Nationale Bond tegen Overheidszaken start Corona-actie openheid en aansprakelijkheid

Stop lock down

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:3800
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Nee-toch.nl

Gekoppelde categorieen
Media en agenda, Acties

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie gestart om de Nederlandse ‘lockdown’ te stoppen. De coronamaatregelen van Mark Rutte en consorten gaan ongekend ver, terwijl een feitelijke grondslag voor die maatregelen ontbreekt. ‘We worden zonder goede reden met z’n allen in een diepe recessie geduwd. Dit kan écht niet.’
 
(Nationale Bond tegen Overheidszaken) De Bond heeft eind maart, nadat de eerste coronamaatregelen waren getroffen, schriftelijk om de informatie gevraagd die deze maatregelen konden rechtvaardigen. Mark Rutte (minister-president), Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) kregen concrete vragen over onder andere de wetenschappelijke onderbouwing, de inhoud en de uitslagen van de uitgevoerde tests op het coronavirus en de registratie van sterftegevallen. Op deze vragen kwamen geen antwoorden, ook niet na herinneringsbrieven. Ondertussen uitten wereldwijd meer en meer wetenschappers, onafhankelijke onderzoekers en medisch specialisten zeer ernstige bedenkingen tegen het officiële coronaverhaal.
 
Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, zegt dat het beleid van nationale regeringen geen stand lijkt te houden tegen de gefundeerde kritiek van de vele internationale experts. In plaats van op die experts te reageren, lijken zij juist monddood te worden gemaakt. De Bond stelt vragen en krijgt geen antwoorden. ‘De politici kunnen hun beleid kennelijk niet onderbouwen. Dat is een blijk van onbehoorlijk bestuur’, stelt Zwarts. ‘Als je zoveel economische, sociale en psychische schade aanricht in het land, terwijl je daarvoor geen goede redenen hebt, dan is dat een buitengewoon ernstige daad. Een onrechtmatige daad.’
 
De actie van de Bond is erop gericht de coronamaatregelen ongedaan te maken en de schade die iedereen door de ‘lockdown’ oploopt te beperken. Mensen moeten zo snel mogelijk de draad van hun leven weer kunnen oppakken. Iedereen moet weer een inkomen kunnen verdienen. Daarnaast moet iedereen schadeloos worden gesteld voor de schade die hen is toegebracht. ‘Dat lijkt me logisch. Wij zijn de dupe van ongefundeerde maatregelen waar we niet om hebben gevraagd en niet omheen konden.’ De verantwoordelijke bestuurders zullen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Ook zal schade worden verhaald op de organisaties waarvoor zij werkzaam zijn.
 
De Corona-actie loopt in eerste instantie tot en met zondag 17 mei, drie dagen voordat de huidige coronamaatregelen aflopen. Rutte en de zijnen maken op woensdag 20 mei bekend of ze de coronamaatregelen gaan verlengen en een spoedwet gaan invoeren. Zwarts wil hen met een dreigende aansprakelijkstelling voor het blok zetten. ‘Zetten ze door, dan gaat ze dat alle drie per dag, per deelnemer aan onze actie 50 euro kosten. Dat kan bij elkaar een flink bedrag worden als veel mensen meedoen.’ Als Rutte en de zijnen inderdaad de maatregelen verlengen, dan zal de Bond eisen, in een kort geding, dat de maatregelen worden ingetrokken.
 
Bevrijdingsdag, 5 mei, vindt Zwarts een mooi moment om de actie te starten. ‘Op Bevrijdingsdag vieren we onze vrijheid. Onze vrijheid om te doen en laten wat we willen, met wie we dat willen, wanneer, hoe, enzovoorts. Die vrijheid is niet meer vanzelfsprekend en moeten we nu weer terugnemen.’ En dan ook echt nú, waarschuwt hij, anders blijft de bevolking in de huidige situatie hangen. ‘Onze fundamentele vrijheden, onze grondrechten, worden ons ontnomen. Het recht op samenkomst, het huisrecht, het recht op privacy. Denk niet dat je die over een paar maanden of over een paar jaar weer terug krijgt. Die ben je dan kwijt. Agenten mogen zomaar je huis binnenvallen en je arresteren. Dat is onacceptabel.’
 
Zwarts wil gezegd hebben dat sommige mensen met griepachtige verschijnselen wel degelijk overlijden. ‘Natuurlijk worden mensen ziek’, zegt hij. ‘Dat gebeurt jaar in, jaar uit. Mensen die al een zwak immuunsysteem hebben, kunnen overlijden aan een longinfectie. Maar daarmee zijn wij als samenleving nog niet massaal in gevaar. In plaats van zieke mensen worden gezonde mensen geïsoleerd. Dat is bizar. De coronatests zijn niet bewezen betrouwbaar, een wetenschappelijke onderbouwing van die tests ontbreekt, de registratie van sterftegevallen lijkt onzorgvuldig. Toch worden we met z’n allen in een diepe recessie geduwd. Dit kan écht niet.’ 
 
De ontwikkelingen in de zogeheten coronacrisis gaan dusdanig snel dat de Bond zich genoodzaakt zag om de Corona-actie te starten, terwijl het juridische document daarvoor nog in voorbereiding is. Deelnemers kunnen zich daarom alleen nog vóórinschrijven voor de actie. Zodra het juridische document gereed is, kunnen de aangemelden het document digitaal ondertekenen en hun aanmelding afronden.
 
