijn dat je er met heel veel liefde naar kunt kijken naar een situatie van nou dit is niet nodig. Maar weerstand, nee, observeer het maar. Het kan zijn dat je veel gevoelens door je lichaam voelt stromen, wat dan ook. Daarom ook neem de tijd om te schouwen in je hoofd. Soms heeft het 10 seconden, 1 minuut of een paar minuten nodig. Om daar heel kernachtig naar te kijken.

 

Je moet opletten dat jij bent gaan denken wat het systeem wil dat jij denkt. En daar moet je je uit terugtrekken. Elke vorm van gevecht, hoe dan ook, al heb je nog zo gelijk, elke vorm van gevecht zorgt eigenlijk tot en nog grotere verwijdering van jezelf. Je moet terugkeren in de basis, je hebt nu de keus aan jezelf of je het los wilt laten en dat je die nieuwe bomen laat ontstaan uit de kleine zaden die je hebt gezaaid die er al zijn en laat dat zo snel mogelijk gebeuren.

 

We mogen het leven eren. Desnoods geloven we helemaal niets meer. Helemaal terug naar de kern van het leven. Evenwicht, eerbied, dankbaarheid en elkaar niet in de steek laten. En als er een keer iemand iets tegen je zegt, ook juist binnen de bewustzijnsgroepen gebeurt er een hoop, als je elkaar werkelijk begrijpt, kom je naar elkaar toe, en dan zeg je “ik vond het echt niet leuk wat je daarnet zei maar ik hou wel van je” en dan geef je elkaar een kus. Niet op reageren, je moet het in jezelf doorbreken. Vraag nooit om een excuus van een ander, je moet tot jezelf komen.

 

En niet alleen de “groepjes van Martijn” die niet bestaan, dat is wat er nog weleens in het energieveld is, maar het zit wezenlijk in onszelf. En dat wij elkaar ontmoeten bijvoorbeeld hier of elders, waar dan ook ter wereld, dat maakt niks uit, dat is alleen maar fijn, kostbaar en ook heel moedig. Dus het is in wezen overal waar jij bent is het jouw groepje. Dat moet je goed beseffen. Besef dat heel diep, dat waar je ook komt dat dat een groepje is die ontstaat rondom jou. Dus niet dat jij bij een groepje komt maar het ontstaat rondom jou.

 

Maar hé mijn gedachten mogen er ook zijn, hoewel ik ze niet uitspreek, ze mogen er gewoon zijn. Op dat moment door je bewustzijn erin te brengen gaat je gedachte stromen door het veld , dan wordt die atmosfeer dus ook geraakt doordat jij je bewustzijn erin zet. En als je daar je bewust van wordt van dit hele eenvoudige maar zeer doeltreffende denkmechanisme, gebaseerd op inzicht en bewustzijn zul je merken dat jouw gedachten ineens enorm er toe doen. En wat wij doen is teveel in de stiltezone zitten.

 

Je kunt heel verborgen over iemand denken, over een persoon, je kunt heel verborgen denken en dan ben je dus heel voorzichtig in denken en dan voel je ook, als je daar heel eerlijk in bent, het gaat gewoon om eerlijkheid, dan voel je als je daar naar gaat kijken dat je door die verborgenheid, de gedachte over een ander, dat je daarmee een soort stiekem energie creëert, vibratie bij jezelf. En dat hoeft helemaal niet want wij zijn mensen die stromen met elkaar van oorsprong en dat moeten we hier dus op de aarde terugzetten en dat kan alleen maar starten in onszelf. Als je een gedachte hebt over een ander die je begrenst, het gaat niet eens over het uitspreken, dat is natuurlijk helemaal formidabel, maar dat volgt automatisch, of het nog nodig is ja of nee, als je innerlijke gedachte daar ook stroomt, als je dan doorhebt dat je een gedachte hebt over de ander die je heel erg bij jezelf houdt, dat is een soort stiekemheid, een verborgenheid, als je dat doorhebt kun je dat omzetten, kun je namelijk die gedachte die je hebt in één keer de remmen losgooien en dan kun je die gedachte los laten gaan en ook richting diegene waar het over gaat. Dan ben je heel transparant en eerlijk. Dan zeg je ja in de energie en de kracht als wezen in de vibratie van liefde en kracht en werkelijk bewustzijn, dus niet geprogrammeerd bewustzijn, dan zeg je alles wat ik denk “oh ik denk nu ook even aan jou” “jij mag best weten dat ik dit denk” En dat kan over mensen, kan over dieren, kan over situaties, en dat is dus gebaseerd op bewustzijn in jezelf. En gedachte is een machtig wapen.

 

Ik maak altijd eerst verbinding met de ruimte waar ik ben want de ruimte waar ik ben kan heel eenvoudig in dienst staan van andere krachten die in dat hologram functioneel zijn, maar op het moment dat ik mijn dankbaarheid en mijn verbondenheid in die ruimte zet kan ook andere krachten die mee observeren, kunnen ook toegang krijgen doordat ik mijn bewustzijn erin zet. Dus ik voel ook dat hele veld veranderen.

