Empathisch ambassadeurs, slechts een woord of… meer dan dat?

(Martijn van Staveren) “Stralende energie van verbondenheid”. De wijze hoe en waarop Mensen met en over elkaar communiceren in het “Spirituele Landschap” laat zien dat er grote verschuivingen gaande zijn in het Menselijke Bewustzijn. Ik kreeg onder ogen via diverse Mensen hoe zogenaamde bekende Mensen in het “spirituele circuit” en het “buitenaardse circuit” bezig zijn om mij als onruststoker en leugenaar neer te zetten. Waarom ik hier een artikeltje aan wijd is om het groter geheel eromheen zichtbaar te laten zijn. Dat is namelijk wat de werkelijke doorgang naar een breder spiritueel bewustzijn tegen houdt en niet andersom. Durven communiceren hierover kan een effect hebben om meer beweging te brengen in de vaak stroperige visies en houdingen over buitengewone gebeurtenissen hier op de Aarde.

Het meest opvallende is hoezeer de Mensen welke zelf bezig zijn (vanuit de Liefde) met onderwerpen zoals onder andere UFO’s, (911)complotten, graancirkels, familieopstellingen, ufomeldpunten, healingen, chemtrails, matrixen, Christus, Archonten, Lucifer, onvoorwaardelijke Liefde, etc. zich zo laten leiden door de eigen Innerlijke onrust. Met andere woorden, wat ik deel en neerzet als Mens op deze Aarde, wordt het sterkst in twijfel getrokken door precies díe groep Mensen, welke zelf voortdurend bezig zijn met allerhande bijzondere activiteiten en vaak zeer tegenstrijdige informatie in verhouding tot elkaar. Het is een bijzondere situatie zodra je hier eens heel neutraal naar gaat kijken. Interessante beweging. Mooi ook om te zien hoe het één en ander onderling met elkaar verbonden is. Hier gaat een keer geheel helderheid in komen, het kan gewoon niet anders. Liefde kun je niet schrijven of spreken, Liefde IS. Voortdurend.

Aan de andere kant is er zoveel beweging in het Levensveld, dat ik bijzonder veel mooie contacten heb met Mensen, die in het grotere geheel het werkelijke Fenomeen Buitenaardse aanwezigheid, Menselijk Bewustzijn, Zelfcreatie, Zelfbeschikking en autonomie, bewustzijnsfrequentievelden, resonantiegrids (gewasformaties), etc. belichten. Zij nemen de moeite om vanuit Menselijk contact en waardering over en weer te communiceren. Dat zijn de Vrije Mensen! Onderzoekers vanuit het Vrije Hart, zonder kaders en persoonlijke belangen. Zo mooi en heerlijk om te ervaren. Zodra er vanuit het Vrije Hart (zonder kaders en belangen dus) wordt verbonden, ontstaan er geheel andere en nieuwe visies over zeer belangrijke en baanbrekende onderwerpen. Onderwerpen welke in de meeste gevallen al geheel “bestempeld en geclassificeerd” zijn zoals het algemeen aanvaardde beeld. 

De heersende gedachten en gevoelens komen in aanraking met nieuwe en Krachtige golven van baanbrekende visionairs. Golven van moed en bewust-ZIJN in plaats van bewust-GELOVEN.

Het is een inwisselperiode (het oude aan de kant, het nieuwe vanuit jezelf ontvangen), waarin het erop aankomt of je datgene wat je zegt werkelijk BENT. Er is veel roddel en achterklap in UFO-onderzoek-land. En hierbij behoort ook de tak van de Mensen die zich als wetenschappers of pseudowetenschappers (science) uitgeven. En ook deze beweging gaat zich nu in het geheel laten zien. Het is onmogelijk om vanuit strijden en laster jezelf te bekrachtigen. Toch kunnen velen welke bezig zijn met Liefde dit niet doorzien of zelfstandig doorprikken. Het zijn juist de weerstandskrachten welke tussen jezelf (tijdens deze processen) én het Innerlijke weten in komen staat, om je te dwarsbomen in contact te komen met een ander.

Er is zowaar een strijd gaande (perceptie-oorlog), om overeind te kunnen houden dat de betekenis van onder andere het volgende zou moeten blijven bestaan: (de betekenis dus, niet of het wel of niet bestaat!) Een paar voorbeeld situaties welke in de aankomende periode in een snelle herziening zullen gaan komen, om het Innerlijke Scheppingswezen te bevrijden van misleidingen:

  • ET-Healingen
  • Galactische Federatie
  • De betekenis en ontstaan van o.a. graancirkels
  • Gidsen en Engelen
  • Betekenis en herkomst van UFO’s
  • Aanstaande disclosure van Buitenaards Contact
  • Redenen van aanwezigheid van “vliegtuigsporen” in de lucht

Het makkelijkst is om artikelen over mij te gaan schrijven, doorspekt van aannames en percepties, onderbouwt door wat je zelf al denkt te weten over een onderwerp waar ik soms iets over zeg. Je kunt je in dit geval helemaal vastbijten in de persoon Martijn, en je aandacht af laten leiden van de inhoud. De perceptie is hierbij leidend en kan in de meest voorkomende gevallen niet meer worden doorbroken. Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat een herziening niet past in het algehele beeld welke wordt aanhangen over de eigen primair beschreven content. Persoonlijke issues en onbegrepen informatie worden hierdoor per direct gereedschappen om de eigen werkelijkheid te onderbouwen met de eigen waarneming. In hoofdlijnen komt dit overeen met hoe de reguliere media wereldwijd, onder controle van een machtig syndicaat, een vervalste werkelijkheid verspreid. 

