Levend Bewustzijn in een Virtuele analoge werkelijkheid | Martijn van Staveren | Deel 2

(Martijn van Staveren | Transcript van Zwaanshoek 28 september 2019) Het is een grote uitdaging voor ons als mensheid. Het is zeker geen model om te moeten leren, want eigenlijk is alles er al. Om tot een herziening te komen in jezelf en daarmee bedoel ik als je merkt dat je in een dood spoor zit met alles wat je tot nu toe hebt gedaan. Het hoeft niet voor alle mensen zo te zijn hè. Ik spreek nu alleen maar tot jou als het bij jou ook zo van toepassing is en het dode spoor kan zijn een gevoel dat je niet meer vooruit lijkt te kunnen komen, dat je ergens aan vastkleeft. Dat je voelt dat het om veel meer gaat dan dat het je nu doet.  Nou het zijnmischien een paar voor wie dat zo voelen. Maar om in die herziening te komen in jezelf is het ook heel erg waardevol dat er gewoon bewust om dat te erkennen dat dat nodig is.

Dus je bent met iets bezig in je leven en je voelt dat de manier hoe je het tot nu toe hebt gedaan, wat het dan ook is, dat dat eigenlijk niet meer werkt. En dat kan een behandelmethode zijn, dat kan de manier zijn hoe je contact legt met een andere intelligentie, of dat je contact hebt met een boom, of wat ook. Dat maakt niet uit. Of hoe je met iemand omgaat die je verzorgt.

Als er herziening nodig is weet je dan op het moment dat iets anders niet meer goed functioneert, dat je voelt ja de rek is eruit. Daar kan ik eigenlijk nu niks meer mee. Ik kom niet in een volgend veld, ik kom niet in een volgend stadium van mijzelf. Ik blijf eigenlijk hetzelfde als 10 jaar geleden  alleen ik voel weer meer maar ik kan er verder niet echt iets mee doen. Ik kan het niet verder uitrollen. Het moet nog een bepaald effect hebben in mijn leven. Ik maak het heel concreet. Die kant mogen we gewoon uit hè. Want met spiritualiteit, met alle liefde over het woord, is het vaak zo dat het om innerlijk bewustzijnsverrijking gaat en dat je dat in jezelf voelt en dat het daar uiteindelijk omgaat, maar in het kwantumbewustzijn gaat het er ook om dat wat je van binnen voelt dat je het ook ziet effectueren in de wereld, in jouw werkelijkheid waarin je leeft. Dan is er dus geen droomstaat meer of een wens maar dan gebeurt het ook. En heel diep in onszelf weten we dat dat waar is. Dat leg ik er niet in.

Heel diep in onszelf weten we dat het waar is dat wat je ten diepste voelt en waar je voor staat dat het normaliter zichtbaar wordt in jouw werkelijkheid. En het afwezig blijven ervan, het wegblijven ervan dat dat niet klopt. Die herziening, dus de perceptie van hoe wij bewustzijn ervaren, de herziening daarvan is best wel pittig voor heel veel mensen omdat dat werkelijk een deur opent die ons voorstellingsvermogen te boven lijkt te gaan. Dat is niet zo, maar we hebben het ons nog nooit voorgesteld. Dan lijkt het bijna onmogelijk. Het bijzondere is dat als je iets voor de eerste keer voorstelt of wat er al eerder is geweest in jezelf gaat oprekken en uitbouwen dat je bewustzijn op dat moment toeneemt. Dat je bewustzijn wordt uitgerekt. Je kunt namelijk meer voorstellen, meer voorstelling betekent ook meer creatie. De creatiekracht van het wezen neemt toe naar gelang het voorstellingsvermogen gemaximaliseerd wordt. En waar dat stopt weet je niet hè. Want je kunt maar doorgaan met je voorstelling. Je kunt je voorstellen dat wij niet alleen zijn in het universum, maar je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat deze wereld, ik heb het niet over jullie hè, maar je kunt je niet voorstellen als doorsnee mens van deze wereld dat deze werkelijkheid waarin wij zijn eigenlijk dwars door een andere planeet heen ligt. “Hè wat zegt ‘ie nou weer, dat is hier moet nu een pil in, nee hier gaat iets niet goed” Dus wat is het voorstellingsvermogen? Het voorstellingsvermogen roept informatievelden op. En het gaat niet om informatie want dat is de mind, maar het gaat om de gevoelens die eronder kunnen zijn.

Stel je nou eens voor dat jouw gevoelens die jij in jezelf draagt, je organische gevoelens, de verbinding, de verbondenheidsgevoel met de wereld, met de natuur en de mensen, stel je nou eens voor dat daarbij passend ook een denkformat is. Dat je een manier van denken kunt scheppen in jezelf wat past bij je diepste gevoel. Probeer daar eens naar te kijken. De hartskracht, de kracht van het hart is een gigantisch organisch analoog geometrie maar die geometrie is net als een mandela, dus die is niet exact links gelijk aan de kant van rechts. Het hartsbewustzijn, dus dat zijn emotionele patronen, trillingen, zijn zo sterk, zo krachtig dat je dat kunt zien als een taal. Kijk je naar het brein en naar het hoofd, dan is dat ook een taal. Denktaal is geometrie, denken is een patroon wat 100 % wiskunde is. Dus links en rechts, alles is exact geometrisch. Wat is het verschil daartussen, we leggen ze even naast elkaar neer. Het denkvermogen van de mens is denken met het brein, is een wiskundige taal, er zit dus een logica in, een stap verder en is te voorspellen. Ja want er zit een logica in. Er zit een berekening in en dus een formule. Weer vertaalt: als mensen denken is de uitkomst daarvan bekend. Dat is kosmische logica.

We gaan weer terug naar het gevoel, gevoelsveld, is heel onbestendig, want emoties kun je niet bevatten, gevoelens kun je niet bevatten, je kunt het niet een betekenis geven, want het is alleen in dat moment zo. Kijk je naar de vorm, naar het algoritme van de trilling van het hart en dat zit aan de binnenkant van het fysieke hart zitten allemaal neuroweefsel en dat neuroweefsel is veel geavanceerder, ook neurologische wetenschap, veel geavanceerder dan het neuroweefsel in het brein hier (hoofd) dat ontvangt de hartsfrequentie, dus het neuroweefsel van de binnenkant, de bedrading aan de binnenkant van het hart ontvangt informatie, trillingen, uit het veld.

Dus het niet zichtbare veld. Dus niet de fysieke wereld, maar uit een informatieveld. De schepping, de trilling, de taal van het universum. Bij het ontvangen van die informatie die binnenkomt in het hart geeft het hart in een gebalanceerde samenwerking met het lichaam, geeft het hart die informatie door aan het brein en op het moment dat daar naar geluisterd wordt, naar wat er gevoeld wordt, stemt het brein zich af op de informatie, de bits en de bites van het hartweefsel. En in dat moment verandert de breintaal naar ook organisch. Bbllboem. Dan staat het hoofd, denken in lijn met het diepste voelen. Dan ontstaat dus die gouden krans wat we zien in allerlei boeken en schilderijen. Dat is een organisch denkvermogen. En dan praten we eigenlijk over een EQ dus een emotionele intelligentieveld.

Dus die stroomt in dit geval aanwezig in het lichaam ..??.door het hoofd naar buiten. Dus je kunt denken op basis van iets onlogisch. Je kunt dus ook in deze wereld dingen doen die je niet kunt verklaren en die komen door gevoelens. Je wordt verliefd, of dat nou op een boom is of een mens dat maakt niet uit. Of dat nou op een muziekstuk is of een kunstwerk wat je ziet hangen, je wordt verliefd,er gebeurt iets, er ontstaat iets. Je neemt iets waar, er wordt iets waargenomen en dat veld van het hart is zo sterk en zo krachtig dat het brein als het ware niet mee echt logisch kan denken. Het brein gaat doen wat er gevoeld wordt. En je neemt een keuze waarvan iedereen zegt “zou je dat nou wel doen, denk na man, denk na, het klopt toch niet wat je doet” maar jij weet ik doe het want ik voel het!

Dat zijn dus twee verschillende talen als je het maar zou willen splitsen in twee. Dus de innerlijke taal van het voelen en daar naar luisteren en daar naar handelen, dan komen we op de stap van na het moment van de schepping dat het zich als het ware verstevigd en doorzet, zonder verlies van werkelijkheidsbesef hè, dus dat je in het lichaam blijft, en voelt wat jij voelt, je beseft wat er is, je kijkt in lijn met dat gevoel dat je de gedachte die daar op ligt dat je die ook uitzet in een actie of in een beweging, op dat moment ben je een ander mens. Dus je bent een ander mens. Je doet onlogische dingen.

