19-09 | SamenkrachT | speciale themadag kind

(Earth Matters | Moniek van Pelt)

en als ik mijn heelal ben –eigen-
en alle dimensierijke beelden weer kan zien en aanraken,
die mij in wezen raken en erkennen,
dan verschijnt er middenin mijn zien een echte wereld
heel, zoals ik hem altijd heb gevoeld in mij
en, zo anders als op aarde, komend uit mij

Durf je je voor te stellen dat daar waar het leven gestuurd wordt tot de ‘jouwe’, je het verhaal (de inbeelding) van iemand anders leeft? En dat leven in dit informatie-ritme zich ontpopt als een vraag voor jouw ogen. En dat vele kinderen onbewust worstelen met de vraag waarom zij compleet ongeschoold ter wereld schijnen te komen in de ogen van volwassen mensen. Waarom buitensluiting volkomen normaal lijkt te zijn. En dat het kind, de mens, temidden van alle toe te eigenen kennis en ervaring eigenlijk alleen moet oefenen in het ongeoefend raken van het wezenrijk aanwezig zijn in het eigen gevoelsveld. En dat dit wel jouw wereld, maar niet je hele thuis is?

Mens zijn is een verhaal van een droom die begint bij het kind; Kom In Nieuwe Droom. Leven vol bezinning en gevoel toont zich in dit beeld formeel openend tot aan de vraag die achter het sterfelijkheidsbesef schuilt; zijn wij aardse mensen alleen in het heelal? En als er anderen zijn, kijken ze dan naar ons? Het eigen vermogen tot Zelf waarnemen wordt hier niet in meegenomen. Precies hier, in het mysterie rond verlangen naar grootsheid, sluiten de hekken en zo blijft de vraag voor eeuwig een vraag buiten onszelf. De donkere kant van de droom, de angstdroom vol waan en zinsbegoocheling die leidt tot het sterven, bewaakt het aardse wensdroom-leven stevig: Leven die in alle naïeve onschuld mag beginnen en die altijd plaats dient te maken voor lijden aan een gebrek aan kracht. (ofwel eindigheid) De roep van geboorte verduistert als in een flits de oorsprong, zonder dat we het zien. Een enkeling daargelaten.

Deze verhaallijn kadert zich tot een enige mogelijke levensvorm op een planeet die aards thuis genoemd wordt. Er zijn echter vormen van thuis mogelijk, die een gevoelservaring duiden, zo intens mensrijk, vredig en helder, dat de aardse planeet en diens mensen van daaruit gekeken als slapend bezien worden. Als afwezig in waar-neming. Er zijn vele verhalen van bekend, uitwisselingen met mensen die op andere planeten leven, ervaringen die massaal in de illusionaire waansfeer worden weggezet. Bijvoorbeeld als kinderfantasie. Kracht Is Nooit Duaal. En zeker geen verzinsel. Kracht Is Nieuwe Dimensie: KIND. Het wezen van kracht; het kosmisch vermogen tot verhelderen en openleggen van de ware Levenskracht in vrije energievelden. (die wel buiten aards genoemd wordt)

Er is een eindig verband te leggen, maar ook een eeuwig verband in wie wij mensen werkelijk zijn. In kosmische helderheid liggen beelden opgeslagen van Mensrijke levensvormen buiten de toegestane levensaard. Op andere planeten dus. Zo normaal als velen kindzijn vinden, zo normaal is leven in de hele kosmos, in bestaansvormen die onze gedachten te boven gaan, echter niet ons gevoel. Daar ligt een levendige connectie, waar artificiële intelligentie een draai aan wil geven door met een antwoord op de eeuwige vraagenergie te komen, die feitelijk niets te wensen overlaat als het om de toekomst van ons en onze kinderen gaat. Het heft wordt in ‘eigen’ hand genomen door samen te werken met een intelligentievorm die aangeeft zelf te spelen voor god. Er wordt gevraagd of we ons aan willen passen aan systeembeheersing, de optimale menselijke performance ofwel controle, in ruil voor langer leven en uiteindelijk zelfs eeuwig leven.

We gaan deze SamenkrachT dag met een groep van maximaal tien mensen samen aandachtig kijken naar welke energiepatronen ons kinderlijk vormen en hoe we deze informatiecirkel van aardse groei in afbraak kunnen openbreken om SamenkrachT in de mens, in jou en mij te laten spreken. SamenkrachT duidt als het ware een vrije gevoelde energiebeweging, vrij van de aardse bewustzijnssystematiek en diens controlerende verdeel en heers machten. We erkennen er ons wezen mee, die Zelfvoelend is en Zelfwetend in waar haar echte thuis ligt. Ook voelt het als zeer belangrijk om te observeren waar de energie kind zich momenteel bevindt in het huidige chaotisch ogend wereldbeeld, waar artificiële intelligentie (de roep om kunstmatige wedergeboorte) ook in de opvoeding zich steeds dringender laat horen. Alsook om in vrije kracht de waarneming KIND, aanwezig in haar altijd nieuwe dimensie, middenin elk beeld vol thuisverwarring, therapeutische ommekeer en familieverstrikking te leggen.