Zwarts is ervan overtuigd dat de Bond straks, net als in de 5G-actie, over een krachtig juridisch document beschikt dat de verantwoordelijken in ernstige problemen zal brengen. Naarmate meer mensen aan de Corona-actie meedoen, zullen Mark Rutte en de zijnen een grotere bedreiging van hun positie en beleid ervaren, denkt Zwarts. ‘Hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de schadeclaim wordt en hoe groter de druk op Rutte. We staan sowieso sterk. Maar slagen we erin om tienduizenden mensen bij deze actie te betrekken, ja dan gaat het in Rutte’s hoofd spoken.’
 
De Corona-actie van de Bond loopt parallel aan de 5G-actie, die erop is gericht de activering van het nieuwe mobiele netwerk te blokkeren. De inschrijving voor deze actie is vandaag definitief gesloten. Deelnemers die nog niet in staat zijn gesteld hun aansprakelijkheidsbrieven te ondertekenen, krijgen eerdaags de gelegenheid om dat alsnog te doen. Meer nieuws over de 5G-actie volgt binnenkort. De Bond heeft enkele rechtszaken over 5G in voorbereiding.
 
Wil jij je bij de Corona-actie aansluiten, dan kun je dat hier doen.
 
Meer informatie over de Corona-actie is hier te vinden.

Deze actie loopt in eerste instantie binnen 2 weken af. Help ons snel aan veel deelnemers, zodat we vóór woensdag 20 mei er al heel goed voor staan!

Door Jordy Zwarts | Voorzitter Nationale Bond tegen Overheidszaken

Bron: bondoverheidszaken.nl


 

Teken ook de petitie Stop de noodwet: stopdenoodwet.petities.nl

 


Ter aanvulling een mail die ons toegezonden werd:

'Noodwet' voor blijvend legaliseren dictatuur, ontnemen van al onze vrijheden, voor lockdown, verplichte vaccinaties, opsluiting, straffen, enz.

Dag allemaal
 
Het kabinet is bezig met een noodwet die de vrijheden van burgers door Covid-19 kan inperken.
Handhavers mogen uw huis binnendringen,
  • zij mogen straffen,
  • zij mogen verplicht vaccineren,
  • zij mogen u opsluiten enz
als u zich niet aan de regels houdt die gelden voor deze enorme dreiging van dit dodelijke virus voor de volksgezondheid!"
 
N.b. Dit is gewoon het 'normaliseren' van dictatuur en het wegzetten van de grondwet! Het legaliseren van het weghalen van onze bewegingsvrijheid, vrijheid van vrije meningsuiting, van religie, van samenzijn, over ons lichaam door verplichte vaccinaties, nooit onderzocht op veiligheid, en waarvan de werking nooit bewezen is! Sterker: in India kwam herhaaldelijk een polio-epidemie door vaccinaties, volgens Bill Gates het middel voor depopulatie. Dit zijn regels van een politiestaat! Dit was het doel! Luister o.a. eens naar de videos op de website van Icke en zet daar David voor. (Als ik zijn volledige naam neerzet, wordt dit weggehaald.) Dit zei een ex-KGB'er al in de 2e? aflevering van de Jensen show: 'Hoe neem je in 6 weken een land over en 'normaliseer' je dat. Het klinkt ongelooflijk, maar wie had dit ooit zo gedacht!
 
"Maar dit zogenaamde dodelijke virus is helemaal niet zo dodelijk!
De ‘case fatalityrate’ ligt op 0.1% en dat is vergelijkbaar met een reguliere jaarlijkse griepgolf.
Zelf bij SARS in 2003 met een case fatalityrate van 10% hadden wij geen lockdown.
 
Deze noodwet rechtvaardigt niet de maatregelen die nu al een maand door onze neus worden gedrukt
 
Er is reeds een werkzame medicatie à €3,- per coronapatiënt die onze regering niet wil verstrekken aan de burgers.
Daarentegen geeft de regering 150 miljoen uit aan vaccins.
Uit verschillende openbare wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de maatregelen lockdown en social distancing niet helpen.
Natuurlijke immuniteit is de manier en dan is het virus heel snel weg. - Vele van u zijn overigens al besmet geweest alleen heeft u er niets van gemerkt. Ook dit staat wetenschappelijk vast.
Het aantal besmettingen is een factor 25-100 keer hoger dan ons RIVM ons voorhoudt volgens hun geheime onderzoeken en modellen.
Dit moet stoppen want de nevenschade door deze lockdown en anderhalvemetermaatschappij is enorm.
Onderteken aub deze petitie! Verzoek de lockdown en deze 'Noodwet', maatregelen per omgaande te stoppen, nu zij niet meer in verhouding staan tot het te dienen doel."
Dit is legaliseren van dictatuur!
Alleen wij kunnen dat stoppen! Dit is nog maar het begin. Nu kan ik dit nog mailen, maar bij een digitaal geldsysteem zonder cash kan het zijn dat je niet meer bij je geld kunt als je bijv. kritiek uit. Nu kunnen we deze dictatuur nog stoppen!
 
-
 
En in het verlengde van het ontnemen van onze vrijheid:
 
Hier hoor je dus helemaal niets over!Straks beslist een of andere ‘raad’ wat er wel of niet gaat gebeuren met jouw kind, of je dat nu wilt of niet!
Wet deelgezag: Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe vorm van gezag over een minderjarige, het deelgezag. De deelgezagdrager krijgt de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om met de gezag-dragende ouders en voogden dagelijkse beslissingen te nemen over de verzorging en opvoeding van een kind. Voor het kind biedt deelgezag meer duidelijkheid over de rol van deze derde en waarborgen voor behoud van contact met deze persoon of personen.
HIER kan je het lezen en een PDF aangaande die wet downloaden.

Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

If you don't find God in the next person you meet, it's a waste of time looking for him further.

- GandhiBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.