Mij is mijn hele leven geprobeerd te laten denken dat dit niet klopt wat ik zeg, dat ik niet moet praten over wat ik weet omdat het hier vandaan komt. Fantasie uit het hoofd. Om te zorgen dat wat ik voel en wat ik weet niet kan delen en dat ik mijn resonantie van wie ik ben als uniek wezen in dit mensenlichaam, dat ik daar niet over kan praten vanuit mijn hart door mijn hoofd naar jullie en dat je mij niet kunt waarnemen. En daar ligt een hele expliciete reden op waarom wij mensen elkaar niet mogen waarnemen. Kijk nu gewoon naar de wereld hoe die in elkaar zit. Mensen zien elkaar niet. En als je echt je best doet om de ander te zien dan ga je ook zien hoe er geschaakt wordt in de werkelijkheid om te stoppen. Dat je stopt, je moet stoppen met waarnemen. Er gebeuren dingen waardoor je of weer terugtrekt, er gaat iets tussendoor waardoor die verbinding weer verbreekt en aah en als je heel eerlijk bent dan kijk je naar jezelf en dan zeg je “oh ja eigenlijk gebeurt het gewoon in mij, in mij gebeurt het, er gebeurt iet”, wat het dan ook is, waardoor je dus daarheen schiet en alleen in het algoritme zit in de parameters van het brein, dus in de geometrie van het logische denken.

En wat is het logische denken de formule van het leven wat we hier zien. Je moet, je moet naar school, je moet doen wat in het boek staat, je moet een baan zoeken, je moet een pensioen hebben, je moet vakantie hebben, je moet ontspannen om er weer tegenaan te gaan want dat moet ook, om vervolgens overspannen te zijn en dan moet je een workshop doen om weer ontspannen te raken en weer door te gaan met wat je eigenlijk niet echt ten diepste voelt, om vervolgens naar een leeftijd te gaan dat je pensioen hebt en niet meer hoeft te werken en dan moet je dus ook nog iets doen wat daarbij hoort. Dat is een beetje kort samengevat de tendens waar wij in zitten. Dat is logica, dat is een logisch beeld wat wij te zien krijgen met onze zintuiglijke waarneming. Dat is de projectie die hier moet afgeschoten worden. Dat is de logica van het lichaam en die is geometrisch van aard.

Wat is dat analoge deel dan, wat is dat? Wat is dat analoge deel, wat gebeurt er als wij voelen? Wat gebeurt er als wij voelen en dat ons denken afstemt op dat voelen? En wat heeft dat te maken met de werkelijkheid waar wij nu in zitten als mensheid? En waar zo enorme verschillen zijn. In religie, in spirituele modellen, in economische modellen, in militaire modellen, in ruimtevaart modellen, in scholingssystemen. Alles, overal is verschil. Terwijl eigenlijk alle mensen hetzelfde voelen. Iedereen voelt hetzelfde, of dat dan een belang is of niet dat laten we even los. Iedereen voelt namelijk dat ‘ie ruimte nodig heeft om te bestaan. Simpel vertaalt. Iedereen voelt dat ‘ie het recht heeft om er te zijn en zelfs als je dat gevoel niet eens meer hebt is het er nog steeds, er hoeft maar (knipt met vingers) dit te gebeuren en dan (klak) “ik ben er ook!”

Dus al die modellen die hier op de aarde zijn in onze werkelijkheid die worden weggezet als nou ja dat is een diversiteit  van onze ontwikkeling, daar tegenover staat dat we eigenlijk allemaal hetzelfde vermogen hebben binnenin onszelf om te voelen. Als een Israëlische moeder naar een Palestijnse moeder gaat en ik heb die documentaires bekeken en ik vond het zeer bekrachtigend om daar naar te kijken, dan zie je dat die vrouwen, in dit geval vrouwenlichamen, de wezens, de mensen, voelen in zichzelf wat ze voelen. Ze voelen in zichzelf de pijn en ze voelen ook de liefde voor hun eigen gezin. En ze ontmoeten elkaar, ze zijn bij elkaar en het enige wat er is is dat. Dat ze beseffen dat de ander het ook meemaakt. En dat er gewoon gelijkwaardigheid is. En dat ze met elkaar in contact gaan en elkaar niet bestrijden en elkaar ruimte geven. En dat in het veld van eigenlijk een van de grootste, één van de langdurigste conflict in onze werkelijkheid. En dat analoge gevoel daar gaat het om. Want daarom komen wij bij elkaar omdat er iets heel organisch in ons roept naar verdieping, verbreding, ruimte te krijgen in ons dagelijks bestaan, maar ook om het gezamenlijk in de wereld te laten zijn.

En ik roep niet op tot een missie, want dat hoeft niet, die is er al in jezelf. Want je bent hier omdat je verbonden bent met het leven. Omdat je je ergens ook, nou laat ik het woord zorgen maar gebruiken, dat je je ook ergens wel zorgen maakt over hoe de wereld ervoor staat. Hoe de kinderen worden opgeleid of eigenlijk niet worden opgeleid, volgestopt worden met denkprogramma’s i.p.v. ruimte te scheppen aan wie ze nou werkelijk zijn. Weet je laat dat kind gewoon lekker zijn wie hij is, maar laat mij ook lekker zijn wie ik ben en jij ook! Maar alles is in formats gestopt. Denken, denken, denken. Hoe meer informatie je erin pompt zintuiglijk, hoe dieper de geometrie is van het breindenken en hoe minder er gevoeld wordt en als er al gevoeld wordt dan zijn het meestal traumatische reflexen van al die spanning die hier (hoofd) ontstaat. “ik kan niet meer, er kan niet meer gewicht in” Je ziet het aan onze kinderen, onze kinderen hè, dus niet alleen jouw kinderen en mij kinderen, het zijn onze kinderen. Wij hebben zorg voor onze kinderen. En dan zie je dat ze gebukt gaan, moet je kijken hoe ze naar school lopen, ze lopen niet blij naar school.

En dat is geen inbeelding, ze zijn overbelast! En wij ook! En dat is ernstig. En daar maken we zorgen over o.a. en we zijn betrokken en we roepen op in onszelf om daar iets mee te doen. Dat zie je ook gebeuren, overal staan er mensengroepen zie zeggen “nou is het genoeg hoor!” daarom begon ik er ook mee. “het is genoeg” maar er moet iets ontstaan in jezelf dat je voelt het is genoeg om vervolgens niet naar buiten te gaan in de strijd dat je zegt “nou ga ik het eens eventjes, nou zal ik die Rutte eens eventjes” nee hij is een onderdeel van het systeem wat eigenlijk niet goed functioneert, of niet functioneert, dat is hij niet! Jij bent het, via dat systeem participeert en een andere keuze kunt maken! Choose! Daar gaat het om! Het gaat om keuze die je hebt. En die keuze die wij hebben die is zo gigantisch groot, zo enorm dat we daar helemaal geen oorlog over hoeven te voeren maar alleen ten diepste in contact treden met onszelf en met elkaar, ruimte creëren, en dit veld waarin we leven anders laten reageren. Dat is een kwantumreactie. Hè? Ja! Dat kan. En hoe dat kan dat wil ik jullie een beetje op mijn manier vertellen.

