25-07 | Live webinar Kosmisch contact | Van web naar wij; de beweging van zelfkracht in samenkracht

(Earth Matters | Moniek van Pelt en Arjan Bos)

en je zult weer weten wat voelen is

als je bereid bent tot dieper voelen

dan alles wat je weet

Precies op dat grootmoedige moment verbleekt elke strijd tussen waar en onwaar in je ogen en wordt pure informatie zichtbaar op de brug die je zojuist in de kosmos hebt neergelegd
mensrijkheid voor alles, het maakt de vrije veld zichtbaar in ons en om ons heen.

De webinars kosmisch contact zijn we gestart om een inkijkje te geven in hoe wezenrijke samenspraak zich vormt, door één van de vele gevoelswegen te laten zien om tot weten te komen. De geloofsemotie die een voorgeschreven denkwereld in zich erkent en zich er tegelijkertijd mee om-ringt, het is niet langer een enig aan zichzelf lijdend mensbeeld vol beeldarmoede, als we zelfwetend durven zijn in de beeldkracht van een heelal. Dwars door alle opgelegde ziens- en dus geloofswijzen heen.

Met het negende en in deze serie laatste webinar ‘van web naar wij’ bekrachtigen we de beweging van zelfkracht in samenkracht.

Zonder de kosmische golf van herinneringsvolle zachtheid en diens vrije beelden zullen wij niet weten wat vrijheid echt is en waar deze informatie ligt, in ons en buiten ons. De kronieken van weleer, ze hebben ons ver- en afgeleid. De informatie leek te kloppen. Nu gaat het erom te onderscheiden van wat waar is en echt In jezelf.  De mens dient de realiteit binnen en de dimensie buiten de informatieoorlog in het oog te houden, wil hij bij zichzelf uitkomen. Gevoelsweten, het moedvoelend zijn, gaat niet zozeer over opgeroepen emotie (de simulatie) dan wel over informatieoverdracht van vrije beelden die we hier taal noemen óf beeld óf klank óf vorm. Vrije beelden zijn gevormd in gevoelsrijkheid waarbij geen enkel vorm van activatie of opwekking plaatsvindt. Als de ware beelden zich niet openen in ons en voor onze neus, dan zal de besmetting nooit terzijde geschoven kunnen worden. Dan zal de energie buitenaards een wezensvreemde sluier blijven dragen en onze waar-neming zal niet waar mogen zijn.

Mens eerbiedigers, kosmische samenbrengers, houders van de originele onvervalste beelden, levend in vrij kosmisch besef en in bezet land, wij zijn nodig om elkaar te vinden. Dwars door alle ideeën van beheersend realiteitsbesef heen, die als een web over ware helderheid heen kleeft. Echt Leven, het gaat ons allen aan het hart. De uitwisseling met menslievende wezens die weten hoe vrijheid echt voelt en zij die weten hoe inperkende autoriteit voelt, het vraagt om originele gelijkwaardigheid. De gedrevenheid in het werken aan samenkracht ,voorbij de persoonlijkheidsstrijd, het is wat de echte gevoelsbeelden weer in het zicht brengt voor wie levend wil zien voorbij elke vorm van emotiegeloof en diens overgangstoestanden die al smettend blijven herhalen van niet zelf weten wie je bent.

In Samenkracht bijeenkomsten zullen we in kleine groepjes de ervaring van vrije frequentie verder vorm geven. Hier kun je je in de volgende nieuwsbrief voor opgeven.

Tot samen!
Vol lieve groeten,
Arjan en Moniek

~

En een paar uit de vele opmerkingen na vorige webinars:

    • Hart, hart, hart; Heel Hartelijk dank. Deze sfeer is weer anders dan een vorige keer. Bijzonder toch hoe gevoel / energie ook via laptopwoorden overgedragen kunnen worden. Tekeningen op het eind slaan goed in.
    • veel aangeraakt in mij, geen woorden meer nu, voel heel veel warmte liefde, weer bevrijdende tranen.

    • Wat jullie doen is zo van wezenlijk belang. Dit is hoe breng je nu in de praktijk al die educaties lezingen van Martijn. Zo belangrijk om deze ervaringen te delen zodat iedereen weer opzoek gaat naar zijn eigen stukje en uit het Martijn kader komt. . Wie wat ben jezelf buiten alles wat is de matrix. Dan k je wel en ga door 
    • Ik voel de oproep om me te ontdoen van alle lagen van mijn leven om te komen in de kern van het nulpunt. Mijn kern, mijn bronkern. Mijn werkelijke bloesemde bloei ervaren.. gevoel van helderheid, zuiverheid en transparantie in mijn gehele lichaam van binnen. Alsof alles wordt opgeschoond in mijn lichaam. Mijn lichtwezen die de zwaarte van mijn lichaam ontdoet. Dank jullie wel. De verbinding is zo sterk
    • Diepgaand, confronterend en openend

Related Articles

Responses

New Report

Close