 

En ik doe dat dus gewoon om ook de aanzet te geven van kijk eens naar die momenten wat heel normaal lijkt te zijn, zet jezelf daar eens dieper in. En doordat ik mijzelf met aandacht daar diep in zet, in dat moment en het ook fijn vind “oh wat gebeurt er allemaal, allemaal energie” en ik kijk naar die mevrouw, ik zie dat ze geërgerd wordt door iemand anders, ik kijk nog krachtiger naar haar, ik laat niet die ergernis die binnenkomt in mijn gedachte binnen, want anders zou ik gaan meekijken met haar bril! en ben ik geërgerd voor haar omdat zij geërgerd is door die man, waardoor ik geërgerd aan die balie sta en geërgerd een flutkamer krijg. Dat is wat er dan gebeurt. Zo functioneert de matrix. Dus ik kijk alleen maar vanuit die warmte en vanuit die kracht naar haar en vervolgens krijg ik dus een kamer die aansluit bij de situatie die er afspeelt bij mij. Dat is wat we moeten doen. We moeten de matrix durven leven.

 

Je kunt op verschillende manieren naar buiten spreken. Je kunt dus spreken vanuit je oude patronen en je ballast. En als je dus vindt dat je ballast aandacht nodig heeft, gegarandeerd ga je vanuit je ballast ook naar andere mensen praten. En daar is niets mis mee want dit is het oude patroonsysteem, dat geprogrammeerde bewustzijn en de ballast die er nog zit, dus ook de stagnerende werking die op ons bewustzijn geplaatst is in het fysieke veld, die moet je ergens zien te herkennen. En voor mensen die hiermee bezig zijn, zoals jij, is het mogelijk om vrijuit te spreken met dát in het bewustzijn, want het gaat over iets anders. Want je hoeft niet meer vanuit die oude patronen en ballast te spreken. En als je dat wel zou doen dan is de gedachte dat dat een reactie oplevert of dat andere mensen daar op gaan reageren, dat je daarop wordt beoordeeld, is in feite een gedachte die voorkomt uit die oude patronen en ballast. Dit gaat primair over jezelf. Niet wat andere mensen zeggen. Jij moet jezelf laten schijnen en uiting geven aan dat wat er binnenin jezelf zit.

 

Als je je irriteert dan kom je hier terecht, wat is dan een bekrachtiging? Wat is een bekrachtiging. Op het moment als je geïrriteerd bent naar een ander, zit je eigenlijk al in je patronen en ballast frequenties en dit lijkt wel een soort neurotisch iets te worden van “ja maar wraah” ja maar het gaat daar gewoon om, het gaat er om dat je niet reageert vanuit die irritatie, die irritatie is er wel, dat moet je niet maskeren want dan ga je onderdrukken en ontkennen, dus je moet hem gewoon ervaren, en op dat moment pak je een stoel of je pakt iets anders en neem de tijd met je bewustzijn door te beseffen van “oké wacht even ik ben geïrriteerd” Dat is heel eenvoudig. Je voelt dat je geïrriteerd bent, op het moment dat je een stap daartussen zet merk je dat je geïrriteerdheid al een andere functie gaat krijgen. Dus eerste reactie, het reactieve van de mens die uit de patronen en ballast is om gelijk, bom, die irritatie in te zetten. Atjak! En voordat je dat doet zit een gedachte. En is dat denken van jou wel in lijn met wat je werkelijk voelt? Of zit je al in de kluis van iets anders? Dus als jij spreekt over van “ja ik vind het heel moeilijk” natuurlijk is dat moeilijk, maar dit, wat hier nou zo’n beetje staat in energie, wat hier binnenin ons zit wie we zijn, dat moet je systematisch aanvliegen en ontmantelen. Je moet hem dé-activeren door je bewustzijn erin te brengen.

 

Het gaat eerst om dat je gedachte niet meer in lijn staat van die reactie. Dus dat is een heel diep proces en we praten nu om het bewustzijn omkeer proces van de mens. Dit is waar we het nu over hebben. Want het hele systeem op deze aarde is doordrongen van reflexen en reactieve patronen die in feite het tegenovergestelde zijn van waar we het met elkaar over hebben, want we willen juist vervloeïng hebben met elkaar, we willen elkaar bereiken. We willen, ook al ben je nog zo verschillend, zie je dingen anders, je wil met elkaar tot een vibratie komen van “weetje het is helemaal oké dat jij het totaal anders ziet maar desalniettemin hou ik gigantisch veel van jou en er is helemaal niets in mij wat jou weg wil duwen omdat jij het niet met mij eens bent, dus ik geef je gewoon nog een dikkere knuffel” Dus dat er geen blokkades tussen zitten. Wat maakt het nou uit dat je het niet met elkaar eens bent? Het idee dat je het met elkaar eens moet zijn voordat je elkaar kunt voelen dat is er één niet van de mens! Is volslagen waanzin.

Het gaat dus om het uiten van jezelf maar vooral eerst om het voelen daarvoor en ook dat je de gedachten die daar uit voortkomen, hoewel ze vaak niet stromen met je innerlijke beleid van wie je bent werkelijk, dat je dat ook durft te ventileren. Zet dat maar naar buiten.

 

Dat is een hele diepe reis, want je wordt tot het diepste getest, gepest, test, er gebeurt iets. Het gaat dus om je eigen bewustzijn. En het mooie is ook dat als je daarin volhard in jezelf dan merk je ook van dat het hele veld wat daarachter ligt, wat eventueel rumoer of onrust veroorzaken wil, dat dat niet doorzet en dat dat in één keer luwt. En het bijzondere is dat je met je gedachtekracht vanuit de vervloeïng, dat je weet,  het moet nu stoppen in mijzelf, deze oorlog, op het moment dat je dat weet dan voelt de ander het ook.

