03-10 | Live webinar: Kosmos AAN! AANkrachtig Waarnemen; de vrij voelende beweging van het zien tot in de kern vanuit de kern

(Earth Matters | door Moniek van Pelt en Arjan Bos)

de zelfbenoemde bewuste mens
die wijst naar de onbewuste mens
in de waarneming
dat hij nog werk te doen zou hebben
omdat hij nodig is wakker te zijn
opdat bewustzijn anders gedood zou worden
hij slaapt zelf
of nee
hij legt het denkbeeld om
dat doden* enkel geschiedt
bij de gratie van on bewustzijn

*het ware gevoel dat niet waargenomen wordt in echtheid, vervormt en ‘opent’ zich in de mogelijkheid van het ervaren van het emotionele drama van leven met dood. het modelbrein die buiten het organische zelf ligt heeft de leiding.

Het waarnemende aardse veld die de mens het automatisme toont in het aanvaarden van wat bewustzijn moet zijn, de collectieve observer, toont zich in wezen gespleten en afgedreven. Het hypnotiseert de mensenogen als zijnde traumatisch geblokkeerd. De waarnemer van oorsprong weet zichzelf als verbinder van vele werelden. Informatie is voor hem niet geheimvol of tegen een prijs (die van eigenheid) te verkrijgen. Hij is niet gekoppeld aan een vorm van een te bereiken bewustzijn en dus niet in functie als zodanig. Het waarnemingsontwerp van de functionele mens echter wordt ingezet als een bruikbaar gereedschap om een fascinatie, een gefixeerdheid te benadrukken: De stilstand die het kunstmatige voorspel en tegenspel geeft, waarbinnen elk diep ontspannen gevoel voor eigenheid (de kunst van het zelf weten) weggedrukt wordt.

Zoals een bloem zijn blaadjes niet één voor één open hoeft te vouwen als hij de ervaring van verwelken niet kent, zo hebben wij weer te weten welke opgedrongen ervaring we in wezen niet kennen als vrij en licht. Tot hen die weten wat Bewust Zelf Zijn is spreken wij, in onszelf. Wij zijn bereid weer te weten wat waarnemen is, in onszelf.

de wazige positie van de mens is niet de spiegeling dat hij de waarheid niet helemaal te horen krijgt, maar dat hij niet ziet en voelt welke waarheid diep in hemzelf leeft. Slechts in afwezigheid kan een kracht leiden, die we in afwisseling (zo het uitkomt) bewustzijn of onbewustzijn noemen.

Welke zwaarwegende instructies (aanpassingen in het gevoelsgebied middels bevel, voorschrift, filosofie, onderwijs, spiritualiteit, wetenschap) kleven er onzichtbaar vast aan de energie waarneming, om ons te laten denken middels de herinnering van een resultaatgericht veilig-helder-hoger-verlichtend-thuis-zijn?

Tot samen!
Vol lieve groeten,
Arjan en Moniek

 

~

Bron: Earth Matters

Related Articles

Responses

New Report

Close