Het moeilijkst lijkt het om persoonlijk contact met elkaar op te nemen, vanwege het idee dat alles wat er gezegd wordt verstorend werkt ten aanzien waar je zelf mee bezig lijkt te zijn. Het aanwezige mechanisme om datgene wat verstorend werkt binnen je eigen perceptie van werkelijkheid te elimineren, is een hoofdoorzaak waardoor Mensen niet met elkaar in contact willen komen. En zowel, dan vaak onder allerlei voorwaarden. Zo bezit ik een hoop boeiende tekstuitwisselingen tussen mij en vele bekende Nederlanders. 

En dan door”zien” velen nog steeds niet, hoe het komt dat er geen werkelijk Open Contact is met de Mensen op Aarde. Waar willen we graag heen? Naar het bekende? 

De zienden zijn vaak zienderogen blind, verblind door wat “het” volgens hen IS. Het is en blijft een noodzaak vast te stellen dat we in feite als Aardse beschaving bijna blind zíjn, immers het zichtbare spectrum is slecht 1% van een veel grotere werkelijkheid.

Vasthouden is stilstaan.
Stilstaan is prima.
Herziening is wijsheid en moed tonen aan jezelf.
Wijsheid en moed is wat de Mens in zich draagt.

Als “blinden” kun je onmogelijk volhouden dat je “ziet”.
Er komt een onvermijdelijk moment dat dit ZICHTBAAR wordt.

Vele waarschuwen voor het grote gevaar, velen prediken de Ware Liefde.
Wij zijn de dragers van deze boodschappen.

De contacten welke ik als Mens hier op de Aarde onderhoud met diverse beschavingen van andere Werelden, zijn duidelijk en inhoudelijk krachtig ten aanzien van de rol van de Menselijke Aardse beschaving in het geheel. Deze informatie, áls deze informatie door deze beschavingen zelf zal worden gedeeld, zal er roddel en achterklap ontstaan over hén! Over wat ze werkelijk te zeggen en te delen hebben! Want dit past niet bij wat velen willen en denken en ook voelen. De boodschap moet exact dátgene zijn, wat de Mensen op Aarde willen dat het is. En niet anders!

Vrije waarneming, open staan voor meer mogelijkheden dan datgene wat je zou willen (voorkeur) is zeer noodzakelijk. Daarbij vele geschriften “parkeren” is beslist nodig. Het spel wordt intelligent gespeeld en niets werd en wordt aan het toeval over gelaten. Het gaat over het moment van NÚ! Niet over een paar duizend jaar geleden. Dat is bijzaak welke volgt op het NÚ. Ruimte, tijd, oorzaak en gevolg heeft het Menselijke gedachtegoed en voorstelling ernstig beperkt. Stel je eens voor, hoe alles werkelijk in elkaar kan zitten.

De Mens ziet wat zij wíl zien en IS niet wat ze zegt dat ze IS.

De verandering komt nu van binnenuit in de Mens zélf. De beschavingen uit andere Werelden (en dat zijn er heel veel meer dan waar tot nu toe over gesproken wordt in UFO-land) zijn zeer aanwezig en betrokken bij wat er zich aan het afspelen is. En zij kijken vanuit een heel ander bewustzijn naar de Mens op Aarde, dan de Mens op Aarde naar hen “kijkt”.

Er is zoveel te beseffen en te realiseren, zoveel te openen en te bespreken. Leugens worden uitgespeeld en Waarheid, hoe onwaarschijnlijk deze ook kan lijken, zal zich gaan laten zien.

Als je de taal van andere beschavingen wilt spreken is de Goddelijke Taal in jezelf het startpunt. G O D is een bewustzijn frequentie, waarvan er zeer vele expressievormen zijn.

Kijk in jezelf welke taal er gesproken wordt. Daar is moed voor nodig, eerlijkheid en bereidwilligheid. Ik ben buitengewoon zeker dat deze bovengenoemde herzieningen onvermijdelijk zichtbaar aan het worden zijn. Het is aan ons Galactische inzicht en ons waarlijke Vrije bewustzijn om dieper te voelen dan voorheen mogelijk leek. En als dit alles op z’n kop zet, wat is daar dan mis mee?

Wanneer gaan we werkelijk communiceren met onszelf?

Martijn van Staveren 

Bron: De Intergalactische Mens

Related Articles

Responses