 

Wij zijn wezens die heel krachtig zijn, die door het veld gaan, in contact zijn met de ander, ook al worden we geclaimd, die daar niet in mee gaan en altijd dat schone zuivere balansveld altijd laten zien aan de ander, waardoor het andere wezen geïnformeerd wordt door jouw informatie bewustzijn en in feite, als de ander dat goed observeert en durft te aanvaarden, dat ook in zichzelf kan voelen en de keuze kan maken van ja maar dit is ook een deel van mij, hier kan ik ook in navigeren.

 

We hebben te maken met een ander informatiebewustzijn en dat is wie we werkelijk zijn, maar dat is als het ware weg geweven. Dus je kunt denken in lijn van het lichaam en je kunt zelfs voelen in lijn van het lichaam. Maar dat is iets heel anders dan het innerlijk weten. Als we allemaal werkelijk zouden leven vanuit ons innerlijk weten dan zouden we echt een kwantum sprong maken op de aarde. En het wordt echt tijd dat mensen zich daar op zijn minst vrijuit over gaan denken in lijn met hun eigen gevoel, en dat ze daar ook op z’n minst een gezamenlijke boodschap eigenlijk over gaan verkondigen, als een soort decreet in de atmosfeer, van “dit is wie de mensen van origine zijn, zij, wij, ik sta voor hup, hup, hup hup dit is waar het om gaat!” Een heel groot collectief bewustzijn wat dat uitdraagt in de atmosfeer.

 

Maar het komt dus voort uit de manier hoe ik denk en hoe ik handel. Ik denk dat het daarom is waarom ik dit deel, dat je goed beseft waar je staat in dit leven en wat je doet en dat je alles met aandacht en met betrokkenheid benadert, dieper. En niet zomaar als een toevallige ontmoeting ziet maar dat die ontmoeting wat minder toevallig wordt op het moment dat jij je erin vervoegt.

 

De deuren staan open, alleen in deze frequenties ga ik niet met jou communiceren, want ik ga niet met jouw geprogrammeerde bewustzijn in debat. Ik wil graag met jou in debat. En als ik met jou in debat ben en zo moeten we naar de wereld ook kijken, en zo moeten we het debat wat je op dat moment voert vanuit die kracht, dan kan er genoeg ruimte zijn dat er ook af en toe persoonlijke aanvallen tussendoor worden gezet, maar dan is de basis al gelegd van zo’n sterk fundament dat je binnen, dat zie je ook binnen spirituele en bewuste mensen dat er af en toe flinke clashes zijn, maar dat die clashes niet maatgevend zijn voor de rest, maar dat ze er zijn, bam, dan ligt er een fundament onder. En dat fundament moet je er wel zelf inzetten in je bewustzijn.

 

Als je altijd vanuit reflexen en programma’s functioneert en leeft, ook op een bewustzijnsniveau, moeten we beseffen dat de mind eerst omgebogen moet worden, dus je zet eerst een mindconcept in lijn met binnen, met voelen, zet je door dat oude mechanisme heen.

En door het weer anders te bekijken ontstaan er hele andere gevolgen uit.

 

Ik weet gewoon dat bron uiteindelijk alleen maar is wat in mijzelf zit en dat is een behoorlijke klus om daar in te komen, maar ik kom er eigenlijk alleen maar in door elk informatieveld van wat het niet is te dé-activeren.

 

Dus je moet steeds dieper gaan beseffen dat je met je eigen brongenoot te maken hebt. En dat is een heel belangrijk onderwerp omdat één van de redenen, zolang wij dat niet beseffen als mensen, kunnen ook andere beschavingen eigenlijk niet in dit veld hier komen want ze krijgen met een heel ver en gebrokkeld bewustzijn te maken en in feite met je persoonlijkheid waar dus geen bron in aanwezig is.

 

Als je zo communicatie durft te beschouwen, zoals ook nu met elkaar, we lanceren dus onze eigen klank d.m.v. een woord, als we hem niet op onszelf betrekken of naar de ander, maar meer van hé dat is dus de reactie, want dat is waar ik het in het begin over had, vrij denken, zet hem maar in het veld, met woord of gedachte dan voel je ook dat je eigenlijk niet tegen elkaar spreekt als persoon maar dat je informaties en bewustzijn lanceert om in het veld te laten ontstaan. Want elke opmerking in energie of taal doet er toe .

Dus als we iets zeggen tegen elkaar dat we beseffen dat we het niet letterlijk op de persoon afsturen maar dat het informatie- en bewustzijn responsen zijn op het veld wat er achter zit en dat het goed is dat het elkaar dat ontmoet. Het is heel interessant om dan heel diep in jezelf te kijken wat er met jezelf gebeurt en of je in je bron kunt zitten terwijl er iets gezegd wordt en in beweging wordt gezet zonder dat je persoonlijkheid daar in gaat reageren. En dat is een heel fijn mechanisme, heel fijn, dan kom je in het onschendbaarheidsdeel van jezelf terecht.

 

Want je spreekt uit wat er dus binnen in jezelf gevoeld wordt, je spreekt het uit en je zet het in het veld neer. Dat is een vorm van je ware zelf, dat staat los van allerlei andere gedachten en je verbondenheid met iets zou je ook kunnen zien als bron.

