Nadenken en omdenken, invoelen en omvoelen

(Martijn van Staveren) Ik heb de afgelopen 30 jaar vele gesprekken gevoerd met Mensen welke het UFO fenomeen onderzoeken. Onderzoekers uit diverse overtuigingenhoeken met interessante ervaringen en zienswijzen. Er zijn verschillende “categorieën” in de “Buitenaardse/ niet-Aardse” uitleg, allen zijn verdedigbaar en logisch. Ik som ze hier kort en bondig op:

  1. Mensen die niets geloven, ze willen er niets van weten. Op voorhand is het “Buitenaardse” een idioot onderwerp.
  2. Mensen die geloven dat er alleen kwaadaardige beschavingen bestaan buiten de Mens. Het zijn allen vertoningen van bijvoorbeeld Lucifer en zij misleiden de Aardse Mens.
  3. Mensen die geloven dat alle andere Universele beschavingen goedaardig en liefdevol zijn. Zij hebben een directe band met de Aardse Mens. Alles is goed en we hoeven ons alleen maar open te stellen. 
  4. Mensen die geloven dat andere beschavingen zowel goedaardig als ook kwaadaardig staan tegenover de Aardse Mens.
  5. Mensen die geloven dat het “Buitenaardse” fenomeen een volledige geheime militaire operatie is, met als dekmantel een georkestreerde buitenaardse aanwezigheid op en rondom de Aarde. Mindcontrol is de enige verklaring!

Er is ook nog een extra visie mogelijk, welke wordt geblokkeerd door de bovenstaande mogelijke zienswijzen. Om tot dit inzicht te kunnen komen, is het noodzakelijk groep 1 t/m 5 uit je “keuzemogelijkheid en/of zienswijze” weg te laten vloeien. 

Het Fenomeen eigen Bewustzijn in relatie tot een kwantumbewustzijnsveld kan slechts dán haar intrede doen, zodra je stopt met toegang proberen te krijgen op basis van het volgen van voorgelegde mogelijkheden. Of blijven we denken dat onze eigen ideeën werkelijk van onszelf zijn? Vandaar dat zovelen “hetzelfde denken”? 

Er is namelijk een combinatie mogelijk van alles wat hierboven staat (1 t/m 5) en is slechts benaderbaar zodra dit wordt aangekeken via een andere werkelijkheid met andere mogelijkheden. Er is herziening nodig in elk aspect van het huidige denken en daarop vaak ook voortvloeiend het voelen. “Nee” zeggen sommige Mensen, “ik voel eerst en dan ga ik denken, dus mijn gevoelens zijn mijn ankermomenten”. Later blijkt bijna altijd (99,99%) dat de Mensen een keuzemodel aanhangen vanuit overtuigingen.

Zo ervaar ik het als heel belangrijk om te luisteren naar de ervaringen van andere Mensen, ook al staan deze soms lijnrecht tegenover wat andere Mensen ervaren hebben. De perceptie van de ervaring is de sleutel.

De pittigste kluif kan zijn voor ons allemaal, om de wissel om te durven zetten. Zonder te weten welk “spoor” daar achterweg gaat komen. Vasthouden is het makkelijkst. Vernieuwing kan plaats vinden, zodra bewustzijn zich ontvouwt en waarneemt dat het aan het vasthouden is. En dat is het gereedschap, om weerstanden in perceptie overeind te houden. Ik las dat we weer naar de Maan gaan, President Donald Trump heeft dat aangekondigd. Ga je mee? Opnieuw naar de “Maan”?

De herziening is gestart en in volle hevigheid en pracht aan de gang en wordt groter en groter zichtbaar. Wanneer stoppen we als Mensen om te slapen in de gedachten van andere krachten en weer te dromen in de eigen kracht van Creatie?

Hartelijke groet, vanuit mijn Hart aan jou,

Martijn van Staveren

Bron: De Interglactische Mens

Related Articles

Responses