24-01 Live webinar Kosmos AAN! 15 | Waarneming van de upgrade

de mens die blijft vechten voor een verbeterde versie van zichzelf en de wereld, zal strijdend ten onder gaan. niet omdat de verbeteringen niet zullen plaatsvinden, maar omdat hij wederom nergens Zelf zeggenschap in zal voelen. vechten doe je namelijk altijd in het zelf tegen het zelf. er is nergens ruimte voor te ervaren krachtsopbouw in het aardse programma ‘strijd tegen vrede’, niet echt

Echte zeggenschap kun je pas voelen onder gelijkgestemden, die de mens nergens in willen mens-ontwaardigen; blokkeren, manipuleren, verdoven, tot strijd aanzetten, lokken, vervoeren en opwaarderen. En waar vinden we zulk een menswaardigheid? Het lijkt wel een onaards sprookje dat zulke mensen echt zouden bestaan. Zo wordt zo een gevoel voor Leven in ieder geval momenteel op aarde weggezet, elke keer weer als het te vrij oogt, te weids, te open, te samenkrachtig. We kennen in onszelf geen referentiekaders, geen diepe open gevoelens, geen herkenning, geen uitwisseling, geen beeldmateriaal van zulk een grootsheid buiten onze aard gelegen en dus eindelijk echt In ons.

De meeste mensen zullen in weerstand, afgrijzen, angst reageren op hun tot dan toe onbekende grootsheid, die zelfs als inbraak of overheersing ervaren kan worden, als het zich toont. De taal bedient zich massaal van buitenaardse wezensvreemdheid, getuige ook de verhalen en films op dit vlak. Tegelijkertijd zijn er zoveel mensen die weten in ervaring dat er meer is dan alleen dit aardse mensenleven. Er is niet gerekend op de handelende lichtkracht van de lichtkrijger, die geen angstprogrammering blijvend in zichzelf toestaat en dus elke afgebogen gevangen waarheid in zijn zicht weer rechtop zet en in het licht.

alles wat de mens op aarde zal willen doen, zal gebeuren nog voor de mens er zelf in heeft kunnen handelen. wij worden ingezet voor de upgrade die de wereld nodig lijkt te hebben. en wat hebben wij nodig? wij mensen komen niet in vrede met ons lichamelijk en geestelijk functioneren, als we de waarneming daartoe niet aanscherpen. aanzetten überhaupt.

Wat zijn de mogelijkheden tot upgrade als wij niet in contact zijn met delen van onszelf die weten, die compleet helder en vredig zijn en met groot kosmisch overzicht? Spreken over lichtkrijgerschap is een ding. Hoe kunnen we onze intelligentie zo aan krijgen, dat we bruggenbouwers worden met onszelf?

Voelen, veiligheid, verbinding, intelligentie, bewustzijn, weten, thuis… vul maar aan waar je upgrade op zou willen hebben

als zij verschijnen, kunnen wij gaan landen

  • Live webinar Kosmos AAN! 15 | Waarneming van de upgrade
  • Datum: Zondag 24 januari
  • Tijd: 16.00 uur
  • Duur: tussen 60 en 90 minuten
  • Door: Moniek van Pelt en Arjan Bos
  • Deelname: € 10,- (Earth Friends betalen € 8,00 en zien hun prijs automatisch als ze ingelogd zijn)
  • Een link naar de replay krijg je de volgende ochtend, ook als je niet live kunt kijken. Dus je kunt het altijd terug zien als je wilt.

Klik hieronder om je in te schrijven:

Related Articles

25-04 | Live webinar | Kosmisch contact 4: Waarachtige informatielezer zijn

(Earth Matters – Moniek van Pelt en Arjan Bos) Oorsprongrijke informatietaal omvat in elk woord en in elke vorm een hele wereld aan beeld. On-gekaderd. Echte informatie, in vrijheid waargenomen, toont puur bewustzijn die geen opheldering of spiegel behoeft. Pure informatie verbindt ons mensen met onze ware natuur en met elkaar; het draagt de organische energie van samen in, met en door alles heen. Het laat de mens in eigen aard op zichzelf staan en nooit alleen.

We leven op aarde in een zogeheten informatiewereld die onze levensomstandigheden bij voortduring laat knellen. Niet alleen door de onoverzichtelijke en immer toenemende hoeveelheid, maar ook doordat de informatie ons indringend van buitenaf voorgeschoteld wordt.

Responses

New Report

Close