 

Dat je lekker als je persoonlijkheid daar kan zitten op het moment dat ik zonder allerlei gedachtes kan observeren, op dat moment zit ik in een vormloos geprogrammeerd iets, zit ik in mijn ware zelf. Dus dat is eigenlijk een bronfrequentie. En dat heeft niet een bepaalde etiket maar ontstaat op het moment dat je iets voelt, iets wezenlijks voelt vanuit jezelf wat niet gelijnd wordt vanuit een theorie of vanuit een model. Dat is eigenlijk bron. Goed jezelf ervaren in een balans en genieten van dat moment. Dan kan je balans gedachten krijgen, balans waarnemingen kun je voelen. Mensen die uit onbalans naar jou toe spreken, daarin kun je balans voelen in jezelf, op dat moment ontstaat er een krachtveld die dus niet manipuleerbaar is en niet meer onderuit te halen is waardoor je je vervelend gaat voelen, maar overeind blijft, op dat moment is er een krachtveld, dat is dan het bronveld het frequentieveld van soeverein, autonoom bewustzijn. Bron is eenvoud, dat is een hele eenvoudige kracht.

En elke vorm dat je het wilt snappen, iets nodig hebt iets van buitenaf dan komt het gewoon niet uit jezelf. Dat is een hele trilling in het bewustzijn.

 

Die broncode is eenvoudig en dat is luisteren naar wat je zelf in jezelf voelt in elke situatie en dat het kan ontstaan van binnenuit zonder dat er een leiding in zit van een ander. Daar ligt het.

 

Iets beweegt door elkaar heen en toch hoef je het niet te worden. Maar je kunt er wel bestaansrecht aan geven zonder te vechten, dat is een reactie. Essentieel voor mij was mijzelf gaan voelen, mijzelf gaan voelen, dan kan ik ook bestaansrecht aan anderen geven.

 

Maar nou komt de volgende stap die daar weer achter zit: hoe kijk jij naar al die andere mensen? Want het draait om jouw innerlijke bron. Het is jouw innerlijke kracht. En als je dit helemaal niet weet dan zul je dus eigenlijk nooit datgene doen wat je werkelijk kan en wat je bent, namelijk toegang verschaffen tot. Dus de godskracht is dat zij kijkt in de matrix en die matrix laat stromen vanuit zichzelf! En in één keer boem! Komt datgene tevoorschijn, kan gebeuren, wat jij van binnen voelt. En als jij je vader blijft zien als je vader en als een niet bezield wezen of als een wel bezield wezen, het enige wat je kunt doen is dit weghalen, tjoek weg, en in je ware zelf! En kijken of je van deze man kunt houden op een manier die helemaal vanuit jezelf komt. Dat is het enige wat je kunt doen. Dat is de humanoïde kracht.

 

Het heeft te maken met we zijn verschillend. Er zijn andere manieren van hoe je het leven ervaart. En daar ligt dus ook een embargo op in ons bewustzijn. Want waar we het net over hebben gehad is al die verschillende godsvelden, al die verschillende bronrasters als het ware, is dus een bronveld wat voortkomt uit het zijn van alle menselijke wezens.

Iets in ons onderbewustzijn wat ingevoegd is wil dat het allemaal gelijk is. En daarmee zijn we ook gelijk geworden aan de heersers.

 

Dus als je geen voorkeur hebt dan kun je met al die velden communiceren. Maar er is iets in de mens en dat is heel belangrijk, want zo wordt de mens ook herinnerd in haar geheelheid door alle universa heen, het gracieuze humanoïde bewustzijn wat niet krachtiger is dan iets anders, maar gewoon krachtig is van zichzelf, heeft het potentieel om te verbinden en te communiceren tussen al die verschillende velden en kan dat tegelijkertijd. En op het moment dat het bewustzijnsveld, dus het informatiebewustzijn van het menselijke ras, die functie heeft en is, waarbij het bewustzijn zo krachtig ruimhartig georiënteerd is op alles wat er is, is de mens ook een soort kosmisch schakelbewustzijn wat verbinding legt tussen alle levensvormen. En daarom moest de mens dood in haar bewustzijn!

 

En wat wij dus moeten doen is, in dit proces, is dat wij in het verzamelcentrum ook leiding nemen en daar ook gecoördineerd van binnen, dus je mag denken in lijn van wat je daar voelt, en dat je de gedachte die dus stroomt dat je die coördinerend inzet in lijn met hier en krachtig naar buiten brengt.  En dan moet je eens opletten wat een kracht de mens van binnenin zich draagt, toegang verschaft tot het lijf, en vervolgens zo krachtig naar een ander kan denken die in een zware verwarring zit en in 3,4,5, minuten, 1 seconde of 4 uur, zorgt ervoor dat de krachtige gedachten in deze matrix op basis van innerlijk weten, zorgt dat het informatieveld waar de verstoring in de ander zit in één keer terug resoneert naar balans. En de ander vraagt aan jou wat heb je gedaan? Eigenlijk helemaal niks. Jij hebt je gericht op jezelf, ik heb dat gedaan en ik heb je heel sterk waargenomen.

 

Dus als iemand aan jou zou vragen “wat voel je nou” dat is helemaal niet van belang, dus die vraag hoef je eigenlijk niet eens aan jezelf te stellen, het is meer van “ik neem waar dat..dit neem ik waar” En dan weet je voor jezelf wat er aan de hand is. Dus het gaat om statische mentale energie in beweging te zetten met een ander informatieveld. Dus het ene veld is plat, tjak, dat is de persoonlijkheid, die verzamelt alles in het platte datacentrum en dat andere is naar binnen, is vibrerend en trillend, is rond, is warm, en komt als een bubbel tevoorschijn, en geeft zoveel kracht dat de mind eigenlijk niet eens weet wat hij daarmee moet.

