Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug stemt unaniem tegen 4G/5G/WIFI en camera’s op lantaarnpalen

(Earth Matters) De beweging Stralen doen we liever Zelf heeft de juiste snaar geraakt tijdens een speciale raadsavond de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug. Ze liet middels kundige sprekers de vele gezichtspunten tegen Smart City-toepassingen op lantaarnpalen zien. Een informatieve video daarover is hieronder te zien en de inspanningen hebben er in geresulteerd dat er op donderdag 8 maart is besloten voorlopig geen zendapparatuur (4G, 5G, Wifi) en camera’s/ sensoren e.d. op de nieuwe straatlantaarns mogelijk te maken.

Unaniem besloot de gemeenteraad uitsluitend de verlichting aan te besteden. Allerlei extra functionaliteiten zullen niet eerder worden toegepast dan nadat deze eerst aan de raad zijn voorgelegd. Op deze manier houdt de raad zelf de regie in handen.

Er moet eerst meer bekend zijn over de gezondheidsrisico’s en mogelijke schendingen van de privacy. Pas dan kan een weloverwogen besluit worden genomen. De wethouder (Veldhuizen, CDA) verwacht dat dit op z’n vroegst medio 2019 is, in de bouwteamfase van de aanbesteding van de openbare verlichting en kabelnet.

Bij inwoners was substantiële bezorgdheid ontstaan over mogelijke nadelige gezondheidseffecten van straling en de eventuele inbreuk op de privacy. Dit nadat bekend was geworden dat op nieuwe lantaarnpalen allerlei Smart City-toepassingen zouden kunnen worden aangebracht. De raad constateerde na een speciale informatieavond met presentaties door deskundigen over dit onderwerp dat het onverantwoord is om nu een besluit te nemen op dit onderwerp. Er was nog teveel onduidelijk.

Marnix Lamers van ‘Stralen doen we liever zelf’: ‘We blijven alert, zeker gezien de hoge schuld van de gemeente. Deze financiële druk maakt extra functionaliteiten wellicht aantrekkelijk gezien hun opbrengsten. Dat mag echter niet prevaleren boven onze gezondheid en privacy.

In elk geval zijn we nu opgelucht en blij met het verstandige besluit van de gemeenteraad. We zijn duidelijk aandachtig gehoord, gezondheidsaspecten zijn serieus erkend en dat vinden we zeer positief.”

Bekijk hier de samenvatting van 19 min (en hier de link naar de uitgebreide versie van 2,5 uur): 

(Stralen doen we liever zelf) Wil jij meer weten over hoe lokale politici en deskundigen aankijken tegen Smart City-toepassingen op lantaarnpalen? De voor en tegens, zoals risico’s voor gezondheid door straling. Op maandag 19-2 j.l. hielde de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug een speciale raadsavond hierover.

Wij (de beweging Stralen doen we liever Zelf) hebben dit op eigen kosten gefilmd omdat het een buitenkans was om zoveel gezichtspunten in 1 opname te kunnen krijgen. Een complex onderwerp. Dit is de hele opname van ruim 2,5 uur.

Er is ook een samenvatting van 20 minuten: https://www.youtube.com/watch?v=2Sw9M….

Tegen het einde, nl. vanaf 2.19.30 uur doet de wethouder het voorstel om samen met zijn ambtenaren een tekstvoorstel te maken voor een amendement om extra toepassingen dan verlichting uit te sluiten. Volgens de wethouder kopen we met dit amendement tijd tot de aanbesteding. De heer de Wit (fractie Open) geeft aan dat dan over enkele maanden alsnog een besluit genomen moet worden zonder dat de consequenties helder zijn.

De formulering van het amendement van de wethouder zal hierin bepalend zijn. Indien de raadsleden toch geen extra toepassingen anders dan openbare verlichting willen, kan volgens de voorzitter van de avond het voorstel van de heer de Wit (conform amendement VVD) alsnog uitgewerkt worden voor 8 maart met als strekking: we willen het niet maar pas na goedkeuring van de raad (over enkele jaren als de consequenties tav inbreuk op gezondheid en privacy wel helder zijn).

De sprekers 2, 3 en 4 zijn door ons, de beweging Stralen doen we liever Zelf, aangedragen. Zij spreken vanuit persoonlijk perspectief, gebaseerd op jarenlange betrokkenheid, kennis en kunde met het onderwerp straling.

De sprekers zijn:

Heerd Jan Hoogeveen, namens de EBU (Economic Board Utrecht). Zij zijn bezig met het stimuleren van Smart City toepassingen. Hij geeft ook aan dat er goede spelregels nodig zijn, en dat we menselijke waarden in het oog moeten houden. Hij gaat daarbij niet echt in op gezondheid.

Hugo Schooneveld, wetenschapper (bioloog). Heeft uit vroeger onderzoek ervaring opgebouwd met lichamelijke functies en functieverstoringen. Was vele jaren betrokken bij het probleem Elektrohypersensitiviteit (EHS) en volgt de wetenschappelijke vorderingen t.a.v. de effecten van straling nauwkeurig om een opening te vinden voor onderzoek naar een medisch verantwoorde diagnose voor de EHS conditie. Zijn presentatie gaat over: wat is en doet 5G-straling, risico’s blootstelling, effect op elektrogevoelige mensen, kun je je er tegen wapenen, Crowd control toepassing. Over de effecten op de mens wordt angstwekkend weinig gepubliceerd: teken aan de wand?

Rob Verboog: hij spreekt namens stralingsgevoelige inwoners van de UH die zelf niet kunnen komen. Waaronder zijn vrouw Wally en mevrouw Van Eijsden die al jaren last ervaren van EMV. Hij spreekt ook namens Groep Verminder Electrosmog & het initiatief “Stop Overdosis Straling nu” en als mogelijke toekomstig inwoner van UH. Rob deelt zijn opgebouwde kennis over de risico’s van toepassingen van 5G en andere stralingsbronnen, andere wellicht nuttige toepassingen van de palen (behalve 5G en wifi), Smart City en Internet of Things, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, de gehanteerde normen en het functioneren van de overheid, telecom en medische sector daarbij, alsmede het belang regie in eigen hand te houden. Ook kan hij in het plenaire deel ingaan op een wenselijke en praktische aanpak door de gemeente.

Carolien Schooneveld: professional op gebied van aanpak elektrostress. Carolien richt zich op stralingsarme werkplekken en scholen, helpt mensen EHS-klachten en adviseert artsen en overheden. Haar motto is: voorkom klachten en wees gewoon voorzichtig met stralingsbronnen om je heen. Zeker wat kinderen betreft.

Verder verwijzen we graag naar de medisch specialist dr. ir. Jan-Rutger Schrader, die begin 2017 een erg goed verhaal hield op een vergelijkbare avond over straling. Hier zijn deel 1 van die avond: 

Related Articles

Responses