02-05 | Live webinar | Kosmisch contact: Wat is voelen?

(Earth Matters – Moniek van Pelt en Arjan Bos)

dappere levende mens, wakker je uit het spanningsveld.

en als de angst staat en stilt, dan ben ik hier

Een veld om je aan te snijden zo scherp. Onaantastbaar, zo oogt de aardse bestuurlijke wereld en diens informatiebron. Het zijn geen kleine verhalen van de mensen die op deze meeslepende plek in de kosmos leven en die en masse moeten vallen voor angst. Wantrouwen van informatiebronnen is niet lastig. Het ligt voorhanden in deze structuur, die erop gebouwd lijkt de mens en diens levenswijsheid te beredeneren, niet te voelen. De rede, ons denkvermogen, lijkt er geen plek voor te maken in een rationele wereld die zichzelf daarin bijzonder intelligent vind. De taal, de vorm, de beweging, het begrip spreekt er veelvuldig van; de mens zijn veilige ankerplaats ligt in zijn denkkracht die de emotie bestuurt. Wie het denken bestuurt, bestuurt het voelen, bestuurt de mens. Bestuur van buitenaf is heel normaal, deze gedachte behoort tot onze ontwikkeling, die ons dat veelvuldig laat voelen. Vreemd genoeg ontbreekt de informatie over echt vertrouwen in het mensrijk gevoel die niet uit redenatie voortkomt nogal. Oorsprongrijke levenswijsheid leeft in ons. Niet buiten ons. Vertrouwen in onszelf, in zelf de bron van je eigen informatie zijn, dat vraagt dus nogal wat als wij mensen elkaar nauwelijks waarnemen als zelfbestuurders, als eigenweters, als intelligente voelers. Zouden wij elkaar helder kunnen zien, zonder de bedachte emotie van angst ertussen, dan zou de energie vertrouwen een voelende harmonieuze stroming van leven zijn, die geen wet vol gebod zou voorschrijven, simpelweg omdat deze sturingsgedachte zou ontbreken. Verbinding, het zou niet middels drama opgelegd of nagemaakt hoeven worden.

Informatie is nodig als het gaat om wat voelen van oorsprong is. Wij zijn nodig om in openheid te gaan staan voor onszelf. Besturingssystemen die overmeesteren en onze eigen wijsheid schaduwen staan het mensrijke waardige samenzijn alleen maar in de weg. Dan rest ons wellicht een belangrijke levensvraag. En dan niet de vraag van ‘hoe erg wantrouw ik de medemens en hoe bewijs ik dat?’. De mens die wantrouwt gaat zichzelf niet echt vinden. De mens die uit het spanningsveld wil stappen beroept zich op een vraag van kracht: Wat Is Voelen?

 

 • Webinar: Kosmisch contact: Wat is voelen?
 • Datum: Zaterdag 2 mei
 • Tijd: 16.00 uur
 • Duur: tussen 60 en 90 minuten
 • Door: Moniek van Pelt en Arjan Bos
 • Deelname: € 10,- (Earth Friends betalen € 5,- en krijgen daar in de nieuwsbrief een aparte mail over)
 • Een link naar de replay krijg je de volgende ochtend, ook als je niet live kunt kijken. Dus je kunt het altijd terug zien als je wilt.

We zien je graag, en we zijn niet alleen šŸ˜‰

En een paar uit de vele opmerkingen na het vorige webinar:

 • Hart, hart, hart; Heel Hartelijk dank. Deze sfeer is weer anders dan een vorige keer. Bijzonder toch hoe gevoel / energie ook via laptopwoorden overgedragen kunnen worden. Tekeningen op het eind slaan goed in.
 • veel aangeraakt in mij, geen woorden meer nu, voel heel veel warmte liefde, weer bevrijdende tranen.

 • Wat jullie doen is zo van wezenlijk belang. Dit is hoe breng je nu in de praktijk al die educaties lezingen van Martijn. Zo belangrijk om deze ervaringen te delen zodat iedereen weer opzoek gaat naar zijn eigen stukje en uit het Martijn kader komt. . Wie wat ben jezelf buiten alles wat is de matrix. Dan k je wel en ga door 
 • Ik voel de oproep om me te ontdoen van alle lagen van mijn leven om te komen in de kern van het nulpunt. Mijn kern, mijn bronkern. Mijn werkelijke bloesemde bloei ervaren.. gevoel van helderheid, zuiverheid en transparantie in mijn gehele lichaam van binnen. Alsof alles wordt opgeschoond in mijn lichaam. Mijn lichtwezen die de zwaarte van mijn lichaam ontdoet. Dank jullie wel. De verbinding is zo sterk
 • Diepgaand, confronterend en openend

Over de serie live webinars: Kosmisch contact

Mensrijk staan. Als een zuil van evolutie, te midden van kosmisch geweld die werelden op zijn kop zet en te midden van schoonheid die werelden open bloeit. Een vrije informatiestroom behoort ons ware rechtswezen toe. We nemen al zo lang genoegen met kruimels, kleiner dan een duim. Een zelfbestaan in openheid, wij gaan ervoor staan in dit webinar. Eigenheid zonder strijd belooft niks. Hij kijkt en voelt elke dreiging door zichzelf heen gaan en zijn weten blijft gewoon intact. En als we ons nu niet goed genoeg daarvoor vinden, dan vinden we onszelf nooit groots genoeg.

We doen niet aan goed of slecht verhalen, we willen delen van wat vrije velden ons aanreiken om ons gevoel voor waarheid te bemensigen. Ons gevoelscontact met wezens uit deze velden dieper openen, hoe dit anders te doen als samen.

Een lief mens schreef me; het staand volk van Nu.

Sta en deel je mee?

zullen ze geloven dat ze vallen?, vroeg de heerser aan zijn spion
velen wel doch lang niet allen, antwoordde de spion terug
je weet, ik ben super slim zo vlug
en ik sta toch echt eersteklas vooraan
maar er zijn er bij, je gelooft het niet, die blijven gewoon staan

Related Articles

25-04 | Live webinar | Kosmisch contact 4: Waarachtige informatielezer zijn

(Earth Matters – Moniek van Pelt en Arjan Bos) Oorsprongrijke informatietaal omvat in elk woord en in elke vorm een hele wereld aan beeld. On-gekaderd. Echte informatie, in vrijheid waargenomen, toont puur bewustzijn die geen opheldering of spiegel behoeft. Pure informatie verbindt ons mensen met onze ware natuur en met elkaar; het draagt de organische energie van samen in, met en door alles heen. Het laat de mens in eigen aard op zichzelf staan en nooit alleen.

We leven op aarde in een zogeheten informatiewereld die onze levensomstandigheden bij voortduring laat knellen. Niet alleen door de onoverzichtelijke en immer toenemende hoeveelheid, maar ook doordat de informatie ons indringend van buitenaf voorgeschoteld wordt.

Responses

New Report

Close