 

En het gaat dus dan niet zozeer om dat je een ander gaat lopen verbeteren of beleren of gaat aanvullen of tegen gaat spreken maar dat je vooral kijkt van ja wat gebeurt er nou eigenlijk naar mij toe, hoe ga ik daarmee in mijzelf, kan ik daar in schakelen, kan ik het in mijzelf opruimen en als dat niet lukt kan ik dan dat stukje wat niet lukt gewoon delen met de persoon waar het mee te maken heeft. Het gaat om maximale openheid en transparantie en als je dat durft weg te halen bij dat het een persoonlijke situatie is wat alleen maar met jou te maken heeft maar je durft in één keer ook te zien van “ja wacht even dit beïnvloed eigenlijk het hele veld, het hele bewustzijn” dan wordt je nog dieper betrokken bij datgene wat je in je aan het opbouwen bent. En we zijn samen aan het metselen, we zijn het samen aan het neerleggen, de kernwaarde van wat werkelijk het leven is in eerlijkheid, oprechtheid, waarde, kostbaarheid. En dat is best wel een punt van aandacht.

En daar maximaal open en eerlijk in te zijn als dingen toch pijnlijk zijn waarbij je het direct uit het veld weghaalt “oké dit deed het met mij, dit zeg ik tegen je, dit is wat ik er bij voel”, even als voorbeeld hè, “dit vond ik echt niet prettig wat hier nu gebeurde en ik ben ook niet boos op je, maar ik moet het wel even zeggen en je hoeft er ook niet op te reageren, het is een uiting, dit is wat er is gebeurt is in mijzelf” En dat de ander, als dat tegen jou of tegen mij wordt gezegd volledig kan aanvaarden dat dat op dat moment een uiting is, dus een persoonlijk naar mij toe gericht of naar jou toe, maar een uiting is in de atmosfeer en in feite een uiting is van heling, door kristal helder te laten zijn en uiting te geven wat er eigenlijk is. En dit punt dat is een heel groot aandachtspunt.

 

Maar als het blijft haken en je merkt dat dat in de weg staat en je hebt het gevoel dat je jezelf kunt bekrachtigen door dat uit te spreken en dat het ook belangrijk is dat jij in dat stuk en dat is per situatie verschillend, dat je het tegen de ander kunt zeggen en dat je daarmee juist een verbinding tot stand brengt door dat te zeggen, dat kan juist met woorden ook heel belangrijk zijn, dan doe je dat. Maar ja, kunnen we dat van elkaar aanvaarden, want we hebben het over het opruimen van beschadigingen en het maximaal openzetten. Maar kunnen we werkelijk naar elkaar luisteren, ja dat kunnen wij!

 

Want het gaat er niet om dat je perse overal elkaar moet ontmoeten, het gaat erom dat je beseft dat je je eigen plek inneemt. En daarin doe je datgene wat je doet.

 

Want god hoeft niets te bedenken, bewustzijn hoeft niets te bedenken. Bewustzijn weet. En geeft precies de reactie.

 

En als het problemen oproept dan kun je niets anders dan vaststellen van oké er wordt hier flink op wat knoppen gedrukt zodat mijn zintuiglijke en mijn breinwaarneming extra wordt belast. En ga ervoor!! Ga naar het hart, breng jezelf in balans, kijk ernaar, maar ga dan niet altijd keihard aan werken aan wat er naar je toekomt, want anders kan het zijn dat je in een bezigheidstherapie terechtkomt, want de krachten achter de schermen doen er alles aan om op een knop te drukken zodat je daar mee bezig bent. Dus er is een laag ergens in jezelf dat je voelt van oké ik heb ‘m bingo, tjak, ik doorzie hem en dat is het dan, is ‘ie al omgedraaid. Je hoeft hem alleen te herkennen. De afleidingen.

 

Dus wat is dan neutraal, neutraal is waarnemen en beseffen dat het helemaal niets met jou te maken heeft! Op het moment dat je dat iedere keer beseft dan wordt het heel rustig van binnen.

Dus ik hoef mij niet aangevallen te voelen. En als wij het gaan beseffen dat alles wat we om ons heen zien dat het iets zegt over wat zich daar afspeelt dan gaan we dus beseffen dat datgene wat er zich bij ons afspeelt dat dat kan stoppen.

 

In dat moment ga ik even kijken in mijzelf van wat gebeurt hier nou eigenlijk, niet buiten hè maar binnen in mijzelf, wat gebeurt er, wat voel ik nu, wat gaat er door mijn lichaam heen, niet wat ik denk, maar wat voel ik, wat is mijn bewustzijnsstaat op dit moment, en terwijl ik daar naar toe ga met mijn aandacht komt er gelijk een andere energie van binnen uit, het andere is weg van geïrriteerdheid in een flits, van hè gaan ze dubbel wegen afsluiten ik ga er iets van vinden van diegene die dat coördineert, dat gaat weg door met mijn aandacht naar binnen te gaan,

 

Ja we gaan naar de universele taal terug, naar een taal in onszelf. Je kunt iets alleen maar zichtbaar maken wat er niet is door er over te gaan spreken of het zou kunnen bestaan. Het is ook nodig om te spreken over wat niet leuk is, om het vervolgens ook open te kunnen breken.

 

En mijn talent, mijn kennis en mijn kracht is juist om een brug te leggen tussen het huidige mentale denken van de mensen hier op aarde naar het eigen innerlijke krachtveld binnenin.