En dan moet ik even dus toe naar wie ik ben. Zo sta ik hier ook gewoon maar dat ga ik nu ook gewoon rechtstreeks uitspreken. Toen ik geboren werd hier op de aarde wist ik precies wie ik ben. Dat weet ik nu nog steeds. Mijn herinneringen die ik niet als herinneringen zie, maar als een leven organisch veld, dat is niet een herinnering vanuit het hoofd, ik voel dat! Ik voel de plekken waar ik vandaan kom. Ik voel het door mij heen stromen, ik voel de bomen rondom de plek die staan waar ik vandaan kom, dat voel ik hier. In mijn hart en het brein stemt zich erop af. Er is gevochten om deze herinneringen weg te halen. Ik heb buitenaardse “ontvoeringen” tussen aanhalingstekens meegemaakt om te zorgen dat deze ervaringen getraumatiseerd zouden worden, dus eigenlijk overschaduwd, overmaskerd, door een negatieve gebeurtenis zodat de mind als het ware alleen daar aan denkt. Al die herinneringen die ik heb, al die informatie- en bewustzijnsvelden die gaan over een heel expliciete periode die heel langdurig is, die echt een tijdscyclus kent, die sterk afwijkt van de cyclus zoals wij zien wat tijd is, maar ik noem hem nu wel tijd, maar in de mens, het humanoïde ras en niet alleen de aardse mens hier maar een volledige interkosmische beschaving, in een oneindig bewustzijn zo groot en zo warm, gekortwiekt is. Gekortwiekt door een kracht die wij hier in onze geschriften zien als demonen en allerlei andere wezens. Maar niet gekortwiekt is op een manier zoals wij ons dat kunnen voorstellen maar op een heel andere manier. Daar waar ik vandaan kom daar zijn wij allemaal, en daar komen jullie ook vandaan, ook al kun je dat misschien wel, niet herinneren, het maakt niet uit. Ik zeg het gewoon om het veld open te laten. Dat er niet een verschil ontstaat tussen jou en mij. Want ik ben me daar heel bewust van dat als ik daar iets over zeg dat je dan dit krijgt. Whoeh. (maakt met handen een ongelijk beeld) En ik word daar heel verdrietig van van binnen omdat ik dit voel (gelijkheid beeld met handen)  gelijkheid met elkaar, maar laat mij dan spreken vanuit dit stuk en jij laat jouw talenten en stukken zien wat jij op dit moment kunt vertellen.

De wereld waar ik vandaan kom en waar wij allemaal vandaan komen daar ben ik gewoon een mens en niet een gewoon mens, maar ik ben gewoon een mens. Alles is daar heel dichtbij lijkend bij hoe we hier de wereld op zijn mooist ervaren. En dan veel krachtiger. En er zijn geen slechte dingen. Alles en iedere wezens die er leven zijn daar in een volledig verantwoorde, ik gebruik aardse taal hè, verantwoordelijke verbinding met de wereld waarin ze leeft. Bij alles wat er gebeurt is er kennis hier (hart)  en inzicht hier (hart) over hoe die wereld buiten jezelf functioneert. Dus niet zoals hier dat we leren wat een tafel van 10 en een tafel van 12 is, maar een wereld waarin nieuwe reizigers die aankomen in die werkelijkheid of weer opnieuw ontwaken in die werkelijkheid, en dat is een oneindige werkelijkheid, dat je als het ware educatie krijgt, inzicht krijgt van als ik nou een blaadje vasthoud van een boom dan weet ik wat het is, niet zomaar een blaadje, maar de codes daarvan! De codes, de trillingen van dat informatieveld. Het is niet alleen fysiek maar het is een hologram, er is heel veel informatie omheen waar het uit opgebouwd is.

In die wereld is iedereen maximaal betrokken bij alles wat er is. Alles wat je daar tegenkomt daar heb je inzicht in. Hier doen wij dat niet. In de wereld waar wij vandaan komen hebben we volledig inzicht in wat we zijn en wat we doen, en wat onze plek is in die werkelijkheid waar we in leven. En hij lijkt en is sterk afwijkend, dus dat is een contradictie ….?? maar hij lijkt heel erg op de wereld, als je hier door de natuur loopt, hoe die natuur er ook uitziet, of dat nou een boom, plat hoog laag is, hier hebben we één werkelijkheid en daar is het iets anders, maar het is een organische wereld waarin je kunt zeggen dat het bijna een soort heling centrum is. Voor ons is dat nu een heling centrum omdat we onder druk staan, in de wereld waar we vandaan komen is dat gewoon de plek zoals je leeft. Er is volledige kennis, kennis hier en is ook uitgebeeld in hoofd, inzicht in het hele gedragspatroon van de werkelijkheid.

Daar zijn we geen watjes. We zijn geen opgestegen meesters, we zijn geen spirituele wezens, we zijn hele heldere levende organische wezens met een oneindig bewustzijn die niet kan sterven. Dus de oprekking van het bewustzijn. Heel veel mensen hebben hier moeite mee, terwijl ze toch weten van”ja maar ja de ziel is onsterfelijk” “ja de ziel is onsterfelijk, ja” Dat kun je dus we bevatten?  “Ja, maar dit niet, want als ik er dan altijd al ben geweest voordat ik hier kwam, om welke reden ik hier er dan ook ben, dan heb ik dus altijd al bestaan” Dat klopt, dat is onsterfelijk, zo noemen we dat. “ja maar waar kom ik dan uiteindelijk vandaan” Niet!  Het is een timeloop van het brein die kan het niet bevatten.

Opmerking: er moet een begin en een einde zijn.

Martijn: ja dan moet er kennelijk een begin en een einde zijn. Als je in een hangmat hangt, als ik in Frankrijk even in een hangmat ging hangen en de hangmat ging ook hangen omdat ik er in hing, de ontspanning, de tijdloosheid, het volledige gevoel van oh heerlijk, op dat moment is er geen tijd, dan ben je zo ontspannen, En dat gevoel dat tijd wegvalt dat kun je permanent ervaren, permanent! En als je geen lichaam hebt wat sterft, als je niet in een lichaam leeft wat een houdbaarheid heeft, dan is het zo dat je altijd blijft leven. In de werkelijkheid waar ik vandaan kom, waar gewoon lichamen zijn, ik maak er weleens een grapje over je kunt bij elkaar de wang pakken zo, en zeggen kus (smak) gewoon feitelijk, niet geen gezweef. Dat de lichamen uit een andere informatietrilling bestaan dat is wel waar. Maar het is wel feitelijk hoor. Je bent niet doorzichtig en transparant dat je niet te zien bent, je bent gewoon een mens. Je pakt daar ook gewoon een stuk gras kun je daar vasthouden, niks, gewoon hetzelfde als hier.

Dat stuk onsterfelijkheid dat is iets wat door niemand begrepen wordt. Niet alleen de mens is van oorsprong, van oorspronkelijkheid onsterfelijk maar er zijn een heleboel beschavingen die onsterfelijk zijn. Het lichaam wat wij daar kennen komt ook voort uit ons bewustzijn. Het lichaam, dus de uiting van je binnenkant, kijk nu maar eens naar hoe het hier op de aarde is, klopt jouw buitenkant met de binnenkant? Hmm interessant. Daar wel! Daar is wie je werkelijk bent, je wezen, ik praat niet over ziel, het is je unieke wezen. Het is echt een uniek ID, het is een eigen identiteit, die onsterfelijk is en het eigen pad van ervaringen door de hele schepping, door de hele kosmos kwantumwereld aflegt, en een eigen keus is, zelf bewust worden in een matrix, in een werkelijkheid en zelf daar weer uitgaan ofwel zelf kiezen om geboren te worden en zelf kiezen om er weer uit te gaan.

En in die werkelijkheid heeft je lichaam een vorm wat past bij wie jij van binnen bent. Dus het lichaam wat je daar bewoont bewoon je niet door een ontwerp van buitenaf, en er is ook geen god die dat voor je gecreëerd heeft, het lichaam is een expressie, een uiting van wie jij bent van binnen. Dus hij wordt van binnenuit, vanuit het voelen, een heel diep krachtveld, het gaat ver, heel veel verder als dat we hier nu voelen wat onze diepste emoties zijn, er zit een hele diepe intelligentie in verborgen in dat voelen, en die intelligentie die zit echt hier, dat is een andere taal, vanuit dat bewustzijn wat zo helder is is de binnenkant de schepper van de vorm naar buiten. En als je goed luistert naar mijn verhaal vertel ik je eigenlijk ook dat we daar niet statisch altijd hetzelfde er uit zien omdat de projectie naar buiten toe, de schepping naar buiten toe, onze vorm, afhankelijk is uh verbonden is met wat we aan ervaringen hebben, en onze ervaringen nemen ook toe. Zie ook de vergelijking nu. Als naar een foto kijkt van 10 jaar geleden van jezelf dan zeg je “nou het is net alsof ik het zelf niet was”  nou goed dat zeg je ….?? Maar misschien herken je het dat je zegt “hé dat is apart, ja ik ben daar wel wat jonger maar eigenlijk ook anders”. Dus je uiterlijk verandert niet alleen door leeftijd op deze aarde maar vooral verandert je uiterlijk omdat de binnenkant ook verandert. Want binnen gaat nu meer naar buiten. En je lichaam past zich daar op aan. Het wordt aangenamer om naar iemand te kijken, naar gelang er dieper wordt gevoeld in die persoon wie hij of zij werkelijk is in het diepste van het gevoel. En dat druipt van binnen naar buiten toe, door het veld en het wordt zichtbaar.

