Een fysiek beeld is 0,005% van de realiteit, met je waarneming beïnvloed je 100% van de realiteit

Het uitgelichte stuk uit Crowd Power 20 – Geld, uitwisseling en dankbaarheid (31 Oktober 2016) gaat gezien het thema van de uitzending over geld, we lichten het hier vooral uit vanwege de uitleg over wat onze (collectieve onbewuste) waarneming doet in het hologram van deze realiteit.

Maar eerst een recente quote welke verband houdt met het artikel:

Martijn van Staveren (november 2021):

– Gesloten Convenanten voor hervorming van de wereld –

“Ik wil nog iets anders zeggen over het virus en het vaccin; ons wordt zo weinig, tot helemaal niks verteld. Alle regeringen op deze wereld zijn op de hoogte dat we bezocht worden door andere intelligenties. Het is niet zo dat alle regeringen precies weten wat er aan de hand is. Maar binnen alle legerleidingen, overal, is het UFO fenomeen en dat we bezocht worden, allemaal bekend. Er is een draaiboek voor hoe de legertop daarop moet reageren, welke afdelingen er razendsnel schakelen en welke wapensystemen er worden ingezet als die objecten, waar ze géén convenant mee hebben, binnenkomen. Want er zijn gewoon convenanten. Er wordt samengewerkt en onder zeer grote druk van een aantal buitenaardse beschavingen. We hebben een aantal grote machthebbende (ook menselijke) groepen waar het convenant mee gesmeed is, die onder druk de hele mensheid nu dwingen naar een hervorming te gaan. Een hervorming die in onze ogen misschien wel nodig is, ook voor de natuur, maar waardoor de machthebbers in de macht blijven zitten en technologieën van quantum reality via virtual reality krijgen en beleven. Die macht en technologieën, daar weet bijna niemand iets van.”

“Door je te verbinden met je eigen kern en jezelf vrij te maken van invasieve gedachten over jezelf en andere mensen, door te landen in je eigen emotionele intelligentie zonder een afhankelijkheid naar iets of iemand toe, is de Weg vrij om de Levende Veld Vibraties (universele Bron-Intelligentie) te laten stromen in en door alles heen. Het vibreert op je eigen bewustzijn, dit veld staat op en begeleidt. Deze via het eigen bewustzijn toegankelijke organische snelweg, is ook het vibratieveld van andere Beschavingen, die de terugkeer van Zelf Bewustzijn als de hoogste missie zien en gelijkstellen aan de terugkeer van Christ-Us-all.”

Uit Crowd Power 20 – Geld, uitwisseling en dankbaarheid (31 Oktober 2016):

Arjan: Akkie heeft een vraag: “Ik heb gehoord, ik weet niet meer hoe of waar, dat in het hele multiversum geld nergens zoveel invloed heeft als hier op aarde. Is dat waar?”

Martijn: Nee, in ons sterrenstelsel zijn meer dan 10.000 verschillende beschavingen die identieke systemen kennen als hier op deze aarde. En sommige nog in veel meer rare modellen verkeren dan hier op de aarde.

Arjan: Nog raarder?

Martijn: Dus geld wordt ingevoegd als middel om het bewustzijn eigenlijk te kortwieken. Ofwel het wordt ingevoegd…

Arjan: Überhaupt? Per definitie?

Martijn: Ja, door dezelfde bewustzijnsgroepen. Dat gebeurt eigenlijk op het moment, dat de wezens, die zich aan het ontwikkelen zijn, zich bewust worden van hun innerlijke kracht. Zodra die innerlijke kracht in een evolutionair stadium zichzelf begint te vergroten van binnenuit door ontdekkingen en voelen, door zelfonderzoek, worden er modellen geïntroduceerd die er voor zorgen dat de mens gelijk gekortwiekt wordt. En dat is absoluut niet alleen op de aarde zo. Nee, dat zou wel heel bijzonder zijn.