 

Ik heb heel weinig dat ik ergens iets van vind, als er iets gebeurt dan gebeurt er iets, wat ik dan zie is gewoon dat dat dus gebeurt. Ik ga niet lopen uitzoeken waarom dat gebeurt, wat ik daar van vind, ik hoef geen dader daar voor te zoeken, ik hoef het geen betekenis te geven. Ik zie dat het gebeurt dus iemand doet bijv. iets heel erg stoms, waar een ander heel boos over wordt, het eerste wat ik voel in mijzelf is dat datgene wat de ander doet wat daar onder ligt waarom het gebeurt, dat is wat ik dus voel, die informatie is bij mij aanwezig, waarbij ik direct ook in dat veld zit en niet in wat ik zou moeten denken met mijn hoofd op basis van wat ik denk te zien wat een ander doet. Dus ik heb verbinding met wat er in dat wezen gebeurt. En dat is lastig soms als je met andere mensen leeft die dan toch niet kunnen begrijpen, het lijkt dan alsof je er geen waarde aan hecht.

Als je in het nu leeft dan is er geen voorkeur, als je in het nu leeft dan ben je dat moment dan ben je dat, dan hoef je niet eens te denken, hoef je ook helemaal niet iets te vinden, dat is gewoon wat er ontstaat, eigenlijk kan je dan pas zeggen dat het veld, het veld waarin we leven, gaat reageren op wat je bent. Je representeert het leven in jezelf en dat is voor ons is dat dus het grote onderzoek. Dus naar binnen gaan in onszelf, starten van alles wat we doen, starten dus zonder de verwachtingen.

 

Hoe kun je dat wat je binnen in weet voelt hoe kun je dat ook zo laten zijn dat het buiten je een reactie geeft, waardoor je werkelijk in je geluk komt? En ik heb dus die keus gemaakt en dat was een hele normale beslissing. Ik besloot namelijk dat er geen besluit nodig was, ik hoefde helemaal niks te doen, te veranderen, ik hoefde eigenlijk alleen maar te zeggen wat ik voel en wat ik ben en waar ik voor sta. Die opening. Dus de vraag net van de boodschap, wat is jouw boodschap aan je zelf, voor de wereld, dat is een hele fundamentele boodschap voor jezelf. Door je die vraag te durven stellen zet je iets van binnen uit in beweging en is het er dus ook!

 

Wat ik ermee wil zeggen is dit. Voortdurend leven wij in de gedachte, in de overtuiging dat alles los van elkaar staat, dat jij daar bent en ik hier en dat de muur hier tussen ons in ons scheidt. Dat is dus niet zo. Alles loopt dwars door elkaar heen. Die moeder die dus achter die muur stond, haar energie gaat gewoon dwars door de muur heen, omdat er geen muur is, omdat die muur ook gewoon een energieveld is. Dus alles loopt dwars door elkaar heen. Dat stopt niet, dus het heeft ook helemaal geen zin om relaties te beëindigen, want er valt niets te beëindigen. Het verandert alleen iets in de beleving.

 

Als jij het weet dan kun je met je innerlijk weten zo’n krachtige focus brengen naar iemand of iets zonder dat je je bemoeit met die situatie maar je raakt hem met je innerlijke kracht en met je denken op basis van je innerlijke kracht, raak je die ander aan en je laat het los. En op dat moment gebeurt er iets heel bijzonders. Dan komt het resonantieveld van wie wij zijn in beweging.

 

Maar waar het vooral om gaat dat ik nog veel dieper in ga op wie wij zijn. Want er wordt met hele grote ogen gekeken naar ons op kwantum level. De aarde wordt heel diep gemonitord en bestudeerd, heel diep. En heel veel beschavingen zijn betrokken bij wat er in jou gebeurt. Dus cijfer jezelf niet weg! Denk niet dat het om een ander gaat, denk niet dat het om de wereld gaat. Het gaat heel specifiek over jou! En dat het gevecht gaat, de beïnvloeding, de strijd over jou, is het van belang dat je tot de kern komt waar het in jou om gaat! Dat je andere mensen gaat ontmoeten die ook met die kern bezig zijn. En dat je ook beseft dat het vooral gaat om jezelf te bevrijden vanuit al die gedachtes en geloofssystemen helemaal naar de kern in jezelf en dat je vanuit die bevrijding ook de bevrijding verder brengt in de wereld.

 

Dus je kunt een ander niet veranderen. Je kunt alleen maar af en toe een reactie geven. Voor mij is het zo vanuit de kwantumfysica vanuit de schepping in wie ik ben, de werkelijkheid om mij heen heeft een leidende rol naar mij toe of ik ga opstaan als dat ik zelf leiding ga nemen waarbij die twee leiders bijeen komen en samen gaan vloeien. Als ik op een gegeven moment stop mijn menselijkheid te tonen vanuit wie ik ben en niet om een ander te veranderen, als ik daarmee stop ga ik de taal spreken ga ik reageren op de taal van deze werkelijkheid. Dus dan is de reactie van de ander wordt leidend voor mij. Dit zijn hele simpele zaken. Als de reactie van een ander invloed gaat krijgen op hoe ik daar op reageer, dan klik ik als het ware met mijn bewustzijn in de reactie op wat de ander doet, klik ik daar op aan, dan ben ik per definitie mijn ware menselijk reactie gewoon kwijt. Als je dat dus gaat toepassen dan gaan er heel veel dingen  veranderen. Heel veel. Dus het gaat om communiceren in onszelf.