En in die wereld waar ik vandaan kom, waar wij allemaal vandaan komen, maar dat is niet gebonden aan één plek, leven de mensen oneindig en zijn die wezens scheppers en daar wordt niet gesproken over scheppers, dat is echt een term wat hier wordt gebruikt. Daar is het volkomen normaal. En wat is dat scheppen? Het scheppen is dat het van binnenuit wordt gevoeld, een hele diepe verbondenheid, dus ruimte, geen passiviteit, er bestaat geen meditatie omdat het niet nodig is om in een ontspanning te komen. Je bewustzijn is volledig helder in eigen tussen aanhalingstekens “beheer”. Niemand bemoeit zich daarmee! Je bent vrij! Je hoeft niet in een formule mee te draaien, je hoeft niks te leveren, je hoeft niks te doen, je hoeft niet te overleven, alles draait om genot en genot in een innerlijk bewustzijn dat je leeft! En vanuit die hele heldere kracht neem je deel aan samenwerking met andere wezens en maak je net als wezens op deze aarde een vlucht van A naar B in een vliegtuig, maak je daar met groepen mensen met een bewustzijns innerlijke techniek reizen naar andere werelden, andere dimensies. Zo zou je het kunnen zeggen. En we scheppen daar vanuit ons eigen vorm ook voertuigen die passen bij het verschuiven van de ene wereld in een andere wereld. En dit zijn hele feitelijke gebeurtenissen. Dus geen hocus pocus spiritualiteit, het is gewoon letterlijk wat  echt gebeurt. Nou in die wereld leven wij als onsterfelijke wezens en hebben wij een vermogen wat alles wat zeg maar manipulerend werkt of van buitenaf iets wil opleggen in ons, functioneert ons bewustzijn neutraliserend daarin. Misschien kan ik dat het beste uitleggen in een simpel voorbeeld dat je met een groepje van 30 mensen samen bent op een hele fijne plek, een mooie sessie, dat is een hele kostbare bijna heilig moment dat je heel organisch samen bent dat je voelt van oh wat is dit een fijn moment zeg en dan komt er ineens iemand binnen, die natuurlijk ook gewoon heel fijn is, maar die persoon die komt uit een mindset binnen en die enteren met zijn mindset de ruimte die heilig is waarbij wij als mensen samen met elkaar heel fijn bent in een bepaald bewustzijn.

Dus 10 mensen in een voorbeeld zitten met hun gemoedstoestand volledige openheid, vriendschap, transparantie, je mag zijn wie je bent en alles is open. En dan komt er iemand anders binnen met een denkveld en dat denkveld entert dat veld, dus het gaat door elkaar heen, het zijn ook echt hologrammen, het gaat door elkaar heen en als de kracht van de mens als ze zich niet richt op dat wat er buiten gebeurt maar in verbinding blijft met wat je zelf voelt dat dat veld wat binnendringt niet primair wordt! Sterker nog die persoon die gaat zichzelf voelen en die komt uit de mindset en voelt hah wat gebeurt hier, ohh, hier is iets bijzonders aan de hand.  Dus die persoon gaat zichzelf voelen. Weer vertaalt: wij zijn met ons innerlijk vermogen in staat om manipulerende gedachtes, manipulerende energieën, dus andere taalvelden wel te laten bestaan maar te laten weten dat we er zijn, en daarmee eigenlijk invloeden in een ander, let op hè, ook de invloeden in jezelf, om invloeden te kunnen laten wegvallen.

Nou we zijn daar onsterfelijk en toch zitten we nu hier. Wat is er gebeurd. Hebben we de keuze zelf gemaakt om hier te komen? Wat zit daar voor … nou het is enorm groot, ik maak hem heel simpel, wat zitten daar voor stappen tussen? Waarom is het ufo fenomeen zo vreemd, waarom is het paranormale fenomeen zo vreemd, waarom is de kwantumwetenschap waarom wordt dat zo zo moeilijk ontvangen in de wetenschap, waarom worden kinderen zo moeilijk geboren, waarom moeten vrouwen pijn hebben over het algemeen, waarom zit overal pijn aan? Is die pijn dan een onderdeel van je reis, dat het betekenis heeft of is er meer aan de hand?

Nou er is meer aan de hand. En als je daar in duikt dan kom je eigenlijk alles tegen en ik haal het ufo fenomeen, de ontvoeringen, de contacten die er zijn, ook positieve contacten, ik haal het hele arsenaal laat ik nu gewoon even binnenkomen, dat mensen die daar nooit mee bezig zijn geweest, ik raad het echt aan om eens een paar boeken te gaan lezen over contacten met andere beschavingen, niet alleen de mooie maar ook de boeken te lezen van minder mooie ervaringen. En dat zijn diepgaande onderzoeken die echt goed gedocumenteerd zijn waarin heel helder naar voren komt wat er gebeurt bij die mensen die dat ervaren.

Vraag: kan je dan wat titels geven?

Martijn: ja dat zou wel kunnen ja. Misschien dat ik ze straks even opschrijf.

Waarom is het zo belangrijk? Om ons voorstellingsvermogen op te rekken. Want wat hier gebeurt dat de mensheid bezocht wordt door andere intelligenties, door andere wezens, laat ik het zo maar noemen, andere beschavingen van ander werkelijkheden, wat niet een fabeltje is maar over de wereld goed gedocumenteerd is, echt één van de grootste wetenschappelijke onderzoeken ter wereld, dat gaat echt zo ontzettend ver en allemaal mensen uit alle lagen van de bevolking die daar iets in hebben meegemaakt, maar ook jij dat je misschien wel voelt, hè je hoeft het niet allemaal letterlijk te weten maar je verbinding met het onderwerp of dat het wel iets is dat je weet van dat is er gebeurd, dat onderwerp buitenaards contact, het contact met andere werkelijkheden, want het woord buitenaards kunnen we ook even zo wegblazen, contact met andere werkelijkheden dat is fenomenaal belangrijk! Omdat het hele scheppingsproces en hoe energie reageert op jouw bewustzijn een onderdeel is van hoe dat hele fenomeen, dus bezoekers van andere werkelijkheden zich laat zien.

Nou wat is er gebeurd. In een notendop: en het gaat hier niet over schuld wat ik nu ga zeggen en we hoeven ook niet te zeggen van nou we zijn dus zelf verantwoordelijk ervoor, want het gaat hier niet om verantwoordelijkheid. Het gaat helemaal niet om schuld. Het gaat om dat dingen gewoon zijn zoals ze zijn en dat het aangekeken kan worden en dat er met bewustzijn een verandering in kan komen. Je hoeft niet altijd op zoek naar schuld. Het maakt helemaal niks uit. En trouwens schuld is ook een gedachte. Want als iets er al is dan is het al gebeurd, dan is het er al en dan kun je dus ook al met je eigen bewustzijn daar gewoon naar kijken.

Wat zien we hier op de aarde gebeuren, we zien hier op de aarde in onze ontwikkeling als mensheid zien wij een vaak niet door onszelf ingeleide technologische ontwikkeling waarin wij virtuele werkelijkheden gaan meemaken.

Virtuele werkelijkheden, dus opgedrongen ingevoegde werkelijkheden in het neurologische systeem, dus in het brein. Goed geprogrammeerde werkelijkheden die zo helder zijn dat het brein het aanneemt als waar. Zo sterk dat degene die die werkelijkheden ervaart niet eens meer beseft dat “ie hier leeft. Dus er vindt een verandering plaats in het brein en het brein stelt zich zo af op het ingevoegde deel dat het brein vergeet ook nog een leven te hebben hier in deze werkelijkheid. Deze werkelijkheid raakt in de vergetelheid. We zien het hier gebeuren in onze werkelijkheid op heel veel verschillende manieren. We zien dat we met virtuele brilletjes te maken krijgen, Er zijn allemaal electronen ingeplant. In 1983 werden daar al allerlei patenten voor vastgelegd, ook goed gedocumenteerde experimenten, mensen in de ziekenhuizen, toen al, echt driedimensionale werkelijkheden die niet van echt te waren onderscheiden ervoeren. Dat is allemaal gewoon wetenschap. Dat zijn de stappen waarin we nu aanwezig zijn gekomen, regulier hè. Want op militair gebied is deze uitvinding al heel ver verfijnd, maar ik heb het dus echt over de consumenten electronica. Dus wat wij zien als mensen wat ons gepresenteerd wordt van wat er is. Dat moeten we niet onderschatten!