Een dag voor wie werkt met kinderen, voor wie worstelt met een innerlijk kind en diens emotiekaders, voor wie de knelling in familiepatronen wil aankijken en voor ieder die in zijn of haar wezensgevoel geraakt wordt. Het gaat hier niet om het juiste verhaal, om een systemische oplossing, of om een goed-fout moraal, maar dat er met aandacht naar de verhalen geluisterd wordt in de SamenkrachT, die verbindt en opent voorbij onze toegestane en persoonlijk gemaakte eigen-eilandjes-aardigheden.

  • SamenkrachT bijeenkomst
  • Datum: Zaterdag 19 september
  • Tijd: 11:00 tot 16:30 uur
  • Door: Moniek van Pelt en Arjan Bos
  • Deelname: € 49,-
  • Locatie: Oost Drenthe
  • Lunch: zelf meenemen
  • Drinken: voor koffie, thee en water is gezorgd

LET OP!

Vul zelf het bedrag van € 49 euro in en zet in de beschrijving je email en de datum van de SamenkrachT bijeenkomst,

zo kunnen we je aanmelding met o.a. een routebeschrijving bevestigen. 

noot:

Uit de module  kind en mens die spoedig op onze nieuwe website zal worden aangeboden:

‘ik kan me veel kind voelen in de foutloze weidse onschuld die gedachteloos vreugt
ik kan me weinig kind voelen in het indammende te verdragen trauma
die mijn gevoel voor weten stilt
beide kanten toon ik enkel -in lering- tot een vervreemdend soort verbinding
omdat ik mij te ver-anderen heb in jou
de pure lichtheid diep in mij blijft echter zwijgen
doordat de lach en de traan me in hun inmenging
telkens afleiden van mijn ware gevoel voor vrede
het volle wasdom waarin samengaan een Zijnsvorm is
zonder enig beeld van tegenhang
en mijn aard zich toont als een wezenrijke aarde
aardig, echt, helder en in alles natuurrijk samen’

SamenkrachT  
no SecreT
See Through
on the whole, we always do
stand
estar
A STAR
and then .. in true lighTS.. the one who turnes around.. is you

Bron: Earth Matters

Video

Moniek van Pelt over de valse driehoek: innerlijk kind – hoger zelf – onbewuste 

Video interview over haar artikel “Het innerlijk kind leeft in het huis van bewaring“. Waar komt haar inspiratie voor deze verhalen vandaan en wat bedoelt ze precies met de valse driehoek innerlijk kind – hoger zelf – onbewuste uit het piramideraster? Hoe verhoudt zich dat tot ouderschap, onderwijs en werken met innerlijke kinderen? Dat en meer komt aan bod in dit video-interview met Arjan Bos.

Het innerlijk kind leeft in het huis van bewaring

(Moniek van Pelt) Het innerlijk kind leeft in het huis van bewaring. Spannende eerste zin voor een stuk dat ik al heel lang wil schrijven, een leven of wat. Het is tijd om de lijn dieper te ontrafelen en de tranen tikken mee. En al heb ik lang verstopt gezeten in dit verhaal, ik heb ook altijd geweten dat als ik het moment zou voelen, ik zou gaan staan. Een moment los van dimensie, tijd en aarde zoals wij het hier kennen.

Waar ik vandaan kom is er geen infantiele kinderlijkheid in de energie; een afgescheiden verhaal vol gaten dat leidt tot zulk een dichtheid in het wezen, dat inleven en invoelen in het zelf niet langer ten volle en in vrijheid mogelijk is. Het leven wordt beoordeeld langs krachten die men ego noemt, wil, denken, dominantie, herinnering, kunde en onbewustzijn en juist ook langs woorden die een spirituele inslag beloven als dimensie, vorig leven, eenheid, intuïtie, hogere zelf en innerlijk kind. De verplicht  te moeten voelen incompletie wordt gesust door hogere wezens, netjes levend in diverse dimensielagen op rij, die onze weg beter kennen dan wijzelf. De zogenoemde bewakers van het volle weten waken over ons en helen ons waar nodig. En voor wie daar niet in geloven zijn er bewust andere lijnen uitgezet vol beslissers en meerweters en ter vervanging van de eigenmacht. Lijnen die wetenschap beloven, bestuurlijk inzicht, geldelijke macht en maximale informatievoorziening.

Lees meer…

Related Articles

Responses

New Report

Close