 

Ik ben aan het communiceren in mijzelf met de kracht die ik communiceer in mijzelf, met mijn eigen kracht en met het Levensveldkracht en ik communiceer en in dat moment komen die lichtbollen tevoorschijn, doven weer uit. Op het moment dat je met je hart in verbinding bent en vanuit je hartskracht kijkt en niet vanuit je persoonlijke kader, dan hou je de leiding in dat moment. Er vindt een enorme upgrade plaats van energie. Ik ben én bewust dat ik een lichaam ben, ik ben me én bewust van de werkelijkheid buiten mijzelf, maar ik reageer niet vanuit mijn persoonlijkheid. Ik reageer dus niet vanuit leidend vanuit Martijn.

 

Op het moment dat de mens in weerstand verkeert verwijder je jezelf uit het veld waar je je in bevindt. Onthou dat goed, op het moment dat je in weerstand zit verwijder je jezelf uit het veld. Dat is niet positief en ook niet negatief, het is een reactie. Op het moment dat je in een weerstand verkeert, laten we het concreter maken. Je voelt weerstand naar een persoon en daar speelt het zich hoofdzakelijk in af op de aarde, je hebt een weerstand naar een persoon, dat is een enorme weerstand, je komt niet meer met die persoon in contact, er zijn allerlei redenen waarom je dat niet wilt, en al die redenen zijn legitiem, het is allemaal bewezen dat je compleet gelijk hebt, dat je niet nooit never ooit nog één keer met die persoon iets te maken wilt hebben, dat krachtveld binnen in jezelf, dat is een krachtveld een energieveld, dat is iets dat jouzelf verwijdert uit het moment, uit het bewustzijnsveld van waar uit je leeft, waar in je leeft. Want bewust zijn, een zuiver bewustzijnskracht kent geen weerstanden, kent geen grens, maar is finaal open voor alles. Dus als je hem helemaal zou omdraaien dan is het zo van dat jij, als er een diepe weerstand is naar die persoon dat je de moeite neemt om voor jezelf te onderzoeken waar die weerstand op gebaseerd is. Je hoeft niet te denken, want dat weet je al, de uitslag is gebaseerd op het gevoel. Je gaat dus juist wel naar die persoon toe, of je gaat even die persoon bekijken b.v. met een foto, dat is ook een observatie, waarbij je misschien de neiging krijgt om iets te gaan typen wat beslist net bevorderend is voor een mogelijk nieuw contact. Je voelt daar is dat gevoel, ga goed kijken in jezelf wat de gevoelens zijn. Weerstanden doorbreken dat vindt altijd plaats als je je ervan bewust bent dat dat er is. Want daar waar menselijke observatie is, waar menselijke aandacht naar toe reist, waar menselijk bewustzijn in terecht komt, daar vindt een verandering plaats in die energie. Alles wat we als materie hebben gedefinieerd is geen materie, het is alleen maar samenballing van energie, alles is energie, een mens waar je weerstand tegen hebt is ook energie, die energie wordt gedownload. Als je weerstand hebt in jezelf naar die persoon dan is die gerelateerd aan die persoon. Er kan wel iets zijn met die persoon dat hij of zij iets vertegenwoordigt wat lijkt misschien wel op je broertje of je zusje die jou heel erg vervelend heeft behandeld, het kan een heel klein gedragspatroon zijn wat herkend wordt in die persoon. Dan is er een weerstand naar die persoon maar die energie, die observatie wordt gedownload in je bewustzijn, in je energieveld met jouw weerstand erbij en toch als je daar naar gaat kijken gaat het open. Alles verandert en dat is iets dat moet je durven aanvaarden dat als je ergens naar gaat kijken dat het verandert en aangezien de mensen op deze aarde zo getraind zijn in daar waar pijn ligt en weerstand ligt en ook al vastgelegd is hoe het in elkaar zit, dat daar niet meer naar gekeken wordt, dus echt het vermijden, er is een etiket op geplakt van hopsa, weg, afgeserveerd, niets mee te maken hebben, dat kan een mens zijn dat kan een situatie zijn, dat kan een religie zijn, een gebeurtenis zijn, het kan zijn de hele situatie op aarde, dan plak je er op “complot” of een complottheorist, of een complotaanhanger, dus een situatie overal waar weerstand op geplakt wordt, waar je uit weg trekt. Als je de weerstand durft te gaan zien in jezelf komt er dus ook beweging in dat hele veld. Dat is de kosmische wetgeving en dat kun je niet voorkomen.

Weerstand is trauma, afwijzing is trauma, trauma pijn is niet begrepen kracht, trauma en pijn is gerelateerd wordt opgeslagen in je neurologische systeem, in je brein, in je lichaam , in je cellen, daar wordt trauma opgeslagen, als jij reageert vanuit trauma en weerstand dan verwijder je je uit het vrije creatieveld, dan sta je onder controle van je lichamelijke conditioneringen, want je geeft op dat moment gevolg aan een neurologische relfex, pijn, en zit je in het veld van controle mechanisme, dus de krachten die het menselijk bewustzijn besturen en beïnvloeden. Maar eigenlijk zit je op dat moment in de afgescheidenheid die door verschillende beschavingen wordt bestuurd, buiten deze matrix om, maar eigenlijk is het een draconisch veld. Dus alle mensen die spiritueel zeggen te zijn en geen contact willen omdat ze voorkeuren hebben waar ze zich mee bezig willen houden dat is fantastisch, dat is je eigen keus, maar op moment dat je je weerstanden niet doorbreekt ben je eigenlijk in de spirituele cult, geloofssystemen aanwezig, wil je overeind houden waar jij aan vast hebt gehouden, en op dat moment zit je onder controle van het draconisch bewustzijn. Dat is een nogal behoorlijke uitspraak die ik nu doe, maar dat is de eerste.