Het invoegen van externe werkelijkheden moeten we niet onderschatten. We zien het hier gebeuren en we vinden het leuk, een spel of een virtuele werkelijkheid te ervaren. Er zijn een hoop mensen die vinden het niet leuk en maken zich daar zorgen over, want die stellen terecht de vraag “ja maar wat nu als deze technologie zo verfijnd wordt dat die bij verschillende mensen tegelijkertijd kan worden ingevoegd? Ofwel dat mensen tegelijkertijd worden ingeladen in een alternatieve werkelijkheid. En vergeten dat ze bestaan.” Daar zijn ook allerlei experimenten op gedaan. En de mensen vergeten dat ze bestaan! Dat is zorgwekkend!  En dat is geen angst maar het is en onderdeel wat je in kwantumkosmos moet ……?? In de wereld waar ik vandaan kom is absoluut precies hetzelfde alleen in een hele andere opzet, hele andere gebeurtenis, dat er werkelijkheden zijn gecreëerd waarin scheppende wezens ook hebben deelgenomen maar ook dat die werkelijkheden die er gecreëerd zijn gecreëerd werden als nieuw onderzoeksterrein om sterfelijkheid te ervaren. Dat je dat kunt voelen.

Dus wij zijn nu op zoek naar een onsterfelijkheid omdat we voelen, ook als wetenschappers zijn er mee bezig “ja eigenlijk is dat bewustzijn onsterfelijk” Je hebt neurologisch bewustzijn dat zou je moeten kunnen opslaan in een computer en als je dat kunt doen dan sla je eigenlijk niets anders dan de persoonlijkheid op hè. Als je dat kunt doe in een computer opslaan dan kun je die persoonlijkheid dus voor eeuwig bewaren en uitpakken in een lichaam waar dat in geplaatst kan worden. Dit zijn de onderwerpen, dit heeft te maken met kwantumkosmos. En in de werkelijkheid die zich afspeelt buiten deze werkelijkheid daar is een, ja laat ik zeggen een oneindig universum waarin de mensen ervaringen hebben, al dan niet zelf gecreëerd, sommige wel, sommige niet en met hun bewustzijn vanuit onsterfelijke modus zich verschuiven met hun eigen kracht in een script wat daar klaar ligt, om sterfelijkheid te ervaren. Dus ze kiezen er zelf voor. Daar zijn speciale ruimtes voor, speciale werkelijkheden zijn daar zelfs voor ingericht als doorreis stations naar werelden die echt ongekend mooi zijn. We praten dus over krachtige positieve matrixen. Net als het woord matrix dat is heel erg zwaar belast, negatief, er moet allemaal iets negatiefs zitten, het moet iets negatiefs zijn, controle besturing beïnvloeding, maar je kunt het woord matrix nu vervangen voor zelf gecreëerde werkelijkheden, organische werkelijkheden die gecreëerd zijn door wezens met een doelstelling om leven te laten stromen in een door hen zelf gecreëerde werkelijkheid, maar ook om daar zelf in te kunnen leven en te ervaren wat het betekent als je dood gaat of dat überhaupt mogelijk is.

Moet je eens voorstellen, ik ga het hier heel groot maken. Als jij nu weet dat je nooit dood gaat, vanaf nu wordt je lichaam nooit meer ouder, maar stel dat je hem terugzet naar 30 jaar. Hopsa. Alles wat er verstoord is trekt weg. Gezond! Alle moeilijkheden veranderen in één grote glimlach. Alle zorgen die er zijn waar je voor moet werken verdwijnen als sneeuw voor de zon, je hoeft niets meer te doen. Hmm het wordt wel een hele andere werkelijkheid. Maar ineens besef je “ik ga nooit meer dood, wat moet ik nou met mijn leven doen, wat moet ik nou met mijn leven gaan beginnen als er geen uitzicht meer is op de dood?” Nu komen we echt in kwantumbewustzijn. Want dit is het onderzoek wat andere beschavingen verrichten of wij in staat zijn om dit terug te halen in ons voorstellingsvermogen zodat die informatie die in jouzelf ligt vrij komt en er ook een bevrijding kan plaatsvinden in deze werkelijkheid wel door de wezens die leven in die werkelijkheid en niet van buitenaf. Hè geen galactische federaties met allerlei hengels om ellende weg te vissen, nee van binnenuit zelf doen, zelf scheppen! Ja als het leven oneindig is wat moet je dan nog met je leven doen?

Nou in de wereld waar we vandaan komen is dat oneindig, maar uiteindelijk is dit gebeurt: Er zijn werelden gecreëerd, oneindig veel werelden, matrixen, niet alle matrixen zijn ook echt werkelijk goed in die zin leefbaar geconstrueerd, maar er zijn wel heel veel matrixen, heel veel werkelijkheden die bezoekbaar zijn. En dat hebben we ook gedaan. Er zijn mensen die zijn gaan reizen, in aardse taal uitgedrukt, we praten echt over ontelbare jaren. Ontelbaar het is niet te tellen. Ervaringen op ervaringen. Die ervaringen liggen ook in jou. Dat is niet verbonden aan deze wereld. Dat zijn ervaringen uit andere werelden. De opkomst van hele beschavingen, de ondersteuning ervan, het verrijken van werelden, het brengen van bloemen, het brengen van een organische werkelijkheid, wat wij voelen als we in ons tuintje een bloemetje neerzetten dat het zo ontzettend goed voelt dat je dat doet. Alles verandert in je tuin door die ene bloem. Alles! Waarom? Omdat het jou verandert! Omdat je het ziet, je voelt het. Dat is onze kern. Onze kern is dat wij levensdoorgevers zijn. Overal waar de trilling komt van de mens, bewustzijn, vrij bewustzijn, niet gemanipuleerd, vrij, ontstaat ook een trilling van leven. Het is het goede, uitgedrukt in het woord goed, het goede in de mens, het evenwichtige, het geharmoniseerde bewustzijn wat ontstaat daar waar de mens naar toe reist. En nog bijzonderder is dat dat niet verbonden is aan het lichaam van de mens, want het lichaam komt voort uit het bewustzijn, nee, er ontstaat dáár leven waar menselijk bewustzijn naar toe reist!!

En als we dat nou eens gaan doen op deze wereld en dat kan, want dat is wie we zijn, dan verandert deze werkelijkheid. Zonder dat je nieuwe scholen opricht.

In de wereld waar ik vandaan kom is een en ander fout gegaan. En goed fout ook! En dat was niet bedoeld. En dat is eigenlijk wat je hier op de aarde ook weer ziet gebeuren en dat is dat je verstrikt kunt raken in de matrix, dat je er niet meer uit kunt. Klinkt eigenlijk heel dom. Je maakt iets, je gaat erin en je komt er niet meer uit? Nja dat lijkt wel een beetje op deze werkelijkheid. Maar het is heel ernstig hoor waar ik het nu over heb. Dat mag je best wel zeggen.

Contact met andere werelden is niet alleen maar fijn en leuk. Op deze wereld is het ook niet alleen maar fijn en leuk. Er zijn hier hele ernstige dingen aan de hand in deze wereld waar ook fijne en leuke dingen bezig zijn. En als het zo is dat het geen leerschool is maar een overname van een andere macht dan hebben we een serieus probleem, want het past niet binnen het beeld..oh even blazen…zo, we zien het hier ook gebeuren. Hier op de aarde recht voor ons gezicht, in onze werkelijkheid zien wij dat de krachten aan het werk zijn die levensfrequenties beperkend zijn. Dempen!

Jouw levensvreugde wordt gedempt doordat je moet voldoen aan een model. De kracht van wie je werkelijk bent neemt af! Waarom, omdat je je moet identificeren met iets wat jij niet van binnen bent! In de kosmos waar ik vandaan kom en waar we uiteindelijk dus allemaal vandaan komen, is er iets heel groots gaande en dat is dat wij niet de enige levende wezens zijn in de kosmos maar dat het krioelt van het leven. Het is onmetelijk druk in de schepping! Alleen al in ons eigen universum, dit universum wat wij nu zien, deze matrix, het krioelt van het leven. Het is gigantisch. En we kunnen niks vinden, hoe diep we ook met de telescoop bekijken we vinden niks. En dat is heel raar dat dat veld dat ons niet toont.

Ik stel hardop een vraag. Het is alleen om besef te brengen. Ik ben geen angstbrenger, ik wil het alleen maar openleggen. We zijn toch onsterfelijk dus waarom zouden we niet alles in duiken wat er ook nog kan zijn en de kwantumwetenschappen en ook bewustzijnswetenschappen laten ons zien dat deze vraag niet oninteressant is.

