Kosmisch contact

Deze inspiratie kosmisch contact zijn we gestart om een inkijkje te geven in hoe wezenrijke samenspraak zich vormt, door één van de vele gevoelswegen te laten zien om tot weten te komen.

Het zijn geen kleine verhalen van de mensen die op deze meeslepende plek in de kosmos leven en die en masse moeten vallen voor angst. Wantrouwen van informatiebronnen is niet lastig. Het ligt voorhanden in deze structuur, die erop gebouwd lijkt de mens en diens levenswijsheid te beredeneren, niet te voelen. De rede, ons denkvermogen, lijkt er geen plek voor te maken in een rationele wereld die zichzelf daarin bijzonder intelligent vind. De taal, de vorm, de beweging, het begrip spreekt er veelvuldig van; de mens zijn veilige ankerplaats ligt in zijn denkkracht die de emotie bestuurt. Wie het denken bestuurt, bestuurt het voelen, bestuurt de mens.

Informatie is nodig als het gaat om wat voelen van oorsprong is. Wij zijn nodig om in openheid te gaan staan voor onszelf. Besturingssystemen die overmeesteren en onze eigen wijsheid schaduwen staan het mensrijke waardige samenzijn alleen maar in de weg. Dan rest ons wellicht een belangrijke levensvraag. En dan niet de vraag van hoe erg wantrouw ik de medemens en hoe bewijs ik dat, de mens die wantrouwt gaat zichzelf niet echt vinden. De mens die uit het spanningsveld wil stappen beroept zich op een vraag van kracht: Wat Is Voelen?

Vrij is de mens die zich tot in het diepste van zijn wezen verbonden weet met leven in de eigen wijze gevoelsvorm. En vrij zijn we.. in wezen.

dappere levende mens
wakker je uit het spanningsveld
en als de angst staat en stilt
dan ben ik hier..

We willen delen van wat vrije velden ons aanreiken om ons gevoel voor waarheid te bemensigen. Ons gevoelscontact met wezens uit deze velden dieper openen, hoe dit anders te doen als samen.

Elk hoofdstuk bestaat uit een deel tekst en een video van 1 a 2 uur.

Over de inspirator

Moniek van Pelt en Arjan Bos

Wij spelen graag met taal en met nieuwe woorden, beelden, kleuren, klanken en krachtvormen die de huidige denkwereld en diens bronvermeldingen doorzien als een eenzijdig soort eenheid die kunstmatig en eenzaam oogt en die weinig te wensen overlaat. De levende kosmische uitingen die we diep vanbinnen voel geven ons organische hartgevoelens om te ervaren, echt eigen krachtgedachten om te bevoelen en vragen ons dit door te geven. . . Als wij openheid doorgeven (Geef Openheid Door, G O D) en we doen dit met velen op eigen unieke wijze, dan openen zich hier weer scheppingsvelden die krachtige werelden in zicht geven die de taal van samen nog spreken. Precies daar begint voor ons een woord als thuis.

4 Inspiraties

+23 ingeschreven
Niet ingeschreven
van 69 voor 39 (earth friends 29)

Inspiratie Includes

  • 9 Hoofdstukken