Dus als ik van binnenuit, ik ben niet gekoppeld aan een geloofssysteem, aan een spiritueel model, ik leef helemaal vrij uit, ik ken geen angst, ik ken daarbij ook geen tegenhanger van liefde, ik kan helemaal vanuit verbondenheid met alles wat is leven, kan ik doen, dan is het veld waar ik in leef dus deze werkelijkheid, is dienstbaar naar mijn visie, mijn innerlijke visie. Dus er komt een reactie van buiten af wat voortkomt uit, een gevolg is van het Oorspronkelijke zuivere vrije hart zonder aannames, zonder dat ik ga flipperkasten en alleen maar de leuke dingen tegen komen, nee ook de vervelende dingen. Op het moment dat we spreken over het veld, dan is dat het veld wat in zijn volledigheid reageert op de vrijheid van het bewustzijn wat daar in leeft. Als ik zeg je verwijdert je uit het veld door in een weerstand te gaan zitten, verwijder je je uit dat veld. Door in een weerstand te gaan zitten ben je niet meer vrij, is een vrij kleine bandbreedte van emoties, dus ik zou kunnen zeggen emoties is een gigantisch spectrum, eigenlijk kun je het niet uitdrukken in getallen. Maar stel je voor dat het 100% vermogen is, dat alle emoties die in het universum 100% zijn, dat de mensheid hier op aarde daar misschien 1 %  van ervaart, 1% dat het lichaam niet meer dan alleen dat deeltje van de volledigheid van emoties kan ervaren, en van die 1% het volledige emotionele spectrum, dus een lichtspectrum, dat van de 1 % wat wij ervaren dat 90% daarvan wordt ervaren als een negatieve emotie, bij ons, door onszelf, dan zijn wij op het moment dat wij in een negatieve emotie zitten, dus weerstand, sluiten wij ons af van het volledige deeltje van die ene procent en daarbij communiceren wij niet met de rest van het hele bewustzijn. Het veld zou je kunnen zien als dienstbaar in je energie wat reageert op innerlijk vrij bewustzijn. En als je in de weerstand zit dan wordt je geregeerd, want eigenlijk wordt je geregeerd door die weerstand.

Doordat ik bijv geraakt wordt doordat iemand uit mijn familie die willens en wetens geen interesse heeft in mijn verhaal, dan komt bij mij de vraag van oké, vind ik dat nou vervelend, erg, kan het zijn dat ik dat vervelend vind dan ga ik het uitspreken naar die persoon dat dat dus iets met mij doet, “ik merk dat de manier hoe je nu met mij omgaat dat je mij volledig belachelijk maakt, dat dat iets met mij doet”, dus ik deel dat, ik bevrijd mijzelf, ik sluit het niet op, want dat is ook een weerstand opbouwen, dus ik geef uiting aan wat ik voel, en op het moment dat ik dat dus doe, kom ik er ook achter of ik het nog belangrijk vind om met die persoon nog persoonlijk contact te blijven onderhouden. En vergis je niet hoe diep de mens gepoogd wordt een leven te leiden in weerstand, dat kent geen diepere uitleg dan in de ervaring ook te durven leven. 

 

Kosmische kennis: menselijke observatie dat kan zijn met een zintuiglijke waarneming. of met een innerlijke waarneming, dus met voorstelling naar binnen toe, menselijke aandacht, heeft invloed op een electrischmagnetisch bewustzijn.

 

Het is echt mogelijk om je hoofd ten dienste te zetten van je hart, het is echt mogelijk om je persoonlijkheid uit te lijnen met je innerlijk  kosmisch bewustzijn.

 

Het gaat om herziening in jezelf, herziening in jezelf is een opdracht, is de instructie, en de command betekent samenwerking met de Schepping als wezen binnen in jezelf, met alles wat er is , hoe abstract het ook kan zijn, dat is in feite ook gebaseerd op waarneming, dus de waarneming, het waarnemen is de opdracht, begrijp dat op het moment dat je dat dus uitspreekt naar een ander is het een woord, op het moment dat je het niet meer uitspreekt maar in jezelf doet is het waarnemen,  het zelf autonoom waarnemen, dat is de command., dat is de opdracht, dat is het doen, het zelf doen dat is iets heel analoogs, iets zelf aanschouwen, iets zelf veronderstellen, iets zelf aannemen bewust van een ander informatie, dat sta je zelf toe, daar zit jij zelf achter het stuur dat is iets heel anders als dat jij zonder dat je er zelf in aanwezig bent, gedachten hebt wat niet van jouzelf is. Dat er iets tegen je gezegd wordt wat je zomaar aanneemt zonder dat je daarbij zelf aanwezig bent. Ik heb het hier over volgzaam zijn, geloven, óf positief kritisch aanwezig zijn en je eigen bewustzijn inbrengen. Dat is iets heel belangrijks, dus het herzien van patronen, het herzien van energiepatronen, daar hebben we het over. Dus command.

Bron: martijnvanstaveren.nl en earth-matters.nl

Related Articles

Responses