Ik stel de vraag: Als jij verstrikt raakt in een virtuele werkelijkheid, stel, en het gebeurt niet met een bril en het gebeurt ook niet met een electrode maar het gebeurt op een manier die je eigenlijk nog nooit hebt eerder gezien maar er wordt een werkelijkheid d.m.v. trillingen, zoals wij nu zelf denken, losgelaten in het bewustzijn, geplaatst door het bewustzijn heen van jou, in dit geval het fysieke lichaam, je wordt als het ware bewust van die andere werkelijkheid, en je wordt in een totale vergetelheid gebracht doordat je de werkelijkheid die je ziet als hoofdwerkelijkheid ervaart dan is de vraag: zou je er ooit nog naar omkijken om terug te keren wie je werkelijk bent?

Dit zijn hele fundamentele stappen lieve mensen, wat ik hier vraag.

Vraag: wil je hem nog eens stellen?

Martijn: Jazeker:

Als je verstrikt raakt in een virtuele werkelijkheid die zo goed gescript is en zo organisch is dat je hem lief hebt, ik ga hem uitbreiden, en ondanks dat we in die liefdevolle wereld allerlei dingen gebeuren die echt niet door de beugel kunnen, je toch de moeite waard vindt door alle scripten die er in die werkelijkheid aanwezig zijn, dus ook gescript zijn, dus missies, levensdoelen, persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling, zou jij als je daarmee bezig bent in zo’n matrix en je zou nooit meer weten wie je werkelijk bent, zou je dan ooit nog eens terugdenken of terug willen naar de plek waar je vandaan komt? Zou je dan die bril willen afzetten? Zou je het nog willen weten? 

En ik heb het nu over een bril hè, maar in de werkelijkheid buiten ons zichtbare veld, want we ervaren nu een lichaam is het niet een bril maar is het iets heel anders. Maar de vraag is: zou je het nog willen weten?  En als je die vraag niet bij jezelf neerlegt maar meer bij de mensheid zoals je die nu hier om je heen kent. Wat is nou waardevol?

Gedachtekrachtwapens, wapens om wezens die kunnen scheppen te deactiveren. Het lijden wat de mensheid kent van deze wereld hier, het lijden wat we kennen als mensheid wordt enigszins weggetrokken door de gevoelens die we hebben dat wij een weg hebben te gaan binnen dit model om onszelf te verrijken en onszelf als het ware verder te ontwikkelen. Maar als dat een onderdeel is van die matrix waar zijn we dan mee bezig? Als we proberen geld te verdienen en steeds meer geld hebben om vakantie te hebben omdat we die nodig hebben omdat we overspannen zijn, omdat we dingen doen die we niet willen doen zoals dat geld verdienen…waar zijn we dan mee bezig? Als je je lichamelijke klachten wilt oplossen omdat je pijn hebt en daardoor op zoek gaat naar oplossingen binnen de pijn en je hele leven komt in dienst te staan van de pijn en de oplossing daarvan, dus dan ben jij geld aan het verdienen, waar ben je dan mee bezig? Ik probeer jullie duidelijk te maken dat we in een soort bezigheidstherapie geraakt zijn. En dat is misschien niet altijd even leuk dat zo hardop te zeggen maar als er een werkelijkheid ligt verscholen achter deze werkelijkheid en dat deze werkelijkheid op dit moment niet perse een leerschool is, maar misschien een gigantische interkosmische dempingsactie waardoor de hele mensheid denkt dat ze zich ontwikkelt.

Maar kijkend vanuit een andere perceptie naar de aarde je moet vaststellen dat zich gewoon laat vermaken en dat ze helemaal niet schept, dan hebben we dus met een heel ander concept te maken. Wat is hier nou werkelijk gaande? En als dit zo is, zo samengevat in een notendop, het is natuurlijk heel complex wat ik nu vertel, het is echt belachelijk simpel maar de waarheid is wel dat het gevoel van ons ook belachelijk simpel is wat we kunnen voelen, maar de hele constructie die daar doorheen ligt die moet je enigszins wel tot je voorstellingsvermogen laten komen!

En waarom? Dat wat we vergeten zijn wordt wel aangewakkerd als je er weer over gaat praten. En op het moment dat je er weer over praat en je neemt het niet klakkeloos aan maar je voelt in jezelf dat je ergens herinneringen hebt uit een totaal andere wereld en dat je nimmer ooit gekozen zou hebben om iets te moeten leren wat je eigenlijk al bent, maar dat je wel gekozen hebt voor een reis naar een andere wereld om je rijkdom daar te komen brengen, en je liefde te komen brengen, dan kun je heel diep in jezelf voelen dat al die pijnstukken waar je nu mee te maken hebt en die dempingen, de pijn, beperkingen, het niet kunnen floreren van binnenuit, dat dat iets is waar je nooit voor gekozen hebt. Maar dat het er is, dat is een feit. Ik durf het hardop te zeggen en ik zeg het ook! Wij hebben nooit gekozen om moeilijke processen aan te gaan in de vorm zoals zich die op dit moment voordoen. Wij hebben nooit gekozen voor een wereld die er nu zo uitziet.

Ik wil jullie iets vertellen over deze matrix. Deze werkelijkheid is gecreëerd door een hele, ik ga het woord hoog erin gebruiken, een zeer hoge intelligentie die eigenlijk verbonden zijn met het humanoïde ras. Dit universum is een heel organische wereld, dat is door wezens gecreëerd met hun doelstelling voor een onderzoek. Deze beschavingen die deze wereld hebben gecreëerd zijn geassisteerd door een enorme hoeveelheid andere intelligenties die ook scheppende wezens zijn in het leven hier. Die hun kennis uit andere werelden brachten naar het ontstaan van een nieuw universum. Een universum die taal, trilling, ligt ingebed in het kwantumveld, dus een radiozender binnen een radiozender. Een verdieping erbij, ertussenin geplaatst, er doorheen!

En zij hebben dit experiment gestart en één van de allerbelangrijkste redenen van dit experiment is dat zij kunnen waarnemen wat er gebeurt in dat experiment ofwel de wezens die zij creëren en scheppen, in die werelden, het gaat niet alleen om de aarde, daarin gaan ze waarnemen hoe die wezens gaan ontdekken dat ze niet zomaar wezens zijn maar dat zij als onderdeel van de schepping van hun designers dat zij contact willen krijgen met een veel grotere werkelijkheid. En de doelstelling van het experiment is dat die wezens die dat experiment uitvoeren, dus de ontwikkelaars, de designers, zelf het vermogen niet hebben om uit de matrix te komen van waaruit zij het experiment hebben gestart. Dus de stap daarvoor is dat deze ontwerpende beschaving dit experiment opstart in een werkelijkheid waar ze niet uit kunnen!

Oprekken hè. Voorstellingsvermogen. Het lijkt net een historie en het is het in zekere zin ook wel zo in het grote gebeuren maar als je hem naar het kleine stuk brengt en je zegt zij hebben een waarneming experiment opgezet om datgene wat ze kunnen waarnemen buiten zichzelf dus in hun eigen experiment, met hun bewustzijn kunnen ze dat meten en invoelen, de ontdekking dat die wezens erachter komen dat ze veel meer zijn dan alleen wezens in die wereld, het ontstaan van een innerlijk bewustzijn, dat nemen zij waar en doordat ze dat waarnemen keert het bij hen ook weer terug. En doordat het bij hen terugkeert kunnen zij één voor één als beschaving loskomen van die werkelijkheid van de matrix.

Dus het is een groot kwantumwaarnemingsexperiment wat z’n weerga niet kent, want het is enorm groot. Wij zijn niet die wezens die zij gecreëerd hebben. Dat is dit universum. Er is iets gebeurd, want binnen de hele ontwikkeling van het universum, met alle verrijkingen erbij door allerlei verschillende reizigers die bloemen kwamen brengen en dat zijn geen bloemen dat ze brengen en hier in de grond zetten, het zijn hologrammen die worden gebracht. Analoge hologrammen, trillingen, informatie, kennis informatie, krachtige bewustzijnsfrequenties die worden uitgezonden whoem en worden met een team in het veld gebracht, in de software. Dus in de software van het universum. Want iets wat ontworpen wordt heeft een code, in het universum waar wij leven heeft een code.