Arjan: Want geld kun je inzetten voor goed en het geld kun je inzetten voor kwaad. Je kunt er iemand iets voor geven waar die heel blij van wordt. Dan zou je kunnen zeggen: geld is niet intrinsiek slecht of intrinsiek goed; het is gewoon wat je er mee doet. Als we bijvoorbeeld kijken naar een experiment wat er met apen gebeurde; ze hebben apen geleerd hoe een geldsysteem werkt. Ik geloof dat het drie weken kostte voordat ze het door hadden hoe ze dat moesten doen. Vervolgens duurde het nog een tijdje en toen gingen de jongetjes elkaar bedriegen en bestelen en de meisjes begonnen zich te prostitueren en die kochten er daarna druiven van. Dan zou je kunnen zeggen – los van het label goed of slecht – dat er toch wel iets intrinsieks aan de hand is met geld. Zou jij dat beamen?

Martijn: Nou dat is zeker waar. Het hologram, het gaat er om hoe iets waargenomen wordt. Ik heb hier een glas in mijn handen en van dit glas daarvan zijn, zeg maar, grofweg 99% van het veld waaruit dit glas opgebouwd lichtcoderingen. Daarvan wordt maar 1% zintuiglijk omgezet in een vorm. En daarvan is 0,005% een fysiek beeld. Dus eigenlijk zien wij dit glas, maar die andere 99% zien wij niet. Op het moment dat ik heel slecht over dit glas ga denken en de hele wereld ga vertellen dat het hartstikke slecht is en dat het eigenlijk de schuld van dit glas is en de vloeistof daarin, en dat daardoor de mensen in tekorten leven, dan zal iedereen een projectie hebben door waarneming, dat eigenlijk dat water de schuld is van alle kwaad.

Het betekent dan ook, dat de waarneming niet alleen naar dat water toe gaat, maar die gaat in het hele hologram. En in die 99%. Dat is het energetische bewustzijn van materie, ook van dieren, van mensen, die hebben dat dus ook. We zijn allemaal zo. Ik vertegenwoordig ook 1% van mijn totaliteit op dit moment, dat is eigenlijk te zien.

Daarmee kun je zeggen dat je met je waarneming invloed hebt in het hologram van in dit geval het geld. En aangezien geld een programmering kent door de mensen die het observeren vanuit pijn, trauma en eigenlijk aversie, zo van (Martijn maakt een afwijzend gebaar): geld is eigenlijk ….

Arjan: En ook zo ingezet wordt…,

Martijn: Precies, als het ook zo ingezet wordt, is het zo dat die programmering daar dus ook ingebracht wordt door collectieve, bewuste waarneming – eigenlijk onbewuste waarneming; mensen hebben het niet in de gaten. Een dier, een aap – en trouwens dat doen wij zelf ook – wij pakken dat vast en vervolgens lezen wij heel vaak het hologram uit van een object, in dit geval van geld. Dieren pikken feilloos de informatie uit dat hologram op. En die gaan gedrag vertonen dat gelijk is aan wat mensen eigenlijk vertonen. Als je dat nou met de metaforische situatie van een glas water zou doen, dan zouden die apen na twee of drie weken dat water weggooien en zouden ze heel erg kwaad worden op dat water, omdat dat dus het hologram vertegenwoordigt van al die mensen die dit als negatief ervaren of eigenlijk daar hun waarneming in leggen. Dus waar op gereageerd wordt is dus niet zozeer op het fysieke, maar op die 99% resterende, onzichtbare lichtspectra. En dat is waar het in zit. En dat begrijpen de machten op deze aarde heel goed en daarom zijn er allemaal programma’s gaande op deze planeet om te zorgen dat mensen gestuurd worden in hun zienswijze over bepaalde thema’s.

Sommige thema’s moeten heel positief en liefdevol zijn, dus dan wordt dat hele hologram van dat thema geüpgraded, eigenlijk een enorm levenskrachtveld, terwijl dat juist vaak misleiding en juist het tegenovergestelde is. En geld is dus een middel, dat merk je aan die dieren. En sommige dieren gaan er dus druiven van eten. Daar kan ik niet van zeggen dat het verkeerd is 😉

Als je hieronder op play klikt, dan begint de video waar de tekst begint. Dan kun je ook scrollen om de gehele uitzending (nog een keer) te bekijken.

Lees in dit verband ook:

De mens waarnemen voorbij zijn eind

Responses