En die code is gehackt! En de verrijking van deze wereld die door heel veel beschavingen is gedaan leidde tot o.a. deze wereld hier, deze aarde die een soort replica, een nabouwsel, een herontwerp is van Gaiya uit een wereld waar geen bezetting is, dus het is verbonden aan iets. En toen gebeurde er iets heel naars wat eigenlijk leidt tot in het moment waarin we nu zijn gekomen en waarin we zien dat de hele samenleving is vastgelopen. En het is een echte vastlopen waarin we nu zitten, dat beseffen wel hè? Er zijn ook hele grote doorgangen en uitgangen maar we zitten echt in een vastloop systeem en we zijn al vastgelopen. Het denken kunnen we niet meenemen naar een volgende oplossing.

Het ontwerp van dit universum zit zo geavanceerd in elkaar voordat ik over die hack iets vertel, het ontwerp van dit universum zit zo geavanceerd in elkaar dat alle mogelijk scenario’s ingebed liggen in dat veld.

Vraag: wil je dat nog een keer zeggen?

Martijn: Dit is zo’n geavanceerd ontwerp, dit universum, het is ook echt een, het is een kunstmatig universum, het is met technologie geopend binnen de kwantumwereld, binnen een ander universum en is organisch bekleed. Dus het is kunstmatig opgericht en organisch ingekleed.

Ik was eventjes, jij vroeg wat ik nog zei hè? Ja ik moet even, want ik vertaal hè, het komt niet uit mijn hoofd, dus ik moet de velden van waaruit ik spreek ik moet mijn eigen bandbreedte even goed vasthouden. Ik kom er zo op.

Bij het ontstaan van dit universum is er een model gebruikt, zo geavanceerd, dat alle mogelijke ontwerpen of alle mogelijk ontwikkelingen en dus keuzes, ik praat nu over tijdlijnen er in liggen ingebed. Dus probeer deze werkelijkheid die we nu onze werkelijkheid van deze aarde te zien als een heel heel complex computerprogramma, van organische aard waarin alles wat er gedacht kan worden bekend is en mogelijk is! Dus de wezens die in dat script leven die denken dat ze zelf denken maar ze denken eigenlijk niets anders dan wat dat lichaam denkt in dat script! A

Alle mogelijkheden liggen daar in! Alles is bekend, alles wat er gedacht kan worden en besloten kan worden, ik heb het allemaal over het hoofd, is bekend in het veld! Dus zowel goede keuzes als moeilijke keuzes. En het is een volledig operationeel multidimensionaal programma en dat er allerlei bemoeienissen zijn zowel positief als bemoeienis wat meestal niet positief wordt ervaren en binnen dat hele programma is alles mogelijk wat je maar zou kunnen bedenken.

Oké we zitten dus in dat programma! Deze werkelijkheid is die werkelijkheid! Het onderzoek wat geleid wordt door andere intelligenties die de mensheid ofwel bestuderen en ook ondersteunen om te gaan voelen, zonder bemoeienis en er zijn intelligenties die willen de mensen sturen met channelings en berichten om ze te laten denken. Oké dat ook nog even tussendoor gezegd. Wat is hier aan de hand? Wij leven in deze werkelijkheid waarover ik net sprak en terwijl wij in deze werkelijkheid leven leven wij nog in een bandbreedte van nog geen 5 % van alle mogelijkheden die gescript zijn in dat universum. We praten nu over kwantum kosmisch oorzaak en gevolg.

Let op hè! Als het zo is en het is waar wat ik zeg, je hoeft mij niet te geloven, het gaat om het voorstellingsvermogen, als het zo is dat alles mogelijk is om met dit lichaam te bedenken en met de gedachte maak je dus keuzes en steeds routes in stapt waar dus een toekomstig scenario op aansluit, als dat zo is en er dus nu nog maar 5% over is, nog niet eens, het gaat niet om de 5% hoor, het gaat om de velden, dan zitten wij in een vrij kleine bandbreedte van mogelijkheden.

Hmm maar waar zijn dan al die andere mogelijkheden gebleven? Van wie is deze werkelijkheid? Van wie is dit programma? En zijn die nog steeds de legitieme houders of zijn die daar niet meer de houders van? Wordt dit script, deze werkelijkheid door een god bestuurd? Of zijn het de goden zelf die wakker worden in die werkelijkheid? Wat is scheppen? Snap je, het zijn allemaal vragen, probeer daar gewoon heel diep naar te kijken. Ik ga er zo even een beetje geschakeld wandel ik daar doorheen.

Als dit veld 100% gescript is dan is er dus ook geen vaste tijdlijn in de toekomst. Dan zijn voorspellingen dus waardeloos, heb ik dus ook geen lotsbestemming, eigenlijk valt alles weg. Want als alles mogelijk is in dit script dan is dan ook echt alles mogelijk. En toch zit ik in een situatie waarvan ik voel dat die mogelijkheden niet geldig zijn voor mij kennelijk op de één of andere manier. Hmmm wat is hier nou aan de hand? Kunnen we de rest van die scripten ook laten reageren? Vraag hè. Zijn wij als mensheid in staat, ik heb het echt als lichamen, als wezens die ook in deze werkelijkheid zijn gekomen, zijn wij in staat om andere reactievelden, daar gaat het nu over, andere reactievelden tot leven te laten komen? Die 5% die over gebleven is komt door machtsingrepen, zoals we hier op de aarde virtual reality kennen zo zijn er verschillende groepen uit allerlei andere universa die iets hebben gedaan in deze matrix.

En wat ze gedaan hebben is kinderlijk eenvoudig want ze hebben de code veranderd in het ontwerp van de mens. Wij noemen dat een DNA toepassing maar het is eigenlijk iets anders. Wat ze gedaan hebben is dat ze het voorstellingsvermogen van de mens verkleind is en ze hebben ook iets gedaan namelijk dat wij alleen maar kunnen denken binnen het voorstellingsvermogen om de tijdlijnen die zij willen hebben in stand te houden. Maar waarom dan? Wat zit er in die tijdlijnen? Wat is daar aan de hand, wat ligt daar in de toekomst wat zij willen?

Hè hè, en toen ik geboren werd toen wist ik dit allemaal, heel helder, ik wist het voordat ik mijn reis maakte naar deze matrix en ik heb het heel moeilijk gehad om hierover te gaan praten omdat iedereen mij probeerde het te beletten omdat dit een heel groot verhaal is, Heel groot, het is echt, maar ik moet het wel uitpakken want het ligt in ons allemaal opgeslagen. Wat ik graag met jullie wil uitpakken is zijn er mogelijkheden in ons wezen om andere tijdlijnen te laten reageren? En het was voor mij een hele vreemde wereld om hier te komen tussen mensen, en ik blijf in gelijkwaardigheid, dus alsjeblieft dat je me ook zo blijft zien met je kwantumwaarnemingen naar mij, ik spreek er gewoon vrijuit over, het was voor mij heel moeilijk om tussen mensen te leven die niet meer weten wie ze zijn. En dat vind ik een heel verdrietig gebeuren.

Wat zij willen is dat wij blijven denken op een manier die tijdlijnen die daarop aansluiten in stand houden. En dat heeft te maken met iets wat in die tijdlijnen gebeurt wat belangrijk is voor hen. Ik denk dat je het heel eenvoudig moet bekijken. Stel je voor dat je een computerspel pakt, een dvd’tje en dat is een heel script, daar staat van alles op, dan zitten in die script bepaalde uitkomsten, ja, uitkomsten. De uitkomst van het script is dat de wezens die daar in leven, ontdekken dat ze over een vermogen beschikken om vervolgens het computerprogramma zelf te herschrijven. Daar gaat het eigenlijk over. En om dat te voorkomen moeten die mensen eigenlijk niet gaan voelen, maar die denken dat ze voelen om iets in stand te houden. Vandaar ook de falsificaties van spirituele modellen, want de meeste mensen denken dat ze spiritueel zijn maar ze zijn het niet. Want als je kijkt naar hoe ze leven, nou even confronterend, maar dan moet je vaststellen dat het niet zo is. Er is namelijk geen echte weg behalve de weg dat je het leeft en het ook bent. En daar ligt de grote afstemming??

Onze werkelijkheid is in die zin aan een uitdaging toe en waar de mensheid nu voor staat, daar staan wij met elkaar voor en dit is een buitengewoon feestelijk moment in misschien we één van de moeilijkste barrières die de mensheid heeft te doorbreken om dit te doorgronden. En misschien komen daar wel allerlei gevoelens bij vrij die enerzijds angstig zijn of traumatisch zijn maar dat is je krachtveld wat vrijkomt! Wij hebben met elkaar. We zijn in zo’n feestelijk moment gekomen dat we met elkaar naar mogelijkheden aan het reizen zijn die kwantumreacties in het veld laten ontstaan die past bij wie wij werkelijk zijn. En niet bij wat we altijd hebben gedacht. En daar kom je eigenlijk alleen maar als je alle modellen weghaalt!

Het lijkt mij fijn om straks na de lunch, want we hebben even een lunch nodig, misschien, om daar dieper op in te gaan en daar op misschien zelfs een bepaalde oefening of bekrachtiging, een soort van, laat ik zeggen route in te voelen. En als je dat samen met elkaar durft te doen in gelijkwaardigheid, dat je niks wilt veranderen dan kun je ook voelen wat de kracht is van samenwerking daarin en naar elkaar toe komen en het naar elkaar toe komen. En wat ik al zei in Frankrijk, hebben we met elkaar onderzocht en gevoeld dat het echt mogelijk is om vanuit een 100% gelijkwaardigheid samen te zijn. Dat kan hier ook, ook met 85 mensen. En als je mijn verhaal nonsens vindt op de vorm, het is deze vorm ook niet maar vertaald. Ja dus als je het onzin vindt of dit is het niet zet het gewoon aan de kant en ga gewoon eens voelen in jezelf wat er nu allemaal gebeurt. Ik wil het straks nog wel graag hebben over het waarnemingspotentieel, en wat er gebeurt als we elkaar zien en ook waarom de mens beknot wordt met pijn, dus ook trauma, emotionele belasting, mentale belasting en wat dat probeert te maskeren/ En dat is een heel ander verhaal als dat wij in deze wereld hier zien. En dat leidt ook tot het laten vervallen van die velden, want het verschuift jouw perceptie over jezelf.

Opmerking: Ik wou nog even zeggen voor die ene vraag wat betreft literatuur over ufo’s. Ik heb daar een hele lijst van allerlei richtingen en er staat ook mijn filmpje op internet dat is getiteld ufo ontvoeringen in relatie tot het dagelijkse leven. Ik leg mijn kaartjes neer voor ieder die nog meer informatie wil hebben.

Martijn: het is buitengewoon belangrijk om je met je bewustzijn ook in moeilijke circuits te kijken. Waarom omdat menselijk bewustzijn dicht getrokken velden laat ontspannen! En daar waar pijn en trauma ligt is eigenlijk een diepgaande afwezigheid van scheppende wezens aan de orde. Dat is wat hier gebeurt. En door weg te trekken en te zeggen van “nou dat bestaat niet” of “ik geef het geen aandacht dan groeit het niet” nee het is al gescript, het is er al. En het heeft aandacht nodig, jouw bewustzijn mag daar heen stromen. Juist daarin! In, ga er maar in. Ga maar kijken wat er gebeurt, laat je bewustzijn daar maar in stromen en dan gaan die verdichte velden, dat zijn informatievelden die gaan ontspannen, zuiver omdat jij er bent! Haah en wat er dan gebeurt daar gaan we het zo over hebben.

Bron: Martijn van Staveren

Klik hier voor deel 1


Dit was de aankondiging van deze dag:

Levend Bewustzijn in een Virtuele analoge werkelijkheid

Hartelijk welkom, mijn naam is Martijn van Staveren en ik nodig je uit onderstaande in-formatie te doorvoelen en mee te voelen. Op zaterdag 28 september gaan we met elkaar dieper op deze informatie in. We doen dit in de kunstwerkplaats Quinta Essentia in Zwaanshoek.

Veel mensen zijn zich ervan bewust dat verschillende bezoekers uit andere werkelijkheden (Aarde, planeten, sterrenstelsels, universa) onze Aardse werkelijkheid bezoeken. Ondanks dat hier vaak lacherig over wordt gedaan is dit één van de grootste en meest baanbrekende onderwerpen in het menselijke bestaan. Zijn wij alleen in de kosmos? Voor de mensen die de inzet en moeite nemen om voorbij de geïnstalleerde newage, spirituele modellen en (wereld) religies te reizen, is het een complete verandering en uitbreiding van hun werkelijkheid. De aangeleerde menselijke eigenwijsheid en vasthoudendheid van wat wel en niet mogelijk zou kunnen zijn is een beproefd middel om grotere kosmische kwantumwetgevingen het menselijke bewustzijn niet te laten bereiken. En andersom gezegd, door te denken in onmogelijkheden en hieraan vast te houden kan het eigen bewustzijn geen kosmische informatie ontvangen.

Wellicht ben jij iemand die contact heeft (of heeft gehad) met een andere levensvorm die anders is dan de Aardse Mens. Of voel en weet je gewoon dat dit contact er op de één of andere manier is, niet precies definieerbaar maar beslist heel voelbaar op jouw eigen wijze!

Het UFO fenomeen, digitale werkelijkheidssimulaties, MK-Ultra, het menselijke voorstellingsvermogen, intelligente liefdeskracht, etc. Er zijn diverse waardevolle sleutels aan mogelijkheden die de Mens absoluut onder de loep moet gaan nemen, omdat het haar levensrecht van oorsprong is hiernaar te kijken én er iets concreet mee te doen. Door om ons heen te kijken, zien we dat de werkelijkheid waarin wij leven onevenwichtig is (gemaakt) en herstellen kan naar een werkelijkheid die dienstbaar en levensvatbaar is voor ieder levend wezen. Zonder beperkingen en voorwaarden! Zonder spiritualiteit uit een boek, geschrift of wat dan ook.

Vraag: van wie is onze huidige werkelijkheid of anders uitgedrukt “tijdlijn” en is het mogelijk dat de oorzaak en gevolg momenten in deze tijdlijn in eigendom zijn genomen door een tot nu toe onbekende of geheimgehouden intelligentie? Als de ketens van het Menselijk vermogen om inzicht te verwerven losgaan, komen oude wetenschappen terug in de Mens.

“De Mens WEET, de Mens IS. De Mens is weten-schepper.

Zij bestaat en leeft, straalt en raakt diep aan. Deze aanrakingen worden door de vermogens van liefhebbend bewustzijn waargenomen en geabsorbeerd door het vibratieveld (informatieveld) waar werkelijkheid zich uit vormt.”

We zien in de hedendaagse technologische ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligenties (A.I.) en virtuele werkelijkheid simulaties (V.R.) dat er eigenaars (houders) zijn van deze creaties. Wij worden NU als mensen uitgedaagd deze ontwikkelingen in een groter plaatje te plaatsen en onze houding ten aanzien van bewustzijn te bestuderen.

Is onze werkelijkheid, het Universum een simulatie van een Oorspronkelijke omgeving waar de Mens vandaan komt? Hoe verhoudt zich dit dan tot de huidige wereldwijde situatie (religie, economie, onderwijs, technologie, gezondheid) en JOUW LEVEN? Wat zijn jouw mogelijkheden en krachten?

Deze samenkomst en ontmoetingsdag is er één van een samensmelting van diverse onderwerpen. Een verdere verbreding van de eigen horizon en verdieping in Bewustzijnsonderwerpen. Deze dag is voor iedereen toegankelijk met een open mind en open Hart. Je hoeft beslist geen eerdere ontmoetingsdagen “met Martijn” te hebben bezocht, maar veel voorwerk zal er niet zijn om direct de diepte in te gaan!

De vele mooie fabeltjes (scripts) die verteld worden over “positief en negatief” en de invloed die deze verhalen op de Mens hebben, moeten resoluut “over boord” gezet worden. Met eerbied en respect, zonder boosheid en strijd. Gewoon LOS.  Gaan we uit van de macht van iets externs (oude religie en spiritualiteit) of boren we onze Harts Kracht aan!

Wat en wie ben jij werkelijk! Verlos jezelf van de gedachten van iets en iemand anders.

Omdat overtuigingen en aannames emotionele denkvelden creëren, moet de mens zich bewust zijn dat dit het volgende fragment van de “oorzaak en gevolg tijdlijn” aanzuigt en installeert. Hierin nemen we allemaal een unieke plek in, om samen menselijk bewustzijn te laten inloggen in deze Matrix.

The Arrival, de aankomst van de Menselijke Kracht op en in de Aardse werkelijkheid. Onze Menselijkheid is onze grootste kracht. Jouw Menselijkheid is de grootste kracht.

Wie weet begroeten wij elkaar deze dag.
Hartelijke groet,
Martijn

Related Articles

Responses